Skip to main content

Full text of "Opera"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| c a2a./a 
CLEMENTIS ALEXANDRINI OPERA lonbfnf 
ALEXANDRUM MACMILLAN CLEMENTIS ALEXANDRINI OPERA £X RECENSIONE GULIELMI DINDORFII VOL IL STROMATUM I— IV. E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO 

M.DCOC.LXIX C(i»aL«-^»o 

uea KAHMENT02 316 P. 2TPQMATEQN A'. ARGUMENTUM. 

Cap. I. Prae&tio, perpaucis in principio amissis, quid sibi proposuerit 
auctor exponit quantumque utilitatis scriptorea legentibus afferant 
^ofltendit. (§. i~i8.) C. II. Occurrit quorundam objectioni Titupc- 
rantium quod tam multa e philosophia desumpta libris suis inserat 
(§. 19-21.) C. III. Contra sopbistas et inutilis scientiae jactatores. 
(§. 22-24.) ^* I^* Humanas artes non minus quam rerum divi* 
namm scientiam a deo esse profectas. (§.25-27.) C.V. Philosopbiam 
theologiae anciUari, quod illustrat aUegorica interpretatione historiae 
Sarae et Hagaris. (§. 28-32.) C. VI. Institutione plerumque non 
natura bonos fieri multumque ad virtutem conferre eruditionem. 
(§. 33-36.) C. VII. Philosophiam ad divinam virtutem yiam aperire 
eamque non singularis alicujus scbolae, sed electicam. (§. 37, 38.) 
C.VHI. Artem sopbisticam aHasque quae inverbis tantum versentur 
non perinde utiles esse. (§. 39-42.) C. IX. Litteras humaniores ad Litera L oodicem mgnificat Flo* 
rentinum Laurentianum (plutei 5, 
3.) hujus operis unicnm, cujus apo- 
grapbum Parisinum, seculo quinto 
decimo factum non memoravimus 
nisi ubi aliquid rectius scriptum 
praeberet quam L. Litera V edi- 
tionem significat Petri Victorii ex 
L expressam. 

2. 2TPOMATEON A] In L quum 
folio primo amisso inscriptio nulla 
sit, V inscripsit KAHMENTOS A- 
AEXANAPEHZ ZTPOMATON (hoc 
fortasse typothetae culpa proZTPO- 
MATEON) AOrOZ nPQTOZ, sed li- 
bro secnndo praescripsit (literis 

VOL. II. uncialibus, sine accentibus) KX17- 
fifpros 2Tpt»iuKr*»v rwv ctf oicn» Aoyos 
dcvTfpoff, pariterque libris ceteris 
sex. Ego breviorem qua Clemens 
haud dubie usus erat inscriptionem 
restitui Zr/Hi»/iarvtty a , Zrp«»fMirca9v ff 
et sic porro, quam suo quoque in 
oodice reperisse videtur Eusebius 
Pr. Ev. p. 240. 6 ^fjmpos KX^/ii^r 
€p rf wpcaTtjf Zr/Hi»fuirri. p. 292. air6 
rov irpuTav rcoy KX^/irvror Zr/>o»/ia- 
rco»y. p. 391. a!ir6 tov wifiirrov Zr/H»'- 
MorcW KX^ficiTOff. et Photius con- 
firmat, cujus ad verba, quae inter 
Testimonia veterum volumini pri- 
mo praefixa posuimus, vide quae 
annotavimuB. 

B 2 CLEMENTIS [Lib. L 

scriptunui recte intelligendAS esse omnino neceasarias. (§. 43-4 $•) 

C. X. Majorem bene fJMnendi quam bene dicendi curam esse. (§. 46- 

48.) C. XI. Quaenam sit sapientia mundana et philosopbia quam 

devitare nos yelit apostoluB. (§. 49-54.) C. XII. Fidei mysteria 

non esse cum uno quoque communicanda, ideo quod non omnes sint 

idonei veritatis auditores. (§. 55, 56.) C. XIII. Yariarum philoso- 

pbiae scbolarum unam quamque aliquam veritatis particulam sibi 

arripuisse. (§. 57, 58.) C. XIY. Pbilosopborttm apud Qraecos suc- 

cessib. (§. 59-65.) C. XV. Graeoorum pbilosopbiam a barbaris 

magna ex parte baustam esse. (§. 66-73.) ^- XVI. Aliarum etiam 

artium inyentores fere barbaros fuisse. (§. 74-80.) C. XVII. De 

dicto illo seryatoris : onrnea qm me pmecesserwU Jwres erarU et 

kUrones. (§. 81-87.) C. XVIII. Illustrat dictum illud apostoli : 

perdam Bopientiam tapiefntwn, (§. 88-90.) C. XIX. Philosopbos 

aliquam yeritatis partem percepisse probat. (§. 91-96.) C. XX. 

Quanam ratione philosophia conferat ad diyinae yeritatis compre- 

bensionem. (§. 97-100.) C. XXI. Ex Moysis aliorumque propheta- 

rum aetate prolixe cum temporibus Graecorum comparata ostenditur 

instituta et leges Judaeorum multo esse antiquiora pbilosopbia 

Graecorum. (§. 10 1 -147.) C. XXII. De Graeca yeteris testamenti 

interpretatione. (§. 148-150.) C. XXIII. De Moysis aetate, ortu, 

yita. (§. 151- 157.) C. XXIV. Quo modo Moyses ducis partes 

exegerit aliisque ad idem munus exsequendum exemplo suo prae- 

iyerit. (§. 158-164.) C. XXV. Quo modo Plato in legibns suis 

condendis Mojsem imitatus sit. (§• 165, 166.) C. XXVI. Moysem 

recte dici diyinum legis latorem, licet Cbristo inferiorem, et longe 

potiore jure quam Graecorum legis latores Minoem et Lycurgum. 

(§. 167-170.) C. XXVII. Legem commoda hominum spectarey 

etiam si corrigat et puniat. (§. 171-175.) C. XXVIII. Quadripartita 

legis Moysaicae diyisio. (§. 176-179.) C. XXIX. Graecos recte ab 

Aegyptio pueros dictos respectu ad Hebraeos eorumque institota 

habito. (§..i8o-i8a.) 

KE4>. A. 

816 P. I , 

tj/a imo y^lpd ai/ayiPtoaKri^ aira^ kolL Swrj0^9 ifwXa^ai 

3. ha — ^] Ab his yerbis nunc nificayit praescripto Aciirft ^ apxii. 

primum incipit in L folium, uno Fugit autem editores quae nunc 

tantum, ut yidetur, quod praecessit prima sunt operis verba &or— ^v- 

folio amisso, quem defectum V sig- Xo^i a^as postrema esse loci ex C. I. S. I, 2.] STROMATUM. aura^* Trcmpov 8 ovS oAa>f ij Turl KaTaXmrTiov irvy* 
ypafifiaTa ; icat u fi€V to Trparepov, tls t] tcov ypap.pjaT(ov 
'Xfi^la ; H 8^ To erepovy tjtol toi9 airovhaiot^ rj tois /xtJ ; 
yeXotov fjuevTov €ljj t^v tS>v aTrovSaicov aTroSoKtfid^ovTa 
ypa<fj(rjv tovs firf tolovtov^ aivoSiyeaOaL avvTaTTOVTa^. 5 
okK apa QeoTrofiTTCp fuv kolL ^Lfiaito fiv0ov9 kcu jSAao'^?;- 
fuW avvTaTTOtKnVj Trpop Se kou *E7rLKovp(p dBeoTrjTO? 
KaTap)(ovTLy €Tt Se *l7nr(ovaKTt koll *Ap\LX6ycf ai(rxp(09 

2ooura>f eiTLTpEirTiov ypd(f>€LVj tov Se ttjv akqOetav Krjpv^r^ 
aovTa K(oXvT€ov Toh v(rr€pov dvOpamoLs dxf^^XcLav dfjro' lo 
Xnr€Lvi KoXov S* oJfmt k(u rratSas dyoBovs tol9 eir€LTa 
KaTOLk^imtv. ot fUv y€ ttouS^s acofmTODVy yjfv\7]9 8€ €Kyovot 
oi \ayot. avTuca Traripas tov9 KarrjyriaavTds (f>afjuevj 317 P. 
KOWODVtKov 81 rf ao(f>ia kou (f^tXdvdpayirov. \€y€t yovv 6 
SoAofuSi^ ** vie, idv S^^dfievos pfjatv ivToXfjs ifirjs Kpvy^s iS 
irapd a€avT^y vrraKovaercu ao(f>ias to ois aov.^* (rrr€Lf)6' 
fuvov Tov Xoyov KpvrrT^aOat firjvv€L K(MBdmp iv yg rg tov 

35 fJuavddvovTOs V^<^9 f^dx avrrj irv^vfiaTtKrj (f>VT€ia. 

2. Ato Koii e7rt(f)€p€t ^^ Koi rrapafiaX€ts KapSiav aov €h Hermae Pastore in Prooemio man- 
datomm (rwy ^vrokmi) ab Clemente 
allati, quod sciri poterat ex inter- 
pretatione vetere Latina primum 
edita ab Fabro Stapulensi Parisiis 
a. 15 13, hodie facilius animadver- 
titur textu Graeco paucis abhinc 
annis edito, ubi haec leguntur, 

oircoTaXi}» y^p, <l>rfa\v (6 iroifi^y), tpa 
A €td€s t6 wp^Ttpop natrra am irdXiv 
dri^, aiirh rh KKf>dKaui rck ivra vfUP 
frv/iKfiopa, irp&Tow ndrr»y rits iyrokds 
pov ypd^^ Koi riis vapaPokds' ra dc 
mpa KaB&s <roc dcifc», ovr^s ypd^tis* 
dia rovro, tj^w, hnriXXopai ooi irpo- 
rov y/Mi^ai t6s ivrok&s mi riis napa- 
/SoXof, an vnb x^^P^ dvayivdMTKjjs avras 
Kol iwriBjs ^vXo^i avrar. Nam tot 

fere yerba Clemens apposuisse vi- 
detur, praemissis haud dubie non- nullis ex quibus lectores intellige- 
rent qua de re apud Hermam 
agatur. Ceterum Hermae testi- 
monio Clemens etiam infra utitur 
aliquoties. 

P. 2y 1. 3. vn6 x''P^] ^^^ ^^ 
Qraecis eodem modo quo ab Lati- 
nis suJb manu8, inter mantts, in 
manibua de rebus dicitur quae i^ 
promptu sunt : cujus usus exem- 
pla coUecta vide in Thesauro s. v. 
X«pvol.8. p. 1395. 

6. 2pa] apa LY hic et alibi. 

1 2. ^Kyovoi scripsi pro ryyoroi. 

15. 2okoii&v, quae forma alibi 
saepe reperitur apud Clementem, 
restitui pro lakapc»v, quod est in 
L. 

ib. Proverb. ii. i. 

19. Ibid. iii. i. 

B Z 4 CLEMENTIS [Lib. L 

arvpMiv^ irapafiaXH^ Se aimjv ely uovOenjaiv r^ vl^ aov** 
yjfvx^ yap^ oifiaij ^jnjxg f^ou irvevfm irvev/mTi avvairroiJjeva 
Kara r^v tov \6yov anropav av^i to KaTofiXrjOev kou 
^cooyovet' vio9 Se ttos 6 vaiSevofievo^ koO* vTrcuco^v tov 
S TraiSevovTOf. ^ vie** ifyrialv ^4/iciv Oea/iciv fir) hnXav' 
Oavovr H Sc fir) iravTcov rj yvwats^ 0V09 Xvpas^ § (f^aaiv 
ol Trapoifua^ofJUEvoif To!i9 ttoXXoi^ tol avyypafifwra. ve^ 
yovv fiopfiopcp rjSovTOi fmXXov ^ KaOap^ vSaTi. ^^ Sia 30 
tovto* (pr/aiv 6 Kvpto^ " iv irapafioXcu^ airroi^ AoAaJ, ort 

10 fiX€7rovT€9 ov pXeTTOvat, kcu axovovTe^ ovk oKovovaty kou 
ov avvtourty* firf ©y Trjv ayvouav avTOts rrap€\ovT09 tov 
Kvpiov (fi^ yap ov OefUTOv ovtg) (f>pov€tv)j aXXa ttjv {map- 
Xowrav SieXey^avTO^ irpo(fnjTtKm kou davverovs t&v Ac- 
yofjuevcjv earofjuevov^ firjvvaavTO?. 

15 3. "HSri Se KaTaKfmverou €#c rreptovalas 6 aroynjp curros 
KaTOL TTjv Tov XafxfidvovTO^ Svvafuv, ^ S^ eK crvvouTKr)" 
aeco^y av^iv T0t9 Sov\ot9 tol xmapyovTa Siavetfms, aS6t9 35 
erroLveXOoDV TtBevau Xoyov fxer avr&v^ oTnjvuca tow fjuev 
av^aoLvra^ to apyvptov avrov tow ev oXtycp marovs 

20 oaroSe^fJuevo9 kou hrayyetXafuevo^ em rroXXciv KaTcuTTrj" 
aeiv et^ Trfv tov Kvpiov yapav irpoaeTa^v etaeXdelv^ tS 
Se oaroKpv^fafjLevtp to rrtaTevdev dpyvptov ei^ to eKSavetaou 
Kou avTO airep eXapev awootoovTt apyov, " irovr/pe oovXe 
emev " kou oKvr/pej eSet ae fiaXelv to apyvptov puov Toh 

25 Tfxme^Tou^f Kou eXOcov eyo) eKOfuadfirjv av to efjuov^ hri 40 
T0VT0t9 6 d^petof SovXo9 ei^ to e^drrepov efifiXrjdrjaerou 

7. ol napoiiua(6fuvoi] Proverbium inserendam. ov yap S^furA^ est p. 
fuit Hvot \vpas oKov^Pf de quo y. 324. 

LeutsclL ad Diogenian. 7, 33. 16. ^ d^] koI di) Sylb. 

8. Mattb. xiil 13. 18. ri^cW] riBerai, Sylb. 

1 1. (nnnaatt ful ns r^v Sypouuf av- 23. Mattb. XXV. 14. Luc. xix. 12 
rols Sylb. avyioa-i r^v ayyoutp avroHs sqq. 

«ff fi^ L. 26. €fiPkri6^a€Tai\€KPkri$rfa€Tai, ut 

12. fjJj yip] Aut Koi yap Bcriben- Mattb. 22. et 25. SYLR 
dum cum Sylb., aut rj post Btp/erhv C. L 8. 3, 4.] STROMATUM. 6 

CKOTO^. "crv oii^ ivSvpafiov** kcu TlavXo^ Xeyei ^ iv 
\€ipiri ry iu \purT^ 'Ii/crov, kcu a rJKOwas wap 4/iov 8m 
7roAA(3i^ fjuzpTvpoDP, ravra irapaSov irurroh ai/0pmroi9f 
otripe^ iKOi/oi ecroirrai kcu mpov^ SiSd^ai** Koi Trakiv 
^ airovSaarov aeavrou SoKifiou TrapauTrjcrai r^ 0€^ ip" ^ 
yarrip oa^aJuryvvrov opOorofiovirra rov Xoyov rrj^ oAi;* 
ffeias** 

4. Ec roivvv afjufm Kr/pvrrovat rov koyov, 6 fuv r^ 
45 ypoj(f>y, 6 Se r^ <l>^^9 ^^^ ovk afjufxo awoSeKrioiy €V€/ryov 
rrfv rrurrtv S(a rfj^ ayamj^ Treirotrifjuevoi ; t^ Se alria rov 10 
firf ro fieXrurrov eXofJuevov Oeo? avairio^. avriKa r&v fjuev 
€KSav€urai rov Xoyov €pyov iariVf rciv S€ SoKifjuiaai kou 
rjfTOL iXiirOou fj firjj rj KpiaL^ Si iv avroh Kpiverou. oAA* rj 
fvtv KrfpvKucff hrurrrjfirfj 17 Si 7roi>9 ayyeXucf/^ airoripoDS av 
iv€py^, SwL r€ rrj^ x^i/Wf Sui r€ rrj^ yXtomjs o)(f>€\ovaa* 15 
" oTi 6 amipoi^v eh ro rrvevfjui iK rov rrvevfjjiros Oepiaei 
^o^jTfv cuoivu>v* ro Se kolXov Trounivres firj iKKaK(ofi£v *^ . 
S^ avfJLfidXXercu yovv ra fjueyurra r^ mpirvxovri Kara rrjv 
0€iav rrpovoujLVy dpyrfv iriarea^s, woXmias rrf}o0vfjuavy 
opfiffv rffv eiri rfjv aXrjd^ioLVj KivrfaLv ^r/rrfrucfjvy ixyo9 20 
yv(aa€U)9y avv€X6vri eiireiv aj(f>opfM9 SiSoDai aayrrjpia^. ol 
S€ ivrpaKf>€vr€s yvrfauo^ rots rrj^ dXr/O^ia^ Xoyots i^>6Sui 
117 S. ^anj^ diSiov Xafiovre^ eh ovpavov 7rr€f}ovvrai. ffavfjuxauo" 
rara roiwv 6 drr6aroXo9 '^ iv TravrV* ifrrfaX ^ avvurrdvr€s 
iavrov9 w 0€ov SuxkovoIj w tttcdxoc, ttoAAow Se wXovri" 25 
^ovre^j w firfSiv €\ovr€^ kou rrdvra Karexovres, ro ar6fjui 
rjfjuSiv dv€(py€ rrpos vfAoif.** " SuifJUipTvpofJUU fic" r^ Tc/io- 
$Hf <p7)aiv irrurriXXoiiv '^ivonnov rov Oeov kou \purrov 

I. Timoth. II ii. i sq. 16. Galat vi. 8 sq. 

ib. MwtifAov" KM HavXos^ cvdvMi- 18. yovv] y o^y L, ferc coiistau- 

fiov" ws 6 JlavKos vel Mwafiov vU" tcr. yovv\y hic et alibi. 
Uavkos Sylb. 24. Cor. II vi. 4, 10, 11. 

5. Timoth. II ii. 15. 27. Timoth. I v. 21. 6 CLEMENTIS [Lib. L 

*lr](rov KOLL T&v eKX€KT(ou ayyeXayv, tva ravra ,(f>uXd^9 
X<opLs TrpoKplfiaTOs fJLrjSep iroicov icara irpoaKXiaiv.^^ 5 

5. *AvayKrj toluvv afjujxo rovTto SoKi/m^eip a(f>a^ av- 
Tov$y Tou fuv €1 a^io9 Xey€tv r€ k(u VTrofMnjfmra icara- 
5 XifiTrdi/eiPj top de el aKpoaaOai re kolI ivrvyyavHv Sikouo^. 
^ K(u rrjv ev)(apuTTiav rives Staveifmvres ©r €009 avrov 
8^ eKooTov Tov Xaov Xafieiv ttjv fiotpav hrtTpeirov(nv. 
apiaTT) yap 7rpo9 rrjv oKptfifj oufx^riv r€ kou (j)iry^v 17 
avvH&qat^. defuXio^ Se avrrj^ fiefiouo^ 6p0O9 fiio? afm 

10 fwBrjaH ry KoiJ9r)Kov(rri^ ro t€ erreaOou mpoi^ 8oKifm^ 1« 
adetatv rj8rj kolL Kar^opdayKoatv aptarov irpos r€ rfj^ 
dXrj0€tas rrjv vorjatv Koi rrjv KaraTrpa^tv rciv ivroX&v, 
^^ci)(rT€ 09 dv ia&irj rov aprov kou Trtvrj ro Trorfjptjov rov 
Kvptov dva^uoSf €vo\os^ €(rTat rov a^ofmro^ kou tov 

Z5 oufmros rov KVpiov. 8oKtfm^€T(o 8€ dvdponros iavrov kou 
ovt(09 iK Tov dpTov iaOtero) Koit iK rov Trorrjptov 7rtv€T(oJ** 
310 F. 6. ^K(rjr€ta6at oiv aKoXovBov dpa r&v rrjv (o(f>€X€tav 
T(ov rrXtj^riov irroLvrjpvjfiivoDV^ €t firj dpcurioos Kat rtatv 
dvTt^rjXovfVEvos i7r€7nj8rja€v ry 8t8aaKOLXtaj cl firj (f>tX6' 15 

20 So^os rj KotvoDvia rov Xoyov^ el rovrov fi6vov KapTrovrou 
TQV fuadov rrjv aamjpiav roiv iirdiovrojv t6 T€ firj Trpoy 
;(a/9£i/ 6fuX€tv, 8oi)po8oKias t€ ai 8tafioXyv 8ta7r^f)€iry€v 6 
8c vTTOfJLvrjfmTOOv XolXojv " ovt€ ydp Trorc iv X6y(p icoAa- 
K€ia9 iy€vrj6rjfju€v^ Ka6a>9 otiSarc'* (jyrjaiv 6 d7r6(rToXos " ovr€ 

2$ 7rf)o(f>da€t 7rX€ov€^iaSj 6€os fidprvsy ovt€ ^fjrovvr^s i^ 
dvdpmroDV 86^av ovt€ d(f> vfJuS)V ovt€ dTv aXXoov^ fiwa- 
fi€vot iv ^p€t €tvat ODS ^purrov d7r6(rToXoi, oAA' iy€vrj^ 
6rjfi€v ryirtot iv fi€a(o vfi&v, ods dv Tpo(f>09 6dX7rp rd 20 

3. TovToi Sylb. pro rovr*. 25« TTpo^cicrci] cV n-po^crci apud 

13. Cor. 1 xi. 27, 28. Pauluin. 

17. upa Sylb. pro Spa, 27, (ytvrjBrifi^p Sylb. liic ct 1. 25. 

2 I . trtmipiav Sylb. pro aomjptov. iyfwnfirfptv L. 

23. Thess. I ii. 5-7. 0.1.8.5—7] STROMATUM. 7 

iavTTJ^ T€Km.** Kara ravra Se kcu rov9 r&v 0€uov /Lccro- 
Xafifiavovra^ X6ya>u irapaKpvXajcreoPy ei /irf mpvBpylxi^ 
€P€K€u laTOpr]<rovr€9, wrmp r&p TToAecop ra oiKoSofiTJ/juxra, 
€C9 r6S€ acfHKPOVPraiy ct firj pxTaLkrf^w X^/^^ ^^'^ KOCfU^ 
K&v TrpoaiatriP Koiva^viKow r&v hnrrfS^uov puaB6vr€^ row 5 
KaBoHruofievovs r^ \purr^. aXX ol fuv vTTOKpiral kcu S^ 
ia&OciHrav* ei $€ n^ ov 8ok€iv SiKaio^f oAA' €ivat OiX^Lj 
avvuvai ra KoWurra rovrov avr^ 7rpoa7jK€i. 

H 7* Ec yovv 6 fi€v 6€purfJL09 woXwj oi S€ ipyarai fipa- 
)(€i9y r^ ovri S^urdai KaBrjK€i (nrm orn fJuaXurra wXeiova^v zo 
'j^fuv €pyaT&v €V7ropia y^vr/rat. rj y€copyla Si Sirrrj* 17 plv 
yap aypa<j)o^, rj S* €yypa(j)09. cnrornpco^ S* av rov 
Kvpiov ipyarrf^ trmtpri row €vy€V€i9 rrvpow kou row 
(rrayy^ 0Lv^<rg r€ kou d^purrf, 6€i09 ovrto^ ajvaixfmnjaerai 
y€aipyos. ^ €pyaj^€a6€*^ (fyqaXv o Kvpi09 " firj rrjv aTroXXv 15 
ptanfv fip&aiVy aXXa rr/v pJvovaav 6if C^^ aucoviov.** 
TfXHpiff S^ KOi rj Sia aiTiCDV kcll rf Sva X6ya>v Xapifiaveraiy 

30 #cai r^ ovTi ^^ fjuzKapiOi oi HprfvairoiOiy* oi rov9 €VTav6a 
Kara rov fiiov kcu rfjv TrXivrfv Trpi)^ rrj^ ayvoia^ rroX^fioV'' 
fjL€vov9 fJbPraSiSaaK0VT€9 kcu fJLerdyovr€9 ei^ eiprjvrfv rffv iv 20 
X6y(p Kcu fii(p r^ Kara rov 6€ov kcu ^tow rrew&vras 
SiKaLuxrvvrfiT rpifpovres rg rov aprov Stavofiy. €iai yap 
K(u ^nrxp^ iSia^ expvacu Tpo(f)a9, ou fuv Kctr irriyvcoaiv 
Kcu ejnan^firfv av^ovacuy ai Se Kara rffv ^^kXrfvucffv 
v€fjL6fi€vai (f>iXoao(f>ica/y ^9 Kaj6mr€p kcu t&v Kapvcnv ov2$ 

I. TBvrA Bcripsi pro ravra. ib. Btkti scripsi pro BiiKg, 

7. ov doKfiy diiuuoty oXX* cImu Owkti^ 8. ovvtcyat] awtUitvm Arcerius et 

Respicit ad Aeschyli Sept 592. Canteros, quod Hervetus quoque 

dictum de Amphiarao, ov ykft do- expressit '* oportet ut opUma %$ sii 

Kitur ^ioTOff, oXX* ccMu ^Xci, quo conscierUia. * SYLB. 

etiam alii scriptores multi, a Blom- 9. Matth. ix. 37. Luc. x. a. 

iieldo indicati,U8i 8UDt,qui partim 15. Joann. vi. 27. 

ipsi quoque bUaios pro apumt sub- 18. Matth. v. 9. 

stituerunt, qnod Aeschylus flcrip- 21. Ibid. v. 6. 

semt 8 CLEMENTIS [Lib. L 

To TTop 4Sa)8ifwu. "o <l>VT€va>i/ Se kcu 6 ttotI^coi/** tov 

av^OVTOS 0PT€9 hwLKOVOL " tu UO^i* KOTa TTJU SuUCOPiOPy 36 

" €KaaT09 8€ TW iSiop fjuadop Ai/^fcrai KaTa - tw tSiou 
820 P. Konrou. 0€ov yap ia/x^u avv€pyoly 0€ov yHopyiop, d€ov 
5 olKoSofitf €(TT€j* Kora TOP airooToXop. 

8. OvKOVP ovde mro <rvyKpi(nw to SokI/uop iroi/wOojL 
T019 aKfMHo/ijeuoi^ hriTpeirT€OPy ovde eh ^^eraxnp eKScTOP 
TrapaSoreop top Xoyop T0I9 ipT€0pafipjepoi9 Xoyayp TraPTO- 
Sajr&p T€XP0U9 Koi 8vpafi€aiP einx^iprffiaTcop d>yKa)fJL€Pa}p 

10 T0i9 7rpOKaT€i\rfflfJL€POi9 rfSvj TTfP '^V^^P KCU flTf TrpOK^K^PG}" 

fJL€P0i9* o 8* op €K Trtareeoff eXrfTcu Ti9 ^oTiOjcraij filficuo^ 40 
oSrof elff d€uop \6ya>p irapaSoxTfPy Kpunp wXoyop Ttfp 
TnoTiP K€KTrffJL€P09. eirercu fie €p6€p8€ avT^ 1/ mtjffa} €k 
mfHovata^* kcu tovt rfp apa to 7rfHxf)vfTiK0P €K€ipo " eay 
15 firf 7riaT€varrfT€y ov8€ firf avprJT^.** " ap oSp w Kcupiop 
expfJL€Py €f>ya^(ofjL€0a to ayoBop rrpos rrdpTaSy fJuiXiaTa 8€ 

ITfioS T0V9 0iK€i0V9 TTf^ TriOTCCDf.** eKCUJTOS 8€ TOVTCOP KaTCL 

Top fJUZKcipiOP Aapi8 eifyaptaTCdP yjfaXXero) ^^ paPTUUs fJLe 
vaaam<p kcu Kaj0apia0rfaofjuUy 7rXvP€i9 fJL€ kcu vrr^p \uopa 45 

%o X€VKap0rfaofimy aKovrvu^ fJLS €v(f>f>oavinfp kcu ayaXXiouriP 
ayaXXtaaoPTCu ooTa T^TcampcDfjuepay caroaTf>e>^op to 7rf>oa^ 
amop aov airo Tcip afMpn&p fju>v kcu tcl? opofiuis fwv 
i^aXeu^p. Kap8iap Kaj0apap Kriaop ep ifjLol 6 0€oSy kcu 
7rP€VfJUi €v0€9 iyKcupiaop ip TOi^ iyKCLTOi? fju>v. firf anrop^ 

35 /Hi^ff fju€ ttTTo Tov ^rpoadoTTov aov Kcu To 7rp€vfjui aov to 
ayiop firf oPTapiXrf^ ceir ifJLOv. a7r68o9 fjLOi Trfp ayaX^ 
Xiojaup Tov aayrrfpiov aov kcu 7rp€VfjuxTi rfy€fju>PiK<^ (mj- 

pi^OP fJI£. 

9. 'O fJL€p o5p 7rpi>s 7rap6pTa^ X^ycDP kou xP^^V fioKt- 50 I. Cor. I iii. 6-9. 18. Aafirfi (voluit Aa/Sia) V. aaa 

14. lesai. vii. 9. L. 

15. Qalat vi. 10. ib. Psalm. li. 7-12. C. L s. 8— lo.] STEOMATUM. 9 

/ioi^ei Kcu Kpiaei Suca^ec kol StaKpiyei r&v aXKcov rov oloi/ 
T€ oKOveiVy eTriTTjp&u rov9 Aoyow, tov9 rpoTTov?, ra rjOrfj 
Tov fiiovy TOLs Kivria^LSy Tw axdaei^j to fiXefifm, ro (f^Oeyfjuiy 
118 S. TT/v TpioSoVy T7)V irerpoVy ttjv TraTOVfUvrjv oSov, ttjv Kap^ 
7ro(f)6pov yrjvy ttjv vXofJuavovaav \G}paVy ttjv eikf^opov kou. 5 
KaXrjv K€u yetopyovfuvrjVy ttjv iroXvTrXaxnaxrai tov airopov 
SvvafiBvrjv. 6 Se Si \mofJLvr)fMT(ov AaAo>i/ irpos tov Oeov 
axfHHriovTai TavTa K^Kpayw iyypd(fH09* fi^ KepSovs eveKa^ 
firj KCVoSo^ias X^P^^y f^V '^poo^oJ^^ioL VLKaxrdaiy fxrj (f>6fi<p 
8oiv\ova6aiy fjtrf rjSovy hraipeaOaiy fwvr/^ Se t^s t&v lo 
5 ivTvyxavovTCDV aTroTiaveiv (ramjpiasy ^^ ovSe icara to 
irapov fjueraXafjifiaLveiy oAAa iXiriSi oeireKdexofJusvo^ Trfv 
OTroSoOrjaofJuevrjv Travrcos afwifi^v rrapa tov tov fiurOov 
Tcis ipyaTai^ kut d^iav arroSwreLv vTreayrjfuvov. aXX 
ovSe avTifiurdia^ i(f>ieadaL yph ^? ^^^ avSpas iyypa<f>o^ 15 
fiev<p. ov ydp 6 fjuev Kavxr](rdfjuevos evTroLiav ttjv dfWLfirjv 
dareiXri^v 8l evSo^iasy 6 Se t&v Trpo^rrjKovTODV 8l dvTLfu^ 
(rOiav rrpdc^r^ov tl rjfroL w €vepyo9 OTrevSoDV djroXafieiv ^ 821 F. 

10 w Kcucoepyo9 ttiv dfJuoL0r)v TrepuarTdfjuevo^y ovxl t§ Koa-fwcy 
ivexerai (rvvrfdeia ; SeL Se g)9 olov Te tov KVpLOv fufjueiadou. 20 
OVT09 8* dv ehf 6 T^ deXrffJuaTL tov Oeov i^vTnjpeTcivy 5®- 
pedv \afia>Vy 8(opedv bijbovsy fuaOov d^ioXoyov diroXafi* 
fidyaov t^v rroXiTeiav avrffV' " ovk elaeXev^reTou 8e eis Ta 
ayui fjua0(ofjua rropvrj^* ^yrjaiv. 

I o. *A7reipvjTaL yovv 7rpoa(f>epeLv r^ 6vauiaTrjpi(o oA- 25 
Xayfjua kvvo^' artp Se dirfjfjifiXvTOu kolk^ '^po^f^y Te kou 
SiSaaKaXia to Trjf yj^vx^? ofifjua irpos to ouceLOv (f>ci9 

iSfiaSL^TOD irn ttjv dXfjOeuiv ttjv eyyf>d(f>(o9 rd dypa(f>a 

I. r6r oi&v rc] Legi etiam potest 25. y oZv L. d* oZ» Y. 

r&pouayrt. SYLB. -i. *xx ir m^ t 

ID. aAAay/ia Y. aXfjM Lt. 

II. €VTvyxav6vrfav L. rvyxapoyrinv 26. kokj Tpofpg rt koi bidaoKaKi^ 
V. Hoescbelius. caic^ rpo^>7 Tt Koi ^da- 

23. Deut. xxiii. 2, 8. frKoKia L. 10 CLEMENTIS [LlB. I. StiXovtraw " oi Siylrciirre^ Trop€V€<r0€ €(f) vB<opy^ ^Hcrcuaff 
XiyHy K€u ^'7rip€ ro v8a>p airo <r&v ayy^mvj^ b ^oKoimv 
TrapoLVH. €v yovv T019 No/io£^ 6 e^ *Efipauov (f>i\6aro(f)09 
UXarcov KeXaki roif^ yecopyow prj errapScvcai /irjSe Xafi^ 
5 fiav€iv vScop irap mpcov, 4av fiff Trporepov opv^avre^ irap 
avTcov a)(pi rrj^ 7rap0€viov KaXov/JU€V7j9 awSpov €vp(o(n 
rrjv yrjv. aTTOpia yap eirapKelv Sucaiov^ apyiav $€ i^f^oSta' 
' ^€iv ov KaXoVj €i Kou (f^opriov (rvverriTiBeviu pkv €i)\oyov^ 
(TvyKoOaipciv 8€ ov 7rpo<rqK€iv 6 HvOayopa? €\€y€v. avv€^- 20 

10 a7rT€i 8€ 7} ypa(f>ri tq ^mrypov ttjs '^^vyri^ Kai (rvvT€iv€i to 

oiK€iov ofipa wpb? 0€(opiav ra^a /lev re kou ivrudeura olov 

6 €yK€VTpi^<ov y€(opyosj to fic ivv7rdp)(ov avaKivovtra. 

" TToAAoi yap €v iqfiiv** Kara tov 0€iov dTroarroXoi^ ** cwr^e- 

822 F. ^h xal app(0(rTOiy Koll KOi/icivTOU iKavoi. ei 8€ iavTOW 

15 8i€KpivofUVy ovK dv iKpiv6fJU€0a.^* 

1 1 , "HSrf 8€ ov ypaj(f>ff eif irri^ei^iv Ter€\vaxrfjL€vrf rf^e 
V '^'payfMTeiay dXXa fjLOi vrrofivrffjuvra €19 yrjpas 0rf(ravpi' 
^eroUj XrfOrf^ (f)apfjuxKOV, et&oAoy arc^i/cSf kou aKiaypa(f)ia 25 
Toiv ivapy&v kou ifv^^^ov iKeivoDV^ oov KaTrf^icoOrfv hra" 

20 Kovcrou XoyoDV t€ kou dv8p&v fiaKapi(ov Ka\ r<^ ovTi d^vo^ 

X&ycov. TOvroDV o fuv ein rrf^ rjAAaoof , o lODViKoSy o oe 

hii Ti}9 fi€ydXrf9 'EAAaSof, r^f KoiXr/^ OaT^po^ axrr&v 

vpias rfv,o 0€ OTT AiyintTOv^ aAXoi 0€ ava rrfv ou/aToXrjVj 

KOi TavTrf9 6 fjulv Ti9 T(ov *Aa(rvpi(oVy 6 8e iv UaXou(rTivrf 1. lesai. Iv. i. 

2. Proverb. V. 15. 

ib. itIm r6] irivrr* L. Correctum 
cx Proverb. 

ib. ^okofi&p] a-akofiiiP L. 

3. N<$/AO»] 8. p. 844. 

6. ttwdpoy y. fpttdpop L. 

7. dutaior Potterus ex Plutarchi 
V. Solon. C. 23; oi Mitmap L. 

13. Cor. I xi. 30, 31 sq. 
16. ov ypa^ri Euscbius H. £. 5, 
1 1 . 7 ypotpff L. 18. fidaiKop Eusebius. rj dokop L. 
ib. aKtaypafpia Eusebius. anujypa^ 

ffUa L. 

19. rirofcovo-ai] dxoOo-oc codices 
aliquot Eusebii. 

21. 6 d€ Eusebius. ol dc L. 

22. 6artpoi\ Recta et fortasse 
ClemcDti restituenda forma ATtpot 
est apud Eusebium : de quo dixi 
ad Paedag. 2. p. 236. vol. 1. p.307. 

24. 6 ptp Tif Eusebius. 6 pip r^r 
L. 8ic 6 fup Tiv p. 326. C. I. s. 1 1, la.] STROM ATUM. 11 

'EjS/xuos* av^KoBvf^ varaT(p 8k 7r€pirv\0Dv {SvmfiBi S^ oSto9 
30 vpcoTO^ ^v) apeirav(rdiJLr}Vy ip AiyvTrrfp 6r)pd(raf XOsrjOcray 
^uceXiK^ T^ ovTi ri /jueXiTTaj 7rpo(fyrjTiKov rc kou oTrocrro- 
XiKOv X€ifi&uo9 Ta opOt) SpeTTopjeuo^ aKjjpaTOv Ti yi/cocrea)^ 
XP^f^ ^^f ^®*' oKpooDiuvoov iv€yevin]a€ yl^v)((us. aXX 01 5 
fjuBv TTfv aXri&fj TrJ9 fioKapia^ (r(0^0VT€9 StSouTKaXla^ rrapd' 
Socriv €v6vs aTTo Yierpov t€ kolL *IaK(ofiov, *Ia)dvvov t€ kou 
UavXov T&v ayuov aTtoarToXdav ttcu^ rrapa iraTpo^ €kS€\6' 
fjuevo^ {oXiyoL Se oi TraTpeuriv ofioioi), fJKov Sr/ (rvv Be^ 

QQO p 

35 KdLL €19 rffjuas Ta irpoyoviKa €K€iva kcu arrooToXiKa KaT(XJ0rj' jq 
aofjuevoi (jirepfjuara. 

12. Koi ei olS* oTi ayaXXulurovTai, ovxi r^ €K(f>pd(r€i 
rj(rd€VT€9 XiyoD T^Se, fjuovQ fie rg KaTa ttjv vTro^nffjueloxriv 
rr)pfi(r€i. rro0ov(rr)9 yap olfjuu i/^i^x^ff t^v fjujucapiav Trapd-' 
Soaiv aSuiSfXJurTOV (f>vXdTT€iv rj TOidSe vwarvTrooai^' ^av^ 15 
Spos Se (l>iXovvT09 ao(f>iav €ikf>pav0rj(r€Tai iraTrjpJ** tol 
(f>pmTa €^avTXovfJu€va Si€iS€(rT€pov vSg>p dvaSiS(oaij Tpe- 
rrerou Se €if ^Oopav oov fJb€TaXafjLfidv€i ovSei^. kou tov 
aiSrjpov r) XPV^^^ Ka$afxoT€pov (f>vXdaa€ij rj Se d)(p7)(rria 

40 lov TOVT(^ yevvrjTLKT). (rvveXovTi ydp (f>dvou i) (rvyyvfivouria 20 
€^iv ifnrovu vymvrfv kou rrvevfxouri kolI adifmaiv. ovSels 
oarrei Xv\vov kcu vtto tov fioSiov riOrfaiVj dXX iirl rrj^ 
Xi>\via9 (f>aiv€iv T019 rrjs €aTida€a>9 r^ff avrrjs /cany^cG)- <> 

fi€voi9. ri ydp o(f>€Xo9 ao(f>uis fir) ao(f>i^ov(rr)9 tov olov t€ 
hraUiv ; en t€ Kai 6 aoorrjp a(o^€i del koH del epyd^eTOUy 25 
m fiXerrei rov iraTepa. SiSdaKoov tls fjuivddvei rrXeov Koii j, dc o^i\ d* npa Eusebius. bius. 

3. ZuerXuci) — ^x^t; omisit Euse- 15. Proverb. xxix. 3. 
bius, sed proxima apposuit aXX* ol 22. Mattb. v. 15. Marc. iv. 21. 

fUv — (nrfpfiara. Luc. viii. i6 ; xi. 33. 

6. a4^om£ d.]d. <rv>CovTts codices 25. Joann. v. 17, 19. 

aliquot Eusebii. ib. arc Koi dci scripsi pro aUi «oi 

7. Ilcrpov rf] rc om. Eusebius. aic(. 

8. cVdrxofuyor] cVdcfdfifvos Euse- 26. «rXcoy scripsi pro irXrcov. ' 12 CLEMENTIS [Lib. L 

Xeyayy avpaKpoaTcu ttoWoki^ toIs eTroKOvovau^ avrov' eh 
yap 6 SiSaaKoXo^ kou tov X(yovT09 kol tov dKpoa>/JL€voVy 45 
6 hrnnjyd^top kou top vow koll tov Xoyov. 

13. ^Hi Kcu ov K€K(o\vK€v 6 Kvptos ttTTO ayoSov (rofi' 
5 fiaTi^€iVy fjjeraSiSovai 8€ tS>v O^Uov fivoTripixov kou tov 

(f>ayro9 €K€ivov tov ayiov T0i9 x®/^*" Bvvapjivois ovyK^^^to^ 
pnrjK€v. avTiKa ov TToXXois aeir^KaXvy^v a fir) ttoXX&v rfVy 
6Xiyoi9 $€ oh 7rpo(rqK€iv rprlcTTaTO Toh oiOi9 T€ iKSc^aarOai 
Kou TV7ra)0rjvou irpio^ auro, tol de aTToppv/Ta KaBdeir^p 6 0€O9 

lo X6y<p irurT€V€TaXj ov ypdfi/jLaTi* kolv Ti? Xeyg y^ypdxj^Oai 
^^ ovSev KpvTTTOV o ov (f>av€p(o07J(r€Taij ovd€ K€KOiXvfi/ievov 50 
o ovK d7roKaXv(f>6rj(reraUj^^ dKOwdTa) kou rrap rjfi/ov on tS 
KpvTTTcis erratovTi to KpvurTOV (l>av€pa>0i^(r€(rdou Sid tov8€ 
irpo^6€(nrur€v tov Xoyiovy kou t^ 7rapoLK€KaXvfJLfJL€va>9 tol 

15 TrapaZi86fJueva dl^ t€ TrapoiXafjLfidv^iv SrjXa^Orjaerou to ic6- 
KaXvfifjJvov d>s rf dXrfO^ua kou to Toh rroXXoh KpvrrTOVy 119 S. 
TOVTO T0i9 oXlyoi? (Pav€pi6v y€vrfaer(u* eirii Sid tL fjfff 
7rdvT€s^ urouri Trfv dXrfO^iap; Sid tI fie fi^ rjyarrqdrf rf 
8iK0Lio(rvvrfy ci 7rdvTa>v rf SucaKxrvvrf ; dXXd ydp Ta fiv- 

20 ^^P^ fiv(rTiKW 7raf>a8i8oT0Uj tva y €v (rr^fJuiTi XaXovvT09 

KOU O X0LX€iT€U' fJLoXXoV 8^ OVK €V (fxOV^y oXX €V T^ 

vo€urdou. ^ 8€8a>K€v fie 6 tfeoy" ry ^KKXrfaia " tov^ fjuev 
iiro(rT6Xovsy tovs 8€ rrfxxjnfTa^, tow 8€ €vayy€XurTdsj 
T0V9 8€ 7roipuivas kou 8i8ourKdXovf Trpo^ tov KaTaprurfJLOv 5 

25 Tciv dyUOV €iS tpyOV 8uXJK0VUlSy €iS 0iK080fJL^V TOV adofJUXTOS 

Tov ^purrov.^^ 

14. 'H fjiv oSv T(ov8€ fioi Toiv vTTOfivrffJUZTCov ypoj^rf 
daO^vffs fJLBV e3 dl8* on TrapafiaXXofilvrf 7rpos to 7rv€Vfjua 
iK€ivo To K€^apiTa>fi€voVy o5 KaTrf^i(6$7]fJLev vrrojcovcroUj 

^o€iK(ov 8* dv €irf dvafUfivrfCTKovcra tovs dp^rvrrov^ tov II. Mattb. X. 26. 14. ry ir. Sylb. tA it. L. 

2 2. EpheB. iv. 1 1 sq. C. 1. 8. 13—15.] STROMATUM. 13 

Ovpa^ TrejrXriyoTa' ^ (ro^JH^ 7^9^^ (f>yiai "AoAei Koi cro- 
<fxor€po9 eoTCUf" kcu Ttp €)(pvTL fic TrpooT^crerou. hray^ 
10 ylXKsTai 8e ov\ wnre ip/iripevaou tol anropprfra tKavws^ 
TToXXov ye kou &?, pjopov 8e tov vjropjnjoroUj etre Trore 
eKKaJdoipeOa ehe mo)? fiijS* €K\av6avoipj^a. ttoXAol Se 60 5 
oiSa TrapeppvrjKev rjfia^ ypovov iitjkh aypd(f>a}f SioTreaovTa. 

oOeV TO OUr0€V€9 TTJ^ pLVqflTj^ T7)9 ^flTjS i7nK0V(f)i^G}V K€(f)a'' 

Xaixov av<rrr)fJuxTiKfiv ^kO^o^iv, fiv^firj^ {nrofivrffjua (royrrjpiov 
TTOfH^CDV ifjuwT^, opayKaicos K€ypqfuu T^be rg virorrvirwr€L. 
eoTi fiev odv Ttva firjSe arrofjivrifijovevOivTa rjfjuv^ iroXKrj yap 10 

15 ^ irapa T0I9 fjuxKapioi^ SvvafU9 rjv avSpdaiVy etmv Se kou 
a avwrofrqfjij^uerra fJuefjtevrjKora r^ ypovcp vvv aTreSpOj tol 
Sc oaa iafi^vwTO iv airry fJUipouv6fM€va ry Siavoiay eTret 
/i^ paSi09 rj TOiaSe StoKovia TOts^ firj SeSoKifJUurfJUEVOi^y ravTa 
Sc ava^anrvfjmv mrofivrjfjjwi ra fuv eKODv TrapairifnrofJMi 15 
eKXeyoDv hrurrrjfJuovoD^y (f>ofiovfJU€vo9 ypoufieiv a kou Xiy^iv 
i(f>vXoL^dfir]Vy ov ri ttov (f^dovSv — ov yap Oifm — y SeSiioos 
Se apa mpl t&v ivTiryxoLvovrcjv, firj rrq irifxo? a^f^dX^Uv 

ao Kou TTOuSl fjud-xpupavy ^ (f>ouriv oi Trapoifiioj^ofjuevoiy 6p€yovT€s 
evpe6a>fju€v . ov yap €<m ra ypaj(f>€VTa fir/ iKireauv Kairoi 20 
av€KS(rra \m6 y ipuov fjuEfjuEvrfKorray KvXwfJU€va Se ael fJLOvrj 
fjua XP^I*^^^ ^ iyypdxfxp (f>a>vfj rrpios rov i7ravep6fJU€vov 
oifS^v irXiov irapa tol yeypafifjueva airoKpiverou' Seirou yap 
i^ dpdyKTis fiofrfiov ryroi rov iyyfKLyjrafJuivov fj kou dXXov 
tov €is ro avTo ix^os ifxfie^Koros* 25 

15. ''EoTt Se a Kou ouvi^erai fju>i ypoufjfrfy kou TOis fJU€v 
Trapoum^aeTOUy rd Se fJu6vov ipely impdja^erau S>e kou XouvOd- 

2$ vowra €hr€iv kou iiriKpvTrrofJuivrj iK(f)r]vou kou S^l^ou aito^ 11. coTiy dc icai 6. L. t<m bi «al bium /u^ iratdi fidxaipay, de quo ¥• 

(omiflso &) L. Leutech. ad Diogenian. 6, 46. 

12. vvp Bcripsi pro ^ vvv. 25* rov] tov L. 

19. cl irapoifuaC6iifvoi\ Prover- 26. ypatf^ Sjlb. ypai^i L. 14 CLEMENTIS [Lib. I. 

ir&aa. ra t€ wapa r&v hruTrjiJLCOv SoYfiaTi^o/Jueua alpeareayu 

irapaBrjaercu^ kcu tovtois apT€p€i iravO^ oaa Trpooucovofirj^ 

826 P. OfjvajL KaBy\KU r^y icara rriv iiroTrriKfiv Ocayplav yv(oa€(09, 

fj 7rpofiiQa€T€U fjplv KaTOL Tov €VK\€r} Kai m/jLVov TTJs irapa" 

5 iocrccos' Kojvova airo T^y tou Koa/iov y€V€a€cos irpolovaiv 
avayKaixo^ €\ovTa 7rpo8ia\7)(f)6fjvai ttj^ <f>vaiKfJ9 0€(opla9 
7rpo7rapaTi0€iJj€V7j koll tol €fi7ro8ci)v iora/iei/a t^ oKoXovOia 
7rpoa7ro\vofi€vr)y d>s €Tolfiovs ^X^^^ ^^^ oKoa^ 7rp09 ttjvs^ 
7rapa8o)^v tt}^ yv(oaTUcfJ9 7rapa86a€(o^ 7rpoK€KaJ9apfwrq^ 
y lo Tfj^ yfj? anro re tS>v ajKOvOSiv kou ttj^ Troay aTracnyp ycco/t)- 
yiiceSff €h KaTa(f>vT€vaiv afi7r€XS>vos* aywv yap kou 6 
7rpoaya)V icoi fivarfjpva ra tt/oo fiwrrqpuovy ov8€ oKvfjcm 
rrvyyjififaajadcn (piXoaocf^laf kcu ttj^ ol\Xjj9 TrpOTroa^^ia^ 
T0L9 kolXXiotols tol vTrofivfjfjuiTa fjfjuv. " ov yap fwvov 8l 

is'KfipaL0V9 KOLL T0V9 vTro vofwv^* KaTOL Tov oircKrToXov 
" €vXoyov *\ov8(itov y€V€cr6aLj aXXa kou ^lol Toif^ "'KXXrjvaf 35 
'^KXXrjvUy tva 7ravTas K€p8avoi)fju€vJ*^ kolv rg ^rpos KoAao-- 
aaj€h eirurroX^ " vovderovvT^^** ypa^L ^7ravTa avdpcffirov 
Kou 8L8aaK0VT€9 €V 7r(xarj ao(f)ia, tva 7rapaaTi^a(0fi£v 7ravTa 

ao ajvdpanrov t^Xelov iv \pLcrT^" 

1 6. *ApfJuo^€L fie Kou aXXoDs r^ t&v wrofivrjfjuxTCDV wro' 
TV7rcoa€L TO yXa(f)vp6v irjs 0€(opla9. avTLKa kou fj Tfj9 
j^pTjaTOfJUxSla? Tr^piovava olov 7j8vafia tl €(rrLv ^rapam^ 

7rXeyfJU€V0V oBXrjTOV fip(OfJUaTLj OV TpV(f)rjTLCDVT09^ Op€^LV $€ 

95 ayoBfjv (f)LXoTLfiLav XafjifidvovTO?. ylfdXXovT^? yovv to 40 
v7r€prrovov Tfjs a^fJLvorrjTo? ijifjueXw avUfJUEv. Koffamp 8€ 

OL fiovX6fJL€VOL 8fjfJUp 7rpoaOfJLLXfjaOU 810, KTjpVKO^ TOVTO 

7roXXaKL9 7roLovaLv g)9 fJLoiXXov i^oKOvara y€V€a6ou tol 

1. alptatwf Sylb. alp€tr€m L. 4. 4 Sylb. tj L. 

2. avrfpfil aKroIpit L. Idem vi- M- Cor. I bc. 20, 21. 
tium mox p. 326. 17. «oi.] « & L. «Ay V. C.I. 8. i6, 17.] STROMATUM. 15 Xeyofuva^ ovtco Kavravda' 7rpo9 woXXow yap iq/uy o 
Aoyoy 6 TTpo avrrj^ T7J9 vapojSoaew Xeyofui/o^ ttj^ avvr)^ 
60VS» Sio 8rj TrapoBeriop 86^s re Kiu (fxova^ ra? ipfioto^ 
aa? vap eKoara avroi^ &* <au pSXXov ol aKovovres ejri" 
arpaxfniaovTai. kolL hrj avi^Xovn (f>aj/aij iv itoXXols yap 5 

45 Tcis /MpyapiTai^ Tol^ fJUKpol? 6 cTy, iv Se voXXy rg t&v 
ixOvcDV aypa o KaXXixOvs* ypovcp Se kou wovcp raAiT^ey 
eicAa/Lii^i ayoBov TrapaTvypvTO^ ^atfiov^ hi avOpmrfov yap 
ffeodcv ai irXEiaTai €v€pY€aiau xopriyovvTai^ 

17. TlavT€9 pkv oiv oaoi toIs oo^tai K^xp^pj^a tfco)- zo 
povfiev Ta irpoaTrhrTOVTa avTai^y aXXoi S^ aXXcov €V€Ka. 
avTuca ovx ofwieos d€(op€l to irpofiaTov 6 /juxy^ipos t€ kou 326 P. 
6 TroifiTjv. 6 fi€v yap €i iriov ian 'iroXvrrpayfwv^ly 6 de 
ci €vy€V€uiv Tqp€i. To yaXa tov npofiarov 6 fuv n? 

50 ofijeX^aTa), €i XPV^^^ Tpotf^fjsy tov fmXXov K€ipaT€Oy €iis 
aKenTf? S^iTai. codc fwi kou rfj^ ^lStXXrfvucfj^ xprfcrrofijaBlas 
6 Kaprrw TrfHrx^p^^Tco. ovk olfjuu ydp Tiva ovtco^ €VTvxrf 
ypoufniv rjfY^ladcu y firfS^h avT€p€if oAA* €K€ivrjv €vXoyov 
vofJuaT€ov y fjLrjSel^ €vX6yco9 avT€p€i. kou rrpa^iv afjui kou 
120 8. oup€aiv oaroS€KT€ov ov t^v afji€fjuferjj oAA* ^v ovSci? €vX6yco9 20 
KaTafjL€fJuf>erou. ovk €v6vs 8* €i Ti9 firf nparfyovfuwo^ erri' L. 

7. niXXix^r] niXXi;(^ L. De 
hoc piflce, qoi ab aliis Miat appel- 
lat;iir,y. Athen. 7. p. 282. 8. p.344. 
Rectam quem restitui acoentom 
nXXix^f praecipit Arcadius p. 92, 
6. 

II. SKkoi dc SKkwf €9€Ka\ Similia 
dicit Epitome Theodot p. 805. et 
Tariis exemplis probat. 

1 4. ctff c^yrvriav nypci] c^ cvycivior 
nnp^i^ cm denaum hahecU veliua o5- 
BervoU^ Potterus, et c2 quidem recte, 
aed c^ymior {rustra. wyivtujaf dicit 
nobilem stirpem non mixtam cum 
deteriore. 18. eantpu. Y. dvrmpci L. 

21. TOK tvBvt — ] Nec his yerbiB, 
prout jam se habent, sensus con- 
stat. Restitui debet poat ^crcXci 
negatiya particuhi, qnae propter 
duplicem, quae praecessit, negatio- 
nem per librariorum imperitiam 
excidisse yidetur. Scribe igitur, 
ovK €vBv£ d* ci riff fu) npotiyovfAMvm 
cirircXci, av mrck irtpiaraatp avr^ voui. 
** Non autem statim sequitur quod 
si quis aliquid per se nolit facere, 
i|)6um non esse ui^ente aliquo casu 
id facturum; yerum tunc diyina 
quodammodo arte aliquod medium 
inyeniet, et sese praesentibus ac- 16 CLEMENTIS [Lib. I. 

Te\€iy Kora mpumKTiv avro ttovu^ aXka oiKovofioviuvos 
Ti deoaoifxo? kou, avfiirepi(f>€p6fiEvos ivepyrjmi. ovt€ yap 6 
€)((ov rrjv aper^v XPvC^^ ^^ ^^ ^*' apcrrfv eri 68ov ovO* 
6 ippGypjivos avaXrjy^w. KoBairep yap ol yetopyol irpoap'- 
5 Sevcravre^ ttjv yrjv^ ovtg) Srj koi iq/jlH9 t^ TroTi/JUp t&v 5 
Trap "KXXrjcri Xoytov TrpoapSevo/Juev to yeeS&y avToivj cos' 
TrapaSe^aa^aL to KarafiaXXofJi/evov aireppua irvevpjoriKov 
K€u TOVTO evpuap&^ €K6p^nu Svvaadai. 

l8. UepU^ovd $€ 01 OTpoDfijatreh dva/jje/uy/JLevrjv ttjv 

lo oKrideiav Toh <f>LXoao(f>ia^ 8oypjaaty pSXXov Se ey/ce/coAu/Li- 
/juevrjv Kcu hnKeKpvpLiJuevrjv^ Kaddirep t£ XeTTvpcp to eSeo' 
Si/JLOV Tov Kapvov^ dpfjuo^ei ydp^ OLfJuaiy ttj^ dXTjdela^ ra 
arrepfjuaiTa fJuovoL^ (f^vXdaaeaOax Toh Trj^ irLaT€<o9 y€(opyoh. 
ov XeXrjOev Se fjue kcu rd dpvXovfJueva irpos tuxov dfjuouffoi^ lo 

i^yl^o(f>oSeoiv yjnjvai XeyovTOov mfii rd dvayKouorara kou 
avv€)(0VTa ttjv Trumv KaTayivecrdaLy rd Se e^ooOev kou 
mpLTTa vTrepfioLLveLV fjuirrjv rjfjuas Tplfiovra kou Kare^fpvra 
mp\ roL9 ovSev avfJifiaXXofjuevoL^ irpos ro reXo^. oi Se kou 
TTpo^ KOKOv dv rrjv (f>iXoao(f>LOLV elaSeSvKevou rov fiiov 

2o vofJu^ovaLv eTTi Xvfirj rS>v dvdpdjrroov irpo^ nvo^ evperov 
TTOvrjpov. eya> Se on fiev rj KOjKva Koucrjv (f>vaiv e^ei kou 
ovTTOT av kolXov tlvos v7ro(rroLLrj yetopyo^ yeve^rOou irap 15 
327 P. oAow evSei^ofJUu row (rrpoofjuareL^y ouviaa6fJuevo9 dfjurjyemj 
deia^ epyov wpovoias kou (f>LXoao(f>iav. 

commodan8,effectum dabit.'* Quem tura probabili. 
seDSum quae sequuntur confirmant. 12, Kopvov Sylh. leoppvov L. m- 
' Hinc paulo etiam post ait philoso- piov V. 

phiam non fuisse «ara t6v irporiyov- 14. 6pv\ovfUva\ 6pv\kovfi€Pa Y. 

ficvor \&Yo»t hoc est per se^ ingres- 23. dfu^ycTn;] Hic et infra sine 

sam, sed quod suadendae veritati spiritu scriptum in L. Veteres d/ii^- 

inserviret. POTT. ycVi; pronunciasse tradunt gram- 

5. Trpf yrj[ii\ ttff ovTOi rb airipiia matici. 
KaTaPdkXova-uf addit Sylb. conjec- C. II. s. 18—20.] STROM ATUM. 17 KE4). B. 

19. *Y7rcp 56 Twp uTro/unj/iarcou t&p mpieiXri^f^oTCDV 
Kwra T0V9 avayKouov? Kaipow ttjv *^EKkqviKriv 86^p 
ToaovTou <fn]iu roif (f^tXeyKXi^fJLoar irpSnTov fuv d koi 
axpvjoTO? €17/ (fHXoao^lay A evxprjOTO? 1/ ttj^ aypqaria^^ 
fie/Saiaxn^j ^vyprfaTO^" eirHTa ovSe KaTo^^^Tj^vcraxTOtu t£u . 
'KXXrjvcou olop t€ i/rcA^ ttj mpl t&v hoypjiTicr6wra>v 

20 auTOis xp(ofJi£P0V9 (f^poureij pjf (rvvepifiaivovTas d^ ttjv Kara 
p£pos a)(pi avYyvtoa-ccD^ iKKoXvyjnv. Trurro? yap ei paXa 
6 per ip,7r€ipia9 «Xcyxoy, on kou TcXeuyraTTj aTToSet^i^ 10 
evpi(rK€Tai t) yvckn? t&v KaTeyvcixrfuva^v. TToAAa 5* o5v 
KOi fiT) (rvfifiaWofjLeva eh T€\o9 (nryKoapju tov Te^virrjv^ 
Kcu aWci)9 rf iroXvpjaBia bvamxrTaTLKrf Tvyyavei tov irapa^ 
TiBefuivov Ta KvpidOTara tcjv b^ryfmrcDV irpio^ TreudG) t&v 
aKpooDfJbevcDV davpjurpjov iyyevvciaa T6i9 KaTrjy^ovfJuivoi^ KOLi 15 
7r/30f Trjv aXrfieuiv (rvviaTrjaiv. 

25 50. * A^iOTTi^rTO? Se rf Touarrq ylrv)(ayoyyiay 8i ^f 
KaKQUfiivrjv ol (f>iXopjaJ9w irapo£e)(pvTai TTfv aXrfieuWj 
Trpio^ To prjT€ ad rqv ^iXoao^nav Xvfjuuv€(r0ai tov fiiov 
yffevSciv TrpaypjarcDV kou (f>avXci}V epyayv Srffuovfryov VTrdp" 20 
^ovaavy rjv TiV€9 SiofiefiXqKouriv aXrjdeia? oiaav eucova 
ivapyrjy Oeiav bcDpeav "lEtXXyjai SeSofjJvrjv, prfre rjfid^ 
m^HmajoOaL ttj^ iri^rTeco^j olov oerro nvo? oararrjXov T€xyrj9 
KaTayorjT€vofjL€vov99 dXX d)^ erro9 eimiVj TrepifioXy rrXeiovi 

^oXpci>pjlvov9t dprjyemj (rvyyvpvouriav Tivd TrUrTecD^ drro" 25 
SeiKTiKTjv iK7ropi^€(rdou. vou prfv kou (rvvouf>rj t&v Soy- 
fjuxTCDV Sid Tfj9 dvTi7rapaj0€a€a>9 rffv dXrjOeiOv furrj(rT€veroUj 
Si ^9 i^KoXovdrjK€v rj yv(oai9j ov Kard rrparjyovpjEvov 
Xoyov Trj9 (f>iXoao(f>ia9 rrap€ur€X6ov(rrj9y Sid Se tov otto 

15* ryytmwaa Sylb. iyy^imaa L. Ut iytmfaav p. 31, l6. 
VOL. n. C 18 CLEMENTIS [Lib. L 

Tr]9 yvG)aw>9 Kaprrov rjfioiv fiefiouou XafifiavovTfov murfjui 
rrjf aXrjOovs KaTaXr/y^tos Sia ttj^ rcov uTrovoov/uevoDV en"i- 
(TTriixrjs. a^uairci yap orc ol aTpGyfJuxreh ry rroXviJUxBia 
aco/MTOTrouiVfuvoi KpvTrreiv ivT€)(ya>9 ra r^y yv(Da€a}9 
SfiovXovrai arr^pfMTa, 

2 1 • KaffaTrep oSv 6 rrjs aypa^ ^pcaruco^ {^Tn/craf ^ 35 
aviyyevaas^ epevvrjaaSf KVVoSpofirjaas aipu ro Orjptovy 
ovTG) Koi raXrjO^s yXvKv ri (fxuveraj, ^rfnjOlv kolL 7r6v<p 
TTopurOiv. TL drj rcar oiv (o8e 8uiT€Ta\6ai (f>iXov eBo^v 
10 eivau TOis vrrofivrjfjuiaiv ; ori fuyas kIv8vvos tov arrop" 
828 P, pqrov g)s aXrjOws rrjs ovT(09 (piXoao(f}ias Xoyov ^^opyrf- 
aturOojL Tois dj(f)ei8as Travra fjuev avTiXeyeiv WeXovaw ovk 
€V Sucriy iravra Se ovofjuxra kou prjfjuiTa aTroppiirTOvaiv 
ovSafJL&s KoafJMoSj avrovs t€ airaroivTes kou tovs ixpfiivovs 
15 avT&v yarfr€vovT€s. ^'^Kfipdtot ixev yap (rriiieui alrovaiVy^ 40 
y (jyrjaiv 6 mroaroXosy " ^'EAAi/j^ff $€ ao^ioLv ^rjrovai" KE4). r. 

22. HoXvs Se 6 TOijoaSe oxXos' ol pkv avrciv rjSovous 
SeSovXoDpjev^H amaTeiv iOiXovres yeXoiat rrjv arraxnis (rep,^ 
90 voTTiTOs a^iav aXfiOeuw^ ro fiapfiapov iv irouhva Ttffipjevoi, 
oi di TiV€s (r(j>ds avrovs eiraipovres huifioXas rols Xoyois 
i^piaK€iv fiui^ovToUy ^rjr^aets iptarucas iKTropi^ovreSf 
Xe^ethuDV OrjpoTopeSf ^riXajrou TeyyvBpuoVy ipiSavrees koli 

I. vturiia Sylb. wUrfUL L. 20. neu^ (ut p. 109, 48.) Sylb. 

8. yXviev n HeinsiaB. ykvKvrqri ircudcia L. 

L. 23. Orjparop^s] lonicae dialecto 

14. avrovc^ — roits ixoyiMvovs Hoe- magis conyenit Brjp^p€£ vel, ut in 
schelius. avroU — ToU ixpiUvoit L Epitome MS. est, BtipriTrjpts, SYLB. 

15. Cor. I i. 22. ih, ipidayri€s — (fAoyrcXuerf er] Haec 

ib. 'E/3/Mibi] *IovdaftOi apud Pau- vocabula Democriti memorat etiam 
lum. Flut. Mor. p. 614 E. C. III. s. 21—33.] STROMATUM. 19 TtavToltav i-nitav h\ Tsokvs voyJos IvOa koI IvOa" KOU ftt A oinroTov k fXwria-da Itto?, tomv k iTraKOva-ais»" TavTrj yovu iiroLpoiuvoi Ty Te^^inj ol KaKoSai/ioi/e^ aoif^i' 
OTOi ry aif^cii/ airr&v (rrtoiivXXopjevoi TcpOpeiay a/i(f>i ttjv 
8vaKpuriv tS>v ovofiaTODv Kal ttjv iroiav tS>v Xe^cov avv^ 
0€aiv T€ Kou TrepiwXoKfjv rov rrdvra 7rovoufX€VOi fiiov 10 
Tpvy6v(ov avaxpalvovTou XaXiaTepoi' KvrjOovTe^ kou yap" 
50 yaXi^ovT€9 ovk avBpuc&s^ €fiol 8oK€iVy raf oKoa^ tcov 
KviaojaOai yXvxpfuvoDV^ irarafws aTiyyoDV prjfidrcoVj vov fie 
CTTaXayfwSi afuX^i kou KajdaTrep tcjv TraXaioiv vTroSrjfjuaroav 
TOL fjuev oAAa avTols da0€V€i kou Siappei, fJLovrj 8e i^ yXoiaaa 15 
vTroXeirreTOu. 

2^' IlayicfltAw 6 ^Adrfvauos dTrareiverau Ka\ ypd(f>€i 
^oXoDV 

€ls yap yX&aa-av oparc Kal els Ittti alfjMXov ivhpos' anp p 

121 8. vfJMV d' tls IJL€V iKaaTos oAcSvcfcos i\V€ai /SaiVci, 20 I. 6 *A0di7pin};] Democritus. 

ib. orpfirr^ — cTroicovaai;] Hom. II. 
ao, 248—350. ubi arpvnrri di yX&ao'* 
€ur\ fipmu>¥' wokus d* hn pvBw. irav^ 
rouM* twtmv di etc. 

8. rtpBptU^ Sylb. in Indice. rcp- 
Bptf^ L. 

II. Tpvy6iKoy — ^XoXtWepoi] Pro- 
Terbium novtfpa xarc^ rpvy6va ifrdX- 
Xcir memoravit Diogenianus 7> 71. 
unde rpvy6va (i. e. jccr^ rpvy6va) 
'^fdXXriy apud Hesychium, Photium 
et Suidam explicatur irapoi/ua cVl 
riav tfiovktos wparr6yreoVy dw6 rov rpv- 
Cfof. Quam glossam comparavitPot- 
terufl contra Hervetum, qui rcrri- 
ywr — XaXiOTcpoi scribi volueret. 

ib. affi$ovT€s] Respicit ad Timoth. 

n iv. 3. KVffi6iktvoi rffv dicofiv, POTT. 

13. rov dc pro ovdc restituit Leo- pardus Emend. 9, 3. collato Sto- 
baei Flor. 36, 20. ecdicpiror (Theo- 
critum Chium dicit) *Avaiif»€vov£ Xc> 
yciy /icXXoKTor " Sipxprai^ cijtc " Xc- 
^ttov pAV woraphsy vov dc oTaXay/xdf .'* 

18. SdXttvj Solonis versus Cle- 
mens ex Plut. v. Solon. c. 30. 
sumsit, servato qui apud Plutar- 
chum est ordine versuum et omisso 
quem Plutarchus omiserat penta- 
metro uno. Nam Solonis versus 
fuerunt, ut ex Diodori Exc. Vat. 
p. 21. et Diogene L. i, 52. novi- 
mus, vpltov K Cif piv — v/iiy Kov<f)os 
?vc<7Ti v6os. tls yfip yXwraav 6par€ koL 
fls hros alokov dv^p6s, €is tpyov d^ 
ovdiv ytvoptvov /SXcircrc. 

20. vp&v^ Solon vpftav scripserat, 
ut est apud Diogenem. 

ib. cir piv ap. Plut. iiiv om. L. 

C 2 20 CLEMENTIS [LlB. I. TOVTO TTOV aiuuraerou 17 carrqpvos exelinj (fetoirq " al oA®- 
7rcic€^ <f>a)\€0V9 expvati/j 6 8e vio9 rov avOpmrov ovk ex^i 

TTOV T^V K€([hi\7JV KXlini'''* fWI/^p yctp, OtfUKI, T^ TrUTTejOVTlj 

5 SuzKeKptfuu^p TeMov t&v SXXxov t&v irpo^ Ttj^ ypa(f>rjs 5 
Oriplxov ApqpjivcoVy enravaTravercu to iiei^^aKaiov t&v ovtcdVj 
6 xpfrj(JT09 Kou fjfupo^ X6yo9y " o Spouraofievo^ tov? ao^Pov^ 
iv Tg iravovpyia avT&v Kvpto^** yap ^^ fiovos ytvtoaKet 
T0V9 SiaXoyurfWw Toiv aoif^civ ort €lat fjuiTCUot'** (ro(Pov9 

loSfj TTOv Tovs (r(Hf>ttrTa9 tow ir€pL tcls \€^t^ kou tw T€)(ya9 
ireptTTovf KaXov(rris tt}9 ypaxfrfjs. 

24. "OOev ot '*^XXriv€9 kou avT(n tov9 mpl ortovv 
TToXvTrpdyfiova^ (ro(f>ov9 afjua kou (ro^tOTa^ irapcavvfix&^ 
K€KXr}Kourt. KpaTtvo9 yovv iv T0t9 *ApxtX6)(ot9 Trotrfras 10 

1 5 KaToXe^as €(fyri 

olov awfMrS^v (rfjLTJvos iv€bul)rj(raT€. 

*Io(f>civ T€ ofioicof 6 KG>fJUK09 €v AifX(pSot9 (rarvf>ot9 iiri 
pay^(oScl)v KOLt aXXci>v Ttvciv Xiyet 

Koi yhp cla^k/j^ivO^v 
20 voW&v ao<l>taT&v 0^X09 i^rjprvfjJvos, 

eni Tovrcov kou tS>v TrapairXrf^ruov oaot tow K€voif9 fJfJ^pte^ 
XerqKourt Xoryavs rj 0€ia ypa(f>^ rrayKoXcos Xeyet " arroXci 
Trfv (ro(f>iav t&v (ro(f>civ kou ttjv crvveatv t&v (rvverciv 
auerr}(rG>*^^ 1. avftiraauf d* Sylb. aviuiraxn bi 

(y V) « L. 

2. ToM irov Potterus. rot) Ttdrou 
L. 

ib. Matth. viii. 20. Luc. ix. 58. 

4. kXivfj ex £t. Matth. kXipti L. 

7. Job. V. 13. Cor. I iii. 19, 20. 
Pflalm. xciv. 11. 

14. *ApxiX6xois Heinsius. dpxiXo- 
Xfiots L. 

ib. woifjT^s Hervetus. noujTaU L. 16. ayrdi^^arc CasaubonoB. ayc- 
dct^ourc L 

17. KM/AiKbs] Immo TpaytK^, ut 

monet Casaubonus De satyr. poesi 
I, 5 : nisi quis fingere velit ««fu- 
K^ dictum esse quia drama satjri- 
cum comoediae quam tragoediae 
similiuB est. 

20. kitfpTVftivos L. 9(ripTtjfAMV0f y. 

22. lesai. xxix. 14. Cor. I i. 19. C. IV. s. 24, 25.] STROMATUM. 21 KE4). A. 

25. Ofi7jpo9 Se Kou T^KTOpa <ro^p KaXel koL irepi rou 
15 ^apyhrovy €4 Stj avrovj o^SeTrw ypa^t 

Tov b* ovT &p (rKainrjpa O^ol Oiaav ovr ipoTTJpay 880 P. 

oir iK\m ri ao<l>6v' Trdinys ^ ^fidpTave T^xyrj^. 5 

'HaioSo^ yap tov KtBapuTTTjv Aivoy Troarroia^ ao^plas 
SeSarjKora eiTroDV Koii vavTrjv ovk oKvel Aeyeii/ ao<f>6v, 

ovT€ n vavTiXbis (T€aoif>urp4vov 

ypaxJMv. Aavir/X Se 6 7rpo(f>7jT7i9 ^ro fwoTrjpiov^* (fnjoiv 
*^o 6 fiaaiXew ^poorray ovk ecm ao(f>oivy /juiyoov, hrojoiS&Vy 10 
ra^apTjvoiv Svvaju^ tov avayyetXou t^ fiouriXeiy oAA' ecrrt 

20 0€o^ €v ovpav^ airoKaXvTrroDV.^* kou S^ tov9 BafivXoivos 
ao(f)ov9 Ttpofrayopevu. ori Se (ro(f>iav opxovvjuo? KaXel rj 
ypoJ^ iraorav ttjv KoajuKxjv eiTe eirurnjiirjv etre Tey^yrjv^ 
aXAou Se eiaiv au Kar hriavvOeaiv avOpooTrivcp Xoyur/i^ 15 
imvevovjpjevaij kou coy OeoOev rj Te^LKrj kou rj ao(fnj ejrivouij 
aa(f>e9 earcu rrapoBejUvoi^ rfjvSe rrjv Xe^iv ^' kou eAa- 
Xrjaev Kvpi09 irpos Mcovo^i/ Xeyoov ISov avoKeKXrjKa tov 
BecreAe^A tov tov Ovp\, tov *Q/9, ttj^ (f^vXrj^ *lovSa, kou 
eveirXrjaa avTov rrvevjjua Oeiov ao(f>ia9 kou avveaeoi>9 kou 20 

2$ eirurrfjixrj^ ev TravTi epycp Suivoeurdou kou ap^iTeKTOvrjaoUy 
epya^ecrOou to 'xpvaiov kou to apr/vpiov kou tov ^(olXkov 

KOll TTJV VOKtvdoV KOU TTJV TrOp(f>VpaV KOU TO KOKKLVOV KOU 2. rffkroMi (To^i'] rcicrom Mpopos Eth. Nic. 6, 7)- ^^<^ ti L. 
dixit Homerus II. 15, 411. 6. 'Ho^odo^] Op. 647. 

3. Mopyccrou (debuit Mcifyytruv) y. 9. Dauiel. ii. 27, 28. 
apytirov L. Kapytirov et ^^ pro 13. ao<ftia9^ De homonyma o^o- 
ffi ^ Epit. MS. Hoeschelii. De ^uw appellatione agit etiam Basi- 
Margite y. Suidas s. h. y. cum an- Uub p. 186. H. SYLB. 
notatione Kusteri. 17. Exod. xxxi. 2-5. 

5. SXX»s rt V (cum Aristotele 22 CLEMENTIS [Lib. I. 

ra XiBovpyuca k(u t^ktovlktiv t&v ^vXtov epyd^eadai e(09 
kolL omavra ra epya.^^ 

26. "ETretra iwKf^cpei koBoXlkov Sfj T^oyov ^Koi Travrl 
r© avverS KapSia SeScoKa orvveirLV'" TovrearLV rc3 ota> t€ 

5 hrLSe^aarda^, irov^ kou avvaxTKria-H. iraXLv re av SLapprjSr/v 
i^ 6v6fmT09 Kvplov yeypawraL " kolL av XaXijaov irSjaL to?^ 
ao(J>OL9 Ty SLavoiay ouy iveirXrjaa irvevpua alaOiqaew'*^ 
€)(pvaL fiev TL oiKeiov ([)va€(09 iSitopxi ol ao(j>ol rg SLavoia, 30 
XafifiavovaL Se irvevpja axaOrjaeto^ Trapa r^y KvpuoraTri^ 

10 ao(f>ia9 Slttov hrLTqSeiovs a(f>a9 avrow irapajaTqaoLVTe^. 
ol pkv yap tols fiavavaovg pjerLovTe^ Te^vas tov irepl rw 
aiadrjaw airoXavovaL TrepLTTOv, dKofj^ pjev 6 KOLvm Aeyo- 
pi^vos fwvaLK09, ouf>7J9 Se 6 TrAaorticos', kcu (fxovrj^ 6 (oSlko^, 
6a(f>pr]a€(09 6 fivpeyfrLKOSy oyj/eco? 6 t&v 4v tou^ a^Ppaylaw 

15 ivTimayfmTCov TOpevriKos* ol Se afjxf>l ttjv wouSeiav Svarpi'' 
fiovTe^ TTfv avvaiaOrjaLV xopfrfyovvTOLLj koB^ 7]v tHv fjuerptov 35 
OL TTOLrp-ou Kou Tr]9 Xe^eco^ ol ao(f>LaTou kol tcov avXXo" 
yvafJLoiv ol SlolX€ktlkoI kou ol (f>LX6ao(f>OL ttjs KaT avTOW 
Oeoapia^ dvTLXafi^vovTaL. evperLKov ydp kcu hrLVorjru^v 

20 V (rvvaiadrjaL9 em^XXuv iru9avS>s dvoTreidovaa^ avvav^i 
Se TTfv eirLfioXrjv rj els iTrLarrjfjLTjv avvdaKrjaLS. 

27. El/corcoy Toivvv 6 dTTOOToXos TroXvTroucLXov eipTjKev 
TTfv ao(f>iav tov Oeov woXvfJLepcis kol 7roAin"/>07ro)y, Swl 
reyyrjs^ S^d eTTLaTi^firfSy Slu 7riarea)9y S^d irpo(fjnrfreiasy TTfv 

25 eavrfjs evSeucvvfjLevrjv Svvapuv el^ rrfv rffjuerepav evepyeaioLVy 40 
OTL " TToo-a ao(f>ia irapd Kvpiov koll fjueT avrov eoTLv eh 

1 . TtKTovutfjp Ttav £uXa>ir ipyaCi<r6<u ubi nihil omissum est, locum illud 

ea>f Ksu Sarcarra ra ^pya\ Vulgata ccof. Quamobrem liaec sic corri- 

Biblia to. reieroyuea Tiav ^vkfdv tpyd^ genda ut apud LXX. leguntuT. 

(tadai KoTa irdvTa ra e/jya. Alioqui 6. Exod. xxviii. 3. 

Clemens noster particula eof uti 17. ol noafrai L. ol om. V. 

solet in abbreviatis locorum cita- 22. Ephes. iii. 10. 

tionibus pro et cetera tcsqtie ad — 23. Hebr. i. i. 

ut p. 155, 33 ; 180, 51 ; 181, 3, 26. Eccles. i. i. - 
et alibi. SYLB. Non habet hic, C. V. 8. 26—28.] STROM ATUM. 28 

Tov alciva,** y ^ividv rj tov *lrj(rov (ro(f>ia. " ioa^ yap ttjp 
iPpovrjaiv rrjv n cdarOrjatv eirucaXeaij juyaXrj ry i^vjf 
Kcu ^jnjaTjf avrrjp cjoTrep apyvpiov Orjaavpow kou irpo^ 
&vjm9 i^^xvt^ourrj^y vafjaeis Oeoa^fieiop K€u aSxr&rjaiv Oeiav 
evpfjaw*^* irpo^ auTiBuurrokrjv rrj^ Kara (fHXoao^f^lav 5 
aJurOfjcreto^ etprjKev 6 7rpo(fyqTrj99 rjv jie/aXo(\>v&9 kou fieya^ 
4S Xairpeirm i^epevvdv 8i8ajcrKH w rrjv hn rrjv ffcocrefieiov 
rrpoKOTnjv. avri6rjK€v odv avry rrjv iv Oeoacfieia ajurdrjaw 
rrjv yvwaiv ouvura6jievo9 kou rdiSe \eya>v "6 yap 0eo9 
SiSoxri ao(f>iav eK rov eavrov (rrojioTOf o&rOrjaiv re ajun 10 
Kou (f)p6vrjaiv kou drjaavpi^ei Sucaiai? ^afjOeuiv*^^ roi9 yap 
UTTO (f>i\oao(f>ia9 SeSucoua^jievoi^ fiafjdeui Orjaavpi^erou kou 
rj €£9 Oeoaefieiov avvai(r0rjai9» KE$. E. 

zS* Hv fjuev odv TTph r^9 rov Kvpiov Trapovaia^ ds 15 
SiKouxxrvvrjv "EWrjaiv dvayKaia (f>iXoao(f>iay wvl Se XPV^ 
aijjoj irpos 0eo(refieiav yiverou^ rrpairouSeia ri9 odaa roi9 
50 r^v rriariv Si oaroSei^ea>9 Kapnrovjilvoi^y an ^ irov9 
aov^* ^xrjalv ^ov jirj TrpoaKo^y^ ein rrjv irpovouiv ra 
KaXa dvouf>epovro9y eav re ^^XXrjviKa 17 eav re fjjjuerepa. 20 
Travrcjv jjuev yap ounos r&v koX&v 6 0eo9y aXXa rciv jjuev 
Kara Trparjyovjjuevov cds rrjs re SioBfjKrjs rrj^ TraXcua^ kou 
122 S. rrj9 veasj rciv Se Kar hraxoXov0rjjJui &s rfj9 ^iXoao(f>ia9. 
rd\a Se kou Trporjyovjievci)? roi^ '^KXXrjaiv eS60rj rare irpiv 
rj rov Kvpiov KaXeaou kou rovs ''KXXrjvas^ errcuSaytoyei ydp 25 
Kou avrfj ro *EXXrjviKov ws 6 v6jju>s row *Efipouovs eh 
l^.purr6v. irparrapcurKevd^ei roiwv fj (f>iXo(ro(f>ia rrpooSo' 

1. Proverb. iL 3-7. ib. vovt] iroCr L. 

18. Ibid. iii. 23. 27. Qalat iii. 24. 24 CLEMENTIS [Lib. I. 

Trouowra tov xnro \piarov rcMiovfiepov» avTUca ^rijv 
ao(l>iav*^ 6 ^oXofioiu " Tr^piyapaLKtoaov** (fyrjaiv •* kcu vmp^ 
v}fr<0a€i a€y areifkipip 8e Tpv(l>r}s im^paxnriati (r€,'* ejrel 5 
KOL av T^ OpiyK^ vTrepa^paxra^ airrju 8ui (f>iXoao(f>ia9 
SKou voXvrekeia^ opOrj^ apeirifiaTov rcw ao(f>UTT€us Trj^ 
pfiaa^. 

2g. Mta pkv odv rj ttj^ aXr/Oeiay oSosy oAA' clr aurrjv 
KaOamp eis aevaov Trorrapjov iKpeovat Ta peWpa aXXa 
aXXoBev. evde(os odv apa eiprjTai ^oKOvey vle /lovy kou 

^^Se^€U e/jL0V9 Xoyov?^ (f>rjaiVf ^tva aoi yevaovTou TroAAax 
oSol fiiov' oSow yap ao(f>ias SiSaaKco ae^ tmcDs firj eKXL' 
rrcoaiv ae ai Tnjyou^* ai ttjs avTrjs eKfiXv^ovacu yrj^. ov 
Sri pjovov evo^ tlvos Sikcuov oSovs irXeiova^ (ramipiovs lo 
KoreXe^Vj ein(f>epei 8e aXXa^ TroXXciv woXXa? 8ucai(ov 

15 680V9, /irjvvoov a>8e 7ra>9 ^^ai 8€ 080I t&v 8iKauov bpjouos 
(f^ani Xafi7rov(riv.^* elev ^ av kou ou evToXou kou ou irpo^ 
7rou8euu 6801 kou axf>opnau tov fiiov. ^^^lepowraXr/fi 
*lepovaaXrifi, Troaouu^ rfOeXrjaa eiruTvvayayelv tol tIkvu 
trov d)s opvt^ T0V9 veoaaovs^ 'lepovaaXrj/i 8e ^ opaatT 

20 etpfivr)9* epfirjveverou. 87)Xot Toiwv Trpo^yrfrtKc^s tov^ 
etprjvtKm hrairTevacLVTa^ TroXvrpmcD^ €iy KXfjatv Treirou'^ 
8ayay/fj(r0ou. Ti odv ; '^OeXrjae puevy ovk rjSwrfirj 8e* 15 
TToaoKt^ 8e ^ TTOv ; 8l9j 8uz Te irpo(frr]T&v kou 8ia ttj^ 
irapovaia^. iroXvTpoirov fiev odv Trjv ao(f>iap 17 TroaoKts 

as ev8eiKvvrou Xe^t9 kou koB^ eva eKourrov Tpimov iroumjros 
Te KoL TToaarrjTOf TrdvTd)? aa>^et Ttvas ev re r^ Xpov(p ev 1. PlroYerb. iv. 8, 9. 17. Matth. xxiii. 37. Luc xiii. 

2. SoXo/Moir] 2ciXo/M0yL. 34. 

4. vmp^xlfpwrat — rtfprfiras Sylb. 21. CfroirrrMraircK L. wrofrrfwray- 

UrifMxypwras — Tjfpijiraig L. ras V. Con£ ad p. 324 extr. 

8. ^vaoy BcripBi pro ihnnwy. i|, ,r€ira*d«y«yi}<rAu Svlb. 7aJia^ 

9. Proverb. iv. 10, 11. 21. y^la6ai L, unde V trfnwdayoryf*- 
12. ov Sylb. o^ L. aSt 15. Proverb. iv. 18. 7at. C. V. s. 29, 30.] STROMATUM. 25 

r€ r^ aicipif " ori Trvevfia Kvpiov ireirXi^poDKC ttjv oIkov 
fUvrivr kSv T19 fita^6iA£V09 Xeyji ^ firi vp6a€\€ <f)avXy 
yvvcufUj luXi yap ceiroaTa^€L oaro yeiXecov yvvaxKO^ irop^ 
vrjs^ rrjv *EXXrjviK^v dvax rraiSelaVy eiraKova-aro^ roiv €^9 ' 

20 << ^ TT/iof Kaipov Xviraivei <rov (fuxpvyya^** (fyria^j (f^iXoaotf^ia 5 
Se ov KoXaK€V€U riva roiwv aivia^a^rai r^v iKwopvevaa" 
aap; hn^p€i prp^&s "r^y yap axf^poavvri^ ol Tro&y 
Karayovai row ypoapjlvovs ainy fiera Oavarov eW "AidriVy 
ra &€ iyyri atrrrjs ovk epeiSerai** pjoKpav oiv rrovqaov anro 
r^ff a(f)povo9 r]8ovfJ9 rr^v ariv oSoVj ** /i^ eiruar^s 0vpai9 10 
oucoDV avrrjsy tva firi irpoy aXXois rriv a^v ^onrivJ* kolL 
emimprvpd ^elra perapjeXi^aru aoi eni yripoas^ rjvuca av 
Korarpifi&ai aov aapK€9 atopjaros** rovro yap reXo^ rrj^ 

25 a(f>povo9 '^ovfj^. Kou ravra pkv ravrn* mriviKa d* av (f)y 
^ paj TToXvs urOt 7rpo9 aXXorpiav^* XPV^^ /^^9 ovkis 
ivSiarpifieu^ Sc kou €vanropjev€w ry KoapuKy TTouSeia 7ra- 
paiv€i* TrpoTTouSevei yap r^ Kvpuuc^ Xoycp ra Kara row 
Trpocr^Kovras Koupovs eKOjarrj yevea (rvpxfiepovroDs SeSopjeva. 
rjSri ydp rives roh (f>iXrpoi9 roiv OepoarouviSoDV deXca- 
ad€vr€9 wXiydipriaav rrjs Seairoivris (f>iXoao(f>ia9j Koii icar€- 20 
yripajaav oi pkv avr&v €v /JLOvauc^j ol Se iv yewperpiqi^SSBT. 

30 aXXoi Sc €v ypafipjoTUcyy oi TrXeiarot Se iv prfropuc^. 

30. *AAX* w ra eyKVKXui paBrjpjara avpfiaiXXerou 
irpos (f>iXoao(f>iav rrjv SeoTroufav avr&Vy ovroD Koii 0cAo- 
ao(f>ia airri rrpos ao(f>ias Krrjauf avvepyel. €(m yap 9) 25 
fjuev (f>iXoao(f>ia einrrjSevais, 17 ao(f>ia Se eTrurrrjfJoj Oeloov 
Kou avOpoinrivajv Koii r&v rovroav ounoiv. Kvpia roiwv 17 
ao(f>ia rfJ9 (f>iXoao(f>ias w oceivri r^s irparrouSeias^ €i yap 
iyKpareuiv ^iXoao(f>ia errayylXXerai yXcoaaris re icai I. Sapient. i. 7. 25. cro^uv ex Fhilone vol. i. p. 

15. ProTerb. ▼. 2-3, 5, 8, 9, 11, 530, 33. <^ocro^«a£ L. 
20. 27. otrittir ex Philone pro Mw, 26 CLEMENTIS [Lib. I. 

yaoTpo^ Kou r&v imo yaxrrepa^ kcu ^aTiv 8i avrrjv alpcnjj 
ae/ivorepa (f>av€LTai Kal Kupioyrcpay €i Oeou Ti/irjs r€ kou 35 
yvwnG)S €V€K€v iTTirrjSevoLTO. t&v Aprip^vtov /mprvplav 
irape^i 17 ypaxfnj Sia twvS^* ^dppa areipa ^v TrdXaiy 

6 *APpaafi Se yvvf/^ firj TUCTOvaa Se rj 'Sdppa Tr/v iavTTjs^ Tnu- 
SuTKTjv ovopjOTL " hyup TTjv AiyvTrriov €ls TraiSojrouav «ri- 
Tpemi T^ 'Afipadfi. 17 ao<l>ia tolwv 17 r^ irurr^ avvoLKo^. 
Tturros Se iXoyur&q *Afipaafi kol Slkoios. ar^Lpa fjv en 
Kcu aT€KVOS Kora r^v y€V€av €K€ivr)Vj firfShrto fir/Scv €i/a- 

10 perov arroKvi^aaaa r^ 'Afipaofiy rj^iov Se €lk6to}s tov rjSri 40 
Koipov ^xovra TrpoKomjs r^ Koafiucg muSeiq: AtyvTrros Se 
6 Koafios aXXrjyop€LTaij avvevvaaOfjvaL rrporepovy vompov 
S€ KOL avry rrpoaeXffovra Kara rrfv 0€iav rrpovoLav y€V' 
vrjaaL rov ^laaoK. 

' 31. *Epfiriv€V€L S€ 6 ^lXcdv Trfv fJuev^Ayap Trapoucqau^' 
ivravOa ydp €Lp7jT€u ^ firj rroXvs tordL irpos oAAor/Moi//* 
Trfv ^dppav S€ " dpxrjv fiov.** €V€aTLV oSv rrparraiScvdivra 
eni rfjv dpxLKarrdrrjv ao^iav iXOuv^ d(f> ^s ro ^lapaqXi'- 
TLKov y€vos av^uL. i^ €jv S^LKwraL SLSaKTUc^v uvoL rrfv 

20 ao^vav^ rjv fjjerrjX0€v ^Afipadfiy iK r^s tS>v ovpavixov Oias 45 
fuerLODV €is rrjv Kard 6€ov rrLorLV t€ kou SLKawavvrfv. 
'Icrooic de ro avrofUxBes kvS^iKwrai* Su> koll ^purrov 
Tviros €vpiaKeraL. o^os fuds yvvaucos dpr/p rfjs 'P^fiacKasy 
^v vrrofiovrfv fJuera(j>pd^ovaLv. rrX^ioaL Sc avvipy^aOai 6 

2S*IaKd>fi Xiyerai d>s av djaKTfrrjs ipfirjvevofjbevosy Sid ttXei^ 
6va>v Se Kou SLouf>€f>6vra)v ax daKria€is SoyfuxTa>Vy o0€v iccu 

I. avrfip L. avTrjw V. 15. «iXa>i'] VoL I. p. 135, 38 ; 

5« ifipahik L hic et alibL Afipaafi^ 522, 10. 
omisso spiritu, Y : qaod posteri- 16. Proverb. v. 20. 
ores editores *Afipaaft, scripBemnt. 17. apxfiv L. dpxff Y. 
Spiritum asperum etiam apud alios 1 9. didcixruci)y] dtdoxn^y Sylb. recte, 

Bcriptores saepe servanmt codioes licet in illo consentiant libri Phi- 

yetusti. lonis, quae librariorum culpa esse 

ib. Addidi dc post ruerovcni. potest 

8. iXayUrOtf L. tvKayiaBri V. C. V. s. 31, 33] STROMATUM. 27 

^lcpafiX 0VT09 fiBTOPOfia^erou 6 t^ opti SiopaTiKOS w op 

50 VoXvmtpOS T€ K(U OUTKTITIKO^. €07 8* Sv Tt K(U oWo 

&rj\ovpjei/op 8ta t&p TpijS>p irpoTraTOpcDP Kvplav etpoi ttjp 
aij^paytSa ttj^ yptoaeoD^ €#c (f>var€G}s kolL pxx$rj(r€0i>9 kolL 
acTKria^oDS avP€(rrSKrap. e)(Ots S' op kou aXXrjp clKOPaS 
t&p Aprjpjeponp TT/p Qapjap eiri TptoSov Kojffeadeurou/ kou 
123 S. 7r6ppr)9 So^ap Trapaa^ovorop^ tjp 6 (f>t\ofJUxdfi9 *Iov8a9 — 885 P. 
8vpaT09 Se ip/iTjpeverou — 6 firjSep oaKemop Kot dStepev" 
prjTOP KaToXtrroDP eireaKe^TO kou wpo? avTrfP l^eKktpePy 
adi^ojp TTjp rrpo9 top Oeop bfioXoylap. lo 

32. Aca tovto kou 6 'Afipojafi rrapa^Xovarj^ ttJs 
^oippas TTfp "Ayap rrapevSoKtfjLovaap avrffp ods op to 
ypfffatfwp eKXe^fUPOs fwpop ttjs KoafJUKrjs (f>tXoao(f)las' 
^iSov ij TTOuStaKr] 4p tous y^po^i aovj j(pa) olvt^ g>9 op 
5 aot apearop y^* (fyr/al StjX&p ort oaTrd^ofJUU fjLep Trfp 15 
KoafUKrfp rrouSeuip kou g>s peayrepap kou a>s (rfjp depa" 
TTOUpiSay TTJp Se eiruaTrffirfp ttjp (rfjp g>s TeXeiap Seairotpap 
Ttfju^ Kou (r€fiG>. ^^Kou eKOKG^aep avrfjp 'Sdppot* taop r^ 
€aG>(f>p6pta€ Kou ipovOerrjaep . ed yovp etprjTOu ^^ rrouSeias 
Oeovj uic, fiTf oXtydpetj firjSe IkXvov xnr avrov eXeYXP" 20 
fjuEPOS' op yap ayarra Kvptos nouSevetj fJuiaTtyot Se rrauTa 
vtop op 7rapaS€)(erou.'* Kar aXXovs fiePTOt ye tottovs 
10 e^aj^ofjuepou ol Trpoetprjfiepou ypaj(f>ou aXXa fivaTrjpui firj" 
pvovat 7rape(rTdpou. (f>afJLep Toipvp epQepSe yvfJLP^ r^ Aoy^ 
T^p (f>tXoao(f>iap ^frrjaip e)(etp rrepl aXrjdeias kou ttjs t&p 25 
oPTOop (f>vaeG>99 aXrjOeta Se avrrj rrefk ^s Kvptos outos 
ehrep ** ey® eifu rj aXrjOeta^^ ttjp re ai TrparrouSeiap t^s ep 

6. Bofiop ex Pbilone vol. i. p. 18. r& L. 

537, 15. Brjfiop L. 19. l<r»^fK$mo-c Sjlb. pro «<rta<fip6' 

1 2. avTijp] avrj Sylb. yijac. 

1 4. Qenes. xvi. 6. ib. Prov. iii. 1 1 , 1 2. Heb. xii. 5, 6. 

16. (T^y BtfKmamba L. awBtpa- 23. fui»vown Sylb. ptpntowrak L. 

naunJ^ V. «7. dmv Sylb. cijrw L. 

18. T^ ex Philone vol. 1. p. 54^1 ib. Joann. xiv. 6. 28 CLEMENTIS [Lib. L 

^ptar^ avaTravaew yvfu/d^€ip tw vovv koL bvey^lpeiv 
TTiv avveariv ay^ivoiav y€vvmrav ^rrjTtK^v 8ia (f>t\oaO' 
(f>ias oXtjOovs* rjv €vp6vT€Sj /mXXov Se elXijcf^oTe^ jrap 
avTTjs Trj^ aXTjOeia^ €\ovaiv ot pvoTat. KEO. 9. 33. IloAAa 8* 7] erotpLomjs irpo^ to tol SeovTa opav dta »5 
TT]9 TrpoyvfJLvaxriay avfifiaWeTai. etri 5' av yvfivaaia Ttp 

v£ Ta VOTJToi. TfHTT^ fic TJ TOVTtOV (f>VatS €V T€ TTOadtS iCCU 

TnjXuciH^ Kou X€KToh d€(opovfi€vr). yap arro Ta>v anro' 

I o S^i^cov Xoyo^ OKptfirj TricTTtv ivTiOrfat Ty yfrvx^ tov Trapa" 
KoXovOovvTOSj £(rr€ firjS' av aXX(o^ €\€tv to anroS^iyOlv 
oleaOcUj Tot^ re a5 8t aTraTrfv vTrcrrpe)(ovatv rjfuv vrro^ 
TrirrT^tv ovk ia. iv TovTOts o5v TOty fwBrjfjjiatv iKKoBtd" 
perai t€ Tciv ata07]Tciv Koii ava^amvp€tTat ij '^vyrfy tva 5j; 

15 rroT€ aXrfi€uiv 8uS€tv SvvrfOy. TfMf^f/ yap kcu rj ircdSevat^ 20 

886 P, 17 'XPn^h (T(^ofA£vii (f>va€ts ayoBas Trote^ k(u td (j^va^t^ ai 

Xpnrf^TTCU Totamrfs rraiScia^ carrtXafifiavofJuevou ert ficXriov? 

T&v rrparepov (f^vovTcu c?9 t€ tol aXXa kou €iy to y€vvavy 

^(rmp Kou €V Tots aXXot^ ^(pots. 8lo kcu (f>rjalv ^' I6t rrpos 

ao Tov fivpfirjKCLj co OKvrfpi^^ kou y€vov €K€ivov ao(fxoT€posy^ 09 
"ttoAA^j/" kou 7ravTo8amjv ^'iv r« OLfifjr^p rrapaTi0€Tou^^ 
rrpo? TTfv Tov y€tpuoivos amtX^v " t^v Tpo^frffVj^ rj Tropev^ 
OrfTt rrpi>9 rffv fi^Xtaaav kcu fjuxj0€ coy ifryaTt^ i^rri' kou 25 
ourr^ yap rravTa tov X€tficiva €7rtv€fjL0fJU€vrf €v Ktfpiov 

25 y€vva. 

34. Et fie ** €v T^ Tafuicf etrjQy," m 6 Kvptos iSiSa^ 
" rrvevfJuiTt TrpoaKvvdvy^ ovKert rrepi tov oIkov €trj av jji^vrf 

1 4. 6»a{wmfp€tTm Scripsi pro dva' riovs, 
(«Mrvpovnu. Becta fonna servata 19. Proverb. vi. 6~-8^ 
p. 29, 17. 26. Mattb. vi. 6. 

17. m jScXrtW Sylb. pro eiri/SfX- 27. Joann. iv. 23. C. VI. s. 33—35.] STROMATUM. 29 

17 (HKOvoyuaLj aXXa icoi mpi r^v ylrux^v Ttva re hnveiirp^cov 
avT^ Kcu 07r(09 Kou moaovy rlva re airoder^v k€u aTrodrj^ 
cavpurreov eh airriVj kou ore ravra TrpoKOfJuareov kou 
TTpw owmva^. ov yap (f)V(r€ty fjuxdrjaet de oi /coAot kol" 
ya0<H, yivovTOUy KajffaTrep iarpol kou Kvfiepvrjrou. 6poip£vS 

30 yovv Koivw oi iravr^s ttjv afirreXov kou tov vmrov, oAA* 6 
fjtev y€a>pyo9 €urerou ei ayaBfi irpos Kapnro(f>oplav rj KaKrj rj 
a/imXo^^ Kal 6 imruco^ oOv/jlov f/ Ta)(yv SioKplvei podiW. 
To 8* aXXov9 rrap aXXov^ eS rre^vKevou wpfo^ dp€T^v 
erriTridevfjuiTa puev Tiva tojv ovt(o rr€(f>vK6Ta>v rrapa tovs 10 
€T€povs ivSeiKWTOu^ T^XeioTrp-a Sc #car* aperrjv ovS" r}VTivovv 
t&v aix€ivov (f>vvTOi>v KaTrjyop€iy airore kou oi Koucoi^ ir€(f>v^ 
K0T€9 rrpo^ apeTrjv rfj^ irpo^rqKOvorq^ rrouSeia^ tv^vt€s w 

35 eirhroLv KaXoKayaOia^ rfwaoLVy kou ai tol ivavria oi imTrj^ 
SeioD^ (f)vvT€9 a/JLeXeia yeyovourt Koucoi. (f>vcr€t S' ad Kotvoo^ 15 
vtKOVs Kou StKalov? 6 0€O9 rjpjSis i8rjfjuovpyri(r€v. 

^g. ''Od€v ovSc To SiKouov iK fJLOvr/f (f>aiv€adat Trfs 
0^€a>9 prjT€0Vj iK Se Trj^ ivToXfj^ ava^oomvp€ur0ou to Trjs 
Srffuovpyia? dyoBov vofrp-iov^ fuxBrj^ret TrouSevO^iayi^ TrJ9 
'^^vyrjs iOiXitv axpelaOou to KaXXt(rTov* dXXa KoBditep kou 20 
dv€v ypafifJLaToov rrurrov €tvou Svvarov (f>0LfX€Vf 0VTa>s (rvvU-' 
vou TOL iv T^ TriaT€t Xeyofjueva ov\ olov t€ firf fjuaBovTa 

40 ofwXoyovfJUEv, Ta fuv ydp ed Xeydfuva rrpoaiEadoUj Ta Sc 
dXXdrpta firj 7rpoai€(rdou ov\ dnrXS>9 rj rricrrt^y dXX 17 mpt 
rqv fjudBrfatv iricrrts ifiirouu. €t S* rf ayvoua dnrauS^vaia t€ 35 
a/xa KOLt dfjuaBia rfjv errt^rrrjfirjv t£v B^itov kou dv6pa>7riva>v 
ivTiBrjat TTJ StSourKOLXia^ oAA* g>9 iv rr€via fiiov 6p6S>9 eart 
fitovvy ovToo Sc KOt iv rr€ptovaia €^(rTtVy kou paov dfjua kou 
Oarrov (rvv r^ rrpairouS^ia Orfpaaou av Ttva rfjv dperfjv 
6fJU>XoyovfJU€v avSc Si\a TOVTa>v dBrjparov oiaavj rrXfjv kou 30 

45 t6t€ Toh, fUfjuoBrjKoat kou ra ahrOrjTrjpta (rvyyeyvfiva" 

21. awUvai Hoeschelius pro crvmyai. 31. Hebr. v. 14. so CLEMENTIS [LlB. I. SSTP, (Tfiepois. ^ iu€ro9 fuv yap^^ (fyrjaiv o ^oXofioip ^eY^ipet 
veiKosy 68ov9 Se ^ajrjy (PvXaaaec TraiSe/a," w tirj aTrarrf^ 
OfjVfu^ (09 firi KXaTnjvau irpos rwv €7ri fi^afirj t&v oKpoa}^ 
pjEvoDV KaKomyyiav rfCTKriKorcdv. ^TraiSeia 8e ave^eXeyKTo? 
B rrXavaraiy** (fyrjalvj kcu xjw? pjpruvfu ro iXeyKrucov €1809 
€V€Ka Tov TOL^ 86^9 TOL^ anraTrjXas 8iaKpov€<r0ou t&v 
ao(f>urT6iv. 

36. E5 yovv Kou *Av<ji^apxo9 o €v8aufioviK09 iv t^ 
7r€pl fiouri\€ia9 ypa(f>€i ^^ TrokupjoiBirj Kaprra /mv d>(f>€\€€iy 

10 Kaprra & pkamet tov e^ovTa' (o0eAeE£ /mv tov 8€^iov 50 
ovTOLj fiXaimi 8e tov p7ji8ia)9 (f^oDviovTa iroLv eiros kou iv 
TravTi 8^fjup. ypfj 8€ Kcupov puerpa €\8€vau* (ro<f>ir]9 yap 
ovTOs opo9' ocroi 8€ Kou 6€ov p^anv aev8ovaiv^ rjvmp 
TrejTvvfJueva aei^ODanv, ov Tidifjuevoi iv (ro(f>irif yvdfirjv 8* 

15 €\ov(ri fuopirj9.^* kou 'Hcriodos* MovaiMV, oXt ivbpa iroXv^l^pabiovTa rttfcuroi 
OifTttiov^ avh/itvra^ 

€v7ropov fJUEV yap iv X6yoi9 rov iroXv(f>paj8fu>va Xeyci^ 
8€ivov 8€ rov av8rj€VTay kou diamov rov €fnr€ipov kou 
20 (f>iX6a(xf>ov Kou rrJ9 aXrjO^ia^ iirvarrjpLOva. 124 & I. Proverb. x. 12, 17. 

ib. SoXo/M»y scripsi pro <raXo/u»y. 
ib. rytipti Sylb. pro iytlptuf, 

8. 'AKL£apxor] Anaxarchi verba 
nokvfioBaf ttx^^* fuapiag partim 

emendatiuB partim minus recte 
Bcripta legnntur apud Stobaeum 
Flor. 34, 19. 

ib. 6 9vb<upovu(6s Hoeschelius. cv- 
daipcvuc&s L. 

9. iro\vpaBlff\ nokvpoBilfi L. Cor- 
rectum ex Stobaeo. 

10. ^^Xeci — c^fXcft — rdy df(c6v 
Stobaeus. a>^f XcT — «tf^cXct — r^vdt 

S(tOF L. 

II. Svra] Mpa Stobaeus : quod 
praestat. 

ib. ^ycoiTa] ^vtvvra StobaeUB. ib. xai cV] jc* cV L Correctum 
ex Stobaeo. 

13. oo-ot — dcidoMriy] tt di ol Z(» 
Kaipov pTJ<raf venwfievns accdoiwiy 
apud Stobaeum. 

ib. ifvnfp imrvufUva] rftfv (sic) ir^ 
(j) ifv WTf V) imrv€Vfiivrfv L. Cor- 

rexit Bemays. in Museo Rhen. a, 
1850. vol. 7. p.311. 

14. ov riBifuvoi tv cotfnff, yvt^fUfv 
If Zx^^viri ftapitfs] ol napadtxpvrm ^iv 
apyiif yv&fupf alrirfv d* €)(mHn fimpias 

Stobaeus. d* ante cxovo-i delet Ber- 
naysius,nisi McoiTaiScribendam sit. 
17* BiofriovY, Biamiov Ti, 
19. ovdijcvra] Respicere videtur 
ad Hom. Od. 10, 136. Kipiof rv- 
ir\6KafU)s, dciv^ Btbs al^fftaaa. C. VII. s. 36, 37.] STROMATUM. Sl KE$. Z. 

gy. KaTaj(l>aiv€Tou roivvv irpmojBeia tj 'EWrjvucrj avv 
KOii avry (f>LXoao<f)ia OeoOev fjK^iv w avOpamovs ov Kara 
Trpofrjyov/juevoVy aXX ov rpmov ol verol Karapprjyvvvrcu 

5 €£y TTjv yrfv rrjv dyaffrjv kou eiy rrjv Konrpiav kolL hn ra 5 
ScjfiaroL, PXaoTOvei 8* bpjoUos kolL iroa kolL irvpos^ (f>verai 
r€ Koi im rS>v fxinjfidrcov <rvKrj kou et ri r&v dvouS&rrefmv 
SevSpoDVy Kou rd (f>wfjueva kv rvircp irpoKV7rr€L r&v dXrfOoivy 
oTt rrjs avrrjs rov verov dm\avar€ 8vvdfU0i>Sj dXX ov rqv 
avrrjv ^(ryrfK€ \dpiv rols €V r^ wiovi (f>v€icriv rfrot ^pav^ 10 
$€vra rj drroTLXdevra. kou 8fi KovravOa j(p7](nfJuev€L rf rov 
orTTopov wapafioXrjy fjv 6 Kvpios Tqpfirjveva^v. €is yap 6 rrjs 

10 €v dvOpcoTTOts yfjs y€a)f>yos 6 avcod^v (nr€ipa>v cVc #cara- 

fioXijs Koafiov rd OpeirriKa (nr€pfjuiray 6 rov Kvptov Koff 888 P. 
eKaoTOv Koupbv irrofjifipiaas Xoyovy oi Kouf>ol 8€ kou ot 15 
TOTTOt oi 8€KTtKol Tas 8tcuf>opds €y€vvr](roLV. aXXG>s r€ 6 
y€Oi>pybs ov irvpovs fjuovov^ Kourot kou tovtcov rrX^iovs ctcrl 
8ia(f>opou, (rmipet 8€ kou rd aXXa (nripfjuaraj KpiBds t€ kou 
Kvdfwvs Kou iriaov kou apaKa kou rd Krpr€v6fJUBva kou ra 
dvdrp-iKa (jiripfJLaTa* rrjs avrrjs 8€ y^a^pyias kou ff (f>v^ ao 
rovpyia ipyd^€(r6ou oaa €is avrd t€ rd ^vTCJpta kou €is 

15 irapaS^iaovs kou rd dfpoua kou oXcjs rroarroicDV 8€v8p(ov 
<f>vauf Kou rpo(fyfjv. d)aavTa)S 8€ ov\ ff TrotfJU€vtK7f fjuovrj^ 
oAAa Kou fj fiovKoXiK^f iTnrarpo(f>tKri re kou KvvoTpo(f>tKrj 4. KarapprfYPvyrai BCnpsi pro loira- 

», 

pi^ywwrotm 

7. «rwK^ Sylb. trvicff L. 

12. Matth. xiii. ; Marc. iv. 

15. nmfiPpiaag] Passim hic aori- 
stus reperitur, nusquam vero prae- 
sens inopBpiC». Ex quo colligi 
potest yitiosam illam esse scriptu- 
ram pro iiroftPp^<ras. 16, ryfOTnycray V. iyhnfowf L. 

19. vUroir] vurov L. De accenta 
hujus y. constat ex Arcadio p. 75, 

4. 

20. ia^tiTuth Hemsterh. ad StepL 

Thes. Legebatur aytfrvruHJ. 

23. ttaavTttr y. in avTW L hic 
et alibi, ut saepe in codicibua. 82 CLEMENTIS [Lib. L 

Kcu fieXiccroupYiKrj reyiHu iracrcu, avveXovri S* eimli/j 
dyeXoKO/UKrj t€ kcu ^(fOTpotfHKfj aXX-i^Xayv fuv rip fiSiXXov 
Kou ffTTOv 8ia(f)epovai^ ttXtjv al Traacu fiuo^f^eXeis. ({hXo^ 
ao(f>iav Se ov Trjv ^tgmoiv Xeyo) ovSe Trjv TlXaTODViKTjv ^ 

5 Tr/v ^Em^ucovpeiov t€ kou * ApuTTcrreXucrjv^ aXX oaa etprp-cu 
rrap eKaarri tcov cupeaeov tovtcjv KaXm Sucaioavvrjv 20 
fjuera evaeffov^ emaTiqfirj? eKSiSaaKovTa^ tovto avfirrav to 
eKXeKTucov (f>iXoao(l>iav (fnjfu. oaa 8e avdpamlvcDV Ao- 
yuTfuov aTTorefWfievot rrape^dpa^av^ Taxrra ovk av wore 

10 deia ehroifi dv, 

38. "Hfijy Se KOKelpo aKOjr&fUVj coy eX rrore ol firj em' 
OTdfJuevoi 8uifiiovai kclXw ed Troieu/^ evrroua ydp rrepcire' 
TTTcoKaaLV^ evLoc 8e kcu ev(rro\ovai 8id avveaews w tov rrepl 
dXrjdeias Xoyov. ^ *AfipadfjL Se ovk e^ epycav eSucauodrj^ 

iSoAA* eK rriaTeoD9.*^ ov8ev odv o(f>eXo9 avToh furd rfjv 
TeXevTTjv Tov fiiov Kav evepyeh o^l vvv^ d prj irioTLv 25 
eyoiev. 8id tovto ydp ^KXXt^vodv (f>a)vfj rjpfirjvevOrjaav au 
ypaj(f>cu^ d)s fifj irp6(f)aaiv dyvolas TrpofidXXeadou 8vvrjdfjvaL 
TTore aurow, otot;; Te ovTas hrcLKovaaL kcu tS>v rrap '^fjuvj 

20 fjv fjLovov edeXrjaoDaLV. dXXcos tls rrepi dXrjOelas XeyeL^ 
aXXoos rj dXrjOeia eavrrjv epprjveveL. erepov (rroyfcurpos 

' aXrjOeiasj erepov rj dXrjdeLa, aXXo opoiooaLs, aXXo avro to 
ovj Kou rj pev fuxBrjaeL kcu dxTKrjaeL TrepLyiverou^ rj 8e 
8vvdpeL Kou irurreL. 8cof)ed ydp rj 8L8curKaXia ttjs deoae* 3^ 

^sfieiaSf X^P^^ ^^ V 'rtcrrty. TroLovvres ydp to OeXrjpa 
yLvd^aKOfUv^ ^ dvoi^are o5j/" (f)rja\v rj ypa(f)rj ^rrvXas 
LKcuocrvvrjSf tva ev avTOLs elaeX6a)v e^ofioXoyrjaoofUu rS 
KvpLcp** dXX* al fjuev eis ^ucauo^rvvrjv oSoL^^oXvTporroos 

13. f^ iroifly post iirurrdfiwvoi Ij. ^pfi:fjvevOff<ra» Sylb. ipfuiPtV' 
transposuit Hervetus. Yidetur ali- Orja-av L. 

quid ad Bupplendam Bententiam 26. Psalm. cxvii. 19. 

deesae. POTT. • 27. i$ofiokaY^»fuu L. i^oftako^ 

1 4. Rom. iv. yrfaofjMi Y. C. VIII. s. 38, 39.] STROMATUM. 88 

axo^oPT09 Tov Oeov — ayaffo? yap — iroWai re kou irouciXou 
K€u (f)€povcrai €lf rrju Kvpiav o86v t€ k<u irvXriv. eav 56 830 P. 
r7)v PajtTiKiKrjv re Kai avdevrucrjv cicroSov ^rjTySy oKOvari 
" avTT) ri ttvXti tov KvpioVy Sucaioi eior^XevaovTai iv avrg." 
35 TToAAcoi/ TOivvv avecpyfjulvfov irvXS^v iv BucoLioavvri^ avTrj rjv 5 
iv ^puTT^j iv 17 pjoLKapioL 7rdvT€9 oi dareXOovT^s koL 
KorevOvvovTe^ rrjv rropeiav'^ avTciv iv oauoTrfn yvcoaTucy. 
axrruca 6 KAi^/lii;^ iv r^ rrpo^ KopcvOiOVf hnaToXy Kara 
Xd^iv (fyr]al Ta^ 8ui(f)opa9 iKTid€p£V09 Tciv KaTa ttjv 
iKKXrjaiav SokIjjuov " ^ro) np rrujTOSf rjTco Svvaros yvwriv 10 
i^imiVy rfrto ao(f>o9 iv Suucpurei XoycoVy rjTco yopyos 
€V €pyoi9. 

KE4>. H. 

39. 'H 8e ao(f>urTUcrj Tiyyrjy rjv i^rjXcoKaaiv *'EAAi;i/cy, 
40 Bvvapis iaTt (fxtvTaaTuc^ Sia XoycoVy 8o^a>v ifnroirjTUcrj 15 
yff€v8&v (Off aXrjBoiv* rrap€)(€i yap rrpos piv rr€i0a) rrjv 
prjTopucfjv, rrpo9 to aycovurTUCov Sk ttjv ipurrucrjv. ou 
Toivvv T€)(yai €1 firj pera (f>iXoao(f>ia9 yivcovToUj pXafi€p(0' 
T€pai Troarri rrov dev av. avTUcpv9 yap oiv 6 UXdroDV 
KOLKOT€\vioLv 7rpoa€L7r€v rfjv ao(f>urTuc^Vy o t€ * ApurroriXrj^ 20 
hropj€vos KXerrTiKrjv Ttva avrfjv oaro^f^aiveraLy aT€ to oXov 
Trjf ao(f>ias €pyov m6avS>s {xfxupovpuivrjv kou irrayyeX^ 
Xopjlvrjv ao(f>iav rjv ovk ijJLeXerrjaev. iv fipayn 8€ €L7r€iVj 
45 KoBamp TrJ9 prjTopucfj^ ^PX^ t^^^ ™ mBavov^ €pyov 81 to 
eirt^iprjpaj koll t^Xos rj midojy ovTOi> ttjs ipLcrTLKXj^ oLpyrj 25 
pj€V TO 86^aVj €pryov 81 to ayiovtapuay kou t€Xo9 rj vi^rj. 
Tov avTov yap Tporrov kou ttj^ ao^taTUcfj^ ^PXV P^^ '^^ 

4. Fsalm. czvii. 19. 20. dvwirdr rtf scriberet. 
8. KX^/ii^r] Ep. I, 48. II. yopyiii] &yvoi Cleiiiens, 

10. dvm I rov (sic) L. dvvarooijp 27. ipxh ^jlb. apxjl]¥ L. 

y. quod Sylburgium induxit ut 

VOL. II. D 34 CLEMENTIS [Lib. I. 

{fxupoiJjepoVy €pyov Sc StTTWy to /lei/ ec prjTopucfj^ Su^o^ 

SlKOP (fxUVOfUVOV^ TO Sc €K SloXeKTlKfj^ ipaynjTlKOVj T€\09 

Se avTTJ9 17 €K7rXri^i9. fj T€ aS OpvXovpdvq Kora tol^ 
8uiTptPa9 SiaXeKTiK^ yvp^vaapa ^tXoa6<f>ov mpt to ev 

5 So^ov SeiKVirrai avTiXoyudj^ €V€K€V 8vvdp£w ovSapjov 8* 5^ 
€v TovTOis f] aXT^deuz. 

40. EIkotw Tolvw 6 y€vvai09 aTroaroXo^ €K(fm)Xl^cov 

Tas mpiTTa^ TavTas t&v Xi^tov Teyya^^ " ^e T19 pafj 

S^CP. wpoa€p)(€TaL vyuuvovat Aoyoe^" (f>7jaiy ^^ StSourKaXia Se 

lOTivt T€Tv(poiJTou fiTjSev hrtaTafievo^y aXXa voa&v irept 
^fnjarets kou Xoyopayuis, c^ cSi/ ytvcTou ept^, (f>66vo9y 126 & 
fiXacr(f>r]fjua^ xmovouu irovrfpcuj StoarapaTptfioLt 8t£(f>dap^ 
fjuBvojv avdpdmoDV tov vovv KOLt a7r€aT€fn}fJU€voi>v ttj^ 0X7- 
Oeia^.^* opa^ ottod^ rrpos airrovs K^KtvrfTai voaov ovo^ 

15 fid^ojv Trjv XoytKr/v Tc^^yrjv avT&v^ €(f> p a€fivvvovT€U ot^ 

(f>iXrj fj (TTOOfwXoS aVTTJ KaKOT€)(ytaj €Xt€ "^XXrjV^S €U€V €tT€ 

KOLt fidpfiapot ao(f>UTTai. 7rayKdXa>s oiv 6 Tpayucos £v/m- 
TriSrjs €v tous ^oufiaaous X€y€t 

6 d* idiico9 k6yos 5 

20 vocQp Iv avr^ <l>apiJLiKcnv dctrat aoipQv» 

vyuuvoDv fjuBv ydp 6 aonTrjptos ^tprjTOU Xoyos airros cSi/ 
dXrj0€ia, KOii to vyuuvov del oBdvaTOV fjuev€ty fj Se drro tov 
vytetvov t€ kou Oeiov Stdxptats dBeimjs t€ kou ird0O9 
doLvaTrj(f>opov. XvKot o^Tot dpirayes wpofidToov KooSiot^ 
«5 €yK€KpvpfJU€votf dvSpaTToStarai t€ kou yftvyayooy^H, evyXcoa'^ 
aot^ KXeirTOVT€s fuv dcf^ou/oisj SieXey^ofJuevoi Sc Xrjarou^ 
oup€tv dya>vt^6fJU€vot kou S6X(p koH fiia fjfjuds Srj tovs 
dmptTTOvs^ ol>s 00/ etTretv dJSvvaTOiyrepovs. 10 

I. tu^o^hv ^oii^^voy] <lMiv6fii- 19. d* L. dc Y . 

pnv delet Potteros. 20. ovrf ex Earipid& tArf L. 

3. Bpvkovfuvti L. 6pvKkovptvriY. 22. dtX] cuet L. 

8. Timoth. I vi. 3-5. 24. Xwicot— ] Matth. to. 15. 

18. ♦oiwWaif] 474. 27. alptiv Sylb. mptw L. C. Vm. s, 40, 41.] STROM ATUM. 35 4 ^ • *AyX(a(T<rCq be TToXXiKi^ XritliOch aviip 
UKoia Ki^as j^aoi» evyXfiaarov <pip€t. 
vvv V €vp6oi(n (TT6fJLa<Ti TikjiOiarara 

KXiTTTOVa-lV, &(TT€ fl^ bOK€lV h XpTI bOK€LV' 

7) rpaytjpSia Xeyei, tolovtol 5e ol ipumKol otrroi 6?re5 
cupecrei^ pjErioiev €lt€ kou StaXfKTLKa avvacTKolev T€\vv8pLaj 

OVTOt OL Ta KOrapTLa KaT0LOWcivT€9 KOU, fl7]8€V V(f)aIvOVT€9j 

15 (PtT/aLv 7) ypaj(f>7iy pjaTCUom^ovlav €^X(OKorr€s^ rjv Kvfieiav 
avTTjv 6 aTrooToXos €KaX€a€v kolL TravovpyiaVj irpoy ttjv 
fieOoSciav ttj^ TrXdvrj^ errLTrj8€Lov. ^'^lol yap* (fyr^a-l "ttoA- 10 
Xol avvTroToucTOij paTOUoXoyoLy ^p€vaTraTovvT€s** ovkovv 
ov TTourLv ^tprjTou " vpeLf iar^ oi oAcy tt}^ yrjs** ^Iol ydp 

TLV€S Toiv KOU TOV XoyOV hrOXIJKOOTOiyV T0L9 lydvaL T0L9 
OaXourCTLOLS ioUCOT^^y oi 871 iv dX/X7l €K y€V€T7J9 Tp€(f>6fJUeP0L 

aXoiv opuo^ irpos rrjv aK€vaoriav SiovTOU. iyo) yovv kou 15 
TToa^o a7ro8€j(o/JUU t7)v Tfxiy(p8iav Xiyovoav ao 2) iral, yivoivT* &v c3 k^k^ypLivoi koyoi 

\lf€vh€l9, kTfCiV b€ Kikk€(nv VIK^€V iiV 

TikrjOis' 4XX' oi tovto TaKpipiaraToVy 
iXh! ff (pvais Kal TovpOov d; b* €vyk(a(T(TCa 341 P. 

20 I, 2. Euripidis ex Alexandro 
YerBUB allati ab Stobaeo Floril. 42, 
3. com praecedente omi^, diafitiKal 

driP&ir eufOpinmts kqkov, 

1. 'AyXoxriri^] In euyXtoircri^ cor- 
mptum apud Stobaeum. 

2. <t>€p€t Y. (piptiv L. 

3. 4. Euripidis ex Hippolyto 
priore versus apud Stobaeum Flo- 
riL 82, 1. praemissis aliis duobus. 

3. €vp6oiai crT6pa(yi\ tvpvBpois frt- 
armpwri apud Stobaeum. 

7. Kordpria] Tdos. De quo VOC. 
T. Thesaurum vol. 4. p. 1213. 

ib. fjojbip scripsi pro prfiiv, 

8. Ephes. iv. 14. 

9. m^y] dpBpwrw Sylb. ex £ph. 
iv. 14. ubi est eV rjj Kvfitli^ tu>v av' Bpwtfov, Sed Clemens etiam av^ 
&p<inrivrjv scribere poterat. 

10. Tit. i. 10. 

11. (f>p€V(nraTOvvT€t\ (f^ptvairarai 

recte apud Paulum. 

12. Matth. V. 13. 

17. £ wai ] Euripidis ex 

Antiopa versus, quorum verba 
postrema ts d* — dti irorc attulit 
Joann. Damasc. in Floril. in Ap- 
pendice ad Stobaei £cl. p. 697. ed. 
Gaisf. 

ib. yivoivT L. yivovT V. 

ib.*XcXcy/icVoi \6yoi Marklandus. 
\ty6fuvoi Xdyot ol L. 

20^ cvyXoMro-tf vik^ ex Joanne 
Damasc. tvy\ti(r(riav ti Koi L. 

D 2 36 CLEMENTIS [Lib. L 

viK^, <T0<l}6s y^Vy iOOC kyit ra TrpdyiMTa 
KpeCtrata voiiCC<t> r&v \6y(ov i^l irore. 

ovTTore apa opeKreoi/ roh ttoWols dpHTKeiv. a /mu yap 
€K€tj/ovs fjSec ovK acTKovpjep rjfjuehf a Se 7}iuh Ixrpjev pojcpcu/ 

SeoTi T7J9 iK€iu€oi/ SiaJ0€(r€co9* ^ p^rj yiv(op£6a k€p6So^oi/* 
(fnjalv 6 anrofrroKos^ ** oAAijAouy wpoKaXovfJUEi/oij oAA^Aow 25 
<f>dovovpr€9.** 

42. Tavrri roi 6 (f>tXaXrj&ris HXaTCDV olou O€o(f>opov' 
pjevo9y w €ya) toiovtosj (f>f}(rlvy (m(Hos ovSevL aWco tj tS 

10 \6y(p 7r€i0€(rd(xij oy av poi aKOTTOvpjevco fieXrurTO^ (f>al' 
voiTO. outiStcu yovv tovs oivev vov kou eirurTTjfirjs So^ou^ 
irurTevovTasy w /i^ Trpo^rrjKOv aj(f>€pjevov9 tov opOov kou 
vyu>V9 Xoyov t^ kolvo^vovvti tov i|f6i;5ouy 7rurT€V€tv. to 
pjev yap e^l/evarOou ttjs aXrjOeias kolkov e^rrtj to Se okrfieveLv 

15 Kou Ta ovra So^^etv dyoBov. t5>v Se dyaBS>v aKOwrixo^ 
pkv (rrepovTOU avOpanroty (rrepovTai Se opxos ^ KXaTrevres 30 
7] yaqT€v6€VT€s rj fiuurOevres kou prj Trurrevaoarres. o pjev 
&7 7rt(rT€V(ras €Ka>v r/Srj TrapavaXia^KeroUj KXenTerou Se 6 
pjeraTreurOetSj eKXotBojjuevos ort toov pkv 6 xpovosy t&v Se 6 

20 Aoyo; i^povfjuevos XavOdvet. fitd^eroti t€ TroXXoKts oSvvtj 
T€ Kou dXyrjSooVf (f>iXov€ucia t€ aS Koii Ovfjuos fjuerd to 
So^dcrouj Kou €7rl Trcwri yonjrevovrou oi TjTOt v(f> rjSovfjs 
KrjX7j$€VT€Sy 7j VTTO (f>6fiov Seicravresj Traxrau Se eKOwtot 
Tpairouy Kal TOVT(ov ovSev av Trore errurrfjfi^j iKXdfiot. 35 I. aXX* €y» Sylb. akXay^ (sine 5. Oalat. v. 26. 

accentu) L. oKkayt Y. aXXa yiip 10. ts ex Platonis Gritone p. 

Joann. Damasc. 34. i>s L. 

4. i^i expressit Hervetus. tl- 23. xiyXi/^iTcr Sylb. KhiBhrtt L. 
dfiijy L. C. IX. s. 42-44.] STROMATUM. 37 KE$. e. 

43. "^uioi 8e €v(f>v€i9 ol6fi£POi Hvai a^iovai firjre 
^ikoaotf^ias aimadai /irjre SiaXcKTiKfjsy aWa /irjSe ttiv 
^vauc^p Oecopiop iK/iapOdveiP, fwtnjv Sc kou yfnk^u r^p 
irumv oarajiTovaiv^ wairep el fiijdeiiiav rj^iovv ejrifuXsvavi 
iroiriaafjjEvoi rrj^ dfmiXov €v6v9 e^ dpyrj^ rovs fiorpva^ 
\afjLfidv€iv. ^^ afimXo^" Se 6 Kvpios dAXrfyopeiraij wap 
o5 fjuer hnfuXeia^ icoi T^yyrf^ ycoDpYiKrj^ rij^ KaTa tov 
Xoyov Tov KapTTOv rpvy^^ovj KXaSevaau Sei^ aKd\l/aij 

40 dvaSrjacu kou tol Xoirrd rroirjaoiy Speirdvov T€, oifmiy koli ^^ 
fJLOKeXXrjs Kou t&v aXX(ov opydvoov t&v y€oi>pyiK&v irpos 
TTfv eirifjJXeiov 7-79 dfirr^Xov xp^ia^ tva rjfjuv tov iS^oSifiov 
KOpnrov €Kififfjvri. KoBdnr^p Sc €v y^oDpyla^ ovro) kou iv 
iarpiK^ xffqaTOfJLaBri^ €K€lvos 6 TrouciXooripODV fJuxjBrjfjuiTa^v 
d^lfdfJUBvo^y d>9 ficXriov y€G)py€iv re kou vyvd^€Lv SvvaaOou. 15 
ovTG) KdvTavOa ^^pTfaTOfjuxjBfj (Prffu tov irdvTa ejn ttjv 
dXrfi^voLv dpoj^povraj cScrrc KOLi dnro y^onfJuerfHas kou 
fJuovaiKTJ^ Kou oTro ypapLfJuaTiKTJs kou <f>iXoao(f>ia9 avr^^ 

45 Bpejr6fju€vov to ^prfaifjuov dvejrifiovX^vTOV <f>vXdjaa€iv Trjv 
rriariv. TroLpoparou ie kou 6 dBXrjrrf^j d>9 7rpo€iprjToUy oAA* 20 
€iff rrjv avvTOL^iv avpLfiaXXofJU€vo^. 

44. AvTiKa KOLi Kv^pvrjrrjv rov TroXvrr^ipov hrouvov- 
fju€v, of TToXXoiv dvOpdmoDV €i8€v dar€ay kou larpov rov iv 
mlpa TToXX&v y€y€vrjfju€vov' y TiV€9 kou rov ifimipucov 
dvoarXdTTOvaiv, 6 Sc rrpo^ tov fiiov dvoufHpoDV ^Kaara 25 
Tov opOov €K T€ T&v 'KXXrjviKoiv KOi tS>v fiapfiapucoiv 
vrroS^lyfjuiTa KOfJLi^oDV TroXvrr^ipos oSro^ rij^ dXrjO^ia^ 7. Joann. xv. i. tio Odysscae de Ulixe, iroXXcuir i* 

10. aXX'] 6 fxrf oXX^ Sylb. avBponrw litv aarta kqi voop tyv<a* 

23. YroXXwy — ] Homcrus in ini- 38 CLEMENTIS [Lib. I. 

l\i/€vr^9 Kcu r® oirrt 7ro\vfi7jTi9 hucffv rrjg fiauropov Xl$ov. 50 
7] 8 €otI AvSfj 8uiKpiv€Lv TreTruTTevfievrj ro voOov anro rov 
Wayevov^ ypvaiov. Kai iKavog &v xcopiJ^eLv o iroXviBpL^ 

TjpmV KOLL yVGHTTLKOS CrO(f>LaTLKYJV fieV <f>L\oa6^V^ KOflfJLO^' 

5 TLK1JV Se yvfJLvaoTLKrj^, kou o^ottoliktiv laTfUK^^, kou pqro' 
pLKrjv SuxXeKTLKfj^^ Kcu fxqv Kox ras aAAof tos Kora Ttfv 126 a 
fiapfiapov <f>L\ocro<f>iav aLpeaeLs ovttj^ ttj^ aXrjdeia^. w&t 
8e ovK avayKcuov mpl vorjTciv (f^LXoaoipovvTa SuzXafim^ 
Tov emrroOovvTa t^9 tov deov &vvafjuEm. hrrffioXov yevir 
\oaOaL\ rrm Se ovxl kou SuupeurdaL xpTja-Lfiov ras n 

dfJUf>LfioXoV£ (f>Ci>vd9 TU^ T€ OfJUOVVfJUO^ eK(f>€f>ofjueva9 Kord 

rdt 8LaJ9r}Kas\ rrap dfi(f>LfioXiav ydp 6 KvpLOs rov 8wi^& 
fioXov Kard tov tov ireLpaurfiov ao(f>i^ercu yp^^^^y ^^ 
ovK€TL eyayye evravda avvopci Sttg)? Trore 6 ttj^ 0iAo- 

15 ao(f>ias Km ttJs^ SLoXeKTLKfj? evper^s^ w tlv€9 vwoXafJi^ 
fiavovaLv, rrapdyercu rco xar dfi(f>LfioXiav dwaTfofJuevo^ 
rplmco, 

45. E2 he ol 7rpo(f>fjTOU kol ol dTro^rroXoL ov ras* T€)(yas 
eyvcoKeaaVy Sl cov rd Kard (f>LXoao(f>iav €fJuf>ouveTaL yvfi" 

20 vdafJuiTOLj oAA* 6 vov^ ye tov 7rpo(f>rjTLKov kou tov Sfc&i- 
aKOiXLKov irvevfJuxTOs eTTLKeKpvfifJuevco^ XaXovfJtJtvos Sia to 
fJLTj irdvToav eLvou ttjv (TvveLaav dKorjVy rd^ evTeyyov? 10 
drraiTel 7rpo9 aa(f>rjveuiv SLSourKaXia^, da(f>aX(09 ydp ey- 
vcoKeaav tov vovv eKeivcov ol 7rf>o(f>7JTaL kol oi tov irvev' 

2$fjuiT0s fjuxBrfTai* eK ydp Tri^rrecos koll w ovx olov t€ 

paSi(09y w To TTvevfJUz eifrqKev^ oAA* ovx ovTCi>9 eKSe^ourOai 

SAZV^firj fjuefjuxBrfKoras. ''rds Se evToXds^* (f>rja\v ^' dTrdypoc^fai 

Suracd^ fiovXrjaeL kou yvcoaeL tov drroKpivacrdajL^^ \dy0v9 

J. TToXvfArjTts] Respicit ad Ho* 9. cVi^/SoXov L. rn-t^oXoy V. 

mericum iroXvfirjris *Odvaatvs, J2. Matth. iv. 4. 

2. ff ^ Sylb. rj^ L. 27. Proverb. xxii. 20, 21. 

6. Ka) fxfiv Koi Sylb. pro Koi fiaro ib. drr^ypa^ai €X Proverb. oiro- 

(sic). ypdyjrai L. C. X. s. 45, 46.] STROMATUM. 89 

aXrfOuoL^ Toi? npoffaXXoiiei/oi^ (rou ri^ odi/ rj yv&ai^ tov 
oaroKpivajarOai rj tU kcu tov iparrav ; vrj d* w avrq Suz" 
'5 Ac/criici;. t/ 8*; ouxi kcu to Xeyeiv €pyoi/ earl kcu to 
TTOiduf hc Tov Xoyov yiverajL ; el yap p^ \6yoy npdrTOipjeVy 
aXoyoD^ TTOioifiev av. to XoyiKov Se epyov KaTa OeovS 
wnXuTai* ^ KOi ovSev ^((opi^ avrov iy^vero^* (f>rjai '^tov 
Xoyov Tov ^€ou." y ovxjl kou 6 Kvpios Xoy^ TravTa arpaa" 
a€v; ipyd^erou Se kou tol Kr^vrj iXavvofieva avayKa^ovTi 
T^ 00/301. ovxi 8e Kou ol opOoSo^aarou KaXovp^voi epyoi^ 
irpoaif^epovTou koXoH^, ovk elSorey a rroiownv ; '^ KE<I>. I. 

46. Axa TOVTO oiv 6 aaynjp aprov Xa0mv rrpoiyrov 
20 iXdXrjaev kou €V)(apiaTrja€v evra KXdxra^ tov aprov Trpoe^ 
&ijK€Vy tva Srj (jydyaypjEv XoyiKoi^y Koi Ta9 ypouf^a^ hrt' 
yv6vT€9 7roXiT€va(DfJue$a koB^ xmaKofjv. KoBdmp Se ol Xoyco 15 
\p(opj€voi TTOvrjp^ ovSev t&v €prf(^ yfitopAvtov rrovrjp^ 
8uz(l>€pov(riv' rj yap SiafioX^ ^i(f>ov9 StoKovo^y kou Xvtttjv 
ifnrovel fiXour^prjjJuoLj e^ a^v ou tov fiiov avaTpoTroUj epya 
Tov rrovrjpov Xoyov euev av TavTOL^ ovto) kou oi X6ya> 
aya0£ Kexprjpjevot avveyyi^ovai Toh tol kolXol t&v epyoav 20 
ejTtTeXovatv. ovoLKraTou yovv Koi 6 X6yo9 ttjv yjfvx^v kou 
2S€7fi KaXoKdyaffioLV irpoTpeiret* poKdpto? Se 6 rreptSe^tos. 
ovr oiv fiXaa(fyrj/jLrjT€09 6 eimotrjrtKog irpog tov ei Xeyetv 
SvvafJLevovj ovS€ firjv KaKurno^ 6 0I69 t€ ei Xeyetv rrpos^ 
Tov cd rr(H€tv hrtryjSeiov^ irpo^ Se o eKdrepos w€(f>vK€v 25 
€V€pyovvT(DV. o 5' odv To epyov Seucwatv tovto drepos 
XaLXely otov €TOtfjuz^(DV r^ evTrotia ttjv oSov kou irrt rfjv 
€V€pY€auiv aya>v tov9 oKOvovTas. eari ydp kou aoyn^pt09 

6. Joann. i. 3. 25. irp6s dc & Sylb. np6s dc ^ L. 40 CLEMENTIS [Lib. L 

\6yo9j w Kcu epyov aayrfipuop, 17 Sucauoavini yow w 
\(opi9 Xoyov awuTTarai. 

47* *Q,9 Se To €d iraxrx&p Trepuupeirai^ iav ro cd irom» 30 
a(f>€\a)pjei^j ovTa)9 tj imaKofi kou 7rum9 avaipeircu {jjfn t^9 
5 ivToKrjs fjojre tov ttjv euToXriv aaKJniviovvrof av/urapa'^ 
\a/ifiavofJUEva)v. ia;i^ Se aXXi^Xfov €V€Ka einropwpjev kou 

XoytOV KOU €pY(OV. TfjV Se ipUTTUCqV T€ KOU aOff^UJTUC^V 

T€)(yriv TrapauTTp-eov iravTeX&^y eirn kou ou Xe^i9 avTou 
SMT.Twv ao^f^uTToiv ov fJLovov yaqTevovaij KXenTovai tow 

10 TToXXow, fiui^ofjuevou Se taff orc KaSfjueuiv vuaiv oanivey'- 
KOLVTO. iravT09 yap fjuaXXov aXriOris o ^ffoXfJw eKstvo^* 
^ 6 8iK0UO9 ^rjcrerou el^ reXo?^ ori ovk o\lfercu KaTaKf)0of)av^ 35 
orav iSri ao<f)ov9 carodvrjcrKOjrray.** Tivas 8^ aoff^ow Aeyei; 
oKOvaov €K Tr}9 ao(f)ias 'lijaov ** ovk eoTi ao(f)ia irovripiaf 

'5 eiriarrifiriJ^ Tavrriv 8^ Xeyei ^v eirevariaav Teyycu XeKTiKou 
T€ Kou 8iaXeKTiKal. ^' ^rjrriaeis (rdv ao(f>iav rrapa KCLKois 
Kcu ov\ evptiaei^J^ kov ttvOij rraXiv rrouiv Tavrriv,^ (rrofMa 
SiKcuov** (f)fi(r€i aol ^^ oaroaTo^i ao(f)iav/* ao<f)ia 5e ofjuo)' 
vvfjuo^ Ty aXriOeui fi ao(f)iaTiKri XeyeTOu Teyirq. 

20 48. 'E/i(M de eiKOTCDs^ oifiauy rrf^oKeiTcu fiiovv fjuev Kara 
Tov Xoyov Kou voelv tol arifjLaivofJueva, evYXayrTiov Sc fiy 40 
TTore ^rjXovvTa apKevaOat fiov^ r® cuvi^aadou to voov' 
fjuevov. airolto 8e ovofJLan StiXovtcu tovto airep Tra/cxz-^ 
(rrrjaou ffovXofjuu, ovSev fJLOi fJueXei. aa)dfjvou yap e5 oZS* 

^SoTi Ka\ avvdf)aa$ou T0i9 a(o^eadcu yXi\ofjJvoi9 fieXnarov 

i 

3. tZ noitiv L. tvnoitlv V. Zenob. Prov. 4, 45. ubi v. Sehnei- 

4. d<f>t\t»fit¥ KlotziuB. d(pt\ovfiitv dewini annotatio. 

L. 12. Fsalm. xlviii. 9, 10. 

9. yoriTtvovci, KXeVrovcrt] Yirp-tv- I4. Eccles. xix. 22. 

ovaai icX(irrov0'i interpres. Sed si- 16. iVoverb. xiv. 6. 

milis copulae ellipsis est infra p. 17. Ibid. x. 31. 

133» 31 ; 153» 29 ; »84, 18 ; 185, 24. olbiv] ovOiv L. 

48. SYL6. Conf. ad p. 368. §. 89. ib. fuXti pro Xryct repos. ex 

1 o. KabfjLtiav viKriv'] Abiit in pro- fragm. MS. H. SYLB. 
vcrbium, quod pluril)U8 explicAt C. X. s. 47—49.] STROMATUM. 41 

Hrrwy oxTj^L OVP0HI/CU ra Xe^^iSia KoBamp ra Koa-fua. 
Kop ^uAct^y, (f^rjoiv 6 Hvdayopeios ^v Ttp HXaTtovo^ 
HoXitikSj to /i^ awovSd^eiv eni tol9 ovo/iourL TrAow^co- 
T€po9 €h yrjpa^ apa(f>av7jari if>povrf 0^(09 • kcu ei^ ye r^ 

45 Q€CUn^(p €VpOL9 OP iraXiV TO $€ €V^p€y T&V OPOpjOLTtOV T€ S 

Kcu pqpjOLTODV KOLL fi^ 8l oKpLfieuz^ €^Ta/^6fJuevov TOL fjuev 
TToAAa ovK ay€vv€9f oAAa /ioAAoi^ to tovtov ivoarrlov 
aueXevdepoVf eOTLv d' ore ovayKouov. tuvtu w €Vl fJuaXuTTa 
8ia fipax^ODV €^v€yK€V rj ypa(f)^ ^^ firf iroXv^ iv pfffjJXJorL 
ylvov^^ Xeyovaa* rf fjuev yap Xi^L^ olov iaOrj^ ein awfjjiTOS^ 10 
ra $€ rrpdyfJLOTa adpKe^ ^lai kou v€vpa. ov "xp^ tolvw 
Trjf iaOfJTOf TTpio ttj^ tov atofJuzTOs aaynjpia? Ki^S€a$ou. 
50 €VT€\rj yap ov fjuovov SiouTav^ oAAa kou Xoyov oaKrp^v 
ajripLTTOV t€ kou dmpUpryov r^ tov d\rf0r] filov iiravrfprf" 
fjuiv<py €L y€ TTfv Tpv<f>^v d)9 8ok€pdv T€ KOLL ouTcoTOV TrapoU' 15 
TOLfjueday KoBdmp ro fwpov kou TTfv 7rop(f>vpoLV oi ttolXouoI 
AoLK^doufwvLOL^ 8o\€pd fJUEv Ttt ^tfJuiTOL, doAc/MZ dc Ta ypi" 
/juiTa v7ro\a^VT€9 6p66li9 kou ovofjudaourr^^j eir€L firfr€ 
127 S.iK€ivrf KoXrj aK^vouria Tpo(l>fJ9 fj irXeio) t&v Tp€(f>6vTa)V S^BT. 
€)(ovaa ra ffSvafJuaTa fiffr€ Xoyov XPW^^ dar^ia ff Tipmiv ao 
fjuaXXov ff axp^XcLv tow oKovovTa^ BvvoLfjuivrf. MoJcra^ 
^LpffVoav ff8iovs fiy^lcrOou HvOayopa^ irapouv€Lj Ta^ aoipia^ 
dxTK^Lv fjuev fjuerd ffBovffs SLSdaKtDV^ dTrarrfXov Se rffv dXXrfv 
SueXeyxoDV '^vxayayyiav. ^Lpfjva^ Se TrapairXevaag w 
dpK€Ly Kou Ty ^(f>LyyL d7roKpLvdfju€V09 dXXo9 €L9^ €i S€ 25 
5 fiovXeaOe firfSe eh^ 

49. OvKovv 7rXaTvv€iv Ta (f^vXaKrfjfxa xpfj 7roT€ k€VO' 

2. IIvBay6p€io9 Sylb. inf6ay6piO£ 17* ttfutra ex Paedag. 2, 8. p. 
L. 208. cfiara L. 

3. IloXcruef] P. 531* ib. xP<fMira] xp^o^futra p. 208. 
ib. ini oni. fragm. MS. H. SY. 23. fUv Fottenis. n^ L. 

4. tanxftay^ajf — Ka\ cy yc Sylb. 25. atroKpivafjLtvov Sylb. vnoKfnvd- 
awafPaiftitrji — kcu. tv tt L. fuvot L. 

5. ©caiT^To»] P. 134. 4« CLEMENTIS [Lib. I. 

So^iav ^rjXovjrra^y apKU Se r^ yvtoariK^ kov eh fwvos^ 
oKpooTqs €vpe6y. ecm yovv oKOvaai kou HivSdpov rou 
Boiayriov ypd(f>ovT09y 

fxri Ttpbs iTtavras ivappfj^ai rhp ipxatop X6yop 
5 io^ff 8t€ iriOTordra <riyas ibos, Kivrpop bi iiixos 

i KpaTurreScop Xoyos* 

Siareiverat oiv ei pjaXa o pwcdpios mroaroXo? irapaumv 
TJ/juv ^^ iiq Xoyofjuzxdv n St ovSev -^^pTjmpov cwl /cara- 
arTpo(py r&v oKovovroDVf Ta^ Se fie^Xovs Kevoffxovias xo 
lo TrepuarToadat. hri irXelov ydp TrpoKOiTTOvaiv dmfieiasj k€U 
6 Aoyof avTciv w ydyypatva vopirjv c^t." KE<I>. lA. 

50. AvTTf odv 7] ao(l>ia rov Koapjov pxopia irapd de^ 
ioTiVy Kou TOVTtov T&v ao<p^v Kvpto^ ytvwTKet T0V9 SiaXo^ 

isyurfjuyv^ ort elat pudrouot. firfSei? roiwv Kavyda^o) ev 
dvdpGmivrj irpoaveyfov Stavoia. ed ydp rot ev r^ ^lepefjiia 
yeypanrou ^ firf KavydxrOoi^ 6 (ro(l>09 ev ry (ro(f)ia avrov^ 
Kou fiTf Kavxpurdoi) 6 iayypos ev rfj iarxyi avrov^ kou fiq 
KavydxrdoD 6 irKovatos ev t^ 7rXovT(p avrovy oAA* q ev is 

ao tovT(p Kavy^dxrOoD b Kav)((OfJuevo9 (rvvtevou kou ytv(oaKetv crt 
ey(o eifu Kvpt09 6 Troioiv eXeo9 kou Kpifjui kou StKouocrvvrjv 
ejri T7J9 yrj^i ort ev rovrot^ ro OeXrffjud fiovj Xeyet Kvpto^.** 
" tva firj Treirotdores a^fjuev e(f> eavroh^ dXX eTri r^ Oetp r^ 
eyeipovrt tov9 veKpovsy* o dTrocrroXo? (f>r)atVy *^ 09 eK 

«5 rrjXtKOvrov Oavdrov eppvaaro rffws^ tva rj Tricrrt^ rffia^v 

2. UiMipov] FragHL 172. accentu L, <rvfis V) itoU L. 

4. dpxaiovl oic etiam apud Theo- 8. Tim. II ii. 14, 16, 17. 
doretum An. Qr. p. 19, 21. dxptiow 13. Cor. I iii. 19-21. 
Boeckhius. 17. Jerem. ix. 23, 24. 

5. ^off irt iriarorara aiyus oMr 19. aXX* tj] fj om Y. 

Sjlb. Hirff oTt nurroTonut <riyar(sine 23. Cor. II i. 9, 10 ; I ii. 5, 15. C. XI. «. 50, 51.] STROM ATUM. 48 /17/ y iv acxf^ia avOpmroDVj oAA* Iv 8vvd/iei dcov. 6 yap 
7rv€VfJLaTiK09 avaKpiv€i Trdvray avros^ i^ vrr ovSevos ocva^ 846 P. 

20 Kpiverai.** eiraiuo de KOLKeivcov avrov* ^ ravra Se Aeya>, 
tva firiSeh vpja^ irapaXoyi^riTaL iv TndavoXoyia^* /irfSe 
vmur4p)(rfraji " 6 {rvXayofY&v ^* koX irakiv " fiXieireT^ oSv 5 
fiT^ Ti9 eoTai v/jja^ 6 avXaycyy&v 8va ttjs if>iKoao(l>ljas Kai 
K€vfj^ aTraTrjs Kara t^v irapdSoaiv Tciv dvdpmrayv Kora 
Ta aTOi)(€ia tov Koapjov koll ov KaTa ^piaTov.** (fyiXo- 
aocf^iav pkv ov iraxravy oAAa Trfv ^YnriKovpaoVy ^s* koH 
fiipLvrjToi iv T0U9 Hpd^eaiv tS>v dnroaroXoDV 6 HavXo9y ^o 
SiafidX\oi)v rrpovoiav dvoupovaa/v kou rjSovrjv iKdeta^ovaav 

25 Kou €i &7 Tis aXXrf tol aTOiyela iKTerip.rjK€v firj imaTrjaouTa 
Trjv TTOirjTiKifv ouTiav TOVTOi^, firfSe i^HwrdaOrf tov &;- 
puovpyov. 

51. *AAAa Kou oi Srcoiico^ S>v kou airr&v puefxvrfTou is 
aS>fjJi ovTa Tov Oeov 8ia Trj^ drifJurrdTrf^ vXrf^ ireffyoiTrfKevou 
XdyovaiVy ov KaXws. rrapdSoaiv 8e dvOpoyirivrfv Trfv 
XoyiKTfv TepOpeioLV Xjeyei. 8io KdKelva emaTeXXei ^'Tas 
veGrrepa^ ^rfTrjaei^ (f)€vyere^** fJueipouawSei^ ydp ou TOiavTou 
^XoveiKioi. dpeTTf 8e ov <f>iXofJueipdKioVy 6 (f>iX6ao(f>09 ^o 
Xeyei nAarcoJ'' Koi to dya>vvafJJi rffju^v Kard tov AeovTivov 

30 Topryiav 8iTT&v 8rf dper&v ^eirouy ToXfirf^ kou ao(f>la9* 
ToXfirf^ fJuev to Kiv8vvov virofjueivou, ao(f>ia9 Se to ouaifjui 
yv&vou. 6 ydp TOi X6yo9 KoBdrrep to Krjpvyfjui to *OAu/a- 
TTtaa-i KOiXei puev tov fiovXofJuevov, aTe(f>avoi de tov ^vvd-- 25 3. Colosa ii. 4, 8. 

9. 'EiruEovpcioy Y. eiriKovptw L. 

10. Act. XTii. 18. 

18. T€p6p€iap Sjlb. npBpia» L. 
22.hri Bernays. pro df. 

23. MivVOv\ KOfdvWVt MS. H. 

SYLB. 

ib. t6 ourifui] t6 atPiypa L. to. 
alaipja BemajB. in Museo Rhen. a. 
1853. vol. 8. p. 432. qui Qorgiae ex \6yt^ 'OXv/iircic^» verba, Clementis 
additamentis liberata, sic compo- 
suit : t6 aynvtapa dirroy d^ aprr&v 
delrac, TSkpxit ml aoffuas' T^kpfit piv 
T^v idv^vpop viro/Mcyoiy ao(f>iag df r^ 
ata^tpa yp&vai' ro yap laipvypa tutkii 
fiep t6p PovKoptpoPf (rrc^oyoc dc t6p 
bvvapMPOP, 

24. 'OXv^ircao'1] Scribebatur oXv/c- ircao-c. 44 CLEMENTIS [Lib. I. 

/i€i/oi/ aKiVTjTOU iJuep€tv irpos akqOeiav^ Koi r^ ovri apyov 
ov fiovXerai etvat tov maTevaavra 6 Aoyoy " ^rjTeiTe* 
yap " K€u €vpi^a€T€j* Xeyeij oAAa r^v ^i^rrjaiv eJy vjpeaiv 
mpaiot Tr)v kouv^v i^eXdaa^ <f)\tHipiaVj iyKpivcov Se rrjv 
5 oyvpovaav ttjv irlcmv t^/uv Oecopiop. " tovto Se Acyoi, iva 35 
pnj TCS' vpja^ irapaXoyi^rfrat iv Tn6avoXoyia^ (fyrjaiv 6 
aTToaToXo^j Staxpivetv SrjXovoTt tcl inr avrov Xeyofieva 
puepjoBrjKoat KOit aTravTov irpio? Ta eirt^pofjueva SeStSay' 
pjevot9. 
lo 52- "*Qy oiv TrapeXdfiere ^lrjaovv ^ptarov tov Kvptov 
iv avT^ 7r€pt7raT€tT€ ippi^cofievot kou hrotKoSofwvfievot iv 
avT^ Kcu fiefiatovfjuevot iv ttj iriaretj** muffo) Se rj fiefiatoDai^ 
Trjs^ 7r£OT€fi>y " fiXerrere firf Tt9 vfias earat 6 avXayayyoiv* 

ttTTO TTJS TrioTeW T7J9 €ls TOV X/)£OTW " 8ta T^9 if>tXO' 

15 ao<f>ias Kou K€vfjs aTraTris* Trjs dvaipovaris ttjv Trpovotav 40 

KaTa Tr/v rrapdSoatv t&v dvdpmrcov rj ydp icara njp 

Oeiav irapajboaiv (f>tXoao(f)ia tarrjat TTfv rrpovouw k€u 

847 P. fieficuoty ^9 dvcupeOeicrqs fivOos rf mpt tov aaynjpa olico- 

vofua (fxiiv€T(Uy ^ KaTa Ta (rrotyeta tov Koafwv kolL ov 

^oKard ^ptarov* (f>epofuv(ov rjfJuSiV* rj ydp dKoXovOo^ 
^pt^TT^ StSauaKaXia icol tov Srjfuovpyov iKd€tdj^€t kou t^v 
irpovouuf fJu^XP^ "^^^ KaTa fiipo^ dy€t kou Tpenrrjv kou 
yevrjTrjv otSev Trjv tcjv (rrotyeuov (f>vatv Koi rroXtT€V€a0at 
€h Svvafuv i^ofJuoueTtKrjv r^ 6€^ StSdaK€t KOLt ttjv oIkovo^ 

as fxiav m r/y^puovtKov Trf^ dirdarj? rrpoteadat TrauS^ia^. 45 
OTOtx^ta Se aifiovat Atoyivrj^ puev tov dipay QaXfj^ SH 

1. atdyfjTOv^ oifiKrfroy Hervetus. 7- ovrov Lowthius. avr&p L. 

ib. fUytuf HeinBiuB. /tcy Sti L. 10. C0I08S. ii. 6-8. 

*' Fortasse yerius oKimfrov ftcmroc. 26. Auyiwffs (dcoftcyi;; H. MS. ap. 

G. Canterus pro ^i legit ?«." Sylb.) 'limaaos'] Eadein ferc 

SYLR Protr. c. 5, p. 55. 

2. Matth. vii. 7. ib. OaKrjg ex Protr. p. 55. ^0X17$ 

4. frrpofot] ntparoi Sylb. L, qui iufra saepius accentum 
ib. Komfv] Mv^v Sylb. omittit, ubi eaXi^c V. 

5. Coloss. ii. 4. C. XI. s. 52—54.] STROMATUM. 45 

TO v8g>p, ''linrouTOS Se ro ttS/o, Koi oi ray arofiov^ ap)(ay 
v7roTi$€fJuevoi <l>i\o(ro(f>ia9 ouofia vTroSvofjjevoi oBeol rives 
avdpmruTKot kolL (JhXiqSouoi. 

53. ^Ata TOVTO irpoa€v\ofmL^ (f^rjaiv, ^lva rj ayaTnj 
vfmv eri fioXXov kou fwXkov Trepiaaevjj iv imyveoirei kcu 5 
Troau oua0rj(r€i ely to SoKifJua^eiv vfws tol 8ia((>€poPTaj 

" «rci 0T€ fjfuv vrprioi* (f>7jaiv 6 avT09 aTroaroAos', " vtto 
50 ra (TTOixeuz tov Koafiov fifjj€v S^SovXoofjJvoiy 6 $€ vrpnos^ 
Kov KXrfpovofJLOs 17, ovSev SovXov 8iaj(j>€p€i a\pi tt}^ tt/oo- 
deafjua? tov irarpo^.** vrpnoi odv Koi ol (f>iX6(ro((>oi, iav 10 
fi^ tnro Tov ^pKFTOv a7rav8pa>d£aiv. €i yap " ov KXrjpo' 
vofi7](r€i 6 Vi09 T7]^ 7rou8iaKr}9 fjuera tov viov ttJs^ iXev' 
128 S. 0€pa9j* oAAa yovv (nripfjji i(rnv *Afipaafi to fifj i^ irray- 
yeXias to i8iov €iXri(f>os 8(op€av. ^ T^Xeuov 84 i(rTiv rj 
(rT€p€a Tf>o(f>f^ Twv 8ia Trfv €^iv tol aixrdrfrqpia y€yvfiva~ 15 
(Tfjuiva iypvTOi>v rrpo^ 8uxKpuriv koXov re kou koucov, ttos 
yap 6 fjjer€\oi>v ydXoucro^ ohr^ipo^ Xoyov 8iKaio(rvvr]9* 
vfpTios &v Kou firi8e7ra> iTTiOTafuvos tov Xoyov Koff ov 
TreicurT€0K€ re k(jul iv€py€iy firf^e anro8ovv(u 8vvafJU€V09 Trjv 
aiTioa^ iv avT^* ^^rravTa Se 8oKifJua^€T€j* 6 aTroaroAoy 20 

5 {f^V/aiy " KOU TO KaXoV KaT€X€T€'** T0i9 7rV€VfJJlTiK0i9 Xiy^DV 

TOi9 avoucpivovai TravTa kcktol aXy$€iav Xeyofuvay 7roT€f>ov 
SoK€i ^ ovTOo? eyerou ttjs aXrjOeiag, 

54. " Ylou8€ia 8€ av€^€X€yKT09 rrXavaroUy Koi ou 7rXrjyou 
Kou c!i ^Xeyypi 8i86ouri 7rou8€iav ao(f>ias9* oi puer ayanrrfs 25 
SrjXovoTi IXeyxoi' " Kap8ia yap €v0€ui iK^jT€i yvciaiv, an 

6 ^rp&v Tov d€ov €vpria€i yvS>aiv fjuera 8iKouo(rvvrj9y oi 8€ 
opOm ^rfrfiaavT€9 avr^v eipfffvrfv €5pov** " Koi yv(oaofjuu* 

I. Philipp. i. 9, 10. 23. ovTOf G. Cantenis. ovras L. 

4. Galat. iv. 3, I, 2. 24. Uatd^itf Arcerius. irai^tia L. 

7. Gen. xxi. 10. Galat. iv. 3. Conf. p. 337. 

14. Hebr. v. 14, 13. ib. Proverb. x. 17 ; xxix. 15. 

19. lujdi scripsi pro fxrjrf, 28. Cor. I iv. 19. 

20. Thessal. I v. 21. 46 CLEMENTIS [Lib. I. 

(fniauf ^m tov Xoryov r&v mi^fuamiJUQKoVj aXKa rifv 
Svva/Miv^ Toif9 SoKijariao^w kclL oiofjuevow eivaiy ovk io 
ovra^ Se ao^HJW hnpfxarv^iav ypauf)€i. ^ ov yap iv Xoyco 
Tj fiaaiXela tov Oeovj* ov tS fj^ aXjjO^ij oAAa Ka0* wro^ 
34gp At^U' inBap^y iv Svvafjuei Se eimvy povq yap rj aXrjdeut 
Bvvarri. kcu iraXiv ^ €? ri^ Soku eyvtoKevai tLj owra) eyvto 
KoBo Sei yv&vai*'* ov yap irore iq aXr/Oaa olrjci^j oAA* 17 
pjev vnoKrjy^is ^ttjs yvmr€a)9 (f>vatoV* koI Tvff>ov ifirrifi' 
TrXrjaiVj *^ ohcoSofJuei Se rj ayainj^ firj rrepl t^v ovrjaiVy 
10 oAAa nepl ttjv aXrfievav avaaTpeifu>fJuevrj^ oOev ^^ ei ti^ 
aya^jrOy ohros eyvaxrrai* Xeyet. '5 KE<I>. IB. 

55. *E7r€i Se fiTJ fjLovrj 17 rrapajSoai^ kcu rravSrjpjo? t£ 
ye alaOofJuevcp rrj^ fjueyaXeiorrjTO^ tov Xoyovy eiriKpvTmov 

15 oiv TTjv €v fJLvaTrjplcp XaXovfJuevTjv aofplavy rjv eSiSa^v 6 
vu>9 Tov $€0v. rjSrj yovv Koi *H<ratay 6 Tr/K)(f)rjTrjs rrvfk 
KaBalpenu ttjv yX&rraVy m Hirelv SvvrjdSjvou ttjv of)aaiVy 
Kcu ovSe rrjv yX&rTOV jjlovov, aXXa kcu ra^ oKoa^ ayvi" 
^eadcu 7rf)0(rrJK€i rjfuVy et ye rrjs^ aXrjOelas fJuedeKTol elvou 

20 7r€ip(Qfjue0a. ravra rfv ifirroSav rov yf)axf)€tv ifJUHy kcu vvv 
en evXaficis c^o), rj (f)rjaiv " efirrpoaOev roiv ^oipoiv tov9 20 
fjuzpyapira^ fidXXeiv firj rrare KaraTrarrjaoDai rots rroal kcu 
(rrpa(f)€VT€s prj^coaiv vfjua?.** xaXerrov yap rovs rrepl rov 
aXrjdivov (f)a)T09 KaBaf)ovs ovtods kou Suxvyels emSei^ou 

35 Xoryovs aKf)oaTa>v rois v^oSeai t€ Kal arrcuSevToiSj oryeSov 

2. doKi^cruro^vf] dojci^crci aofjxxvs L. d^fiof ^ itctpafioaii kcu /i^ ii6inf Pot- 

Conf. ad vol. i. p. 73, 8. tenis. 

3. Cor. I iy. 20. 19. /M^cicTOi] /lic.^icrcicol Potterus. 

8. ifmlimXriaiv scripsi pro c/iirt- 21. Matth. vii. 6. 
frXi^iy. 23. vyAi L. ^/ioff V. 

9. Cor. I viii. 1-3. ib. vtpi rov — IMtai] ciri rov — 
13. *Ewcl — yro/>ado(rir] circl dc wdi^- xrv&btvi MS. H. SYLB. C. Xn, XIII. s. 55-57.] STROM ATUM. 47 

yap ovK ecm rovrtov irpo^ tov9 ttoAAow KarayeXaaroTepa 
oKOvc/iaTay ovS' ad 7rpo9 tov9 evcf^vel^ OavpjwiwiT^pa t€ 
Kcu ipOovauiarucmrepa. 

56. " ^i/)(iK09 Se avOpamos ov hlyeroj, tol tov irvej" 
25 fiOTO^ Tov deovy fKopui yap avr^ cWaV." ao(f>oi $€ ovk 6 

iKtf^epovmv €k aTOfJuiTO? a BvaXoyl^ovTOJ, iv avj^8pi(p. 
" oAA* o oKOvere ciy to o3y,*' (f^rjalv 6 Kvpi09j " Kqpv^are 
hn Tciv BtopjaroDVj^ tw oaroKpv(f)ov9 tt}^ a\rjdov9 yv(oae(09 
impaSoa€L9 v^^cis kou i^6\ci)9 ippjfi/evofieva^ iKbiyeaOau 
KeXevcoVy kou KoiBaTrep rfKovaafJuev ei^ to o5ff, ovto> kou 10 
irafjaSiSovou 019 Seov, ov^i Se iraxnv aveSrfv iKdiSovou Ta iv 
Trapafio\au9 elprffuva Trph^ avTOv^ irapayyeXXc^v. oAA 
3<>eaTt T® ovTL rj t&v xmofivrffijaTCDV inroTVTrcoai^ oaa Srf 
(nropaSrfv kou Sieppififievco? iyKaTearrapfjjevrfV e^pvai Trfv 
aXrfOeuiVy aircos av XaBoi tov9 SiKrfv Ko\oiS>v (nrepfiO' 15 
Aoyot;s'. enav Se ayoBov TvxjJ yeaypyovj iK(f>vaei t€ eKourrov 

aVT&V KOi TOV TTvpov OLvaSel^i. 

KE<i>. ir. 

57. Meaf TOiwv ovaTfs ttjs aXrfdeias, to yap yj^vSo^ 
fwpla^ iKTpaira^ eyeij KaBarrep ou fidjcxpu tol tov Hev0ea)9 20 
Sia(f>opffaaaou fuXrjlou Trj^ (f>i\oao(f>ia9 Trj? re fiap fidpov 3A91P. 
Trf9 Te ^tjAXrfvucffs oupeaeis, iKoumf onrep ekayev, coy Trdaav 
av)(H TTfv oXrfOeuxvJ (f>oyro9 S\ oifjuuy dvaToXy rrdvra 

35 ^>arri^€TOu. ^vfirravTes odv '^^^XXrjves^ re kou fidpfiapoi^ 
oaoi ToXrfOovs wpeyOrfaouv o! fuv ovk bXiyaj oi Se fiepos 25 
Ti eirrep apa tov ttjs aXrfOeias Xoyov eypvres dvalSeiydeTiev. 

4. Cor. I ii. 14. 13- ^ fnfopabff¥ Bcripsi pro dia- 

7. Matth. X. 27. tnropabrfv, 

ib. iaifw(qTt L. Kupl$aT€ V. 25. Ta\rf3ov£\ TokfjBh MS. Ot- 

9. tMxttrBat L. tMxto^&ai Y. tob. 

II. am^9 ex Pal. MS. Sylb. 26, dmli€ixBtitp\dvadtixBrjvaiMS, 

dval^hpf 1m Ottob. 48 CLEMENTIS [Lib. L 

6 yovv aioDU tov xpoj/ov ro fiiXXop kou to cVcaroy, arap 
8^ Kou TO TrapcpyrjKO^ axapuiuo^ avvlxmjaL^ iroXv 8e irXeov 
SvpaToyrepa tov alcipo? rj aXrjOeui avvayayup Ta diKiua 
awepfioTay kov ciy TTfv oXXoSaTr^v cWcoi; yrjv. TrapiroXXa 
5 yap T&v Trapa Tai9 alp^eai 8o^a^o/i€VG>v evpoip/EV avj ocrou 
/irj TiXeov iKK€K(o<fnjvTai prjSe i^prjOrjaav ttjv (f>vaiKr)v 40 
oKoXovOvav^ KaBamp tov av8pa al yvvaiK(ovin8€s, arroKO' 

^fieVOU TOV ^fHCTTOVj cl KCU aXXl^XoiS aVOfJLOUC CIVOU 8oK€Ij 

T^ yevei ye kou oXrf r^ aXrjOeia bfwXoyovvTa. rf yap »9 

10 fieXo^ rj d)s pepo^ ^ w €1809 ^ ©$• y€V09 €£$• ev avvarerau. 

rjSrj 8€ Kou rj vTrarrj evavTia Ty vearrj oiaa^ aXX afJL(f>a} yc 

apfiovia filay €v re apidfiot^ 6 apno9 t^ mpiTT^ 8uKf>€' 

perouy ofwXoyovat Sc ap(f>cj Ty apidfirjTiK^ w tS ax^fJuiTi 

6 kvkXo9 kou to TptyoDVOv Kou To T€Tpayoi>vov Kou oaa tS>v 45 

15 (jyrjfLaTODV aXXrjXa>v 8iJEvrjvoy€v, arap kou €V t^ Koapuco 

rravTi to, fi€prj avprravTaj kolv 8ux(f>€prjTai rrpo^ aXXijXay 

rrjv rrpo^ to oXov olK^toTrjTa 8ia(f>vXaTT€i, ovt^os^ oSv rj re 

fiapfiapo^ rj t€ ^^XXrjviKrj (f>iXoao(f>ui rrjv atStov aXrj6€uiv 

(nrapayfjuov Ttva^ ov ttj^ Atovvaov pvdoXoytaSj TrJ9 5e tov 

20 Aoyoi; tov^ ovto^ aei 0€oXoyia9 ir€irotrjTat. 6 5e tol 8tTjprj'- 

fjueva avvOw a^Ot^ kou hairoirjaas T^Xetov tov Xoyov 

aKtv8vva>9 e3 tad* ort KaToyfr^Tou Tfjv aXrjOeiav. 

58. TeypaTTTat yovv €v r^ ^KKKXrjataary "/"cai rrpoai- 5^ 
860 F. OrjKa ao(f>iav eVt rraxrtVy ol 8^ iyevovTO €fnrpoa6lv fjLOv iv 

1. €V€ur6s] eVe(rro)£ Sylb. daeum p. 821 A, 932 E, 107 1 E, 
ib. arap scripsi pro avrdp, drap praesertim p. 1 1 33 D, E. VALCK. 

d^ KOii recte scriptum iu Protrep- ad Eurip. Hippol. 490. p. 221. 
tico p. 2 1. 1 1. 8. dvdfioui — 6fio\oyovtfTa Fotterus. 

2. dicaptaias scripsi pro dKapUas. dvdfioioi — 6po\oyovvT€u L. 6/ioXo- 
'j ,diroKoy^p(V€UT6vXpiar6v]Scnp' yovvra etiam Sylb. 

sisse yidetur diroito^fxrrac r6i' X($yov, 10. fj ots ptpos addidi ex L, om. 

exaecta sUyi ratione. Alienissimo V. 

loco posuerunt Tdf Xpt(rr6v, alibi 1 3. afKJxa V. apxfHo Appovia pla L, 

memores hunc per r^y \6yov Cle- sed punctis notatum. 

menti quoque designatum. Dantur 23. Eccles. i. 16. 

horum similia apud Philonem Ju- C. XIV. s. 58, 59.] STROMATUM. 49 

^lepoiHraX^fi^ Koi tj KapSia fiov elSei/ TroAAa, ao(l>iav kou 
yviknv TrapafioKa^ k(u errum^/irju eyvtov tm Koi ye tovto 
iarri Trpoalpeaiy Trvevfiaro^ ori iv irXrjOu (ro(f)la9 7rXr}do9 
129 8. yvwrms*** 6 Se rfj^ TrapToSaTrrj^ ao(f>la9 efimtpo^y OVT09 
Kvpuos av €i7j yvcooTiKO^. avTiKa yeypaTTTCu ^ Trepur^rela S 
yvoxr€(09 tt}^ (ro(f>ia9 ^(oairoii^aei tov irap avTrj^*' iraXuf 
T€ ai fiefiouoi aouf>€(rT€pov to. eiprjfjjeva rjSe r) prjats 
" iravTa ivdnrui T019 voovaty* ra Be TravTa ^^KkqviKa itrrL 
K€u fiapfiapucoLy Oarepa Se ovKeri irdvTa. ^ opOa Se T0i9 
fiovXofjjEvoi^ oareve/Kacrdou aurffrjatv. avOaipeurde TrouSeiov i^ 
5 Kcu firj dpyvpiovj kou yv&aiv xnrep ypvaiov SeSoKifia- 
afiivov^ dvOaipeiaOe Se koi aurOrjaiv xpvaiov KoBapov' 
^Kpeiaa(DV ydp ao(f>ia XIBodv iroXvTeX&v^ ttop Se Tifuov 
0VK a^iov avrq^. 

KEO. lA. 15 

59. ^ouTi 8e '^VlXXrive^ fjuerd ye ^Op(f>ea kou Alvov kou 
T0V9 TraXouordTOvs irapd a(f>iai TroirjTa^ em ao(f>ia tt/wo- 
T0V9 OavfiourOfjvou tov^ eTrrd tovs hriKXrfievTa^ ao(f>oWf 
(ov Teaaape^ fjuev otto ^Aaia^ fjaavj QaXrj^ re 6 MtAiJcrtoy 
Kou Buz; 6 Hpirjvev^ kou HiTTaKo? o MvnXrjvouos kou^o 
10 KA6oi3oi;Aos' 6 AivSiosy Svo Se otto Kvpcmrj^j ^oXodv re 6 
*A&rjvai09 Kou X/Aa)i/ 6 AaxeSoufiovtosy tov Se efiSofwv oi 
fuv WepiavSpov elvou Xeyovaiv tov KopivOioVy oi 8e *Ava- 
)(apaiv Tov ^KvOrjVy cH 8e 'KmfieviSTjv tov K/o^ra, ov 
'KXXrjviKov oiSe irpo^frfjrqVy o5 fiefwrjTOU 6 dTto^rToXo^ 2$ 

2. ori ex Eccles. m L. 20. MvriXi;yaibf] lurvkrpmios L, et . 

5. Eccles. vii. 12. lumikrivaioit p. 51, 18. 
8. Proverb. viii. 9-1 1. 24. r^ySicv^y V. ol dc rov trtsv^v 

10. awBaipturOt Sylb. avBaiptUr^ L. 
L. ib. hw 'EXXi^fuc^v — 6iuklM KOKnl'] 

13. Proverb. iii. 14, 15. Scholiastae, ut videtur, annotatio, 

16. AtW] Xufov L. quam ejiciendam esse probabib'B 

17. (Fo^ci^] troff>ias MS. Ottob. est conjectura Valckenarii Diatr. 
19. QaXrjs Sylb. ^iyr L. de Aristobulo p. 31. 

VOL. 11. £ 50 CLEMENTIS [Lib. I. 

Ilav\o9 iv T^ TrfK>s Tlrov errurroXg }Jymf ovr(09 " cZww 
w €^ axjT&v tSio^ '^'poifyrjTTj^ o£tgv 

KpfJT€s dcl y^€V<rr<Uj «caxa OtipCa, yaarip^s ifyat 

Kcu rj /lapTvpla aSrr) earlv aXyfiri^** opqs arrm koo/ toX^ 
5 *EAAi7i/a>i/ irpo^fnfrajLs SISaxrL tl rfis akrfitias kcu ovk 
eirawyyverai Trpos T€ oijcoSoiiyv kou Trpo^ ivTpcnnjv SuxX^" 
yop^vo^ Ttvciv 'EWriviKOis avyxpW^^ Trovrjiiaa-t ; irpo^ 15 
yovv Koptv$iov9f ov yap ivTavOa fwvovy ir^pi Ttj^ r&v 
V€Kpcov avourTaorecDS StaXeyopjBvos iaiifieup avyKexprjTcu 
10 TpaytK^ ^Tt pjot o^Aoy;** XeycoVj "oi veKpol ovk iyet" 
povTcu. (fHxycDiiev KOLi TTmpjev' avptov yap mroOvfjaKoiuv. 
liTJ irXavaa'0€* 

i^^lpomiv ffiri XpffyTff* ipjLkUu kohcU" 

oi Se ^AKovaiXaov tov ^Apyeiov eyKareXe^av tol^ irrra 
15 ao<f>otSy akkot Si ^epcKV&jv tov ^vptov. HXaTCDV 5e curri 
861 F. HeptavSpov d>s ava^tov ao(f>ia^ 8ta to TenjpavvrjKevcu 
avTtKaTaraTT€t Mvaci>va tov \rjv&i. 20 

6o. *0^ pjEV oSv kotcd nov Trjf Mcoixrcco^ TJXtKia^ oi 
irap "^^XXrjat ao<f)ol yeyovourt jjuKphv wrrepov SetyOrjaerou. 
206 Se Tparros ttjs vup avrdif (f>tXoao(f>ia^ a>s 'EfipouKos kou 
ouvtyiJUXT(o8rjs rjSrj errurKerrT€os. fipayyXoyiauf yovv rj^rTra-' 
^ovro T^v TrapouvertKrjVy r^v cl>(f>€XtiJLOirraTrjv. avruca 
HXarcov iraXou ro 8ta (rrroi>8fj9 y€yov€vou t6v8€ tov 
rparrov Aeyct, KOivm pj^v rrourtv ''KXXrjatVy i^oupeno^ ie 
25 AaK€8ouiJLOvi(Hs Kou Kprjal rot^ evvoiiayrarots, ro ijuev oiv 
^ yv&dt aavrov** oi pjev liiX(ovo9 v7r€tXTj(f>ourt, HaiJUJLtXioov 25 
8€ iv r^ rrepi deciv GoAou, * ApurroriXrj^ 5c rfjs HvOias. 
8vvaTou 8€ rrjv yvciatv iyK€X€V€(rdou pieraj^uoKeiv. ovk 

1. TtTwl rcrw L. 13. fJiB^ipuwn» ifBti ^fiftff {xptfora 
ib. Tit I. la, 13. L) — ] Vereus Menandii 

2. ovTwi Sylb. pro oiVoi. 15. nXarMv] Protag. p. 238. 
4. icai\ Satis enit mu. 23. nXarwrJ Leg. 1. p. 641. 
10, Cor. 1 XV. 32, 33. C. XIV. 8. 60—62.] STROMATUM. 51 

coTi yap auev ttJ? t&v oXtov ouaia^ elSej/oL Ta iiept)^ Sei 
& rqp yiveaiv tov Koa-fwv TroXvTTfxiyfiovfjaaty St ^9 koi 
Tqv Tov avOpdmov iPvatv KarajwBtlv i^coTcu. 

6 1 . HaXiv aS ^iXwvi r^ Ii.€uce8aipjovup ava(f)epovai to 
30 ^/irjSev ayav'** ^Tpara^v 5e iv r^ mpi ^vpqpjartDV ^,a)8apxp 5 
r^ Teyedrg irpoaaTTTei to a7r6<J)6ey/iaj AiSv/w^ 8e SoAcoi^i 
avTO avarlBrjaiv^ wnrep apjeXet K\€ofiovX(p to ^^ perpov 
apuTTOV. TO ^ eyyva^ irapa aTa 1\X€o/Juevrj9 puev ev 
t^ irept 'HcrioSoK; *0/i7]p<p (f^rjai npoetprjadai 8ta tovtg)v 

hctkal roi ieikmv rc Kal iyyioA iyyvAaffOat' 10 

oi Se mpt *AptaT0TeXrf \iX(ovo9 avro vofit^ovatj Ai8v/W9 
Se QdXov (f)ij(rtv €tvax ttjv Trapatvecrtv. emtTa i^rj^ to 
** rrdvT€s avdpamot Kaxot ** ^ ** oi TrXetaTOt t&v av6pam(ov 

35 KdKOt** (St^fcSy yap iK(f>€p€T<u to (xvto anr6if)0€ypxi) (A rrepl 
^SayraSav tov ^v^dvTtov ^iavT09 Xeyowrtv elvauy Kal ro 15 
^fuXen) irdvTa KoOaipet* HefndvSpov Tvyydvew fiovXovTotj 
6fwuo9 8€ Trjv " yv&dt Koupov* irapaiveaw YltTraKoju KoOe^ 
OTdvat. 6 fjuev oiv ^oXoiV *A&rjvaiotSi HtTTaKOs Se Mm- 
Xrjvatots ivofwOirrjaav. oyj^e Se Hvdayopa^ 6 ^peKvSov 
yv(optfW9 (f>tX6(ro(f>ov iavTOv TrpSrro^ dvijyopev^rev. 20 

62 • ^tXo(TO(fm9 Toivvv fjuera tow npoetprjfjuevov? ai/-862F. 
Spas Tpeis yeyovaxTt 8ta8oxpu eir(owfwt t&v Tm(ov mpt 

40 OV9 Suerpv^Vy *IraA£ici} fjuev rj aTTO HvOayopoVy *l(ovtK^ 8€ 
rj airo QaXoVy ^lStXeartKrj Se rj aTTO S€vo(f)dvov9. Uvda' 
yopay puev odv Mvrjadp)(Ov ^dfuo^y (09 (fyrjatv 'l7nro)3orof, 25 
d>s Si ^Aptaro^vo? iv r^ UvOayopov fiico kou * Afxtrrapxos 

a. ^ H. MS. SYLB. d^ L. SYLB. 

5. 2mhdfjM ex 8chol. Eurip. Hip- 19. *tp€Kvdav Bcripd pro *tptKv~ 

poL 264. arpaerQ^^ L. dovr. 

8. cyyMi] cyyvf V. tyyvai L. 25. Sdfuof post &£ <^(riy L, sed 

10. &riXai — ] Hom. Od. 8, 351. rectum numerum indicant lineolae 

ib. r/yvoi] iyyvai L. ryyv^ Y. supersciiptae. 

14. tKiPfpmu V. iyj^ptroi L. 26. *A^oT(S£cyor] Idem tradit 

1 5. ^tBtrdta»] am-ddrip MS. H. Diog. L. 8, i : V. Mueller. Fragm. 

£ 2 52 CLEMENTIS [LlB. I. Kcu QemofiTTOSy Tvpfnjuo^ rjv^ m Se Ncai/ft/y, SJ/mo; 7 
Tvpto?, cS(7T€ €ivai Kora row TrAetoTOw top YivOayopaM 
fidpfiapov ro yei/o^. aXXa kcu QoXtj^j d)s Aexj/d/x>^ kcu . 
*H/)o5oroy ioTopovaij ^oipi^ fjv^ w Se tlv€9 VTre^AiJ^aorc, 
5 MtA^o^ajy. pjovois 0VT09 8ok€i T019 Toiv AiyvTTTUov rrpo" 45 
(fyfjTox^ avp^fiX7}K€V0Uj SiSaaKaXos Se avrov ovSeis cuva^ 
ypd(f>€Tou, iSaircp ovSe ^epeKvSov tov ^vpiovy ^ Ylvda" 
y6pa9 ifiaJ0i^T€va€v. 

62. *AAA* ij /i€v €v yieTanrovTtxp ttj^ *IraA/aff 1) Kora 

10 Hvdayopav (f)iXoao(f)ia r) *lTaXiKri KaT€yripaja€v. *Ava^i' 
/mvSpo9 S€ TLpa^iaSov MiXi^aio^ QaXrjv SuxjSiy^TajLy tovtov 
Se * Ava^ifjuevrj^ l^vpvaTfXxrov MiXijaio?, fJL€0* ov *Ava^' 
yopa^ ^HyrjatfiovXov KXa^ofievio^. ovro^ fjueTrjyayev mro 
TYJ9 *I(ovia9 *A6riva^€ Trfv SuiTfH^v. tovtov SuiSexerauso 

1 5 *Ap)(€Xao99 o5 ^(OKpaTrf^ SirjKOvaev. 863 F. iK V ipa T&v direicAive Xao(6os ivvoiioXiarxrji, 6 Tifjuov (f^rjalv iv T0I9 ^iXXot^ Sia to a7roK€KXiK€vou ajro 
T&v (pvaucwv hrl tol rjducd, ^onKparovg Se oKOvaas *Aj/ri- 

20 ad€vrj9 fuv €Kvvur€j HXdiTOov Se ciy Trjv * AjcajSrjfjuav ave^^o- 180 S. 
pq(T€. irapa YiXaTODVt * ApuTTOTeXrf^ (l>iXoao(fyrjaa9 fiereX" 
doov eiff To AvK€tov Kri^et rrjv TreptirarrjTtK^v oupeatv. 
TovTOv SuzSe^erat Q€6(f>pourT09, ov ^TparooVj ov AvKooVy 
€tTa KptToXao^j €tTa At6S(Dpo^. ^TrevatTrrro^ Se HXaToova 

25 SiaS€)(€Tat, TOVTOV . Se S^voKpdrrj^^ ov HoXefjuov. IIoA^ Hist Yol. 2. p. 272. In proximis 
Kal 'ApurrariXffs koi OtA^ffpcurrot Bcribi 

volait PrelleruB ad Polemon. p.59. 

3. Acovdpof] De hoc scriptore 
dictam ad p. 39 extr. vol. i. p. 48. 

4. 'HpcSdorof] 1, 170. 

5. /uW( Potterus. ftAfos L. 

1 1. Ilpa^dov Potterus ex Diog. 

L. 2, I. irpajcddfiov L. ib. edkrjv] BdXtjv y. Sine ac- 
centu L. 

16. \ao(6os] Xi$o(6os apud Dio- 
genem Laert. 2, i : sed Xoofoof 
apud Sextum Emp. p. 1 39. 

20. *AKadfffAia»\ Eadem forma 
paullo post. Becta scriptura est 
*Axad^/Mco, qua sola usi sunt Attici 
veteree. C. XIV. 8. 63—65.] STKOMATUM. 53 

fixovos Se oKovaTOU Kpdrris re kou Kpavrtop, €lr ou9 17 aTro 
5 HAaTcovos KareArj^i/ apyaua *AKaSr)fjua. Kpavropos 8e 
l»erwy^v *ApK€ai\ao9y a/(f> o5 pj^Xf^ ^HyriatXdov rjpdriaev 
'AKoJ^pJa 17 pjiar). 

64. Elra KapveaSrjg bioBeyerai ^HyrjaiXaov kou oi 5 
€(p€^9' VLparrfros oe Lr]v<op rLirvevs o Tq9 zrtoucqs 
ap^as aipea€a>9 yiverau pjoBrfrqs. tovtov SiaSexerai KAe- 
di^9, ov yipvatTnros kou ot fjuer avTov. ttjs Se *EAear£ic^ff 
aycoyfjs S^vo^fxivrj^ 6 Ko\o(f)covto9 KaTapyetj ov (jyrjat 
Tifjuuos KaTOL ^lefxova tov ^uceXias SvvaoTrjv kou 'EItt/- 10 

10 \apfiov Tov TTOtrfnjv yeyovevou^ * ArroXXoScopo^ Se Kora rrjv 
TwaapaKoaTrjv oXvfnriASa yevofu^vov 7rapaT€Toucevou ay^pt 
T&v Aapeiov re kou Kvpov ^povcdv. HapfJueviSrjs Toivvv 
S!evo(f)dvov9 oKovarqs yiverau, tovtov Se ZrjvcDVy evra 
AevKtmros, elra ArjfjLOKptTO^. ArjfWKpiTOv Se aKovarau 15 
HpcoTayopas 6 ^AfiSqpirrjs kou MrjTpoScDpos 6 Xibf, oS 
Atoyevrjs 6 ^fjLvpvouos, ov *Avd^p\09^ tovtov Se TlvppoDV, 
oS T!^avat(f>dvrjs. tovtov (f>ouAv evtot fJuxBrjTrjv ^^iriKOvpov 

15 yeveadou, kou rj puev StoiSo)(rj t<ov rrap "^lWqat (f>t\oa6~ 
(l>0DV d)9 ev eirtTOfi^ rjSe, oi j^povot Se tcdv rrpoKaTap^dvTcov 20 
rrjs (f>tXoao(f>id9 avr&v hrofJuevcDS XeKreoty tva Sq ev avy' 
Kpiaet aTroSei^cDfjuev ttoWous yeveais Trpeafivrepav ttjv KaTa 
'Kfipouovs (f>tXoao(f>ioLV. 

65. Kai Trepi fjuev Sevo(f>oa^ov9 etprjTou, 09 Tq9 *EAea- 
TtKTjs rjp^ (f>tXoao(f>iagy OaXrjv Se KvSrjfju)^ ev tou9^^^' 
aoTpoXoytKOus urTopious ttjv yevofjuevqv eKXetyfftv tov rjXiov 12. ^xpi T&v ^aptiov rt Ka\ Kvpov simpliciier dicit, otrot «tas Kvpov d* 

Xp^p] " Si Darius Hystaspis, nt tvtipMp' quod neBcio ttn probandum 

plerisque videtur, intelligendus sit, sit." KARSTEN. De Xeno])baoe 

mutato ordine scribi oportuit «ix/h p. 2. Conf. Mueller. Fragm. Hist. 

r«p Kvpov rc jcol ^aptunf, Bayle in voL i. p. 445. 

JHcUan, critiqtie s. v. Xen^^fham 25. eoX^y] Sine acoentu L. 80- 

conjicit Kpoiaov pro Aaptiov, Ori- Xi^ Y. 
gen. Philoaopb. c. 14. Op. Tol. i. 64 CLEMENTIS [Lib. L 

irpoHTTHp ifnjari koB* ovs xpovm^ avinj^nxp l^Xl^ Trpos 
aXkriXovs M^Soii t€ kou AvSoi fiaaiXeuovro^ KvoL^apovs 20 
fiii/ Tov *AaTvdyov9 Trarpo? Mrj8a)Py 'AAuarroi; Se roO 
Kpoiaov AvScii/. avpaSei Sc axrr^ kolL *Hpo8oT09 kp Tfj 
STrporrrj. hoI Se oi -j^povot apj^l t^p irtirrqKoaTrjv oXvfi" 
maSa. TlvOayopas Se Kara HoXvKparri tw Tvpavvov 
7r€fH Tqv i^KOOTfju SevTtpav oXv/JLmaSa evpUrKerai. 2o- 
Xg)vos Se ^Xarrqs Miniai(f>iXo9 apaypd<f>eraiy ^ &€fjuaTO' 
KXrjg awSierpe\lf€P. rjKfJUxa^p oiv 6 SoAcdi^ KaTa ttjp 
10 T€aaapaKoaTrji/ €KTrjv oXvfiiriajSa. ^HpdKXeiTO^ yap 6 
liXvaG)V09 M^XayKOfuw tov TVpavvov emimv aeiro0€a6ax 25 
Trfv dpyrfv. o5to9 fiaaiX&i Aafkiov irapaKaXovvTa fJKuv 
w Tl€paa9 v7r€f)€iS€v. 

KE*. lE. 

'5 66. OZSe fjuev 01 ypovoi t&v rtap ''EAAiycr* Trpea^vrrdrtffv 
ao^v T€ Kou (f>iXoa6(f)a)Vy cog Sc 01 TrXeurTOi axrr&v fidp^ 
fiapoi To y€vos kou irapa fiapfidpois irau8€v6€VT€s Ti Sci kou 
Xiyeiv ; €i ye Tvppr/vo^ y TJ/MOf o llvdayopa^ IS^iKvvrOy 
*AvTur6€vr)g Sc ^pv^ ^v kou *Of)(f)€vs *OSpv(rrig rj Opa^' 

ao Ofxrjpov yap oi TrXeurTOi Aiywmov (f)aivovaiv. QaXrj^ 

& ^otvi^ cBi/ TO y€V09 Kou TOis AXyuirTioDV rrpo^rfrais 30 

crvfJifiefiXrjKevou ^tprfTaUj KaBdmp kou 6 TivOayopas axrrol^ 

y€ TovT(H9f Si 0V9 Kou 7r€f)ier€fjLV€T0, tva Srj KOU €iS Ta 

866 P. ojSvra KaT€X0G)v Tqv fJUHrTiKfjv rraf) AiyvirrioDv €Kfm6oi 

35 (f)iXoao(f)ioLVj yioLXSaidov t€ kou fjuiyojv toHs dpioTOis (rvv€' 

4. 'HfxSdoror] l, 74. 1088 C. 

II. BXvowvoff ex Diogeno 9, i. 18. Tvptot ex p. 352. Sylb. rvp- 

Sylb. /Sovo-uMr L. Hoc nomen pijyior L 
▼ix usquam inoorruptum relique- 20. eoXjr] Bdk/is L. 
runt librarii, ut videre licet ex codi- 2 3. mpurtfutero scripfli pro mptt- 

cum yitiis apud Diog. L 9, i. et rrftrro, quod etiam ex ircpicrcrfUTTt» 

apud Suidam s. v. 'HpdxXciror. BXc- corruptum esse potest 
owm apud Epiphan. vol. i. p. C. XV, 8. 66—68.] STROM ATUM. 55 y€vero kou ttjv iKKXrfaiav ttju vvv outg) KaXovfievrjv ro 
wap auT^ ofjuucoeiov aiviTTerai. TlXdrayv Se ovk apvemu 
Ta KaXXurra eig ([>LXoao(f)iav Trapa t&v fiapfidpoDv ifjoro' 
peveaffaij ei^ t€ Aiyvnrov atJHKeardai bpjoXoyei Svvacrdoj, 

3S yovv iv T^ ^aiStovi rravTaxoOev tov <l>tX6ao(f>ov axf^eXet" 5 
a-ffac YpdifxiDVy woXX^ pkv ^ 'EAAa^, €0?;, cS Kc/Si^r, rj S* 
09y iv y eiat irapnrav ayaBoi avSpes, rroXXa Se koI tol t&v 
fiapfidpcDV yevr/. 

6y. Ovtw dlerai 6 TlXdTcov kou fiapfidp<ov (f>tXoao(f>ov9 
Ttvas etvaiy 6 Sc *E7riKovpo9 epnraXtv VTroXapfidvet pjovov^ lo 
(f>tXoao(f)rjaat ''^lXXrjvag Svvauadat. ev t€ t^ ^Vfirroai(p 
hraiv&v YlXdrcov tovs fiapfidpovs a>s Sta(f>€f>6vTa>9 djaKTf^ 
acarra9 fjJ>vovs aXrj6S>s (fyrjat kcu ciXXoOt rroXXa)(ov kou iv 

^o^^FiXXrjat Kcu fiapfidpots, cov kcu iepd rroXXd rjSq yeyove 
Sud T0V9 T0tovT0V9 TTCuSas. SijXot Se eiatv oi fidpfiapot 15 
Sta(f>€p6vTa>9 TtfjLrfaaPT€9 TOV9 avr&v vofJLoderas t€ kou 
StSaaKdXov9 Oeow rrpoa^trrovTe^. i/^a^ ydp dyaJdds Kard 
nAara>i/a KaroLXnrovaas tov vmpovpdvtov Toirov vrrofjueivcu 
iXdeiv eis TovSe tov Tdprapov kou a&fjua dpoLXafiavaas t&v 
€v y€V€(r€t KOLK&v OTrdvTG^v fjjeratjjyeiv vTToXcLfJLfidvovaty 20 
KrfSefJLOvay tov t&v dvOpcoTrcov yevowj ou vofwvs t€ Sffeaav 

45 Kou (f>tXoao(f>iav eKrjpv^avy o5 fjuet^ov dyoBov r^ tS>v dv 
Opmrcov yevet ovr TfXdev rrore €k Oe&v ovt d/(f>i^ou. 

68. Kat fju>t SoKovatv cuurOofUvot ttJs fJueydXrj^ cvirottas 
Trjs Std Toiv ao(f>civ (refiaa-Offvau re tov^ dvSpa^ kou Srffjuo- 25 
aia (f>tXoao(f>^aou lipaxfjuaves t€ avfmaurre^ kcu ^OSpvaat 2. ^^Murofioy] De SiuMKoti^ Hiero- 
cles p. 318. HOESCH, De hoc 
▼00., qnod etiam 6/uiic(Sccor et 6fui- 
K^ apud alios scribitur, dixit L. 
Dindorfias in Thesanro vol. 5. p. 

1931. 

5. «a<d»w] P. 78. n<;^ o^ir (i;^), 

& 2«MCparr(, r&y touovt»p aya0ov ciry- Karaktlims ; IIoXX^ fup tf 'EXX^f (^<^)« 
i Kc/3i}r, cv j &CMri wov aya0oi a»- 
hp€£^ wohXcL dc Kok ra rSa¥ papfiapw 
y€Vtif ots wmmis xph ^p^vpaaSai Cq^ 
rowras rounrop twt^Vf pifn xPtf^' 
TW ^cdofMMwr pffTt nSvtap. 

18. KaTakiwovaras Sylb. «raraXci- fTovaar 66 CLEMENTIS [Lib. L 

Kou T^rai kou ro r&v PdyxnrrUov yivo^ ideoXoyriaav oKpi' 
/8cSy TOL €K€iva)Vy XoAdatbi r€ kou *Apdfitoi ol KXrjdivr^^ 
€v8oufiov€9 Kou oaoi ye r^v TloL\ouaTivr)v Kar^KqcroLv iccu 
Tov YlepaiKov yivovs ov ro iXa^urrov fJuepo9 kou oAAa 
5 7r/)oy T0VT0i9 yivrj fivpia. 6 Se HXaTOt^v SrjXov w ac- 50 
fivvvoov OH T0V9 fiapfidpov9 evpia-KeroUy fjuefivrjfjuevos avrov 

868 P. T€ Kou Tlvdayopov tol TrXeiara kolI yevvouoTaTa t&v Soy^ 
fjuzTcov ev fiap^poi9 fJJxBovTOiv. Sta tovto kou yevrj fiap- 
fidpoov einev yevrj (f>i\oa6(f)a)v avSpoiv fiapfidpa)v yivdaKODV^ 
10 ci^ r€ T^ ^aiSp^ tov AiyvTmov fiounXea kou tov OcovO 131 S, 
iQfjuv aotfxaTepov SeiKvvaiVj ovnva '^pfirjv oiSev ovra. 
aXXa Kav r^ \apfii8ri QpoKds Ttva^ einaTdfjuevo9 (JHiive^ 
TOUf ot XeyovTou ddavaTi^eiv rrjv ^X'?*'* 

6g. 'laropeiTou 8e Tlvdayopas fiev ^aoyxiSi r^ At- 
16 yvTTTup dpxi7rpo(f>iqTri fjuxjffrjrevaoUf TlXdroov 8e lEe)(yov(f>i8i 
r^ 'HA£07roA/rj7, ^v8o^o9 8e 6 Kvi8i09 ^ovov^fnSi r^ kou 
avr^ AiyvTTTUp. ev 8e r^ Trepl ^^x^y UXdTaov irdXiv 5 
7rpo(f)ijTeiOLP yvoDpl^oDv (f>aiverou rrpo^yfirrfv eiadyoDv rov rrjs 
AayeaeoD^ Xoyov e^ayyeXXovra rrpos rds KXqpovpuevas 
20 y^xrj^as irpoBe^nri^ovra, Kav r^ Tifjuzitp rov ao^fxorarov 
SoAcDJ/a fjuivddvovra eladyei rrpos rov fiapfiapov. eyei 8e 
rd rfjf Xe^eoi>9 £8e ^^ ca ^oXcov SoAoii/, "KXXrjves vfjuels dju 
7rou8e9 e^rre^ yepcov Se ''EAAiyi/ ovSeis* ov ydp exere fjuxffrifjui 
Xpovcp TToXiov.** ArjfjLOKpiTOs ydp T0V9 3oLfivXoi>viov9 X6yov9 

^^'^ ^' rjdiK0V9 TreTToirp-ou' Xeyerou ydp rrfv ^AKUcdpov (rnjXrjv 10 
epfirjvevdeiaoLv roh tfi/W avvroL^ou ovyypdfJLfJUJun. Kdanv 

6. dtl scripsi pro aln. 1 1. ^fuy L. vfAUf Y. 

ib. avTov V. aimv L. 14. Scoyx*^ Sylb. tnyyxffii L. 

8. fiMvToiv] Quod in codice est 16. Xoyov^cdi MenagiuB ad Diog. 

fiaBovrag Sylb. cam Commelino in L. 8, 90. Kovov(f>idi L. 
fta$6vTO£ vel fia$6vT»y matari vole- 17. cV dc t^ ntpH irvjfis] Immo 

bat. Ego fia$6vroi» praetuli, quum Rep. 10. p. 617. 
frequens apud Clementem dualia 22. & SdXcoy] Vid. Platon. Tim. 

nuroeri usus sit. p. 22. et scriptores a Pottero indi- 

10. eavO V, sine accentu L. catos. C. XV. 8. 69, 70.] STROMATUM. 57 hrurqtJLTfpaaOcu Trap " airov toSc kiy^i ArjiwKpirosT ypa- 
i^VTO^. vou fxqv kou mpl avrovy y a^pwvopxvo^ ifniai 
itov hri T^ TToXvfiaOia ^^iyoD Se t&v kot ipjavrov avOpmrcov 
yijv TrXeloTriv hreirXavrjaaiirjv^ laTopetDV ra fii^Kioray koi 
aiipas r€ kolL yia^ TrAcurras* eZSoj/ KaL Xoyioov avOpmrcovS 
7r\€urTa>v iarfKOvcra kou, ypafifwov avv6eari09 fiPra airO" 
Sei^i09 ov8h9 k(o fie TraprfXXa^Vy ovS* ol AiyvTrruov 
1 5 KoiXeofuvoi AprreSovdTTTaiy crvv roh S* «ri iramv hr ere 
irySf&KOVTa eifi ^tvrfs eyevrjOrfv.** eTnjXOe yap BafivX&va 
T€ Kou llepcriSa kou AiyvTrrov rcis re fjuayois Koi rols ^o 
tepevcri fiajdrjrevcov. Tia^poaxrTprfv Se rov fiayov rov TlepoTfv 
6 Uvdayopa^ e^XanreVy kou fiifiXovs a:iroKpv(f>ov9 ravSpo^ 
TovSe oi rrfv TlpoSiKov fjuenovres oupeav av\ovai #C6- 

KTrfOVOU* 

70. ^AXe^vSpos Se ev r^ irepi TlvdayopiKoiv avfifioXtov 1 5 
Ztopartp r^ ^Acavpicp fjuxjffrfrevaou iaropei rov TlvOayopav 868 F. 
— ^*l€^#ct^A rovrov rjyovvrou nvesy ovk ean Scy w eireira 
^o SrfXoaOrfaeTau^-aKrfKoevau re rrpo^ rovrois TolXot&v kou 
3pa)(fjbavG)v rov Tlvdayopav fiovXerou. KXeapxp? S* 6 
TrepnrarrffriKo^ eiSevou (fnjai nva ^lovSaloVy 09 ^ApurroTeXei ao 
avveyevero. ^HpoKXeiros yap ovk av6pomiva>9 (f>rfa\vy 
aXXa (Tvv de^ fjuaXXov ^ifivXXav 7re([>av0ou. (f>ouri yovv ev I. ovTov] ovrf Sylb. 

3. iya ti-^iytPfiSriv] EusebiuB Pr. 

Ev. 10. p. 472. 

ib. c/iovrAy] Immo ifiitwr^if. 

5. ycar] yaitu Euseb. 
ib.iMp«irc»r — ^tr^icouaa] dpdpS>p~^ 

nrtftcovtra Euseb. 

6. awOiinos] tniMv9Vi Sylb. Po- 
terat mnfSivt^ lonica dativi forma. 

ib. aindt((tos Sylb. anod^i^tm L. 

7. OvbtU K«t flt Sylb. O^dciff K&fU 

L. oiMs KOfu ap. Euseb. 

8. <rvir Tois d* ciri] oU crl Euse- 
bius. 

9. <$ydttiMwra] oydoi^Kovra •MS. Ot- tob. Rectum est vciTff : vid. an- 
not 

ib. iytvrjBifp Sylb. iytwvifitfw L. 

12. iCi^wnv ex Cyrillo c. Ju- 
lian. p. 87. pro ibijKwnw, 

ib. Koi addidi ex Cyrillo. 

16. Zapartf Huetius. vaiaft&r^ L. 

19. d* 6 apud Eusebium Pr. Ev. 
9. p. 410. d^ 6 L. * 

21. 'H/NucXciroff] Heracliti ipsa 
fere verba servarunt Plut. De Pytb. 
orac. c. 6. lamblicbus De myster. 
sect. 3. c. 8 : v. Mullacb. Fragm. 
Philos. p. 316. 

2 2 . lifivXKav Her^^etus. oifivXkji L. 58 CLEMENTIS [Lib. L 

A€X(f>di9 TTOpa to fiovkevn^pioi/ ScucinxrOou verpav nm^ 
€0* ^9 keyercu KoOl^earOcu r^v TCfHorqv ^ifivXXav cVc rov 
*l^XiK&vo9 7rapay€i/ofUpriP imv t&v ^ova&v TpaffmaaM^, 
evioi Se (JHxa-iv €ic MaXiBoiv a/(f>ucHr0ai Aafua^ olkrav Ovya^ 25 
ST^pa Tfj^ Tlo(r€i8civof. ^2apa7rUov 8e iv Toh em^rt pajSe 
oTroOavovaav Xrj^ai /JUumK^^ (fniari t^v ^ifivXXop, kou to 
fuv eig aepa \G)prfauv (xvttj^ pera reXevT^Vy tovt elvai to 
ev (fnipm^ kou KXrjSo^rt fjuurrevofievov^ tov Se ei^ ytjv fiETa'- 
fiaXovTOs a(Ofw.T0s irws w elKos ava(f>veia7j9 oaa av 

10 avT^v eirwefirfi^ dpefifwra Kar eKeivov bfprovOev yevopueva 
Tov TOirov oKpifiirj rrfv 8ta t&v (rrrXayyyadV t(U9 avOpmroi^ 
7rpo(f)aiveiv tov fuXXovT09 8riX(oaw ypouf>eiy rrjv 8e yjtvx^v 
(xirfjs elvcu to ev r^ aeXrjvg (f>ouv6fuvov irpoaonrov oisTou. 30 
yj. TdiSe fuv irepL ^ifivXXrjs* Novfm^ 8e 6 ^Pcofioloov 
^^^ fiaaiXev9 Ilvday6peu>9 fuv ^Vy eK Se Tciv Ma>iHrea>9 «o^- 
Xrjdeh 8ueK(ioXvaev avdparrroeiSfj kou ^(^fijop^ov etK^va Qeov 
*Pa>fJuuov9 KTi^eiv. ev yovv eKaTov kou efi8ofirJKOVTa Tot^ 
rrpdrroi^ ereai vaow (HKo8ofU>vfji£voi ayaXfia ov8ev ovre 
TrXaoTov ovre firjv ypamTOV eTr^HrjacLVTO. erreSeucvirro yap 

20 avT0i9 6 Not;/Lcaf 8i einKpv^a>s a>s ovk e^>a^^aur6au tov 
fieXTurrov 8vvaTov aXXa>9 y fju>v(p r^ v^. (f>iXoao(f>ia ss 

I. t6 /SovXcvt^^nov] tiov /SovXcv- Kai KktjdStn. 
nipiou MS. Ottob. II. r&y ndroy Sylb. pro rwy t6- 

4. MaXc&y] Qaod in L est fia- irc»». 

XuUbw Bimile est Homerico Ma- 14. Novftof — p^p^ rf i^] Haec 

Xttdtop ipot oiirv. Apnd Plutarchum ex Plutarchi V. Numae c. 8. 

est tls MaXcttMi. De variis nominis sumta sunt, apud quem plura ex 

formis dixit L Dindorfiua in The- Clemente corrigenda esse ostendit 

sauro vol. 5. p. 549. Doehnerus Quaest. Plut 3. p. 43. 

ib. Aa^s V. pa^rUi Xa^W L. JJ?dem liberius conformatis utitur 

_ ^. • • • • . Nicephorus Greg. Hist. Byz. 33, 

5. no<r«8»«c ex PauBania lo, , ^" ^ ^ CleikentiL 

1 2 1. et Plutorcho. '^l\ citat Euseb. Pr. Ev. 9. p. 410. 

ib. 2«p«m»,] etpcm, H. MS. ,g n«fo)^«« ex Hutareho et 
ap. Bylb. Eusebio. ,n>eay6puK L. 

7. r.Xnm,»] t^, «Xcunjr Sylb. ^^ M«v^W] tiU^^ Euaebius. 

8. «. ^,pur «u Aj^i] Plutarch. „. axx«, ^ ^] yXirTj, (trea 
Mor. p. 398. Sj^«XX,» ,rwv^ r» ^;^ 7^<ni), f^ « Euaebiua. 

a€pt avyitpaOiv tv fpifpats an <poprfatTai C. XV. 8. 71, 72] STROMATUM. 59 Toivvp 9roAuQ)^Ae9 tl xPVH^ iraXai fup rJKfMa€ wapa 
fiapfiapoi^ Kora to. ^vrf SuzXofiylnway voTepov Se kou ^is 
"KWrjuas KarrjAffcu. irpo&mfaav S* avTrj^ Aiyvnritov t€ 
ci rrpotfnfTai koi *AxravpUdv cm XoAdoiiM icat TaXar&v ol 
ApvtSai Kou ^SafJuxpouoij IBoKTpoDV koH KcArciSi' ol ifxXoao' 5 
ififfiaoums kou Tlepaoiv oi fjuayoi* oi fuv y€ kou tov aarnj" 
po9 rrpoefirjwaav ttjv y€V€aiv aaT€pos airroh KoBrjpfoiv^ 
fUvov u^ TTfv *lov8ouav d/(f>iKvovfievoi yrjvy *lvS6iv t€ oi 

40 YVfivoao(f)iaTOUj aXXoi rc (f>tX6ao(f>oi fidpfiafXH. SiTTov Se 
TouToov To y^vosj oi fuv 'SoLpfmvou avToivj ol Se B/>a;(- 10 
fiovc^ KoXovfJUEvoi. Kou Tcjv ^apfjuxvoiv oi vXofiioi Trpoaa" 
yopevofjLEVoi ovt€ ttoXus cliKovaiv ovt€ aTeyos expvaiv, 
S€vSpa>v Se afjL(f>ievwvTOU (f>XoiOif kou oKpoSpva aiTOvvTou 
Kou vSoop T0U9 'X^p^Ti irivovaiVj ov yafioVj ov TrouScTroiuiv 
taaaiVj mrmp oi vvv iyKparqrau KOiXovfjuevoi. dal Se t&v 15 
^lvS&v ol TOi^ Bovrra miBofJuevoi irapayyeXfiauaiVj ov Si 
impfioXrfv ir€fwoTrfro9 €tf deov TerifirfKOuai. 

45 yz* ^KvOrf^ Se kou ^Avaxafxri^ ^Vj kou ttoXX&v iroLp* 
"EXXrfai SiaKf>€pa)v oSto9 avaypaff>€TOU <f>iXoao(f>a>v. tovs 
Se *Yir€pfiop€ov9 'EAAoyiicof vrrep ra ^Pirroua oprf oiK€iv 20 
iaropeij SiSaaK€aOou Se avrow SiKOuoavvrfv firf Kp€o(fHi' 860 F. 10. Zap^AOMu] (rapiiaiftu L. 

ib. Bpaxftoivr] Quod in codice 
hic est et 3. p. 538. BpaxfuuKu, id 
Bpaxfmm scribendum foret, si Cle- 
mentem credibile esset prava hac 
forma usum esse, cujus nominati- 
vuB Bpaxpwnis in loco Qeorgii Ce- 
dreni reperitur, de quo dixi in 
TheBauro s. y. Bpaxfiapts. Qeniti- 
▼UB Bpaxjpapmvy non Bpaxjiua/mw^ recte 
flcriptas est p. 358, 360. 

1 1. vX^Siof J dXX^Siot L. Correxit 
Montacutius Orig. Eccles. i . p. 1 7 1 . 
collato loco Strabonis 15. p- 713« 
Tovr phf iwnfiararavs vXo/Stow ifnfauf 
omffia(€a&ai ffMnrag cv nur vX(ur afr6 
^vXXtty Kal Kapw&v aypioiVf ioBffm dc ffiKoua» btv^ptimv, a^pofkaimv X^P'^ 

Kol ocjnov. Conf. Mueller. Fragm. 
Hist. yol. 2. p. 437. qui etiam de 
Sarmanis vel, ut ab aUis yocantur, 
Samanaeis, pluribus dixit. 

1 3. ^XoMHf Sjlb. ^vocr L. ^Xoi- 
o^ H. MS. 

15. ryKyxm^al] Recta haec est 
hujus vocabuli scriptura, non ry- 
jj^Nirnnat ut apud alioB non raro, et 
apud Epiphanium in Panaiio Haer. 
47. ubi tamen oodex Yenetus ali- 
quoties iyKpanral vel iyKpartiraiy ut 
dixi in annot. vol. 3. p. 706. quod 
ad veram ducit scripturam rf^'' 

Tiftalm 

l6.BovrTa]j3ovTTaL. /3ovraH.MS. 60 CLEMENTIS [LlB. I. yovvToSj oAA' aKpoipuois ^j^K^vomK* rovs i^Kovraerels 
ovTOi t^ TFvXSoiP aYOVT€s cufHwi^ova^iP. dai 8e kcu irapa 
repfJLOvois cu updi KaXov/Manu ywaucesj di Trcrrap/&v 8ivcu9 
irpoafiXhravaai Koi pevparai» iXjypjdis Koi yl^o^JM^ TeK/ml- 

5 povTcu Kcu 7rpo0eawi^ova% Ta peXXovTa. oStoi yovv ovk ^o 
eiaaap avTOvs r^v pja^v ffeaffai Trpm Kaiaapa irpiv 
hnXap^^ai aeXi^vriv rijv veav. tovtcdv aaravTcav irpeafiv^ 
Tarov poKp^ TO ^lovSaiov yivo^^ Koi t^v Trap axrrdi^ 
<fHXoao(f>iav eyypcarrov yevo/ievriv TrpoKardp^ai ttjs irap 

lo^l^XXrjai iJHXoao^lHas Sia iroXXSv 6 Hvdayopeiof wroSeiK'- 132 & 
wai ^iXxov. ov pjjv aXXa kcu * ApiaTofiovXo^ 6 irepara^ 
TrjTUcos Kcu dXXoi irXeiavSj iva /joj kot ovopja hriwv 
SuLTpificOj iJHxvepcoTaTa Se MeyaaOevrif 6 avyypcupew 6 
'2eXevK(jp r^ Niicoro/M avpfiefiuoKm ev t^ Tpirg t&v 

^5*lv8iKciv a}8e ypdifm ^drravTa pIvTOi rd irefH <f>vaea>9 
eiprjfieva irapd toIs dpyaiois Xeyercu kcu irapd toI^ e^w 
Trj9 *¥lXXd8o9 (fHXoao(f}ovaij rd pev irap *lv8di9 viro Tciv 5 
lipaj(fidvci)Vy rd Se ev r^ ^vpia vtto t&v KaXovpjeva>v 
*lov8aicDV.^* 

ao y^. Tive9 8e pvdiKiorepov t&v *l8aia>v KaXovpevc^v 
8aKTvXcov ao(f>ov9 nvas Trpcorovs yeveadcu Xeyovaiv, el^ 
ov9 rj Te Tciv *K(f>eaici>v Xeyo/jJvtov ypapLpjdrcDV KaL 17 t&v 
Kard pjovaiKTiv evpeais pvdficiv dvaxf>epeTcu' 8i r/v curiov 
ol rrapd rois pjovaucols 8dKTvX(H rrjv rrpo(rrjyopiav eiXrj' 

25 (f>aai. ^pvyes 8e Tjaav KOi fidpfiapoi 01 *l8cuoi 8dKTvX(H. 4. wpoaffkimwnu ez Plutarcho in 
y . Caesftris C. 1 9. wpo^iwovam L. 

10. Xlv6ay6pttos] w$ay6ptos L. 

11. *Apurr6fiovkos\ Vide infra p. 
41 1. Conf. Yalcken. Diatr. de 
Aristobulo p. 66, 67. 

1 3* <l>aP9pwrara — *lovfkiU»p] Ku- 

sebius Pr. Ev. 9. p. 410. Cyrillus 
c. Julian. 4. p. 1 36. ib. Mrya<r^«M7ff] Male ^OtnprUpvns 
apud CTrillum. 

14. Nuear^/M] Suedifopi apud £u- 

sebium et Suidam, male : v. locoe 
Bcriptorum ab Muellero ooUectoB 
Fragm. Hist vol. 2. p. 397. 

18. rg SvpcVI rff om. Eusebiua. 

20. *ldalw V. lovdaita» L. C. XV. s. 73.] STROMATUM. 61 *Hp6Sa)pos Se rw ^H/Mz^Aez fjuxirni/ kou (f^vaiKov y^vofuvov 
^o ujTopd Trapa" ArXavTos rov fiapfiapov rov ^pvyos SiaSe- 
\eadai rovs rov Koapuov Kiovag, alvtTTOfievov tov /ivdov 
rrjv T&v ovpavioDV iTnoTrj/jLrjv fwBrjorei SiaSe^dEadai. 6 Se 
^rjpvTios '^Ep/umros yLeipcova tov KevTavpov ao(^ov KoXei^ 5 
€0' oh K€u o Trjv TiTavo/Juixiav ypa^lfay (fnialv a>9 rrp&ro9 

OVT09 361 P. 

cls T€ ^kKOioa^vfiv OvrfTw y4»os ifyaye btCfas 
SpKOvs Kol Ovalas iKapas xai (rxii/Mir 'OAt/fxirov. 

rrapa T0vr(p *AxiXX€V9 TratSeverai 6 err "IXxov orpaTevaa^j 10 
^S^lmro» Se 17 dvyarqp tov KevTovpov avvoiKi^aoura AIoA<p 
eSiSd^aTO avTov ttjv (f>vaiK^v ffeoDpiaVj ttjv Trarpiov cti- 
arq/irjv. fJLapTvpei Koi ^vpirriSfj^ irepi ttjs ^hnrov^ &Se 

1j Trp&ra pihf ra Oeia vpovfiavTeiaaTo 15 

}(fiitiayuolfTi aatpdai» iLfnipoav iir ivToKaXs. 

irapa r^ AioXtp TOVT(p ^OSvaaew pera ttjv *l\iov aXoHriv 
^vi^erou. rrapaTrjpei fjuoi tovs }(p6vov9 w avyKpunv 
Trjs Ma>i«r6G)$» rjXixias kolL ttjs Kar avTOv apyaJLOTaTrfs 
<l>iXoao(f)ias. ^® I. *Hp<$dttpof — "] Idem tradunt 
alii quoB indicayit Mneller. Fragm. 
Bist. vol. 2. p. 34. 

5. Bifpvrtot Sjlb. fifipvmm L. 
ib. *Epfusnros Y . fyfumng L. 

6. 6 lijp Ttropopaxuv ypa^of] Ab 
aliis Eumelo CorintIiio,ab aliis Arc- 
tino adscriptam : ▼. locos scripto- 
mm ab Markscheffelio in Fragm. 
Hesiodi et Eumeli oollectos p. f 2. 

9. 6pimvs L. SpKov y. 

ib. o-x^fior* (trxfipora L) 'OXwfi- 
frou] affiurr *0\vpfrav WassiuB in 
MiBoellan. Obeerv. Amstelod. vol. 
4. I. p. 73. probante lortino (/?e- marks on Eed, Hisi. yo1.2. p.395) 
oollato loco Parmenidis ap. Clem. 
infra. p. 733* rd r n» alS^pi wanu 
aiffuxra. 

13. Ed/Mirtdiyr] In McXoy&inrjr r^ 
9o^g, ut ostendit Yalcken. ad Eu- 
rip. Phoen. 506. 

16. xfT^rfwtcn trax^atp atrripw nr* 
avroXatr ez CyriUo c Julian. 4. 
p. 134. xP^f^u^» 4 ^ aaripmv cir- 
asfaroXof L. 

ib. cir' dvroXaiff] riravroX^f Sylb. 

1 8. irapar^p€t---^iXooti^ia(] Haec 

ab scholiasta scripta esee viden- 
tur. 62 CLEMENTIS [LlB. I. KE*. ir. 

74. Ov /wprjf Se (f^iXoaixf^laSf oAAa koli Traxrq? (ry^w 20 
T€)(ini9 evperou fiapfiapoi. AiyvTmoi yovv irpSrroi tuTrpo" 
Xoyiav As avdpamovs i^veyKaVy bpjoUns Se kou XoA&uot. 

5 AiYVTmoi Xvyyovs re ai koI^iv rrpcoroi Kor^i^av k(u tw 
ipiavToi/ €£f SoiSeKa fifjvas SieiXov kou iv Upois /Juayeaffou 
yvvou^lv iKtoXiHraVy firjS* ei^ lepa eiaievou airo yvvouKoy 
aXovTOv^ ivo/ioOenjaravy ymfjuerpias t€ aS evperou yeyo* 
vouriv. eiaw Se 01 Kapas Ttjv Si aaripa^v irpoyvoKnv 

^o€7nv€vaijK€vou Xiyovaiv. Tm^areis Se opvlBoDV 7ra/o60vAa- 25 
^avTO jrpSrroL ^pvyesy kou Ovtik^v rjKpificixrav ToikrKOi 
'IraAta^ yevroves. "laavpoi Se kou ''Apafies i^eTTOvrjaav 
TTjv dmvurTiKrjVy (Samp apjiX^i TeX/jirfa-eis ttjv Si oveipa^v 
fjutvTUcljv. Tvpprjvol Si auXmyya hnvariarav kou ^pvyc^ 

I K ^^^^* ^pvye^ yap rj<rrrjv "OXvpfnro^ rc kcu Mapavas. 
^5. KaSfios Se ^divi^ ^v 6 t&v ypoLfjLfjuiTODV "EXXriau^ 2. f»6wij£ L. IiApO£ y. 

3. AlyvtTTun youp — r^ cfr&n/dcvfiora 
ctf^^Xi^mu] Eusebius Pr. Ev. 10. p. 
475-477. OTdioe ab initio paullo 

alio, laTpucilP dc 'Ait&v — Ktu rrfv Ai- 
Xcurcray SvXfvav. Koi cuTTpoKoylap dc 
wpitToi mIs dpOpwrovs i^v^yna» At- 
yvffrioi, Sfiomt dc Koi XaKdduH, tlal 
dc o( Kapag — "OXufiirog rc Kak Map^ 
avat, Xvxyow tc ad Kaitw np&rot m* 
rcdci^cv Aiyvfmoft xai r&v — cvpcroi o2 
avroi ycyoyaai. TcXfur rt Koi ^afunr 

ftcvc^ff et reliqna usque ad finem 
excerpti. 

7. yvKiix^] yvpatK&p Eusebius. 

.8. cvpcrai] ol avrai additum apud 
EuBebium. 

9. Kapa£ Sjlb. ex Eusebio. Kopas 

otL. 

10. fnipc0vXci{ayra] waf)€<Pv\a(ap 

EusebiuB. 1 1. «pvycff y et Eusebius. <^vyf£, 
aed p Buperscripto, L. 

ib. Tovo-Koi ex Eusebio. ooxm L 

13. a/icXci addidi ex Eusebio. 
ib. TcXfu^ociff scripsi pro TcXfu- 

<rcir. Frequens in codicibus yittum 
TtXfua-Mis Yel TcXfuo-ovir, de quo 
dictum in Thesauro & v. TcXfujo-aof 
vol. 7. p. 1991. 

14. Tvppffpoil -^^^61™^ P snpra 
yersum L. Tvpprjpoioi Eusebius. 

ib. dc addidi ex Eusebio. 

15. yiapavas Eusebius. fiapaiai 
L. 

16. Kad/«08^— irp«TOVff Xcyovo^i] 
Haec nonnihil mutata exoerpsit 
EusebiuB Pr. Ev. 9. p. 473. se- 
quentia vero, larpuc^y dc 'Airi» — riri- 
n;dcvfuira oo^XijiTai servatis Cle- 
mentis verbis apposuit ib. p. 475- 
477. C. XVI. 8. 74, 75.] STROMATUM. 6S €vpenj9, cSf ifnfo-w *^E0o/)o^, od^v kolL ^oipucrjta ra ypd/Ji' 
IJUXTa *li p68oT09 K€K\r](r6aL ypaxf>€u oi $€ ^oipuca^ kcu 

30 'Svpouf Ypd/jL/juiTa hnvofjarai Trpdnrovs Xeyovau^j tarpucrji/ 
fie ^Airuf AiyvTrriou avToyOova irpiv €is AlyvTrTOU a(f>uc€^ 
aOai Trju *Ico. pera Sc ravra ^ AaKkrpriJOP t^p Teyinjpi 
av^ijarai Xiyovaip. "ArXa^ Sc 6 Aifivs 7rpSrro9 pavp 
ipavTniyija-aTo kou Trjp dakaaaav eir\€va€P. RcA/lu^ r€ ad 
Kcu Aaiipaii€P€w^ 01 rS^p *lSauop SoktvXoi irpSrroi alSrjpop 
€Spop €p Kv7rp<py AcXas S€ aXXos 'I&uos* ^p€ xaXKov 
Kpaau^, w S€ *tlaio8o99 ^Kvffrj^. pcu pifjp QpaK€s rrp&TOi 10 
rrjp KaXovjuprjp apmjp €tpop (cotc Sc puixaipa KafiwvXrj) 

35 Kol irpSrroL TreXrais afl t&p vTnroDP ixpTjaapro. bpjoifos 8€ 
Kcu *lXXvpioi rrjp KaXov/Jueprjp ireXrrjp i^vpop* en <f>aal 
TovaKOPOvs wXajaTiKTjp eTriPofjacUj "Irapop T€ — ^Savpirrjs 868 P. 
olro9 rjp — wp&rop 0vp€OP KaraaKevaaai. Kd8/JU)9 yap 15 
o ^oiPi^ XiBaroplap €^vp€ kcu pJraXXa xpvaov ra mpi 
ro Tldyyaiop eit€paqa€P opo^. rjSrj S€ kcu aXXo Sffpos T. "EtJHtpos Reinesius Yar. Lect. 
2, 6. p. 166. tikftopog L. 
2. 'Hpddam] 5, 58. 

4. avT6xBtj»a — ^lco om. EusebiuB. 

5. 'I1&] M H. MS. 

ib. rffP Ttx^ av(rf(rat Xryovcriy] 
avfSjcM rijp rix'^ Umpovai» Euse- 
biuB. 

7. KgXfui] Tikfuf Eusebius. 

ib. aS om. EuBebius. 

9. ffV Kvtrp^ post wpSnoi Euseb. 
ib. ArXar (codez unus dcXXof ) dc 
IXXoi ex Euaebio. 6 dc ^lXXoff L. 

1 1. fynrpf ex Eusebio. vapiupf L. 

12. irffXniiff Sylb. pro irffXTwr. 

13. irffXnp ex Eusebio. 9rc'Xray L. 

14. Tawnaaanvt ex Tatiano. robs 
Kwnvs L. Tovs Kamws ap. Eusebium. 

ib.^ImyDy] Sic etiam apud Eu- 
sebium : ex quo colligi potesf^Irayoy 
sut ClemeDtis ipeius errorem aut 
peraiitiquum oodicum Clementis 
yitium esse. Nam vera nominis forma TrUcmnua fuisse videtur, 
quae in libris pluribus Plinii H. 
N. 7, 20. (ubi legitur, Corpore 
veacOf sed eximiis viribiu Tritor 
nwn in gladialorio ktdo, Samnir 
tium a/rmoitwra cekbrem, etc.) in 
tributamm corrupta est. TriUan- 
nmn est apud Solinum i, 75. De 
mensura nominis oonstat ex versu 
Ludlii ab Cioerone allato De fin. 
I, 3. municipem PonU, Tritanni, 
eenturionum, etsi hic diyersus ab 
illo est, ut docuit Madvigius p. 22. 
ib. 2avpmf£^ sed eraso v, L: unde 
awnTtit y, et sic Eusebii codex 
unus. 

1 5. KaraaKtv^aai ex Eusebio. ko- 
TaaKivaaas L. 

16. ^^/m] Tff ff*{ffvpff Eusebius. 

17. nayyaiovL et Eusebius. iray- 
Kaioy V. 

ib. tnw6iifa9P (ifwij if)os iwtp6itfa€p 
Eusebius. 64 CLEMENTIS [LlB. I. Ka!7nra8oK€9 irpciroL tvpov tw vaffKav KaXovfUPOVy ov 
rpmov KOLi ro Biyop&ov* Aacrvpu^L. KapxrjSovLOL Se irparroL 
rerpfipn) KareaKevaaaVy ivavni^yrjare Se airrrjv ^oairopo^ 
avToyda^v. 40 

5 76. Mi^Se^a T€ 17 Alr/Tov ri Ko\\L9 Trpanrq fia(f>^v 
rpLy&v imvaijaev. aXXa kol ^(opoms—^vos cWl Ilaio- 
VLKoVj vvv Se l!^€opLKOv Kakovvraj, — Kar^ipyacavro \aXKov 
K€u ariSripov iKaOrjpav rrp&roL. "AfiVKos re 6 BefipvKo^v 
fiaaL\€V9 Lfjuivra9 wvKrLKoif^ rrpSyros ^tpev. rttpi re pjov 

loaruc^v "OkvfiTTo? 6 Mvao9 r^v AvSlov apfioviav €0£Ao- 
rixvrjaev* ol re TpayyXoSvrai KoXovfievoL arafifivKriv etpovj 
opyoLVOv fiovcLKOv. (fxwi Si Kou rrfv rrXayuiv avpLyya 
^Larvpov evfXLv rov ^pvya* rpixppSov Se byuoitos koll rrfv 45 
SLarovov apfwviav "YayvLv rov kou avrov ^pvya* Kpov^ 

iSfiara 8e "OXvfnrov ofiom^ rov ^pvya, Kadamp ^pvyiov 

apfjuovlav Kai fiL^o(f)pvyLov kou fu^oXvSLov Mapavavy rfj^ 

avrrjs ovra rol^ rrpoeLprifievois X^P^^^ ^^ ^^ AtopLov 

QafivpLV . eiTLVofjaai rov QpaKa* Tiipaas r€ Trpayrovs 

864 F. oKTiKoafUv anrfivriv koll kXlvtiv kou vttottoSlov ipydaaadai 

20 row T€ 'SLSa>viov9 rpucporov vavv KaraaKevaaou. ^uceXoi 
r€ OL rrplos ry 'IroAia rrp&roL (f)6pfuyya evpov ov rroXv ri]9 
KiBapa^ \€L7rofiiivriv kou KparaXa eirevoriaav. eiri r€ Sc/lu- 50 1. ILmnraliotots sine accentu L. 
lumiMoKts y . KmnraJUitai Eusebius. 

ib. t6v vafiKof JtaXovfAcyoy j r^ vafi' 
Xop Kokoufupipi Eusebius. 

2. KapxilMvuH^ XaKicifdSifUii con- 

jicit Mueller. Fragm. Hist. yoI. 4. 
p. 490. 

ib. d^ MS. Pal. et codicea Euse- 
bii duo. yhp L et Tulgo apud Eu- 
aebium. 

4. atfr6x6»p MS. Pal. et Euse- 
bius. ovro(rx<3ioy L. 

5. ^affi^ ^/"X^''] ^P^X^^ Poi^ 

Eusebius. 

6. roTi] d* /crrc Euscbius. 7. N«puc6i'] Ntt/ucoi Yulgo apud 
Eusebium : sed codicee p»pue6v. 

9. vpSiros om. Eusebius. 

10. Avdiov} Ibiop MS. Pal. 

1 3. Tplxopiov — ovr&y ^pvya addita 

ez Eusebio om. L. librario a pri- 
ore ^pvya ad alterum aberrante. 

14. "Yaymp Scaliger. Syvui vel 
Syvii» codices Eusebii. 

20. ZidcoMW EusebiuB. aUhnovf 
L. 

ib. rpUpvrav Eusebii codez unus, 
ut Sjlb. rpiffporov L. rpUwrop £u- 
sebii codices plerique. C. XVI. s. 76—78.] STROMATUM. 65 pofm^ fiaa-iXlBof AiyvTrruov ra fiwraiva IfWTia evfnjaOai 
urropmkriv. Kai vpforqv hrurroXa^ avvra^ai "Aroararav 
T^p H^pa&p fiaaiXevaaadv ifniaLv 'EAAai/£icof . 

yy. ^Kapxov fjL€v oSv 6 MvnXrjvaloy kcu Qeo^paaros 
188 S. 6 *E/9«rcof KJdnnrof re 6 Mowiiwy, m rc *Avruf)avri9 6 
Kcu * ApurroSvjpjOf kou * ApurroreXris, Trpoy. tovtohs Se 
^iXoar€(l>avo99 oAAa kou ^TpdroDV 6 mpcimnjTucos cV 
Toif mpi evprjfioiTcov Tavra urTopr/aav. TrapeOeprjv Sc 
am&v oXiya €19 ovaTouriv Trj^ irapa fiapfidpois evperucrj^ 
Kol fiuo^XoSis (f>va€0i)99 TTOLp ojv "EXXrjve^ ra emrrfiev' 10 
IMjara d>(f)€XrivTou. €1 de Ti9 ttjv <l>a>vriv SiafidXX^i r^v 
5 fiap^f>oVy ifWi Scf (fyrjalv 6 * Avd)(0Lpai9y wdvT^s^^EXXrivef 
aKvOi^ovaiv. oiro^ ^u 6 nap '^EXXrjai Oavfuxa0H9 6 
^jffjaas ^ifwi TrepifiXrjfjui xXaivoL, Sehrvov ydXa^ Tvpos" 
6f>qs (f>iXoao(f>uiv fidf^apov €pya hrayyeXXofidurjVy ovi$ 
X6yov9. 

78. *0 $€ onroaToXos ^oSjtod*^ (fyrjoiv ^kou vfuh Sia 
7rj9 yX(oa(rrj9 iav firj eikrrjfiov Xoyov S&r^y irm yvoaaBrf^ 
aerai ro XaXovfU€Vov\ wexrOe yap eus dipa XaXovvr€9. 
ToaaSra, €i Tvxpi, yivrj (f>oi>voiv euru^ ev Koafixp kou ovSev 20 1. fiaatkldot EusebiuB. fiatnkias 
L et EuBebii codices tres. '' Ciim 
Euebiana lectione consonant ex- 
ceq>ta MS-. Palatinae bibliothecae 
nisi quod babent [p. 362-364. ed. 
Pott. J larpudfr dc Any oiyvirTUM' tlra 
ILtrh. rmrra da-KkifK, — TffXfu/f^— dcXXar 
di JXXoff Id. — t^vpucoi — KabfMot d* 6 
tfial», XiBorofuop r€ — nwpi t^ miyyaiov 
Sipot — mapxifiiptoi dc irp « TO > o t mox 
/SMnropoc aur^xAar-— vvv d^ M»pCK^, 
mmpy. — rifw Idlap Apftovlaif—^plKpo- 
ror vovr— ^/KTtty fiaaikida-^^4ri rc 
mI ayn^.'* SYLB. 

2. ffrrioToX^ff EusebioB. inurrokBus 
L. 

4. ZnSfMoir] Hoc nomen ZKOfifinv 
flcriptum apud Suidam s. v. «ocm- 

VOL. II. Kiflay sed simplid p apud alios, de 
quo dictum in Thesauro vol. 7. 
p. 318. Dixit de hoc scriptore 
Mueller. Fragm. Hist voL i. p. 
xxiv. 

ib.9 et p. 67 9 4. MvriXiptiiw] fu- 
rvXf^Kitbr L. 

5. *Epiatot Yigerus ap. Euseb. 
ubi *E^cno()] fptaauK V. alpiautt *i i: 6. 'ApMFTorcXi^ff] Vid. Mueller. 
Fragm. Hist. vol. 2. p. 181. 

8. dc odraMr] ^th. rrft^ et in marg. 
di* aMft, MS. Ottob. 

9. thptruoft Koi put^Xovt <l>vat»s] 
Excerpta MS. brevius cvpcnjc^ fii»- 
<^Xcta(. SYLB. 

17. Cor. I xiv. 9-13. 

F 66 CLEMENTIS [LiB. L a/(f>a>poi/. €av oiv firi elScS Tfju SupofUi^ Tijs (fxoinjfj &rofim 
T^ XaXovvTi fidpfiapos, kol 6 AoAcoi/ i/un fidf^apos.*^ ^^ 
Ka\ ** o AaA(Sj/ yX(&aari Trpoa^vyiirOdDj tva 8ueppj}V€vy.*^ 
val p.r)v ir^ ircrre hs ''EAAiyi/ay rj t&v Xoya>v wap^Xffe 
5 SiSaaKaXia re kou ypaxfjn^. ^AXxpjouov yovv Hepidov Rpo- 
T€ovidTrj^ irp&T09 (t>vaucov Xoyov avvera^v. ol 8e 'Ai/a- 
^ayopoM ^HyriaifiovXov K\a^ofi€vu>v TrpSrrov Sta yf>aif>rjs 
865 P. eKSovvai fiifiXiov loTOpovaiv. fuXos re aS wpAros TTf/xe- 
drjK€ TOif Troirjfjjuri k(u tovs AaKeScufwvuov vofwvs ifuXo' 

loirovqae ^ipiravSpos 6 * AvTvaaoLiosy SiOvpafifiov Sc hrevo^ 15 
tfaev Aaaos ^Epfuovev^, vpLVOv ^rqaixopos *lpjepai09y 
\opeuiv *AXxfiav AaKeSoufwvio^f tol ipayriKa *AvaKf>&ov 
Trjios, vTropyrjaiv HlvSapo^ Oi/jSoIbf, vofwvs t€ irpSrr(»s 
yaev ev x^PV ^^ KiBdpa Tifw0eo9 6 MiA^crw . 

'5 79. Noi fJL^v utfjifiov fiev hrevarjaev ^ApxiXoyps 6 Ila- 
pi09y xooXov Se uififiov 'iTnr&va^ 6 *K(f>eai09y kou Tf>ay<p^ 
Siov fiev Qeams 6 *A6rjvouo9f KoyfupSiav Se ^vaapuov 6 
*lKaf>ievf. Tovs xpovovs tovtoov iralSe? wapaSiSoaun yf^afi^ 
fuxTiKoiv, fUiKpov S* av eirf tovtovs oKfHfioXoyovfjuEvov ao 

20 7raf>aJ9ea6ai axrrov Seucvvfievov tov Aiovvaov, Si ov koHl 
Aiovvaui rj dea^ fJuerayeveaTef>ov McDi^creW rj avruca fjudXa. 
(f>aai Se kolL tov9 Kard SvoiTpi$T]v Xoyovs kou tol pijTopiKa 
iSi(OfuxTa evpelv kou fuadov (rvvrfyop^aou Trp&rov SiKavuoov 
Xayov eis eKSoatv yf>aylrdfievov *AvTi(f>&VTa ^oixf>iXov 'Pa/i- 

25 vovaiov, £9 (frrjai AioSoi>f>09y * AnoXXoSoof^os Se 6 Kvfuuo^ 

TTfi&TOf TOV KpiTiKOV eUTtjyrjaOCrO TOVVOfUl KOU ypOflfUlTiKOS 1 1. Amror Bcripsi pro Xeunrot. 
ib. ^lftMpcSot Sylb. ifupatos L. ifUL- 

pauis MS. Ottob. 

1 2. *AX«fiav Sylb. dkKfuaf L. 

13. vpioTot Sylb. irpwTWt L. 

16. *l7nr»tfa( scripei pro Imrava^, 

1 7. Zovcrapu»!» Potter. aurapwp L. 
21, ff &ia Sylb. Koi Bia L. 

ib. p*raytvfaT€pop Sylb. fUTaytP€' aripovt L. 

24. Ztf^tXov Potter. ^tXov L. 
(^vXov V. De patre Antiphontia y. 
Suidaa. 8. v. 'Avri^ttv cum annot. 
interpretum. Nominia hujua acrip- 
tura in codicibus variat inter 2»^ 
Xor, S^^cXXoi, et vitiosum Sd^iXoc : 
de qno dixi in vita Sopboclis in 
edit. Oxon. tertia vol. 8. p. ix. C. XVI. 8. 79, 80.] STROM ATUM. 67 7rpoaTiYop€v&ff. €vioi Sc *EpaT0(r6anj top Kvpvjpouop (fxurtPf 

^S cirEi^ €^€8<oK€P oSto9 fiifiXia 8vo Ypap^uiTuca hriypay^Sj 
a>pofiaar&ri Se ypofipaTiKOs w wv ovofWJ^ofuv irpSrros 
llpa^uf>avff9 ^uowao<f>dvov9 MvTiXrfvouo^. ZdXievKOS t€ 
6 AoKpw TcpSrros urTOprjTai vofwvs 64xr6ajLj ol Se MivwS 
Tov AiOf eni Au/icccof . oStos fierd Aavaov yiverai ivSe- 866 F. 
Korif avnoOev cbro ^lvdxpiv /coi Mcaucreoof y€V€^ a>9 pKiyov 
v7rofidvT€9 Sel^ofjuiv. AvKOvpyos S^ fierd iroAAa ttjs *\Xiov 
aXwrms yeyova>s enf irpo t&v 6XvfJL7rid8a>v ereanv iKorov 

30 vevTi^KOdrra vofwOerei AaK€8aipjoviois' ^oXtayos ydp tov9 10 
Xp6vov9 TrpoeiprfKapj^v. 

80. Apdjca^v 8€ 6 Koi avTos vopjodertfs irefH, Ttfv Tput' 
KoaTTfv K€u ivdrrfv oXvfiwidSa yeyovQ>9 ei^pia^Kerai. *Am- 
Xoxps 8i ad 6 T0V9 toTopaf TrpayfuiT^vacLfuvos diro Ttfs 
V\v6ay6pov rfXucias im ttjv *Effrucovpov T^XevTTfv^ yafitf' 15 
Xuivof 8€ SeKdrrf urrafjuivav y€vofi€vrfv errf <f>€p€i Ta rrdvTa 
Tpuuc6aia 8a>8€Ka. eri (f>aal to rfp^v to i^fjuerpov ^avo-^ 
6eav TTfv yvvauca *lKapioVy ol 8€ Oifuv fjuop twv TiTavi8a>v 
€vp€iv. Ai8vfu>s 8* €v r^ Trepi Tlv6ayof>ucrfs (f>iXo<ro<f>la9 

35 Ocai^o) TTfv KpoTa>vidTa> rrparrrfv yvvojuc&v <f>iXoao<f>rjarai 20 
Kcu rroirfpLaTa Ypd^jnu urTop€i. rj pkv oiv 'EXXrfvucff 0iAo- 
ao<f>ia d>9 fjuiv tiv€s Kard irepiTrroxriv iinffioXos ttjs dXrf^ 
6eia9 dfirfyenrfy dfJM8pa>s t€ KaL ov wdarfs yivenUy d>f Se 
oAAoi fiovXovrou eVc tov 8uafi6Xov Ttfv Kivrfatv ia^€i. €vu>l 
8€ 8vvdfiEis Tivdf VTTofiefirfKviaf ifiTrvevaai Trfv wourav 25 
<fHXo<ro^>iav {nr€LXrf<f>ajaiv. oAA* ei Kcii p^f KaraXafjLfidvei rf 
'^XXrfvucTf <l>iXoa-o<^ia to pJy^Oo^ Ttfs dXrfdeiagy en 8€ 

40 i^our6€V€i rrpdrTeiv Ta^ KvpuoMs ivToXdsf oAA* oiv ye 
TrpoKOTaaKevdC^i T^fv oSov r^ fiaaiXucarrdrjf 8iJ8aaKaXia, 

5. ykbm n&y — /mti& LeoparduB quo v. annotatio Potteii. 
Emend. 2, 11. luphtrw — fwv L. 13. Mnp L. iwpanfpY, 

9. ^jBor&r trtyr^Korra] irffyn^icoirra 26. cc «li ft^ L. ti /mv /a^ Y. '^ ci 

om. TattanuB ady. Qraec. c. 63. de «u Karakafiffmi H. MS." SYLB. 

F % 68 CLEMENTIS [Lib. L 

afirjyein} ato^pwL^owa icoi ro ffios Trporwroixra kcu 
irpoarvif^ovara el^ TrapaSox^p ttj^ oikrfi^la^ r^v irpovouuf 
So^ojlfiVTa. 

KE<I>. IZ. 

5 8 1 . Nai (fHxaw Yeypai(l>dai ** Treti/rcy ol irpo r^ irapov^ 
mas Tov Kvplov KXejTToi €uri Koi XijaTaL** iravr^^ pjEP 
oiv oi €y \oY<p — ovtoi Srj oi irpo ttj^ tov Xoyov aapK^o^ 
mtos — e^aKOvovToi KOjffoXucooT^pop. oAA* ol piev Trpoffnfrai 
aT€ ArrooTaXcirres kou ipmvevaOivr^s inro tov Kvpiov ov 45 

10 KXenToiy oAAa StaKOPOi. ifyqdi yovp 17 ypojffnj ** amoTetXey 
rj (ro(f>ia tov9 eavTrj^ Sov\ov9 anr/KaXovtra pjera v^Xov 
Kr)pvypxxT09 eTre Kparrjpa oIpov.^* (f>i\o(ro(f>ia Sc ovk otte- 
(rraXrj vrro Kvplov, oAA* ^Atfe, (fnfoi, KXoTreura ^ 7r(zpa 
/cActtou So0€uraj €it odv Svpa/U9 fj ayy^Xos paB^v Tt 
• TTi^ dXrj0€ia9 K(u fir/ KaTap^tvas €v avr^, Tavra €venv€V(r€ 
K(u KXesj^^ iSiSa^v ov)(i firf eiSoTos tov Kvpiov tov koi 
TOL T€Xrj T&v €(ropj€V(ov rrpo KaTafioXrjs tov €KaaTOv €ipai 
^yvayKOTOfy aXXa /iri K€oXv(ravT09' c^X^^ 7^9 ^^'^^ oxf)€X€uiv 50 
TOT€ 17 €tf av6p(xrnovs €p\opjivrj KXonrrjy ov tov v(f>€Xopj€Vov 

30 To (rvpxf)€pov arKonrovpjlvovj Karevdvvovarrjs Sc €i9 to crvp.^ 
(f>€pov Trjs 7rpovoia9 ttjv €Kfi(xxriv tov ToXfirjfmros* 

82. OZSa TToAAovf oSuiXeiTrTOD^ €jri(f>vofjJvov9 rfpuiv kcu, 
To firf KCi>Xvov auTiov €ivau XeyovTO^' (fxxai yap ouriov ^vai 134 a 
KXonrrfs tov firf (f>vXa^avTa ^ tov firf K(oXvaavTaj w tov 

a5 ifirrpTfafWv tov fifj (rfi€(ravTa to Scivov opyofMJkvov koI tov 
vavayiov tov Kvfiepvrfrrfv firf (rreiXavTa Trfv oOovrfv. au- 
Tuca KoXa^ovTOU rrpos tov vofwv oi tovtodv ounoi, ^ yap 
K(oXv(rai Svvafus ^v^ tovt^ kou 17 alraz tov (rvfifiaivovTO^ 
rrpoaaTrrerai. (f>afJL€v S^ rrpos avTOW to ounov iv r^ 

30 7roi€iv Koi €V€py€iv Kol Spav vo€ur6ajLj to Sc firf kodXvov 5 

5. Joann. x. 8. aovra, Idem vitium ego correxi 

10. Proverb. ix. 3. p. 69, 10. 

24. KwKwrwfra Sylb. pro ic«>Xv- C. XVIL s. 81—84.3 STROMATUM. 69 

Kora y€ touto av€V€pyrfrov €imi. eri ro fiey cSrtov 7rpo9 
ry iv^py^ia eoTi, Kaffmrep o pip vauTnfyo^ Trpoy ro ytp^^ 
(rffcu To aKa(l>099 o Si oiKoSofJw Trpio^ to eKTurdai ttjv 
cIkuWj to 8e fif) KOi>\vou Keyj&purrai tov yivopxvov. 8ia 
touto yovv iirmXeiTCUj an to KcoXvatu Bwapj^vov ovks 
iv€prfH ovSe KcoXvei. r/ yap ivepyei 6 fi^ kwXvwv; rfSrj 
Se KoL H9 mnfufHiaiv avTW o X6yo9 X^P^h ^ 7^ '^^ 
rpcoaw^ ovxji to /SeXo^, oAAa ttjv aairlda ttjv fi^ kcoAv' 
10 aaaav to /SeAo^ SceXffeiv cuTtaaovTai* ovSe yap tov 
KXeimiv, dXX^ ihv fii, Ko^Xvaavra Tffv KXafn,v KaTa- 10 
fUfv^vTai. 

83. Koi ray vaw Toiwv tAv '^XXfjvcov fir, tov "^E/c- 
Topa 4fi7rprjaaL 'keyovTcifVy aXXa tov *Ax^Aez^ dcori ica>- 
Xvaai Tov "KKTopa Svvafuvo^ ov KSKciXvK^Vy oAA* 6 puEv 
Suz fAfjviVy hr avT^ Si rjv jcoi firfvi€iv icoi firfy kcu firfv i$ 
ovK mr€ipy€ to irvpy /cox UTd^s avvatrujs^ 6 Si SuxfioXo9 
aiT€^ovaiOs cov kou fijeravoiqaau olos t€ Tjv kcu /cAe^w^ jcoi 868 P. 
6 oiriof avTos ttjs KXomj? ovx 6 fir, K0i>Xtjaa9 Kvpno^. aXX 

15 ovS* hnfiXa0r,s r, Soat^ f,Vy Iva r, KcoXixns Trap^XOj,. €i 
Se \pr, aKpifioXoy^iadcu rrpos avTow, iOTCDaav to fup fifj 20 
ica>Ai;rucov omp (f>afiiv eni r^r KXairrj^ y€yov€vcu firfS* 
oXim cuTiov uvaij to Sc Kci>XvTiKov €V€y€a6cu r^ tov 
cutIov iyKXrjfWTi. 6 yap rrpoamrl/^a^v cuno^ ian r^ 
Trpoaain^ofiEvtp tov fir, TiTpcoaKcaOcu /ccoAiW to Tpco0f,vai 
avTov^ Kcu T^ ^a>KpdT€i To Scufioviov cuTiov r,v ov\i fir, 25 
frparperrov^ aXXa KfoXvov, €i kcu fir, irpoerpcmv, ovt€ Sc 

ao oi ejTcuvoi ovt€ oi yj^oyoi ovd* cu Tifjuu ov0* cu KoXaums 
SiKCUoUy pLr, TrJ9 ^ln>x^9 €\avar,9 Tr,v i^ovaiav Tf,^ opfif,9 
Kcu axf^opfirjsj dXX* oKOvalov Trjs Kcudas ovar,^. 

84. "OO^v 6 fuv KcoXvaas outu>9j 6 Sc fi^ KtoXvacL^ ttjv 30 

2. yip€e6ai] yiyiwr&ai L. oentior anup$€ fecit, qtiod recepit V. 

15. fUfpUuf Sylb. /Atp^tuf L. 26. vporp€no¥t dKka Kmkvop Low- 

16. atnipyt L, ex quo manus re- thius. kmKvop, aXKa wparpinop L. 70 CLEMENTIS [Lib. L 

mpeaip T7J9 ^n^9 Kplvu Jkxalm^ V ori fioXurra 6 0w 
luv rjiup KOKm apouTWf ejru Se r&v afiaprffiiaTei^v irpo^ 

€00* 0T€ Kparei ff^ ayvoias K€u apuoBias ovarrjs 6Xiy(of)oupuEv 
Scaroarrjvou euconos oi KoXcums* kcu yap to wvperm»^ 
oKOVcrioVj aXX otop Si iavTOV tis kou 81 aKpourlapas 
trvperqjy ouTuofiE0a tovtov. w Sc kou t^s Koucias aKovatov 
ovarfs^ ov yap oupevrou T19 kolkov ^ kokoVj t^ Se wefi avro 
iqdov^ ovvoenrayofievos ayoBov viroXafioov Xrprrov rjyHTou. 

10 (Sv ovroDS iypvToav to anroLXXajTtadou Trfs t€ ayvowLs Ttfs 
T€ oupeatfos rrjs tf^avXrfs kou hriTepirovs kou rrpo tovtohv 
To firf avyKaraTtBeadou tous oaranjXais eKHvais ffwrra^ 
arlous oaroKeiTOU €(f> rffuv. XrfOTrfs Se kou KXejmjs o &a- 
fioXos XeyeTou ^^ei^oirpoffrfp^as eyKarafii^s tols rrpo- 

15 (fr^rousj KoBanrep r^ irvp^ ra ^L^avuiy "7rcu/r€f '* oiv ^ oiz^ 
rrpo KvpLov KXeirrai kou XrfOTaLy^ ov\ oarXm Travres 
avdfxoTroiy rrourres Se oi ^^evSotrpo^lnirou kou rroirres oi fiij 
KvpL(os vjr avTOV airfHrraXevTes. 

85. Kl)(ov Se Kou OL ^^evSonrpoffiifJTou to KXefifia to 

20 ovofia rrpoffrrjTLKov rrpotfnJTOu ovresj olXXol tov yjf€v<rrov. 

Xeyei yap 6 KvpLos " vfijus €k tov rraTpos vfxoiv tov dia- 

869 P. fioXov €(rr€ kou ras eirtBvfiias tov rraTpos vfxoiv OeXere 

rroL€LV. €K€tvo9 ovdpoimoKTovos ^v arr a.pyrjs kou €v t§ 

aXrfOeiq, ov\ e^rrrjKev, on ovk €<rrw aXrjOeia ev axrr^^ 

35 orrav XolX^ to yl^evSoSf €k t&v Ibuov XaXelj ori y^evcrrrfs 35 
i(rr\ KOL 6 rrarrip axrrov.^^ cV Se tols yl^evSeai koi aXriOfj 
Tiva eXeyov oi yl^vSon^po^pTJTOU kou t^ ovti oSrroi €» 
€K(rraj(ru rrpoe(frffrevov &s &v oeir^Hrrarov StoKovoi. Xeyu 
Se Koi 6 rroiii^v 6 ayyeXos Trjs pueroLvtHas t^ 'E/o/ia rrefi 8. nM Sylb. ovTY L. 25. XoXg L. Xo^ V. 

15. Joann. x. 8. 37. ^ffffvftiNrpo^frai] Litens ^frcvdo 

ai. Ibid. Tiii. 44 in margine babet L C. XVII. s. 85— 8;.] STROMATUM. 71 

rov y^tvBmpo^rfrov* ^tipol yap pjqfjuxra aXrfirj kaXei^ 6 
yap 8iafioXo9 avroi/ irXrfpdi T€p eavrov TTPevfuiTiy €t ru^a 
Svinjaerai pij^ou tAv BucaJuov.^^ irairra piv oiv olkovO' 
40/mTOU aposdep €19 KOLXhvf ^^uhi ypoopiaO^ 8ia rrj^ eicicAi;- 
crla^ 1/ TroXvTrouaXo^ (TO^fHa rov 0€w Kora irpoyvoiHnv r&v 5 
aiODVoou i]P eiroLrfoep €U Kpurr^. r(p 0€(p Se ovO€u ovtL' 
K€irou ovSe hnwrvovrai ri avr^ KvpUp kolL TravroKparopL 
oprL. 

86. *AAAa kolL ou r&v mroaraTriaavroi^v fiovXai r€ koll 
€v€prf€uu p£pLK0LL oicou ylpovTOU /lEu €K (f>avXris 8ia6€a€a>9 10 
KoBoemp kou oI voaoL ou aroofUXTLKOUy Kvfi€pp&vrou Se vrro 
rri9 KoBoXov Trpovoia^ hn t€Xo9 vyuLvov^ kolv voaoTTow ^ 

iQ ouria. piyurrov yovv rrjs deias irpovoias ro fi^ iaaou 
4Sr^P €^ oaroarda€W9 iKovalov ^velaoLV kouclolv ayprfarov 
Kou avoiHf>€X7J fi€V€LV, fir/^i fATjv KOTa TTOLvra fiXafiepav 15 
ajurrjv yeveaOou* rrj^ yap 0€va^ ao<f>vas kou aperrj^ kou 
SvvofjMDS €pyov iariv ov fiovov ro ayaBairoL€Lv — if>vaLs 
yap w €LTr€lv aSjrrj rov 0€ov d>s rov rrvpos ro 0€pfjuuv€LV 
Kou rov <f>oiyros ro (Jxotl^^lv — ^ oAAa komlvo fiaXiara ro 
Slol Koucoiv r&v iwLvorjOivrfov irpos tlpoi^Pj ayoBop tl koL 20 
y^pr/arop riXos airoT€X€Lv kou dxj^^XLfjuos rois 8oKovaL 
5o0ai;Aocr xp/fia0ou KoBamp kou r^ cic ir€Lpaapu>v futp- 
rvpUp. 

87. "^OTLv oiv Kov (f>LXoao(f>la ry KXoar^urQ KoBoimp 
vTTO IIpofiri0€u)9 rrvp oXiyov €L9 <f>m ejrLrrf^LOv -^^prjaifjuos 25 
^oimvpovfjuevov X)(pos tl ao(f>ias kou KunfaLs Trapa 0€ov. 
roLvrg 8* av dev KXeirrcu kou Xyorou ol wap "EAAiytre 

1. Tvwo L. rivaY. 26. naph Sylb. vtp\ L. 

2. TUfii — rmv dueoiW] Hermae 27. ravri^ Sjlb. ravra L. Com- 
Terba in initio Mandati II. panmdus Tatianus c. 61. p. 152. 

3. dvi^crcrcu] dvvr/rat MS. Ottob. ed. Ott. Ka\ xp^ ^ irpttrP^vovrt Kara 

4. £phe8. ili. 10, 11. r^v ^Xueuv irtirrcvfiv l[mp roir cnr^ 
9. aifegT a r i yo-ayrw] «nrooTfyoavrwr rrjt 1^777^ dpwrap/tvoK 'EXXi^Ay ov 

H. MS. oir o oT oy rM» Sjlb. Kar iniyvwrw ra cjccivov ^6ypara* 72 CLEMENTIS [LlB. I. ifxXoaofjXH Kou irpo rrjs rov icvplov Trapovaias irapa r&v 
*^fipaxK&v Trpotfnfrwv fUprj rris aXriOeias ov kot hriyvwrip 135 & 
Xafiovre^, aXX w ilSia crtf^ereptirafMvoi SoYfJUxra, kcu ra 
fuv impaypipa^avnsj ra Sc vno mpiepylas ofiaB&g tro^* 

6 aofuvoiy ra Se Koi i^povr^s* tcrw yap kou irv€Vfia 

870 P. aia&j^(r€a>9 layriKaxrvv. ayfwXoyriae Se kou * ApiarareAri^ 

ry ypoJtfn^ KXeirTu^v ao^f^ias r^v ao^fHariKfjv mro»v dor 

Trpoefiijvvaafjuev. 6 Se mroaroXos ^ a kou XaXovfiev** Xeyu 5 

^ovK iv SijSaKrois avOpayrruni^ ao^ia^ Xoyoi^y aXX iv 

lo BiSaKrolis irvevfwros.*^ iirl fiiv yap roiv irpo^Pirfr&v ^ irav^ 
rer" (fniaiv ^iK rov irXripa^fwros airrov iXaQofiHv^^ Sri^ 
Xovan rov \piarov, wrr€ ov KXenrou oi irpotfnirou. 
^Kou 17 SiSa^ 17 ifir/ ovk wrtv ifirf^^ o Kvpw Xey€ij 
** oAAa rov rrifiylravrof fi^ Trarpo^.** irrl Se r£v KXerrrov^ 

iBroDV **6 5e ouf> iavrov^^ (f)7iai "AoAcSy r^v So^av rrjv 
iSiav ^rp-eV* rotovroi Se ci "^XXrivcf ^(f>iXavroi kou 
aXaj^6v€9.** ao(f>ow Se avrow Xeyovaa rf ypouf)^ ov row 
ovron^ a(Kf)ow SiafiaXX^i, aXXa row SoKi^t ao(f>ov9. ^^ 20 KE<D. IH. 

88. Koi irrl rovr(ov (fyriatv ^airoXoi rriv ao(f>iav roiv 
ao(f>oiv Kou rrjv crvv^atv r&v rrvver&v oBerfiaoo.^^ €7ri(f>€p€i iroXXol y^ ol kot* avro^ avffnoTai 

KtxP'11'^''^ ^^P^py^ ^ ^^ frapa rtty 
Korh MenMTca «ol t&v 6fioi»£ axfr^ 
iJHKotro^lHwvrmf ^hfimvaif ml irflyMxa- 
poTTtw €frtip6BriiraM etc. 

J, KXffrruc^v ao^>Las r^y oti^soTuc^v 
fiirvy] KXcirriic^v ao^iap €lirii¥ n)v 
«ro^Mrrix^y MS. Ottob. 

8. Cor. I ii. 13. 

10. Joann. i. 16. 

13. IbicLyii. 16, 18. 

16. Timoih. II iiL 3. 

18. doK^orci «ro^vf] Iknajaur^^ftovs 
Cobetus Mnemos. vol. 11. p. 392- nt Potterns p. 58. ioafaurA^ictp pro 
doKria€ur6(f>mp restitnit, et recte haud 
dubie, nisi, quod vix credo, hoc 
looo Clemens doKffirti oo^ow prae* 
tulit ut ivT»s et doKtiawi accuratius 
sibi responderent. ^oKriaUro^t est 
infrap. 73, 19; 74, 23. 

20. rirl addidit Sylb. qui hoc 
potius quam ircpl addendum esse 
recte judicat coUato quod modo 
praecessit (§. 87) hii rwf wfta^iifrw 
et cirl rSnf n^cimWwp. 

ib. Cor. I i. 19, 20. C. XVIIL 8. 88, 89] STROMATUM. 78 

youv 6 mrioToXo^ ** irou co^^ ; ttov ypamioreos ; irov 
av^/fnfnis rov al&vo^ rovrov ;" Trpos auriBuuTToXriv rwv 
ypoL/ifjuxTHi^p T0V9 Tov aicSvof TOUTOV ^ffrrfras tov9 €^ 
idv&v ^hXoco^ovs ra^a^. ^ ovxji i/juopap^p 6 6^9 Trjv 
cro^lap Tov Koapjov ;" eir icrqs t^ fitopau ^i^ kou ovk 5 
aXrfOrj cos* ^ovto. kop rrvOjf Trfv airtap Trjf So^oao^Uts 

15 air&v ^ 8ia r^v rrcopoHriv Trjs Kap8ia9 airr&Vj^ cpei^ 
** €W€iS^ iv T§ co^fHa Tov 6€ovj^ Tovreari 8ia r£v irpo^^ 
tAv KOTrfyy^XpAvrjj ^^ ovk e/vto Koapjos Sia rijs ao^JHa^*^ 
rrjs^ &a r£v irpo^fnfr&v XaXovoTis ^ airov^^^ SrjXwori rov 10 
dnfVj ^€v8oKqa€v 0^09 6 6&)9 8ia rov Ktjpvypjarof rrJ9 
fjuofms** rrjs 8oKov<rrf9 "^lXXrjatv eivcu fuofms ^ a-Sxrai 
rom rrurreuovras^ eirHSr/ *lov8aIoi** (f>rf(r\ ** aripjua airowrC^ 
rrpw TrioTiv, "''EAA17W Se aoif^iav ^rfrowi*^ row apay^ 
KajjTiKovs KaXovp£vov9 X6yov9 Kcu rov9 aXXov9 avXXo" 15 

3o yuarfwvs SrjXovoTt^ *' q/Jt/u^ dc Krjpvcaro/juev ^lrjaovv X/kotoi^ 
iaracufKopivoVy *lov8aioi9 pj€V aKavSaXov^* 8ia ro ciSaras 
rqv rrpo(f)rfr€iap fiy mar€V€iv r^ €Kfiaa€ij ^^'EXXriai 8€ 
fjuopiap*** fjajd&8€9 yap qyovvrai oi 8oKrjaiao(j>oi 8ia t€ 
avOpmrov vlhv d€ov XaX^lv viov r€ €y€iv rov 6€ov Koi 8fi 30 
Kou ireirovOivaA rovroVf o0€v airow 17 rrpoXrf^is rfjs 
oiria€w avoar€i0€i anriarevv* ri yap rrapovaia rov aeorrjpos 
ov fjuofxnfs eiroiria€v Kai aKXrif)OKap8iovs Ktu irrurrov^j 
aXXa aw€row k€u evmiB^ls kcI irpos en maroWf €&/- 

35 y&riaav 8€ €K Trjs r&v VTraKOvaavrwv €KOvaiov rrpoaKXi- 25 
a€(os y(ofMja0€vr€s oi fjof W^Xrf^ravr^s Tr€i0€adai aavveroi 
r€ Kcu wmaroi Koi fjuofXHy ^ airois 8€ T(n9 KXrfrois *Iou* 
Saiois r€ Kcu "EXXrfai \pi(rro9 Oemi 8vvafU9 ian koL 871 P. 
&€ov ao(f>!aJ*^ 

89. M17 n oivy m€p kcu afjLSivoVf a!rro(f)aTiKov rfpfr€ov 

7. Ephes. iv. 18. a m. rec. alptrufi» L. 

20. (M/NMrov] ajw, supencripto 27. Cor. I i. 31-24. 74 CLEMENTIS [Lib. L 

To " ouxi ific^papetf o fleoy t^v a-o(f>iap rov Koafiov^^ 
hr icrqs r^ ovk ifjuopavep, tm fi^ rj cuTla Tff9 a-XripoKapSia^ 
avTois irhpa tov 0€w <f>aiinfrou y^popiirq ^^ tov p/copaiKurros 
TTjv (To^iap'^^ cV imn yap Kairoi a-Q^HM, ovt€9 iv putii^ovi 

5 aJTiicL ye/ovaffi fMJ/ irurrevaairrey r^ Krip^putrij iKovaw Z^ 
yap fj T€ oupeai^ rj r€ rrj^ akrfdews iKXoyrj. oAAa iccu ro 
^oaroXm Trfv ao^iav r&v ao^v*^ ry rrjs^ Karaff^povov' 
fiBvri9 iir€popa>pjani9 fiapfiapov (JHXoa-o^l^ias aPTiTrapaffeaei 
KaraXap.^^nu (fnialvj w Ktu o Xvxyo9 vko tov iqXIov 

lo KaraXafirroiifvos aaroXtoXevai Xeyerai r^ fi^ rrjv larfv 
iKT^Xetv ivepY&av. iravrtov roiwv avOpmraiv KocXrjfiOHov 
oi imaKOvaai fiovXrfdivrt^ ** ^Ai/roi'* a>vofMa$rfaav. ov 
yap iariv aSucia Trapa ry Oe^. avriKa i^ iKaripov yevovs^ 35 
oi inaT€vaavresj ovroi **Aaof mpiovaios*^ kop rcw 

1 5 Hpd^eai r&v mroaroXmv evpoi^ op Kara Xe^ip " oi fiip 
oiv oaroSe^dfJuevoi rov Xoyov airrov ifianrrijaBrfaap ^^^ oi Se 
firf 6eXrfaoLPre9 ireiBetrOai iavrovs anrearrfaav SrfXaSrf. 

90. ri/wf Tovrov9 rj 7rpo(fnjreia Xeyei " Koiv OeXrfTe kolL 
eixraKovarfre fJLOV, ra dyoBa rrf^ yrf^ (^yeaOe^^ i(f> rffup 

20 Keifjutva SvEXeyypvaa kolL rrfv oupeaiv icoi rrfv iKTpairrfVy 
0e(w 8e eiprfK€V 6 dnwrroXos rrfv Kard rov Kvpiov SiSa- 
aKoXiav, ao(f>iaPj Iva Sei^ rrfv dXrfOrf (f>iXoao(f>iap Si 40 
viov TrapaSiSofjLevrfv. dXXd ydp kou 6 SoKrfaiao(f>os irapai' 
veaei9 e^ei nvds rd^ rrapd r^ drrotrroX^ KeX&jovaas 

2^ ^^ ivSvaaaOcu rov koupov avdpomov rov Kord 6eov Kn^ 
adevra iv SiKouoavvrf kou oaiarrfn rrfs dXrfSeia^s. Su> 
dn-offefjuevoi ro yf^vSos XoLXeire dXrjOeuiP, firf SiSore tottov 
ry Siafi6X(p. 6 KXerrTa>v firfKcn KXeTrreno, fJLaXXov Se 

3. cir* tarfs r^ L. ivUniSy omiflso bique aut koc excidisse aut cXc- 

T^, V. Cont p. 73, 5. frrowri et Kora^poiHnfiutffis delenda 

7. KaraftipovovfUpnf vntpopmiuvris] esse. 
Hoc Sylburgio davpMT^s dictum 15. Actw. ii. 41. 
▼idebatur ut yoiirfvovoi icXiinwcr» 18. lesai. i. 19. 
p. 343. §. 47. Probabilius est utro- 25. Ephes. iv. 24, 25, 27-29. C. XIX. 8. 90, 91.] STROMATUM. 75 

Kaftrtarto ifrya^fj^tw ro aytfBov*^^ ifr/al^aOai Se iari ro 
7rpoa€K7rovHV ^ffrovvra Trfv aXrjO^uxv, avv yap ry Xoyuc^ 

45 einroua^ ^^tva cx^rc fieraSovvcu r^ yp^uiv €)(0VTi*^ koi Trjs 
KoafUKTJs mpunxrias kou Trjs O^vas aoif^w. PovXercu yap 
iKSiSaaKeaOm tov \oyov kou eis tols Tpoari^as to apyvpu}v 5 
fiaXXeaOcu SeSoKtpjour/jJvov oKpificis cip to iKSapei^eaOou. 
o$€v eiru^pei ^ Xoyos aairpo? iK tov aToparos vpj&v firj 
iKwopeviadoii^^^ amrpos Aoyop oStos 6 i^ olrjaecos, ^ oAA* 
€1 Tis aya0o9 tt/oop oixoSofirfv rrf^ XP^^^y ^^ ^ X^P^^ ^^^^ 
oKovovaiv.** ayajffov S* av avdyKTj 0€ov ayaBov rov Xoyov. 10 

S^ ircop Se ovK aya0O9 6 aa^oav ; KE<D. 10- 

91. 'Ett^ 061^ fjutprvpovvrou aXrfOrj rwa Soyfjutrl^eiv 
Kou ''EWrfv^St €^€aTi Kovr^vOev aKon^iv. 6 HavAos iv 
rais ilpa^ai rcov oaroarohoi^v avaypouperou Aeyo^v irpos , ,. 
TOV9 * Ap€07rayiTa9 ^ SeunSoufJMV^aripovs vfias Oea^p&^ 
Si€pxp/J^vo9 yap Kou urrop&v ra a^fiaafjuzra vfju&v ^pov 
136 8. ffaffwv ip ^ aveyeypomro ^ayvciar<p 0€^* ov oiv ayvo^ 
ovvT€9 €va€^ir€^ rovTOv €ya> KarayyiXXo) vfjuv. 6 ^cor 6 
TTOt^aas Tov Koafiov kou rravra ra iv avnpj OVT09 ovpavov ao 
Kou yffs vrrapxcov Kvpiw ovk iv y€ipa!roirfroi9 vojols Koeroi' 
K€i, ovSe viro y€ip&v avOpmrivcdv depaireverou rrpoaS^ofUvos 
TiP09f ourro^ Sov9 iraai ^&nfv kou rrvorfv icflu ra ircarra^ 
5 eirohfae rc i^ ivos rrav yivos av6pmroi>v KoroiKCiv irrl 
7ravT09 rrpoamrov r^y yfj^j 6piaa9 rrporerayfjuivov^ Koupovs 25 
Kcu ras opo0€aiai rff^ KaroiKias axrr&v ^jT€iv ro O^iov^ €i 
apa ylnjXoufn^eiap ^ €vpoi€v &Vj KouTOi ov fjuucpop arro 

x6. Actor. xyii. a2-a8. 25. wpmrayititmms ex Laca re* 

33. Th wam\ ra sapra Tersom stitui pro wpoarmyftMvmft. 
ab «idein maDU L. 76 CLEMENTIS [Lib. I. 

ivos^ tKcurrov rniSiv xmap)(pvTos* cV air^ yap ^pjBv kojL 
Kipoufji/£0a Kcu eapjev, w kcu rtves t&p koO* vpJas mujfr&v 
uprljKaffWy 

Tov yhp KoX yipos i(r}Uvr 

5 €^ tov SfjXov OTt KOLL iroLrjTiKols xp(0fjuev09 Trapadeiy/juzaiv 
€K T&v ^ApoTOv ^aivopjevoDV SoKifjM^i Ta irap *lSAAi7<re 
KoXSiS eiprjpjevay kou 8ia tov ayvaHJTOv deov TipjojcrOaj, pkv lo 
Kora mpi(f>paj(nv irpos t&v ^IS^Xtivodv tov bqpuovpyov deov 
"Qvl^arOy KaT emyvoixnv Se Setv 8i vlov TrapaXafieiv t€ kcu 

lo fjuxjdetv» 

gz.^ *A7re(rT€i\a oSv 8ta tovto (re ei^ tcl SBvrf avo^aC^ 
(frridiv ** 6(l>0a\fJLoif9 airrciv tov eirurTpe^cu otto aKorov^ 
eif 0<3f Kou TTJ^ e^ovaia^ tov aarava eirl deovj tov Xa^iv 
avTOvs a(f)€aiv ofJuipTiciv kcu KXrfpov ev Toh rffvojafjAvois 

iSTriaTet Ty eis efjuej^* ovrot oiv oi avotyofjuevot Tv(f>Xoiv 
o(f>Oa\fJUH rj 8t vtov erriyvoxri^ i(rTt tov rrarpos rf Tfj9 
Trepuf>pajaeci>s TrJ9 ^^XXijvtKijs KceraXrjy^Sy to T€ oaro ttj^ 15 
e^ovaias tov aaTava hrurTpe>^ai to wiro ttj^ cLfJuaprias 
€(rTl fjuETafiaXXe^rOou 8i fjv fj 8ovXeia eyeyov^t, ov pffjv 

20 arrXm Traaav (f>tXoao(f>ia;v oen^oSe^fOfju^ay aXX eKcivrjv tte/m 
^f KOLL 6 rrapa TlXaTa>vt Xeyet ^ScoKfxirrj^* eial yap 8^y £9 
(f>aat, irefH tol^ TcXeras vap0rjKO(f>6pot puev iroAAoi, fidxxoi 
Se T€ wavpoij ^ TToAAow fjuev tov? KXrjroitSy oXiyov^ fic tow 
€kX€ktov9** ouviTTOfJuevo^. €7ruf>€f>€t yovv aa(f>£s ^^ oSroi 

35 Se eiat Kara Trjv efifjv 86^ap ovk aXXot fj oi rr€(f>iXo(ro^ ao 
(frrjKCT€9 6p$w9j S>v 8fj Kaya> Kora ye to Svvarov ovSiv 
amXarov ev r^ /3t^, oAAa Troam Tpaircp rrpavdvfifj^v 4. ToO — ^] AratiiB Phaen. 5. 8. tMpU^patmr Sylb. mpUfmaw L, 

5. ^( &y — *aufoiiit¥»v\ Haec ab hic et p. 736. §. 135 : sed pauUo 
scholiasta verbis aliis ab Clemente post ntpyif^poiirtm, 

flcriptis subetitota ene eonjicit 11. Actor. xxvi. 17, 18. 

Valcken. Diatr. de Aristobulo p. 21. nXarttvi] Phaedon. p.69. 

31. 33. Matth. XX. 1 6 ; xxii. 1 4. C. XIX. B. 92, 93.] STROM ATUM. 77 yevwOoL. ti 8e opOw TrpouOv/u^u Koi ri rjrvaa/uv 
iK€UT€ €X06vTt9 TO aoKf^h eiorofjuiffay 4av 0€O9 OeXjjj oXlyop 378 P. 
v(mpov. 

g^. ^Ap ov 80KH croi Trurrm^ €#c rmp '^fipouKcit^ YP^" 
ff^&p TTfif pera Oauarw iXniSa rov Sucaiov arxxfnipi^eu^ kolu 5 
r^ AriiioSoKtpf cl 8^ tov HXmxDPos to avyypafifjui* 
" fitfSe rfyov to (f^iXoao^fkip Xiyuy mfk rw T€xya9 KxmTa" 

25 ^ovra^ ^v ov8€ TroXvfiaOwPTa^ oAAa aWo n, hru eycoye 
^fiijp Koi oP€i8o9 eunu.** ^dcc yapy oifjuu, As apa rjSq 
irovXvfMoBo) poop €X€ip ov 8i8aarK€t koB* 'H/XKicAeiroi^. €P 10 
716 r^ Tnfontf ttJs HoXmia^ " Tovrov9 o^p iravTasf^^ (f/riai 
*^Kou aXXovs TouovTcop Tump fjuxBrp^ucow kou Tav9 t&p 
T€)(Pv8pia)P (f>iXoao(f)ov9 drjaofJi£p; ovSafJboi^y €nroPj aXX 
0fJUHJ0V9 fJ^P (fHXoao(fH)i9^ Tow 8* aXrfOu/ov^f €^, Tipos 
Xeyeis ; tow t^9 aXrfSeiaSt ^p 8* eycn^ (fHXjoOeafiopa^r ov 15 
yap €P y€(ofJueTpia ain^fJuiTa kou vrroOiaet^ ^owrg (fnXo^ 

3oao(f>iaj ov8* ip fjuwauc^j (rroxaoTUCff y€ oixrgj (w8* ip 
QurTpopofiui (pwuc&p Kou peopTODiP Kou HKoronf fiefivafJUEpg 
XayoDPj oAA* avnw Taya0(n) &i ijrurnffirj9 kou ttj^ aXrj" 
$€ias» mpoDP fju€P oPTfBP TayaBoS) 68oipj wrmp de im ao 
ToyaBop. wrr ov8* avTos ttjp iyxvKXiop muS^iap avPT€' I. vpovBuit^Bipf] frpoBoi$oviuf¥ MS. 
Ottob. Volait wpovSufiovfupf, ut est 
ap. Flatonem. 

6. d^yiodtky] Memoxia IftpfiUB est. 
Nam l^^ntur haec in 'EpaoTEus 

p.137- 

7. KV7rra{airms] ittmTa{ovTa recte 

up, Flatonem. 

10. mvkvpoBbf v6op t^otw ov dtiar 
cricct] nokvftaStf v6o» tx^i h Maa-Kti 
L. Comxi ez Aihenaeo 13. p. 
610. nbi froKvpa&if v6op txiKv oit dt- 
ddtntu, et Diog. L. 9, i. nbi mvXv- 
fuiBhf v&av ov hJboffffMi, Conf. Mnl- 
lach. Fragm. Philos. p. 316. In 
H. MS. est oiff Jpa troXv/io^ia v6ov II. IloXirc/af] P. 475. 

13. futBtfTucovs MS. Ottob. futBtf' 
fUKnKovs L. qnod etiam apud The- 
odoretum est Aff. Or. i. p. 9, 13. 
(23. Oaiflf.) 

ib. ro^£ rdir MS. H. SYLB. ro^£ 
om. L. 

13. B^oofigpljlpifoofiitv Plata 
ib. ttvov ex rlatone. c£rcy L. 

14. iJHkoo^^fov L ^cXoa«S0ovr V. 
19. dXX' aS Tov ayaBov di L. 

Correctum ex Theodoreto. 

30. dyrwy rayaA>v MtVf &owtp dc 
nrl] irrmv rw ayoB&Vf Mfmv di 
inl Potterus. 78 CLEMENTIS [Lib. I. 

Xeiv wpof rayaBov SidcMrtj cnn^pyop Sc rrpos ro Steyeipeip 
Koi avyYVfiva^€iv wpos ra votfra rrfv yfrvxnv. 

94« Etr odv Kara wcpvnrwa-iv (f^aartv irroif^Oey^acrOal 
riva rrj^ akrfiov^ (JHXoa-oif^ia^ row ''EIAAi^var deia^ oucovo^ 
5 fjua9 rj TrephrrciHns — ov yap ravrofwrov iKdetaaei ri^ Sul 35 
rrjv vpoy ripJas (JHXanfJuav — , ctre Kara crwrv^uiv ovk 
aTrpovoifrof rf <rvvrv\iaj etr ai (f>vaiK^v €W(Hav iaxriKivai 
T0V9 EAAi/ra; \ey(H rov rrj^ (f>vam9 Svffuovfryov €va 
yivdHTKOfuv j KaBo k(u r^v SiKaJKHrvvtfv (f>vauc^v eipjljKafjuEv^ 

j J €ir€ fiffv KOivov €(ryriK€vai vovv ris 6 rovrov irarrjp koll r/r 
Kara rrjv rov vov Siavofirfv StKcuo^rvvrj (rKOTrq^rcDfjLiv. op 
yap rrpoava^fxiovrj^riv ri9 etrrg kou (rvv€K(f>(ovri(nv alrua" 
crrjrcuy rrpo(frqr€ia9 eUbrf X€y€i. vcu fir/v Kar ifixfHunp 
aXrjdeia^ oAAoc 0€Xov(nv €ipij(r0ai nva rdis (f>iXo(ro(f>(Hs, 40 

1 5 6 fJLEv oiv 6€(nr€aios a7r6(rroXo9 €0* rjfjiSv ypaj(f>€i ^^ jSAe- 
rrofjuev yap vvv a>s 8i iacnrrpov* Korr avoKXaaiM hr avrov 
€avrov9 yiV(oaKOvr€9 kok rov iv rjfjuv 0€u>v ro rroirjnKov 
cunov w (Hov r€ (rvv0€ci>povvr€9. " clSey yap^* (f>rjai ** rov 
a8€\(f>6v aovy €i8€9 rov O^ov aovj^ rov aarrrjpa olfjuu 0h>v 

20 €iprj(r0ai rjfuv ra vvv. fjuera 8€ rrjv rrjs aapms caroO^aiv 
^irpoaamov irpo^ rrpoacmovj^ r6r€ rjSTj opurriKw kcu 
KaraKrfirrucm, arav KoBapa rj Kap8ia y€vrjrcu. kcu kut 
€fjufHxaiv 8€ Kcu StjaufHun» ol oKpifim rrap "^EAAt^cti 0cAo- 45 
ao(f>rjaavr€9 Siopwn rov 0€6v\ roiavrcu yap cu kut adv- 

2svafjuav (fHwraaiai aXrj0€i9 w (fnivraaia KaBoparcUj iv 
roh v8aaiv op&fuv kcu ra 8ia r&v 8uuf>avciv jcoi SiovyAv 
aci>fjuara>v. 

95« KoAcSp oiv 6 ^o\ofJu£v ^^ 6 arreipa^v^* (f>frjai ^^ &- 

a. irp^ nk k.] Wr rii p. MS. Ot- prozima Tel oomipta yel defeota 

tob. gint 

10. «li rU Sjlb. xai rrjs L. 26. kcu rii bUk] rh supra vermim 

15. Cor. 1 xiii. 12. babet L. 

25. 0X17^;^] oKrfi&s Lowihiiu, 28. Proverb. xi. 21, 24. 
quo nihil proficitur, quum verba C. XIX. s. 94—96.] STROMATUM. 79 

KaioavvriP ipyaJ^erai irurriv. Hoi ^ ot ra tbui ^airei- 
povT€9 OL irXeiova irouovaiv.^^ kolL iraXiv ^^ €7n/jje\ov r&v iv 
T^ TT^up xXiopciv icoi K€pH9 TToov, Kcu avvayay€ ypprrov 
50 iSpiiiov^ tva exgs Trpofiara ch ifioTurfiov*^ opas o7ra>f Koti 
rri^ €^<ad€v aKe7nj9 t€ 'kou (f^vXoKTj^ (f^povTumov. ** yi^o)- 5 
irrw Se imyvwarg yln/)(a9 iroi/ivlov aov^ " trrav yap S9vrj 
ra fir/ vopjov €\ovTa (f>va€i to, tov vo/iov irou&aiv^ ovtoi 
vofiov fiTj €xovT€s iavTols €ia\ v6fio9* Trj^ aKpofivarlas ra 
Sucoucifuira rov vofiov ^vXauraovirqs Kara rov mroaroXov 
137 S. Koi rrpo rov vofiov kou rrpo rrjf rrapavaias. olovii Sc 10 
avyKpuTiv rroiovfJuEvos o \6yos roiv oaro (f>i\oao<f>ia9 rrpo^ 
T0V9 ouperiKovs Kakovfjuivovs ifKfnivois rrawy ^ Kp^iaaoav* 
(frrjal ^(f>iKos iyyvs rj o&A^o^ puiKp^ oIk&v^* ^09 Si 
ip^iSerou im yf^vSeaiVy 0^09 iroifjuaiv^i avifiovs Koi daoic€i 
opvea 7rT€parrd** ovk oifiai (f>i\oao(f>iav Xiy^iv ra vvv rov 15 
5 XoyoVj KOUT(H iv TroAAotip rd €iKara ejnx^ip^i /coi mBapev^ 876 P. 
fTOi (f>iXoao(f>ioLj dXXd ra^ oup€(r€is imppairij^^i. im(f>€p€i 
yovv ^ dnriXjLmv ydp 68ow rov iaurov dfnr€X&voSj rds S€ 
rpoxids rov iSiov y€a>pyiov * rr€7rXdvrjTOU.** aSrcu 8€ €iaiv 
ou rrjv i^ dpyrjs iiroX^iirovaou ixKXrjaiav. airiKa 6 €i9 ao 
oup€aiv v7ro7r€ad>v ^^ Bupyenu 8i iprjfjua^ dvvSpov*^ rov 
OVT099 ovra 0€ov KaTOLXiiroi>v €prjfios d€oivy v8oi>p dw8pov 
^rjroivj " rrjv doiKr/rov kou Siyjnov irr^pxpfJUBvos yrjv^ orvvd^ 
ya>v xfpa\v dKapTriav** 

96. ** Koi T0i9 iv8€€ai (f>p€v&v rrapaK^XevofJuu^* Xi- 35 

loyovo^a (frrjalv rj ao(f>ia rocir dfjuf>\ rd^ oupea^i^ SvjXovoriy 

" dpT(ov Kpv(f>i(ov 97&W dyffourO€ kou v8aros KXomrjs yXv^ 

K€pov^ apTov Koi, v8oi>p ovK eiv dXXcov nvoiv oAA* ^ im 

tAv apT(f Kou v8aTi Kard rfjv 7rpoa(f>opdvy firj Koerd rov 2, Proverb. xxvii. 25, 26. 12. Proverb. xxvii. 10. 

5. Ibid. xxvii. 23. 25. Ibid. ix. 12, 16-18. 

6. Rom. iL 14. 29. r&p Sylb. rf L. 80 CLEMENTIS [Lib. L 

Kwova rrJ9 iKkkqoriaSy 'xpoi)fidv(oy cup&ntov i/i<f>av£9 tot'' 
rovoTi^ rrj^ ypacpirjy. eiai yap oi kou vStop ^nXov evxapir' 
crToikriu. ^ oAAa offOTrySijaoyf p^ }(poviarQs iv r^ rm^ 
airfis.^ rmov rrjv avvayayyijvj ovx* Se iKKXrjaia^v o/juh^ 
5 vvpja>9 Trpoa-eimv. vra eTrufHovei ^ ovra> yap Suifii^(rg 
v8a>p aXkarpuoVy^ ro fianrurpja ro aiperiKoVj ovk oikhov 15 
KoL yvqcTUxv vSa>p Xoyt^opdvri* ^kcu vmpfii^aji nrcrapjov 
akXorpuov^^ rov wapaff^epovra kol Karaavpovra eh Oakao'' 
aav €19 Tjv iKSiScrai 6 7rapeKrpoarH9 cVc rfj^ Kar aXrjdeuw 
10 iSpaianp-os avveKpveis ad0i9 ^9 ra iOvuca Koi oraKra rov 
fiiov Kvpjora. 

KE<D. K. 

97. *12ff Se ol TToXXoi av0panroi ol KaBiXxovre^ t^p 
vavv ov TToXXa curui Xiyoivr av^ aXX iK ToXXciv curu}v 

15 ev^-^ovK «TTt yap curu}9 €KaaT09 rov KaOiXKearOai rriv 
vavv, aXXa avv T019 aXXois — otrro) #ca2 rj ^kXoao^ia rrpof 20 
KaraXrp^tv rff^ aXriOeiaf ^firria-is odaa aXrfieias crvXXapL" 
fidvercuj ovk curla oiara KaraXrp^aify avv Se rdi9 aXXoi^ 
curia kcu avv€pyo9. raxa Si kcu to crvvairtov curiov. co^ 

ao Se ivo9 ovro9 rov evSaipjovelv curiau rvyyavovcnv cu aperdi 

rrXuoves vTrdpxpvacu, kcu w tov BepfjuiiveaOcu o re ijXiof 

ro T€ rrvp fiaXavelov rc kcu iad^^, ovrrm pws oSari^ rrjs^ 

aXriOeias TroXXd rd avKXapfiavopjEva rrpos ^ijnjaiv avr^r, 

876 F. f} Se €vpeai9 St viov. ei yovv aKorroipjEVj pia Kord Svvapw 25 

2siariv 17 dperfiy ravrriv Se avpfiefiriKev rovroif pev TOtr 
rrpdypjoaiv iyyevoiju^vrjv XeyeaOcu (f^povijaiv, iv rovrois Se 
aaxl>poavvriVj iv rovroif Se dvSpeiav ^ SiKcuoavvriv. dvd 
rov avrov oiv Xdyov kcu fjuds ovari^ dXrfieias iv yea^pje* 
rpia fjuev yecopjerpia^ dXfideuiy iv fju^vaucg Se /JLOvaiKfj^f 

30 Kdv (PiXoao^ia ry 6p6y 'EAAiyi/iic^ €07 dv dXfideui. fjyovri 

*3« Cvf"i^"^] '^" Cn^o-t» Sylb. C. XX. 8. 97—99.] STROM ATUM. 81 

Se rj Kvpia avn) dXTfOeia aTrapeYy^iprfro^j rjv irapa r^ 
vi^ Tov 6€ov TrcuSevofieOa. 

98. TovTou (f^afiBv TOP Tpmov fiids kcu r^y avTtjf 
30 Spa^ijs T(p /jjEV i/avKXrjpcp Sodeurris XeyeorOcu uavXoPj t£ 

Se TcAfflinj T€Xo9j Ka\ ipouciov fuv r^ arajfffiovx^pi fucrdou 5 
& r^ SiSouTKaktp^ KoL r^ irvn paurKovTt appa^ua. eKOjcmj 
Se €iT€ aperrf €iT€ kcu aXrfB^ua (TVV€ovvfia>9 KdKovfievrj fwvov 
Tov Kojff* ^avrrfv aTrorcX^afJUxros €<rriv cuTia. Kora crvy^ 
Xpnja-iv Sc TOVTfov yiV€TCU to ^vSaifJLOva)^ ^v* firf yap Sr/ 
€uSaufiovcifjjev TTplo^ tol ovofwra^ arav tov bpOov filov ^vScu- 10 
fjuovlav Xiytofjuev kou evSaifiova tov K€Koa-firjfJuevov ttjv 

35 V^^W'' ^vapercof. el S€ kou 7r6ppG)0€v avXXafifiaverai if^iXo^ 
aofj^ia Ty wpw ttjv aXrjO^vav €vp^i icara Suxxf>6pov9 
hnfioXas SuiT€ivovaa hri Trfv 7rpoa€yw9 arrrofuvrjv ttj^ 
aXrjff€ia9 ttjv koB* rjfjuas etSrjaiVy oAAa avXXafJLfidvercu y€ 15 
r^ XoyiKW €7n)(€if)€iv iairovScucoTi av6wirr€a6au yvtoa^o}?. 
\cs>pi^€Tai T€ rj *^XXrjvuaj aXrj0€ia TrJ9 koB* rjfiasy €i kcu 
Tov avTov fjuer€iXrj<f>€v ovofjLoro^, kcu fjuey^€i yva>a€C09 kou 
oeiroS^i^ KVfHorr^pa kou Oeia Svvafjuei kcu TOi? 6fJU)iOi9' 

40 0€oSiSaKroi yap rjfjuus Upa ovtcd^ ypapifJuiTa rrapa r^ vlcp 20 
Tov 0€ov TTCuSevofJuevoij €vd€v ovS* mrauTcos Kivovai tols 
yfnrxa^j aXXa Suu^p^ SiSourKaXia. 

99. £1 S€ Kou SuxjaT€XX€adou rjfj£s Sia tow <f>iX€yKXrj' 
fjLOva^ d(^(r€i, avvoLiTiov ttjv i^iXoa^off^iaLV kou (rvv€pyov 
Xeyoirr€9 r^p aXrjeov^ KaraXri^m ^^iv oiaav aXv- 25 
0€ia9 TrpanrajuS^uw avrrjv ofJuoXoyrjaofJu^v tov yvoxmKOVy 
ovK auTiov Ti$€fJL€V0L To arvvaiTUiVy ovSe firjv to avv€pyov 
a7/v€KTiKov ovS* d>9 ovK ovorjs av€v Trjv (fnXoa^oif^iaPy eTrct 

I. Kvpta] Kvpias H. MS. et alibi. 

3. Tovrov] Twrw fih oZ» H. MS. 24. ri)y ^tXoao^»^ Sylb. ri)v om. 

12. ivapixfAt L. tvaptrat Y. L. 

16. mfSatmadtu^ aMsrr t Tai MS. 38. ovS' &s oiit oCmi^ Sptv rijp ^- 

Ottob. Xoo-o^ioy] Arcerius et Hoeschelius 

21. &aavTm'\ ws avTtts L, hic 3p€v Ttjs ffHkoaoffiiat' ut interpres 

VOL. II. G 8S CLEMENTIS [LlB. I. €r)(€Sou ol Troirres av€v 7yj9 iyKVKXiov irouSeia^ kcu (JhXo' 45 
ao(f>ias rrjs 'EAAi^i/eir^f, ol Se kcu Svev ypofifiaTfOP ry ffeia 
Koi fiapfidpoi^ KivrjdivT€s (f>iXoao(Pia Bvvap£i tov irept Oeoi} 
Sia iruTTecas irapeikrj^fuv Xiyov^ avrovfyyS €ro(f>ia iren-our- 
' Sevfievoi. o Se fieO* eripov Troia oreAcy ov KOjff* auro 
ivepyelvy (jvvepyov (fxifjuEV kou (tvvoutiov otto tov ovvoutiov 
auTiov inrap)(pVy airo tov erept^ crvveXdeiv outiov yiyvwOau 
a^vofjuurfievov' KOjff* eavTo 8e firf Svvourdou ro anroreXeafJua 
TO KaT aXrfievav Trapeyeiv^ Kouroi kou Ka$* eavT^v eSiKouov 50 

10 TTore Kou 7] (f>iXo(ro(f>La ro w "^EAAiymf, ovk eh ttjv koBoXov 
Se 8iKouo(rvvr)Vf els^ rjv evplcKerou (rvvepryosy KoBinrep Kau 6 
irp&ros Kou 6 Sevrepos fiadfws r^ ei^ ro xnrep^v aviovri 
Kou 6 ypafipjiTurrris r^ (f>iXo(ro(frfjaovTiy ov\ g>9 Ktxra ttjv 
a(f>oupe(riv avTrjs rjTOi eXXeiTreiv r^ koBoXov X6y(p ^ avou" 188 8. 

15 peurOou ttjv aXrjdeiav^ eTrel kou rj oyjfis (rvfjficiXXerou kcu rj 
oKof) Kou rj (f>ci)vr) irpos OLXrfieuiVy vovs 8e 6 yvG>pi^a>v 
avTrjv rrp(xr(f>vm. aXXa tHv (rvvepy&v tcl fjuev rrXelovaj 
TCL 8* eXcuraova irpoa(f>epercu Svvafuv. rj yovv acuf>7Jveia 
avvepyel rrpos Trjv rrapoiSoaiv ttJs aXrjOelas kou rf Sut" 

20 XeKTiKTj rrpos to firj vTronriTTTeiv tcu9 KaTorpe^ovaous 
oupeaeaiv. 

100. AvToreXrjs fjuev oiv kou airpoaSerjs rj Kara tovs 
acDTrjpa SiScurKaXla Svvafjus oSaa kcu ao(f>la tov deov, 
irpoaiovaa 8e (f>iXoao(f>ia 77 ^Y^XXrjvuaj ov SvvaTayrepav 

25 TTOiei Trjv aXrjOeuiVj aXX aSvvarov rrape\ovaa ttjv kot 
avTTjs ao(f>iaTuajv hn^eipTjaiv kou Sicucpovofievrj tols SoXe- quoque, nec pertnde ac non sU ve- 
rUas aJbaque pJiUoaopkia. Ego le- 
gendum puto, ovd* m od ovk Svtv^ 
riip <JUKo<ro<J^iav* id 68 1 '^neque ut 
causam sine qua non statuentes 
philosophiam/* ut quemadmodum 
in praecedentibus membris nomi- 
nata est causa adjuvans et causa 
coutinens, ita hic exprimatur causa sine qua non ; sicut infra quoque 
P. i8o, 23 ; 332, 35 ; 333. 15. 
SYLB. a>ff ^t ovK aP€v n^ ffHkoao- 
ijHa» Klotzius. 

7. vjrapxov Sylb. imapxiw L. 

13. ^cXoaiM^^ovm] ^tXoo-o^^ooyn 
MS. Ottob. 

22. avr/Mxrdc^r] airpiMcicrof, sed in 

marg. 7^ ad icror adscripto, L. C. XXI. 8. loo, loi.] STROMATUM. 83 

pa9 Kara ttj^ aXrfi^la^ emfiovXa^ tppayfias oIk€ios (iprjTai 
Kcu 0pcyKO9 civai rov a/iweXcipo^. kou 97 p;ev cof apros' 
ovayKaia irpos to ^j/, 17 Kora ttjv Trumv aXi^deia' 97 tt/m)- 
TraiSeia Se TrpoaoyjnjfiaTi coucev kou TpayrjfMTt. 

'® Mitvov bi XrjyovTos yXvKV Tp<ayd\iov, S 

KaTOL Tov Qrjfialov HivSapov. avTUcpv? Se i^lmv rj 
ypouf)7j " Travovpyorepo^ Ibrcu okoko^ avvuoVj 6 Se cro^of 
Se^erai yvStav.^^ kou b.pjev acf) iavrov Aafimv t^v So^av t^v 
ISlav ^qT€ij** (fyrjaw 6 Kvpio^j " o Se ^jTciv Trjv 86^v tov 
7r€/iylfapT09 avTOv akqOris iari kou aSiKia ovk eariv €v 10 
avT^.^* €fnra\iv odv a8iX€t 6 a^f^erepurapjevos tol fiapfia' 
poDV Kou ws' iSloLv ai^v TTfv iavTOv So^av aui^o)!/ kou 
yjf€v86fievo9 Trjv akffOeiaVj 0VT09 KXenrrjs vtto ttjs ypaff)7js 
15 €ip7jTou. (j)rjai yovv '* ule, firj yivov y^arrjs' oSrjyet yap 
to ylf^va^fia tt/oo^ ttjv KXomjv.^^ rj&rj Se 6 KXenrrjs tmep 15 
iHfkXofuvos €y€i aXrjd£s eyei^ k&v ypvalov y kov apyvpos 878 F. 
Kca^ Xoyo9 kov Soyfxa. €K fupov^ Toiwv a K€KX6(f>ounv 
aXTjdrj fuVj oTaxoumKci^ Si kou tous' t&v XoyoDV avdyKais 
urouri. fJLaBrjT€v0€VT€9 oiv KaroLXrjrrTUcois imyvfoaovTou. KE$. KA. 20 loi. Koi mpL fi€v Tov rrap ^Kfipalwv tol twv ^iAo- 

aoff^iov €(TK€VODp/fja6ou Soyfjuxra fUKpov vcrrepov SutXrjyf^O' 

20fjueffay Trporepov Se mep axoXovOov rjv mpi t£v KaTOL 

Mcoi/crex ^povoav rjSrj XeKreoVy Si av S^iyOrjaerou avoLfJuf^rj' 

fHOTaiS TTOurrjs^ ^(Kf^ias apxouardirrj rj icara *EfipoLiov9 (f>tXo- 25 

I. olKttot] chuivf Lowthius. 7. Proverb. zxi. 11. 

5. yXvJt^ rpwydkiop] yKvKta rpo»- 9. Joann. vii. 18. 

ydkm H. MS. SYLR Recta scrip- 12. l^iop] 16S^ yel IMoit Sylb. 
tora est etiam apud Athen. 14. p. 22. dcaXf^fic^ Sylb. ^10X17^- 

64 1 C. fu^ L, sed litera » ab eadem manu 

6. nipdapop] Fragm. 94. in a mutata : unde ^iaXfp^fttOa V. 

6 2 84 CLEMENTIS [LlB. I. (ro<f>ia. €tp7]T(u fuv odv Trepi tovtiop aKpifi&^ ToTiap^ iy 
T^ 7rpo9 "EXXijvWy etprp-ou Se kou Kourtruu^^ iv r^ wpcmp 
Tciv ^K^riYrp^uccivy dwaiTU 8* opxo^ to vTrofJLvriim kou rfpSs 
eiriSpafieLV ra Kora tov tottov eipripjEva. ^Attuov tovwv 6 
S ypafifjuvruco9 6 TrXeuiTovuaj? iTrucXr/deh iv rg Teraprri 
T&v AlyuKTuxK&v UTTopmVy KaiTOi <fHXa7r€)(0rifJu6va)9 7rpo9 
*Kfipaiov9 8uiK€LfJuevo9y are AiyiWio^ to yivos, w kou 25 
KaTa *Iov8aia)v avvTo^aaOai fiifiXloVy *AfJuoau}9 tov 
AiyvTTTUov fiaatXea)^ fJuefjLvrifjJvos kou tcov kut avrov 
joirpa^a^v fJuapTvpa irapariOerax HroXefJuuov tov MevfiiJ- 

aU^Vy KOU TOL TrJ9 X€^a)9 OLVTOV c556 €^(€1 " KaTHTKaC^ 8€ 

TTjv ^AOvpvav '^AfuoaL^ Kara tov *Apy€Lov y€v6fuvo9 ''Ij^a- 

\0Vy m €v T0L9 ^p6voL9 oviypoc^v 6 M€v8rj(rL09 IlroAe- 

870 P. fjucuos,^^ 6 8€ llToXefUJuo? 0^09 Upev^ piv ^Vy tol^ 8€ t&v 

'5 AlyvTTTUov fiourLXeoDV rrpd^L^ €v TpurXv oXai^ €K0€fJbevo9 30 

filfiXoL^ Kard "^Afuoalv (frrjatv Alyunrov fiourLXea Mcoverecof 

rjyovfJbevov yeyovevou *Iov8ollol9 ttjv e^ AiyvTrrov rropeiavy 

i^ oiv ovvamTai Kard ^^lva^ov rfKfwxievai tov McDi/crez. 

I02. HlaXaLTepa Si Toiv *KXXr)VLKoiv ra *ApyoXucdy Td 1. tiprp-ai iiiv o^v — 6 Ma(rrjs ^fuv 
dfrodcdcutrai irptafivnpoi^ Eusebius 
Pr. Ev. lo. p. 496-500. 

ib. Toruxi^] c. 59. p. 125, 12 6. 
ed. OxoD. 81 ve p. 146. ed. Otton. 

2. *£XX}7vaff] Tovs "FXkriPas Euseb. 
ib. Kao^o^tapf Eusebius. Kavuw^ 

L. 

3. d' Eusebius. dc L. 

4. 'AiriW] Ad locum Apionis 
respiciunt etiam Africanus apud 
Euseb. Pr. Ev. 10. p. 490. et 
Georg. Sjmcell. p. 63. V. Mueller. 
Fragm. Hist. vol. 3. p. 509. 

6. IvTofH&v om. Tatianus. 

8. 'AfMAvior] dfiMaiov Eusebii co- 
dtces quattuor. 

10. vapariBrrai ex Eusebio pro 
irapaW^ra^^ai. 12. *KBvplav\ Eusebii codicam 

vitia sunt dovaptVf ovapriVy ovaplw^ 
ovdpuf, quae alludunt ad "Apaptv vel 
kijaptvy quod legitur apud Jose- 
phum c. Apionem i,i4.(ubi "hfiaptv) 
cujus locum excerpsit Eusebius p. 
501. ubi codices^A/SafMf vel Aftiptr. 
Apud Tatianum vulgo Mi^Moy, sed 
codex Paris. Kvapusv. Non dubi- 
tandum igitur quia vera nominis 
scriptura hikipi» sit 

15. tKBtptvoti] iKfMfiivos apud 
Tatianum c. 59. p. 146. Ott. 

18. Mttvoca Sjlb. pmna L et 
Eusebius, qui paullo ante etiam 
Mtfo^cttr. 

19. 'EXXi^vurtty] pvripovtVfvBai ad* 

dit Eusebius, omisso m ante A«>- WiTiOi, C. XXI. s. I02, I03.] STROMATUM. 85 

cbro 'Im^ot; Ae^a>, d>g ^uovvaw 6 * AXiKappouraew iv T019 
\poi^ai9 SiSdaKei. rovrcov Sc reaaapoLKovTa pkv y€U€at9 
pecmpa ra 'Amica ra iiro K&cpajrog tov 8i(j>vovs^ 8^ kcu 
avToxOopofy w (fnfai Kara X4^iv 6 Tariavo^' hvia 8e ra 

35 ApKoSiKa ra otto IIcAaayoS* Xeyerai Se kou 0^09 avro- 5 
)(0<0V. TOvroDV 8€ aXXa nevrrJKovra 8voiv vewepa ra 
^dtajTuca ra dwo AevKaXioovo^» €£f de rov xpovov r&v 
TpoHKciv airo *Ivaxov y€V€ai pjev €Ucoaiv ^ /ma TrXciov? 
SiapiO/iovvTai, erri 8^, d>9 eiro? cimiVj r^rpaKoauz kou 
TTpoaoo. €i Se rd *Aaavpuov ttoAAoJp ercai irp€afivT€pa 10 
r£v ^EXXrjviKoiv dcf/ &v Knjaias Xey^i, (fmniaerai r^ 
Sevrcp^ Koii rerpaKoaioar^ ern rrjs ^AaavpUov dp^s, 
rrjf S€ BtjXovxov tov oySoov Svvaar^ia^ r^ S^vripcp kou 
rpuxKoar^ rj Moi>va€(09 Kard ''Apxoaiv rov Aiyvrmov Kau 
Kord "Iva^ov rov *Apy€iov i^ AXyvrrrov Kivrjais» ^v 8€^5 

40 Kard rrjv *KXXd8a Kard pkv ^opoovea rov /lerd "Ivaxpv 6 880 P. 
eni *Qyvyov KaraKXvapm kou rj iv ^ucvoivi fiaaiXeiaf 
irpdrov pkv AxyiOLXioi^y €ira "Evpamosj clra T^Xxivo^y kou 
ij Kpvjro^ €v KpTjrg. *AKovaiXao9 ydp ^opoovm irpSn-ov 
SvOpmtov yeveaffai Xef€C o&€v kou 6 rrj9 ^opoavvSo^ rroirj' ao 
rrjs €ivou avrov ecfnj iraripa Ovrjroiv dvOpmmv. 

103. *Evr€v0€v 6 nAaroi^ €v Tifjuzico KaroucoXov&rjaa^ 
^AxovaiXaxf ypd(f)€i ^^ kou Trore rrpoayayciv fiovXrjd^h I. 'AXucofmuratvs] 'AXiKapvaatvs 
Euflebius. 

3. Ttaaapeummi] T^avapot Her- 
vetos. 

6. Tovrnv dc Skka (aXXoi^ Sylb.) 
fmfTrfKOFra ^wmp] Numenis, ut Pot- 
teroB in annotatione ostendit, viti- 
06US. vtprtKaidtKa Hervetos. Apud 
Eusebium rovrwv dc Skk»p dvoiv, 
sed duo oodiceB pro JlXXaw habent 
SDiXatyf quod nihil aliud est quam 
oXXa r'. 

8. cuKoa-iv fj fu$ nXtiovt Euaebius. fucoo-i Ij vktlovs L. Solum tuoHn 
apud Tatianum. Conf. Clinton. 
Fast Hellen. yoI. i. p. 13. 

1 1. d<^' &y onL Eusebius. 

ib. rf dcvrcp^ «eal rrrpaKoo-coorf 
— oyd($ov dvKurrcM»] Haec ex Eu- 
sebio addidi. 

14. TpiOKoar^ y. TpuMKoarf crci 
L, Bed Irci punctis notato. 

16. ptTi] fUT Eusebius. 

20. Mptttnp] dpBpoiwtnf Eusc- 
bius. 

22. TifJMUfi] p. 22 A. 86 CLEMENTIS [LlB. I. <wrov9 mpi tiop apyamv ciy Xiryow rai^ t^& rg TToAee ra 

ap^fourrara Xily^iv einy^ipH nepl ^opoDvm^ re rot) Trparrav 45 

Ae^^OePTO^ kcu Nio^i;; #c(u ra /itera rw KarajKXvapjov.*^ 

Kara Se ^oppavra 'Aicraw, a(j> o5 ^AKrala i/ 'ArraciJ. 

5 icara ^ Tpumav Vlpop,rfi€v^ k€u "ArXas koI ^l^Lfir/dev^ 

Kai o OKpvrf^ ISjucpo/Y koi lco. Koxa oe IS.poToafrrov 17 eirt 

^a/EdovTO^ iKTrvpayai^ kcu rj eni ^evKaXuovas eiropfipla. 

Kara 8^ ^ldiv^Xov rj re * AfUfHKTVovo^ fiaa-iXeia Koi r/ €19 

UeXonrovvrjaov AavoLov rrapovala kolL 17 vtto AapSavov 

10 Trj^ AapSavia^ KTurt^y ov rrp&rovy (pirjaiv ''Ofirjpo^y 5° 

381P. re/ccro v€(f>eXriy€pera Zev^, rj T€ hc ^oivuaj^ ety l^pfprriv 

dvaxofuSi^, Kara Se AvyKea ttj^ Koprj^ rj apnrayrj koL rj 

Tov €v *EX€V(rlvi T€fievov9 Ka9i8pv(n99 TptrrroXefwv re 

yecopyui kou rj KdSfwv eh Qrjfias rrapovauLy Miv(oo9 re 

1 5 fiourtXeia. Kard Se Hpoirov 6 KvfwXrrov Trpo? ^Adrjvaiov^ 

TToAe/iOf . icara 5e *AKpunov YiiXonro? oTro ^pvyla^ Std' 139 S. 1. r^ in$X€i, quod non legitur 
apud Platonem, ab Clemente, qui 
haec de Athenarum urbe dicta esse 
crederet, additum esse conjecit 
Potterus. Mirum est apud Plato- 
nem codicem Laurentianum (plut. 
^5y 1')f seculo 15. scriptum, non 
solum illud rS ir6Kti pariter ad- 
dere, sed etiam in vitioso Nr<»0i7ff 
consentire cum oodice Clementis. 
Porro notandum apud Eusebium 
pro ir6k€i ra in quattuor codicibus 
iroKirtia scriptum esse. 

2. ciTixtifxt] emxeiptiP apud Pla- 
tonem et Eusebium, et recte qui- 
dem sic apud Platonem, apud quem 
praecedunt verba ab Clemente 
omissa 26kc»v t^. 

3. Ntd/9i7r ex Platone et Euse- 
bio. vra>/3i7ff L, sed deleto literae 
«0 ductu extremo. 

ib. ra supra versum habet L. 

6. 'Ia> Euscbius et ex -quo haec 
Bumsit Clemens Tatianus c. 60. 
j). 132. (p. 150. Ott.) tVw L. ib. KfxSraMToy] ILponamh» ap. Eu- 
seb. contra r^rulam Arcadii p. 67, 
19. K/>orflS»9rav ap. Tatianum. Eecto 
accentu infra quoque p. 1 1 1, 3. 

7. Km 4 «rl Tatianus et Euse- 
bius. fi om. L. 

8. S^cycXov] S^ycXoov Eusebiua 
ib. *Afi^iitrv(Svoff] 'AfKJHKTvoifos a- 

pud Tatianum et Eusebium fre- 
quenti accentus vitio. 

9. Kol ^ M Tatianus et Euse- 
bius. 7 om. L. 

10. hp npSaTov — Ztvs] Haec Cle- 
mens ipse addidit 

ib. "Ofuy/w] II. 20, 215. 

11.^ rr tK ^owiKtit ciff KpffTffp] ij 
T€ tK Kpffnis rir ^omKq» L. Correxi 
ex Tatiano et Eusebio. 

12. AvyKta TatianuB et Euse- 
bius. XvyKoia L. 

13. TpvKToKMpav Tt\ KoL fi Tptnrro- 
\ifjLov Tatianus et Eusebius. 

1 5. fiaffiKda — ^llrXofroc] 17 jSao-iXcio 
— ff UtXonos Tatianus. C. XXI. s. 104.] STROMATUM. 87 

fiaari^ k(u "leDPO? H9 'Aftjmy &(f>i^is koL 6 Seurepo^ 
KeKpoyjf, ou n H^paeco^ K€u ^iomaov irpa^i9, ^Op(f)eu9 
re Kou Movaouo9. 

104. Kara Se to oKTdOKaiSeKOTOV eros t^9 *Aya/i€fi^ 
vovos fiaa-iXela^ ''IXiop eaAo), ArifW(f>ciirro9 tov QrjaeoD^ 5 
fiouriXevoirro9 *A6i^pr)(n ry irpcoTtp ereiy OapyrjXmvo^ 
BfiV^o^ Sevreptz «ri SeKa^ cSy (fyijcrt Au>vvau}9 6 *A/oy€ibff, 
*Ayias Se kou AepKvXo^ iv t^ Tplrg firjvo9 rravripun) ay^ 
Sog ifidLvovTOSy ^EXXaviK09 ScDSeKdrri dapyrjXmvo^ firjvoSf 
KoL Tive^ tS>v Ta ^ATTUca {rvyypa^jrafuvdov oySog (f^di'- 10 
vovTosy fiaatXevovTO^ to TeXevTouov eros Mfj/co^cW, rrXrj' 
Ovov(rrjs aeXrjvrj^' 

ph£ likv h\v 

((f)irjalv 6 TTjv fjUKpav *lXtaSa TreiroirjKcos) 

fAiaira, \cLfivph V ivmkke (rtKiva' 15 

enpoL Se aKipo(f>opicivo9 Ty avT^ Vt^^P?" Ov^revs Se 6 
'o'H/wwcX«)w ^Xayrrjs cov rrpeafivTepos eom tS>v TfxoiKoiv 
fjjja yevea. tov yovv TXrjrroXefioVy oy ^v vio9 'HpowcAcow, 
''OfiVpo? fiefivrjTou im ''IXtov (rrpaTevaavTOs* 2. Auivvaov et *Op<f>€vt rt Ka\ 
Mavaatos om. EusebiuB. Apud 
Tatianum «il *Op^W naBrfrfif Mov- amos. 5. "tXiOp] De tempore captae 
Troiae dizeruntBoeckhius in Corp. 
Inscr. Yol. a. p. 329. et Clintonus 
Fast. Hell. yoI. i. p. 127. 

7. Aioyucrior 6 *Apytlo9] Hunc 
Bcriptorem memorat etiam scliol. 
Pindari Nem. 2, 4. Y. Mueller. 
Fragm. Hist. yoI. 3. p. 26. 

8. *Ayias Yalckenarius. alyias L. 
Apud Eusebium ''Ayiff dc ical A^p- 
KvKos Ycl ^tpKvkkos, De recta ho- 
rum nominum scriptura satis ali- 
nnde constat : y. Mueller. Fragm. 
Hist Yol. 4. p. 292. ib. iraw9/Aov] «raiw/yioii Eusebius. 
Bectior scriptura vainipav est : de 
quo dictum in Thesauro yoI. 6. 
p. 140. De die captae Trojae 
comparanda aliorum scriptorum 
testimonia collecta ab Muellero 
Fragm. Hist. yoI. i. p. 568. 

9. 'EXXayueof] AXdyueor y^ L. 
y^ et pgpfhs om. Fuseb. 

13. Iiyr Eusebius. ^ L. 

16. mpoi hi Eusebius. dc om. 
L, et Eusebii codex unus. 

ib. 6 'HpaxXcovff] 6 om. Eusebius. 
Eadem fere apud Tatianum p. 

158. 

19. •O/iiypor] II. 2, 657. Conf. 

Tatian. c. 62. p. 156. ed. Ott. 88 CLEMENTIS [LlB. I. 105. Uporepeiv apa MoDvaij^ aTroSeucwrou Trjs fup 
^iowa-ov mrodewreto^ enj i^oKoa-ui reaaapay cf yc rij? 
382 P. Ile/xrcW fiaai\€ia9 ry TpuLKoar^ Sevrep^ eret iidBeovToiy 
a>9 (f>riaiv * ATToXXoScopo^ ev Toh ^popucois. mro Sc 
5 Aiovvaov enrl 'HpoucXea kou tow ttc/m *laaopa apurm^ 
Tov^ ip Ty *Apyoi TrXevaavTos avpdyerou enj e^KOPra 
Tpla' ^AaKXrprio^ t€ kou AioaKovpoi avpejrXeop airrWj o^ 
pjaprvpH 6 *Podi09 *AwoXX(dpio9 ip tcIi^ ^ApyopavTiKoli^. ^5 
ttTTO 8e Trjs ^HpoucXeov^ ip "Apyei fiourtXeia^ im tjjv 

^^^HpoucXiov^ avTOv kou * AaKXrpriov awodiooaiP enj avpa" 
yerou TpuxKOPTa oktg) Kara top ypopoypaxf^op 'AttoAAo- 
Bcopop. ipT€v0€p Se im rfip KaoTopo^ kou HoXvdevKOV^ 
oTrodiaxrLP enj mPTrjKOPTa Tpia. ipravOa rrov kou rj ^lXiov 
KaToXrp^L^. el Se y^prj Treideadai kou *Ho"to8y r^ iroLrjryf 

15 oKovaoaiAep avrov 

7j)v\ V ip 'ArAarrl; Mahi reice iMiyLOP 'Ep/iiyv» 

KTJpvK iOaviTdiv^ Upbv \ixos ^laavapdura* 

KabpL^Cri d' ipa 01 X^fJiiXri reic€ (l>aCdifwv vibv, 20 

p.i\B€ifT tv (t>iK6Trin, AuiwiTov TtokvyriO^. 

20 106. Kd8ji09 fiJ€P 6 ^fieXrj^ iraT^p im Ai/yiceW €is 
Qrj^s €p\€TOu Kal tS>p 'KXXrjPLKWP ypajipuoLTODP evperrj^ 
yiperouj TpLOTras $€ avyypop^l "laLSL ifiSofirj y€P€a oaro 
*lpoi)(ov — laLP Se rrjp kou *I(o (f)ourLP Sid to Upou avrrjp 
8id TrdoTj^ TTj^ yfj^ 7rXaPG)ji€prjp — , Tavrrjp 81 "larpo^ ip I. Mcivtnjs] McMi^ff Eusebius hic 
et saepe alibL 

ib. dfrodciicyvrcu] cfridftrwcu Eu- 
sebius. Sed mrMdtutrai iufra p. 

384» I. • ^ 

3. €kB*ovtiu] am^ovTtu Eusebius. 

quod conyenit praecedenti caroBt»- 

4. 'AfroXX($da>^ff] De Apollodori 
computo V. Mueller ad Fragm. 
Histor. yol. I. p. 442. 

8. *ArroXXa>wo9] Argon. t, 146, 14. 'Ho-u$d^] TheogOD. 938. 
19. Ai»in/ot»v ex Hesiodo. AtfSirv- 

COP L. 

ib. TToXvyi;^] noKvytiBta ap. He- 
siodum. 

22. avyxpopti] (Tvyxpopt^ti^ Eusebii 
codices quattuor. Totidem omit- 
tunt "lctJbi, 

23. *l0ty df TJ}V Kol *Ia> ^Muriy] ctoc 
dc 01 Ttiv 'I» <l>am Eusebius. 

24. dc] d* apud Eusebium^ ubi 
yocales passim sunt elisae quae C.XXL 8.105—107.] STROMATUM. 89 r^ mpi TTJ^ AlyvTTTuov oaroucia^ \lpoiirfi4m OuYarcpa 
35 ^170*/. llpofirj6€V9 8€ Kara Tpwxrav efiSofiy y€P€a pera 
9A<ova€aj Sare koi irpo TTJf koO* "EXXriva^ apdpoimoyovla^ 
6 M(ouoi79 f]KfJuiK€pai if)au^ai. AcW 8€ 6 ra mpi r&v 
Kar Alyvirrov 0€civ Trpayfiar€vaafuvo9 rrfv ^\aiv \mo 5 
'E!AA^v6)v ^rjfirjrpa KaXeurOai (fyriaiVy ^ Kora Ai;y#cex ^^8 P. 
yiveraL iv^^Korrj vaT€pov McoucreW y€V€a. ^Awi? r€ 6 
"Apyov^ fiaaiX€V9 yiifju^v oucl^^i^ £^ (fjrjaw *AfHarimro9 
€v rrpm^ * ApKaJbuc&v. rovrov de ^Apmreas 6 *Apy€t09 
hrovofiaad^vai (f^rjai ^pamv Kal rovrov uvai ov AX^ 10 
soyvjrrioi aifiovatv. fivfi^>68(ofH)9 8€ 6 * AfUJHrroXirrff €v 
Tpir<p Nofiifuov *Aaia9 rov ^Amv rov ravpov neAcimJ- 
aavra kcu rapiy€v0€vra ei^ aopov anrar^QHaOai €V r^ va^ 
Tov rifuofievov Saifiovo^j Kavr€v0€v ^opoauriv KXrfdfjvcu kou 
^paTTiv avvrjdeia rivl r&v €y)((opicov wmpov. ^Am9 Se 15 
Tpiro^ €ariv arro *lvd)(pv. 

107. Noi firfv 97 Arjro} Kora ^irvov yiveraiy 

Aiyru yhp riXKriae Atds Kvtpii» vcLpiicoiTtv, 

TiTVO? 8€ avv€)(p6via€v TavraX<p. eiKoray^ apa kcu 6 
3ouoTi09 Iliv8apo9 ypd(l>€i " iv }(p6v€p & yiver * AttoA- ao 
35 Xcov^^ Kou ov8€V OavfiaaroVy airov y€ kou ^A^firjrtp OrjT^vcov 
€vpiaK€T€U avv Kcu *lipaKX€t " fiiyav cly ivtavrov.** ZrjOo9 
8€ Kcu *Afi(l>ia)v ot fiovatKTJ9 €vp€rau Tr€pt rrjv KaSfwv non sunt elisae in Ly de quo uon 
ubique monemus. 

I. r^ Alyvnrlatw amtidas] Aj- 
yvirri»p aroucitu hic liber inscrip- 
tus fuit : Y. Mueller. Fragm. Hist. 
Yol. I. p. 423. 

3. MonHTca — Mttvo^r] Mwrda — 
Mwtnjs Eusebius et infra Mo^ovW. 

4. ^KfuucfW ifKutfmu om. £use- 
bius. 

5. •iw (debebat ^lo-w) V et Eu- 
sebius. toTjv L. 6. AriiuiTpa'] Arifjufrpaif Eusebius. 

9. 'AfMffTfor 6 *Apyccbf] De hoc 
scriptore v. Mueller. Fragm. Hist. 
vol. 4. p. 327. 

13. anoTMBturBai cr rf ex Euse- 
bio pro anariBtaBai r^. 

15. awnfOtiif, rtirl r«r iyxf^pimf 
om. Eusebius. 

16. €<rriv om. Eusebius. 

18. Arfr» — ^l Hom. OA II, 580. 
20. Uipdapos] Fragm. 114. 90 CLEMENTIS [LlB. I. yeyouauTtv iqXikuxp. kSp ri^ rifuv Xeyij ^/wvoriP rrpmKjv 
XpTja-fJupSfja-ou ^AjcpurUa^ aXX larco yc ori pjtra ^pjovariv 
ereaiv vorrepov eucoa-iv hrra oi mpi *O/)0ex icoi Movowbi^ 
KOLL Atvov Tov 'HpoucXeov9 SiSaa-KoXov. "Op^po^ ^ kou 

5 'Hcr/odof TToAA^ vecorepoi r&v *\XutK&Vy fc€^* om puucp^ 
vearepoi oi irap "^XXrjai vofiodercuj AvKOvpyo? re kou 
^XdoVy Kou oi enra aocfxny ot re a/jufSi rov -^vpiov ^pe' 40 
kvStjv kou HvOayopav rov fieyav kotco ttov Trepi rw 
oXvfiTTuiSa^ y€v6fJbevoij g>s irapean^aafjbev. kou 6e&v apa 

iqT&v irXelarcov irap ''^^XXrjatv ov fwvov r&v Xeyopuevcov 
ao(f>wv re kou irovrfrSiv 6 Mo)iio^r rffiiv airoSeSeiKTOu 
rrpeafivrepos. 

108. K(u ovri ye fjuovo^ ohrosy oKXa kou 17 ^ifivXXa 
*Op(f>e(os TraXouorepa' Xeyovrou yap kcu irepi tti^ hro^vvfjJas 

i^amris kou TrepL rS>v j(pr}afJL&v rciv KaToare<l)7ifjuafJuevG>v 
eKeivri9 eivou Xoyoi rrXeiovSy ^pvylav re oiaav KeKXrjaOau 45 
^^AprefiLV Kou ravrriv rrapayevofjuevriv ei^ AcA^ow ^ou 

& AcA^i, $€pivovTes iicriP6Kov ^ Avdkktovos, 
rjXOov iyii XP^^^^^^ ^^^^ ^^^ alyiixpio^ 
20 airroKajfnyvffri^ KexpktAyAvri 'AirJAXcoPi. 

eart 8e kou aXXri *Kpv6poua *}ipo<f>iXri KoXovfJuevry fupani^ 
rou TOvrG>v ^HpoucXeiSTis 6 llovrtKos ev r^ rrepi XPV^^^" 
pia>v. eS> 8e rriv AiyvTrriav kou rriv 'IroA^i/, ^ ro ev 
^Vdfirji KdpfJuiXov (pKriaeVy^9 vih^ KvoajSpo? 6 ro ev^Pcofiji 
35 rov Tlavo^ iepiov ro AovrrepKu>v KaXovfJuevov Kriaa^. 50 3. fZnNrcy] cZnxri L. «(' apud 
Eosebium. 

^.yfwSficyDcEusebias. ytvoiuvovsTM 
II. McMicr^] Mwrrjs EusebiuB. 

13. oCti Yu o^i L. 

14. XfyoPToi scripsi pro Xrytrtu, 
24. KdpfmKop] Qulnaili fuerit 

Carmalus locus non satis liquet. 
SylburgiuB conjecit Cermalus (de- 
bebat potius GemuUvs scribere), quem urbis locum ex Festo cog- 
novimus. Non improbanda etiam 
conjectura Carmentam hoc loco 
ab Bcriptore significari atque Kap- 
fuyrakiov intelligendum esse. Ce- 
terum quod apud Clementem Aov- 
ntpKtov dicitur apud Dionys. A. R. 
I, 32. magis ad analogiam aooom- 
modatum AouircpKaXcoy appellatur. 
Sic enim est apud Dionysium : h C.XXL8.I08— iio.] STROMATUM. 91 

109. "^A^tov ^7 iirravOa y€PO/JUQfov9 Si^pevinjaai kou 
rmv SXKcDV T&v /Ltcra yifovaia irapa toI^ *Kfipaloi9 Trpo^ 
ifnfr&v Tow "xpovov^. pera t^v MdoucreW tov filov 7«- 
Xamiv 8uxS€)(erou ttjv iqyefwviav tov \aov ^lr/irov^ ^roAe- 
fi(0V fuv €T7j €^, €v 0€ TTj yn TTj ayaffn aAAa Trei/re Kai 5 
140 8. €uco(n avanravaofuvo^. w Sk to fiifiXiov tov ^lrjtrov 
mpiey^iy SuSi^aTo tov Mfovam 6 7rpo€iprjfjuivo9 avrjp enj 
kC. ^€ira apaprom^ oc '"ESpouoi TrapaSiSoirrai Xov 
aaj(ap fiaat\€t M^aan^orafjua^ matv oKTCOy a>9 r) t&v 
KpvrSiv laTop€l fiifiXo^* SerjBw^s S€ vaT€pov tov 6€ov 10 
XofJLfidvovatv iqy€fJuova Todovt^k tov aS€k<f>6v tov XoAejS 
Tov v€ayr€pov €K (f^vXrj^ ^lovSa^ 09 arroKT^iva^ tov Trjs 
5 ^eaairarafjuas fiaatXei ^p^ tov Xaov matv €06^; v. 

K^ n^u afmproirres TrafMr^ AXyX^fi ^^*^«886P. 
^(oafftToiv er€atv oKTooKaiSeKay errtaTfxyjmvTODV de air&v 15 
aiMt^ rfYrfaaTO auToiv 'AodS matv aySofiKOVTay avrjp 
afJul>ar€fX)S€^to? €K (j^vXrj^ *E(f>poufi* ovto^ iartv 6 ov^Xodv 
Tov AiyXdifi. 

1 1 o. T€X€VTi^avT09 Sc *Ao^ afjuipTrjaavT€^ aSOt^ 
irapeSoBfjaav fia/atXei Xavaav *lafi€ifi er€atv eucoat* eni 20 
TOVTOv rrpo(f)vjT€V€t A€fifi(opa yvvrj AafitSa^d €k (f)vXrj^ 
10 'E^f^poufJLj Kou ffv apxt€p€V9 *0^tOV9 o Tov ^VtTjaov. Sia 
TavTrj9 riyrjaafJU€V09 ttjs crrpaTtd^ BapoK 6 tov 3€vv^p €k 
if>vXrjs^ N60^aAl/x irapaTa^fjuevos ^tadpa r^ apxurrpa' 
Trfftf Tov *lafi€),fi €vuaj(T€^ Kou rjp^€V €VT€V0€V Tov Xaov 25 
StoKpivovaa rj A^fijSeipa errj T€aaapaK0VTa. T€X€VTrjaourrj9 
S€ avTrjs afuapTODV aSOt^ 6 Xah^ rrapajSiSarou MaStrjvouot? 

Kokovai 'Pttfuuoi AovfrrpjcaXiov, ^iuU 5* ^ ^(] ^ £^ ^' numero ab- 

a* 6p ^Uwfup Avfcaioir. WANNOW- Burdo. hfi • Clintoniis Fast. Hell. 

SKI Antiq. Roman. p. 275. vol. i. p. 302. cui praetoli 9^ If, « 

2. MttiHTca] fjMir€a L. quod proposuit anonymus in Mis- 

4. Tvv Xaov *lti<rovs] hia-ovs tov cell. ObBervationibuB Amstelod. (a. 

XooO L, sed lineolis rectum ordinem 1734.) vol. 4. i. p. 103. 

indicantibus. 880 F. 

ao 92 CLEMENTIS [Lib. L 

eni enra. inl tovtqis Telkav ec iffvXjjf Mapaaarj 6 tov 
*l(iM9 TptoKoauw €KaTpaT€vaas kcu StiScKa fwpioSa^ 
avTcop moXikras VP^^ ^ TeaaapoKovray pxB^ av 6 ulo^ 15 

, avTOu ^AfiipeXex ^ Tpia. SioiSexerai tovtov B<oX6a9 vlo^ 

5 BiTJaj^ vlov \appav ac <f>vX7J9 ^TS^paifi ap^^ erq Tpia 
TTpos TOis eiKoai. p/G0^ ov i^ofjuiproDV iraXiv Xaos etwiv 
oKTooKoiSeKa * A^ipa^vcrais irapa£i8oTai. 

III. ^eraponijaavTwv de avr&v TfY^trai *l€<j)daie 6 
raXaaSinjs^ €k ifevXjjs MoMEa-a^, ical ^p^ enj l^, p/eO* 

10 ov rjp^v *AfiaT6av o eVc BriOXcefi (f>vXrjs *Iov8a enj enray 
enwa *EfipG>v 6 ZafiovXicovinjs enj oktg), eir&ra *EyAa)/i 
*E(l>fxufi enj 6kt(o. &iOi Se toIs tov ^Afiardav er€(rtv 
liTTa (rwdTTTovai tol *Efif>oi>fi 6ktoi> erq. kou fjuera tovtov 20 
i^ofmpToov iraXiv 6 Xao9 wro oAAo^jAoi^ ylverai rocir 

15 ^vXjurrmfi enj T^aaapdKovra. hnoTpe^^dvToov $€ alrroiv 
^fisl^v iqy€iTOu €k (f>vXfjs Aoj/, vixfj^ras iv voXefup tovs 
aXXo(f>vXov9» ovTos VP^^^ ereavv €ucoai. Koi fjuera tovtov 
dvap)(Las ovcnjs StjeKptve tov Xahv 'HAi 6 iejxvs Teaaapd-^ 
KOVTa errj. tovtov Se SuxSexerou ^SafwvrjX 6 7rpo(f)frjTrj9f 
(rvv ols SoouA ifiaatXevaev enj €ucoai hnd Koerouryaiv. 
o5ros Kai tov ^afilS expurev. 35 

ilZ> 'EreAfura Sk ^fiot/fjX Svolv er&v rrparepos tov 
SaouA €7rt dp^^fjeploas *AfiifjA\e\. otros tov ^aovX eh 
fiaaiXed eypurevy os Trp&ros efiaaiXevaev eTn *lapa^X 

2QfJLerd Tovs Kpirdsy &v 6 iras dpudfws €0i>9 tov 'SoLfiov^X 
yiverou enj TerpoKoaia e^Kovra Tpla firjves emd. eireira 
Sid Trj9 TTpamjs filfiXov t&v fiaaiXeioiv tov ^aovX enj 
eucoaiy errel dvoucouviadels efiaaiXevae. fjierd Se rrjv re- 

4. 'A^ificXfx Potterufl pro 'A^*- 23. rAr 2aavK — eirl t^i^ SoXo/iMm 

fUXtx» reXcvrJjy thrf i^QK&ata oydo^icoFra rpia 

ib. BcoXfar] ea>Xfaff Lowthius : iirjvas hrr£\ De hac computatione 

de quo v. Potteri annotatio. v. Clinton. Fast. Hell. yoLi. p. 307. 

13. 3«ero) LowthiuB. rfo-o-opaicoyra 28. fWfl aiKucaufwBtis Sylb. rvi- 

L. avtucaivurOtis L. C.XXI. 8. III— 114.] STROMATUM. 98 

XeuT^v SoouX fiouriXeuet AaffiS ro Sevrepop cV \€fipa)v 6 
30 Tov 'lecircu €K (f>vX7)9 *lov8a enf retrtrapaKotrraj g>9 ttc/m- 
ex/Ei 1] devrepa t&i^ fiojtriXtmv^ koL tjv ap\ijep€V9 *AfiuiBap 
6 Tov *A^£/i€A6)( €ic avyyeveia^ 'HAi, irpotlrfiTVjovai Se 
raS Kou Ndffav hr airov» yivovToi odv oaro ^lr/irov tov 5 
Nai;^ €Q>ff irapeXafie TTfv fiacrtXeuiv AafilS^ w /xcV TiV€^, 
enj rerpaKoa-ui irevrrjKOvraj a>9 Se rj TrpOKeipjevrj SeiKwa-i 
-Xpovoypaif^ia^ avvayovrai errj mvraKoa-ui UKoan rpla /irjv€9 
enra €19 rrjv rov ^affiS reXevrriv. 

113. Koi pjETa ravra ifiouriXeva^e SoAofuSi^ vlos^ Aa0i8 10 
SSenj reaaapOKOvra. Sutpjevei eiri rovrov Ndffav 7rpo(prj' 

T€va>Vy 09 Kou 7rap€Ka\€i avrov mpi rrJ9 rov vaov oiico- 
Sofirj^' bpjoim kou *AxioL9 €k ^rjXoDfi 7rpo<]>rjT€V€ij Tjaav Se 
K€u 01 fiouriXet^ apj(fm^ o r€ AoiffiS o re ^okopj&Vj irpo' 
(pijTau 'SmScdk Se 6 apxuepevs rrp&ros iv r^ va^ ov 15 
(pKoSo/irjae SoAo/luSi/ UpdrevaeVj oySoo9 oov otto *Aapa)v 
rov rrparrov apxfjepeoD^* yivovrou odv otto MoowcW eni 
rrjv 2oAo/i(3i/o^ rjXiKiaVy w pjev rtves (j^ourtVy errj mvra" 
Koata ivevrjKOvra mvr€y m Se erepot, Trevroucoauz c/Sdo- 
40 pLTjKovra €^. el Se ri^ roi^ arro *lrjaov pj^XP^ Aa0i8 20 
rerpajcoaiot9 TnvrrjKovra ereai (rvyKaraptOpjjaau ra rrj^ 
^(ovaicos (rrparrffia^ reaaapaxovra kou ra aXXa ra 
oySafjKOvra errjy a yeyovet 6 Moov^rrj^ rrpb rov rrjv c^oSov 
roh *Kfipouot9 arro AiyvTrrov yeyovevouy rrpoaOeirj rc 
rovrots ra rrj^ fiaatXeias rrj^ Aa0iS reaaapoucovra errjy 25 
(rvvd^ei errj ra irdvra i^axoata SeKa, 

114. * AKptfi€(rr€pov Se rj Koff rjplas XP^^^P^^^ 
rrpoetaiVj ei roh mvroucoaiot? eucoat kou rptat kou jirjaiv 

4S imra p^xP^ rfj^ Aa0iS reXeinyjs rrpoadeirj w rd re rov 
Mcoi/o^cW iKarov eucoat errj rd re rov SoXopjoivos Teaaa* 30 

10. 2okoitMp\ oxiXo/Mby L. 0-0X0- 19. cMVTKOvni L. fWi^iroyra hic 

iMoMf y, eodemque acccenta LV et alibi Y. 
infra. 30. rfovapdxoiTa L. jk V. 94 CLEMENTIS [LiB. L poKOPra. avva^t yap ra nmrra em Trjp SoXo/x£i^09 
reXevT^p erq i^cucoaia oySa^KOPra rpta /irjva^ eirra. 
lEupoLfios T^p mrrov Ovyanpa ^Xopjoipi SiSaxrt koB* ov9 
887 P. "j^popov^ fUTa Trjp T/MMar aXoMnp Mei^eAaa) As ^oipucrjv 
5 oKJH^i?, <09 (j^TiaL yi4pap8po9 o HepYCLfjajPo^ K€u AituTo^ iv 
Tois ^oipucucol^. pjera Se ^oXopjcipa fiaatXevct *Pofioo^ 
viw avTOV enj hrTaKaiSeKa^ K€U tjp apxftpew 'A)3t/i£\€^ 6 
Tov So&oic. eni tovtov p/^purOeunj^ ttj^ fiaatXeta^ iv ^o 
^Safiapela fiaatkevet 'hpofioofi €#c (f^vXrj^ ^Etf^poufi 6 8ovXo9 

lo ^oXofi&P09y irpo^frrfreiet Se ert *A;(£a^ 6 Si^Acdi^/ti;; KoHt 
^fjuila^ vio^ ^AfJuifi^ Kou 6 e^ *lovSa oareXffoDP eiri 
'Pofioofi Kou Trpoffnfrevaa^ eiri tov Bvauxarripiov. 

1 1 5- Mera tovtop ffourtXevet ^Afitovfi vu>9 ovtov errj 141 8. 
Tpuij Kou 6fju)ia>9 6 TovTov vtos "Aaa fjua.* ovto^ eirl yfjfmf 

15 eTroSayprjae, rrpoffrrrrevet Se eir avrov *\ov iriof ^Apoafiav. 
fjuera tovtop fiourtXevet *l(oaa(f>aT vto? avTOV errj «cc'* irrl 3. "BXpafios] Nomen ab aliiB aliter 
Bcriptam : de qno y. Potteri an- 
notatio et Ottonis ad Tatianum 

C. 5^* 59« P* '44* ^^^ Xeipaiios, 

5. Amrof sine aocentu L. Apud 
Tatianum c. 58. p. 144. ed. Ott. 
est XaiTOff, apud Euseb. Pr. Ev. 10. 
p. 493. vulgo ^AaiTos, sed codices 
'AdiTOff, quod ex AtuTos comiptum 
esse potest, nomine Latino Lnet/m, 
de quo dixit Mueller. ad Fragm. 
Hist. vol. 4. p. 438. Nihilomi- 
nus probabilior Tatiani scriptura 
eBt XcStos, nomine Graeco, quod 
ex Apollodoro novimus a, i, 5. 
ubi XoiTOf Aeg^rpti filius memo- 
ratur, et ex inscriptione Melia 
apud BoBsium fasc. 3. p. 6. siVe 
p. 234. n. 238, 2. ubi ^Apurrnnros 
Xairov : ut recte hoc defensum 
esse videatur ab Moversio (Daa 
phoeniaUche AUerthum vol. i. p. 

337). ^ 

1 1. *Aiuiiiri V. dftofil L. 13. rn; rpia ex Eusebio pro rn| 
f unxri rpia. Begis nomen apud 
Eusebium 'A/SuS, apud Josephum, 
qui nominibus Hebraicis tennina- 
tiones Graecas tribuere solet/A^uv 
Antiq. Jud. 8, 10, 4. et ibid. c. 
II, 3. *Afi{a9 — ftij fiaadkfwras rpia. 
Ceterum conf. Potteri annotatio. 

14. ^fiocW] Hoc non ad nu- 
merum praecedentem refertur, sed 
significat Asan decessoris sui Abi- 
um filium fuLBse, quemadmodum 
Abium decessoris sui filius fuerit. 
Monuit anonymus in Miscell. Ob- 
sery. Amstel. voL 4. i. p. 105. 

ib. "Aaa fuxj curapa» L. Rectam 
nominis formam numeiique notam, 
jam a Pottero in annot. memora- 
tam, restituit anonymus 1. c. De 
numero annorum constat testimo- 
niis aliorum scriptorum, de q^i- 
bus y. Clinton. Fast Hell. vol. i. 

p. 322- 

16. icc'] ^'''L. Rectum numenim, C.XXI.s. 115—117] STROMATUM. 96 

TOVTOv 7rpo(fniT€vov(rw 'HAia^ o BecrjStn;^ kou MiX€ua9 
vlo9 ^UfiXa K€u *Afi8ia9 vi09 *Apaviov. iin de Mixacou 
Kou yff€vSo7rpo(lyqTr]9 rjv 'SeSeKia^ 6 tov \apaav. eirerai 
TOVT(u,9 ri fia^nXeia ^IoDpafi tov vlov *I(oaaj(f>aT eni errj 
oktoDj €(I> o5 TTfH^rfrevei *HAiiay koL /jjera *liXiap *EAar- 5 
(rauo^ 6 Tov 2a0ar. eni tovtov oi iv ^fiapeia Konrpop 
€(f>ayov rrepuTTepas kou to, TtKua tol iavr&v. 6 de y^povo^ 
S*loi)(raj(f>aT airo t&v vaTOToov ttj^ TpiTrj^ tS>v PouriXeioiv 
a)(pt TrJ9 Terafrrq^ eireKrelvei. eiri Se tov ^loopap, av^ 
€Xri(f>6ri pjEV 'HAiaf) r/p^aTO Se rrpo(fnfreveiv ^^Xtaaalos lo 
vio^ ^(f>aT err) l^, mv eT&v TeaaapoKOVTa. evra *Oxo^uks 
efiaxrtXewrev ero9 evj errl tovtov en 7rpo(f>riTevei *KXur(rouo9 
Kou arvv avT^ *Afi8oL8(iovouo9> 

lo II 6. Mera tovtov rj firjTr/p *0^ov rodoXia fiounXevet SBST. 
erq oktod^ KaToucTeivoura tol TeKva tov a8eX(f>ov avTrj^' €#c 15 
yap Tov yevovs ^v *Ay(ajifi. 1; Se a8eX(f>q *0^ov *\oDaafiaia 
e^KXe^l^ Tov vtov *0^iov *Ia)a9 kou TOVT(p rrepUdrfKev 
wrrepov ttjv fiourtXeiav. eni Trj^ TodoXia^ Tavrrj^ ert 6 
*KXtaaouo9 rrpo^nfTevet^ p^0' rjv fiourtXevet, cd^ rrpoeirroVy 
*Ioi)as 6 rrepurcDdel^ vtto ^lodaafiaia^ Tqs *loi>8ae tov ap^^ 20 
peca^ yvvouKoSy kou to, rrdvTa yiverou erq TeaaapaxovTa. 

1 5 (rvvdyeTOU odv dnro ^oXopMVo^ eni *KXtaaaiov tov rrpO' 
(prfTOV TeXevTTjv errj^ d)s pjev Tives (f>ourtVf eKaTov e^ d>^ 8e 
erepot^ eKarov Svo^ d>^ 8e 17 TrpoKetpjivr) SrjXot )(povoypa(f>ioLj 
OTTO fiourtXeias ttj^ ^oXofJLcivo^ err] eKarov oySoqKovTa ev. 25 

117. * Atto 8e Twv TpaiiKoiv eni ttjv ^Ofiqpov yeveaw 
Kard fjuev ^tXoyppov eKarov oySoqKovTa enj yiverou v^rre" 
pov TrJ9 *la)VtKrj^ drrotKia^' * ApurTapyo^ 8e ev T0t9 *Apxt' 

in aliorain scripionun locis, qao6 Clinton. 1. c. p. 324. 'Iwuros apud 

coUegit Clintonus 1. &, servatum Joseph. Ant. Jud. 9, 8, 5. 
restituit Lowthius. 19. 'EWo-oioff] iktao-atog LV hic 

14. 'O^ov] *Oxo^ov Fotterus. et ikuraiov lin. 22. et p. 96, 10. : 

15. ddfX^v] vlov Potterus. sed cWo-otoff p. 1 10, 12. 

17 et 20. *lnas y. icMff L. Vid. 27. ^dxopop Sylb. ifxXoxnpoplM 96 CLEMENTIS [Lib. I. 

\o)(jEioi^ imofivqimcn Kora 7*171/ ^loopucfiv irroiKtap (f>riai 
(f)€pe(r0ai avroPy ^ iyivero fjuera iKarov rea^rapaKOPra erq 
rSiP TpcoiKoiv. * ATToXXoSdopo^ Se pera enj iKorov rrj^ 20 
^lcopuaj^ mroiKia^ ^AyrfaiXdov rov ^opwrcralov AaxeSai' 

Sfiopuop fiojcriXevovro^^ ciare eirifiaXeiv avr^ AvKovpyop 

SBQV.rop POixoOenjp en p€OP opra. ^vOvfieprj^ Se ip rcw 

\poptKOi9 avpaKfWjaapra 'HcrioS^ eiri ^AKoarov eV Xii^ 

. yepeadai irepi ro 8uiKoaioarop eros vcrrepop rfjs *IXiov 
aXcoaem. ravrrj^ Se icm rijs 86^9 kou *Apyefixi)(p9 ip 

10 EujSoix^i^ rpirtp' d>9 ciptu airrop re Kax rop ^Haiodop koli 
*KXiaaaiov rov Trpocjyqrov peayripov^. kop eneaOai ri9 
^vXrfdy r^ ypafifiaruc^ Kparriri kou Xeyjj rrepL rrjp 25 
'HpoucXeiScip koBoSop "Ofirjf^op ycyopepou fjjera enj 6y8alj' 
Kopra rrjs *\Xiov aXcoaeoos^ evpe&qaeraL rraXip ^oXofioopo? 

15 fieray€P^rr€po9j i(l> o5 17 MepeXdov ei^ ^oivucrjp a(l>i^i9j 
&9 rrpoeiprirou. *Kparo(r0€pri9 Se fiera ro eKaroarop ero9 
rfJ9 *lXiov aXcoaeoDS rr^p *Ofiripov '^Xuciap (f^epei. pou firip 
Qeorrofnros fi^p ip ry reaaapoucocrry rpirtf rmp ^iXctt- 
rrucS^p fiera erq Trepraucoaia r&p im *IXi(p (rrparevaaproop 

20 yeyopepou rop ''Ofirfpop 'urropel. ^v(f>opuop 8e ip r^ rrepi 
^AXeiKiSoip Kard Tvyrip avrop riBriai yeyopepoUy os fiouri' 30 
XeveiP rjp^aro aTro r^f oKrayKouSeKdrris oXvfimdSo^j op kou 
(fyriai rrpSrrop oDPOfjudaOcu rvpavpop. ^ooaifiu^s Se 6 AdKoop 
ip ^(popcop dpaypaj(f>^ Kard ro oySoop eros rrj^ \apiXXov 

2$ rov HoXvSeKrov fiouriXeia? "Ofirfpop (f^epet. fiourtXevei puep 
oSp \dpiXXos erq i^KOPra reaaapay pueO* op vvos ^ucav' 
Sp09 erq rpiOKOPra ippea^ rovrov Kard ro rpuoKoarop 

3. *AfroXX($da>poff] Y. Muellor. vetus. tni rtarapaKovra rpla L. 
Fragm. Hist vol. i. p. 443. 21. 'AXcvdd«>v (voluit *AXcvad«r) 

9. 'Apxii*axot\ Incertae aetatis Vales. ad Harpocr. p. 186. <IX<a- 

Bcriptor, ex paucis oognitus frag- ^v L. V. Meinek. Anal. Alex. 

mentis, quae v. ap. Mueller. 1. c. p. 65. Ruhnk. ad Timaeum p. 

vol. 4. p. 315. 22. 

18. cV T§ Tta^a-apaKotrrj rpltfj Her- C.XXL s. 118,119.] STROMATUM. 97 

TerapTOv ero^ T^Tjvai (f)7]ai Trfv Trpconjv oXviiTriaSa. d>^ 
35 €ivcu iv^vrjKOVTa ttov er&v irpo ttis t&v ^OXvfiiritov Oeaeoo^ 
OfiTjpov. 

118. Mera Se tov *I(oav 8iaS€)(erai rqv fiaa-iXeiav 
^AfiOjcrlas^ 6 vw avTov enf TptoKOVTa Ivviay tovtov *0^s S 
6fJLOuo9 6 vu>9 avTov €7rl enj mvTTjKovTa SvOy kou \eirpS>v 
oiTOs ereXevTa* TTpoijyrjTevovai Se eir avTov ^AfJuo^ kcu 
'Ha-ata^ o vw airrov kou *Q(rrj€ 6 tov Serjpl kcu ^lcova^ 6 dOOF. 
Tov *Afwffl 6 €K r^O \ofi€p 6 Krjpv^a^ NtJw/rcMff, 6 €k tov 
ktJtov^ 7rpo€X0(ov. emvra fiaatX^u^t ^lcaaBafi 6 vio9 *0^u)v lo 
errf €KKouS€Ka' irrl tovtov en 'Hcrata^ 7rpoflnfr€V€i kou 

40 'Qon/e Kou ^i^oJa^ 6 McopourOiTris kou ^lcorjX 6 tov 
BaBovTjX. 

119. TovTOv 8ui8€\erou 6 vu>9 airov "Ayai^ eiri enj 
€KKai8€Ka' eiri tovtov rr€VT€Kou8€KaT^ eru 6 *I(rpaYj\ €is 15 
GafivXciva arrfjydrjy 'SaXfxavourdp t€ 6 fiouriX€V9 tcjv 
*A(r(rvpia)v fiercpKur^ Toif^ iv ^afiafxta €is Mi^dou; kou 
HafivXciva. rrdXxv tov "Axa^ 8uxj8€yerou *Q€rrj€ irri errj 
OKTCOj €iTa iLQeKuz^ ejri €Trj €uco(ri €vv€a. tovt^ oi 
otnarrjTa rrpio^ t^ tcX^i tov fiiov y€vofjLev(p 8id ^Haouov 20 

45 8cop€lTOU 0€o^ aXXa errj fiicoaou rr€VT€Kal8€Ka 81 dvoTrO" 
Surfiov rjXiov. f^XP^ tovtov 8uiT€Lvovai rrpo(fnjT€vovT€9 
'Hcraaz^ kou *Q<rrj€ kou Mi)(oua9» XiyovTOU de ovroi fjuerd 
rrjv AvKOvpyov tov vofioderov Aouc€8oufJu>via>v rjXuclav 
yeyov€vou' Aicv^^^ Y^P ^^ TerdpT(p Meyapucciv rr€pi 25 
ro 8i€uco(ruHrTov ivevrjKo^rrov eros^ WT^pov ttjs ^lXvov 
dX(0(r€a}9 ttjv oKfirjv AvKOvpyov ^p€i* 'Ho-atas* de otto 
r^9 ^oXofJu&vos fiouriX€ia9y i(l> oS M^viXecos €is ^(H^vucrjv 

4. *l<i^ y. {«air L. 14. ^AxaC (hic et paullo post) Y. 

8. B<i|pl] /Scpl L. BiTrpci V. Si^^ L utrobique. 
ib. *Ia»i^y. lo^vai L. 17. lUTi^Kurt Sylb. fitTtfKffirf L. 

10. *I«Ni0afi Lowthius. IwvdBoplu 28. 2oKofiA9os Bcripsi pro SoXo- 

12. M»pa<rBirris ex Mich. I, I. /Mffiroff, et 2oXo/i«ttra pro ^dKoiimvra 

ftmpatfBiTfis L. p. 105, 23. 

VOL. II. H 98 CLEMENTIS [Lib. L 

y€v6fiepo9 e^eiydffy TptaKoaioar^ eret wpo^fyqrevmv m 
(fmperou Mixaias rc avv avr^ kou *Q<r7j€ kou *Ia)^A 6 rov 5° 

I^o. Mera Se 'E^iciai/ 6 vioy avrov Maj^aa-arjy fiaai" 

S Xievei erq irevrqKOvra TreWc, eireira 6 rovrov vlos ^AfMoy 
€77; 8vOj yjS* ov *I(oalas 6 vih? avrov 6 vofUKtirraTOS erq 
rpioKovTa Kcu ev. o5tos eir^Ke ra KciXa r&v avBpmroDV 
eni ra icd)Aa rcov eiScoXayv, KajQw iv r^ Aeviruc^ yc- 142 S. 
ypaTrrou. eTrl rovrov oKToyKouSeKdr^p eret ro iraja\a yjfx^^ 

lo €^ ov anro ^anovrjX^ /i-qre iv r^ fiera^v XP^^V reXeaOev. 

rore kou XcAKoxy 6 lepevs 6 rov irpotfyfjrov ^lepefilov irarqp 

891 F. irepiTvxpDV r^ rov vofiov fiifiXup ev r^ iep^ ajroK€ifjuev<p 

avayvovs ereXevTTjaev. eTrl rovrov Trpotfyrjrevec 'OASa kou 

^(f>ovia9 Ka\ ^lepepJas. eiri 8e ^lepefuov yjrev8airpo<f)ijTTjs 

iSyi^erou ^Avavias o 'loKr/ou. odros irapaxovaas 'lepefjuovs 
rov 7rpo(f>r)TOv vtto N€j(afi) fiounXecDS Aiyvirrov avrjp^ 
Kara Traraphv ^xxppdrrjv^ opfMvn avr^ Trpos ^Aaavpiovs 
dTraLvrrjaas. 

121. ^leoaiav ^iaBeyerou ^lexpovlas, 6 kou ^IghxxP^Sj 6 vihs 

2o a^ot; firjvas rpels kou rifijepas SeKa. rovrov ^exfuo fiaai- 
Xevs Aiyvirrov Siqaas anriiyayev eis KiyxnrroVj Karournjaas 
dvT avrov fiaciXea rov d8eX<f>6v avrov ^loHXKelfi ctti (f}op(p 
rrjs yfjs err) €v8eKa. fjuerd rovrov 6 ofuowfws avrov lo 
^looaxe^fi rpifirjvov fiaatXeveiy elra ^e8eKias erq ev8eKa. 

25 Kou fJi^XP*' '^^^^^ irp^Hfjfrjreva^v ^vareivei ^lepefiiasy irpo^Pfrf" 
revovai 8e kou Hov^i kou Ovpias 6 vios ^2afiouov kou 
*AfjfiaKOVfi avv avr^y kou reXos exei rd r&v ^KfipouKoiv 
fiaaiXea>v. yivovrou oSv drro fiev r^s M,(ovcrea}s yeveaeoi^ 

I . rpuufXMnooT^ Bentleias de Pha- yidentur : y. Potteri annotat. 
lar. Epist p. 55. duueocruKnnf L. 14. ^offHfwias scripsi pro 2o^ 

4. Moyocrcr^ff V. fun^s L. '^^- /^^ «t 2o0wia est p. 

5. iTfWc V. € L. ^46, 692. 

8. AmTuey] 26, 30. '9- Ux»^^] lcx«War L. 

10. Anto iilfT€ aliqua excidisse *^- ^ •^ ^x Eusebio. 6 om. L. C.XXL 8.120-123.] STROMATUM. 99 

€(09 Trj^ /leroucearia^ Tavrrjs^ enjj w fjuip ru^Sj ivvatKoaui 
efiSo/jLTiKOVTa Suo, Kara Se rrjv oKpifirj \povoypaj(piav \ihiui 
oySarjKOvra mvre firjv^s If rjfiepai &ica' airo Se ttj^ Aa0i8 
fiaxriXeuis €(09 Trjy alx/iaXGxrias ttJ^ inro ^akSaicov yevo^^ 
' 5 p^vri^ en) Terpaxoaui mvn^KovTa Svo /irjves €^, d>9 Se i^ S 
KaB ripjas t&v ^povtav axpifieui avvdy^ij enj Terpaxoaui 
oySorjKovTa 8vo /JLrjve^ c^ rjfiepai Sexa. 

122. 'Ei/ de r^ SaySeKaTcp erei rfj^ SeSeic/oi; fiajariXeia^ 
f^afiovxpSovoaop irpo ttJ^ Heparciv rjyc/wvias enariv ifiSo- 392 P. 
fir/Kovra eni ^oivuca^ kou *lov8aIov9 iaTpaTevaeVy cSy (fyriari ^o 
^rjpoxraro^ iv rah XaAfidiVcaTs* UrTopiai9» *Ioj8ay Se mpi 
Aaravpia>v ypdcfxov ofioXoyei ttjv lOTopiav irapa Hrjpcoa''^ 

aov uXrji^aij fiaprvpoiv aXrjO^uiv rdvSpi. 6 roiwv 
^o fiafiovyoSovoaop Tv^Xanras tov ^eS^Kiav eif HafivX&va 
anrayei icai rov \ajbv irdvTa fieroiKi^ti^ koIx yiverai 1; 15 
ai)(fia\axria iin errj ifiSofirjKOVTa rrXrjv oXiywVy o\ A^ 
AiyvTTTov Karapvyov. irpoifnjTevovai Si kou im ^eSeKiov 
€Ti *\epefiias kcu ^AfifiaKovfi^ iv Se r^ mpLirr^f em rrj^ 
fiaaiXeia^ avTOv iv HafivXcivi irpoffyrjfrevovanv 'Ic^icnyA, 
fwtf* ov Naoiffi 6 7rf}0(f>rjTrj9j eir^iTa AavirjX^ irdXiv ad^o 
fjuerd TovTOV Trpotfnjrevovaiv *AyyaIo9 kcu Zaxapia^ ini 
^S Aapeiov tov Trparrov errj SvOy fieB* ov o iv TOi^ SciSeKa 
ayyeXo^. 

123. Mfra Se ^Ayyauov Kai Zaxapiav Neefua^ 6 
dpxiOivo\6o9 *ApTa^p^0Vj vi09 Se *AxrjXl tov *\aparjXiTOv 25 
oiKoSofJuei TTjv TToXiv 'UpovaaXrjfi kou tov vemv iirurKev^ 
d^€i. [iv T^ aixfiaXaxria tovtij yiverai *Eadrjp kou Map- 

1 1. Brfp»<raos] Bripwr6s apud Ta- 13. dkrfSiutP Sylb. t oX^cav L, 

tianum c. 58. quae peq^etua in quod etiam r^i^ aX^^ciov ease potest. 

hoc nomine codicum fluctuatio est. 18. n-c/iYrr^ Y. ? L. 

Vera scriptura Bripwra6s esse vide- 23. SyytXos V (ut p. 102, 25 ; 

tur, ut dixi in Thesauro v. 2. p. 232. 105, 3 ; 1 10, 1 6). ayyalof L. 

ib. *l6fias ex Tatiano C. 58. p. 27. «V tJ alxfuikwriq — Moxjca/Sai- 

142. loafiash. K»v\ Seclusi cum Valcken. in 

H 2 100 CLEMENTIS [Lib. L 

Soxcud^y ov if>€per(u fiifiXiou m kou to t&v ^axKafiaSx&v^ 
KaTOL Trjv aixfJLaXoHriav ravrqv r^ eucovi XxxTpewrcu /m^ 
OeXriaavTes MuraiyA, ^AvaMW t€ kou *A^apias eh KOfu^ 
vov ipfiXrjOevTe^ irvpio^ 8t ein(l>ajf€ia9 ayyiXov aw^ovrai. 

St6t€ 8ia SpoKOVTa Aavt^X cly Xokkov X^ovtcdv ^Aiy^iya^* 
VTTO *ApfiaKovp. Trpovoia , 6€ov Tpa([>€h ifiSopmo^ avaa-ay- 
^erai. ivTavOa Koi to OTipjeiov iyivero ^la^voj kou Toi)fiia9 
Sia 'Pa(f)a7)X tov ayyiXov ^dppOLV ayerou yvvouKOtj rov 
8aipovos airrjs eirra tow Tr/txorow pvrfaTripas aveXov-' 

10 T09y Kou pjera tov ydfwv Toifiiov 6 TraTrjp olvtov Tfio/Str 
ovafiXeTreL 

124. *KvTav0a ZopofidfieX aro(l>ia vucqaas tow dvTO^ 
ya^viard^ Tvyydv€i rrapd Aapeiov G^vrjadpjevo^ dvav&ioaiv 
'lepovaaXrjfij kou perd "^KT^pa eiy ttiv TraTp(fCLv yfjvZS 

15 dva^evywac 8l ov yiverou 1; dir6XvTpoi>ais tov Xaov kou 6 

T&v OeonrveiaTODV dvayvoDpiapjo^ kou dvoucouvtapjo^ Xoyia>v 

KoHi To aamqpiov ayerou Trdaya kou Xvai^ oOveia^ eiriyofi' 

898 P. fipeia?. irpoKeKripvyei Se kou Kvpos ttjv *^fipaia>v oTro^ 

KaTdoTOuriv, TeXeadeiarj^ 8€ eiri Aapeiov ttJ^ VTroayeae^ 

90 71 T&v iyKouvia>v ayerou iopr^j Ka3a>s kou enl Trj^ aKrivijs. 
Kou yiverou rd rrdvTa erri avv Tclis r^y aixfiaXa^aias f^^^^XP^ 
Trjs drroKaTourrdaeoos rov Xou>v otto pjev Trj^ M,G>va€0i>9 
y€V€cr€oi>9 erri ^iXui iKarov v€ firjve^ €^ ripulpou 8€Kay djro 4o 
8€ rrjs AoLfii8 fiaaiXeias erq d>9 puiv rtve^ mvraKoava 

«5 rrerrrfiKovra 8vo, d>s 8€ dxptfiiarepov mvTOLKoata ifiSo/ja^" 
Kovra 8vo firjve^ €^ T^fjuepou deica. 

Diatr. de Aristobulo p. 32. verba 11. T^pir scripsi pro T^fitfr. 
spuria non minus suspecta quam 17. rmyafifip^ias scripsi pro an- 

quae p. 705. de Maccabaicis le- yaftfipiat. 

g^tur, quorum nusquam alibi 24. Aa/92d Sylb. Aafiifi Y, non 

mentionem fecit Clemens : de quo recte intellecto constanti codicis 

legenda ampla Valckenarii dispu- compendeo dad. 
^^^0, ib. vtvraK6a-ta Lowthius. rputK^ 

ib. 'E(r$^p Sylb. alaOfip L. ^ui L C. XXL s. 124—126.] STROMATUM. 101 

1 25. UerrX.i^payrou roiuvv ck ttj^ aixfmXGxrlaf T7J9 €7rl 
lepefiiov tov 7rpo(f>7JTOv w HafivXcipa y€vopivq9 tcl vtto 

AoPifjX Tov 7rpo<f>i^ov elprjfuva ovtcds ^ypvra ^efiSofirj" 
KOVTa efiSofjuiSe^ avverfirjdrjaav eni tov Xojov arov kcu eni 
TTjv TToXiv TTjv ayiop Tov avvTeXearOfjvaL afjuafrriav kolL tov & 

45 atPpayurou afiaprias kcu tov ajraXelyj/cu tol^ aSucia^ kou 
Tov i^iXaacuTdcu kou tov ayayelv Succuoavvrjv cutoviov kcu 
Tov a(f>payiaou opaaiv kou TrfHxfyqTTjv kou tov 'xpiacu ayiov 
ayuoVy Kou yv(oarj kou avvrjaH^ arro i^oSov Xoyov tov 
caroKpivouaOou kou tov olKoSofirjacu ^lefwvaaX^fi €009 X/>£- 10 
arov rjyovfjJvov ifiSofmSe^ eirra kcu ifiSofJuiSes i^KOVTa 
SvOy Kou €7rurrf}eyjf€L kou OLKodofirjOi^aerou TrXareia' kou 
T€i)(09y Kou K€voi)$rjaovTai ol Katpolj kou fjuera tols e^KOVTa 

S^Svo ifiSofJuiSas i^oXoOpev&rjaerou ^j^purfjuiy kou Kpcfjui ovk 
ioTi avT^ Kou TTjv TToXiv Ka\ To ayiov Siouf)d€f)€L avv 15 
r^ r/yovfjuivfp r^ ipyppuivff iKKOjrfjaovTou iv KaTCLKXvafJu^y 
Kcu €0)9 T€Xov9 iToXifJurv avvTerfJurjfJuevov d(f>aviafJLdi9 kou 
SvvoLfjuoaei Suj^rjKrjv iroXXrjv ifiSo/Jua^ fua^ kcu rjfjLiaei r^s* 394 P. 
143 S. ifiSofJbaSo9 apdrjaerou fwv Ovaia kou aTrovSfj* kcu im to 

iepiov fiSeXvyfJui to iprjfjuoaetDV kou ea>^ avvTeXeia^ Koufwv 20 
avvTeXeia SoOfjaerai iiri ttjv ipfjpuoaiv. kou rjfjuav ttj^ 
ifiSofjuxSo9 KaTawavaei OvfjJafJui dvaias kcu Trreptryiov a0a- 
vuTfJuov €0)9 avvTeXeias kou aTrovSrjs Ta^iv oufHxvtapuov.^^ 

126. "OTi fJUEv oiv iv eirra ifiSofJuaaiV ^KoSofifjOrj 6 
vojoSj TovTo (fKLvepov iaTi" Kou yap iv r^ "^aSpa ye- 25 
ypairraiy kou ovtcd^ eyevero ^ptaTOS fiamXevs ^lovSaicav 

5 fjyovfJuevo9 rrXrjpovfJuevcDV t&v eirra ifiSofJuaScDV iv 'lepov^ 

I. llfirX^^Mmift ovrtos txoyra] lO. Xpurrov] ^i^pi/oTov L. Infra 

Haec nna cnm verbiB Danielis lin. 26. x/>«rn$ff ex xpnvr^t fecit li- 

iffdofuiKtMrra rdfiP anfxmtTfiov ab brarins. 

scholiasta adjecta ease probabilis 13. f»^ ras — ] Indpit fol. 46* 

Yalckenarii conjectura est in Diatr. in L, adscripto in margine rac 

de Aristobulo p. 32. yiwwii iSi. 
.3. Dan. ix. 24-27. 14. xf^^l^ ^* XP*M« V. 102 CLEMENTIS [Xtb. I. 

aaXrifiy k(u iu rais t^KOvra 8uo ifiSo/JoaiP rjavypurev 
aTratra 7] *lov8aia kou eyivero avev TroXe/jucoPj kcu 6 kv/hos 
TltMv ^purro^ " ayios r&v ayia>v** iXdoDV kou irXripmras 
^^TTjv S/xwrii'" Kou ^Tov 7rpo<f>i^u cxpurOrj^^ r^v aapKa 
ST^ Tov 7raTpo9 avTOv TTvevfiaTr iv TavTOU^ "raty €^- 
Kovra 8vo i^ofmcri^^ koBw ehrev 6 7rpo(fyiqTri9, kou ^ iv rg 
fua ifi8ofia8i,** ^y ifi8ofJLd8o9 to rjfjuurv Karicry^v Ifidpa^v 
fiaxriKevoav kou iv Ty ayia ttoXh ^lepovaoiX^fi wrqcrcv ro xo 
fi8i\vyfw^ kolL iv r^ rjfiJuru TTfs ifi8ofm8o9 avyp^ kou 

lo avT09 Koii rdXfia^ koll "OOa^v Koii Ovit€XXu)s, Oveawa' 
(ruivo9 8€ iKpdrriare kou koBhX^v ttiv 'hpovaoLXrifi Koii to 
ayiov riprifioxrev. koH (o^ TavO* ovtods ex^i r^ yc avvuEvai 
8vvafUvo^ 8rjXov KaO* a koH 6 Trpo(l>TqTri9 etpviKev. 

127. Tov iv^CKaTov TOiwv €rov9 TrXripovfuvov Kora 

iSTTJv apxQV Tov hrofievov fiounXevovTO^ ^IoDOUcdifi rf aixfm' 

XoDala €i9 HafivXoiva yiverou vrro fiounXioDS Na^ot;^^ 

8ov6aop T^ ifi86fup erei fiamkevovTOS avTOV * haKrvpioaVy 15 

806 P. AlyvTTTUov 8€ Ova(f>pov fiaaiXevovTo^ r^ 8€VT€p(p mi, 

^iXiTnrov 8€ *A0rjvriaiv apypvTOs r^ 7rp(i)T<p erci Trj^ 

20 oy^atfs Kou T€aaapaKO(rTfjs oXvfimd^oSy koH efieivev 17 
oux/mXciHria ijri enj ifi8ofirJKOVTa KoraXri^aaa €is t6 
8€VT€pov eros ttJs Aapeiov tov ^YardaTrov tov Uepaoiv 
Koii ^AaavpvoDV koH AlyvTrruov yeyevrffuvov fiaaiXeaySy i(f> 
ovj w rrpoenroVj ^AyyoHos koH Zayapias kou 6 iK t&v 

25 8(o8€Ka ayyeXos 7rpo(f>r]T€vovaij kou rjv dp\ij€p€vs ^lrfaovs 
6 Tov ^IoHre&K. Kav r^ 8€VT€p(p erei ttjs Aapeiov fiouri' 20 
Xeias^ ov (fyriaiv *H/)o5oro9 KaroLXvaou ttjv tHv fmyoDV 
dpx^^9 drroaTiXXerou ZopofidfieX 6 tov ^aXadi^X iycipai 
Kou iTTiKoafifjaou tov veoav tov iv 'lepoaoXvfWis. 

7* fjs Tj, Kvptos Y. est. Ola^pfjs Ova(f>p§ Ova(f>prf» est 

10. Ka\ Takfias boc loco Sylb., apud Euseb. Praep. £v. 9. p. 448. 
post «ai^O^wy L. in excerptis ex Alexandro Poly- 

18. Ovaffipov Sylb. ova<f>prfov£ L. histore. Conf. infra p. 103, 20. 

quod Ovafftprl et Ova(f>pov esse pot- 27. 'VLpodoTos] 3, 79. C. XXL 8. 127, 1^8] STROMATUM. 103 1^8. 'Svpdyoirrcu oiv K€U t&v Ylepa&v ol ^(povot ouTa>9* 
Kvpo9 enj rpuiKoirray Ka/jifiuaT)^ SeKoei/um, Aapeios 
l^ Kou TwarapdKovra^ S^p^^ €^ kou hkoo-Lj *A/wa- 
^ip^s €v Kcu TeaaupaKOVTOy Aapem oktodj *ApTa^p^9 
TwaapoKOVTa Svo, ^Q^Of ^ ^Aparj^ Tpla. avvdyerouS 
25 €7rt To avTo T<ov Hepaucoiv erri Suxxoaui TptaKovra mvT€. 
KaffeXa^v Sc tov Aapnov tovtov *Ak€^oa/8po9 6 MouceSo^v 
Kocra TOL TrpoKeifieva erri fiounXeveiv apyerou. bpLOuo^ oiv 
Kou Tciv MouceSovucoiv fiounXeoov ol y(p6voi ovtg) Kard' 
yovTOi. *AX4^v8po9 erq SeKaoKTO)^ nroAefUuof o Adyov 
errj TeaaoLpdKovTUy TlItoM/juuo^ 6 4>iAad^A0or €717 eucoai 6. diOKStna rptaKorra irnrrfl Quum 
praecedentium regum amii nu- 
merum tantum 215. conficiant, 
Potterus d«airc{<na dciccnrcvrc scribi 
voluit, non animadvertens eun- 
dem illum 235. annorum nume- 
rum repeti infra p. 403. luB^ o^r 
XP^yovt Utpauajs /SacTiXfuiff hri tka" 
K6ata TpioKovra vivTt^ ex quo col- 
ligi potest in loco priore vitium 
in praecedentibus potius verbis 
quaerendum eRse. Quod animad- 
vertit vir doctus in Miscell. Ob- 
servat. Amstel. vol. 4. i. p. 107. 
qui de boc loco baec scripsit 
^ Quum Clemens [paullo inferius] 
dicit Alexandrum Macedonem sus- 
tulisse rh» ^ap^iov tovtov, id videtur 
supponere, in Catalogo regum il- 
lius Darii mentionem factam fii- 
isse, in quo tamen non comparet, 
et forte excidit. Hla verba mir^ 
ra npoKtlp^tva cn; fiaaikmaf &pxrrai 
Alexander Macedo, videntur in- 
nuere annos imperii monarcbici 
Alexandri in Persas a Dario illo 
sublato initium sumere et ad illos 
propositos 235. annos pertinere. 
Porro legitur *Oxo* h 'Apo^r Tpia, 
Cum tamen in vctcrum cbronolo- 
gonim Persarum regum Catalogis Ocbus et Arses ut duo distincti 
reges cum diversis imperii annis 
recenseantur, ego conjicio legen- 
dum ^Slxos rf, 'Apo^ff rpia. Si ita- 
que ad annos 215. supra coUectos 
adjeceris Ocbi annos octo, Darii 
Codomanni annos sex, Alexandri 
annos sex, consurget praecise sum- 
ma 235. annorum a Clemente ex- 
pressa. Ceterum observandum 
Cambjsis annos 19. modum exce- 
dere. Cujus causam videor mibi 
deprebendisse in illa Clementis 
bypotbesi, quod Danielis septi- 
manae septem priores, quae fa- 
ciunt annos 49. dinumerentur a 
Cyri anno secundo usque ad 
Darii Hystaspis annum secundum. 
Hinc enim cogebatur Cambjsi 
dare annos T9. qui cum Cyri annis 
30. facerent praecise annos 49. 
Vide p. 393. ed. Pott." 

10. 'AXcfovdpof JViy dfKaorrtt»] 
" Alexander bic non est, meo judi- 
cio, Alexander Magnus, sed ejus 
ex Roxane filius, cujus loco Phi- 
lippus Aridaeus Alexandri M. fra- 
ter imperium administrabat." Mis- 
cell. Observ. 1. c. p. 109. 

ib. Aayov Potterus. XoyoO L. 

1 1 . IlroXf fuiiOff 6 ^iXodf X0of fri; 104 CLEMENTIS [LlB. I. eTTTay €LTa 6 ^vepy^rqs eni Tmrre kou eucoaij elra 6 4>iAo- 
TraTODp eni einuKaiSeKay fi^* ov 6 'ETrc^ain)^ enf Tea-aapa 
Koi eiKoar tovtov SiaSexerou 6 ^iXopJfroip k€u fiacriXeuei 3^ 
€717 TrevTC kou TpuxKovTay p/eB* ou 6 ^vaKCoy eni evvea Koi 

5 eiKoaiy elra 6 Aa0ovpo9 enj e^ kou TpuxKOVTOLj etra 6 ejri' 
KXrj0ei9 Aiowaos enj ivvea kou eucoai. 

129. *E7ri TTOuriv rj KAeoTTctr/Nx efiaaiXevaev errj dvo 
Kou eucoaij pjg9* rjv 17 Toiv RAconxtr/xif mu8oi>v fiouriXeia 
rjpjepAv oKTOoKouSeKa, yivovTou Toiwv hri to airo koll oI 

lor^y Maic€&>i^a>i/ fiaaiX&ov xp^^^ ^ TpuxKoaui Sd^Ka 
rjpepai oKTo^KOuSeKa. mroSeiKwvTou Toiwv oH hri Aapeiov fuoHn hrra] Quom anni regom hic 
computati sint 302. et dies duo- 
deviginti, infra vero p. 396. nu- 
merus coUigatur annorum 313. 
cum 18. diebus, idemque annorum 
numerus infra repetatur p. 404. 

lijt i/loKMdopuajs /3a(riXctar tw *Ayra>- 
viov dpatpia€i»g rny rpuMK^ata dMdcca, 
fffupai dtKooKTa, decennium sum- 
mae collectae 303. deesse patet, 
quod ex Ptolemaei Philadelphi 
annis excidisse probabiliter con- 
jecit vir doctus in Misc. Observ. 
1. c. p. 109. numero tlKoai iwra in 
rpidKOPTa iwTa mutando. Praeterea 
idem haec annotavit "Notandum 
Clementem singulis regibus quos 
post Ptolemaeimi Philadelphum 
recenset eosdem plane imperii an- 
nos tribuere quos iis assignat 
Canon regum mathematicus, qui 
Claudio Ptolemaeo tribuitur. Quod 
autem Clemens inde ab Alexandri 
Magni morte usque ad Cleopatrae 
mortem non collegit annos 394., 
sicut facit dictus Canon regum 
astronomicus et vetus apud Cle- 
mentem chronologus p. 402., sed 
annos 18. amplius numeret, hoc 
inde oritur quia Clemens, licet 
Alexandrp, Alexandri Magni filio, 
annos 18. tribuerit, nihilomiuus Ptolemaeo Lagi annos imperii 40. 
plenos assignet, cum tamen Ptole- 
maeus Lagi, ut satrapa Aegjpti, 
illi Alexandro corregnaverit Ko- 
tandum enim quod apud Clemen- 
tem anni Ptolemaei Lagi 40. una 
cum Ptolemaei Philadelphi annis 
non 27., sed 37., oonficiant annos 
77. et quod Canon ille regum 
astronomicus a Philippo Aridaeo 
usque ad Ptolemaei Philadelphi 
mortem totidem annos colligat ; 
tribuit enim Philippo Aridaeo an- 
nos 7., Alexandro autem Roxanis 
filio annos 12., ambobus simul 19., 
Ptolemaeo Lagi vero annos tan- 
tum 20., et denique Ptolemaeo 
Philadelpho annos 38., omnibus 
simul annos 77." 

4. ^wTKwv Sylb. <l»wrK»9 L. 

8. KXfOfrarpar iraid»!^] KamnAtKW 

L absurde. Correxit vir doctos 
in Miscell. Observ. 1. c. p. 109. 
qui recte intellexit a^ hic de 
regno liberorum Cleopatrae, Solis 
et Lunae, quod in Thebudem fo- 
gientes post matris mortem per 
paucos tantum dies tenuerant: 
de quo con£ Africani narratio 
apud Qeorgium Syncellum Chron. 
p. 308. C.XXI. 8. 139—131.] STROMATUM. 106 

35 Tov ^Yaraairov irpoifyqTewraPTes Kara to SevT^pou ero^ rfj? 
fiacriXew avrov *Ayyaxo^ Koi Za)(apia9 kcu 6 €ic tHp 
StoSexa ayyeko^ Kctra to Trp&rop ero9 ttj^ cyhoqs koi 
T€aaapaKoaT^9 oXvfiTruxSo^ 7rpo(f)7jT€vaavT€s irpeafivTepoi 
HPou HvOayopov tov KaTa ttjv SevTepap kou i^Koar^vS 
oXvpTruiSa <f>epofiepov kcu tov TrpeafivraTOv t&v irap 
l^kkqat ao(f>€ip QaXov wepl TTfV TrevrqKoaTriv oXvfiTnaSa 
yevopjhov. avv€)(p6viaav Se oi avyKaToXe/evTes ao(f>ol 

40 r^ QaXety m tfrqaiv "AvSptov ev r^ TpiTroSt. 'HpoKXeiTos 
yap pjerayevearepos cSi/ YivOayopoy pjefJLvrjrai avTOV ev r^ 10 
avyyfWfifJLOTi. 

1 30. ''Odev avafjuf>i\eKT(09 ttjs t&v irpoeipqfjuevtov Trpo* 
(fjnrfrSiv qXucias (tvv kcu roiip enra Xeyofievois a(xf>ot9 
vpoyeveoTepa av etr/ rj oXvfiirvas rj rrpdmij rf kcu vcnrepa 
tS>v *\XuaLK&v SetKWTcu ereat TerpaKoatot^ eirra. p^tov 15 
Toiwv (TvvtSeiv SoAo/xcoj/a tov Kara MeveXaov yevofievov 
— o Se Kara ra *IXtaKa qv—^oXXots ereat irpeafivrepov 
t&v rrap "^EAAi/o^t ao(f>civ. tovtov 8* aS moaots ereat 

45 Mdoi/cr^f Trporepet ev Tots efJorpoaOev qfjuv SedqXarrat. 
*AXe^av8po9 Se 6 iroXvtoTtQp eirtKXrfieis ev r^ Trepi 20 
^lovSaUov (rvyypafifjuart aveypa^^v Ttvas eiruTToXas SoAo* 
fjLoivos fjuev irpos re Ovoj^pqv tov AiyvTrrov fiourtXea irpos 
re Tov ^otvucris Tvpuov Tas re airr&v irpos SoAofuom, 
KoB* a SetKWTOU 6 fuv Oiwuf^prjs oktc^ fJLvpuiSas avSpciv 
AiyvTTTUov a7re(rTaXK€vai avT(p eis oiKoSofi^v tov veco^ 25 
arepos Se tw uras (rvv dpxtTeKTOvt Tvpi(p €k firfrpos 

50 *\ovSaias eK ttjs (f>vXr}s Aa0tSy a>s eKei yeypamaJLy ^Yrrepfov 897 P. 
ravvofJJt. 

131. N(u firjv ^OvofJuixpiTos *AOrjvouoSy oS ra eis 

f . GaXoO] Oakrfrot ap. Tatian. a(l>pff¥-^oCatt>pfi£ L, quasi aOaff^p» et 

adv. Qr. c. 64. ubi eadem fere le- o&i^/Nffyoluerit. Cf.8uprap.i02,i8. 
guntor. 27. Ao/Sid] Immo Aov, ut ex 

22. Ov6i^prfp — Ova^pijff Sjrlb. o(f- Paralip. 2, 2, 15. Pottenis. 106 CLEMENTIS [LlB. I. *Op(f)ea (f>€p6fjuepa TroLrj/xaTa Xeyerai eluaij Kora rrjv toju 
HeLaurTpariScip OLpyrjv irepl ttjp wePTTjKOOTTJv oXvpnna&a 
evpurKeroUy *0/)^«;y t€, 6 avinrXevaas ^ilpakkd, MoMrotbv 
pjaBryrriSy *ApxfHa}U yap hxxn irpoaytL y€VHus t&v *\XiaK&v^ 144 S. 
5 Ar/iJLoSoKOs Se kcu ^rjfuo^ puera Trjv *lXiov aXooavv* 6 /jlev 
yap irapa to2s ^aia^tVy 6 Se irapa tois fivriaTrjpai KaTa 

TO Kl3apl^€iV €v8oKi/JLOVV. KCU TOlfS fikv aV0Uf>€pOfUVOW €19 

iAovaaiov "XpviafJLOw ^OvofiWcplrov €ivai \eyovaiy tov 
Kparfjpa Se tov 'Op0€a>9 Zmrvpov tov 'H/MxicAec^ot;, ttjv 
loSe us "AiSov KaTofiaaiv HpoSucov tov ^2afiiov. "Itov Se 6 
Xw €V TOis Tptayfjuiiis koI HvOayopav ds *Op(f)&z avevey^ s 
K€iv Tiva laTOpeL *Kmy€vr)s Se iv toIs irepL ttjs €is 
*Op(f>€a 7roirja€a>s KepKomos €wai X€y€i tov HvOayopelou 
TTjv €is ''AiSov KaTofiaaiv kou tov Upov Xoyovy tov 5c I. <l>tp6iuva\ Faullo poBt Toifs 
a»ai(l>€poiityovs tls Movaaiov -xpiiffpovs, 
Sed <fi€p6fuva quoque recte habet. 
'' Suidas S. y. ^iXiarcW, oMs iarw 
6 ypa^as t6v <l>iX6yt\<oVt ijyouv t6 
pi^iov t6 <f>€p6p/iVov tls 'Epfieiav, et 
similiter alii quos nominat Wyt- 
tenb. ad Eunap. V. Soph. p. 57." 
LOBECK Aglaoph. p. 331. Apud 
Tatianum c. 62. p. 158. ed. Ott. 
*Op<p€vs dc Kora r6v aifr^v "xjp^vov 
*H/7aicXci ytyov€V, akkw re ical rc^ €lt 
airr6v €nul}€p6fjitvd <fMotv V9r6 ^Ovopa' 
KpiTOV Tov ^AOtfvaiov <rwT€T6xB<Uf y€- 
voptvov Ktrrii TTfv IIcicriOTparid&y dp- 
XTjv ir€p\ r^i^ irtvrnKtHjrrpf ffkvpiriafia 
ubi €TTii^p6ptva manifeste corrup- 
tum ex emi <f>€p6ptvei, quod restituit 
Scaliger, ulterius corruptum in 
intuT<f>tp6ptva apud Eusebium. 

3, *Op<f>tvs Tf, 6 avpirktwras *Hpa- 
ffXfi, Movatdov /ia%r^r] Haec hoc, 
vel alio simili modo scribenda 
Bunt : ^Op<f>€vs T€, 6 <rvpnK€vaas 
'HpaxXc^ 00 Mova<uos fiaBiiTris. vel 
*Op<f>€»s T€j Tov <njfm\€vaavTos *H/)a- 
jcXci, M<]fv<r<iu>s iMaBtfTffs, Nam Ta- tianus loco superius posito, nnde 
horum pleraque Clemens accepit, 

dicit : *Op<f>€m fuxBrfr^s Movaalos, 

Quinetiam alii omnes consentiunt 
Orpheum Musaei magistrum fu- 
isse. POTT. paBrfr^s aut ab Cle- 
mente calami lapsu aut librarii 
errore pro MdoKc^os illatum vide- 
tur, quod conjecit Lobeck. 1. c. 
p. 352. quae nomina passim con- 
fundi ostendit Euhnken. in dissert. 
de Antiphonte p. 800. ed. Beisk., 
ut fiffTTfp et Bvyanfp confunduntiur. 

7. €V^KifJuovv (vel tvboKifiti vel 
tvhoKifttiTrfv') Sylb. tif^oKiftovv L. 
Potest etiam rv^m/iovyre scribiy 
deleto yap post 6 fiiv, 

9. Kparrjpa Canterus et Reine- 

sius. KparrfTa L. 

ib. rrfv bt Lobeck. Aglaoph. p. 

363- TTfVTtlt, 

1 1. TpuryfMHS Reinesius. rptypdft- 
fiois L. 

13. KtpK<airos Potterus. KtpKotros 

L. 

ib. IIvBctyoptiov Sylb. nvOayopiov 
L C. XXI. s. 131, 132.] STROMATUM. 107 

Tren-Xov kcu ra (f>uauca Bpovrivov. vai iirjv kcu Tep^ 
TTCtvSpov apy^at^ovcri rtve^* 'KWaviKO^ yovv rovrov iaropei 
Kara MiSav yeyovevai^ ^avias Se Trpb TepirdvSpov Tuffeh 398^. 
\4ayr)v tov Aea-fiiov ^ApxtXoxov vecorepov cj^epet tov 
TepTravSpoVy StrjiuXXfjaOcu Se rov A4aryr}v ^ApKriv^ Kals 

xo v€vtKr}K€vatj Savdos 8e 6 AvSos rrepl rfjv oKTo^KajtZeKaTrjv 
oXvfiTrtaSa, w Se Atovvatosy Trepi ttjv mvTeKatSeKaTrjv 
Qaaov hcriaOajtj m etvai avpjt^avks tov *Ap\iXoxov fiera 
T7JV etKoaTrjv rjSrq yvtopi^eaOai oXvfirrtdSa» fjJfivrp-at yovv 
Kcu TTjs Mayjn^a)v drrfDXeias Trpoa(f>dTm yeyevrjfiivrjs. 10 
^fKovi&qs fjuev odv KaTa *ApxiXo\ov (f>eperaty KaXMvos 8e 
rrpeafivrepos ov fjuucf)^' t£v ydp Mayvrfrtov 6 fiev *A/>xt- 
Xoxos dTToXoDXoTODVy 6 8e evrjfiepovvTcov fiefJLvrjTat' Kvfir/Xos 
8e 6 Kopivdtos rrpeafivTepos (ov eTrtfiefiXrjKevat *Apxict r^ 

^S^vpaKovaas KriaavTt. 15 

13^. Kat Tavra fjuev Trpafj^^fjuev ehreiVy art fJLdXurra 
ev Tots rrdvv 7raXato7s tow tov kvkXov irotrfrds TiBeojatv. 
rjSrj Se kcu rrap ''^XXrjat xpno^fJuoXoyot avxyot yeyovevcu 
(pepovToUj d)9 oi HdKtSes^—^) fjuev HotooTtoSj 6 8e ^ApKas — 
TToXXd TToAAoif rrpoayopevaoLVTes. rg 8e tov ^AOrjvcdov 20 
* AfJU(f>tXvTOv avfJifiovXg kou HetaiarpaTO^ eKpdrvve rrjv 
Tvpavvi8a rov Koupov rrjs eiriJ9eaeoi>9 8rjXcoaavT09. atyojoOoo 
ydp KofLrjnjs 6 Kpfj^y Ktvvpa^ 6 Kvrrptosy A8firjT09 6 

20 ©erraAoy, Aptarea^ KvprjvouoSy * Afjuf^tdpao^ o ^AOrj- 899 F. 
vouo9y TtfjLo^vo9 6 KepKvpouo9, Arjfjuzivero^ 6 ^ODKaevSy 25 
^lSiTTtyevrjs 6 Qe^nruevsy Nucias^ 6 Kapvortosy ^ApurroDV 6 
QerroiXoSy Atovvatos 6 Kapxrj86vt09y KXeo(f>civ 6 Koptv^ 

3. Midap Sylb. fJLrficof L. 2I.*A/K^4Xvrov Potteros. dfi^iX^- 

ib. ^tantu Mueller. Fragm. EUst. rov L. 
Yol. 2. p. 299. (pap^las L hic et 24. ^Apurrias Hoescheliiis. dpt' 

p. 403. oraioff L. 

8. avfju(l>ap€s Sylb. avfmaBis L. ib. 'Afi^^idpaos Y. afixfipaos L. 

10 et 12. MayinjTw] ftayyiT&p L. 25. T(/uu$£ryof Arcerius pro rifw- 

MayvtiT&9 V. ico£. 108 CLEMENTIS [Lib. L 

0Wj *l7r7r<o T€ 7] \^eipa)P09 kou Hoiod kou Mopto} kcu t£v 
Si^uAAcSi/ TO 7rX7jdo9y rj ^a/jua 17 KoXo^jxovia rj Kvfmia ^ 
*Kpudpaia 1; ^vto) 17 Tapa^di/Spa rj Maicmy ^ ©erToAi) 
7} QeairpGynSy KaXyas r€ ai kou Mo^o^ , 01 icara ra 
5 TpoHKOL yeyovaa-Ly TTpea-fivTepo^ Se Mo^y, ©9 av 0171- 
TrAcvo-ay Toh * ApyouavTOu^» «5 

133. 4>aori 8e TTjv Moyjfov KaXovpIvriv /mvTiK^v auv 
TOL^ou Tov Kvpfqvouov HaTTOVy AoDpoOeoy T€ iv T^ 7rp€&T<p 
7rav8€KTri oXkvovos kou Kopdvrjs hroucovaou tov M6\frov 

10 laropeL 7rpayvo^€i $€ kou HvOayopa^ 6 fuya^ ^rpoaa-' 
v€V)(€v aeif "Kfiapis t€ 6 ^Y7r€pl36p€09 kou ^Kpuma^ 6 
HpoKovvTjauoSj *^Ennpjevii8qs t€ 6 KpfjSy oari^ €19 ^^rapTrjv 
axf>iK€TOy Kou Zoi>poaaTprj9 6 MrjSo^f 'EfimdoicA^p re 6 
* AKpayoarrivo^ kou ^op/iicov 6 AolkodVj vou ii-qv YloXvaparos 

156 Qaxruos *^ii7r€B(mpj6s re 6 ^vpoKovaioSj hri t€ tovtoisS^ 
^oDKpdrrjs 6 *A0rjvouo9 fJuaXurra' eari ydp fioiy (prjdiv €V 
T^ Qedy^ty €k rrouSos dp^dpuevov d^ia fwipa 7rapayiv6fi€vov 
Soufwviov arjfULoVy tovto &' iari (fmv^y rj orav yivrjTouy 
hriay€i tovto o fJuiXXoD 7rpdrT€iv, 7tparperr€L Sc ov8eiroT€. 

ao *E^IC€OT0S* T€ ^ODKHOV TVpaVVOS SvO SoiKTvXioVS (f>Op&V 

ycyarjT^vfJuevovs r^ ^o(f>^ r^ 7rpo9 dXXrjXovs 8Lrj(rddvero 
Tow Koupov9 tS>v 7rpd^a>v, dnr€6av€v 8€ ofuos 8oXo(f>o^ 
vrfi€iSy KOUTOL rrpocrrjfirjvavros rov \j^6<f>ov, &9 (fyrjaiv *Ap£- 
(rrariXrjs €v ry ^a>K€a>v TroAtrc/a. 35 

35 134. *AAAa icai twv 7rap AiyvrrrioLs dvdfxmroov Trore, 
y€VOfJuev(ov 8€ dvOponrivrj 86^ d€(0Vy 'Epfirjs t€ 6 Qrjfiouos 
Kou ^AaKXrjTTLos 6 M€fi(f>iTrj9y TcLp^aias t€ aS kou MavTa> 
iv QrjQaiSy &s (fyrjatv EiVpL7ri8rj9, "KX^vos rj8rq kou AaoK6a>v 

3. «vr»] nv^ Sylb. Delphi- 17. efcSyct] P. 128. 
cam Sibyllam intelligens. 18. ^ L. ^ Y. 

II. offl] aUi L. a8. Evpiiridi;;] Kespicere videtur 

ib. *fiFtpp6p€os Sylb. pro vvrrp/Sd- Phoen. 841 seqq. 
ptos, ib. ffdri] Similiter in fine bujos 

ih,' Apurrtas Potterus. dpurTaiaslt, sectionis. Frustra igitur m Sylb. C.XXI. 8. 133—^35] STROMATUM. 109 Koii Oiv(oini Kefiprjpos eu *lXup — Kefiprjp yap eh T&v 
'HpoKXeiSwv ein(fmnjs (f^eperou pwm^ — kolL ^lapjos aXKo^ 
iv "HXiSi, axf) ov oi *lapI8cUy IToAuiSSof re iv "Apyei kou 
iv Meydpoi^, o5 pjepvTirai rj rpay^pSla. rl pjoi TijAe/iOi/ 

40 KaraXeyetVy 09 KvKXamtov pjovTLs ^v IToAi^/li^ de^rTri^ei g 
ra Kara ttiv *OBvaai(os irXavrjVy ^ tov *A&j^V7i(nv *Ow- 
fmKpiToVy ^ Tov * Afjuj>idp€(ov Tov avv roiy hrTa roiy eTri 
Orjfias (JTpaTevarcun pm yevea r^y *IA/oi; oAcocctwy Trpea' 
fivT€pov (f>ep6pjevoVy rj QeoKXvpjevov iv Ke^fxzWriviaj rj 
Tek/jLria^rov iv KapioLy ^ raMov iv ^uceXia ; iUv d' av kcu 10 
enpoi Trpos tovtois^ "ISpxov 6 avv roiy ^ApyovamaiSy 
^/jLovar} AeA^if, Mo^os* 6 'AttoAAcoi^o^ k(u MavTov^ iv 
Ha/juf>v\ia kou KiXucioj * Ap.(f>i\oxo9 * Apj(f>uipdov iv KiA^- 

45icca, *AXKpjea>v iv ^AKapvauaWy *Avio9 iv Ai^A^, *A/>^- 
aroLvSpos t€ 6 TeXfir/a^rev^ 6 cri;i^ ^AXe^dvSp^p yevofjuevos- 15 
rjSrq 8e kou *Op(f>ia 4>iAo;(o/)oy fJuivTiv 'urropH yeviaOou iv 
T^ TT/Hory 7re/M pjavTiKfjy. 

135. Qemofiiros Se kou "Eif^opo^ koI Tifjuuo^ *Op0a- 
yopav Tiva fvdvTiv avayf>d(f>ovaij Kadairep 6 ^dfuos HvOo^ 
kXxjs iv T€TdpT(p 'IroAticcSj/ Tduov *lovXiov Nerrcora. ciAA* 20 
oi fjuev " KKejrrai rrdvTes kou Xrf^rroUj*^ cSy (frqavv 17 ypouf>qy P. T08, 1. 28. AaoK^p y. 6 Xa- 
k6w L, litera o Buperscripta a m. 
recentissima, quae etiam urticulum 
6 delevit. 

1. Ktfipfjpos Q. Canterus. xcU 

pprjvos L. 

ib. Kffipffp scripsi pro Kpjafor. 

2. ^lafios Sylb. loftKog L. loKos y. 

3. ^HXidi y. rxi«i L. 

ib. ol *Ia/i/dai y. ol dfu6ai L. 

lO.TfXfUTira^SCripsi proTfX/ii;o-dv. 

ib. raXe^p scripsi pro FoXcoy. 
Eectus accentus est apud Steph. 
Bjz. 8. V. raXffiiyrai, FaXcov vUw rov 
*Afr6Kk»pos' ubi Cleraentis locum 
comparavit Holstenius. 12. MavTOvs Sylb. luarrwhs L. 

14. 'AXiCficW vetus est nominis 
forma, ut poetarum Atticorum loci 
docent. Fosteriorum temporum 
scriptores plerumque incertum est 
utrum sic an 'AXK/ia/doy scripserint, 
quum librorum in hac re auctori- 
tas nulla sit. 

ib. *Apios Potterus. oviar L. 

15. TcX/ii^o-o-cvf] Sic hoc looo 
recte Ly, non TcX/iio-o-c^r. quod 
posteriores editores invexerunt. 

16. ^tkdxopos Sylb. <f>iK6xmpos L. 

lS,^E<l>OpOsY, €fJLfl>OpOS Jj» 

ib. Tifiatog scripsi pro rtfjuuos, 
21. Joanu. X. 8. 110 CLEMENTIS [Lib. L 

Ta irXtuTTa ck naparripfiaem koa 4^ hkctcov TrpoeipTiKOTe^y 
KoBamp oi (fyvarioypoDfwuouvTef laTpol t€ k€u fiairrti^j ol 8e 50 

Koi VTTO 8cUfWV<OV KIV7J0€VT€9 ^ vSoTa^V KCU ffvflia/lOTODV 

Kcu aepo9 TTOiov hcTapa;)(d4vT€^j irapa ^KfifxxIoi^ Se oi 

5 TTfMfnJTai Svvafiei Oeov kclL hrvirvoia^ Trpio fuv tov vofiov 

ASafi em t€ Ttjs yvvcuKos erri re ttj^ ^<p(ov ovofjucaria^ 

irpodeoiricTas kcu NcSc fieravoiav Kqpv^as^ ^AfipadfJL t€ Koi 

laaaK kcu ^louccofi avriKpvs ovk bXiya t&v fJueWovTcov Kal 145 S. 

ijSrj ivearayrayv Trpo(fycdvovT€s. ovv Se r^ ^ofup Mcoiw^y 

10 T€ K(u *Aapci)v, fied* ouy Trpo^jyr/Tevova-iv ^hjaovs tov Navfjy 
SofiouT^A, TaS, N(x0cu^j *Axia9y ^afmias, *loVy ^HXiaSy 
Mixaiasy ^AfiStovj *E\ia-aaio9f * AfiSadoDVoUy *Afioi}9y 
^Haouasy *Qari€y *Ia)my, *Ia)^A, 'lepefiiasy ^o(f>ovia9 Boi;^, 
*l€^€KLfj\y Ovpiasy * AfifioucoiffJLy NaoiffJLy Aavt^Xy Mecra^A, 

15 6 Tovs (TvXXcyiafJuovSy *AyyaloSy Zaxapias kou 6 €v T019 5 
8(o8€Ka ayyeXos. 

136. TivovTou Se oi Trdvres irpo(fjiffrou irevTe kou Tpvd' 

KOVTa. yvvouKoiv 8e — Kal yap Kal airrai irpoeiPffjTevov — 

401F. 2a/>/>a T€ Kou 'PcjSeicica kou Mapiafiy Aefifioipa t€ kou 

ao 'OAfia. eireiTa Trepl Toifs aurovs ypbvovs *Ia)dvvris irpocfjnFf^ 
Tev€L fjuexpi^ Tov aamjpiov fioarTiafJUiTOSy fjuera 8e Trjv 
yeveaLv tov ^fHcrrov "Awa kou ^vpuea^v* Zaxapias yap 6 
*Ia)dvvov TraTTfp koll 7rp6 tov TraLSbs Trpo^fyrjreveLV iv tols 
evayyeXioLs XeyeTou. avoodev oSv diro MoovaeoDS avvaya^ 10 

25 yoDfJuev TTJv KOjff* "EAAi^j/ay ^oi/O7/>a0iai^, aTTO r^^ Mcdi;- 
aeays yeveaeoDs eiri ttjv e^ Axyvwrov t&v ^lovSalcov €^o8ov 
errj aySo^KOVTOLj kcu tol fi^xpi ttjs TeXevTrjs avTOV dXXa 
TeaaapdxovTaLj yiverou rj €^o8os kutol "Ivaxpv rrpo ttjs 
^a)di€ucrjs mpLoSov i^eXdovros arr AiyvTrrov Ma)va€a>s 
€T€aL TTfrarepov TpuoKoaioLs TeaaapdxovTa c . airo 8€ ttjs 

II. Sa/imaff Sylb. cifiaias L. SYLB. Scripsi lo(t>oviat: yid. ad 

13. 2o<liwia£ Bov^t] Sophoniae p. 98,12. 
initio legitur ScxfHiMW r^v Xowri C. XXI. s. 136, 137.] STKOMATUM. 111 Meai/creair arparriylas kolL *lm)(ov eni tou AevKoXuovo^ 
KaraKXvafWPj rriv Sevrepap Xeyfo hrofifipiav^ koll hri tov 

1 5 ^aSovTO^ efiTrprjaiJboVj a 8^ av/JLfidivei icara KporomoPy 
yeveou Tecraapes aptdiwvvTOUy eh fJUEVTOi tol €KaTov enj 
Tp€L9 iyKaToXtyovTai yeveou. otto Se tov KaToucXvapjov S 
im Tov "I&T^ ip.Trprjafwv kou ttjv evpeatv tov aiSrjpov kou 
*18ouov9 8ouctv\ov9 eTTf e^opLTjKOVTa TpioL, ©y (fyriaLv Qpd' 
avXXof* Kou czTro "Ifii^y epnrpriapjov hri Tawiiri8ov9 a/wra- 
yriv erri e^Kovra irevTe. 

137. 'EyreiJ^ci/ Se hr\ r^v Uepaeay^ arpareiavj ore kou 10 
rXavK09 em MeXLKeprri ra "laOfua eOriKev^ erq TtevreKOLi'' 

2o8€Ka. OTTO 8e Uepaeoo^ arpareia^ «ri 'lA^bt; KriaLV erq 
TpuoKOVTa reaaapa. evrevdev «ri rov eunrXovv r^y *Kpyovs 
erri e^i^Kovra reaaapa. eK rovrov eVi Qriaea kou Mivdi' 
ravpov erri rpiaKovra 8vOj eha errl tov9 errroL errl Qrjfiou^ 1 5 
erri oeKa, ejri oe rov UXvfiTTUwrtv aytovoLj ov tipoucXri^ 
S^Kevj errl HeXoTra erri Tpia^ eis re r^v *AfJui^6va>v w 
^AOrjva^ arpareiav kou t^v 'EAci^y vtto ©t/otcW aprrrayriv 
erri evvea. evrevOev erri r^v ^HpoucXeov^ arroOecoaiv erri 
ev8eKay elra «ri r^v 'EAcVjyy vtto *AXe^av8pov aprrrayriv ao 

25 erri reaaapa. evra erri rfiv Tpoia^ dXooaLv enj eucoaL. 
anro 8e Tpoia^ aXcoaea)9 irfL r^v Aiveiov Kado8ov kou Kriaiv 
Aaoviviov erri 8eKaj erri re rfjv *AaKaviov ap^fjv enj oktodj 402 F. 
Kou] errl r^v ^HpoucXei^oiv Kado8ov erri e^Kovra ev^ erri re 
rfjv 'I0/rou 6Xvfi7ria8a erri rpuiK^aia TpvaKovra 6ktco. 4. T€<r<rap€s HervetuB et Muel- 
lenis Fragm. Hbt. yoL 3. p. 503. 

TiavapoKOvra L. 

7. &paavXkog\ In AlyvrmoKois, de 
quibus T. Mueder. 1. c. 

15. TptoKOPTa dvo] Vid. Mueller. 
Fragm. Hiet. vol. i. p. 567. 

ib. efiPais] ProbabUiuB e^/Sar, ut 
supra p. 109, 8. 

16. 'OXvfAiruicriy Muellerus. oKupr vtdauf L. 

17. IIcXoTra BCripsi pro IleXoiri. 

21. tlra «rl 1^1» Tpoias SXuxrof hrf 
e&oo-i] Haec verba addidit Muel- 
lerus, praeeunte partim Scaligero, 
qui Bcripserat ivrtvBtv M Tpoias 
SXmauf d€Ka et in fine, ubi Bumma 
annorum memoratur, rpMKovra 6kt» 
in ciKoo-t 3«cr« mutaverat. 

23. Aaavufiuv Sylb. pro Aaovunfou. 11« CLEMENTIS [Lib. L 

138. ^KpoToadevrj^ Se tov^ yp6vov9 €oSe dvaypa(f>€i* 
aTTO fuv l^pouLs aA(0(r€eo9 hfi *Jipouc\€i8civ KajffoSou err/ 
oyoorjKOvray evrevuev oe em rqv mvuis KTuriv erq cfi;- 
Kovra, ra Se tovtoi^ €^9 €7rt fiev ttjv hnTpairiav Trjv 

5 AvKovpyov errj eKarov rrevrriKOVTa ivvia^ eiri Be Trporjyov^ 30 
fievov eT09 rciv TrfHoreov oXvfnruov errj eKOTOV 6kt(o. 
a(f> 1j9 6\vfnria8o9 errl rrjv Sep^ov Suifiacnv erq SuzKoaui 
evevrfKovTa eirrd. a0* ^s «ri ttjv apxQ^ tov IIcAaTroi'- 
vrjoruiKOv iroXefiov errf TeG^rapoKOVTa 6Kra>y Koii errl rqv 

10 KaTaXvenv kolL ^AOrjvaicDV fJTTav errj eucoai errra^ Keu eiri 
T^v ev /ievKTpot^ fMyrjv errj TpuiKOVTa Teaorapa^ fju^* rjv 
eni TTjv ^iXimrov reXevr^v errj TptwcovTa Trevre. fiera Se 
Tou/ra eni ttjv *AXe^av8pov fJueraXXayrjv errj 8(o8eKa. 35 
iraXiv oTro ttj^ irpwrj^ 6Xvfimaj8o9 evioi (f^curtv eirl ^PcifJoj^ 

15 KTurtv avvdyeaOai errj eucoat Tea-orapa. evrevOev ein rrjv 
3afivXcivo9 dvaipeatv vrrarot eyevovro em errj 8uxx6aui 
TeaaapdjKOvra rpia^ oTro 8e ttj^ HctfivXcivo^ dX(0(reci>9 eni 
TTjv *AXe^dv8pov TeXevTrjv errj eKarov 6y8orfjKOVTa e^. 

139. *KvTev0ev eni ttjv Avyov(rrov vucrjVj are *Avt(0' 
2ovto9 dTrea(f>a^v eavTov ev * AXe^av8peia^ errj ^wucoata 

evevrjKovra reaaapa, are wrdrevev Avyowrro^ to reraprov. 
d(f> oS xpovov em tov dy£vaj ov ^Ke Aofiertavo^ ev 40 
'Pcofirjj errj eKarov 8eKaTeaaapa^ dnro 8e tov TrpcoTOv 
dy&vo9 em rrjv KofJb68ov TeXeirr^v errj eKorov €v8eKa. 
as eiai 8e ot diro KeKpo7ro9 fiev erri *AXe^av8pov tov Moice- 
86va (jvvdyovatv errj y^lXui ^KTouc^ata eucoat oicra>, otto Se 2. 'HpoKktMp Sylb. hic et p. 2 1 . orc addidit Lowthius. 
III, 23. 7^iaxX(ir«v L utrobiquey 24. im r^v KofMov rcXcvr^v — ■] 

sed recte infra p. 113, 2. Ad hunc locum respicit Eusebius 

8. 21. €9€yfiKovra L. iwfvfiKOVTaY. Hist. Eccl. 6, 6. 

13. ravra tnl rfjv Sylb. raOra 25* flol dc o2 — iffdofiffKovra rta'-' 

fuTh Trf» L. o-apal De his computationibufl v. 

19. *ApTof»to£] dvTwafos L, sed Mueller. Fragm. Hist. vol. i. p. 

factum ex ayr&vtos. 572. < C. XXL 8. 138— 140.] STROMATUM. 118 

ArifKxlMirro^ \lXia SiOKoaui mprjQKOPTOf kou aTro Tpoiw 403 P. 
dXcjaecos^ eni ttju 'HpoKXeiSoiv KadoSov enj €KaTOu eucoin 
7] €KaTOV oySojiKOVTa. airo toutov im T^vouverou apyovTOj 

45 c^* oh (JHUTLv * AXl^vSpov us TTJv *Aaiav SuxfirjvoUj od^ /jl6V 
^avlas enj enroucoaia SeKamvT^j C09 Se "Ticf^opos eTrra- 5 
Koaia TptoKOVTa 7revT€y co^ Se Tlpmos KOii KXeiTap^os 
OKTOLKoaia eucoaLj ay^ Se *TipaToa6€vri9 enroucoaia i^o/irj" 
KovTa Teaaapa, w Se Aovpt^ aTro Tpota^ aXcoaea)^ im 
TTjv ^AXe^dvSpou elff ^Aalav Sidfiouriv enj \lXia^ ivT€v0€v 
eirl '&vaiv€Tov tov *A0TJvriaiv apy(pvTaj €(f> ov 0vr]aK€L 10 
*AX€^oa/Sp09, errj La. €vt€v9€v ein ttjv T]Y€fiovLav Tep/m-' 
vLKOv KXavSiov KoLLaoipos enj TpLoucoaux. i^KovTa TreVrc, 

50 d(f> o5 xpovov SrjXa yiverou kou tol €7n ttjv Ko/aoSov 
TeXEVTT/v enj oaa y€ avvdyerou. 

140. Mera Se tol ^^XXrjvLKOL kou aTro tS>v Kard tov^ 15 

fiapfidpovs XP^^^^ diroSoTiov Kard Ta iJulyurTa SuwTrj' 

IJUXTOL. OTTO pjEv *ASafi €ODs Tov KaTOUcXvafJLOv avvdy€TaL 

enj Sur\iXia iKaTov TeaaapdjcovTa oktod rjixipou T€aaap€Sy 

146 S. OTTO Sa ^rjii ea>9 ^Afipaaii enj )(iXui SuiKoaLa v\ drro Se 

^laaoK €a>s Trjs KXrjpoSoaias enj i^oucoaia ScKa e^. ejr€LTa 20 
aTTO KpLT&v 6(09 Sa/Lioin^A €TT] T€Tpouc6aLa i^KOVTa Tpia 
firjv€f imd. kou pjerd tov^ KpLTa^ fiaaLXev&v enj rrevTO- 
KoauL ifiSoii^KOVTa Svo iirjves €^ rjiJuepou SeKa. pjeO* ov9 
Xpovov^ UepaLKfjf fiourLXeia^ enj SioKoaLa TpujucovTa TreWe, 
5 eir€LTa Trj^ MouceSovLKrj^ eo)^ *AvT(oviov dvoupeaeo^s enj 25 
TpuucoaLa ScoSeKa rjijuepou SeKaoKToi. pjed* ov -y^povov rj 

3. Evoofror V. cvmuroy L. in Fragm. Hist. vol. i. p. LVL et 

5. ^omUu MuelleruB Fragm. Hist. p. 571. 

VoL 2. p. 294. ifxufeiag L. l6. fiapPdpovs V. fiapovg L. 

ib. dtKanhfT€^ Hoc ex more li- 24. duuc^a-ui TptaKovra ircyrr — Tpi- 

brariorom pro u* vel irtwr^icaideKa aK&vui b&htKa fjpMpai btKa orra»] 

pOflitimL Ejusdem generis est dtKa lidem numeri supra p. 395, 396. 
}( et dcMUMcrtt lin. 20, 26. ubi vide quae annotavimuB. 

6.T(fuuo« — 6KTaK6(rui cuoo-t] Com- 25. *AvToviov (sic) Y. avrapivou L. 

putatio falsay ut ostendit Muellerus 

VOL. n. I 106 CLEMENTIS [LiB. L 'Op0ex ifiepoiMJEva TratTJ/Aara Xeyerai €tra£, Kara rriv r&v 
TleururrpaTiSSp opyrjv Trepi t^p imrnjKoar^p oXvfJorux&t 
€upuTKeraiy *0/)^6W r^ o avfiTrXeuaas^ 'H/MucAci^ Mouavuov 
fioBrjTTJSy * A/i^ea>i^ yap Sval vpodyu yevecus r&v ^IXumk&Vj 144 8. 

5 Ar}fJLo8oK09 Se koL ^fjuos fJiera r^v *lAcoti aXoHriv* 6 fuv 
yap rrapa rois ^fala^iVy 6 Se impa tols fjanfGTrjpa-i Kara 
To KiBafu^eiv evSoKifJuwv. Kai tovs fjiv avaff^epofj^ovs &^s 
Movaaiov ^pqafwivs ^OvofJuucpirov elvai Xeyovaiy tov 
Kparrjpa Se tov *Of)(f>e[os TMmvpov tov ^H/xucAecoroi;, Trfv 

loSe ds ''AiSov KaTafiacriv YlpoSiKov tov ^2afuov. ^l&v Se 6 
Xlos €V TOLS Tpuiyfjujlis Koi Ylv0ay6pav eis *O/)0ez avevey'- 5 
K€iv Tiva uTTOpd. ^^EtrTLyevrfs Se iv Tois ttc/h ttjs eis 
*O/>0€a rroirjaetos KepKcoTros eunu Xiyet tov UvOayof^eiov 
TTjv eis "AiSov KardfiaxTW koL tov Upov Xoyov, tov Se I. ^p6fiepa\ Faallo post tow 

d»ai(l>tpoiuvov£ r2ff Movcrcuby xprifTftovt, 

Sed <l>€p6fuva quoque recte bsbet 

'^ Suidas B. V. ^tXurrutPf oZt6£ iaruf 
6 ypai^af t6p (JHX^ytkaiv, {jyow r^ 
Ptfikiop t6 <f>€p6fupav €ls 'Epfuiav. et 
similiter alii quos nominat Wyt- 
tenb. ad Eunap. V. Soph. p. 57." 
LOBECK. Aglaoph. p. 331. Apud 
Tatianum c. 62. p. 158. ed. Ott. 
*Op<J>€vt dc Korck t6v avrhp XP^'^^ 
'HpaicXct y€yoP€V, SXXw T€ Ka\ r^ ciff 
avT6v €iruf)€f)6p€vd <f}a<riv vn6 *OvofM- 
KpiTOv Tov *A6rjvcdov owrrra^^^oi, «ye- 
vofuvov Korh TTfv n(ia'Mrrpartd£v op- 
Xrfv ir€p\ TTfv ir€VT7fKO<rnfv SKvpnia^ 
ubi €nvit>€p6fuva manifeste corrup- 
tum ex Zwif <f>€p6fuv<i, quod restituit 
Scaliger, ulterius corruptum in 
€ir€ur<f>€p6fuva apud Eiisebium. 

3. 'Op<f>€V9 rr, 6 <rvpTr\€v<ras 'Hpa- 
icXet, Mov<raiov fUiOrfTTfi\ Haec hoc, 

Ycl alio simili modo scribenda 
SUnt : *0p<f>€V9 T€f 6 avpnXevaas 
'HpaxXci, o£ Moixraios fuiOrfTrfs. vel 
*0p<f>€w T€f Tov <rvfm\€V(ravTos 'Hpa- 
«Xci, MotHroior futOrfrrfs, Nam Ta- tianus loco superius posito, nnde 
horum pleraque Olemens aocepit, 

dicit : *0p<f>€m ftaBrfrifs MovaaTos, 

Quinetiam alii omnes consentiant 
Orpheum Musaei magistrum fii- 
isse. POTT. fuiBrfT^s aut ab Cle- 
mente calami lapeu aut librarii 
errore pro dtdao-icc^of illatum vide- 
tur, quod conjecit Lobeck. 1. c. 
P* 35^' 4^® nomina passim con- 
fundi ostendit RuhnkeD. in dissert. 
de Antiphonte p. 800. ed. Reisk., 
ut pffTrfp et Bvyarrfp confunduntur. 

7. €vdoKifiovv (yel cvdoKc/iCi vel 
cvdof(ifictn;y) Sylb. c^doici/iovy L. 
Potest etiam €vfioKtfuvvT€ scribi, 
deleto yhp post 6 fiiv, 

9. Kpor^pa Canterus et Beine- 

sius. KparrfTa L, 

ib. TTfv di Lobeck. Aglaoph. p. 

353- ^^ Tc L. 

II. Tptay/ioiff Reinesius. Tptypofi- 
ftois L. 

13. KcpKom-or PotteniS. KspKxmos 
L. 

ib. Ilvdayopctot; Sylb. irv^oyopiov 

L. C. XXI. 8. 131, 132.] STROMATUM. 107 

TTCTrAoj/ K(u ra (f^vauca ^povrlvov. vai iirjv kol Te/)- 
TroLvbpov apyoi^ova-L tlv€s* ^EXXdvuco^ yovv tovtov urropH 
Kora MiSav yeyov^vaij ^avias Se irpo TepfTrdvSpov TidehsOBl^. 
Aea^v Tov A^afiiov *ApxfX6xov vecarepov ^epei tov 
TepTravSpoVy birnuXkrjaOat Se tov Aiayrfv ^ApKrivtp kcuS 

10 v€ViKrjK€vaij Sdvdo9 Se 6 Av8o9 mpl t^v oKra^KatSeKdTrjv 
oXvfiTTiaSay w Se AtovvaWy mpl ttjv mPT€Kai&eKdrqv 
Qaaov kKTurdaiy &s uvojl aufju(f>av€^ tov *Ap)(iXo\ov pera 
TTjv eiKooTrjv rjSfj yv(opi^€aO(u oXvpnnajba. pdpmp-ai yovv 
Kcu TTJs MayvrjT^ov anrooXeia^ rrpoa(f>dTCi>9 yeyevrjfiivrjf. 10 
^fuoviSrjs fjjev oiv KaTa *ApxiXoxov (j^eperaty KaXXIvo^ Se 
7rf}eafivT€po9 ov fuucp^' t&v yap Maywjreoy o fjuev ^Apxi" 
X0X09 dTroXxoXoTcovj 6 Se evrjfJbepovvTCDV fjLefunjTcu: lEvfirjXo^ 
Se 6 KopivOw rrpeafivTepos civ einfiefiXrjKevai *ApxioL T(p 

15 ^vpoLKovaas KriaavTL. 15 

132. Kat Tairra fjutv irpmfx^fuev ehrHv^ otl fjudXi^rra 
iv Tols Traw TraXauois tov9 tov kvkXov rroLrfrds TiBlajaw. 
rj8rj Se kol irap '^EXXrjaL XPWH^^^OL (jvxy^M, yeyovevai 
(f>€f}ovTaLj ci>s ol Boicede^'— 6 fjuev hoLdoTLoSy 6 Se *ApKds — 
TToAAa TToAAoiff irpoayopevaavTes. rp Se tov *Adrjvaiov 20 
* AfJuf>LXvTov avfJifiovXg kou lieurlaTparos eKpdrvve ttjv 
TvpaifviSa tov Kouphv ttjs eiriJBeaeciis SrjXciaavTos. aLyajoOcD 
ydp KofirjTrjs 6 KprjSy Klvv/kls KvrrpLOSj ASfirjTOs 6 

20 QerraXos, ApLOTeas 6 KvprjvouoSy *Afi(f>Ldpao9 6 *A6rj^ d99F. 
vauosj TLfjuo^vos 6 KepKvpouos^ ArjfuziveTOs o ^a^Kouevs, 25 
^KrTLyevrjs 6 Oeam/evsj Nucias 6 KapvaTLOSy ^Apiarcov 6 
QeTTaXoSj Auovvaios o KapxrjSovLo^f KXeo(f>civ 6 Kopiv" 

3. MAdoF Sylb. fujdap L. 2i.*AfiifHkvTov Potterus. 0/1^7- 

ib. *aifia£ Mueller. Fragm. Hist. rov L. 
vol. a. p. 399. (poptlag L hic et 24. ^Apurr^as Hoeschelius. apc- 

p. 403. araiog L. 

8. avfnfPavig Sylb. wiunaBis L. ib. ^Afixf^tdpaos V. aftxf^paof L. 

10 et 12. MayvfiTw] fuefnrw L. 25. Ti^^cyor Arcerius pro ri/M{- 

MayyTTcnr V. ^0£. 108 CLEMENTIS [Lib. I. 

Oiw^ 'iTnrco rc 17 ^elptopo^ kou Boio) kcu Moarroi} k€u t&v 
^ifivXX&v TO irKrjdosy ^ ^afua 77 KoXo^fxopia rj Ku/jma tf 
*Tipv0paia rj ^vtq} ^ Tapa^avSpa ^ Moicm^ 17 GcrraAi^ 
77 OeoTrparrhy RoA^^a^ t€ od /coi Mo^rof ^ ot icara ra 

5 TpGHKa yeyovaa-iy TTpea-fivTepos Se 6 M6^9, w av avfi" 
irkeva-ay Toh * Apyovavrai^. 25 

133. ^axTL Sk TTjV Moyffov KaXov/jjevrjv fJuavTUcfjv avv^ 
To^ai Tov Kvprjvaiov Barroi', ^(opoOeos re €v tA irpwrtp 
TravSeKTTi oXkvovos Kfu Koptovrjs eiroKovaauL tov Mo^ov 

10 laTopei. 7rpoyva>a€L Se kol UvOayopa^ 6 fieyas Trpoaa-^ 
velyev aely ^Afiapls re 6 *Ympfi6peos kou ^ApujTea^ 6 
TipoKOVvriauos j *lE^L/ievLSi]s rc 6 Kprj^y wttls eh ^Traprqv 
oupLKeTOj Kou TiODpoaoTpqs 6 MfjSosj ^^fiTreSoKkrjs Te 6 
* AKpayoLVTLVos kou ^oppJtov 6 AaKa>Vj vou firjv YVoXvaparos 

156 Qaauos ^lEfiTreSoTLfios rc 6 ^vpoKovaLOSj hri Te tovtolsZ^ 
'^EcjKpaTTjs 6 *A6rjvai2os fjuaXiaTa* eoTL ydp /lmm, <f>r)aLV ev 
T^ OedyeLy eK rrouShs ap^fjuevov deia fioipa irapayLvofkevov 
SoufJLOVLOV arjfjLeLoVj tovto Se eoTL (fxovrij ^ otolv yevr/TOUj 
eiriayeL tovto fjJWo) rrpdrTeLVj rrparpeireL Se ovSeirore. 

ao *E^ic€OTOff r€ ^ooKeov TvpoLvvos Svo SoucTvkiovs <f>of}6iv 
yeyorfrevfjuevovs r^ ^o(f>^ r^ rrpos dWrjXovs SLrfaddvero 
Tovs Kouf)ovs T&v 7rf)d^a>Vj dnreOavev Se ofjuos 5oAo0o- 
vrfieisj koutol rrpoarffiffvavTos tov yjr6<f>0Vj w (fyrfatv 'A/x- 
crTOTeXrjs ev ry ^coKeoov rroXLTeia. 35 

«5 134. *AAAa Kou T&v rrap AxyvrrrioLs dvOfxoTroov Trorc, 
yevofJUEvoDv Se dvdfmirivri So^ deoiv, ^Epfirjs re o Orifiouos 
Kou ^AaKXrprihs 6 Mefjuf^irris, TeLpeaias r€ a3 icai MavTOD 
ev Qi^Qousy ois (fxriaiv ^vpLrriSriSy '^T^Xevos rfSri kou Aolokwov 

3. »«1^] Uv6^ Sylb. Delphi- 17. efoyf»] P. 128. 

cam Sibyllam intelligens. 18. 4 I*. 1} V. 

II. <S«1] aU\ L. 28. Evptirtdi/r] Respicere videtur 

ib. 'YntpP6p€os Sylb. pro imtpfi^ Phoen. 841 seqq. 

pioff. ib. fpifi\ Similiter in (iDe hujas 

ib.*A/NOTffaf Potterus. apurraiOffL. sectionis. Frustra igitur m Sylb. C.XXL 8. 133—135.] STROMATUM. 109 5 Koi OlvtDvq Kefiprjvo^ iv ^lXup — Kefipfjp yap €h r&v 
'HpoKXeiSciv hrtxfmni^ <l>€per(u pjavris^ — Kai lafios aWo^ 
iv "HXiSij 00* o5 oi *lapI8€Uy UoXviSo^ re iv "Apy^' kou 
iv Meydpoi^y o5 /jUpjrrp^at 17 rpaytpSia. rl pm TiQkefWV 
40 KaTaAey€iVj 09 KvKXmroDV fjuivns toi/ IIoAiM^/x^ 6€€nri^€i 
ra Kara tt/p ^OSvaaioD^ wXavrjv^ ^ tov ^AQrivqaiv 'Ow- 
fioucpiTOVy ^ Tov * Afixl>idp€<ov Tov <TVP Toh hrra toIs hri 
Qrjfia^ aTparcvaaari fua y€V€a ttj^ 'IA/01; oAcoa-ceo^ 7r/)«r- 
fivr€pov (f>€p6fjL€vov, rf Q€OKXvfjb€vov iv K€<f>aXXrjVia, ^ 
T^XfiTja-aov iv Kapia, t/ TaX^ov iv SiiceA/a ; €i€v 8* av Ktu 10 

mpOi TTpOS TOVTOiS, "ISfJLODV 6 OVV TOiS * ApyovavToxsy 

^fjuovifq A€X<l>i9j Mo^o^ o 'ATToAAtoyo^ kou Moarrov^ iv 
TIafJL(f>vXia kou KiXucla, * Afi<f}iXo)(os * AfJu(l>vapaov iv KiAi- 
45icia, *AXKfJL€G)V iv ^AKapvojcnVj *Avi09 iv Ar}X<py *Ap^ 
€rroLp8p6s tc 6 T€Xfirj(r(r€vs 6 (tvv *AA€^dv8fxp y€v6fJU€V09* is 
rj8r] Se kcu *Op<f>€a ^iXoyppos fJudvTiv urrop€i y^vicrOaJL iv 
T^ rrpdrrcp 7r€pi fjLovTiKTJ^. 

135. Q^airofnros 8€ kou "^(f^opos kolL Tifjuaios ^OpOot^ 
yopaif Tiva pudvTiv dvaypdxf>ovaiy Ka0dnr€p ^puo^ UvOo" 
kXtjs iv TerdpT(p ^lraXiK&v Taiov *\ovXjlov ^eiroma. oAA* ao 
6i fJL€v " KXenrou rrdvT^s kou Xrj^TTou^^ m (f>rjaiv rj ypouf^rj, 400F. P. T08, 1. 38. AaoK6»pY. 6 Xa- 
ie6mif L, litera o superscripta a m. 
reoentiflsima, quae etiam articulimi 
6 delevit. 

I. K^ppffpos O. CaateruB. koI 
fifSivof L. 

ib. Vitfipijjif scripfli pro Kfi^iwff. 

a. "laiio^ Sylb. Zcipcoff L. Iokos V. 

3. "HXA V. iXid* L. 

ib. ol *Jafildai y. oi ofudai L. 

I o.TffXfiTo-ardyBcripsi proT€Xfii7ot(v. 

ib. raX€6p Bcripsi pro rdXcov. 
Rectus accentuB est apud Steph. 
Byz. 8. V. raXffwroi, roXfov vlov rov 
*Afr6k\ww ubi Clementis locum 
comparavit Holstenius. 12. Movrow Sylb. fiayrfvff L. 

14. *KkKfumv yetuB est nominis 
forma, ut poetarum Atticorum loci 
docent. Posteriorum temporum 
scriptores plerumque incertum est 
utrum sic an *AX«c/ia/tty scripserinty 
quum Hbrorum in hac re auctori- 
tas nulla sit 

ib. 'Ayioff Potterus. oWaff L. 

15. TrXiiiTo-o-c^f] Sic hoc loco 
recte LY, non TffX^o-cv(, quod 
posteriores editores invexerunt. 

1 6. ^iX6;i^opor Sylb. ifHkoxnpos L. 
iS.^EiJHtposY, tp)(f>OpOS Jm 

ib. Tipmot scripsi pro rtfuuos. 
21. Joami. X. 8. 110 CLEMENTIS [Lib. L 

ra TrXeuTTa €k TtafHXTqpfimoas kcu i^ €uc6t(ov wpoeipriKOTCfj 
KoBamp ol ^varLoryvtoiJuovovvT^s larpoi T€ koi /juavTetSj oi Se 5^ 
ic(u VTTO 8aifwva)v KivrjdevTe^ fj vSdTtov kou OvfuapjaTo^v 
Kou aepo? TTOiov iKrapayOevTesy irapa ^Kfipaloi^ Se ol 
5 7rpo(f>fJT0u Svvapjei Oeov kou einTrvoia, irpo pkv tov vopuoiu 
*A8afi hri t€ r^y yvvojLKOs hri rc ttjs ^(fODV ovopaxrias 
TrpodeoTriaas kou N©€ peravoiav Kr/pv^a^j *Afipouzfi t€ kou 
^laaoK icoi *Iaic6))3 avTucpvs ovk okiya t&v fuXXovTODV Koti 145 8 . 
7)8rj €V€aT(0Ta>v irpo(f>aivovT€s. avv 8€ t^ vofjup M^ODwnj^ 

lo r€ Kou *Aapa)Vj fJueO* ow TrpocprfnvovaLV ^lrjaovs tov Navfjy 
'SafJLOinjk, TaSj Nadavj *A\ia9y ^afjuadas^ 'lov, *HAeW, 
^Ly(pdasy *Afi8L0Vy ^'EXiaaouos, *Afi8a8a}V0Uy *A/ifi>y, 
'HaoudSy *Qarj€, 'loDvdsy 'Ico^A, 'hpefiiasy ^o(f>ovias Bov^, 
*l€^ict^A, Ovpiasy * AfJifiaxovfiy Naou/x, AavLr/Xy MiaoL^Xy 

156 Tovs avXX(yyiafJLOvSy *AyyaioSy Za)(apias kou 6 €v Tois 5 
8(o8€Ka ayyeXos. 

136. TivovTou 8€ ol irdvT€s 7rpo(f>rJTou mvT^ kou Tpva" 
KOVTa. yvvouK&v 81 — icoJ yap kou alrai 7rf)o€(frqT€vov — 

401 F. ^ppa T€ KOU *P€fi€KKa KOU MapLOifly A€fifi(Opa T€ KOU 

20 *OX8d. ejr€LTa irepi tovs airrovs ^(povovs *l(oavvris Trfxxfni^ 
T€V€L fJU^XP^ ''^^ aaynipiov fianrriafJuaTOSy fjuera & Tqv 
y€V€aLv Tov yipiaTOv "Ai^ra ical ^vfJui(ov* Zaxapuis yap 6 
*Ia)dvvov iraTrip kou rrpo tov ttouSos 7rpo(fyrjT€V€Lv iv toIls 
evayyeXioLs XeyeTou. avoaOev oiv aTTO M(ov(r€(os (Tvvaya- 10 

«5 yoDfjuEv TTfv KCfB* "KXXrivas y(pov(rfpaj(f>ioLVy arro ttis Mcoi;- 
aeoDs y€V€a€(os hri ttiv €^ AlyvrrTov tcov *lov8oLi(ov €^o8ov 
eni oySai^KOVTOLj kou tol p€\pL r^y T€A€i;r^y auroO oAAa 
TcaaapdKOVTOLy yiverou ij €^o8os KaTa lva)(ov rrpo ttis 
^a)duiKf]s 7r€pt68ov i^XdovTOs dir AXyvwrov MoDvaetos 
€T€aL 7rpar€pov TfHOKoaioLs TeaaapoKOVTa € . diro 8€ ttis 

II. Safioiaff Sylb. afiaias L. SYLB. Scripsi 2o<l)ovias : vid. ad 

13. So^oamW BovCt] Sophoniae p. 98, 12. 
initio legitur ^otjyovia» rhv Xovai, C. XXL s. 136, 137.] STROMATUM. 111 Moowetor oTpaTTjyia^ Koi ^Jvdxpv eni tw AevKoXioovo^ 
KaraKAvafjjOPj Trji/ Sevripav Xeya) eiro/jfipiav^ kou, erfi tov 

1 5 ^ojeOovTO^ ifiTrprja/wVj a S^ avpfidofei Kora Kporamop, 
Y€veai Toraape^ apiBfjuovvraXj eis fievTOi tcl €KaTov en) 
TpHs eYKaToXiyovTox yeveai. aTro de tov KaTaK\va-fwv & 
eni Tov I^^ ifiirpqa^fwv kcu ttjv evpeaiv tov aiSrjpov Koi 
*I8aiov9 SaKTvXovs enj efibofirfKOVTa Tplxij &g (fyrjaiv O/xc- 
avXXo9. Kou aTrh "ISj/s' efiirpqafwv hfi TavvfirfSovs apira'^ 
yfjv enj i^KovTa irivTe. 

i^y* *lEvT€vd€v Se eni t^v Uefxrito^ aTpaTeiav^ ot€ kou 10 
TXavKOf €7n MeXiKepTTj tol "ladfua €&?;/c€j/, enj mvTeKal' 

^oScKa. OTTO $€ UepaeoD^ arpaTelas eiri ^lkiov Kriatv errj 
TpwLKOVTa T€aaapa. €vt€v0€v «rt tov eunrXovv ttj^ *Kpyovs 
enj i^KovTa Tiaaapa. €k tovtov iin Qrjaia kou Mii/t»- 
Tovpov enj TptoKovTa Svo^ eura ifjri tovs hrra eiri QrjfiajL^ 1 5 
enj 0€Ka, eiri 0€ tov yjAVfnruunv ayoDva^ ov tifxucArj^ 
^0rjK€Vj eni Ile^oTra enj Tpia, €?p t€ ttjv * Ajjui^ovoov ei^ 
*Kdrjvas arpareiav kou ttjv 'EXivrj^ vtto Qrjaious apirayrjv 
enj ivvia. ivTevdev irri ttjv ^YipaKkiovs dirodioxnv enj 
€v8€Kay iiTa eni ttjv *^\ivrjs vmi *A\€^av8pov apirayrjv ao 

^Senj Tiaaapa. elra eiri ttjv l^poias akxoaw enj eiKoai. 
mro Se Tpoia^ aXoia€a>9 eni t^v Aiveiov KadoSov kou KTiaui 
Aaovojiov enj SiKOLy eiri t€ ttjv *AaKaviov apyrjv enj oktoOj 402 F. 
Kou] eni ttjv 'HpaKXetSoiv koBoSov enj i^KOvra ev^ irri t€ 
TTjv 'I^/roi; oXvfiTTuiSa enj Tpuucoata TpuxKOVTa 6kt(d. 4. T€(r<rap€f Hervetus et Muel- 
lerus Fragm. Hist. vol. 3. p. 503. 
TtatnLpaKovra L. 

7. 6fxurvXXocl In Afyinrriiucoi(, de 
quibus V. Mueller. 1. c. 

15. rpwKotrra dvo] Vid. Mueller. 
Fragm. Hist. vol. i. p. 567. 

ib. eifiais] ProbabUius e^/Sof , ut 
supra p. 109, 8. 

1 6. 'OXvfuruuriv Muellerus. oKvyL' vtaav L. 

17. Uikowa scripsi pro UiXowi, 
21. crra tir\ r^y Tpoias Skwrof hri 
r&oo-i] Haec verba addidit Muel- 
lerus, praeeunte partim Scaligero, 
qui scripserat tvrtvB^w M. Tpolas 
Sk^auf d«Ka et in fine, ubi summa 
annonim memoratur, rptaKmna 6kt» 
in (ueoo-i 6kt» mutaverat. 

23. Aooviyujv Sylb. pro Aaovuwov. 11« CLEMENTIS [Lib. L 

138* ^^Eparoadeinjf Se row ypovov^ code avaypai(f)€v 

mro /jjEV Tpolas aXtocrem eni 'H/xucAcc&Si/ koBoSop enj 

OYOorjKovray €vt€vu€v 0€ ejri rqv itovuis KTuriv enj €^- 

Kovra, TOL 5e TOVTO19 €^9 €7ri /xci^ 7171^ einTpmlav Ttfv 

5 AvKovpyov errj €KaTOV mvrrJKovTa Ivvea^ hri $€ wporfyov" 3^ 

pjEVOV €T09 T&V TrpcOTODV oXvflTrioDV erq IkOTOV OKTtO. 

a<f> ^f oXvfiTriaSof errl t^v S^p^ov Siafiaaiv enj SuiKoata 
€V€vriKOVTa ernra. axf> fjs eiri tt/v ap^v tov rieAoTrov- 
vqauLKOv iroXisfiov errf T^aaapoKOVTa OKTCOy kou erri TTfV 

10 KaToXvaiv k(u *A0rfvai(ov ^rrav ertf ^iKoai eirra, kou eirl 
Tqv €v A€VKTpoi9 /Juxxo^ enf TpuoKovTa Teaaapay fJueO* rfv 
erri rrfv ^iXhnrov T^Xevrrfv enj TfHOKOVTa ir€VT€. fjuera Sc 
ravTa im rrfv *AX€^(zvSpov fjuerdXXayrfv errf 8(oS€Ka. 35 
wdXiv arro r^r Trpdrrf^ oXvfnndSo^ €ViOi (fxzaiv €7ri 'P(0firf9 

15 Kriaiv avvdyeaOtu erq €ucoai rwaapa. €VT€vd€v €7ri rqv 

3afivXcivos dvaipeaiv vnaTOi eyivovTO erri errf SioKoaia 

r€aaapdKOVTa rpiuy otto $€ ttj^ BafivX&vo^ oAcMreco^ errl 

TTfv *AX€^dv8f)ov r^Xevrqv erq €Karov oySoqKovra e^. 

139. *KvT€v0€v ezrt rqv Avyov^rrov vucrfVy ot€ *Aj^co- 

20 inos dir€a(f>a^v iavrov iv * AX^^avSp^iOj erq SioKoaia 
€V€vrfKOVTa riaaapoy or€ vndrevev Avyowrros ro reraprov. 
d(f} o5 xpo^ov errl tov dy&va^ ov S9qK€ Aofieruivo9 ^40 
*Pc5/jti7, erq iKUTOV S^Kariaaapay arro 8e rov rrpcorov 
dy&vos erri rqv KofioSov r^X^vrqv erq iKarov €vS€Ka. 

aS eia\ Sc ot drro Kocparro^ fjiv erri ^AXi^apSpov tov Mcuce- 
Sova (Tvvdyovaiv erq ^lXui oKroKoaui €iKoai o«cra>, drro Sc a. *HpajeXridtty Sylb. hic et p. 2 1 . on addidit Lowthius. 

III, 23. i^paJeXffirwy L utrobique, 24. riri lifp Kofu$dov rrXffuriTr»] 

sed recte infra p. 113, 2. Ad hunc locam respidt EuBebiua 

8. 21. €*vffM}icoyra L. ff'yyffyi9Koyra y . Hist. Eccl. 6, 6. 

13. ravra cfrl r^r Sylb. ravni 25. 'iol di oi— ^/Sdo^coyra rrV- 

furiL r^y L aapaj De his coroputationibuB v. 

19. *AyrwHor] ttm»iaw>r L, sed Mueller. Fragm. Hist vol. i. p. 

fiictum ex aiTwnor. 572. r C. XXI. s. 138— 140.] STROMATUM. 118 

Ari/w<l)SpT09 x^^ StoKoaui mPTTJKOPTa^ k(u irro Tpoiw 403 P. 
aX(0(rea)9 eni ttjv *HpaKX€i8(ov koBoSov enj €KaTov eiKo^n 
7/ €KaTOP oySoiQKoirra. otto tovtov eni EyaiVeroi/ apxoirraj 

45 €(f> o5 (fxKnv *AX€^p8pop 619 ttjp ^AxTiav Suxfirjvaij C09 piev 
^avlas enj enraKoaia SeKaTreirre, C09 Se "E^o/oos' eTrra- 5 
Ko^rui TpooKOVTa irlvT€j i>$ Se Tifjuuos kou KXiEtTapxos 
oKTdKoaui eiKoaij d)s Se *TipaToa0€vrj^ hrraKoaui l^opLrj" 
KOVTa Teaaapay (09 Se Aovpi^ arro Tpoia^ aX(oa€(os irrl 
rrjv ^AXe^dvSpov els ^Aalav Suifiaatv enj \lXuij evTCvdev 
ini lEvaiverov tov *A0i^vrjaiv apxovTa, €0' o5 dvi^aKei 10 
*AX€^av8p09, errj ui. ivTevdev im Trjv rjyejioviav Tep/m" 
viKov KX(w8i(w Kaiaapos enj TpiaKoaui i^KOVTa 7revT€y 

50 auf! o5 xpovov 8rjXa yiverai koI tol eTrl ttjv KojwSov 
TeXevTTjv errj oaa ye avvayerax. 

140. Mera ^ tol 'EAAT/i/iica Koi aiio Tciv KaTa tow 15 

fiapfiapovs XP^^^^ airoSoTeov Kora Ta /leyurTa SuwTrj' 

jwra. OTTO jikv ^ASaji eW tov KaTdKXva/iov avvayerai 

errj SuT\iXia eKaTOV TeaaapoucovTa oktg) '^pepou Teaaape^y 

146 S. OTTO Se 'Sr/fi €(09 ^AfipoLafi enj ^^^ Sioucoaia v\ awo Se 

*IaaaK eoDS Trjs KXrjpoSoaias err/ e^oucoaia SeKa €^. eireiTa 20 
OTTO Kpvr&v eoDS ^afiovr/X erq Terpaxoaia e^Kovra Tpia 
fjojves enTa. kolL puera tovs KpiTas fiourtXei&v errj rrevTa- 
KoauL efiSofirjKOVTa Svo firjves e^ rjfuepou SeKa. fjued* ovs 
^(povovs UepatKfjs fiourtXeias errj StoKoaui TptoKOVTa rrevTe^ 
5 eiretTa ttjs ^OLKeSovtK^s eo)? ^AvTCoviov avoupeae(os errj 35 
rpuxKoata S(oSeKa rjfjuepoLL SeKOJOKrd. fjueO* ov ^povov rj 

3. EvoiWToy y. cvMuroy L. in Fragm. Hist. vol. 1. p. LVI. et 

5. ^apias MuelleruB Fragm. Hist. p. 571. 

vol. 2. p. 294. ^oycuw L. 16. fiapPapovg V. Pdpovs L. 

ib. d^Konrirrt] Hoc ex more li- 24. di<ued<rta TptaKopra ircyrr — rpc- 

brariorum pro tt' vel ntmKaldtKa aK6<na IMtKa ^p^pai deKO orrtt»] 

positum. Ejusdem generis est dtKa lidem numeri supra p. 395, 396. 
€$ et dcnuNcrw lin. 20, 26. ubi vide quae annotavimus. 

6. Tcj^aiof— oicraiH$(rca cZroo-i] Com- 25. 'AvroMov (sic) Y. amwiHVOu L. 

putatio falaa, ut ostendit Muellerus 

VOL. II. I 114 CLEMENTI8 [Lib. L 

*P(o/JUila>u fiaa-iXeia eao^ rrp Ko/wSov TcAcin^f enj &a- 
Koaui €iKoai 8vo. irdXtv re ad airo ttjs ifiSo/irfKoirraerov^ 
alx/JUiXcoa-ia^ Koi Trj^ tov Xaov eiy 7raTp(paj^ yfjp oaroKara^ 
OTaaeoi>9 €£y t^p cdxfJuiXoHrlap t^v cVi OveaTreauiPov ertf 

5 ovpdyeraL TerpaKoaui SeKa^ TeXevram Se oTro Ovearre^ 
auxvov em r^^ Koiwbov TeXevrris evpiaKerai enj eKarop 
eiKoat ep firjpe^ e^ i^fiepaL eucoat Teaaape^. 

141. Ar/firjrpios Se (fyrfatp ep r^ ire/H t&p ep t^ 10 
^lovSaJui fiaatXecDP t^p *Iov8a ^vX^p kcu Bepiafjup kou 

10 Aevl fixf (dx/JuiXayrtaOrfpai inro tov ^payrfpetfiy aXX etpai 
oaro Tffs alxfJuiXaoaiaf Touurrfs eis Trfp eayarrfPj rfp eiroirf' 
aaro Nttfiov\o8op6aop e^ 'lepoaoXvfJuoPj erq eKarop eucoat 
6kto9 fiffpa^ e^. a(f> o5 8e al (f^vXou, ou 8eKa eK ^^fiopeLas 
oux/jLaXarrot yeyopourtp clwy IlroAe/iatot; Terdprov errf Trcy- 

15 Toucoata efi8ofiffKOPTa Tpia fiffpas eppea^ a(f> o5 8e e^ 
404P. 'UpoaoXvfJUOP errf TptoKoaut TpidKOPTa oktoo fiffpa^ Tpeis^. 

^iXoDP 8e KOLt avTOS opeypayjfe tov9 fiaatXeh tovs 'Iou- 15 
8aJuop 8uxj(fx6pa>s r^ Arffirfrpicp. ert 8e kou "EviroXefJU^s ep 
Ty 6fJU>ia rrpayfmreicL tol irdpTa erq (f>vfalp otto *A8afJL 

20 axP'' ^^^ vefiTTTOv erovs ArffirfTpiov fiaatXeias YlToXefjtaiov 
TO 8G>8eKaTOP fiourtXevoPTos AiyvTrrov (rvpdyeaOai errf 
epfiO' . d(f> o5 8e xpopov e^yaye Moovafjs tovs *Ioi;- 
801I0VS e^ AiyvTTTOv €7ri rqp irpoetprffijiprfp TrpoOeapuav 
avpdyeadcu enj 8ur\iXui irePTOLKoaui 6y8offKOPTa. dnro 

25 8e Tov xpopov TOVTOV axpt tS>p ip ^^a>firi v7rdT(OP Tatov 20 
Aofjuertapov Kouratoa/ov crvpaBpoi^erat errf eKarop eucoat. 
142. ''E(f>of>o9 8e Kou aXXot TroAAoi Toip lcrroptK&p kolL 

9. Bcyui/uy] P§vuifulp L. 27. t<f>opos L. Eikf>opos Y. 

25. Taiov Ao/AcrcayoO Kaarviovov^ ib. "Eij^opot irctpaxkivoPTtis (p. Immo Kaiarapos AofUTuxinv luu 2a- II 6, 8.)] Haec omnia non Clemen- 

fiumt» li enim primo DomitiaDi tis, sed interpolatoris esse oonjecit 

anno erant consules, ut docent Valcken. in Diatr. de AriBtobulo p. 

Fasti. SYLB. 32. Continent enim diaputationem 

26. Kaaauunv] Kaaiavov L. ab instituto alieniasimani. G.XXI.B. 141— 143] STROMATUM. 116 

€0vq Koi yXwraa^ irivn kcu ifiSo/jnfKOPra XeyowriP euHUy 
eiroKOvaavT^s rfi9 (fxovfj^ Mcdwhos Xeyovaijf ^^rjaav 8e 
TrSurai al ^^uycu l^ *laKa>fi irevre Kal cfiSofiqKovra ai eh 
Aiymrov KanXBouaai.^* (f^cupovraL Se elvcu kcu Kara rw 
aXrf0rj Xoyop cu ycpuccu SiaXvcroi Svo kcu efiSofu^Kovra co^ 5 
ai fffjierepcu TrapaSiSocurt ypaxfHUj cu Se aXXcu ai ttoXXcu 

25 eni KOivcDvla SiciXeKTcov Svo ^ rpicip ^ kcu ttX^iovcov yivov^ 
Tcu. SiaXcKTo^ Se iari Xe^iy tSiov xapcucTTffHi toitov * 
€fi(f>cuvovaay rf X^^is tSiov ^ kolvov S9vov9 eiri(f>aivovaa 
Xapcucr^pa. (f>aal Se oi "lEXXrfvef 8iaX€KTOV9 ^lvcu ra^ 10 
rrapa <r(f>iai TreWe, *Ar^/&K, *Iada, Aa^piSay AioXiSa kcu 
mfirrrrfv rffv KOivffVy ampiXrprrovs & ovaas tos fiapfid" 
pa>v (f>ci>va9 firfSe SuiXiKTOVs, dXXa yX(oaaa9 Xeyeadcu. 
143. *0 HXarcov Se koI tcXs 0€Oi9 SuiXeKTOV cmov^fjuu 

Z^Tway fJLaXiOTa fuv caro Ta>v ovetpaTcov T€Kfiaipofievo9 kcu^^*'^' 
T&v xpvfafioiv^ ciXXa>9 Se kcu coto t&v SaifwvdvTCov, oX 
TTfv avT&v ov (f>0eyyovTcu (f>a>vffv ovSe SidXeKTOVy aXXa 
TTfv tS>v vrreuriovToov Scufwvcov. otercu Sc kcu dXoya>v 
^(pa>v SioXeKTovy eivcu, a>v tcl ofwyevrj irraKovciv. eAe* 
(j>avT09 yovv ifiireaovTOs 619 fiopfiopov kcu fiorfaavT09^o 
7rap(ov Ti^ dXXof kclL to (rvfifidv decopffaas inroaTpiy^s 
fjuer ov rroXv ayei fied* iavTov dyeXrfv iXe(f>dvTa>v kcu 
a(o^€i Tov ifiwenTcoKora. (f)our\ Se Ka\ iv r^ Aifivg 

35 aKopirioVy idv fiff i(f>iKvrfTcu rraieiv tov avOpcnroVy diruovTa 
fjuerd rrXaovcov dvaaTpe(f>€iv, i^prdofievov S€ 0dT€pov 25 
Oocripov dXva€a>s SiKqVj ovtcos Srf (f>0oa/€iv einyeipovvTa 
Ty irri^vXg, ov Sff vov v^vfjum d(f>av€i tcov dXoya>v ^(pa>v 
Kie\pnfffjueva>Vy ovSk fjiifv r^ ayrffjjuTi firfwovTcov a(f>iaiVf 
dXXy oifjjUj Ty oiKeia SuiXeKT^p. (f]iaa\ Se kcu dXXoi Tvve^ 
d>9 €i Ti? iyOvi dvacnra>fjuevos Trfs firfpivOov diroppayei^rrf^ 3® 

2. Gen. xlvi. 27. 12. r^] r&if MS. Ottob. 

I X. tnf>i(n Sjlb. <rft>itn L, et mox 16. SXXms U] SkXms rcl 

iterum. 

I 2 116 CLEMENTIS [Lib. L 

caroSpaaH ovKer op iv r^ air^ rimtf rav avrov etSav^ 
iy(6vs airris iKeanjs evpeffi^aercu rfjs rjfjbepa^. ai Se Trpmxu 
Kcu yeviKaL Swikucrot fidpfiapoi piep, ^wu Se ra ovo/iara 40 
exfnHriv^ itrH kou ras evxpis opjoXoyoikriv cl avOpanroi 

6 Svvarayripas uvai ras fiapfidp^ ifkov^ Xeyop/Evas. koll 
HXdr&v 8e iv KparvXxp ro irvp ip/jajvdHrai fiovXop/evos 
fiapfiapiKov (Pt/civ elvai ro ovopja. fioprvpH yovv rovs 
^pvya^ ovTco KaXovvras piKpov rt irapaKXivovras. 

144. OvSev de olpm inl tovtol^ ynpov koL tow 

10 -^fpovow T&v ^PcopaiKciv ficuriXmv irapaBecrOcu eis eiri" 

Sei^iv TTjs Tov aayrrjpos yeveaeafs* AvyovoTos enj Tea-cra" 45 

406P. poKovTa Tpioj Tifiepios errj Kfi\ Taios enj 8\ KXavSios 

err) i8\ NepoDV enj iS\ TdXfias eros ev, OveoTreauivos 

enj /, Tiros enj y , Aopinavos enj te, Nepfias eros a , 

'5 Tpouavos enj i& ^ 'ASpiovos erq Koiy ^AvTo^vivos enj kol^ 
opjoim ird}sjLv * J^jrro^vivos kou KofwSos errj Xfi\ yivercu 
TCL rrdvTa aTro Avyovarov ecos KopoSov enj CKfi'^ kou tol 
anro *ASdfi ecos KofJtoSov TeXevrrjs errj eyjtTrS' jirjves Svo 
rjpjepau ScoSeKa. Tives jjAvTOi tovs xpovovs t&v 'Pco/JUiiKoiv 

30 ficuTiXea^v ovtcds ojvaypdi^ovarc Tdios ^lovXios Kouaup erri 50 
y firjvas S' rjjjuipas 9, fte^* ov Avyovaros ifiouriXevcrev 
errj ji*r\ pSjvas S\ rjjjuipajv /juav, eireiTa Tifieptos errj K<ry 
fjojvas ? y rjjjuepas iu , ov ouiO€)(ercu 1 cuos Kouaap errj 
TpiOj fifjvas ij rjfjuepas oicreo' tovtov KXajoSios enj iy\ 

35 fjiijvas rj\ rjjjuipas Krj\ Nepcov errj ty y firjvas oKTODy rjfjuepas 147 a 
Krj\ TdXffas firjvas «rra, rjfjjipas 9, "OOcdv firjvas e\ 
rjfjuepav a^ OviTeXXios firjvas eirrdj rjfjulpav a', Oveaire^ 
atavos errj idj firjvas ia\ rjjjuipas k^\ TiTOs errj fi\ firjvas 
fi\ AofUTUivos errj ie\ firjvas rj\ rjfjuepas e\ Nepfias eros 

6. KpaTvK^] P. 395. p. 114, a6. 

II. TtvfrapaKOvra Y. (rafidKOvra 20. /SwriXcW Sylb. pro /ScnnXcuaip. 

L. 27. hrrii] ofcra» Casaaboniis ad 

14. 29. Ao^truu^ Sylh. pro Ao- Suetonii Yitellium c. ult 

iurruuf6s, PraCBtat Aoficriayoff, ut 28. Ihri ta'] cn; B' Lowthlufl. C. XXI. s. 144, 145.] STROMATUM. 117 a, fjojum o y rjfiepaf t, ipouavo^ erq lu^ fjajms ^, rjfjuepas 
5 ic', *ASpiaP09 enj ic', firjva^ i\ rjfjjpat Kr}\ ^Ajmovwos erq 
ic/8', fiTfvas rpm^ rjfJbepa^ ^', MapKo^ AvprjXuos 'Ajh"®- 
vhos erq iO\ rfpApas la^ K6fJLo8o9 erq ifi\ fifjvay 0' y 
rffjjpa^ i^. airo 'louA/ou Toiwv Kaurapoy ea>s KofJioSov 5 
T€\€VTrjs yivovTOi erq aX^\ firjve^ <»\ avvdyerai 8e rravTa 
Ta oaro 'PtofJLuXov tov KTuraPTO? *P(Ofja]v €(09 KofJuoSov 
TeXcvTrjs erq "^vyy firjve^ </. 

145. ^^yevvq&q Se 6 Kvpio^ qfJuSiv t^ oySo^ kou ciico- 407 P. 
OT^ er€i ar€ rrpcorov iKeMvaoM arroypaff^ay yeveaOou im 10 

10 AvyovcTTov. oTi Se tovt akqdi^ icmP iv ry cvayyeXltp 
T^ Kora AovkSv yeypaTrrou ovrm ^ erei Se 7r€VT€KouS€KaT(p 
€7rl Tifiepiov Kaurapos iyivero pqfjui Kvplov eni ^loDovvqv 
Tov ZaxpifHOv vlov.^* kou ttoXiv iv r^ avT^ ^^v Se 
*lrjaov9 ipxofJLEvof irrl to fiairrurfjui m er&v A'." icol on t$ 
iviavTov fwvov eSei avTov Kqpv^ou kou tovto yiypoeirrai 
cvT(09 ^ivuwTOV SeKTOV Kvplov Kqpv^ou arriaTeiXev /le.*' 
TOVTO Kcu 6 rrpo^frqrq^ elirev kou to evayyiXiov. rr€VT€K0U'- 
S^KOTfp oiv €T€i Tifiepiov Kou Tr€VT€KaiS€KaT(p Avyowrrov 

1 5 ovTOo rrXqpovTou ra TpiOKOVTa erq €a)9 oS eiroBev. axf) o5 ao 
Se eira0€v leoy Trj^ KaTourrfHxf^qy ^hpovaoiXrjfi ylvovTou erq 
fifi' fifjv€9 y, icoi drro rrj^ KaTOurrpoif^rj^ ^lepowraXqfi 
€009 KofJLoSov T€X€VTrJ9 enj pKOL fiqv€9 i rffjuipau y. 
yivovTou odv a0* o5 6 Kvpios iyevvq&q H09 KofJtoSov 
T€X€VTq9 Ta Ttdjnra erq pljS\ fiqv eh, qfjuepou iy. eial Se 25 8. "^ Sylb. X L. 

9. *Ey€inni$ti dc 6 Kvptos i^fMfti»— — ] 
De hac comptitatione temponim 
lesa Christi dissemit Hernicus 
Browne in The Jowmdl of ckueir 
eal and aacred phUology (Canta- 
brig. 1854.) voL I. p. 327-33<5- 
optime explanatia Clementis oom- 
pntationibiu. 

13. Luc. ii. I. 14. Luc iii. I, 2, 23. 

17. lesaL bd. i, 2 ; Luc iv. 19. 

23. /Nca] Legebatur pnf, Cor- 
rexit H. Browne ut yerba prozima 
p^jd' postulant, qui numerus con- 
ficitur ez anms 30., 42 cum tri- 
bus mensibus, et 121 cum decem 
mensibus et diebus tredecim. 

25* p^^* L* iiiar6p <mw | Kor ra 
Tffrtmpa V. 118 CLEMENTIS [Lib. L 

01 TrcpiiEpyoTepov r^ yevem rov (TGynjpo? fj/ioiv ov fwvov 
To ero^j oAAa /col t^v ^fjuEpav TrpocmBevre^j rjv ([icuriP 
erovs Kr) Avyovcttov iv iriinrTQ Yiaya^v koH eUcaSu *o 

408 P. 146. Oi Se airo BaariX^lSov kol tov fianTTurpjaro^ 
5 avTOV TTjv rjiuEpav iopra^ovai 7rpo8uiWKT€pevovT€9 avayvc^ 
awi. (f)aai Se eivoll to TrevTeKoiSeKaTOV ero? Tifieplov 
Kalaapof ttiv mvTEKaiSeKarrjv tov Tv0i firivofj tlv€s Se 
avrfjv ivbeKarqv tov airov firivos* to t€ irado^ avrov 
oKpifioXoyovfiEvoi ^povaw oi fuev Tvves t^ iKKai^arto 

10 €T€£ Tifiepiov Kaia-apos ^afjuevo^d KCy ol Se ^apfjuovGi K€* 
aWoL Se ^apfwvffi* l6' ireirovOevcu tov (roiynjpa Xeyovaiv. 
vou fiTfv TLves avT&v ^HWL ^apfjuovdi ye^vrjadaL k8' ^ k€. 25 
erL Se KOKeiva ttj ^(povoypoucl^ia wfHHraTroSoreoVy tw rjfJUEpas 
keyo) ar ouvLTTeroL Aolvl^X airo 7^9 iprffJucxHretos ^lepov^ 

15 aoLXrjfjLy TOi Ov€<nr€aiavov enj ^, firjvas La. tol yap Svo 
enj TTfHHrXafJLfiaverou Toh "OOtovos koll rdXfia koll OutrcA- 
Xiov firjalv l^\ rjfjuipais rj . kou ovra> yiverou, enj rpia kou 
fifjves 9 , o etJTt " TO rjfJLLav Trjs ifiSofJuaSosj* Kouffw etprjKe 
AouvLrjX 6 rrpo^rjTrjs. €iprjK€v de fir rjfjuEpas yeveaOai aKf> 

30 o5 ecrnj to fiSeXvyjJui vrro NefHovos eis ttjv ttoXiv t^v 
ayiav fJUEypL ttjs KaTourTfH)(f>rjs airnjs. ovtg) yap to prjrov 3«> 
To VTTOTeTayfJUEvov SeiKwaLv " €a>9 rrore rj opaaLS (rnjtre- 
Tou rj dvaia rj apOeura rj ofjuapria eprjfjuodi^^rerou rj SoOeura 
Koi rj Svvafus Kol to ayLOV (rvfiiraTrjffi^aeTou» kou ehrev 

25 avT^y €0)9 eairepas kou Trpcot rjp^pou fir* kou ap6rjaerau 
To ayLOv.** aSTaL oZv ai ^fir rifjuEpai yivovrau enj 9', 

2. 171^] Forta6se delendum. eidisse tvpiaKOfitif o^ furiL n^v »mi- 

3. Jlaxoip] vrdxw V. Accentu o-r/io^ijp 'UpovauKflfA — . 
coret L. Bestitui rectum accen- 15. fujvff ta\ ut Lowthius con« 

tum. jecerat, corrigenduni esse pro /i^vcf 

13. mucciva] KoKflvo Sylb. (' demonstravit Browne p. 335. 

14. dfr6] inl Browne. Idem mo- 18. Dan. ix. 27. 
net post 'Upovaak^fi plene inter- 22. Ibid. viii. 13« 14. 
pungendum esse additia lacunae 23. (pi7fM0d^<rfTiu]ffpi]^(r€tts recte 
siguiB. Nam haec fere verba ex- apud Dan. C. XXI. 8. 146, 147] STROMATUM- 119 

fiTJve^ 8\ cSi/ TO TJfuav Karkary^ Nl/Moy fiaaiXeutoyf Koi 
iyAero fjiucrv ifiSofiaSos* to Se rjfjuav Ovecnreaua/os (tvi^^OOF. 
"OOcoPt Koi TaXffa kcu OviTcXXjup. kcu 8ia tovto Xeyei 

35 AapirjX ^^ imKapw 6 (fyOacras w rjfilfxis aTXe.** A^XP^ 
Yap TOVTtov T&v rjfjuepciv 6 TroK^fjLOS rfVy fJtera Se TavraS 
hravaaTO. 

147. AeiKWTai Se kou o5to9 6 apiBfws €k tov vttotC" 
TayfjJvov K^ipaXauov e)(0VT0s c^Se ^^ kou aTro Koipov Trapak" 
Xa^€0i>9 Tov ivSeXexuTfJMv kou SoOfjvai fiSeXvyfJUi eprjfJUD' 
aeios Tifupa^ aa^ljj fjuucdpw o xmofjuivfov Koi (pdaaras eU 10 
rjfupa^ oLTXe •" ^Xavio? Se ^loHTrpros o ^IovSollos 6 Ta^ 
*IovSajLKW avvTo^as loToptas KaTayaylov tow Xjpovovs 

40 (f^riaiv arro M(ovaeoi>9 eoDS^ AafilS enj yiyveordoi (j>7re, arro 
Se AoL0iS eoDS Ovearreauivov SevTepov erovs apo0 j elra 
OTTO TovTOv fJ^XP^ *AvTOi>vivov SeKOTOv erov9 errj of ', w 15 
elvou OTTO M(ovae(os em to SeKarov ero9 ^Avtodvivov wavTa 
errf aooXy. aXXoi Se fJiexP^ ttJs KofJLoSov TeXevTrjs^ apiff" 
firfaavTe^ otto *\va\ov kou McotxreW 6717 ^jyrjaoLV yiveaOou 
fi(ofifi\ oi Se fiXKa\ ev Se r^ icara Mar^oZop evayyeXl^ 
^ OTTO *Afipaafi yeveaXoyia fju^xpi Mapias r^y firjrphs tov ao 

45 Kvpiov irepouovTai* " yivovTou yap** (jyijalv " oTro *AfipaafJk 
€0)9 AoL0iS yevecu iS y kou airo AoL0iS ecos* TrJ9 fjuerouceaia^ 
hoLfivX&vo^ yeveou iS^* kou otto r^r fUTouce^rias Bct/3t;* 
X&vos ea)9 tov \purTov ofwia)? aXXou yeveou tdV Tpia 
SuurrfjfJuxTa fiwrruca e^ efiSofjLOun TeXeu)VfJueva. 25 2. cyfWro] /ycyoyro L. alionimque. 

2. 14. Ov€(nrt(nap6s] Sic pro 4. Dan. xii. 12. 
Ov€airwrui»6s etiam supra p. 1 14» 4, 10. 00"^ L. x^^t^^vr duumaiavs <V- 

5; 116, 13, 27; 118, 15, et pae- iw^icorra V. 
gim in codicibus Dionis Cassii 21. Matth. i. 17. lao CLEMENTIS [Lib. I. KE4>. KB. 

1 48. Koi ra /up mpi r&p ypovtov Su}uf>6p(09 iraXXci^ 
iaTopfrfdivTa kou npo? iJ/luSj/ iKT€0€VTa a^Se €x«"6>, ipii-qveo^ 
drjvai Se tw ypacf^a^ tols t€ tov vopuov kol tol^ irpoijyrp^uca^ 
5 iK TrJ9 Tciv ^KfipaloDV SiaXeKTOV ei^ ttjv 'EAAada yXSnTOV 
410 P. (fmriv hri fiaxriXioDS IlToXepjaiov t,ov Adyov^ ^ C09 tiv€9 50 
ejri Tov ^iXaSeXcf^ov eiruOiri6ivT09^ ttjv pu^ylxrTqv (fHXoTifuav 
ei^ TOVTO TTpoa^veyKafjuivov ArjfiriTplov tov ^aXr/pecos^ Kau 
Ta mpL TTfv ippjjveiav aKpifiois 7rpaypjaT€vaafJulvov* eri 

10 yap McuceSovcov ttjv *Aalav KaT€)(ovT(ov (fHXorefjLOVfUVO^ 6 
fiaaiXev9 ttjv iv *AXe^avSp€ia Trpio^ airov yevofievrjv 148 8. 
fiifiXioO-qKrjv 7rourcu9 KaTaKoafir}(rou ypa(f>ou9 rj^utxre kou 
T0V9 ^lepoaoXvfjuTa^ tols rrap avTols Tr/xxfyrp^ela^ €19 Tqv 
*EXXdSa SwiXeKTOv ipfirfvev^rou. 

15 149. 01 3c ar€ m vTraxovovTe^ MaxeSoai t&v irapa 
(r(f>uriv evSoKifioyrdraov irepi tol^ ypa(f>d9 ifiireipovs kou ttj^ 
^KXXrjvuajs SuiXeKTov eiSrifJuovas ifiSofirjKovTa 7rp€0"/8i/r€- 
pov9 iKXe^dfJLEvot Arre^rTeiXav avr^ fjuerd kou tcov deicov 
fiifiXcjv. iKdarrov Se iv fJuepei kut iSiav iKdxrrrjv ipfirjvev^ 5 

20 aourro9 7rpo(f>rjTeiav (rvveirvevcrav ou iraxrou ipfirjveuu (rvv^ 
avTifiXrjdeurou Kal rds Suzvoia^ Koi rds Xe^ig* deov ydp 
rjv fiovXrjfJui fjuefJueXeTrjfjuevov w ^^XXrjviKd^ oKods. ov S^ 
^evov hnrrvoia deov rov ttjv 7rpo(f>rjTeiav SeSoDKoro^ kou 
TTjv ipfirjveiav olovei 'KXXrjvuc^v 7rpo(f>rjTeiav ivepyelcrOtUy 

25€7r€i Kav tjj eTrl ^afiov)(oSov6aop ou)(iJUiXa)(ri(x StoupOa' 
petaciv t(ov ypa(f>civ Kard tov9 *Apra^ep^ov tov Tlepaoiv 
fiaaiXea)^ )(povov9 iiri^rvovs EaSpa^ 6 Aevirrjs 6 iepevs 10 

9. ?n yop— 7pa^ff] Haec leviter 11. avrov Sylb. aMv L. 
mutata sumsit ex Irenaeo 3, 25. ovrot)] Apud Eusebium r^y vir* 

(21.), cujus verba Graeca serva- alrrov KonaKtvaafjJvqv fiiffktofiriiafp. 
runt Euseb. Hist. Eccl. 5, 8. et 19. /Si^XoDi^l i3i/3\^y MS. Ottob. 
Nicephorus 4, 14. 25. cVi additum ex Eusebio. C, XXn. 8. 148—150.] STROMATUM. 181 

y€v6fUV09 TTocaf tol^ TraXcua^ aiOis avav€ovfjufvo9 Trpoecfyjq- 
T€V€r€ ypa(f>d9. 

150. * ApurrofiovXo^ Se iv ry 7rp€0T<p t&v irpo^ tov 
^iXofirfTopa Kara Xe^iv ypa(f>ei ^ KaTTiKoXovOrjKe Se kou 6 
HXaTtov Ty koB* rjpJas vopjodwija^ kcu (fxivepo^ €(m ttc/m- ^ 
epyacdpevo^ eKcurra tcov iv avT^ Xeyopjivtov. SLT/pfii^' 
vevrai Se wpo ArjfiriTpiov v(f> eripoDV irpo ttj^ *AX€^dv8f)ov 
Kou Hepaoiv ejrucpanQaeoD^ ^ Td t€ /cara t^v i^ AiywrTOv 
iS i^ayoyyrjv t&v ^^EfipoLuov Tciv T^fJUETefxov TroXvrciv kcu tj t&v 
yeyovoTcav oardvToov airoh hn^>dv€ui kcu Kpdrrfcris ttj^ 10 
Xcopa^ KOLL TTj^ oXrj^ vofiodeaias im^rjyrjat^' eSoT€ evSrfXov 
€ivou Tov wpoeiptjfiivov (fnXoaoif^ov eiXr/^f^ivou woXXd — 
yiyove yap TroXvfJUxBrj^ — KoBoas kolL HvOayopa^ ttoXXol 
T&v irap rffuv fjLereviyKa^ ei^ ttjv iavrov SoyfJuaTonroilav 
KaT€)((opurev.*^ ^ovfirjvuf^ Se 6 UvOayopiKos^ (f>LXo(ro(f>os 15 

aVTLKpV9 ypd(f)€L " TL ydp ioTL TiXdTOiV rj McOWr^y aTTLKL^ 

^y;" o5ro9 o MoDixrrjs^ OeoXoyo^ kou rrfHxfyqTrf^y w Si 
30 TLves vofjuov Up&v ipfjojvevs rjv. to yivo9 avTOv kou tol^ 
irpd^LS Kou Tov fiiov d^LOTrLar^x Krfpvaaovaw avTou ou 
ypaufxju, XeKriov Se ofjuos kou rjfjuv cor ctl fJudXurra. 30 

3. *\purr6fiovkot — arTueif«>y] Eu- lup^vrai L. 

sebius Pr. Ev. 9. p. 410. et ex 7. Mpw Eusebius. Mpov L. 
Aristobulo ipso 1 3. p. 664. Altero looo apud EuBebium est 

* hpiur6fiovkos\ De Aristobuli Ikqppiivtvrat yiip vp6 AiipqrpUiv rov 

opere memorabile est quod manus ^cikfipi^n ti Mpw vp6 Ttjs etc. ubi 

reoentior — seculi fortasse 1 5. vel verba irp6 Atip^iTpunh-^* hnpw in- 

16. — in marg. adscripat in L. sititia recte putabat Yalcken. Di- 

" * hpiOTofiovkov pipkos ovnj 9 vp6s atr. de Aristobulo p. 49. 
t6v ^iXoprfTOpa €ot\p €is r^v Ilar/ioy, 1 1. &ot€\ wr Eusebius. p. 664. 

fjv rywyr olda," De quo dixi in 15. Kar€x»purtv addidi ex Ari- 

Fraefiatione. stobulo apud Eusebium, ubi male 

ib. rmp ex Eusebio. rf L. lumx^Pt^*^- 

4. KortiKokoCBriKt d< Koi 6] <^a»9pi6if ib. TivBayopuAt ex Eusebio pro 

m KOTfiKokovBriatP Euseb. p. 664. nv&ay6puis (quod in nvBay6ptutg 

ib. «14 6] Mi2 om. Eusebius. mutabat Sylb.). Et sic Eusebius 

5. vtpupyaoaptpos] ntpuipyoffp4- ipse paullo post rov Uv&ayoputov 
vo£ Eusebius. ^iXo<rd^ov, rot) NovfuyWov Xvyt». 

6. ktyopip»p om. Eusebius p. 664. 1 7. JA»v<nis] Mmr^ Eusebius. 
ib. iitippfivtvrai Eusebius. dircp- 1 9. ovrai Sylb. a^roi L. 122 CLEMENTIS [Lib. I. 

KE^. Kr. 

151. M(ova7J9 av€o0€P to yei/o^ XaAfiaZby cov «/ Ac- 
yv7rT(p yevpdrou tS>v irpoyovtov airrov Sia TroXvypoviov 
XifjLOV €ic Bafiv\civo9 €C9 AiyvTTTOV fieTava(TTdvT(M)v. efiSofiri 

5 yevea yevvrjOet^ kcu Tfxx<f>el9 fiouriXucois mpurraxTH K€)(prj' 
Tou Toutvrg, €19 TroXvavOf^oyirlav iTriSeSoDKOTOi^v iv AiyvTrrco 
Tciv 'lEfipouoov Seura^ 6 fiouriXevs t^9 xfipa^ ttjv iK tov 
TrXrfOovs hrifiovXrfv t&v yevvoDfievoDV iK t&v ^E^fifxiuov 25 
KeXekt Ta pjev OrjXea Tpe(f>eLV avT0V9 — ourOeve^ yap ei^ 

10 TToXefiov yvvrf — , 8ui(f)0eipeiv 8e ra appeva evaXx^ veoTrjTa 

v(f>of)(Ofievo9> evTraTpiSrfv Se tov "iratSa oirra Tpet^ i(f>^^9 

412 P. KpvrrrovTes erpe(f>ov firfvas oi yoveis vucdo^rrf^ TrJ9 <f>v(rua]9 

evvo(a9 TTfv TVpavvucrfv oDfJurrrfra^ Seuroarre^ 8e vcrrepov firf 

(rvvairoXoDVTOu r^ TraiSi iK fiifiXov t^9 hrv)((opiov aKevo9 

^Sti TrotrfadfJuevoL tov rrouSa ivdefievot iKTtdeourt wapa tols 
a)(das Tov rrorrafiov e\(o8ov9 OVT099 arerrjpet 8e to 07^0/817- 30 
(rofjuevov anoDOev e^rroxra tov 7roudo9 r] abeXxfrff. 

15^. 'EvTavda 1) dvyarrfp tov fiaatXeoo^j (rv)(y^ XP^^V 
firf Kvt&Kov(roLj TeKVoov de hriBvfiovcray iKeivrf^ ouf>tKvetTou 

20 TrJ9 rffjApas errt tov Trorafwv Xovrpoh kou iteptppavTrfpiot^ 
)(prf(rofjAvrfy eiroucovaoura Se KXavdfwpt^ofievov tov ttouSos' 
KeXevet irpoaeve^^Orfvou axrr^y kou KaTotKreipoura i^rjTei 
Tfxxf^ov. ivTavOa irpoa8pafiov(ra rf a£e\(f>rf tov ttouiSw 
€)(etv e(f>ourKev *Efipouav yvvouKa fji^ irpo ttoXXov TeroKvtaVj 

25 ffv rrapaurrrfaetv avr^ Tpo(f>6vj ei fiovXotTo* ttj^ 8e (rvv0€' 35 
fievrf9 Kou 8erfdeurrf9 irapifveyKe r^v firfTepa rrfv tov wouSo^ 
Tf>o(Pov iaofjuevrfv cSy Ttva aXXrfv oSaav eifi prfT^ fJucrO^. 
elra TiBerou r^ 7rou8i(p ovofia rj fiourtXis Moi^ixrrjv iTvpuo^ 19. T€ia^»v ex Philone vol. 2. p. 28. Mnw (cum Philone vol. 2. 
82, 38. rtKyw L. p. 83, 20 ) habet L, sed a m. re- 

25. V addidL . centiore : nam fuerat holfun. C: XXIIL 8. 151— 153] STROMATUM. 15» Sia TO i^ vdaro9 opeXetrdcu axrro* ro yap vStop pjoiv 
ovopjOL^ovaLV AiyvTmoi eh o iKT^iTCU T^irq^ofuvos. 
Koi ydp TOi ^(ovarjv tov airmveoacana r^ v&zre wpoa"' 
ayopeuovai* 

153. /^TjXov odv w iv T^ efiTTpoaOev )(pov(p mpirfir)' 5 

40 0€VTi T^ 7rou8i(p ol yov€i9 ^evTO ovofjui TLy iKaXeiTo Se 
^IoiHXKeifi. eay^v Se kou TpiTOV ovofia iv ovf)dv<p fUTa Trfv 
avaXTf^Vy €os (fxiaiv oi fivaTaiy McAx^- iv 8e rjXuci^ 418 F. 
y€v6fj/evo9 apiBfiTfTLKriv rc kcu yetofierpiavy pvdfwcqv t€ kou 
apfiovLK^Vy en re iaTpu^v afia kou fjLovauc^v irapa tol^ 10 
StanrpeTTOvaiv AiyvirrLoov iSLSaaKerOf kou Trpoain Trjv 8ia 
(rvfifioXcDv if>LXoao(l>iav rfv iv tols lepoyXv(f>LKOL9 ypoifi' 
fUUTLV eTTLSeiKvvTOUy TTJv 8e aXXrjv iyKVKXLov TraiSeiav 

^S^EAAi^w iSiSouTKOV iv AiyvirTcpy w av fiaxTLXxKov Troi- 
SioVj y (fnfaL ^iXoDV iv r^ Moovaea»? fiup. irpoaefiAvOave 15 
Se Ta AiyvjrrioDV ypafifixvra kou ttjv Tciv ovpOLVuav hturnf^ 
fitjv wapd r€ \aX8aL0i)V irapa r€ AxyvTTTUoVj oOev iv tous 
wpd^aL ^TToaav ao<l>iav AiyvTTTioDV 7re7rou8eva6ou^* 0€- 
perou. EvTToXefios 8e iv r^ Trefi t&v iv t^ *Iov8aiqL 
fiaaLXeoDV tov MoDvaijv (f^fjai irp&rov ao<f>ov yeveadou kou 20 
ypafifixiTa irp&TOV tol^ *lov8aioL9 TrapaSovvoUy kou 7raf>a 
*Iov8aioi>v ^oivucas 7raf>aXafieLVy "KXXrjva^ 8e wapa ^ol- 

50 vLKoov. €£s* 8e TTjv avT&v (f>vaiv a^9 eirereLve ttjv (f>f>6vr]aiv 
Trjv avyyevuofv kou 7rf>oyovLK^v ^rjKoHras ^rouSeiav aypL 2. fKrc^ffrcu] iKTtBtvro Sjlb. 
9. pvdfiucfjp ex Philone vol. 2. 
p. 84, 15. pvBiufirutfpf L. 

11. vpoatTt y. irp6s hi L 

12. Tfus IcpoyXv^Mcoiff] rois Xryo- 
/MMMt Upcit Philo. 

15. «iXttv] Yol. 2. p. 84, 22. 

1 6. AiyvirriW] ^AatrvpinP ex ver- 

bis Philonis (ubi rii ^AaavptMP yp^' 
fiora) Mangeius p. 84. 
18. Actor. viL 22. 20. McMMniy scripsi pro Mtfuoij. 

21. ypdppara ex Eusebio. ypay^ 
furrucfjv L. 

23. avrmp iffvat» f£af] aifr&p ifu- 
Xoo-o^ioy ai(as (debebat i(os) Pot- 
terus : rw &rrmv ifivauf dtias LoW- 
thius. Unde f(as sumsi pro a(ag. 
at^ voluerat jam Sylb. collatis 
Diog. L verbis crl n^*' Kumtdj^ ifn- 
Xoaoft^Uw otj^. 184 CLEMENTIS [Lib. L 

Kai Tov AiyvTrTvov top t^ 'Efipai^ aSucw €7n$€fi£Pov 
Trara^a^ arroicmvou. 

154. ^dai Se oi /ivirrou \6y<p fwvtp apcXeiv tov 
Aiywmov Sairep a/jjeXei uarepov Tlerpos iv tols irpd^ea^i 

5 (f)eperai tow voa-cJHaapjevov^ ttjs TifJifj^ tov \mploiv kolL 148 S. 
yj/evaapjevov^ \6y(p airoKTeiva^. ^Aprairavo^ yovv ev r^ 
irepi *lovSaudv avyypdp,pjaTi urropel KaTaxXeiadevTa ei^ 
(f>vXaKrjv Mcovaea vrro l^eve<f>peovs tov AiyvTrruov ficuri- 
A«2)r em ry irapairelxrdcu tov Xahv e^ AxyvirTav oaroXv 

1 o Orjvcu vvKTG>p avoL^^VTos Tov bea-pjooiTrjpiov Ktxra fiovXrjaip 
Tov Oeov e^XdovTa kou ei^ Ta fiourlXeui TrapeXffovTOy 
errurnjvou KOLfJuopev(p r^ fiouriXet kou e^eyetpai axrrov^ tov 5 
Se KaTotTrXdyevTa r^ yeyovort KeXeiHrou ry MomHret ro 
Tov irefiylfavTO^ eiTretv ovofjui Oeovy kou tov fjuev TTfHxrKV' 

15 ^foarra wpo^ to od^ eiTreiv, OKOv^ravra Se tov fiourtXea 
aufxovov TreaetVj SuiKpaTqOevTa 8e vrro tov Moovcreoo^ iraXxv 
414 F. avafitoivou. 

155. Uepl Se r^9 ovaTfHHJnj^ tov M(ov(rea)9 arvvaarerou 
rjfjuv Kou 6 *K(jEKirjXo9 6 tS>v 'IovSouk&v Tpay(pSi&v ir^Hrfrrf^ 

20 ev T^ hrtypaj(f>0fjuev(p Spdfjutrt ^ ^K^yaryr] " ypoufnov £8e 
eK irpoamrov MoDv^reoDs 

tbi»v ycLp fifim* yivvav iXis rfv(rjfi4vriv 10 

t6\ov Koff fjfJMV vokvv iiirjx€Lvri<raro 
Paai\€vs 4>apacb, tovs fiiv iv Tikw$€VfjLa4riv 
25 olKoboiiCas r€ pip^aiv aUCCuv fiporohs 

v6k€aC T€ rrvpyovs, <r<lmv iKtiTi bvarpLop^av 
lireira KfipAtrcrei fiiv *EfipaCa>v yiv€t 

4. Actor. T. I. olicodofiatf ap. Ensebium. 

8. Xtpt<lip€ov9 Potterus. vtx^pi' ib. fidp^ow Eusebius. pap€<nv V. 
€w L, sed X ^ litura. aocentu caret L. 

19. '£ffic6;Xoff] *E{€Kuj\ot apud 26.ir6Kt<rir€irvpyovs\v6kfi£T(nvp' 

EuBebium. yovs Euseb. vSktis r Mpyav Sjlb. 

32. 2dfl^i^— ] Hos versus cum aliis ib. €Kqn\ Hkoti Eusebius, ut tra- 

pluribus ex Alexandro apposuit gicorum usus postulat. 
Euseb. Pr. Ev. 9. p. 436. 27. Krjpv<r<ni piv ex Eusebio. «7- 

25« clKofiopiat Sylb. o{icodo^Maic L. pv<r<r ^fuv L. C. XXm. s. 154—156.] STROM ATUM. 135 10 15 Tipa€»uch fihfT€tv iroTCLiAbv is /SaBAppoov» 

IvToSOa lA^/frqp rf T€Kov<r iKpwrri juie 

rp€& iirjva^^ d>9 i<l>aaK€V' oh koBowra hi 

iv€(i6riK^, K^apLOV ipj(l>i$€iai pkoi 
'5 irap* ixpa voTafiov, \iaiov €k ikos PaM, 

Mapihii V ddeX^ /xov KaTdvT^v^v viXas' 

K&ireira BvyiTrjp paatkim ifipais Spjov 

KaTTJkO^ XovTpols xpwra (JHubpvvai viov. 

tbovai 11' €v6vs Koi Xaj3ov<r* iv€Ck€To, 

iymA V *Eppaiov dWa, ira2 kiy€i rcidc 

Mapi&fi ib^kfpii vpoa-bpaiiovtra paaiklbi 

*^ $ik€is Tpo<l>6v 001 iraibl r<pd* «i/p» raxv 

{k tQv ^EppaCav ;" ^ d' hti<ra€vo€V Kiptiv. 

lAokovoa d* clircp iirjTpl, koI vaprjv rax^ 
20 aMj y€ pJfnip K&kafiiv /i €ls iyKikas. 

€ln€V Vk Ovyirrip paatkim, tovtov " yvvox, 

Tp6if>€V€, Kiyii iuo66v dvodcSo-o) ai$€v,** 

ivopja Vk Moivo^i' winaQE^ tov \ipiv 

iypas iv€ik€ irorofuas dir* fjovos, 

iv€l Si K(up6s vrjfnliAV 7rapfjk$i pjoi, 

^iv /i€ M^P PaaikCbos vp^ biiMTa^ 

ivavTa iiv$€iacuTa Kal ki(aai iaol, 

yivos TfaTp^ov kcX $€ov daip^/iara. 

loif iiiv oiv t6v vaMs €lxpix€v xpivov^ 
25 Tpo<t>alai paaikucaiai koI vaidct/fiao-u/ 

ittavS* iviaxy^tO^f &s dird oirXdyx''^^ ^^^' 

firel bi 7rXi7pY|s Kikvos riyL€p&v irapfjv^ 

i(rik$ov oXk(ov fiaaikuL&v, 

156. "ETTCcra t^i^ Suz/juixriu rov 0* *Kfipaiov kou 
Tov Alywrriov 8iriyriadfJLeuo9 kou ttjv roupf^v r^p iv 30 20 415 F. 

25 6. ddffX^ lufv ez EuBebio. adfX^* 
9. /A*] d* Eusebius. 

1 2. imidl r^' Sylb. r^dc irmdl L. 
ry iraidi EasebiuB. 

13. i| d' « r t airfvow «^y Euse- 
bioB. i} d* AmMTf jK^v L. 

15. avr^ L. avr]$ V. 
ib. y9 ex EoBebio pro rf. 
ib. KSkafitw apud Eusebium. md 
Ai^L. ib. f 2f] fff Eusebius. 

18. M«»vo^v]^Ma»<r7v Eusebius. 

ib. MiuiCt Eusebius. 6^6ita{€ L. 

20. nrfl — ] Haec /m^ mpa apud 
Ezechielem sequi monet Alexan» 
der apud Clementem. 

ib. rrapSiKBi pot ez Eusebio. 

napSjkBiv lat L. 

23. fiM ex Eusebio pro /m. 
26. ^«y ex Euaebio. fM L. 126 CLEMENTIS [LlB. I. rp yfmfifju^ rov AiyvTrriov hri rrj^ irepd^ fJMxijs (Ptj&Ip 0VTa>9 6 y etiTev "fifiiv rfe <r airicrrttXfV Kpirriv 
rj ^mcrTArrjv ivravOa; juii) kt€V€Ts bi /xe 
&(m€p Tov ixOh ivbpa ;** koI dctcra; iy(a 
iK€(a " Ttm iyiv€To <Tvpj(f>av€s T({h€ f 30 ^vyei Sf/ ipT€v0€v kcu ^oL/jLoipei Trpofiara irpoSiSaxrKO' 
fjUEVo^ €19 rjy€fioviav' TrpoyvfJLVouria yap fiaxnXeia^ r^ 

10 fjueXXovTi TTJs rjfJLepayrdrrj^ t<3i/ avdpanroDV kiruTTOTUv 
ayiX-q^ 17 Troifuvucf] KoBdmp Koi rols iroX^fUKoh rg ^v(r€i . 
7j 0rip€VTUcl]. ay€i Se avTov €vt€v0€V 6 6€09 eni ttjv t£v 
'Efifxiioov OTfKLTrjyiav. 

157. "ErreiTa vovOerovvTou piv AiyvrrrKH 7roXXdKi9 01 

16 7roXX<xxi9 amjv€TOif deaToL Se *lEfipaioi iyivovTo a>v er€poi 35 
kokS^v v7r€fJL€vov aKivSvva)9 iKfJLaj/ddvovT€9 Trfv Svvafuv 
Tov d€ov. eTTcl S€ AiyvTTTiOi aKofj fiff TrapaJSeypfuvoi tol 
TTjs Svvafua)9 arroTeXiafJuaTa Si a^poavvrjv ol vrjmoi 
amaTovvT^Sj t6t€j m €ifrrjT(Uf peydiv Si re ot vrjmm 

20 eyvaxravj voT^pov t€ i^i6vT€9 oi ^Kfipaloi rroXX^v Xeiav 
Tciv AlyxmTuav iK^f^opfja-avT^s a7nj€aav ov Sia <f>iXoxpfJfM' 
riavy d)9 ol KaTrjyopoi (^HWiv — ovSk ydp dXXoTpia>v airrovs 
dverr€id€v hrtBvfJuuv 6 $€09 — , oAAa Trparrov fjuev <5i/ 7raf)d 
7ravTa tov ypovov vTrrjpenjaav Toh AiyvTrriois fjuadov ao 

25 dvayKOiOV Kofu^ofjuevoi, en-eira Sc /ccu Tpmov nvd rjfjiv^ 2. ovTiAi Sylb. o^off L. 

5. ncrcififf ex Eiuebio. jcrcimf L 

ib. dc /Ac] (Tv /Ac Eusebius. 

9. ^y€/iovuiv] ffytfutvUtv iroifitvucfiv 
L. iroi/icytin)y delevit Potterus, col- 
lato loco Philonis vol. 2. p. 90, 19. 
ubi tU rfjv rfy«fu)viav. 

10. ^fttfwroTtfs] ^fitpaTOTOv MS. 
Ottob. 

H. tJ (fivoti 4 BrfptvTucfi'^ raj ^v- 
o-cif Ta Kwrfytaut Philo 1. c. Conf. eund. p. 41. 

15. ^carat — xnrififvov^ Haec CX 

Philone vol. 2. p. 104, 11. 

19. afriOTot^vrcr] Sensus postulat 
dii/frtWovv vel dTrurrovvTts dicrcXovr, 
aut simile quid. SYLB. 

ib. p€)(0(v dc rc ol vffirtoi tyvwnnfj 
Bespicit ad proverbiale illud He- 
siodi Op. 210. prxBiv dc rc vfpcun 
V». SYLB. C. XXIV. 8. 157, 158] STROMATUM. m 

poPTO ajmXv7rovvr€f m (j^tXafyyvpow AIyvtttIov^ ry ttj^ 
\eia9 iK(l>opj^(r€Ly KaBiir^p €khvol tovs *KfipaIov9 t^ icara- 
8ovX<oar€iy evr oiv w iv iroXiepjcp (fmrj tl^ tovto yeyovivai 416 P. 
ra Tcov iydp&v (fyepciv rj^iovv vopucp tS>v KeKparTjKcrrav a)9 

Kp€LTT0V€9 TJfTTOVfaV. KOL TOV ITOXklJLOV lj aJLTUl SLKata' 5 

hcercu 8ia Xipjov *KfipaloL ^kov irpo^ AiyvTTTLOvs' ol & 
45 TOV9 ^vov9 KaTaSovXoHrdpjevoL Tpmov aix/iaXcaTa^v vTnj^ 
pereiv TjvdyKajcrav cr^iaL /irjSt tov piadov a7ro8L86vT€9' 
€ir€ a>9 €v €ipj^vr) pjurdov ^kafiov ttiv X€uw wapa okovtcov 
T&v iroXvv yjpovov ovk airoSLSovTcoVy aXXa dTrocjT^' lo 
povvTcov. 

KE4>. KA. 
158. "lEoTLV odv 6 Mcovcn]9 rjfuv irpocf>r]TLK09y VOfJLod^^ 

TLKO^y TaKTLKOfy CTT paTTjyLKOSy TToXlTLKOg, (f>LXoa0^09 . CnTCOi 

pjev oiv 7JV 7rpocf>7jTLK09 puerd Taxrra Xeydrjcrercuy cmrjviKa 1 5 
dv mpl Trpocf>rjT€la^ SLaXapfidvoopjev to tolktlkov Sc pjepog 
av €Lrj Tov crrpaTrjyLKovy to crrpaTrjyLKov Se tov ficuTLXiKov. 
50 rrdXjLV re ai to vopoOerLKov p€po9 av €L7j tov fiourLXucoVj 
KaBdrrep kcil to SucaaTLKOv. tov de ficurLXucov to puev 
0€LOV fjJpo^ icrrlvy olov to Kard tov 0€ov kou tov dyLOv 20 
viov avToVy rrap odv Ta t€ drro yfj9 dyoudd koll ra €kto9 
Kou rj rcAe/a evScupjovLa \oprjy€LTOU' 0UT€Lcr6€ ydp^ cf>rjcrLy 
160 S. ra /jueydXa kou ra pucpd vjuv TrpoareOrjcreTou. Sevrepov 
Se icrTLv €lSo9 fiourLXeiay pjerd ttjv dxpoucf^vw \oyucfjv kou 
Oeiap SLOUcrjaLV to /jlovov t^ 6v/io€lS€l Trj9 ylrvxjijs eig 25 
fiourLXeioLv crvyxp(opievoVy KaB* o elSo^ ^HpoucXrj^ pjev 
^Apyov9y *AX€^avSpos Se MouceSovcov i^aaiXevae. Tpirov 
Sc To €V09 i(f>vepjevov tov vucrjaou pjovov kou KaxaxrTper 
^ffOurOou. To Se Trpos kolkov rj dyaBov ttjv viKtjv TroueurOaL 
5 r^ TOLOVT<p ov irpoaecrTLVj ^ Hipaou eiri ttjv 'EAAo&z 30 

8. ffpayiuurap] ijydyicao-cy Y, non 17« /Sao-iXucov] /SooiXcW MS. Ot- 

inteHecto codicis compendio tfpoy- tob. 
mcf. 25. Matth. vi. 33. 128 CLEMENTIS [Lib. I. 

{TTpaT€vaavT€^ awe^^pfqaavTO. rov yap Ovfwv to {Juev 
<f>tX6p€ucop fJLOvov earlp avrov rov Kfxirew €V€Ka ttjv 
SvvaaT€iav TreiroirjfjLevov, to Se (f^iXoKakov €h KaXrjv Karor' 

ypCOfxivTjS TTJ^ ^X^ff T^ Ovfi^. 

S 159- TeTdfmj Se rj waxr&v KaKiarri^ ^ Kara rw 

hriBvfiia^ TdTTerai fiaaiXelaj w rj ^SapSavaTrdXXov Koi 

T&v To tIXos TTOLovfiivtov Toi^ eiriBvfiioi^ w TrAcurra 

417 P. x^P^C^^^^' ™5 ^ fiaaiXucov tov t€ jcar aperrjv vucoivTos 

Koi Tov Kara fiiav opyavov to toktikovj aXXo Se Kar 10 

loaWrjv iPvaiv t€ kcu vXrfv. iv fiev y€ oTrAocr kou toi^ 
fjuixifioi^ ^cMf Si ifi^\(ov T€ Kou a^^vytov yjn^xjl to 
rdrrov iarl kcu vovsy iv Sk T0I9 ttjs ^X^ff TraBeacv odv 
ejTiKpaTOVfJuEv T^ dpery XoyurfJLOs iaTt ro toktikov hri' 
a^payi^ofuvos iyKpdT€tav kcu aaxf^poavvrjv fJLed* oaianjro^ 

15 Kcu yvoiaiv dyaJdrfv fAjer aXrjOeia^ to t€Xos eis evae^uju^ 
dva(f)€pa)v Oeov^ ovtg> ydp rg dp€T^ XP^I^^^^^ (f>p6vrjai9 rj 
TOTTOvaa €aTiy ra 0€ u€ia rj aoipuij ra avupar7r€uz oe rj 

60Tti/ o apxfov Kara vofiovs o ttjv tov apy€Lv ^kovtodv f 
20 eTTum^firjv exfovy oios iaTtv 6 KVptost tow ^is avrov kou Si 
avTOv TrtarevovTas irpoaUfJuevoSy irdvTa ydp irapeScoKev o 
6€09y KoL rrdvTa vrrera^ev \fHaTip ry fiaatXei ^fJLoiv, 
^ tva iv T^ ovofjuart ^lrjaov Trdv yow Kdfv^ eirovpavioiiv 
Kat hrtyeioDV kou KaTaxdovitoVy k€U Trdaa yXoiaaa i^ofjuo- 
^5 XoyrjarjTou ort Kvptos *Irjaov9 \piaTos €is So^av 0€ov 
rraTpo^.*^ 

1 60. ^lSeou^ Se ivixerou to aTpaTrjyrjfJua Tpialvy da<f)a^ 20 
Xetj irapafi6X(p koL t^ iK tovtodv fwcr^, avvTiBerau Se 
TOVTODV €KaaTov iK Tptcivy ^ Sid X6yov rj St epyoav rj kou 
30 St dfi(f>OT€poi>v dfui TOVTODV. TUVTa S€ vTrdp^ rrdvTa 

16, x/M*ft«KMff y. xp^f^^^ L. 30. AfMa rovT»p Y. TwrtHf fya L, 

ai.irpoo-i/ficvoffSjlb. irpocfjfAcm L. sed cum lineolis rectum ordinem 
23. Philipp. ii. 10 sq. indicantibus. rroXtTuc^y avfiTrourra Se rj fiaatXucrj. fiaatXev^ Toiwv i, 

0% V * ' C. XXIV. 8. 159— i6a.] STROMATUM. 129 

iinTeXew ^ mlffovra^ rj fita^ofiepov^ $ aSucovirra^ h r^ 
d/wi/aaffcUy 019 itnr€pi€)(erai ^ rd Sucaia iroiovvras rj ^v- 
8ofiEPov9 fj dXrjdevoirra^j f/ icoi tovtcdp d/ia Ticl '^(fxofiepov^ 
Kord TOP avTOP Koipop. raSra Se avfiTroirra k€u to irm Sei 
35 XPW^^ TOVTCDP iKaarTcp irapd ^(ovaico9 Xafiopres^^KWrjpes 5 
d^XrjPTOJL. TVTTOV §€ €peK€P €P09 fj Kcu 8evT€pov hnfjanf" 
trOrjaofiai TrapaSeiyfmro^ (rrpaTrjYucov. Mcovaij? top Xojop 
i^yaycav wraiTTevaas en-iSm^ip tow Alyvmiov^ r^p 
oXiyr/p kcu avPTOfJuop drroXiTroDP oSav irn TrjP ^prffiop 
irperreTOy kcu PVKTop rd iroXXd ry wopeia iKexprfro. 10 
iripa ydp ^p oiKOPOfiia Kaid* fjp errcuSevopro ^Efipcuoi Si 
iprffjuas rroXXrj^ kou ^popov fuiKpov €19 puopop ro rrurreveLP 

TOV OeOP €IV0U 8i VTTOfWvfjy idi^fuvoi a(&(f>povo9> 

3^ 161. To yovv (TTpanqyrjfjja rov Ma»va€oi>s SiSda^Kei 
rrpo r&v ku^Svvcdv Selv rd )(pqatfm (rvviSeiv kou ovtods x5 
emfiaXelv. dfi/Xei yiyovev arrep kou vrrdmrevaev* «re- 
Sioa^av ydp oi Aiywmoi i(f> irr cav kou oxQf^rcov, dXX 
irra>Xovro darrov payei^rrj^ rfj^ 0aXda(rrj9 kou ovv ?7nr(Ky 
kou dpfjuwiv avrov9 KaraKXvadariSf d>9 firjSe Xeiy^avov 
aurr&v drroXeuf)0fjvou. fierd Se ravra (rrvXos wvplos irro^ 20 
fjuev09j d)Srjy€i ydp efnrpoaOev avrcivj ^ye vvKTODp roi;9 418P. 
*Efipou(W9 Si dfidrovj iv ttovols kou oSovrropiaus eis re 

ZSdvSpelav eis re Kaprepiav yvfJLvd^cnv kou avfifiifid^a>v 
avrowy tva kcu yjrrf^rrd rd rfjs \(opas fjuerd rr/v rretpap 
rS>v SoKOvvrcDV Setvciv (f^avy eis ffv i^ dvoSias Traperrefimv 35 
avrovs. 

i6:?. Nai fji^v Kou rovs rroXefjuovs rovs rfJ9 x^^pas 
irpoKoBe^ofJuivovs rparroDadfjuevos drr€KT€tv€v i^ ipfjfjLov kou 
rpayeias oSov — rotavrrj ydp fj dperfj rov (rrparrfytKOv — 
errtdipjEvos avrois. ifirretpias ydp kou (rrpamfjyias epyov 3^ 
^v ro rfjv y(mpav r&v rroXefiic^v Xaffeiv. rovro (rvvtScov 

40 MiAriodi;^ 6 r&v *Mr]vajuov crrpaTriyos 6 rfi iv Mapa- 

YOL. II. K 180 CLEMENTIS [Lni. I. 

Ociut /JMXO vucficras row Ylepaw ifUfu^aaro TOpSe top 
Tpmov Tjyaye tov^ ^KOrjvoLovs vvKTfop St avoSia^ /8a- 
Sura^ Kot irXairqira^ tov9 rqpovirra^ avrov tSv fiaf^ofxov^ 
(6 yap *hnria9 6 tS>v *Adrjvaicov anrooTas hrfjyaye tov^ 
S fiapfidpovs W TTJv *Attuci^v') /cal tov9 hrtKoipovs t&v 
Ton-a^v 7rpoKaTa\afi6fi€vo9 €0i;Aarr€y Sia to ttjs x^P^^ 
€\Hv TTfv ifiTretpiav. efyyov fuv oiv ^v tov ^hnriajv Xadeiv^ 
odev etKOTOD^ 6 MtXTtaSrj^ avyxpf^crafuvo^ avoSta t€ k(u 
WKri €7rt0€fievo9 Tot9 Tlepaou^j (ov AaTt9 '^etTO, ra KaTo, 45 

lo Tov ay&va fier €K€tva)v a>v avT09 fjyelTO KaTG}p0a>a€v. 

163. *AAAa Koi Qf)aavfiov\<p tow €K7r€a6vTa9 oaro 
4fvXf}f KarayayovTt kou fiov\ofi€v<p XaBelv aTvXos oSr/yos 
yiv€Tat Sia t&v arptficiv lovTt. r^ Qfxiav^vXfp vvKTa>p 
aaeXfjvov /cai Svayetfiipov tov KaTaoTfjfiaTo^ yeyovoro^ 

15 rrvp ioopoTO irporjyovfuvovy imp airow aTrraiaTW Trpo^ 
mfiyf^av Kora ttjv Movw\iap i^iXtmVy €V0a vvv 6 ttjs 
4fa)a(f>6pov fiayfio^ iart. TrvoTa Toiwv to, fjfjumpa kopSo 
ivT€v0€V y€V€ada> Toh ''^XXrjatp^ art apa Svvotov ry 
iravTOKpoTopt 0€^ irparfy^laOajt rrotfjatu toIs 'Efifxiiot^ 

ao wKTODp OTvXov TTvpo^ Tov Kou KaBrjyrjaQLfUvov avTovs ttj^ 
iSov. Xey^Tou S€ kou iv xprjafju^ Ttvt 

arvKo9 &rjpaloi,(n AuivviTOs voXvyri$i/iSj 

iK T^9 Trap *Efipouot9 laTopia^. oAAa Kal EvptirvSrj^ iv 151 8. 
*AvTtajr[j (f)rjalv 

35 ivbotf Si OaXifjLois Pcvk6\ov 

KoyMvra Kurtr^ (ttvXov Evlov $€ov. 

9. AEtns] b6Tts L. 22. Ai^yMrotx (volait ^tAiwros) 

14. dvo^fifMpov BcripBi pro dvo-- Sylb. duSivanor L 
Xfifuptov, 25. JWov (f^ir Bothius) — iSounS- 

x6. Mowvx^ Sjlb. fUHwuxUuf L, Xoy] Deest versiu pes 011118» non 
eraso v. ftovpovxiaw V. Clementis, sed librarii, ut videtur, 

22. oTvXoff] oTvXof L et infra culpa. 
constanter. 26. KOfimm] Koaftmhna Toupius. C. XXV. 8. 163—165.] STBOMATUM. 181 

arifiau^i Se 6 arvXo^ to apeucovurrop rov 0€oVy 6 Sc 
TnffHorruryuEPo^ arv\o$ wpos ry to av^ucovurrov arjijuuv^tv 
bfjXoi ro €aro9 koi fwvifiov rov 0€ov kolI to Srpeirrov 
avrov 0£f Kcu aa-xj^fuxrurrov. 
5 164. Upiv yovv aKpifia)0fjvai ra^ rcov ayaXpuar^ov i 
ax^a€i9 Kiovas iardvr€9 oi TraXaiol eacfiov rovrovs a>9 
a^iBpvfJuara rov $€ov. ypaxf^a yovv 6 rrjv ^opa^viSa 
voti^aas 

Ka\\i0iri Kkiilovxps 'OAvfiirui8o$ pcuriXfbis, 

'Hpijs ^ApyuriSy f^ ar^iifiaai koI Ovaivoun 10 

TSfiini Ma-iATja^v v€pl Klopa yMphv iviaaris. 419 P. 

oAAa Kau 6 rrfv Kvpanrlav Troirfaas larop€i ro iv A^Xifwf 
ayaXfUL ^AwoXXa^vos Kiova €u/aL 8ia r£v8€ 

10 S<ppa $€^ heKirrfv iKpo$Cvii rc Kp€yAaaiyM» 

oraByij&v iK (a04a>v koI kCovos iylniXoio, 15 

^AttoXXodv fUvroL fivaruc&9 Kara ar€pr}aiv r&v rroXX&v 
voovpuevos o €Lt iarL O^o^. aXX oiv ro irvp €K€lvo ro 
ioiKos arvX<p kou rrvp ro Slol fidrov avfifioXov iart (Jhotos 
aylov rov buxfiaivovros iK yfj^ koll avarp€)(ovros addts €ls 
cvpavov Slol rov ^vXov 61 oh kclI to fiXetr^Lv ijfuv vcrjrm ad 
d^Sioprirou. 

KE<I>. KE. 

165* HXdra^v $€ o <f>LXoao(^s iK r&v M(ou(r€a>f ra 
15 mpL rrfv voixoO^aiav o^XqOiLs eirerLfiria€ pkv ry Mlvgh}^ 
KOLL AvKOVpyov iroXiT€i(jL rrpo^ avSp^iap puovriv oarofiXeTro^ 25 
fM/ipouSf eniQV€a€ $€ a>^ a^iwaripaLP rrjv €v tl XiyovaoLP kol 
rrpos Soypja €p pevovaap aei^K ou yap ia^i koll aeiworrjfrL 
Kou (f>pov^€L rrpemLP olp paXXov (f>LXoao(f>€LV rjpjay Xey^L 

3. icrr&f L. iariii Sylb. l8. di^ /Sorov L. hC afianw V. 

12, 6 lijiif Elpmwiaf wotrfoas] Efl- 37* ^O ^^ ^* 

melus. 

e: 2 1S2 CLEMENTIS [Lib. L irpo^ To a^uo^ui rov ovpavov apjETavovjrm xfHopjevov^ 
yvcofiri T^ avry kcu mpl t£>v avrtov. apa o5v tol icara 
Tov vofiov ipfiTjvevet irpo^ eva Oeov axf^opatv kou Sucaio^ 
Trpayelv ivT€X\6/i£V09. tov Se ttoXitucov 8vo etSr/ XiyUj 

5 TO fiiv VOfUKOVy TO $€ WoXiTlKOV OfJUOVVfJUOS O>V0fWXrfjJp0Vy 20 

Kcu woXiTUcov fuv Kvpuo9 aiviTTerai tov Srjfjuov/yyov iv 
T^ Ofjuovvfjup fiifiXi(p, T0V9 T€ clf avTOV dj(f>opoivTa9 Koi 
fiiovvTa9 iv€pyw /cot Sucauo^ avv koL t^ dHopia kcu 

aVTOVS TToXiTUCOW 6vOfJUXJ^€iy TO S^ eiT ta7]9 Tip VOfJUK^ 

10 K€KXTjfuvov TToXiTucov €& T€ KOCfJUK^v fJueyaX6voiav 8uup€i 

€& T€ ISuorucriv avvTa^iv^ rjv KoafJUOTrjTa kou apfJLovlav kou 

aaxp^poavvrjv &v6fjmrevy orav ap)(0VT€9 fjuev irpiircoaL tw 

ap^Ofjjevoi^j ir€tBrjvu>i Se ol apypfjuevoi T0i9 ap\ovai ylvcov* 2$ 

420P. ra£^ omp 77 icora M(ova€a irpayfJUiTeia 8ia airov8^9 e)(€i 

15 yeveaOau. 

166. En To fjuev vopiKov Tr/wy yeviaea^s eivaxy to 
iroXiTUcov 81 irpo^ (f^iXia^ koI ofiovoia^ 6 HXaToov oxpeXrj^ 

Oeis TOiS fl€V ^6fJL0i9 TOV (f>iX6a0(f>0V TOV iv T^ 'ETTiVOfJLiSi 

avvera^Vj rov rr/v 8ii^o8ov iraaris yeviaeco^ ttj^ 8ia t&v 
20 TrXavcopivafv €i86ra, (l>iX6ao(j>ov Sc aXXov tov Tifjuuovy 
ovra aoTpovofJUKov kou deo^prfrucov rrj^ iKeiva^v (f>opas 
avfiiraBeia^ t€ kou K0iva>via9 rrj^ tt/^o^ aXXrjXoL, e7rofJUEva>9 
T^ TToXiTeia avvaTrrei. eimTa^ riXoy yap oifjuu tov t€Z^ 
TToXiTUcov Tov T€ KUTa v6fwv fiiovvTO^ rf ^€(0/010, avayKouov 
2$ yovv TO TroXiT€V€adou opO&Sj apiOTov Se to (f>iXoao^iV. 
6 yap vovv eycov Trdvra ra avrov eh yvciaiv (rvvTeivas 
fii<oa€i€v aVf KarevOvvas fjtev rov fiiov epyoi^ ayaBovs^ ori- 
fjuojaas 81 ra ivavria tol t€ 7r/90ff aXrfOeuLv avXXafJLl3av6' 
fuva fjue6e!ra>v fJuadrjpjaTa. v6fju>9 Se ianv ov tol vofu^fuva 13. ylpwfTai] yiyvmmu L. 32. liro/uWff Lowthius. InyM- 

20. Tifuuo» Sjlb. riiuSov L. Movf L 

Tim. Locnim p. 27. 2f . Addidi &r. C. XXVI. s. 166—168.] STROMATUM. 138 

— oi;0€ yap ra opoo/ieua opaai^ — ovO€ oo^a waara — ov 
SSyo^p 'fflw 77 noinjpa — , oAAa v6px>9 iari 'j^mrfcrni So^a^ 
XPW^ ^ V OLkrj&qs^ aXrj0fj9 $€ tj ro ov evpUrKovaa k(u 
TovTOv Tvyyaiiovaaj ^^o &p Se i^anearaXxep /i€," ^crli/ 
6 fA(ova7J9. 71 TiP€9 OKoXovOtQ^ SrqKovirrL r^ XPV^^ ^tv 5 
Xoyop opOov Tov vopuov €0acrai/, TrpoaraxTiKov piev c^v 
TTOiifrloVy wirayopemiKov Se mv ov 7ronjT€ov. KE4>. KS". 

167. ''O0€v 6 vopw ^ucirrm etpvjTcu Sia Mcoi/crcW 
S^Soa^ai Kava^v Tvy\av<cv Sucauov t€ koI ojbiKtov. koi 10 
TOVTOv Kvpuo^ O^apJov av Hiroip^v tov {mo d€ov 8ia 

40 Ma)vcr€a)9 TrapaS^Sop^vov. e)(€i yovv ttjv ayaryriv 6t9 to 
$€iov. \€y€i $€ Kou 6 IlaOAo^ ^^ 6 v6p.09 t£v 7rapafiour€0i>v 421 F. 
X^P^^ ir^ axpt9 av eXOrj to airippa ^ en-rjyy^XTou.^* 
€LTa oiov€L hr€^7fyovpj€V09 TTjv SiavoLov €7ri(f)€p€i " wpo Tov 15 
& iXO^Lv TTjv iriOTiv wro v6px>v i(f>povpovpjEda avyK€KX€i'- 
apevoL (f>ofi(py Sr/XaSTf oTro apjapn&Vy w ttjv pjiXXoixrav 
TTUrTiv a7roKOLXv(f>0rja€(r0ou. (S(rT€ 6 v6px>$ TraiSayoiyyo^ 
rjpj&v iyivero d^ \purT0Vj tva iK irurT^oo^ hiKauoO&p/ev.*^ 
6 vopLoOeriKo^ Si i^rnv 6 to irpoaTjKOv €KajaT(p pjipei ttj^ 30 

45^^!^^ KOLi TOi^ TOVTODV €pyoi9 aTTovepooVy Moowrrj^ $€ 
avveXovTi €iTr€iv v6pjos €py^vxo9 rjv r^ XPV^V ^oyoj 
Kv/3€pv(opjevo9. 

168. noAiTcioi' yovv 8irjK6vrj(r€v ayaSrjVy rj Si icm 
rpocfnj avOpomoov kolX^ /cora KOLVoovlav. oirriKa ttjv Suca" 25 
oTiKTjv p€T€x€ipt^ero hrurTTjprjv oS(rav SLopOcoTucrjv twv 
apapTavopj€V(ov €V€K€v tov Slkoliov. (rv(rT(HX09 Se airry rj 
KoXojOTLKrj Tov KOTa Ta9 KoXour€L9 perpov imaTrjpovLKfj 
TLs o&ra. K^XaaLs de o^ora Stopffooats i(rTi i/^i^r. ecrri 

4. Exod. iiL 13. 13. Galat. iii. 19, 23, 24. 184 CLEMENTIS [Lib. L 

Se w cTTOff €£9r€ti/ ry Mcou(7€c -q iraxra aycoyri jrcuSevruc^ 50 
/lev T&v ouov r€ y^vicrOai koX&v KoyaBStv avSp&v, 
drjpevTUcrj Se r&v ofioioov toutol^j rjfris av eiri arparriyucjj* 
Tj Se XPW^ '"^^^ Orjpevdeuri \6y(p Kara Tpinrov aatl^la 
S urf ap vopjoderucfi' KraxrOai t€ yap koH ypfjadai rajurq^ 
tSiov fiactXuccaraTrjy ovarj^. pjovov yovv tov ao(j)ov ol 
(fxAoaotl^oi /SourtAca, vopjoOerqv^ oTpaTriyoVj 8iKau)Vy oaun^j 152 S. 
Oeo(l>LXrj KripvTTOwrtv. ei Se ravra rrepi tov ^anxrea, 
evpoifievy 0)9 e^ avrciv deiKVVTou tcov ypa(f>civj ed /juaXa 

10 7re7reurfJLevG>9 av ayopevoifuv (ro(f>ov r^ ovti tov McoiMJex. 
169. KajOoTrep oiv TTfv rr(Hfievuc^v to t&v Trpofidra^v 
TTpovoelv (f>afJieVf ** 6 yap ayaBo^ Troifirfv ttjv '^^vyriv 
Tt0ri(riv vrrep tS>v Trpofiarcov^^^ ovTa> ye kou, t^v vofW' 
derucriv t^v aLvdpmrcov aperriv KorajaKeva/^ew epovfieVj to 5 

15 ivOpdyinvov /cara Svvapuv ayaBov avaJ^mvpoxxriw^ hnr- 
(rraTucriv odaav kou KrfiefJLovucrfv Trfs avdpmrcov ayeXrif. 
ei Se i^ TTolfJLvri 17 aXKriyopovfjAvrf 7rp<>9 tov Kvptov ovSev 
a\Ao fj ayeXri tls aJv6p(moi>v ecrriVj 6 avTos e^rrai w^Hfjaljv 
r€ K(u vofioOerqs ayajffos fjuw TrJ9 ayeXri^ ^ t&v oarrov 

^o errouovToov rrpofidTcov^*^ 6 eh KqSefJuoDV^ 6 to a7ro\oi>\o9 
eiTL^tov r€ Kou evpurKOi>v vofjup Koi Xoycp^ el ye 6 vofjuo^ 
irvevfJuaTLKOs kou errl rrjv ev8oufju>vuiv ayarv* 6 yap rrvev' 
fjuoTL ayup yev6fJuevo9 rrvevfJuaTUCOf* o5tos Se 6 t^ ovtl 10 
vofJU>0€Tri9y 09 ov fjuovov eirayyeKXerai tol ayaBa re Ktu 

aS icoAa, oAAa kox errurTaTou. tovtov kou 6 vofios tov t^v 

eTrurTrjfirjv eypvTO^ to (ram^pLov rrpooTayfjuay fjuaXXov Se 

ejrtaTrjfiri^ rrpoarayfjua 6 vopuosy ^^Svvapus yap kou (ro(f>ia 

422 F. 6 Aoyoy" Tov Oeov. vofjuov re ad ^^riyriT^9 o5to9 8l ov o 

v6fju>9 eBoOriy rrp&ros ^^WP^^ '"®^ Oeia>v Trfxxrray" 12. Joann. x. 11. 19. Joann. x. t6. 

ib. 6 yhp Lowthius. ovr» yhp 6 25. Matth. xviii. 12. 
L 27. Cor. I i 24. C.XXVn. 8.169— 171.] STROMATUM. 186 

/jLOTcoPy 6 TW KoXirov Tov iTaTfjios €^Tjyovi4jepo9 vio9 
fJLOvoyeprjs. 

15 170. ''EjmTa ol fJLep miBofJUEVoi r^ voiuo n^ t€ yvwrip 
€)(iip Tiva avTOv ovr oarurrea^ ovt ayvoHv Svvavrai Trfv 
akqd^uLVy ot Sc aciruTTOvvTes fJKurra t€ 4v T019 €pyot9 eivai 5 
0€fiovXrifi€voiy €hr€p tiv€s aWoi kou wrot ayvo€iv oftoAo- 
yovvTai TTjv aXrfi^tav. tU toipvv ^ oaruTTia t&v 'EAAi;- 
v<ov\ iiri irq /Soi/Accrtfot mlBeaOai r^ akrfieiq, (JHurKOvqyi 
ffeoBev Sia Ma>va€(09 SeSoirdai tov vofJU^Vy ojrore ye kou 
avTOi €K Toiv irapa aifeliri TifjLwrt MoDvaijv ; tov t€ MiW 10 
irapa Ato? 8t ivarov €T0V9 Xafjifiavetv tw9 vofJLov^ urro'' 

20 povat (JMToivTa w to tov Aio^ avTpov, tov t€ aZ 
AvKovpyov TOL vofJuoOertKa €ts A€X(f>ov9 irpos tov ^AiroXr 
Xa>va avv€y&^ arrtovTa 7rou8€V€<r0ou ypa(^ovat YiXaT(ov t€ 
Kou * ApurTOT€Xr)f kou "^^po^y \afJUitXHov t€ 6 'H/mz- 15 
KXj^drrq^ €v r^ mpi fxiOrfs kou * ApurToreXrjs €V rg AoKp&v 
iroXiT^la ZdXevKov tov AoKpov irapa Trfs ^AOrjva^ tov9 
v6fjuw9 XafJLfiav€iv airofJLvrjfiovcvowrtv. oi 8€ to a^tam^rTOV 
Trj^ rroLp* "KXXrj^rt vofxod^^rias m olov rc avTOt^ hraupovT€9 
€is To O^lov KOT ^tKova TTi^ KaTOL Tov Mcavo^ 7rpo(l>riT€ia^ 20 

25 ayv(OfJU}V€s ovk avTod^v bfJU}\oyovvT€9 rrjv t€ aXrj0€iav kou 
TO apxmnrov t&v irapa (r(l>iatv urTopovfJUEvcov. KE<I>. KZ. 

171. M17 Toiwv KaTaTp€yeroi> Tt^ tov vofjun) 8ia r^9 
Ttfjuopia^ o>? ov kolXov Kayaffov* ov yap 6 fjikv Trfv tov 25 8. povktir6iu PotteniB. /SovXrcr^ 14. frw^x^ MS. Ottob. mmxf^ 

L. L. 

10. atrroi^ avr6s MS. Ottob. l6. rv r^ AoKp&v iroXirffif] V. 

ib. Mwfcr^v H. MS. fMnfoii L. Mueller. Fragm. Hiat. vol. 8. p. 

11. Mrov] iwarmt L. '74* 

1 2. ^oirwvra V. ^vr&nfTa L. 186 CLEMENTIS [Lib. L 

aoDfJuzTOs voaov aciraytov €V€pY€njs So^ij ^h^^ ^ aSucias 
o mtpcofjjepos aTraWoTTeip ov imXXov op €i7i lOfSeimv^ 
oa-ffmp yjfvx^ atofjuxros ivTifJbor^pop. oAA* apa TrJ9 fJify 
Tov atofJuxTO^ vyKias €V€Ka kou TOfJbas koi Kovaei^ koll 
6 (papfjuajKoiroa-ia^ v(l>urrdfjtje0ay kol 6 Tavra irpoaaymv (ra>- 
Trjp 7€ icoi laTflos KOLK^LTai^ ov (I>d6v<p Tuii ovSe SwrfJbepcia 3o 
rp Trpoff Tov TraurypvTaj d)^ 8* op 6 ttj^ Te^yri^ vTrayopevot 
Aoyof Kcu fjuepvj Tiva aarcrripa^tov^ w fJt^ Ta vyialvovTa 
avv8iaj(f>0€ip€<r0ai avr^y kou ovk av tis irovrjpia^ ajTuar 

locrotro Tov laTpov ttjv Te^mjVj ttj^ S€ i/wx^ff €V€Ka oujf 
bfJU}uo^ V7ro(rT7ja6fjtje0a, iav t€ (f>€vy€iv iav t€ €KriV€iv 
^fjua^ €av T€ S^afJbOLy el fjJXXoi Tis fiovov €^ aSiKW ttote 
SiKouxxrvvrjv KToadou ; 6 yap vojjlo^ Krj86fUVOs t&v virrj' 
K6a>v irpos^ fuv ttjv 0€oa€fi€iav wouS^iki kou v7rayop€V€i tol 35 

15 rroiTjTea, €ipy€i t€ €kouttov t&v afmprrjfjudroov SiKa^ hnTt" 

0€i9 T0i9 fjuprpiois avT&Vj orav 8€ Tiva ovroi>9 expvra 

KaTiSrj cof aviarov 8oK€tv €19 ^ayarov dSiKia^ iXavvovTO^ 

t6t€ tjStj t&v aXXcov KrjS6fJU€V09 airoDS av fjjj Suuf^O^ipfovToi 

428 P. irpos avTOVj mrn^p fjuepo^ n tov ttolvtos a(OfJuxT09 airo^ • 

ao T€fJLa)V ovTG) TTOv Tov TOiovTOV vyUoTaTa dTTOKTivwai. 

17^. ^ Kpiv6fJuevoi 8€ wro tov Kvpiov** (fnjaXv 6 0^-6" 
0T0A09 ^^ 7raiS€v6fJueffa, tva firj avv r^ K^afjup KaTaKpi^ 
O&fjuEv.^^ 7rpo€hr€v ydp 6 7rpo(frqT7j9 ^^ttouScvoov iiraiScvaiv 40 
fju€ 6 Kvpi09j Tip Sc dauvdrcp ov rtapiSooKiv fjut*^ ^ €V€Ka ydp 

35TOU SiSd^ou a€ T^v SucouoavvTjv airov eiraiSeiHnv a€** 
(fnjaX ^Kou i^nipaaiv a€ kou ikifjuay)(6v7ja€v a€ kou iSi' 
\jrrja€v a€ iv yp ipfjfjup^ Iva yvooaO^ rrdvTa Ta SiKauofjuxra 
Kou rd Kpifjuxra avTOV iv r^ KapSiq, aov oaa iyoo ivriX' I. ^x^r M ddutuif] ^X^ ^ ^^^^ ^* 
idudat vel V^x^r df dduda» Sylb. 21. Cor. I xL 32. 

1 8. dio^^ijpoMTac L. dio^^ipovTw 23. Psalm. cxyiiL 18. 
V. 24. Detit. Tiii. 2, 3, S> ^i* 

20. JinoKrannHn Sylb. amKTtu^ C. XXVIL 8. 172, 173.] STROMATUM. 187 

Xofjuii aot (niiupovj kcu yv(oajj iv r^ KapSia aov cri g>9 
€1 Ti^ Traji8ev<m av0poyiro9 rov viov avrovy ovrco iraiSevaei 
ae Kvpu)9 o 0€O9 Tjfioiv.^* cri Se to vTroSetypja aaxf^povi^ei 

45 avTuca i^njai ^^ iraLvovpyo^ iSoDv Tifuopovpjevov Trovrjpiov 
Kpaeraim axrro? waidevercuj iirei yev^a iroffHas <f>6fio^S 
Kvpiov.** 

173. MeyuTTOv Se kou T^Xedrrarov ayoBoVy orav Tiva 
€K Tov /coiceSf 7rpaTT€iv €19 apenjv t€ kou einrpayiav pjera" 
yeiv Svvrjrai ti9j omp 6 vofws ipyaJ^erai. coorc kou orav 
avriK€(rr(p tivI kouc^ mpimo^ T19 inro t€ auSucias kou 10 
wX€ov€^ia9 KaTaXrj(f)0€\9y €V€pyerolT av 6 oaroKTivvvfijEvo^* 
evepyerq^ yap 6 vofju^s tovs fJiev Sucaiovs i^ ojSucoov irovuv 

S^ SvvdfJuevo99 rfv fjuovov hratetv W^Xrjaoxrtv avrovy tow & 
oaraXXaTroav t&v irapovTODV kolk&v. tov9 yap aco(f>f)ovoo9 
Kcu StKaia}9 fitovv iXofJuevovs dBavaTi^€tv eirayykXXerai. 15 
To Se yvwvau vofjuov Suivoias iartv ayaBrj^. Koi rraXxv 

^ avSp€9 KOUCCH OV VOOVat VOfJUOVy Ot Sk ^JT0VVT€9 tov Kvptov 

(rvvrfaovatv €v rroarrt dyad^.*^ S€t S^ Trfv Sioucovaav 
158 8. irpovcHov Kvpiav t€ €tvou kou dyoBriv. dfjuf>otv ydp rj 
SvvafU9 oiKOvofJbEt aayrrjpiavj 17 fjuev KoXda€t aon^f^povt^ovaa ao 
d}9 Kvpioy 17 S€ St einrotta^ ^j^prf^rrevofjuivri ods ev€pyerts* 
€^€(m 8€ firj €tvou dir€ij0€ia9 vlhvy dXXd fJLerafiouv€tv €K tov 
aKorovs w ^osfffv kou irapaOivTa r^ ao<f>ia ttjv dKofjv 
v6fufju}v €tvou 0€ov, SovXov fJL€V Tct irp&ray enetTa Se 
irurrov yev&rOou d^pdfrrovray (f>ofiovfjuevov Kvptov tov O^ov. 35 
Sei Se Tts eiravafiourjy T0t9 vlalis eYKaTOLXeyerou* eirdv S€ 
^ dydmj KOLXvyjrg rrXrjdo? dfJuaprt&Vy^ fjuucapias iXrriSo^ 
T€X€t(Da€t av^rj0€VTa iv dydirg €KS€)(€a0ou tovtov iyKara' 

4. Pxx)verb. xxii. 3, 4. 17. Proverb. xxviii. 5. 

II. amKTUfyvfitwot Sylb. airmcrciy- ai. Kvpia^ Kvpiap MS. Ottob. 

Fuyicvof L. 23. ntipaBipra\ wtpSiwra MS. Ot- 

13. <^Xi7<r<Mrty y . iB&Xavflt, tob. 

15. ^irayyffXXfTw Potteras. M' 27. Petr. I iv. 8. 
ymi L. intyenu (sic) MS. Ottob. 188 CLBMENTIS [LiB. L 

rayivra rg €KX.€KTfj modeai^ rfi ^i^y KSKXrnuvrf rov tfeod, 
aSopra rjSri rrjv €vyr)v Koi K^YOvra ^ y€v&r$to /jloi Kupiof 

174. Tov vo/wv 8e r^v evTrouav Sia rrj^ rrpos Toif9 
5 'Iov8aiov9 mpucoTnj^ SeSrjXcoKev 6 aciroaroXos ypdifMv toSe 

424 P. TTcof ^tSe crif ^lovSaio^ eTrovofm^rj kou erravanravrf r^ vopLtp 
KOii Kavxpurai ev de^ kcu yivtocKeis ro QeXrffia rov 6eov 10 
KOL 8oKifJba^€i9 Ta Siacf^epovra KorrfypvfiJEvos €k tov vofwv^ 
rren^oiOd^ rc aeavrov oSrfyov elvaj, TiHf^X&v, (fm^ t&v €P 

10 cKoreij iraiSevTriv axf^povcoVy SiSwrKaXov vrfirlcoVj ^xpvTa 
rfjv fAoptfxoaiv ttjs^ yvweio^ iceu aXrjOeia^ €v r^ vofup** 
TavTa ydp Svvaadai tov vofwv ofwXoyeirai^ kov <h icara 
vofiov firj TroXiT€v6fUvot &9 iv vofjuo aXa^ovevfovnu /3i* 
ovvT€S' ^^ fJuiKdpu)9 Se dvTfp or etpev ao^f^iav koi dvrfro^ w 

^S et&i' (f^povr/dVy €K Se tov arofJUiTOs avTrfSy^ ttjs ao^fna? 
SrjXovor ly ^ Sucauxrvvri iKiropeveraiy vofwv Se kou eXeov 15 
«rt yXwrarfs (f^opeV* ivos ydp Kvpiov ivepyeui, os itm 
" Svvafus Kol aotf^ia^^ rov Oeov o rc vopos ro re evay^ 
yeXioVj Kou ov eyevvrjae (f>6fiov 6 vofws iXerjfuov olros eis 

^o {Toyrripiav' ^ iXerifjuHrvvai Se Kai Trurreis kou aXri$€ui fjt^ 
iKXmerfoadv cre, d(f>a^rou Se avrds W€p\ a^ rpaxT/jX^.** 

175. ^Ofwuos Se T^ llavX<p rf irpo(frriT€ia oveiSi^et rov 
Xaov 0)9 pri avvUvra rov vofiov. " crvvrpififm Kai raXoA* 
rraypia €V r<U9 oSois avroiv kou oSov eipiQvris ovk eyvaxrayy^* 

95 " ovK eoTi (f)6fio9 0€ov daevoum rmv 6(pdaXfioiv avroiv.*^ 20 
^ (f>da-K0VT€9 elvcu ao(fxK ifjuopdvdrfaav.^* " otSafJUBv Se ori 
kclXos 6 v6fW9y idv Ti9 avT^ vofUfJLcos y^rriarfrau* ci, Sk 

6. Rom. ii. 17-20. ao. Proverb. iii. 3. 

ib. idc ex Ep. ad Rom. W dc L. 23. leaaL lix. 7, 8. Bom. iii. 

ib. TY additum ex Ep. ad Bom. 16, 17. 

7. ytvwcrKful yvyv^Mw L. 25. Psalm. xxxvi. I. Bom. iii. 
14. Proverb. iii. la, 16. 18. 

18. Cor. I i. 24. 26. Rom. i. aa. 

19. 4i6fioif y. v6ftw ip6fiw L. ib. Tim« I i. 8, 7, 5. C. XXVIII. 8. 174—177.] STROMATUM. 189 

$4XovT€f eivai vofioSiSaarKaXoi ov poovm^** (fnjoiv 6 caro" 
iTToXotj ^^ our€ a Xiyovaiv oSre ttc/w rivGyv SiaficfiaiovPTOij 
TO Se T€\o9 TfJ9 irapayy^Xlas ayoem) cV KoBapas KapSla^ 
Kou avv€i&^€a}s ayajffrj^ koi irioTHos oanmoKplrov.** KE^. KH. 5 

176. *H /lep odv Kora Mcova-ea (f^iXoa^oif^ia Terpayrj 
Tefweraij €19 rc to urropiKov koL to Kvpiw Xeyopcvov 

35 vopjoOertKOPj Ssmp av co; r^f rjOiKfjs irpaypjoT^ia^ tlSax, to 
Tptrov $€ cW To Upovpyucovy o iariv r/Srj Trjs (f^ua^udj^ 
0ea>pia9, K€U reraprov eni rrSurt ro deoXoyiKov ubos^ 77 10 
eirajrreiaj fjv (frrfinv 6 HXdrt^v t&v p/eyaX<ov ovrw ^ivai 
liVGTqpiwVj * ApurT0T€Xrj9 Se ro €1809 rovro pera ra 
if^vaiKa KaXet Koi rj ye Kora HXdroDva SuiXeKTuajj oi^ 
if^Tjaiv 4v T^ HoXiTuc^y r^9 r&v ovrtov SrjXoiaew evperucfj 
ris iariv ifiruTTrjpLrjj Krrfrfj Se avrrj r^ aoKf^povi ovx €V€Ka 15 
Tov Xiyeiv n kcu irpdrreiv ri r&v rrpos rovs avdpmrovsy 425 P. 

y>wnr€p o\ vvv SutXBKrucol mpl ra ao^f^urruca da\oXov' 
fievoi iroiova-iVj dXXd r^ 0€(p K€)(af}urjjj€va fjuev Xey^u^ 
8vvour0ouj K€)(apurfueva de wpdrrew ro rrdv €h SvvoLfjuv. 

I yj. Mucr^ Sc ^iXoao<f>ia odaa ry dXrj0€UjL fj dXrjdfj9 ao 
SuiXeKTUc^ eiruTKorjrovaa rd Trpdyfjuara kou rds Bvvdfjueis 
Kou rds i^ovaias SoKifJux^ovaa V7r€^avafiaiv€i mfH rfjv 
wdvroDV KpaTurrrjv ovartavy roXfJua t€ hriKeuHi erfi rov r&v 
oXxov 0€ov ovK ifiireipiav r&v dvrjroivj oAA* eirurrfjfirjv r&v 

35 O€uov Kou ovpowicov ijrayyeXXofiivrjj y avveirerou kcu fj 35 
Tr€fii r&v dvdpoomioi^v v€pi t€ tov9 Xoyov9 kou rd^ irpd^is 
ouceia XPV^^^' eucoTo^s apa kou fj ypouf)^ toiovtovs rwds 
fjfjuds SuiX€Krucov9 ovtods idiXovaa yeveadou irapanpu' 

6. rcrpax9] r^pax^ MS. (Htob. l6. «ol wparrw L. ul OID, Y. 140 CLEMENTIS [Lib.L 

" yu/€(rd€ 8€ SoKifWi Tpawe^rcuy^* ra {uv aTroSoKifJLOJ^ovres^ 
To Se KaXw Kare^oPTe^' aJjrq yap r^ ovn ri SiaXeKTUoj 
(f^pomiai^ eoTi mpL to, vatijTa Suuperucfi Ikouttov t&v 
ovTCJV aiMKTto9 T€ /coi ^iXiKptvw Tov u7roK€ifi€vov 8€ucrua}j 
itj bvvapus ir€fH, To. Ttov irpaypjoLTcav yivr) SioipeTUcrjy p^xpi 
T&v iSiKayraTCDV KaTafiaivovaay irape)(Oiuvr) €KaujTov t£v4o 
ovT(ov KoBapov olov ian <f)aiv€a6ai, 

1 78. Aio KOi fwvfj avTTj eni Trfv aXrjdrj aotf^uip X^ipoL" 
y<0y€iy rjfTis €aT\ hvvapas d€uij twv ovtcov w ovtcov 

jo yvcDOTiKfiy To T€X€iov e^ovaa^ iravTo^ rraOov^ amjXXay^ 
puivriy ovK av€v tov a^ayrrjpos tov KarayayovTO^ 'qpu&v 
T^ 0€i(p X6y(o Tov opaTiKOv TrJ9 ^i^ff Trjv eiriyvO^TxroLV 
€K (f>avXri9 avaaTpo(fnJ9 ayvouiv a\Xv(oSri kcu to /ScArf- 
(TTOV iiroS^ScoKoros, o(f>p €i yivdnrKOip/EV rjpj^v 0&)v rjS^ 

15 Kcu avSpa. o5t69 amv 6 r^ ovTi S^i^s ottw t€ 45 
yvaxjT^v €avT0V9j oSto9 6 Tciv oXa>v tov iraT€pa €KKa^ 
XvTTTcaVy ^ av fiovXrjTcUy kcu w ol6v rc njv avOpamlvrjv 
(f>V(riv xcjprjacu vo€iv' ^ avS^ls yap eyvcj rov viov €i jirj o 
rraTrjpj ovSc tov rraTcpa €i jirj 6 vu>9 kcu (p av 6 vio9 

ao oTTOicaAv^." 

1 79. WiKOTCo^ apa 6 arr6(TToXo9 " Kara cbroicaAv^a/** 
(f>fia\v ^^ €yvci>K€vat to /JLv^TTripiov, KaBm rrpoiypo^a ev 

426 P. oXiytp rrpos o Svvaa0€ avayiV(oaKovT€9 vofjacu rrjv (tvv^ 
caiv jxov €v T^ jiV(TTripi(p tov l^purrov.^^ ^rrpos o 
35 Svvaa0€^* €iir€Vy iml ^S€i Tivas yaXa /lovov €iXri<f>6Ta^y 50 I. Thess. I V. 21. Sylb. Probabiliiui Seeaar. (ad li- 

it. ovk\ ^ df ovic L, 1} dc a m. brum de divite p. 2ii!)proximum 

rec. deleto. tv in yc mutat. 

13. avoirrpo^s'] H. dyorpo^^r, ut l8. Matth. XL 27. 
infra p. 200, 12. oTLB. 21. Ephes. iii. 3, 4. 

14. ^p* c^ — ^] Hom. H. 5, 28. 23. hvmiTBt ex Ep. ad Eph. 

Z^p c^ ytpiHTKfit fjiitv Mv ffit mxl ^vvatrBai L 

Mpa, 24. t bvpaff$€ ex Ep. ad Eph. 

15. dfc£as] oirtfff Tff T&v Bthnf addit rf livmjBai L. C. XXIX. 8. 178—180.] STROMATUM. 141 

ovdeirto Se $cal fipcifmj avTUca oux carXcis yaXa. rpix&s 
Se rjfw^ €K\7firr4ov rov uofiov rrju fiovXrja-iPy ^ m (nj/ieiov 
ifJiXfHuvovaav rj ws ivroX^v Kvpovcrav w iroXinuiv opdrjv 
^ dumi^ovaav w 7rpo(fniTuav. avbpS^v Se ed oiS cri ra 
154 8. Touwra SioKpiveiv re kou Xeyeiv ov yap Sf/ fjua Mvkovos & 
fj irojora irpo^ vorjaiv yfXKJ)^, y (fHuriv oi rrapoifjua^ofuvoi* 
BuLkEKnKW^pov Se W9 €vi fjbaXiara rrpoairiov airy Trjv 
aKoXovdiav TrJ9 d^ias SiScurKoXias ffrjpoofijevois* KE*. Ke. 

1 80. ''OOev TrayKoXm o rrapa ry IlAarcovi AiyiWw 10 
i€pev9y (o ZoK(QV ZoAxoVj €imvy bAAi/i^f vfJteis oci ttcum^ 
€CJT€, ovS* rjVTivovv 4v T0U9 '^wj(W t)(pvT€9 Si ap\aiav 
BoKorjv rraXaiov So^v, y€poDV Sc *EXXi^va}v ovk €(mv 
ovSeis* yepovTa^j olpoUy ^Ittodv tow tol rrpeafivT^poy Tovreom 
Ta rjfjuer^poy ciSora^j g>s^ €fLrroLXxv v€ovs tovs tol vcompa 15 
Kou VTTO ^KXXrjvayv imTerrjSevfJUEva tol x^^ - ^^ rrpmjv 
y€v6fjLeva w rroLXoua kou apxpua urropoivvras. hrlffayev 
oiv fjuxffrfpa XP^^V ^^^^^ Kora fiapfiapucov rtva rpmov 
mrXdoTtp Kou ovk ^vKptvH xpoofjuivoov rjfJuS^v r^ furouf^op^ 
aT€)(yoi9 yovv oi €vyv(0fJU}V€9 oXat n^ rrXaxTfJuari r^ rrj^ 20 
ipfLrfv^ias rrpoaiourWj eiii S€ roiv 'EAA^i^oii/ (f>7)(r\ r^v 
10 oir/^rw avr&v fifxtxy ri SujoffApeuf fjuvOoDV* ov yap fivOojv 
rraiSuc&v i^oucotHrreov ovSe firjv r&v roh rrauuri y€vofJuevG)v 
fjLv0a>v* rraiSas S€. €tpqK€v avrow y€ row fiv0ov9, w av 
/jLUcpiov Su>po>vTOi>v r&v rrap ''^XXrfaw oirjauroilmvy ouvit' ^S 
TOfJuevos ro fJuoBrffjua ro rroXioVy rrfv rrapa fiapfidpoi? npO" 
y€V€araTriv aXrjd€uiVy ^ pfifjuart r^tK€ ro rrou^ fivOosy 

I. r/Mx^r HervetnB. r^paxw L. 10. llXarMM] In Timaeo p. aa. 

4. wpo^firnlaaf\ wpotpnr^ MS. Ot- ii. omI Bcripsi ex Platone pro 

tob. OACC. 

5. MvKOPos Sylb. itvKmof L. 14» CLEMBNTIS [LlB. I. To /wducov TrJ9 r&v v^ayrepoov hnfioXrj^ SieX^yxcou w 

Bucqv TTCuStov firjSev wpeafivrepov €)(oua7i9f afKJM Kou^m 

T0U9 fiv0ov9 avT&v Kou TOif^ Xoyov^ TTOiSucow €um 15 

irapuTTW. 

5 1 8 1 • 0€UD9 Toiwv 17 SvvafUf 17 r^ '^PM^ Kora aaro' 

KaXvyjftv XaXovaa tol ofxifmTa (fniari k(u tol mroKaXvfi'^ 

fuvra^ 8ia tow &^t^oi;s' tow BuiXoyu^ofijEvavs 4v rouy 

KapSuus avT&Vy ci apa um Tavra ^ ovk ecmv. ofiouos Se 

427P. icoi ac TrJ9 rroXvfuxBovs mpunxria^ aTroSei^i^ itryypo^ 

10 rroujivai kou fiefiouovai kou defieXtovai tow Xoyov? Toif9 

airoSeucrucowj oaov eri ou avroiv g)9 vmv (j^fxve^ rjep&ovTOu. 

" XafiTTTrjp apa ivToXrj aya^," Kora Tr/v ypaxfnfVj " vopuo^ 

Se if>m oSov* oSow yap fiuoTijTOf iXeyyu rrouSeia.*^ 

v6yL0s i Triirr<ov PaatXeifs 
15 &vaTiiv re koX iBaviTtov^ 

Xeyei HivSapo^. eyo) Se tov defuvov tov vopuov Sia tovtwv 

€^oucova)y Kou t6 ye *Hai6Seiov eifi tov rrdvTODV XeXejfOou 

deov XafjfiavoD, €t kou aToyajoTUcm eiprjTai r^ ^ocrjT^y 

aXX ov KaroLXrjnTiK&s* 

rivhe yap ivBpAitoitn viiwv Sierafe Kpovbov^ 
IxBio^i yhp Kai Bripal ical ol»vois TrererivoTss 
i<r$4iiev iKXriKovs, irrei ov hCKri iari iier ovtQv 
ivBpfirtQun V tb<»Ke bCKtiv, fj itokKiv iplaTri. 20 20 2. d(«7y] d^cy MS. Ottob. 

4. irapMmtf. 6ff(o>ff] irapurrwv. 
B^ia H. MS. et MS. Ottob. 

5. 'Epfif] ViBlon, I, 4. 

9. cV T^ff] abrris H. MS. et MS. 

Ottob. 

1 1. &ror Ui[ in Sa-op H. MS. 

ib. yf»p <l>p€P€£] Hom. II. 3, 108. 
olffl 6inkortp»p opdp&p <l>p€P€£ iltpi' 
BapTOi, SYLB. 

is. Proverb. vi 23. 

14. MSfio^--] Eandem Pindari 
sententiam [Fragm. 151.] infra 
laadat Clemens 2. p. 438. drigenes GcmJUra Cdwm 5. p. 255. ita2 6p- 
B&£ poi doKtti Uipdapos wot^aai, p6pap 
irapT»p fiaaCkia ffniaas ttpai» Quae 

petita aont ex Herodoti 3, c. 38. 
Eodem respexisse videtur Chry- 
sippus in sua leffis definitione, 
quam refert Maroianus in lib. 2. 
Digeat. De legibus, 6 p6pog ^rnafrmp 
tarl /SfuriXff^r, Btlw rt lau apBpm^ 
fritwp vpayfunwp, POTT. 

15. Bpot&p'] BptfT&P L. 

17. 'UaM^unp] iai6btap L i^tfuS- 
dov H. MS. Est Op. 274-277. C.XXIX. 8. 381, i8a.] STROMATUM. 148 

*5 182. Eir oSv Tov afm rfj yev^aei (fyi^€L vofiov evre 
Kcu Tov ad0i9 So0€VTa ttX^v €k deovj o t€ r^y ^Jcrcw rc 
TTjs lwBri<T€m vofws clff, m kolL HXaTtov iv t^ YioXiriK^ 
€va Tov vo/ioOerrfv (f>7jaivj €v Se Toh vofioi^ €va tov 
avvriaovTa t&v jwvaiKoiv, Sia tovtcjv SibacrKtov tov Xoyov 5 
etvax €va kolL tov 0€ov €va. M.(ovarjs Sc (f>aiver€u tov 
Kvpuov Siaffi^Krfv KaX&v *•' iSov ey©" Xeycjv " 77 SvotBrfKrf 
fwv fjuera (rov*** irrel kcu rrporepov urrev SuxjBrjKrfv firf 
^rciv avrrjv €v yf>axf>y. ecrri yap SiaBrfKr) rfv 6 curtos tov 

^orravTOs 0€O9 rlBeratj 0€O9 Se rrapa rrjv Oiatv elpTjrat Koi 10 
Toi^iv r^v Stcuc6(rfiriatv. €v Sc r^ TLerpov Ktjpvyfiart 
^pots av vofwv Ka\ Xoyov tov Kvptov rrpoaayopevofi/Evov. 
aXX* 6 fikv Kora rrjv OLXrfOff (f>tXoao(f>iav yvaxTTtK&v 

VTTOflVrjfWTCDV TTpCOTOf rjfJUV aTfH0fWT€V9 ivTOvOot TT^pt'^ 

yeypaj^co. '5 

YUpi TCDV Kora ttjv aXrjOfj (f>tXoao(f>tav vTrofivrjfWTCov 
arpoDfwmw rrpcoro^, 

I. ^vfati Sylb. ^vcrct L. Bubscriptione vide qoae ad in- 

7. Gen. zyiL 4. scriptionem hujus libri diximus. 

16. nrpl r&¥ — wp&Tot] De hac «" KAHMENT02 2TPQMATEQN B'. ARGUMENTUM. 

Cap. I. Prae&tio in qua res deinoeps a se tnictandas proponit (§. 1-3.) 
C. II. Per fidem solam ad dei oognitionem poase penrenirL (§. 4-9.) 
C. IIL Contra haereticoe disputat qui fidem ex naturae neoessitate 
provenire statuant. (§. 10, 11.) C. IV. Denuo de ntilitate credendi» 
fidemque esse omnis scientiae fundamentunL (§. 12-19.) ^- ^* 
Graecos ex Bacris scriptoribus plurima hauaiBse multis exemplis 
probat (§. 20-34.) C. YL De fidei praestantia et utilitate. (§. 25- 
31.) C. VIL Timoris usum ostendit eumque a vituperantium ob- 
jectionibus vindicat (§. 32-35.) C. VIIL Basilidae et Valentini 
deliria de timore ut rerum caussa refutat (§. 36-40.) C. IX. 
Virtutes Christianas esse inter se connexas. (§. 41-45.) C. X. Quid 
sibi vindicet philosoplius ChristianuB. (§. 46, 47.) C. XI. Cogni- 
tionem illam quae per fidem traditur esse omnium certissimam. 
(§. 48-52.) C. XII. De fide duplici. (§. 53-55.) C. XIII. De 
prima et secunda poenitentia. (§. 56-59.) C. XIV. Quot modis 
fiat involuntarium. (§. 60, 61.) C. XV. De diversis voluntarii et 
peccatorum exinde sequentium generibus. (§. 62-7 1.) C. XVI. Quo 
modo loci sacrae scripturae exponendi sint qui afiectus humanoe deo 
tribuunt (§. 72-75.) C. XVII. De variis cognitionis generibus. 
(§. 76, 77.) C. XVIII. Legem Mosaicam omnis doctrinae moralia 
esse fontem atque inde Graecos TjBuch sua hausisse. (§. 78-96.) 
C. XIX De vero gnostico qui sit dei imitator praecipue in bene- 

. ficentia. (§. 97-102.) C. XX. Eundem tolerantiam et abstinentiam 
exercere. (§. 103-126.) C. XXL Becenset varias philosophorum de 
Bummo bono sententias. (§. 127-130.) C. XXII. Plato summum 
bonum in assimilatione cum deo ait consistere, quocum concordant 
Bacri scriptores. (§. 1 31-136.) C. XXIIL De matrimonii commodia 
et praeceptis in ejus usu observandis, quae plenius tractat libro 
sequentL (§. 137-146.) C. 1. 8. 1, a.] STROMATUM. 145 

KE*. A. 

EaHS 8* av ari SiaXafiea/y en-el KXeTrras rrjs fiapfidpov 
(f^iXoaoil^uis ^XXrjva^ clvai Trpoearev ij y/Mz0i7, orrw tovto 

40 Si oXiycov SeiyOrjaerai. ov yap pjopop tol irapabo^a t&p 
irap Tjfuv urropovfievtov a^Trofu/iov/Juevov? avaypaxpeiv av^ ^ 
T0V9 irapaarTrjaoiijEVj rrpo^ Se Ta KvpuoTaTa t&v SoypaTtov 
aK^vtopovpjlvovs Kou irapaxapaa^covTa? rrpoyeveaTepiov 
ova£v t£v irap rjfuv yfxKJmv^ coy aireSel^afUVj fiteAey- 
qofuv^ €v T€ T019 mpi iruTT€(D9 rrepi t€ coi^uis yvioaew re 
Kai errumjfirjs^ iXTriSos t€ /cai aywurqs^ rr€pi re fieravoia? lo 

45 Kcu €yKpaT€ia9 kou 8^ kou <f>6fiov Oeovj Cfirjvos aT^vHs 
Tciv aXrjOeias aper&v^ oaa t€ oaraiTrjaei rj icara tov toitov 
Tov rrpoK€ifjuEvov inroarjfJbEioxri? Tr€piXrj<f)6rjaeraL koll w ra 
fiaXurra to eiruc€KpvfXfjJvov ttjs fiapQapov <f>iXoao(f>ia9y to 
avfJifioXucov TovTo Kou aivtyfuiT&8€s elSor, i^rjXoxrav oc 15 
TrpayfuiTUCois Ta t&v aprjfouxov <f>tXoaoffrfjaavT€s xprjatfuio' 
TUTOVj fwXXov & avayKoiorraTOv r^ yvtoa^i t^s aXrfi^ias 
v7rap)(ov. 

2. 'EtTI T0VT0L9 OKoXovOoV iHfUU VTTCp C^V KOTaTpl'' 

50 \ovaLV rjfi£v ''EAA17W airoXoyrjaourdou oXiyous avyxpa>' ao 
fjuevov9 ypaj(f>ouSy €t rra>9 rjp^pjOL kou 6 'lou&ubf eirojuov 
eiruTTpe^^aL 8vvrj6€irj €^ &v eirioTevaev €U ov ovk hri' 
arevaev, 8ux8€^ercu Se cl/coriof tow y€vvaiov9 t&v (f>tXo^ 
ao(f>a>v ^Xe/yos ayaTrrjTUco^ tov fiiov t€ avr&v kou ttjs 
165 8. evp€a€(09 Toiv kcuv&v 8(yyfjLaTa>v, ovk afivvofJU€va>v rjfjuS^v 25 
TOV9 Karr/yopov^, rroXXov y€ kou &?, tow evXoy^iv fjuefm" 
QrjKora^ tovs KaTapa^fjJpovSy kop fiXaxr^lnjfurvs k€vw 
KaTouf>€pa>atv rjfjuS>v Xiyovs^ aXX* ^is eirurTp^xfxrjv ttjv 
€K€iva>v avTwVj €% TTcoff en-aur)(yv6€t€v oi mivao(fx>t St 
iXeyxpv fiotpfiapov aaxf>povt(r0€VT€9y a>9 8u8€lv o^ yovv 30 

3. irpocftircv ArceriuB. npotrtiwnf 30. amff^pf ma OkvTMt Sylb. pro ir»- 
VOL. n. L 146 CLEMENTIS [Lib. IL 

SwTjOrjvcu^ imdia apa etri ra /xa^/iara, €(f> a aTeWoirrcu 
ras ajroSrifjLia^ ra^ Sunrovrlovs* (op fjuev yap drj KKeirrai 5 
Koi 8rj Kcu ravra aTroScucrea mpuupeOeurrj^ avrdis r^f 
(f^tXavTtaSf a dc avro), St^jjcapjevoi iavrow i^vprjKewu 
5 ^pvaTTOVTOX TOVTcop 6 eX€Y)(09y KaT eiroKoXov&qixa Se Kai 
irepi rrjs iyKVKXtov KaXovpjivrfs TratSetas cly oaa evyfpri' 
OTOSy Trepi re ooTpoXoytKfjs kcu /JuxffrifJuiTtKrj^ kcu fjutyudj^ 
yarjTeias rc imSpafjirp-eov. av\ovcrt yap Sr/ kou im TcuaSe 
01 Hoa/eXXrjve^ ©y fuyifTrais iiriarTrffixus* " oy 8* iXiyyu 

10 fjuera irapprfa^ias elprivoTrotet.*^ 

3. "EcfHifjLev 8e rroXXoKts rj^ fxrjTe fjuefJueXeniKevax fxrjTe 10 
fx^v hrtrqbevetv eXXrivi^etv tKOJvov yap Sq tovto ottoSi/- 
fjuxy(oyelv r^y aXriOeia^ tov^ rroXXov^. to 8e r^ ovti 
(f>tXoa-6(l)7ifxa ovK ei? ttiv yXcMcrav, aXX eis rriv yv^Dfxrjv 

iSovrjaret tow eiraxovTas» Set 8\ otfjuuy tov aXrjOeias 

430 P. Kri86fxevov ovk i^ errtfiovXrjs kou (f>povTi8o9 rriv (f^pourtv 

avvdetvaXy rretpSurOax 8e ovofxa^etv fxovov 0)9 8vpaT0u o 

fiovXerat' tov9 yap t&v Xe^oDV i)(pfxevovs kcu rrepi Tavras 

acrxoXovfievovs 8ia8t8f)aarKet tol TrpayfxaTa. yecopyov fxev 

2ooZv t8tov TO iv OKavdaxs (f>v6fJuevov p68ov afiXafici^ XafietVy 15 
Koii TeyyiTOv tov iv o^rrpeiov (rapKt KaTopoDpvyfxevov fxap^ 
yapirrfv i^peiv. (f>ouri 8e kou tols opviBa^ ri^urrqv e^etv 
TTiv (rapKos TrotoTrjray are ovk axf^Oovov Tpo(f)i]9 rrapare' 
OeioTfis avTou^ at8e cTKaXevowrau T0t9 rroaiv ikXeyovTax 

ag fjuera ir6vov tos Tpo(f)d9. ei Tts oSv tov bfxoiov OeoiiprjTtKo^ 
iv rroXXoh Tois irtBavots re kcu ^KXXrjvtKoh to aXrjde^ 
8uiXeXrj6evax rrodety KoBarrep vtto T0t9 fiopfioXvKeiots ro 

5. KOT aroKokavOrifia bic et p. 633. Sjlb. 6trrpi^ L. 

ed. Pott. Bcripsi pro «n-circucoXov- 34. <ubt] Neque boc neque, qaod 

Bfifijcu Recte scriptum infra p. volebat Sjlb., al dc aptum : nam 

151, 20. et alibi. avral potius requiritur. 

6. ^XPW^^^ Hoescb. &xP'i^'^^ ^* ^^* ifiBavms L. v€iBavoU Y. 

9. IVoverb. x. 10. 37. diaXcXi^dmul Aptius forte 

21. 6aTplou (debebat 3<rrpciov) bu\ri\v64vaiy pervadere. SYLB, C. 11. 8. 3—5.] STROMATUM. 147 

20 Trpoaanrov ro akrfiivov noXvTrpay/iovrjaa^ drfpaareraA. 
<P7iai yap cV r^ opapari r^ *^pp^ V ^vvapjLS rj (j^aveura 
'^ o €ap ivdeyrjrai coi airoKaXvil^Brjvai^ aaroKaXv^P&ri' 
(rerai.^* 

KE4). B. 5 

4. ^^ 'Etti Se a^ cotj^iqL firj hraipov (ai Trapoiiuai A€- 
yovaiv), €v iracrais Se o8oh yv€opi^€ avr^Vj Iva opOorofig 
ras oSovs croi;, 6 fic ttovs (rov ov piq irpoarKOTrrg" 
fiovXerat pjev yap 8ia rovrtov S^i^ai oKoXovda S^lv y€V€^ 
adai T^ \oy<p ra ^pya, rjSrj 8€ €pxfHUV€iv 'Xpirjvai ro €^io 
airajcrrjs irai8€ias xpfiaifjuov €KXeyo/i€vov9 ripjoLs €}(€iv. ol 

35 &7 o8oi (ro<l>ias iroixiXax opOoropjHv eiri Trjv 68ov r^s 
aXrjd^iasj 6809 8€ rj irurris* ^ 6 8€ irovs cov firi irpoa^ 
Kairrera^j^ Xeyti mfi nv&v ivcarriovadai 8okovvt(ov ry 
fua KOLi d€ui ry irpovarfruc^ ^iouc^a^i. odev erray€t ^^ firi is 
urdi (f>p6vifJL0s irapa cr€atrr^j* Kara rovs a0€ovs XayurfJLOVs 
T0V9 avTitrT€uruo8€Ls T^ oiKovopia Tov d€0Vy ^^(f>ofiov 8€ 
roi^" fiovov 8vvaT0V ^^ 0€oVy*^ ^ errercu firi^ev ovTiKfurdai 
T^ 0€^. aAAa>9 T€ Kou ri eiraycjQyri 8i8ourK€i aa^jiois on 
"6 6€i09 (l>6fio9 eicicAttriV eort /caicoi;." (frrial yap "icoi^o 

30 cicicAii/oi^ airo rravTos icoicoG'" oiJny irau&^la (ro(f>ias" " ov 
yap ayawa Kvpios Trcu&t^f," aATCu^ fjiv iroMv w avv^aiv^ 
oaroKaOvaTas 8ie €is ciprjvriv kou a(p6ap(riav. 

5. 'H fjuev o5v pdpfiapo? ^ikoao^iay fjv fjuEdeiropuev 
rifJUEiSj T€\€ia T^ ovTi Koi aXrfOfis* (j^rial yovv iv ry (ro(l>ia as 
^ avT09 ydp fjuoi 8€8a>K€v tHv ovtcov yv&aiv a^^€v8fi €i8€vou 
(Twrraxriv Koafwv** kou tol €^9 €009 *^kou 8vvafju€i9 pi^civ.** 
€V T0VT0i9 oarouri Trfv (f^vauc^v ifnr€pi€i\ri(f>€ 6€oi>pvap t^v 
KaroL Tov ouaOrjTOv Koafjuov oTrdvTcov Toiv yeyovarov. €^9 

2. 'EpfM^] In fine viflionis tertiae. 6. Proverb. iii. 5-7, la, 13. 

3. tMxffTM Sylb. Mcx«nu L. 26. Sapient. vii. 17, ao-aa. 

L 2 148 CLEMENTIS [Lib. IL 

5e Kou mpi r&v vokjt&v ouviTrerou 8l cdv hrayH *^ oaa t6 35 
481P. 6(m Kpvjrra /cal Ijjucfmni tyvtov* ?; yap iravTcov reyyvn^ 
eSiSa^ /jue coif^ia.*^ e)(€i? iv fipa\€i ro eirdyyeX/ia rrj? 
KoB* ripja? (f^ikoaoij^ias* avdyet 8e r) tovtg)v pjaBriaLS pjEra 
Sopdrjs TroXtTeta? dcrKTideura 8ia ttjs rrdvTCOV T€)(yiTiSof 
(Toff^vas hri tov rjyepjova tou rravros SvaaXorrov ti Xprjpja 
Kai 8vcrOrjpaTOV e^ava\ODpovv oet kcu rroppto d(f>iaTap/evov 
Tov 8ia>K0VT0?. 8e avT09 pjaxpdv &v eyyvTara) fie^Kev 
davpja dpprjTOV " deo9 eyyi^cov cyo)," (fyqai Kvpio?* rroppo) 40 

10 p,€v KOT ovaiav' TTcSff ydp dv avveyyia-ai rroTe to yevvrjTov 
dyevvijT(p; cyyirraro) Se 8vvdpjeiy 17 Ta irdvTa eyiccicoA- 
marTai. ^ ei rroii^arei rey Kpv(f>a^^ (fnj^ri ^^Ti kou ovk 
eTToylropM airov ;" icoi &7 Trdpeanv de), r^ t€ erroTmKy r^ 
T€ evepyeriKy rg t€ rraiS^vTiKy dTTTopjevrj rjpjS^v Svvdpjei 

15 Svva/u? Tov deov. 

6. "OOev 6 Mg)vo7J? ovrrore dvdpamlvrj (ro(f>ia yvaxrdri- 
(readau tov Oeov ireireurpjevosj " epxf^avurov pjoi (reavTovy^* 
(f>rj(rl Kou 619 Tov yv6(f>ov o5 rjv 17 (fxovrj tov Oeov eiaeXOelv 
fiid^oUj TOVT€(rTiv €19 rw d8vTOV9 Kou deiSeis rrepi tov 45 

ao 0VT09 evvoias' ov ydp ev yv6(f>(o rj Tcnr(p 6 0€O9y dXX 
vrrepdvo kcu toitov kcu ^povov kou ttj^ t&v yeyovorra>v 
i8i6rrrjT09> 8i6 ov8* ev pjepei KaTayiveral rrorre ovt€ rrepi' 
€)(a>v ovT€ rr€pue\6pjevos rj Kard opurpjov Twa rj Kord 
drrorofjLrjv. " rrotov ydp oucov oiKoSofirj^rere pjoi ; Xeyet 

25 Kvpiosy^ dXX ovSe eavT^ (pKo86pjj(r€v dyfoprjTOs cSy, kov 
" 6 ovpavo9 Opovos^^ avTOv XeyrjTou, ov8* ovtg> rr€pt€)(ercuj 
eiravarraverou 8€ Tep7r6pjevo9 rg 8r)fJuovfyyia. 8fjXov odv 
rjpiv €(rTi K€Kpv(f>0ou TTjv aXrj0€UiVy ei kou e^ €V09 Trapa^ 50 
SeiyjjuxTO^ rj8rj ^eSeiKTCu^ fJUKpov 8* v^rrepov kou 8id TrAec- 

30 6va>v rrapourTi^ofJuev, 

9. Jerem. xxiii.. 23, 24. 17. Exod. xxxiii. 13. 

II. 17 Sjlb. fj L. 24. lesai. Ixvi. i. C.II. 8.6— 8.] STROMATUM. 149 

7. Hws S* ov)(i anroSoyrj^ a^ioi ot re fjuxj0€tv id^Xovres 
OL T€ Svva/juEvot KaTot TW ^oXofioiirra " yv&vcu (ro^f^iav kou 
wouS^tav vofjaai t€ Xoyov^ (f^povrjmoD^ S^^ourOai t€ arpO' 

156 8. (f>a9 Xoyoav vofjarou t€ SucouoavvTjv aXrjOrj'** ©y ovarj^ Koi 
€T€pa9 Trjs fir) icara ttjv aXrjO^tav StSourKOfjjevrj^ Trpoy Tciv 5 
vofJLCJv T&v 'KXXrfvtKciv KOLt Twv oXXo^v tSv (f>tXocro(l)oi}v^ 
** Kou KpifJuiTa*^ (fyrjalv ''€v6vvcuy^ ov tol StKcurrtKa^ oAAa 
To Kptrfjptov To €v rjfuv vyt€9 Ka\ airXave^ €\€tv S^tv 
firjvv€ty ^ tva S^ oKOKOts rravovfyyiav, rrouSl S€ v€(p ataOrj^ 
(riv T€ Kcu €vvotav, t&vS€ yap OKOvcras aocj^osy^ 6 uTra- 10 
5 Kov€tv T0U9 ivToXai^ ireTT^tcfJjevosy " (ro(f>(OT€pos toTai^ 
KaTOL TTjv yvtoatv, " 6 Sc varjfjuov Kvficpvrjatv KrfjatToUy 
vafj(r€t T€ irapafioXrjv Koi (rKor€tvov Xoyov prj(r€t9 t€ 
(ro(f>civ Kou ouviyfwra*^^ ov yap KtfiSrjXovs oi eiriTTvot €k 
^€ov Xoyov9 7rpo(f>€povatv ovS* ot rrapa tovtoov €fnrop€v6^ 15 
fjuevoty ovSc firjv iraya^ ah ot rroXXol tS>v ao(f>urTciv tov^ 
v€ov9 €fiirX€Kovat TTpos ovScv aXrjdes (rxpXd^ovT€9j aXX* ot 
fJUEv TO aytov "TriWfia" K€KTrjfJU€vot ^€pevvS>at tol fidBrj 
Tov d€OVf^* TOVT€aTt Trjs 7r€pt Tas 7rpo(l>riT€ia9 ewtKpvy^oos 
10 ern^fioXot ytvofjuevoty " tHv Se dyUov fjueraStSovat Tot9 ao 
Kvalv^* dnrayopeveroUy ear av fjuevjj Orjpia' ov ydp irore 
iyKtpvdvai rrpoafjKet (fydovepoh kou T€Tapayfjuevot9 aTrurTOt^ 
T€ ert fj6€(rtVy eis vXaiajv ^rjrq(r€a>v dvouSeat rov deiov kou 

KoBapOV vdfJUXT09 TOV ^(OVTOS vSaTO^. 

8. "M17 5^ v7r€p€K)(€i(rda> (rot vSaTa €^a> mfyfjs aovy 25 
ciff Se ad^ rrXaTeia^ SunropeveaOoo (rd vSaTaJ*^ " ov yap 
<f>f>ov€ov(rt TotavTa 7roXXoi oKoaot iyKvpaevovaty ovSe 2. Proverb. i. 2-6. 27. 6ic6aoi\ 6K&aoi£ OatakeruB. 

10. lyyoioy ez LXX. ci^youiy L. rovr«»v &roi fKtunKai Mullachius. 

17. ax<AACopTtt] «rxoJuJfoww L. Fragm. Phaosoph. p. 315. 
18 Cor 1 ii 10 ID, eyKvpatvovtn — yumaKtnHnmui- 

20! Matth. vii. 6. lachiua /ywp<rfvov<rij^-7u^»covw 

25. Proverb. v. 16. ^ 48dP 150 CLEMENTIS [Lib. U. 

luxBovres yivioaKovaij imrroUn Se 8oK€ovaij*^ Kora top 
yepycuop 'H/mzicA6itoj/. ap ov Sok€i aot kcu ovto9 tov9 15 
fi^ TrujTevoirra^ yjfeyeiv; "6 Se SiKaio^ fjuov €K TrloT^m 
^ffaerai^^ 6 7rpo(f)7JTri9 upvjKiev. Aeyci Se koL aXko9 Trpo- 

5 (fy^rrj^ ** iop p^ 7rurT€variT€f ovSe /it/ avinjTe. " ttw yap 
TOVTfov V7r€p(f>vd Occopiop x<oprjaai irar ap ^^v)^ diafia^ 
\opj€irqs €vSov Trjs 7r€pi ttjp pjoBrjaiv iiruTTUi9\ Trums 5c 
fiv SuifidXXovai K€vr)v k(u fiapfiapov vofJU^ovT€s KXXrjvcs 
TTpoXrp^is hcovaios ccm, O^oa^fieias (TvyKaraB^aiSy " iXm' 
> {ppjEV(ov vTToaToaiSy rrpayfioTcov €Xey)(09 ov fiXeirofJuevcDVy^* 
KaTa Tov Odov mroaToXov* ** ravrij yap* paXurra ** ifjuip- 20 
TVprjOrjaav ol rrpeafivTepoiy \(opi9 Sc TrioTeoDs aSvvarov 
ioTW evapeaTrjaai* 0€^. 

9. AAAot 8* axfxivovs irpayfjJXT(^ ivGrrucrjv (rvyKara' 

^5 0€aiv amSooKav elvcu ttjv Trumv^ ci^rTrep ofJueXei ttjv 
oTroSei^tv ayvoovfjJvov Trpayfjjxros (f>av€pav (rvyKaroBeaiv. 
€L fjuev oiv Trp(HxipeaLS e^mvy opeKTLKrj tlvos oiaay rj ope^is 
vvv 8Loa/(njTLK^j hrei Se Trpa^etos ipx^ V TrpooupeaLs, irums 
evpurKerou' apx^ yap Trpa^oos d€fjueXu>s €fi(f>povo9 TTpoai" 

20 peaeooSf rrpoairoSeLKVvvTos tlvos ovt^ Sta ttjs TriaTetos Trjv »5 
arroSeL^Lv. eOeXovrrjv Se crvveire^rdou r^ avfjUf>€f}OVTL (rvv- 
eaeoos oLpxi' fJueydXrjv yovv eh yvoiaiv pcmjv irreplr' 
(nrcuTTOs rrapeyeL irpoaipeaLs. avTuca rj fuXerrj ttJs rriaT€(09 
hrLarfjfirj yivercu OefjjeXup fiefiaup eneprjpeurfJievrj. ttjv yovv 

«5 eiTLaTrjfirjv opi^ovTou (f>LXoa6(f>a)v rrouSes e^vv ofjuerdirroyrov 
inro Xoyov. eoTLV oSv aXXrj tls Toutvrrj KaTdaraaLs 
aXrj0rj9 deoaefieias avTrjsj fjs fjuovos SLSdaKoXos 6 Aoyoy ; 
ovK eyarye oLfjuai. Qeo^f^pouoTOs Se rfjv cuadrjaiv dpyrjv 30 
€LV(u Trurrew (frrjaLV otto ydp Tavrqs cu dpxpu rrpos tov 3. Habac ii. 4. 7* vrcWif] irumv MS. Ottob. 

6. lesai. yii. 9. 9. Hebr. xi. i, 3, 6. 

6. Vn^x^] ^^v MS. Ottob. C.III. S.9— II-] STROMATUM. * 151 

Xoyov Tov eV 17/itj/ kou t^j/ huavouw iKreipoirrai. 6 tti- 
OTevaa^ toIvvv t€us ypaiJHu^ Talir Oeiai^ Trjv Kpurtv 
fiefiaiav ey^tov aTroSet^iv avaLvripfnjTov Trjv tov tol^ ypaxf^as 
SeSfoprjfjJvov (fxovriv Xapfiavei 0€ov* ovKer odv niari^ 
yiveTac 8i OTToSei^em ©x^^pco/ieVj;. ^ imKapuoL Toiwv ois 
firj iSovTes^ kou TrurTevaavTe?*** al yovv tS>v ^ipriva>v 
eiriTeXeaei? Svvafuv vrrep avdpooTTov ivSeucvvfievat e^- 
36 TrXrjTTov tow TraparvyyavovTas irpo? t^v t&v XeyofJuevoDV 
Trapojboyrjv ayeSov OKovTa^ evTpeiri^ovaai, KE^. r. 10 

10. *Ej/ra5^a (f^vaiK^v iqyovvTou TTfv irioTiv oi afi(l>i 
Tov ^oLorLXeiSrjVj KoB' o Kox hri r^y eKXoyrj^ TarTovau/ 
axnrjv TOL fioB-fjfjuaTa avaTToSeiKTODS evpiaKOVorav KaTOLXrfyjfei 
voTjTUcy^ ol 8e OTTO OvaXevTivov Trfv fjuev irioTiv T0i9 
ottXois aTToveifJLavTe^ Vf^^y avTols 8e TTfv yvoiatv Toh 15 
i^vaei aoo^ofjuevoi? icara t^v tov 8ia(f)ef)0VT09 irXeove^iav ^A^V . 
aTrepfMTOs iwirapyeiv fiovXovTou fjujucp^ 8^ Kexoopiafjuevrjv 

40 7r£<7T€tt)y, ^ To TTvevfJUXTiKov Tov '^v)(iKOv XiyovTe?. eri 
(fHJurlv oi oaro BaaiXei8(n} Trumi/ oifjui kou iKXoyrjv ouceiav 
elvou KaJ0* eKouTTOV ^idaTr/fJuij KaT iirajcoXovOrjfjui 8* aS 20 
TrJ9 iKXoyfJ9 ttj^ vrrepKoafJuov ttjv Koafjuxfjv anraxnf^ <^i^- 
aeoD9 avveireaOcu 7ri(mv, KaTaXXrjXov re eJvou rg eKaarov 
iX7ri8i Kou Trj^ Trtbreos' Trfv 8a>pedv. 

1 1 . OvK€T oiv 7rpoaipeaeoD9 KUTopdoDfjuz 17 Tr/crnff, ei 
(f>vaea}9 rrXeoveKTrjfjuiy ov^e ifWifirfs 8iKaia9 Tev^ou avou" 25 
Ti09 &v 6 firj Trumvaa^j kou ovk auTios 6 moTevaay, 

4S7raaa 8e rj ttjs m^rTeoas kou aTnaTias i^iorrfs kou ^ujuf^O" 
parrf9 ovt iiraivtp ovre firjv ylroycp imaireaoi av 6p6a>9 
Xoyi^ofjLevoi9 rrporiyovfjuevrjv e\ovaa ttjv iK tov tol rravTa 

5. Joann. xx. 29. 18. 9] 9 Sylb. 162 CLEMENTIS [Lib. II. 

dvvarov (^vcruaiv avdyKrjv y€vofi£vqv^ vevpooiracTTOviJuevcov 
Se rjijj&v ac^\(ov Sucrjv (f>vaiKai9 €V€fyy€uu9 ro t€ axovcriov 
KOu To €kov(tCov TTap€\K€Ly opfii^ T€ fj TTpoKCfJBrjyovfUirrf 

T0VT(OV. K€U OVK€Tl €y(Oy€ €VVO& C^OV TOVTO o5 TO OpfJOf' 

6 Tucov avayKrf X€\oy\€v xmo rijs €^(oO€v (utuls Kivovfievov. 

TTOV &€ €TL rf TOV TTOTC onruTTOv fierovouiy 8i ffV aKf>€(ri9 

afjuzprtciv; £ot€ ovS€ fiaTrrurfJua ert €v\oyov ovSc fuxKopla 50 
a(ppayL9 ovo€ o vlos ovd€ o TraTTfpy aAAa u€09y OLfuUy tj 
Toiv (f)va€(ov avToh ^vpurKerou Sutvofirf rov 0€fieXiov ttjs 
10 aaynjpLas Tr/v €kov(tlov ttuttlv ovk e)(ovara. 

12. 'Hfi£Ls Se OL rrjv (upeaLV koll (f)vy^v SeSoaOou Tot9 
avdpmroL9 avTOKparopLKrfv rrapa rov Kvpiov 810, rciv 157 8. 
ypaxf>civ Trap€Lkrf^>(rr€s afJuera7rT(OT^ KfHrrjfdcp ry rruTTei 

^& €Tr(warrav(OfjiJ€day ro rrvevfui TrpodvfUiv €v8€L^fjLevoL^ oti 
eiXofjueda rrfv ^ooirjv kou t^ de^ 8ija rrjs €K€lvov (fHovrjs^ 
TreirLtTTevKafUEV koll 6 r^ Aoyy rrurrevaas olSev ro rrpayfut 
akrjOlsj aXrjOeui yap 6 \6yos' 6 & aTruTTrjaas rtp Xeyovri 
rjTrlarrjae r^ Oe^. ^^m(rT€L voovfjuEv KaTrjprurOou rovs 

20 ouoivas prjfWTL deov ds ro firf €K (fHuvofievoov ro /SAeTTo- 5 

fjuevov yeyovevaXy* (f>rjalv 6 arro^rroXos' " TrurreL rrXelova 

$vaiav "Afiek rrapa KoiV 7rpo(T7jv€yK€y 8l fjs efutpTvprjBrj 

elvou 8lkouos fuzpTvpovvro? ejrL tols 8copoLs avr^ rov deov' 

486 P. Kou OL avrrjs oarouavcov €tl AaA€L koll ra e^s cw rj 

25 TTpoaKaipov €y€Lv ofuiprLas oTroXavaLV.** rovrovs fjuev odv 
Kou rrpo vofwv 17 rrvoTLs 8LKou<oaoura Kkrjpovofwvs KaT€' 
(rrrjae rrjs Oelas eTrayyeXlas. 

13. T/ oiv erL ra rfjs rri^rrea}? €K rijs rrap rjfuv 

3. ul T^ Uowruiv addidit Potr 19. Hebr. xi. 3, 4, 35. 
teroB. 24. 1) — tx^w ex Ep. ad Hebr. ^i 

5. ayayn;] a»6yK(i Sylb. — ?xct L. C. IV. 8. 12— T4.] STROMATUM. 163 

lo urropla^ aifaXeyofjuepos Trapariffefjuu fmprvpia ; ^ hriXiei^i 
yap fjue SiriyovfJUEPqi/ 6 j(p6po9 Trefi reSeoDVy Ba/ooic, 
^^fiyjrcDif, 'l€0^ex6, AafiiS re Koi YafJuovrjX kcu r&v wpo^ 
^i/rcSi/" K€u ra tovtoi^ eirofuva, rwaaptov Se ovrtov 4v 
olff ro a\ri0€9, aUrO-qcr^foSy vovj hnarrifirjSy imoXri^^Wj S 
(f>v(TU fikv 7rp€0TO9 o vov9y rjfuv Se kcu irpo^ rjfJuas rf 
CLurOrfatSy 6#c Se alorO-qmcos Kal rov vov rj rrjs fTrian^fJLrj^ 
orvviararai ovaioj koivov de vov t€ kou aladi^aeco? ro 
ivapy€9. oAA* 17 fjuev cuaOrjat^ eirtfiaOpa rrj^ einarrjfirj^y 17 
7riart9 Se 8ta r&v aiaOrircjv oSevaaaa anroX^imt rrjv 10 

iSxmoXrp^iVj irpos Se ra ayl^vSrj amvSet Koi eiy r^v oAi;- 
Oetav Karafjuevet. ei Se rt? Xeyot rrjv ejrurrqfirjv aTTo- 
SetKTtKfjv eJvat fjuera Xoyov, aKovaarcn ort Kal ai ap^ou 
avcnroSetKToC ovre yap T€)(yr) ovre firfv (Ppovqaet yvcaarai. 
17 fJLev yap mpt ra ivSe^ofjbeva e<rrtv aXXcas ^^Vy 17 Se 15 
TTOtrjrtKq fJLOvov, ov^t 8e kou 6ea>priTtKq. 

1 4. Iliarei oiv eiJHKeaOat fJLOvrf oiovrcu rrfs r&v oAq)I/ 
ap^9^ rrojaa yap eirtarrffirj StScucrq eartj ro Se StSaxrov 
eK rrpaytvcoaKOfievov. ov 7rpoe/tv(DaK€TO Se rj r&v oXcov 

20 ap)^ T0t9 ''KXXrjatv' oSr odv QaX^ vScop emarafjLev^ rrjv 20 
rrpcorrjv ouriav ovre roh aXXots (j>vatKot9 rots €^9, errel 
Kou *Ava^ay6pa9 Trp&ros hrearrjae rov vovv tcS? Trpdy" 
fuurtv aXX ovSe 0^09 errjprjae rrjv a^iav rrjv Tr^HrjrtKqv^ 
Sivov9 rtvas avoqrovs ava^a}ypaj(f>cov arvv r^ rov vov 
arrpa^ia re kcu avoia. 8u> Kai (f>rjatv 6 Xoyosy fiq etTnjre 25 
eavT0i9 8t8aaKaXov eiri rrjs yfj^' rj fjuev yap eirurrrjfirj e^t^ 
airoSetKTtKTjy rj rriarts 8e xapts e^ avcaro8eiKTCi>v ei^ ro 

35 KoBoXov dvafitfid^ovaa ro airXovVj o ovre avv vXrj e(rriv 
ovre vXrj ovre vrro vXrj^. I. Hebr. xi. 32. 21. tfnHnioHs] rois y^wrutoit L. 

16. fu$Pov, oitxl PetoviuB. fiovoi^- 25. Exprimit seDsiim Matth. 
owxl L. xxiii. 9. POTT. 164 CLEMENTIS [Lib. U. 

15. 01 Se awujToiy a>s eocKePy 4^ ovpapou kou tov 
^QV.oLoparov Travra eXxovaiv eh yrjp rtw y^^pdiv arexyw 
Trerpa^ kou 8pv9 mpiXapfiavovTes Kara tov YlXartova' 
T&v yap ToiovTODV i(f)a7rT6ii€voi Travrtav 8u(rxypii^ovTai 
S TOVT elvai fwvoVj arrep ex^t Trpocr^Xrjv kojl hraxfirjv tuhZj 
ravTOv aS^pja kol ovaiav opi^op^voi 7rpi}9 avTOW afi(f>ial3ri' 
T0vvT€9 fidXa €v\afi&9 avcoBev e^ aoparov wodev afiV" 
vovTcu voriTa arra kou acrcifiaTa H&q^ fiia^ofievoi ttjvZ^ 
aXrfiurqv ovaiav elvou. ^^ i8ov 8^j ttouI» KouvoLy^* 6 \6y09 
10 (fyrjaivj ^^ a o^f^daXfw? ovk €i8€v ov8€ 0^9 iJKOvaev ov8€ €7n 
Kap8lav avdpdmov avefirj'** kouv^ o(f>0a\fi^y Kouvy olko^j 
Kouvy Kap8ia oaa opaTa kou aKOvaray KaTaXTjnTa 8ia ttjs 
Tr/oTCcoff Kou avv€a€0i)9 7rv€VfJuaTiK&s XeyovTODVj dKov6vT(oVy 
7rpaTT6vTOi>v Tciv Tov Kvpiov fjJxBrjT&v eoTi yap 86KifJuov 
i^v6fjuafjua Kou aXXo Kifi8rjXoVj anep ovSev eXarrov oaraTa 
T0V9 i8i(OTa9y ov firjv tov9 apyvpafjLOifioWj ot taaac /jut" 

66vT€9 TO T€ TrapOLK€)(apayfJU€VOV KOU TO 86KifJLOV y((opi^€iv 35 
KOU 8uXKpiv€iV. 0VTG)9 6 OLpyVpaflOifio? T^ i8iC0Trj TOVTO 

fiovov oTi Kifi8rjX6v €(m to v6fjuafia (f>rjat to Se ttw 

ao fJLOVos 6 Tov Tpanr€^iTOv yvdpifw^ kou 6 €7ri tovto OLX^i^fxy- 

fjjEvos fjuav6av€i, * ApioTOT^Xrj^ 8€ to €7r6fJuevov Ty eTnxrnjfJLg 

KpHfJua d)9 aXrj6€s t68€ Ti rrioTiv €ivai (fyrjai. KvpiGJT€pov 

odv Trjs hrtxTTqfirj^ rf 7riaTi9 kou canv avTrj^ KpiTrjfHOV. 

1 6. *Y7roKpiv€Tai Sc ttjv rrioTiv rj €iKaaia aja6€vfj9 oSaa 

35 vTr^Xrjyfti^j Ka6a7r€p 6 k6Xol^ tov (f>iXov kou 6 Xvkos tov 

Kvva. €7r€i8rj & opoiv t€ktg)v an fjJxB(ov Tvva TexyiTrj^ 40 

yiverou kou 6 KvfiepvrjTrj^ 7rou8€v6w rfjv Tiyyrjv Kvfiepvav 

8vvfjaeraij ovk dmapK^Tv Xoyi^6fuvos to fiovX€(r6ou koXov 

y€V€or6ou Kdyaj6oVj dvdyKrj Se apa 7r€t$6fJU€VOV puaOeiv* to 9. lesai. xliii. 19. post rf IbtwrQ L. 

10. ctdcy] ovtkv L. 20. it6vii9 ^yAvov 6 MS. Ottob. 
19. r6 v6iMT\M hoc loco posui : 22. r($dc rt L. r& dc ri V. C. IV. s. 15—18.] STROMATUM. 156 

Se TreideaOat r^ Aoy^, ou SiSourKaXou ainjyopevaajievy 
air^ €K€ip<p 7rurT€vaaL €(m Kar ovS^u aimfiaivoirra. tt&^ 
yap ovov t€ avTejruTraxrdax Ttp d€^; moT^ Toivw 17 
yv&ais^ ypGHTTri 5e ^ irUms d€ia rm axoXovOia t€ Ktu 

45 avTOXoXovOla yiverai. vcu firjv Kai 6 ^KTrtKOVpo^f 6 fio- 5 
Xurra ttjs aXrfi^ias TrpoTi/irjaa^ Trjv rjSovrjVj rrpoXrp^iv^l'^' 
uvai Suxvoias ttjv Triariv vTroXa/ifidv^iy rrpoXrpjfiv 8e ottO' 
SiSoKnv hn&oXrjv hri ri kvapyl^ Kiu hri Trjv ivapyfj tov 
rrpaypjoTOs eirivouw pxj SvvaucrOaj, Sc fiqSlva p,rfr€ ^rfnjorai 
firiT€ aTroprjaraj, /irJT€ piqv So^axraiy aXX ovSe iXey^ 10 
Xa>iH9 rrpoXrp^w. 

1 7« W&s S* av firj €yfov Tt9 rrpoXrp^tv ov i(f>itTat fMoBot 
Trepl o5 Cv^^i ^ fuxBoDV Se rjSrf KoraXrp^LV rroul rrjv 
TTpoXrpjnv. €i de 6 fmvOavGnv ovk avev rrpoXriy^ws fjuav^ 

50 dav€t TTfs T&v X€yofi€V(ov TrapaSeKTtKrj^j avT09 fuv arra ig 
e)(€t Ta OKOVOTtKa Trj^ aXrjOelas' fJuiKafHO^ Se o Xeycov €is 
cora aK0v6vTa)Vy wnr€p apjlX^t fmKapto^ Kati avros 6 Trjs 
vTraKorj^. to 5e KaTOKOvortu avv€tvai icrrtv. €t roiwv rf 
TTurrLS ovS€v aXXo ^ TrpoXrp^i^ iart SiavoLas mpt ra 
158 8. Aeyo/ifj/a, icoi tovto xnraKori t€ eiprjTtu avveais t€ #cat2o 
7r€t0G)y ov fir/v fwBrjaerai rts av€v TTttrrccoy, cTrei firjSc av€v 
TrpoXrp^^fos. aXr]6€9 S* oiv ov iravTOs pSXXov irro- 
S^LKVvTax To UTTO Tov TrpoffrffTOv €tprifi€vov ^* iav firj Trecrrci;- 
arfr€j ovSe piq crvvfjr^J^* tovto /cai *H/t)«iMcAciroy 6 'E0«r£oy 
To Xoytov Trapa(f>paaa9 €ipqK€v " iav firj eXTrrjr^Uy cu^cA- 25 
TTurTOV ovK i^vpqa€ty av€^pevvrjTOV iov kou, arropovJ** 
5 18. 'AAAa K(u YiXaTCDv 6 (l>tX6ao(l>o? iv t(H9 NofUM^ 

10. ftriT€ /i^yBcripsi pro fufii iiriv. (42. Oaijsf.) 

20. Tc Koi Pottems. Kol onL L. 26. €aft(tptuniTov\ caft^permf (quo 

22. wayr6s Bcripsi pro inbnra>s. adjectivo ThucydideB utitur 3, 87.) 

23. lesai. yii. 9. Theodoreti codex optimus, alius 
25. t^mpm—cfVK c(fvp^<rci] c^Xm- m^pvfroVf pro Yulgato ayc{cpcv- fi/rc (cXjrifcrc duo codd.) — cvx *w- 

piTo-crc Theodoretus Aff. I. p. 15,50. 27. a> rois No/iocr] 5. p. 841. 156 CLEMENTIS [Lib. II. 

Tou fuXXovra iiaKoiptou re k(u evSaifwm y€v4<r6ai tti? 

aXrideia? 6^ o^pxv^ evOvs ^liHu fieroxop xprjvai (fniau/y Iv 

a>9 ttX^uttov ypovov aX-qOrjs c^v Siafiupij' Triarros yap. 6 

438 P. $€ amoTO^j ^ (f>i\ov i/fcDdo^ iKovaiov oT(p S€ oKovariov 

5 avovs' <ov ovSer^pov ^rjXayrov a(l>t\o? yap Tray o ye 

aTTUTTOs Kcu afjuxjffrj^. Ktu fiff TL Tavrqv ao(f>iav fia^riXuc^v 

€v KvOvSqfup i7ruc€KpvfifJi£va)9 \€y€L. €V yovv T^ UoXlTUC^ 

irpos Xc^iv (f^rjalv '* coaT€ ij tov aXrjOivov ffcunXeco^ ew"t- lo 

OTqfirj ficuriXiiai kou 6 TavTrfv K€KTrjfUvoSy cai/ t€ api)(cov 

. lolav T€ I8tayrri^ av TVY\dvri^ TrdvTtos KaTO, y€ ttjv T€)(V7fv 

avTrfv PojcTtXucos opOm Trpoaayop^vdrjaeratr avTuca oi €19 

TOV \purTOV TrerrUJT€VK€T€9 XpqCTTOt T€ €t(n KCU XiyOVTCUy 

d>9 fiacrtAtKol oi r^ ovrt fi(urt\€t fUfuXrjfuvot. d>9 ydp oi 
(ro(f>ol (r(Xf)tcL €ia\ ao(f>ol kou oi vofufioi voficp vofUfWi, 

: 15 0VT(09 oi \ptcrT^ fiaatX^t fiaxrtX^i^ KOii oi ^purrov X/m- 
(rrtavoi. €t6* {nrofids €7rt(f>€p€t aaxf>m " to fuv opdov oj/ '5 
€£17 vofUfiov K(u v6fJU09 (f>va€t cSj/ 6 X6yo9 6 bpOos kcu ovk 
€v ypdfifuurtv ovSe eripot^.^^ 6 t€ 'EAcaTTyy ^vos tov 
fiourtXtKov Kou TToXtTucov avSpa vopuov €fiy^\ov dnro'^ 

• 20 (f>aIv€Tat. 

19. TotovTos 8€ 6 rrXrfp&v fuv tov vofWVy " rroiwv Sc 
To BiXrffM Tov 7raTf>69'** dvay^ypafifuvo^ 8€ avTUcpvs hri 
^vXov Ttvo^ vyjnjXov rrapdiS^tyfui 0€ia9 dperfj^ Toh Siopdv 
Svvafuvot^ €KK€ifju€V09' urouTt de KXXr]V€s ras" tcSj/ iv 
25 Aouc€doufiovi €(f>6pa>v aKvrdXas v6fup eni ^vX(ov dpaye- 
ypafJLfJuevas' 6 8€ e/ios* v6fU)Sy d>s TrpoeipnfjTaiy fiourtXjx^? re 20 
€(rTt Kcu €fjLyjfvx(^9 Kou Xdyos 6 6p6o9' 

v6fJL0S 6 itiirnav paxnkcvs 
0vaT(av T€ Koi iOaviTfav, 

5. Spovs' t>p ovMrtpov fy\w6v\ 1 3. jSoo-iXucot hoc loco Sylb., post 

avovr ^v ov ^Smov (C<»oy Y) ofjff mpov o2 rf Hvri L. ^ 
oZv fyXiaTdv L. Correctum ex Pla- 21. Matth. xxi. 31. 
tone. 29. BvoT&v^ Bavarmv L. C. V. s. 19— ai.] STROMATUM. 167 

w o BoMorioff aSet IlipSapo^. ^Trevannro? yap iv r^ 
TrfK>9 K\€o<f)oivTa irpwTCp tcl ofwta r^ IIAarcoi/t eouce 8ia 
TovTOv Ypafj^etv " ei yap rj fiounXieia (nrovSaiov o re aro<f)09 
fwvo9 fiacrtX.€V9 kou ap\(ov^ 6 v6fi09 \6y09 ^v opOo^ 
aTrov8aIos** a kou eoTtv, Tovrots axoXovOa o't Sra>ijco£5 
if^thoaocfiot SoyfjjxTt^ovatv fiaartXeiaVy iepooavvrjVy Trpocfyri' 
»5 TciaPj vo/JLodeTuajv, ttXovtov^ koXXos aXrjOtvoVj evyeveuzvy 
iXevOeplav /JLOvcp TrpooranrTovTes r^ aro(f>^j 6 Se 8vaevperos 
Trdw (r(p68pa Ka\ irpos airroiv o/ioXoyeiTcu, 

KE^. E. 10 

20. HdvTa TOtwv Ta Trpoetprjfieva (J>atv€TOU Trapa^BBT. 
fAoDvaea)^ tov fjueydXov eTri tovs '^KXXrjva^ 8ta8e86a6ou 
86yfuiTa. irdvTa fiev odv tov aocpov xmdpyetv 8ta tovtohv 
8t8daKet' " Koi SioTt rfXerfaev fu 6 deosy ecrrt fwt rrdvTa.** 
Oeo(l>tXfj fie avTOV firjvtkt Xeyoav* " Oeos *Afipaafi, Oeos »5 
^laaoKj 0eo9 ^Joucdifi** 6 fjuev yap " (f>iXo9* avTtKpvs KeKXrj^ 

30 puevos evpiaKerouj 6 8€ ^' bp&v tov deov* fUTODVOfWjafuvos 
8eiKVVTai* t6v r€ *\aajaK is KaJ0oi>ata>fJuevov iepetov dXXrf^ 
yopffaas e^Xe^aro eavT^ tvttov ea6fi£vov rjfuv oucovofjuas 
aamjpiov. rrapd re ''Y^XXrfatv a8eTou 6 Miva>s evvexopos 20 
fiourtXevs oapiaTrjs Atosy oKriKo^TCDV axrr&v 07ra>s rroTe 
fJueTOL Ma>vaeoi>s 8teXeyeT0 6 deos, ** d>s et Tts XaXrjacu rrpos 
Tov eavTOv (f>iXov.** 

Z I . ^Hv 8* odv 6 fjuev Ma>v(r^s a(xf>0Sj fiaatXevs, vofw^ 
OeTrfSy 6 aooTr/p 8€ rjfjJav virepfidXXet rrojaav avOpamivrjv 25 

3S(f>vatv* KOiXos fiev a>s dyonraxrdou fxovos rrpbs rjfi&v to 
kolXov to dXr/dtvov eirtTrodovvTa^Vj ^ffv ydp to <f>&s to 

I. ui^^Qpoi\ Fragm. 151. At- 20. «vfwpos— oopiaT^sjExHom. 
tulit Clemens supra p. 427. OcL 19, 178. 

14. Gen. xxxiii. II. 22. Exod. xxxiii. 11. 

15. Exod. iiL 16. 27. Joann. i. 9. 

16. Jacob. ii. 23. 168 CLEMENTIS [Lib. IL 

akrfiLVovr fiacrikew Se kou vtto TraiScov ajreipcov eri /ccu 
1^0 *Iov8ai€OV airurrovvTtop Ktu ayvoovvT(ov avayopevofU" 
V09 Kcu TTpos avT&v 7rpo(f>riT&v avojcrjpvTTopjivos SeiKvtrrai' 
TrXovaw ^e ety ToaovToVy coff iraxrav rqv yrjv kou to vTrep 
Syrjs Ktu xm avrrjv xpvaiov xm€prj(l>avTjmv avv kou So^ 
TraoTj SiSop^va avT^ irpos tov avTuceipdvov. Ti Sel \eyeiVj 
0)9 fi6vo9 o ap)(i€pev9 6 p.ovo9 eTrumjficov Tijs tov deovio 
OepoTreias; ^^ fiaxriXevs Apfivrjs MeAxwrcieic," 6 iroLVTcov 
iKavdrraTos acfyrjyeurOat tov tS>v avOpdmcov yevovs, vo/w^ 

10 ^€717^ & ®y av SiSovs tov vofiov iv r^ cTTopjoTL t&v rrpo' 
(prrjT&v TO. T€ TrpaKTea kou pjj craxj^ecjTaTa evTeWo/ievos rc 
Kou SiSaxrKODV. 

22* TtV 5* OLV TOVTOV euyevecTTeposj o5 jwvos Trarrjp 6 
deos ; 0€/)e Srj kou TlXaTODva tois avTois errtfiaWovTa 

liTrapajOTrjacojuda Soyjiourtv' irXovcrtov puev tov ao(f>ov 
eiprjKev ev t^ ^aiSpcp *^a) cf)i\e Tlav (Xeycov) kou ocrot 
oiXXot TjjSe decHj SoirjTe fiot kolX^ yevecrOou TOvSodev, 45 
e^oxfev oe ocra ej(co Tot^ evT09 evvou fiot CptAoLj rrAovatov oe 
vofii^oLfU Tov cro(f>6v!* KaTafjuEfKj^ofJuevo^ Se 6 *A0rjvouo^ 

2o ^evo? tS)v oiofievoDV rrXovcriovs etvou tow rroWa KeKrrj- 

fuvov9 xpj^fJLora aSe Xeyet " ttXovctlovs S* ai a(f>6Spa elvou 

KayoBov^ oSvvaTOVy ouy ye Srj rrXovaiovs oi ttoAAoi 

440 P. KaToXeyovcTL' XeyoiMTL Se tov9 KeKrrjfjulvovs ev oXiyoLS tcov 

avdpdmoov irXeurrov vofJiicrfjuiTO^ a^La KrfjfjjxTOL, a kou kokos 

^Stl9 KeKTrjTaL.** ^^tov rrLcrTOv 0X09 6 Kocrfju)? tojv j^prjpLa' 
Toav^ o YoXopSiv XeyeLy " tov Se oaricrTov ovSe ojSoAw" 6° 
TreLareov o5v ttoAA^ fjLoXXov Trj ypacfyfj Xeyovcrrj ** Oottov 
KOLfirjXov Slol Tpv7rrjfjuiT09 fieX6vrj9 SveXevcreaOcu rj ttAoJ- 

8. Hebr. vii. 2. 25» JccitrTrai] Kiiienpr h» apud Pla- 

16. Mdp^] Sub finem. tonem. 

ib. Hh» y. nav L. 26. 2oXofM0p] <roKoitMv L 

20. irXowiovff — ^ Leg. 5. 8ub 27. frctaTcwJ martw L 

finem. ib. Matth. xviii. 24. C. V. B. 22, 23.] STROMATUM. 169 

fTiQv* (f^tXoaoifmv' fmKapi(j£i 8' ^fnraXip tovs Tr^injrasy d)9 
€rvprJK€P HXdrtop Xeyaov '^it^vlap Si T^yrjTeop ov to TrjV 
159 8. ovaiav cAorro) womv^ oAAa to ttjv aTrXryrnav TrXeuo* ov 
ydp TTore t/ oXiyoyjnjfiaTia^ oAA* rj aerrXrjaTia^ ^y (l>pov8o9 
6 ayaJ0O9 coj/ icai TrAowrxoff y av arj** ?v r€ r^ *AXKifiiaSnri 5 
Sov\airpe7r€9 pkv Trjv Kajclav irpoaayopevei^ iXevOepmpeiris 
Se TTjv aperrjv. " apaTe* [(fyfjoiv] ^ dxf) vpmv tov fiapvv 
^vyov Koii Ao^Sere tov rrpaovy* rj ypa(f>ri (fyrjarty KojSamp kou 
S oi TTOiriTOu " Sovkecov* KaXovai " ^vyov!* k€u to " e7r/)a- 
OrjTe Tax9 dpjaprim^ vpxov* T019 rrpoeipqfuvoi^ avvtfSei. 10 
" rrds piv oiv 6 ttol&v rrjv dfjLapriav SovXo^ eoTiVy 6 Se 
Sov\o9 ov pjev€i iv Trj oIkujl eis tov ouwvay iav Se 6 vio9 
vpuds iXevOepdxrriy iXevdepoi eaeade kou rj dXrjdeta iXevde- 
ptjoaei iJ/iay/' KctXov 8* aS elvou tov aotfjiov 6 ^Mrjvaios 
^evos ci}Si \eyei ©y et riy Siuryypi^oiTO elvou tow SiKouovSi 15 
dv KOLi TxxY)(dv(oaiv ovt€s ou(r)(po\ rd a(opjaTOLj Kfxra ye to 
SiKouararov rjOos Tavrrj op KaXovs hvou ayeSov ovSeLs ap 
loXeyoov ovroo rrXrjfipjeXois So^uev XeyeiV kou ^^to etSos 
avTov iKXeiwov rrapd rrdvTas tow viow t&v dvOpoirrr^ov 
rjv* rj Trpo^fyrjTeia TTporjyopevaev. HXdTo^v Se fiounXea tov ao 
ao(f)6v eipr/Kev iv r^ HoXiTiK^j kou rrpoKeiTou 17 \e^i9. 

23. TovToov Sfj imSeSeiy/juevoDV dvouSpdfuofJuev adOis eTrt 
Tov rrepl ttJs iri^m^os Xdyov. vou fir/v perd Trdcrqs drro' 
Sei^0D9 6 IIAarcoj/ on Tr/oTfooy XP^^ rravTayov coSe 7ra>y 
rrapuTTriaiv i^vfiv&v dfjua Trfv eiprjvriv " Tri^rros fJiev yap 25 
Kou vyirfs iv (rrdaeaiv ovk dv rrov yevoiTO dvev ^fiTrourrjs 
16 dperrjs, fJuayj(jTiK(ii Se Kod iOeXovTOU aTrodvrjaKeiv iv TToXifJucp 441 p. 
Toiv fJU(r6(Hf>6fxov eial rrdfiTroXXoiy oov rrXelaT^H ytvovrou 

I. i»s\ h Sylb. 18. lesai. liii. 3. 

5. 'AXici^uidg] Primo, sub fineiXL 21. ir/Mkcirail P. 438. 

7. Matth. xi. 28-30. 27. c^XoM-fliJ €^Xoia-l MS. Ottob. 

ib. v/My] f)ii&v L. 28. tl<r\ ex Platone Leg. i. p. 

II. Joann. viii. 32-36. 630. cSw L. 
12. oULa ex Joann. ociccta L. 160 CLEMENTIS [Lib. U. 

dpauTHS Kou aSucoi vfipurrtd re kou ajf^poves^ cVcro^ d^ rivtov 
pjaXa oXlyiDV. u 817 ravra opOm Xeyeraiy Tray vopjoBerqsj 
o5 Kcu orpjLKpov o(l>eXo9y Trpo? r^v fiEYumjv aperrjv mo-' 
fiXeirwv pjaXuTra ortKBriaerax row vofiovs. avrrf 8e eari 
5 TrurrorrrjSj fjs Kara Trdvra Koxpov XPll^opjev ev re elpqvrf kou 
TravTL woXepxp kov t^ aXXco avp.rr€urn fiup* arvXXafiovara 
yap eouce Ta9 aXXa? Trepiexeiv^ to 8e apurrov ovO* 6 ao 
TroXe/ios ovre ri aTdari^' arrevKTOV yap ro SerjOrjvcu tovtcov^ 
eipj^vrj 8e rrpos aXXqXovs apja kou (f>tXo(f>poavvri ro Kpa- 
10 Turrov.** eK 8fj tovt(ov Karaifmuerai pjeYurrr] pkv ev)(j^ ro 
eipiQvrjv e^iv Kora HXdrcovay pjeyLarr) 8e aper&v prfrqp ri 

nioTis. 

24. EiicorcDf oiv etprjrau irapa r^ ^Xop&vri ^* aroifUa, 
ev aTOfiart rrurr&Vy* eireL kou SevoKpdrrj^ ev r^ irepi 

1 6 (f>povrjare<os rrjv aro(f>iav eiruTTrjfirjv r&v rrpdyrcDV aurUov kou 
rrjs varrjrfjs ovaias elvau (Jyrjaiy rrjv (f>p6vrjaiv •qyovfjuevos^ «5 
8irTrjVy rrjv fikv TrpaKTuajv^ rrjv 8e 6ea>prjrucfjVf rjv 8q 
ao(f>voLv vTrdpxeiv avOpayirivrjv. 8unrep rj jiev aro(f>ia (f^po^ 
vrjai^j ov firjv rrajaa (f)p6vrjai9 ao(f>ia. 8e8eucrou 8e rrjs 

90TWV oXoDV dpyrj9 hrurrrjfirj Trurrrj^ dXX ovk d7r68ei^i9 

eivau. Kou ydp arairov row fiev IIvday6f>ov rov ^SafJuov 

^Xoirrds r&v ^rjrovfievoov rds drroSei^is irapauTOvpjevov^ 

To " aurro9 e(f>aL* Trianv rjyeladau kou ravTrj dpKeurdau fwvri 

442 P. ^ 00)2^ wpos rrjv fiefiaicoaiv cov dKrjK^ourty rovs 8e rqs 30 

25 dXrjdeias (f>iXo0edfju>vas dmareiv eivv)(eipovvras a^umiartp 
8i8ourKdX(p T^ pj6v<p aroirrrjpi 6e^ fiourdvovs rtov Xeyofjuivoov 
diroureiv wap avrovy 6 8€ '^ 6 exfov wa dxovew dKOverco* 
Xeyei. kou ris ovros ; *^rri\apfju}s enrdTa>^ 

vovs 6fjfj Koi vovs iiKovti, TiXXa KtoijA koI rv^Aci. 

3. wp6g ex Platone. tnpii L. 27. Matth. xi. 15. 

4. aTa6^amu\ crratffi^crcriu Sylb. 29. mi vovs — rSKka ex Plutar- 
Apnd Platonem cst ar^ti. cho. vow — r^ d* SXXa L. 

13. Eccles. XV. 10. C. VL s. 24—26.] STROM ATUM. 161 

aTriarow ^ipal rufas eirumjifxop 'HpoKXuTO^ (fnjaiVy 
oKovaoLC ovK €7rurraiJbepoi ov8* elmu/^ di^Xrfi^is SrprovO^v 
7mpa*^o\oimPT09y ^eop ayanijajis okovhv^ ^de^, kolL 
35 iav K^Lnjs to ois croVy ao(f>os ^arf** 55. "Ki;/)C€, tIs hrurrevaep rg oKoy rjimp^* ^Wa-alas 
ipqaLP, *^ri fJuep yap irums ^q okotjs, rj oe axori oux, 
pfiiJJXTOs 6eov^* <l)7jalp 6 arroaTokos. " 7r©y oip «racoAc- 
aoPTOi eis op ovk iiriaTevaap ; ttw 5c wurrevaovaip ot 
ovK rJKOvaav ; rr&s Se oKovaovai x^P^^ KqpvaaoPTos ; 10 
ir&s Se Ktipv^ovaiPy iop firi arroaTaXciai ; koBcds yc- 
ypanrrax* ias a)paIoi ol rroSes t&p evayyeXi^ofiipa^p Ta 
ayajffd;* opas ttws apdyec t^p Trump Si oKorjs kou ttJs 

40 reSi/ drroaToKtop Kqpv^w eiri to pfjiM Kvplov kou top 
vlop Tov Oeov ; ov8e!r<o avpUpjep aTroSei^tp elpou to pfjpja 15 
Kvpiov* mnrep oip to a(f>oupL^eiP ovk €#c tov icara Texinjp 
TrepLTroPTOs t^p ar(f)oupap ripmfrau pjoPOPy aXKa kou tov 
evpvOpjODs anroS€)(ppjipov TrpoaSel avT^y tpa Sfj Kara popuovs 
T0V9 a(f)oupiaTLKoifs To yvfipdau^p eKreXfJTOUy ovroo koll 
rqp SLSouTKOLXiap a^LonrurTOP elpou avpfiefiriKep, otolp 17 20 
TrloTLs T&p dKpoa}p£pa)p T€)(pri tls d)s eirreLP inrdpxovaa 
(f)vaLKrj Trpos pjoBriaLP avXXapfidpeL. 

45 2,6. ^vpepyel oIp kol fj yoPLpuos xmdpxpvaa rrpos Trjp 
T&p arrepfidTODP KaTafioXqp" oirre ydp Tfjs dpiarris TrouSev- 
aea)s a^cAoy tl opcv Tfjs tov fjJxvOdvoPTos TrapaSoxfjs ovre 25 
fiqp 7rpo(frriTeia9 ovre ttjs t&p dKovoPTcop einreiJdeias fiq 
rrapovaris» kou ydp rd Kdp(frri rd ^pd eroLfjua oPTa 3. Eocles. yL 35. 19. ff^oipMrrwow Bast. ad Greg. 

6. lesai. liii. i. Cor. p. 917- o^MkpninKois L. 

7. Rom. X. 17. 14. 15. 

VOL. II. u 162 CLEMENTIS [Lib. II. 

KaraSe^adoLi ttip Swo/up ttjv Kavaruaiv paop i^aTrreraiy 
448 P. Koi Tj \t0o9 r) OpvXovfieinj eAxei rov criSripop 8ia avyyi^ 
peiaPy dHrmp kcu to SoKpvop ro aovy^vpop hrunrarai ra 
Kdp(f>r] Kou To rfXeKTpop tw aj(ypfua9 dpojupei, 7r€i6erai Se 
5 avT0i9 Ta eXxofUPa dpprJTCp iXKOfJuepa TrpevfJuzTi ovx w 50 
airuiy dXX c&y avpoina. biirXov tolpvp opto^ tov ttj^ 
KaKias eidovSf tov fikp fJueTa dTraTrj^ kou tov XapOdpeip^ roS 
Si fjuerd fila? ayoPTOs kcu (f^epoPTO^j 6 Oeios Xoyos KeKpayep 
irdpTas avXXrjfiSrip KaXwPy eiSa)^ fjuep koI fJudXiara tow 

^ofirj TreurdriaofjjepovSj ofuos 8* o5p an i(f>* rjfjLtp to TreideaOai 160 S. 
Te Kou fi% d)9 fi^ ^X^^^ dypouip Trpocf^aaiaajadai npas 
SucaloLP TTJp KXTJaip rreiroirfraij to Kord Svpafup 8e eKdoTov 
dnrajrel. T019 fjuep ydp ofwv r^ deXeip koH to Svpaadou 
7rdpe<mPj iK avpourKjjaecjy ijv^Koai tovto kou KeKaffap- 

^S fJUEPOi?y ol Se ei kou firJTro) SvpaPTOU, ro fiovXeaOou rjSrj 
e\ovatP. epyop 8e to fjuep fiovXeaOou ^jrvj^rjsy ro irpdTTeiv 
8e ovK opev atofuiTOS. ov8e firfp r^ reXet irapafierpetTau 5 
fiJOP(^ ra rrpdyfjuaray dXXd kou rg iKdarov Kptperou rrp^Hu-- 
peaetj et pa8t(09 etXerOj ei i(f> oh fffuiprep fjuerepaqaep^ ei 

20 avpeatp eXotfiep i(f) ols eirrouaep kou fJuereypoD, airep iari 
fjuerd ravra eypo)' fipa8eta ydp ypwat^ fjuerdpota, ypwrt^ 
8e 17 wpeorri dpafuiprriala. 

27. Hurreci)? odp kou tj fjuerdpoia KaropOoDfui' idp ydp 
firj Trtarev^rri dfjudprrifui etpou ^ rrpoKareixero, ov8e fjuera" 

25 Briaercu' k&p firj irurrev^rrjy KoXourtp fjuep einifrrrj^rdou t& 
rrXrififjueXovPTtj aamiplap 8e r^ Kard rd^ ipToXd^ fitovPTt, 10 
ov8* ovTOD^ fjuerafioLXetTou, rj8q 8e kou tJ iXms iK TriareoDs 
(rvpe^mjKep. opi^oPTou yovp oi drro 3ourtXei8ov rfip TtiariP 
yf^vx^9 avyKaTojffeatp wpo? Tt todp firj KtPovPTODP ouaOriaLP 

I. taxrMx*^^^ KaTakiyta$<u MS. x*^^^ (^^^) L. (rovxtop Y. Rectior 

Ottob. forma aovKKtPov : v. Thesaunim 

3. BfnikovfUvii] BpvXkovfuvri V. vol. 7. p. 518. 
3. (TovxtMw L Dindorfius. aov- 14. rovro] us tovto Pottenis. C.VL s. 27, a8.] STROMATUM. 168 

8ta To fiTj TTapwoji. iXms Se TrpoaSoKia Knjaeays ayaffov. 
TTurniP Sc ca/dyKrj rr/u TrpoaboKiav ^ipaiy Trurros Se 6 
d7rapafidr(09 rqprfrLKo? riav iyyHpurOivrtov iyx^ipi^oirrai 
Se Tjfuu oi mpi 0€ov Xoyot kou ot Oeiot Xoyot d iinroXal 

15 avp T^ Karairpd^L r&v irapayyeXpjdrtov. ohros iariv 5 
^ 6 SovXo^ 6 maros^ 6 7rpo9 rov Kvpiov €7raivovp£vo9, 
eirdv Se ctTrj; ** TnaTO? 6 ftoy," ^ d7ro(l>aivop£v<p marevetv 
a^iov /irjvveij d7ro(f)aiverat Se 6 X6yo9 ovtov Koi avTOs dv 
€171 7riaro9 6 tfeoy. tt&^ oiv el ro Tnareveiv vTroXa/jfidveip 
early fiefiaia rd 7rap avT&v ol (l>iX6ao(f>oi vo/ii^ovaiv ; ov 10 
ydp lariv xmoXrp^is r/ eKovauos Trpo dTroSei^oD? avyKard' 
0eai?y dXXd avyKaToBeais iayyp^ nvi. 444 P. 

28. TiV 8* dv eir) 8vvaT(aTepo9 Oeov; rj 8e dnrvaria 

20 vTroXr/yjtis rov dvruceip^vov daOevfi^ drro^l^aTiKi^' K(xBd:irep 
ri 8va7rurria e^i9 8va7rapd8eKTO^ ^riarecDs» KOLi tJ fuv 15 
TruTTis VTToXrp^is eKovaios kou rrpoXrp^is evyvoipjovo^ tt/jo- 
KaraX^qylfecosy 7rpoa8oKia 8e 86^a pjeXXovros^ rj 8€ r&v 
aXXoDV 7rpoa8oKia 86^a d8i^XoVj TreiroiBrfais 8e 8tdXrp^i9 
fi^fiaia rrepi rtvo9. 8i6 Triarevofiev ^ dv ^reirotBores S/iev 
ei^ 86^av Oeiav kolL aoynjpiav^ rreiroiJBafjuev 8e r^ /^^^ 20 
de^y ov ytvtoaKOfiev art ov ^rapafirfaerai rd kolX&s rfplv 

25 errriyyeXfieva kou 8id ravra 8e8rffuovfryrifUva kou 8e8a)pri' 
fjueva \m avrov rjfjuv evvotK&s. evvota 8e eart fiovXr/ats 
dyoBSiv erep(p eveKev avTov eKeivov. 6 puev ydp eartv 
dvev8er)Sy eis rffjuas 8e rj evepyeaia kou rf rrapd rov Kvpiov 25 
evfjueveta KaraXrfYety evvota Oeia oiaa kcu evvota rrpos ro 
evTTOuelv odaa, ei 8e "r^ *Afipadfi ^rtarevaoLvri eXoyia&rj 
eis ^iKOUoavvrjVy** (nrepfjua 8e 'Afipadfi rjfjueh 8i dKo/ffs kou 
rjfuv TrurrevTeov. ^lapar/Xirou ydp rifjuets oi firj 8td (rrifjueieov, 

4. Ktd ol Bttot \6yoi al rmXal] H. 9. 6 0€6s delet Lowthius. 

MS. X&yot Koi ai Otiai ivroXai. 1 1. np6 atrod€i$t»s Sylb. irpoairo- 

6. Matth. xziv. 45 ; xxv. 21. d€t(€»s L. 

7. Cor. I i. 9. X. 13. 27. Rom. iv. 9. 

M 2 164 CLEMENTIS [Lib. IL 

di oKorj^ Se €V7r€t6u9. Sia tovto ^€V^pai^6rfn aT€ipa tj 
ov TiKTOvaay prj^op kou fiorjaov** (f^rjaiv "17 ovk ASivovaay 30 
oTi TToAAa Ta T€Kva ttj^ ipfipjov pjSXKov rf r^y expvarjs 
Tov avbpa, ifiioHras' elr to 7r€pi(f)payfjui tov Xaov, €U€vXo^ 
5 yri&Tjorai/ tol T€Kva aov €i9 Ta^ aKqvas t&v TraripoDV.^^ €i 
Se oi airrai pjovai imo ttjs 7rpo(f)7jT€ia9 rjiuv t€ aS kcu roiy 
Trarpuipxpus KaTayyiWovToUy cl^ a/jL(f>oiv tcuv SuxBiqkcuv 

S^lKWTOU 6 O^os^ 

29. *^^i(l>€pH yovv (Ta(f>€aT€pov ^ €KXr}pov6p.riaas Trjv 
10 Suxffi^Kijv Tov ^Io^/xjn^A," Ty 4^ idv&v KXrjmly \€ya)Vy r^ 

(mipa rroT€ tovtov tov avSpos^ 09 ianv 6 Aoyoy, rj 35 
€piQfi(p rrpoT^pov Tov wp.(f>iov, " o fie Sikouos €K Tr/crrecoy 

^l^a€TOUy*^ TrJ9 KaTOL TTjV SuiOl^KIJV KOU TOLS €VToXa9y hr€iSr} 

8vo ahTou ovofjuuTi kou xP^^V ^^' rjXuciav kou rrpoKonrriv 

15 OiKOVopjucw S^So/JUEvou 8vvdpj€i fJLta oi(roUy 17 p£v rroiXouaj 

r) Sc Kouvfj, Sia vlov rrap* cVoy 0€ov xppriyovvTOU. y kcu 

6 anro(rToXo9 iv r^ rrpo^ 'PoD/juiiov^ eirurroX^ Xey^i* 

** SiKOKxrvvri yap 6€ov iv avr^ arroKaXv7rT€Tou iK 7rurT€G>s 

w 7ri(rTiv*^ Trjv p,iav ttjv €#c 7rpo(f>riT€ia9 ciy ^vayyiXvov 

30 Ter€X€i(M>iJ£vriv Si €V09 kou tov avTov Kvpiov SiSacrKoov 40 

(rarrripiap. ^TOVTriv*^ €(f>ri ^^ 7rapaTiB€pjou aot Trjv rrapopy- 

y^XiaVy t€kvov TipjoOeej Kara tol? 7rpoayovaa9 hri <r€ 

^45 P. 7rpo(f>riT€ia99 tva (rTpaT€vag iv avTou^ t^v KaXrjv (TTpomiav 

expDV 7rurTiv kou ayoBriv avveiSriatVj rjv TiV€9 airoDaafJUEvoi 

*5 7r€pi TTiv rrioTiv ivavayriaaVy* an t^v 6€o0€v rJKOvaoLV 

crvv^iSriaiV annaTia KaT€fjdavap. 

30. OvKovv er ^Ikotod^ ^rpox^^pov Trfv rri^mv SiafiXri" 
T€ov 0)9 €VKoX6v T€ Kou 7rdv8r}fju>v Kou 7rpo9 eri T&V 
Tvx6vTa>v. €i yap avdfxoTnvov ^v to emTriSevfjJiy a>9 iS 

ao^^EAAi^i/ey vrriXafioVy kolv anwfiriy €i 5e au^i, ovk eanv 

I. lesai. liv. i; Galat. iv. 27. 12. Rom. i. 17. 

9. lesai. liv. 2, 10. 21. Tim. I i. iS, 19. C.VI. 8. 29—31.] STROMATUM. 165 

^vOa ovK eoTLu. (^njfu Toiuvv tt]v iriariVy €iT€ wro aywirqs 
0€/A£Xuo0^ €iT€ Kou UTTO (^ofioVy y <fmTiv ol KaTijyopoij 0€i6u 
Ti €iP€Uj fiTfn imo aXX7j9 (PiXla^ Koarixucrjs Sioawcj/juepriu 
fiTfn inro (f>6fiov irapovTOs SiaXvo/ietnjp. 17 /dieu yap ayaarq 
T^ irpio^ TT/v TruTTiP <f>iXia tow Triarovf 7r(H€iy 17 Se Trians 5 
^SfKur/m ayanrq^ airreirayovaa ttjv exmoivav^ ar€ kou tov 
$ov6/wv Traidaycyyos (f>6fio9 a(f) cdv injaTeverai K€U (f>6fio9 
€ivai 7riaT€V€Tai. €i yap iv t^ €V€py€iv to €ivai SeiKWTCU, 
6 Se /leXXcDV kou asn-eiX&Vy ov\i Se €V€py&v kou irapcDV^ 
iriaT€V€Taiy KaJroi €tvax irurT€v6/uvosj ovk ovtos^ t^9 10 
TTiOTCcoff yevvrjTiKos^ o y€ irpos avTrjs a^tmurros €wai 
8oKi/ma0€i9. 

31. Q€ia TOiwv 7} ToaavTTj /itrafioXrj i^ mrurrias 
161 8. Triirroj^ n y€v6/uvov koL t^ eXiriSi kou t^ (f>6fi(p Trt- 
OTCvaou, Kou S^ r/ irpGyrq irpos aoynjpiav vevais rj rrioTis 15 
i^/juv ava(f>ouv€TOU^ /ije0* ^v (f>6fio9 t€ kou iXms kou /jupra' 
voia avv t€ iyKpaTeia kou v7ro/JU>vy rrpoKairrovaou ayovaiv 
rj/juas iiri t€ ayarrqv hri t€ yv&avv. -eiKorcDS oZv 6 
aaroaroXos ^apvdfias ^ a(f> 01;" (f)7jalv ^^ eXafiov /juepovs 
iarrovSoura Kara /UKpov v/juv m/iyfrou, Iva /juera ttjs 20 
^7rurT€a}s v/jlcjv reXeiav €yrjT€ Kau rrjv yvwnv. ttjs /juev 
oZv TrioT^cDs rj/i&v eiaiv oi avXXr/rrrop^s (f>6fio9 kou 
inro/JU>vrj^ ra Se av/i/jji)(pvvTa rjpiv /jujucpodv/jiia kou iy^ 

KpaT€Ul. TOVTCDV oZv (^(Tf) TOL TTpioS TOV KV/HOV /JUev6vTCI>V 

ayv&s avv€v(f>paivovTOU avrols ao(f>ia, avveaiSy hnjcrrrj/irj^ 25 
yvciais.** aroiyeifov yovv rfjs yv(oa€a>9 Tciv irpoeiprj/jJpcov 
aper&v (rroiyeta^^rTipav €ivou (rv/JifiefirjK^ ttjv rrurruf 

8. t6 Hervetus. rf L. fm-ii r^r nianm v/*£v rcXcuu' ^xf^ 

10. jccuroi Sjlb. iuut6L. rffv yy&atp, et pluribus interpositis 

19. d^* ot--yy&aw] Apud Bar- (c. 2.) rrjs o^v niartm ^fi&p tUfUf 

nabam Ep. c. i . ex codice Sinai- ^aifioi ^<$/3o(, viro^m}, ra bi — iyKpd- 

tico redintegratum legitur, fUpot rtta. rovrw iuv6vt»v ro npot Kuptw 

n furadovvai d<t> ot ffXojSov — fOTTov- ^fcyywff — yimais. 

^kiaa Kara fAUCp6» vfuv irf^ircty, iva 166 CLEMENTIS [Lib. IL 

ovr(09 ovayKalav r^ yvoHmK^ xmap^ova^tw^ w r^ Kora 
Tov Kocfiov TovSe fiiovvTi Trpos To ^v TO avanrvHv. w 
8 av€v Tciv TcaadpoDV aToty^lxov ovk eoTi ^v^ ov8* lo 
av€v 7riaT€co9 yv&aiv eiraKoXovOrjaaz. avTtj toIvvv Kprpri^ 
6 aXrfd^las. 

KE<D. Z. 
446 P. 3 2 . Oi Se Tov <f>6fiov KaTTiyopovvT€9 KOTaTpexovat tov 

VO/IOV. 6t 8€ TOV VOflOVy ^TjkoV TTOV COf KOU TOV ^eSo^KOTOS 

Tov vofJLOV 0€ov. Tpla yap raOra i^ oLvdyKri^ v<f>€aT7}K€v 

10 Trapa to vTroKelpjevov, 6 8toiKcivy t) ^ioucjai^y to 8iOiKov^ 
fi£vov. ei yovv Kaff* VTTodeatv i^kotev tov vofiovj ovdyKrj 
Srfirov €KaaTov o^ dyerat vtto eirtdvfuas r}8ovy \apt^6fUvov 
dfjueX^lv fuv Tov icaAcS^ iyovTos^ v7r€p(f>pov€iv de tov detov, 15 
daefietv de a^ia k(u aStKetv dSew dTroaKtpn^ajrra ttJ^ 

1 5 dXrfiela^. vai, (fHurtVj aXoyo^ eKKXurts 6 (f)6fios^ i(rrt kou 
irdBo9. Ti av Xiyet^ ; k(u irm av aot ert ato^otTO o^os o 
opos 8td Xoyov 8o6e'urqs fiot t^9 ivToXfj^ ; ivTok^ 8^ 
dTrayopevet rov (f)6^v iwaprciaa 8id Trou^eiav tcjv ovTGis 
i7ri8e)(Ofiev(ov vov0ereiad(u. ov Totwv aXoyos 6 (f>6fio9y 

20 Xor/tK09 fjuev o5v* TTcSff ydp ov; rrafxuvciv ^^ov (f>ovevaei9, 
ov fioi\evaeiSj ov KXesj^iSy ov y^v8ofuipTvpr)aeis** dXX 
ei ao(f>i^ovT(u Ta ov^fjuxTa, evXdfietav KaXovvT(ov oi (f>tX6' 20 
ao(f>oi Tov Tov v6fiov (f>6fioVj evXoyov oi(rav eKKXurtv. 
33' *OvofmTOfJud\ov9 TOVTOV9 ovK aTTO Tponrov 6 ^curr)" 

25 XiTrj^ iKoXei K/>iroAaop. daTela fiev oiv rj8rj kcu KaXXumj 
rrecfyrjve Toh iyKaXovatv rjfuv rj ivToXfj 6v6fuiT09 ivaXXayy 
vonrjdeura. rj o$v evXdfieui XoytKrj 8eiKWT(u tov fiXd- 
TTTOVTOf eKKXtat^ oiaay i^ ^y 1; fjuerdvoui t&v rrparjfmp' 12. hs\ «s Sylb. 20. Exod. xx. 13-16. 

18. rtfy ouro»ff cVidc^^o^Wv Low- 24. ^atrrikirqs Sylb. <f>turikirti£ L. 

thius. t6v ovTfos riri8€xofi€vov L. 28. cf ijr Potierus. i(tfs L. C. VII. s. 32—34.] STROMATUM. 167 

T7)/i£V(oi^ (f)vercu' ^ ipx^ yoLp atxl^ias <f>6fio9 Kvplov, arvveais 
& ayaBrf iraxrt Toh iroiovaiP avrfjvj* Trjv ao^f^iap Xeyei 

25 iroiriaiUj ij 4(m <f>6fios 0€ov oB(moi&v €ts> (ro(f>iav. €i Se 6 
pofW9 <f>6^v ifiTTOirp-iKO^, ^Pyyi o-^xf^ia^ yvciaif vofwv, K(u 
ovK eoTiv av€v vopjov (ro(f>69. a(ro(f>Oi Toivw oi TrapaiTOV" S 
fuvoi Tov v6fJLOVy ^ eirercu oBeovs avrovs Xoyi^e^rdou. 
TrcuSela Se apyr) o-o(f>ia9. ^^ (ro(f>iav Se kcu TrcuSeiav cure^i^ 
i^ovOevrf^rovcnv* Xiyn rf ypa(f>7j. Tiva Se ra (f>ofiepa 6 
v6fJL09 KaTayyiXXet OeourcjfJLeda. 

34. hi fuv Ta fjuera^v aperrj^ kou Kaxiasj Oiov rrevuiv ^^ 
Kou voaov Kou aSo^iav kou Sxxryivetav kou ocra TrapanrXrf^riaj 

Z^Tavra fj^ev kou oi Kara ttoXlv v6fJLOi rrpoTeivovTes eTroU" 
PovvTOUj Kou T0i9 €#c irepnraTOV Tpia yevrj t&v ayaB&v 
eUrrjyovfJLevoi^ kou tol tovtcdv evawia Xoyi^ofjuevoi^ eivou 
Kouca apfjL6vi09 rjSe rf do^a^ rffuv Se 6 SoOeh vofi09 tol t^ 15 
ovTi Kouca a7ro(f>€vyeiv irpo^rTaTTei fioi^eiaVy cureXyeuWy 
irajLSepaxrTvaVy ayvoiavy aSuciav, v6(rov ^vyrj^ OavaTOv^ ov 
Tov SiaXvovTa yj^vxffP oTro adfjuxrosf aXXa tov StaXvovTa 
yfn/x^v arro aXrjOeias* Seivou yap kou (f>ofiepou r^ ovTi 
Kcucicu avTOU kou ai otto tovtcdv evepyeioi. ^^ ov firjv 20 

35 aSuccD^ exTeivecrdou Sucrva TTTepcorois** Xeyovaiv oi ypqafjuii 
oi Oeioiy ^^avTol yap oufJuaTcov fJuer€)(0VTe9 6rj(ravpi^ov(riv 
eavTOi^ KaKa.** rrm oiv en ovk ayoBo^ 6 vofJLO^ Trp6s 
Tiva)v aupeaecDV Xeyerai emfiocnfjulvcDV tov a7r6(rToXov 
XeyovTa " Sia yap vofJLOV yvS^i^ afjutpria^ ;** rrpo^ ov9 25 
(f>afjuevj 6 v6fi09 ovk eiroirj(reVy aXK eSei^v rrjv afjutpriav 
Trpo^rTo^as yap a iroirjTeov rjXey^ tol jji^ iroirjTea. ayaBov 
Se TO fjuEv acoTTjpiov eKSiSdi^oUj to Se SrjXrjTrjpiov eTTiSei^oUj I. Psalm. cxi. 10; Proverb. i. 7. ib. ^] dc L, seil deleto accentii 

3. if] fjs apxn Sylb. et superscripto ij. 

7. <ro^>w R-overb. i. 7. <rof^la L. 20. Proverb. i. 17, 18. 

15. dpii&nos Sjlb. 4pfi6vu>s L. 25. Rom. iii. 20. 168 CLEMENTIS [Lib. U. 

Kou T^ fup ■)(prj(r6ai arvfifiovXewratf t6 8e oaro(f>vYeaf 40 

m 

KeXeuo-ai. 

^^. AvTuca 6 iiroaroXo^ op ov arvpiieuri yv&aiv &inv 
OLfJuoifyrlas 8ia pofwv ir€<f>ap€poia6ai^ ovxjt xmocrraxnv eikrj' 

5 (f>evai. TTcif S* ovk ayaBos 6 wcuSevtou vo/w^ ^ o irajuba" 
yayyo^ €19 Xpurrov oooei^j tva orj eiruTTpeytoiJuev out 
(f>6fiov iraiSevTuccif KarevOvvopjevoi irpos tt/v Swl \pujTOv 
TeXeuomv ; " ov fiov\o/Juu* (f^Tjaiv " tov Oavarov tov 
apjapT(oKov &9 ttjv pjpravouw avToOr pjeravouiv Se evToX^ 

10 TTOueL K(oXvTuaj pkv Tciv firj TroirjTeooVy ejrayyeXTUc^ 8e t&v 
evepyeamv. OdvaTov^ oifuu^ ttjv ayvouw Xeyer kcu "645 
€yyv9 Kvpiov TrXrjprj^ fjuioTiycov'*^ 6 avveyyi^ci>v SrjXovoTt 
rg yv(oaet KtvSvva^v^ (f^o^v^ avi&Vj dXiy^(0Vj 8ta tov 
TTodov TTj^ aXrjdeta^ awoXavet* "woy yap TreiratSevfuvo^ 

15 (TO(pios aTrefirj kou 8i/&r(o0rj otto Kavfjuxros vtos vofjfjuov^ 
t;tof 06 vovjfjuov oe^TCU evToXas. kcu Uapvapa^ airo- 
(TT0X09 " ovai oi avverdi irap eavTot^ kcu evcoTrtov avT&v 
e7rt(m^fwve^** Trpora^a^ ejrfjyayev ^ TrvevfJUxrtKoi yevd" 
fjuedaj vaos TeXeto^ t^ OeS e(f> oaov eartv e(f! fjfjup 

20 fjLeXercifJuev tov (f)ofiov tov deov kcu (f^vXdaaetv aycow- 50 
^(Ofjueda Ta9 evToXas airrovy tva ev Tot9 Succudfjuxctv 
448 P. avTov ev(f>pav6SifJuev!* oOev " oip^ ao^ia^ (f>6fio9 Oeov* 
6euo9 XeXeKTou. 

KE<D. H. 

2S 36. *KvTav6a oi afi(fn tov BaatXetSrjv tovto e^yov- 
fjuevot 70 prfTOv avrov (fnurtv ap\ovTa eiraKOvaavTa ttjv 
(fxxatv Tov SuiKOvovfJLevov wvevfuxTO^ eKTrXayrjvat r^ rcl62S. 

5. Gkklat. iii. 24. 11. Judith viii. 27. 

8. Ezech. xxxiii. 11; xviii. 23, 14. Proverb. x. 4. 5, 8. 

32. 17. lesai. y. 21. 

10. KttXvTucfi — tnayytXTucri Pot- l8. npora$as Sylb. wpotrra(af L. 

teras. KviKvriicfiv — rirayycXnie^y L. 2 2. Proverb. 1. 7. C. VIII. 8. 35—37.] STROM ATUM. 169 

aKOua/JLari kcu tS Oed/JLari irap eXiriSas^ ^vrfYy^Xuriijivovj 
K€U rrjv eKTrXTj^iv avrov (f^ofiov KXrjdrjvai apyriv yevo/juevov 
aocl^iaf <f>vXoKpLvrfTiKris t€ Kat SiaKpiTucfjs kcu TeXeoyrtKrjs 
Kcu dTroKaraaTaTiKrjf* ov ydp /jlovov tov Koa/iov, dXXd 
Kou TTJv iKXoy^v SuiKpivas 6 67ri Trdai TrpoirefiTrei. €Oik€ Se 5 

B Kou OvaA€VTiV09 €v Tivi hruTToX^ TOiavrd Tiva kv v^ 
Xafifov* avTOis ydp ypd(f>ei TaH^ Xe^at "iceu OHnrepei 
<f>6fio9 hr iK€ivov tov 7rAaa'/iaros> vTnjp^ T0i9 dyyeXoi^y 
0T€ fjuEi^ova iipOey^aTO Trj^ wXdaecD^ Std tov dopdT(os iv 
avT^ (nrippua SeSoDKora ttj^ dvcodev ov(tuz9 koI rrapprj^ria" xo 
^o/juevovy ovTO) Kou iv tou9 yeveous t&v KoafJUKciv dvOpd" 
rrcDV (f>6fioi Ta tpya t&v dvOpmroi^v roh Troiovav iyeveroj 
(Hov dv8pidvT€9 Kou eiKove^ Kou irdvTa d yelpe^ dvvov(riv 
eh ovofjua 6eov* ei^ ydp ovofjui dvOpmrov TrXourdel^ *A8dfi 

xo (j>6fiov 7rap€(rx€v irpoovTO^ dvOpmrov, oa^ Srj avrov iv 15 
avT^ Ka6€(rTcoT09y kclL KaTmXdyr^av kox rayy to epyov 
rf^poLvurav. 

^y. M<af 5' ov(rr]9 dpyrjSj w 8€iy(6rj(r€Tou v^mpov^ 
T€perurfJJiTa kou fuwpurfJUXTa dva7rXda(rovT€9 otSe oi 
av8p€9 (f^avrftrovTou^ en^iSrj 8€ iK v6fju)v kou rrpo(fyrjT&v 20 
7rpa7rou8€V€(rdou 8id Kvplov r^ 0€^ (rvfjuf^epeiv eSo^v 
^^ ^PX^ (^o(f>ia9 (f>6fiosr eiprp-ou ^^ Kvpiov,** rrapd Kvpiov 8id 
McDycrcoif 8o0€)9 Tcii^ direiOovai kou (rKXrjpoKapSiOi^* ow 
ydp ovx oupel Aoyoy, TiBourevei tovtovs (f>6fio9' o kou 

1$ rrp6i8ci>v avooOev 7rcu8€vci>v Xayo^ iKoripcp t&v Tpajrci>v 25 
€KKaBaipa>v oiK€ia>9 €i9 Oeoai^uiv rjpfjuxrev opyavov. eam 
fjJev odv rj fjiiv eKTrXrf^i^ (f>6fios iK (fxtvTcurias davvrj0ov9y 

3. <pv\oKpuniruajs Sjlb. ^vXon^ 13. irarra Grabius in Spicilegio 

nruc^s L. seculi II. p. 50. naimuf L. 

7. yhp addidit Sylb. recte, oisi 15. vfKt6inas Sjlb. v(A Hmrof L: 
ypd<ptt iii ypaf^w mutare malis. sed vpoomt mox p. 170, 19. 

ib. «aircpcl <p6fios L. m ntpi<l)o^ 22. Psalm. cxi. 10. 
/3of V. 24. rc^oa^evri] riAiaafvci L. 

8. nr*] vir' vel air* Sylb. 170 CLEMENTIS [Lib. IL 

71 eir aTrpoaSoK^TCp (fxurraalay 5t€ kou ayyeXia^, (l>6^9 Se 
a>9 yeyopoTi ^ ovri^ 17 davfmcruyrqs xnrepfiaXkova-a. ov 
449 P. avvopSi&L Tolvvv iinrajQri Troirja-avT^^ 8i iKTrXrj^ew tov 
pjeyuTTOv Kcu irplos avT&v avvfivov/JLevov 6€ov k<u irpo ye 
5 TTJs €WAi7^€a)9 €v ayvoia yevofuvov. ei Srj ayvouz Trpo- 
KaTTJp^ T7J9 eWA^^wy, ei 5* rj eKirXrf^i^ kcu 6 (f>6fio9 «o 
^PX^ o-o^/(Bff (f>6fio9 Tov deov yeyhnfraiy KivSvvevei ttj^ T€ 
(To^itxs Tov deov K€u TT)^ KoapLorjtoitas airourqsy oAAa kojl 
T7J9 a7roKaT€UJTaa€a)9 avTrj^ ttj^ €K\(ry^9 ayvoui Trpo- 

10 KaTap)(€iv alTi(oSf}9. 

38. Yl^repov oiv tS>v KaXcjv rj (f>av\(ov rj ayvoux ; 
oAA' €i fjL€V Tciv KaXoivy Ti Traverai eWA^^t Kai 7rape\K€i 
6 SuoKovo^ axrrols kolL to Krfpvypua k€U to fidTmafJUi ; ei Sc 
T&v (f>avXcoVj TTW Toiv KaX\i(rTa>v cuTiov to kukov ; ei fir) 

^5 yap ^rpovTrqpyev ayvoia^ ovk av 6 SvaKovo^ KaTqXdeVy ovS* 
av eK7r\7i^i9 elXe tov ap^^ovTO^ d>9 avTol Xeyovaiv, ovS* 01/25 
ap^v ao(f>ia9 €#c tov (j>6fiov eXafiev ei^ ttjv (f^vXoKpunjaiv 
T7J9 Te eK\oy7}9 Ta>v Te KoafUK&v. ei Se 6 (f>6fio9 tov 
7rpo6vTos avdpayirov hnfiovXovs tov a(f>eTepov TrXaafJuaTOs 

20 7reiroi7)Ke tovs dyyeXovs, a>s eviSpvpulvov t^ SrjfuovpyfffJJiTi 
aofxiTov Tov oirepfMTOs ttjs av(o6ev ovalasy ^ vTroXi^^i 
Kevy 7rap^X(oaavj tmep anrlBavoVj dyyeXovs Sifjfuovpylas 
?is e7ri(rT€v6rjaav ou>v TeKvov Tivos av6evTas yeveaOou 
ayvoiav 7raaav KaTeyva>afJLevovSy 7j 7rf>or/v(oaei ev€)(6fJLevoi 30 

25 KeKiVTjvTOLL* dXX ovK dv hrefiovXevaav Si ov eTrej^eiprjaaVy 
(p 7rpoeyv(oaaVf ovS* dv KaTejrXdyrjaoLv to epyov to axrr&v 
€K 7rpayv(oaea>s to dva>dev aTrepfuz vevarjKoresj rj to rcAev- 
TOLiOV yva>aei rreirotBoTes^ er6Xfi7jaav o kou avTO dSvvarov. 
fuxB6vTes To Sia(f>epov to ev TrX^jpcofuxTi dv6pmr<p emfiov' 

30 XeveiVf €Ti KOLL To KaT eiK^voLj ev ^ koll to dpyervTrov kou o 
avv TTJ yv(oaei rfj Xoiir^ d(f>6apT0v 7rap€iX7j(f>€aav. 

9. T^f cicXoy^r] r^f rt iKkoyrjs HervetUS. C. VIIL s. 38—40.] STROMATUM. 171 

^g. TovTOi9 T€ oip avToh kolL IrdpoLs tutl, /juxXiaTa & 
35 Tot^ aTTO MapKCcopo^ ififioa ovk liratovaiv rj ypa<f>i^ " 6 
Se ifwv OKOvcov ai/aTra^trerat eir elprjvri^ TrejroiBco^ Koi 
rjav^^cuTU a(f>6fi(09 oaro Trojrros kolkov.** tL tolvvv tov 
vofiov fiovXovTOi ; . KaKOv pjev odv ov (fnjtroiMrLy Succuov Se 5 
8LaaT€XKovT€s to ayaffov tov Slkouov. 6 8e KvpLOs 0o- 
fieurdaL to kokov Trpo^jTaTT^ov ov kclk^ to kolkov ctTraA- 
AaTTei, T^ Se €vavTL(p to ivavTLov icaraAwei. ayaff^ 8e 
KOLKOV evavTLOVj d>9 SiKatov olSlk^o. €t Toivvv KCLK&v apyriv 
40 a0o)8/av €LpriK€v ^v 6 tov Kvpiov (f^ofio^ €pyd^€TCUj dyoBov ^^^ ^* 
6 (^o^os^ Kcu 6 €K Tov vofwv (f^ofios ov fjuovov SiKOUos^ oAAa 
K€u dyaBos Kcuciav dvcup&Vj (f>6fi(p $€ d(f>ofiiav €iady(oVy ov 
ird6€L d7rdjd€Lav, rrcuSeia $€ fJUErpLoirdBeuiv IprroLel. errdv 
oiv dKovaoofJuev ^^Tifjua tov KvpLov kou layyaeLSj rrXrjv Se 
avTov firj (f>ofiov dXXoVj* ro (f>o^L(rdcu dfJUtprdveLVj 15 
eireadou Sc tous vtto Oeov SoOeiaaLs ivToXous TLfirfv ffv 
drro Tov deov €K8€^6fJueda. 

40. Aco^ 8€ ioTL (f>6fios Oeiov. oAA' ei kou irdBos 6 

(f>6fi09j OOS fiovXoVTCU TLV€Sf OTL (f>6fio9 i(TTL TTO^Oy, OU^ 

45 Trds (f>6fio9 irdBos* rj yovv 8€LaLSoufJu>via irdBos^ (f>ofio9 20 
8oufju6voi>v odaa iKiraB&v t€ kou ifnroB&v. efmaXLV odv 
6 Tov dTToBovs Oeov (f>6fios dnraBrjs* (f>ofi€LTaL ydp tls ov 
Tov deovj oAAa to drronrea^lv tov Oeov. Se tovto SeSLcos 
To Tois KcucoLs mpLmaelv (f>o^LTcu Kal SeS^ev ra Kcucd. 6 
S^Slods Se TO TTT&fJua a(f>0apTov iavTov kou dTraBfj €lvou 25 
fiovkerou. ^^ao(f>os (f^o^deis i^KkLvev drro Koucovy 6 Sc 
a(f>poov fjLLywTou TreirotBtos* rj ypa(f>^ XiyeL' addis t€ " iv 
(f>6^ Kvpiov iXms i^ryyos* (fnjaiv. 

2. c/i)3o$ Sylb. fKpc^ L. 1 4. Proverb. vii. 2. 
ib. Proverb. i. 33. 16. fiv\ t^v Sylb. 

3. ayan-a^o-crat L. avanavQtrai Y. 26. Provcrb. xiv. 16, 26. 
Gonf. p. 453. init. 172 CLEMENTIS [Lib. IL 

KE<D. e. 

4 1 . ' Arayee y^^^ ^ toiovtos <f>6fio9 hrL rc rrjv fiera" &o 
vouLv eiri n rrjv eATriSa. i\m9 & TrpoaSoKia aya6&v 77 
airovTOs ayoBov eikXms. afJUEket koI rj eife/iTrrtoa-ia Aa/Li- 
5 fidverat €£$• iXiriSaj f/v im ttjv ayaTnjv \Hpay(oyuv /i^/juz" 
6rJKa/juev. ayanrrj Se ofJiovoia av eirj t£v /cara tov Xayov 
Kou Tov fiiov KOi Tov TpoTTOV ff crvv^XovTL (fxivai KOLV(Ovla 163 8. 
fiiov rf iKT€V€ia ^tXia^ kou (f)ikoaTopyia9 puera \6yov 
opdov mpi XpfjaLv iToiptov. 6 8e iToxpos erepo? iy(o' y 

10 Kal a8€\(f>oif9 Tow r® aur^ \ay(p avayevmfOivTas irpoa^ 
ayopevofjuev. TrapdKeLT(u 8e Ty dyaTrrf fj rc (f^iXo^vuz^ 
(f>i\oTe)(yia tls od(ra rrepi XPV^^^ ^evcav ^vol 8e (ov 
^va Ta KoafJLLKa. KoafUKOw ydp tov9 eh yfjv iXrri^ovTa^ 
Kou ray (rapKLKag hnJBvfiias e^aKovofjuev " /Lt^ arv^rxffJui- 5 

i$Ti^e(rde** (fyrfoiv 6 drrooToXos "r^ (uS>vi TOVT(p, dXXd 

fjueTafjLop<f)ovo-de r^ dvaKouvdio-ec tov voo^ eh ro 8oKifJui^eLv 

vfjud^ Ti To deXrjfjui tov deov to dyoBov icai evdpeoTov kou 

461 P. TeXeLOv.^^ dvaxrTpe(f>ei Toivvv fj (f>iXo^evia irepi to d)(f>e' 

Xifwv T0i9 ^Wy, ^voi 8e oi ejri^voiy ijri^voi 8e ol 

2o(f)iXoif (f>iXoi 8e oi d8eX(f>oi' ^(f>iXe KouriyinfTe** (fyrj(r\v 
"Ofirjpof' rj r€ (f>iXav6fm7riay 8i f/v kou fj ^iXoaropyia 
(f^iXucff ypff(ris dvdpdnroDV VTrdp\ov(raj fj r€ (f>iX(HrTopyia 
(f^iXoreyyia Ti9 ol(ra rrepl (rrep^iv (f>iX(ov ^ oiKeitov (rvfjL" 10 
irapofJuapTOvaiv dyaTrrj. 

25 42. Et d€ r^ ovTi avdpomos 6 iv ffplv i^mv 6 irvevfut' 

3. fi Sjlb. 9 L. 14. Rom. ziL 2. 

4. tvtftirrwria — tlt iXwQki Sylb. l8. oyaerrpc^^i L. oycurrp/^tV. 
ffinrwria — €ls cvfXir/da L. Nibili 19. o2 cn-ifcvoi] litterae (tv in 
est ffinrncria : composito vero cvc^- litura L. 

irrwria Clemens ipse p. 80. et 895. 20. ^iXc — ] Hom. H. 5, 359. 
aliique usi sunt, indicati in Tbe- 23. oi;f»rapofuiproi)«rty] (rvitnrapo- 

sauro Yol. 3. p. 2240. fiapTowra Lowthius. 
9. i Sylb. fi L. a IX. s. 41—43.] STROMATUM. 173 

TiK09y (f>iXaS€\<f>la rj (f)i\aif6pamia tois tov airov irvev-' 
/iorof K&coLvcovrjKoaLVy arep^L^ 5' aS Ti^pfijai^ ioTLv evvoia^ 
^ aya^aecofj ayanrqaLs fie aTroSei^Ls 7ravT€k^9y koll to 
ayoTrourOaL dpearKeaOaL r^ rjOeL ayo/juevov r€ kcu dirayo^ 
puevov. dyovTOx Se €ty TavTorrjTa 8l ofWvoLaVf hrLorqpLriv 5 
oSatw KOLvcov dyoBSiv. Koi ydp rj 6p,oyva)iJLoavvrj avpr 
(fxovia yvcopjSiv. kou ^rj dydrrq^^ (fyrjalv ^^ dwrroKpLTO^ 

«S earT<o rjfuv^ avToi t€ dnroarvyovvTes ro irovrjpov yLVCofjueda 
KoXXtofJUEvoL T^ dyoB^ Trj (f)L\aSek(f)ia t€" kou Ta €^y 
€€09 ** ei SvvaTov to e^ vfJLciv furd rrdvTCov dv6pam<ov 10 
eiprjvevovTe^.^* eireLTa ^^ firf vlkS>^^ XeyeL "iJtto to5 kokoVj 
oAAa vuca ev t^ dyad^ to KaKOv.** ^IovSaioL^ t€ 6 avT09 
isircKrToXos " fjuiprvpelv* ofwXoyel " otl ^Xov deov e\ovaLVj 
oAA* ov KaT eiriyvtoaLV dyvoovvTes ydp ttjv tov deov 
Sucauoavvrjv k(u ttjv iSiav ^rjTovvTe^ arfjaou Ty Sucouoavvrj 15 
Tov 6eov ov\ vrreTayrjcrav'** ov ydp to fiovkrjfjui tov 

20 vofJLOV eyvcoadv t€ kou erroirjaav, oAA* o vrreXafiov avToly 
TOVTO Kou fiovXeaOau tov vofiov ^OrjaaVy ovS* w rrpocfyrj^ 
TevovTL T^ vofjuco €7riaTevaav, \oycp Se i/r^A^ kou (f>6^, 
dXX ov SLoBeaeL kou TriareL rjKoXovOrjaav^ ^TeXo^ ydp 20 
v6fJuov \pLaT09 eis^ SLKouocrvvrjv* 6 inro v6fJuov irpocfrrj' 
Tevdw "Tram tS TrurTevovTLr 

43. "Odev etprjraL tovtols rrapd McDvaea}^ ^ eyon 
wafKL^rjXcoaa) vpuds err ovk eiffveL, err S9veL davvercp 
TrapoprYL& vfjuds* t^ eL^ viroucorjv StjXovotl evTperrel yevo^ 25 
fjuev(p. Kou SLa *liaouov '^evpeOrjv* XeyeL ^tols ifjue firj 

25 ^rjTovaLVy efiXf>0Lvfj9 eyev6firjv tol9 ejjue fifj errepairr&aLj* rrpo 
Tfj9 Tov Kvpiov rrapovaias SrjXouSfj, fjueff* fjv kou T<p ^lapafjX 
eKelva Ta 7rpo(f>rjfrev0evTa oiKeito^ Xeyerau vvv, " e^eireroura 

7. Rom. xii. 9, 10, 18, 21. 25. cvrpnrffi Sylb. cvirpfiTffi L. 

8. alroi L. auToisY. 26. Rom. X. 20, 2i; lesai. Ixv. 
13. Rom. X. 2-4. I, 2. 

23. Rom. X. 19; Deut. xxxii. 21. 174 CLEMENTIS [Lib. II. 

raf y^ipa^ /lov oXtjv tt/v rjijuepav hn Xatjov aireijdovirra koI 
ojrriXeyoirra.** opas ttjv alTiai/ Trj^ i^ WvS^v KXqa^tos 
aai^^ wpo^ tov 7rpo(jy^ov dmideiap tov AooO kol djrri" 
Xor/iav elpfrjfjuivrjp ; €tJ9* rj dyaBorq^ kou eni tovtol^ 5€t- 
^^^^' Kvirrou Tov deov' (j)riai ydp 6 d7r6oTo\o9 ^ dWd r® 

avTciv napaTrTCOfiaTi rj (raynjpla tois S9v€aiv ch ro Tra/wt- 3° 
^XSktoll avTOw* kou pjeravofjaai fiovXijdrjvou. 6 TrcKfiriv 
Se aTrAcSp eTrt t&v KeKot/irifjLevoDV dw Tqv Xe^iv Sikouov^ 
oiSe Tiva^ ev ^veai kou ev *IovSouois ov pjovov rrpo Trj^ 

lo Tov Kvplov rrapovaia^j oAAa kou rrpo vofwv Kard rrjv 
rrpos O^ov evapetrrrjacvy m "AfieX, w N«€, ©$• et rcy 
erepos Slkouo^. 

44. ^rjal yovv tovs drroaroXovs kou 8L8ourKdXov9 
T0V9 Krjpv^avTa^ to ovofia tov vlov tov Oeov KoiX KOLfirj' 

15 devra^ ry SvvdfieL kou ry rriaTeL Krjpv^aL rojp rrpOKeKOL-- 
firjfjuevoL^. evra e7rL(f>epeL " kou avTol eSoDKav avToh ttjv 35 
a(^paylBa tov KTjpvyfjuxTos. Karefirjaav oiv fjuer avr&v 
eL9 TO vScop Kou rroXLv dvefirjaav. dXX ovtol ^i/rey 
Korefirjaav kou rrdXLv ^Hvres dvefirjaav, eKelvoL 8e ol rrpo- 

20 KeKoifirjfjuevoL veKpol Kare^aav, ^&VTe^ 8e dvefirjaav. 5ta 
TOVTODV oiv e^oaonroLrjOrjaav kou hreyvonaav to ovofia tov 
vLov Tov deov, fiia tovto kou avvavefirjaav fjuer avToiv kou 
avvrjpfioaav A^ rrjv OLKo8ofirjv tov rrvpyov kou dXarofirjTOL 
avv(OKo8ofirj6rjaav' ev 8LK0U0(TVvrj ydp eKOLjirjOrjaav kou ev 

25 fjbeydXrj dyveiaj fwvrjv 8e rrjv a^payv8a Tavnrjv ovk 4<^ 
ecrxpv.** " orai^ ydp eOvrj rd firj vofiov e^ovra (f>vaeL rd 
Tov vofJLOV rroL&aLVy ovtol vofJLov firj e^^ovTe^ eavrois ^laL 
v6fi09* Kard tov drr6aToXov. 

7. avrovs ex Roman. xi. 11. pro 23. avvripyuo<rcai\ (ruinfpii^a^rio-ap 

avTois. Hermas. 

ib. 6 noifirfu] Hermafl Simil. g, 24. yap addidi ex Henna. 
16. Conf. infra 6. p. 764. 25. fiomjv] ix6vov recte apud Her- 

16. fdaKav avToU ex Herma pro mam. 
didcoKtttf avroiff (avrois V). 26. Rom. ii. 14. C. IX. s. 44, 45.] STROM ATUM. 175 

45» *12f fjuEP oip aPTaKo\ov0ov(riP dW7}kcus ai apercu 
Ti XP^ \eyeiVy hnSeSeiy/jLepov rjhj ©9 TTums /J^v iiri 
fjLeravoia iknl^erau, evAafieia Se ctti irujTeij koll rj ev 
TOVTOis hnfJLOirq re #cai aaKrjais a/xa fJLOjBrjaei avfiTrefxu- 
ovTai eh ayairqv^ rj 8e rg yvtoaei TekeiovTai. eKeivo Se i^ 5 
46 ovayKris irapaxrrifjueuoTeov w fwvov to delov ao(f>ov elvai 
(f>vaei voei<r6ou ypff* Sio koI rj (ro(f>ia Svvafu^ Oeov tj 
SiSti^oura ttjv aXrjdeuiv* KavTavOa rrov elhrprTou 77 reAc/- 
axris TTjs yv(oae(09j (f>i\ei 8e kou ayarra ttjv aXrjOeuiv o 
(f>i\6ao(^s eK Tov 6efxz7r(DV eivou yvqaio^ Si ayoeirqv qSrj 10 
(f>i\o9 vofuadels. Tavrrjs Se apxrj to davfma(u tol rrpdy- 468 P. 
/lara, «»9 ITAaTOV ev QeouTqT(f \eyeij kou MarftW ev 
Tous rrapaSoaeai irapaiv&v ^^davpuxaov tol rrapovTa^* 
fiaj0fju>v TOVTOV irp&rov ttjs erreKeiva yv(oaea>9 v7roTi0e' 
50 fjuevos. fi KOiv T(S Kad* *lEfif>aiov9 evayye\i(p " 6 davpaaa^ 15 
fiouri\evaei* yeypairrai " kou fiaai\evaa9 avanrarjaerai,^* 
aSvvarov odv tov afjuxjffrjy ear av fievrj afuaJdrj^y (f>i\oaO' 
(fmvy Tov ye firj evvoiav ao(f>w ei\q(f>OTa (f>i\oao(f>ia^ 
ov(rq9 ope^oos tov ovTa>9 0VT09 kolI Tciv el^ tovto avvrei' 
164 S. vovTcov fMidqfJUXTa>Vf kop to woieiv Ka\w y Tiaiv e^qaKTj" 20 
fjuEvoVj oAAa to eirurTOurOou a>9 xpq^rreov kou rroirjTeov Kal 
ovveKirovqTeoVy kuBo kou 6fJu>iovTOLi Ti9 Oe^, de^ \eyci> r^ 
aooTTjpiy deparrev(i>v tov tcov o\a>v deov Sia tov ap\iepeoi>9 
\oyoVf Si ov KOtOopaTou tol KaT aXqOeiav KaXa kou Sucoua, 
evaefieui e(m irpa^i9 errofjulvq kou aK6\ov0O9 de^. 25 

2. hnjfkt^iyiuvov Sylb. pro ririic- <t>iko(ro<f>tt» d« t&» y€ L. 
dctyficyoi. 20. iciLv] Sic LY, non «edy. 

15. J Sylb. fj L. ib. tA iroui» — § Potterus. ry 

16. ovaira^crcrail Hanc formam voUIp — tf L. 

Bupra p. 449. restitui ex L, ubi V 25. cvac/Scio] yap addit Her- 
in dvoiravo-rrai mutaverat. vetus. 

17* ^Xo<ro<^iy, r6¥ yt Potterus. 176 CLEMENTIS [Lib. IL KE<D. L 

46. Tpiciu roivvv tovtoou aarre^riu 6 rjiieSaeiro^ ^eAo- 
(To^^^ Trp&roif fup TTJ^ 0€(opia99 SevTcpop Se ttj^ t&uS 
€VTo\S>v eirmXlaem^ Tpbrov dvSpoiv dyoBS>v KaTOUTKeurjy' 

5 a &7 arvveXOovTa tov yvtaoTiKov iTriTeXei. o tl 8* dv 
4v8€rj TOVTcoVf ycoXevu Ta ttJs yvoiaeoo^. odev Oelxo^ 17 
ypa(l>rj (fyrjai " kcu eiTrev Kvpio^ irpos Mcowr^i' XeycDV 
XdXrjaov T0I9 v16l9 *I(rpa7)k kou ipei? tt/oo^ axrrow^ eyoi 
Kvpi09 6 deos vfioiv. KaTOL TOL imTTjSevfJUiTa yrjs AiyvTrTOv^ 

10 iv 17 KarcoKriaaTe iv avTy, ov 7roirj(rer€j kou Kard Ta eiTLTq' 
SevpaTa yrj^ 'Xjivadvy el^ ^v iyo) eUrdyG) vpJSs iKety ov 10 
TroiTjaerej kou Toh vofilpois axrr&v ov wopevae^rOef Ta 
KpLpxiTd fiov Troirjaere kou ra irpoaTdyfMTd fwv (f^vkd-- 
^aOe^ TTOpeveade iv avTohy iyio Kvpuo9 6 6eos vfxoiv* Kau 

1 5 (f>v\d^ade irdvTa Ta Trpo(rrdyfWLTd fwv kou TroLrf^rere 
avrd. o Troii^aa^ avrd dvOpamo^ ^aerou iv avTOi^. iyio 

KVpiOS O Ue09 VfJXOV. 

47. Err' oiv Koafwv kou drraTTjs etre rraffoiv kou KaKu&v 
avfifioXov AlyirnTos kou rf 'X.avavvris yfjy a>v fuv d(f)eKTeoVj 

20 oTTOia Se irrmjSevTeov C09 Oeia kou ov KoafUKa eTnSeucvvatv 

rffuv To Xoyiov, orav Se eiTrrj " 6 rroi^qaas avOpcyrros 15 

^rfaercu iv auroiip/* Tqv re *^fipalxov airrS^v iiravopdooaw 

464P. TT/i/ re T&v rreXas qficiv axrr&v (TvvdaKrjaiv r€ kou rrpo^ 

Kairrjv ^ayfjv Xeyei axrr&v re kou qfioiv. " oi ydp veKfXH 

36 ™^^ irapaTrTcofwxn av^onanroLovvTou 'Kpurr^** Sid ttjs 
rjfjuerepas SiojdrjKrjs. rroWdKis Se hraLvaXafjifiavovaa 17 7. Leyit. xyiii. 1-5. ib. Karh r^ ez Philone. r^ om. L. 

., ^ T !; _ ^ ib. y5f] r^c Philo. 

ib. M«vcn,..] i^^vaii L. MoHnyr ^^ .^ ^i ^. ^^ Phaonis 

Philo vol. I. p. 531, 35. codice8. 

9. ifx&p] {ffimp L i,»&v Philo. 24. Epheg. ii. 5. C. XI. 9. 46— 49] STROMATUM. 177 

yfXKfni To ^eya> Kvpio^ o dco^ vfiiip^* Svaoyird fuv Sui'- 
rpeimxm-ara ewea-dat SiSacrKova-a r£ rw ivrokas SeSco'- 
Kori 0€^j \mofUfwriaK€i & rjpe/jui ^etp rou deov kolL w 
2o oiou re yivcoaKeu/ hrc)(€ipeivy fjri^ av Aq 0€(opla fuyioTqy 
ri eiroTrruc^y tj r^ ovri hturrriiirf^ ij afJueraTrrayro^ Xoytp 5 
yivofuvri. avTij av eiri fjuovq 17 rrf^ ao(j>ia9 yv£ai9y ^9 
ovSejTore y((opi^erajL 17 Sucaiairpayia. 

KE<D. lA. 

48. *AAA* 17 fiev rwv oir}aia6(f>(av, eire aipeaeis ehv 
fidpfiafHH eire oi irap ''EAAT^cri (f)i\6ao(f>oiy ^^ yvcoai^ iq 
(f>vaioV* Kara rov anrocrroXov, marri Se rf yvSKTis fjfn^ av 
eiri hnarrifwviKri arroSei^i^ roiv Kara rrfv aXridrj (f^iXoao-- 
(f>iav rrapadidofJLevcDV. (^aaxfiev 8* av avrrfv \6yov elvai 

SiSrolif afi(f>iafirjrovfJuevoi9 eK rS>v bfwXoyovfJuivcov eKTTopi'^ 
^ovra rrjv TrLanv. rri^rrecj^ 8* oixrri^ Strrfj^f rrj^ fjuev 15 
eiriarrifioviKfi^y rrj^ Se So^aariKfjf ovSev KCDXvei arroSei^tv 
ovofjud^eiv SirrrjVj rqv fjuev hnarrifjuoviKriVy rqv Se fio^* 
(rriKTJVy inel kou rf yvwat^ kcu f) Trpoyvcxns Sirrfj Xeyerau^ 
ff fuv amiKpifiGyfJuevriv eyovaa rqv iavrfj^ (f>vaiVy ij 8e 
iXXiwfj. Kal fifj n 17 rrap* qfjuv airoSei^i^ fjuovrj av etri 20 
aXriOfi^y are €k deicov xopr/yovfjuivr) ypa(f>civ r&v iepoiv 

ZoypafLfjudra>v KOLi rfJ9 OeoSiSdKrov ao(f>ia9 Kora rov oTro- 
crroXov. fjudffrfai^ yovv kou ro rreiOeadcu raus ivroXous^ 
o i(m 7riar€V€iv r^ Oe^. kou fi irians Svvafjus ns rov 
0€ov i(rxv9 oiaa rfjs aXqdeias. 25 

49. Avruca (f>rialv ^ iav e^rire Trumv w kokkov 
aivdrreoos^ fJUErouarfiaere ro opos'** kou TrdXiv ^Kara rqv 

lo. Cor. I viii. i. 24. dvpofxls m Sylb. dvuofus ttjs 

16. ovdcr] ovBfp L. L» 

20. AXiir^ Sylb. cXXctfi^ L. 26. Mattb. xvii. 20. 

22. Tbess. I iv. 9. 27. Ibid. ix. 29. 

VOL. II. N 178 CLEMENTIS [Lib. IL Trlxmv aov ycw/ftTro) aoi** kou o fiii^ depawcverou 
XafioDP rg irioT^i Trjv tacrwy 6 5c P€Kp6s ca/urTaTOU 8ta rqv 
Tov TrioTevaavrof ort ai/aaTTfoerat uryyv» ri Se So^aoTuai 
aTToSei^i^ avOpayirucfi ri i<m kolL irpo^ t£v prjTopuc&v 
5 yufopjorq hnyeipripATODV rj kou BuxXiektuc&v crvXXoyurpuoiv. 35 
ij yap avGyraTa) aTroSei^i?, rjv ypt^dfJLEdo^ hrurTtj/wvuaiP 
TriaTiv ivTt&rio-t 8ta r^y rciv ypa<f>&v ^apaffweco^ t€ kou 
8tot^€(09 Tous^ T&v fjuivdavetv opeyopiivoDV ^^vypu^j rjn^ av 
€t7i yvSnrts. ei yap ra rrafHiXa/jLfiavo/Jueva rrpos to ^tov- 

lo fuvov oKriOrj Xafjifidveratj a)^ av Oeia ovra kou rrpocfyriTtKaj 
8f}\6v TTov 0)9 Kou TO avfiwepourfjui to hrt^popuEvov avTOt^ 
456 P. oLKoXovdoDS aXrid^f eTreveyOfjarerow kou etri av opd&s rifjuv 
air68et^t9 rf yv&at^. 

50. *Hj/£ica yovv tti^ ovpaviov kou Oetas Tf}0(f)rJ9 to 40 

15 fivrifioavvov iv OTafJLvt^ XP^V '^^^povadou rrpoaerdr^ 
Teroj ^^TO yofiop^^ (f)rial ^to 8€KaTov t&v TptHv fjuerpov 
^y" iv rifilv ydp avTOts rpia fJLerpa, rpia Kptrrjpta 
firiweroUy atadriats fjuev oladrjrr&v^ XeyofJuivoDV Se ovofJuxToov 
Koi prifJudTODV 6 Xoyo^, varfT&v Se vov^. 6 Toiwv yvoDaTtKo^ 

20 dj(f)i^Tou fjuEV T&v Kard Xoyov kou tojv Kard 8tdvotav kou 
T&v KOtrd oSjodriatv kou ivipyetav dfjuxprrifjuiTODVj dKijKoa)^ 
07ra)9 " 6 t8G)v rrpo^ errtOvfJuav ifJUiiyevaev^* Xafidv t€ iv 
v^ w ^^ fjujucdptot oi Kaffapol rg Kap8i(x^ art avToi tov Oeov 45 
oyjroirroUj*^ KdKktvo ejrtaTdfJuevo^ art ** ov rd etaepyofjueva ei^ 

25 TO OTOfJUi KOtvoi Tov dv6p(&7roVy dXXd rd i^p)(0fjueva 8td 
Tov aTOfJuiTOs iK€tva Kotvot Tov dvOpomov iK ydp Trjs 
Kap8ia9 i^p\ovTou 8taX(yytafJU)i.** tovt otfjuu to Kard 
Beov dXrfdtvov kou 8iK0Uov fiirpovy (p fJuerpetTou rd fjuerpov^ 
fjueva^ ri tov dvOpoyrrov (rvvi^ovaa ^eKaSy rjv irri K€(f)oiXaia)V 8. dtoi(tm] buufoi^iw H. MS. et 22. Matth. y. 28. 
Ottob. 23. Ibid. 8. 

16. Exod. xvi. 36. 24. Ibid. xv. 11, 19. C. XI. 8. 50, 51.] STROMATUM, 179 ra TTfHXipqiJuipa rpia c&^Aoxrci/ fierpa. uri 8* a» a'&im t€ 
KoL ^^vyji €u r€ ttcWc cuadrjaei^ kou ro (fxomirucw kou 
50 awepfuxTucw kcll ro SiaanniriKOP 17 TrpcvfJUXTUCov r) ottcds k€u 
fiovXiei KoXeip. 

51. X/717 8e d)9 €7rof eimw r&v aXX(ov marrcDP vmp" S 
avafiaivoirras hri rov vovv urrourdouj Smrep ofdkH kov 
r^ Koafjup ras ivvia fioipa^ VTrcpTnj&^aravra?^ Trpcarrjv fuv 
166 8. 7171^ 8ia r&v rcaraapayv aroLyeUov iv fjua x^P^ rfJBepulvcnv 
8ux, rrjv tarjv rfxm^v, enretra Se ra? eirra ra^ TrXava^fJuevas, 
rr/v T€ anrXavfj evarqv hri rov reXeiov aptOfiov rov vmp^ 10 
avcD r&v ivvm, rf/v Se SeKdrrfv fxotpav eiri rrjv yv&atv 
oufHKveurOou rov deovy avveXovrt (fxivou fiera rrjv Krlaui 
rov TToirfnjv eirviroOovvras. 8ia rovro ou SeKarou rov re 
ouf>i r&v re lepeioDV r^ Oe^ TrpoaeKOfu^ovrOj kou rj rov 
TtaxTyfa eopmf airo SeKarr)^ VPX^^ rravro^ rrauov^ '^^ie 
6 rrauros aiadrfrov 8uifiouns odaa. rremjyev oiv r^ rriarei 
6 yvcDariKo^f 6 Se oirjaiao(f>09 eK r&v rrJ9 aXrfieias ovx 
oarrerou axrrdroif kolI aiSpvroi9 opfjuus^ KexprffJuevos. €1- 
Korcdf oiv yeypcmrau ^^e^XOev 8e Kdiv oeiro rrpoamrov 
rov Oeov kou tpKqaev ev yy ^ou8 Karevavri *E5€/li'" 20 
epprjveverou 8e rj puev Nou8 adXoSj rj 8e *E8ep rpv<f>rjy 
7riari9 8e Koi yvwris kou eipfjvrj rj rpv<f)rjy Jj^ 6 Tra/xx- 
Kovaas eKfidXXeroUj 6 8e alrjaiao(f>09 rrjv dpxyjv ov8e 
errouleLv fiovXerou r&v Oeicov evroXcjv^ dXX olov avrofioB^s 
10 djffyrjvvdaas eis adXov Kvfjmvofjuevov eKCnv fjuediararaij €1^25 I. cu; L. fSdi; Y. 

5. virrpawi/Saiyorraff] vntpPaiiwyns 
apud Philonem vol. i. p. 534, 9. 
€iia$oy yiip rby ffyoroy vntppau^rrts 
ata6rfr6v ioKffau 6969 r6y btKorw kclL 
pAn» ipva a^cvdttff ir/XKricvvffiv. 

10. ivaniP L. tPinTrfv V. 

ib. imtpojw r&¥ ffvwaj virffp Stfta 
ri» $(»v L. Correxit ex Philone 
vol. i. p. 534. Potterus. vn^pop» oLcrBtfrwf Mang. 

1 3. Tw Tff or<^i rSiv rff UptUiV^ rov 
oI<f>^ cM (debebat vn6) r»r Up€»v 
Mang. ad Philon. vol. i. p. 532, 
1 3. (ubi rit r&v Upi»v Mtk^xfj d&pa) 
parum probabiliter. 

19. Gen. iv. 16. 

20. *£dcfi rpvipij] Conf. Philon. 
Tol. I. p. 232, II. 

X a 180 CLEMENTIS [Lib. U. 

ra dur/Toi r€ Kol yei/injTa KaTofialvayp €k rrj^ rov ayevvrfrm 
yv(Q(r€(os aXKorre oAAota bo^a^tov* " 0I9 8e firj {mapyet 
Kvfiepvrjais TrhrrovaLv Stnrep 0i;AAa*" 6 Xoyuxfios kcu to ^ 
riyepjoviKov aTrraurTOV fuvov kcu KoBriyovpjevov ttjs ^vyjis 
5 Kvfiepvrpiff9 airrrj^ etprjToi* ovt(09 yap aTpmT(09 irpos to 
aTpeiTTOv rj Trpoarayayyi^. 

52. OvT(09 "'A^/ooa/Li e(rTCi)9 ^v mrevavTt Kvpiov kou 
eyyura^ ehrev*^ kou t<^ M(ovael XeyeTou "ot; & avrou 
(TTrjdi pjeT e/Lioi;," ol 8e d/i(l)t tov ^lpxova r^ eorcSrt 01/15 
10 aefiovaiv e^ofioioikrdaL Tpmov fiovXovTai. rj m(rTi9 ovv rj 
Te yvSi(rts ttjs akrjOeia^ cuu icara ra avra kcu GHr(WT(09 
e\etv KaTourKevd^ovat ttjv eXopjevrjv avTas ^X^^* avy^ 
yevels 8e r^ yjtevSet jjuerdfiajatsy eKrpomj kclL diro^TToatSy 
CMTTrep Ttp yvcoaTuc^ rjpejiia Koi dvdjravat^ kou elfnjvrj. 
467 P. tcaj$drrep odv ttjv (f>tXoao(f>iav 6 TVi^o^ kou rj otrjat^ 
StafiefiXrjKeVj ovt(os kou ttjv yvS>atv rj yjnvSrjs yvc^at^ rj . 
Te qfjuovvfjuo^ KaXovfJuevrj^ irepi ^9 o aTrooroAos' ypdxfxov 
* ' co TtfjLoOee " (f)7ja\v " rrjv TrapaKaToBrjKrjv (f>vXa^ov €ic- 20 
Tpeirofjuevos tos fiefirjXovs^ Kevo(f)CDvias kou djvTtBeaets Trjs 
^o ^^D^cavvfjuov yv(oaea>S9 fjv Ttves errayyeXXofJuevot Trepl rrjv 
wiaTtv rj(rr6xrjaav.^* wro Tavrrjs eXeYXppuevot Trj^ ^cavrfi 
cit drro tS>v oupeaecov ra^ irplos Ttfjtodeov dBerovatv eTTt" 
(TToXds. 0€/9€ oiv €t 6 Kvptos dXrjOeui Kou ao(f>ia kou 
Svvafus' deovj wnep oSv e^rrty 8et\deirj av ori r^ ovtl 
25 yvGXTTtKOs 6 TOVTOv eyva>KCi>s kou tov iraTepa tov avTOv 
8t avTOV' avvaiadeTou ydp tov XeyovTos ^^yeiXrj 8tK(XJUov 
em(TTaTaL u^i^Aa." 25 

1. y§innfrh — ay€Vwr][Tov Arcerius. 13. ^evSctl ^rcvdci Potteros. 
y^vrfrh — aytvifrov L. 18. Tim. 1 vi. 20 sq. 

2. Proverb. xi. 14. ib. irapcuuira^ffi/y MS. Ottob. ira- 
7. Gen. xviii. 22, 23. paBrjKriv L. Idem vitium p. 802. 

. 8. Exod. xxxiv. 2. 24. Av addidi. 

II. dci] atcl L. 26. oi;vaio-^CTai] awffaBrirai Sylb. 

i2.avyyeycirPotteru8. ovyycwrL. ib. Proverb. x. 21. xii. i. * C. XII. s. 52—54.] STROMATUM. 181 

KE<I>. IB. 

53 • T^y Se nloTew KoBoejnp tov ypovov SiTTcii/ ovtodp 
^vpoifuv av SiTTOs aperas' avvoiKovaas a/i0cio. tov yap 
Xpovov T^ pjev 7rap(py7]K€m tj iivrjiiri^ ry & fuWoirn 
4Xms ioTt, TTUTTevofjjev Se tcl Trapa^XQKora yeyovevac kcu 5 
TOL fuWovTa ea-eadai, aymTrcifjuEv rc ad ovtods e)(Hv tol 
irapcfyriKiTa Triaru mmurfJLEvoCy tol pueXXovTa iAjriSi 
amK8e)(OfJLevoi. 8ia 7rdirrci>v yap tj ayomij r^ yvGHmK^ 
7r€<f>oiT7]K€v €va 0€ov eiSoTiy " Kou iSov 7rdvTa oaa SeSrj" 

30 fuovpyriK€ Xiav KaXdj^ olSev T€ kou davfjbd^€iy 0€oa€^ta 10 
S€ ^rpoariBriai firJKOS' fiiov kou (f^ofio? Kvpiov 7rpoaTi&r}aiv 
rjlJUEpas. C09 oiv ou rjpjepou fjLopiov fivov tov kot eiroLva* 
fiouriVj ovToa Ka\ 6 (f>6fio9 Trjs aydmis dpyji Kara rrapav^ 
^riatv 7riaTt9 ytvopjevosy elra aydmri. aXX ov\ £>9 ff^o^ 
Povpm To dripiov kou iiiaS> StTTOv TvyydvovTOs tov <f>6fioVj 15 
&9 S€ Kou Tov 7raT€pa SeStoL, ov (f>ofiovimi dim kou ayoar&* 
7raXtv (f^ofiovpjevos iiri KoXaaOSi i^xivTov dyoarS> oupov 
li€V09 Tov (f>6fiov* 6 Se (f>ofiovfJievo9 rrpoaK^yjrat r^ 7raTpt 

35 dya7ra eavT^v, fJLOucdpto^ oSv 09 TrtOToy yiv€Tat dydirri 
Kou (f>6fi(p K€KpaiJuevo99 rrioTts de iaxys €19 aoarripuiv kou 20 
Svvapj.S' €^9 ^ooifiv oudviov. 

54. HdXtv ri 7rpo(f>riT€ia 7rp6yva>ai9 itrrtVj 17 Sc yvSxrt^ 
7rf>o(f>riT€ia9 v6riat9j olov yvSxrts t&v eKeivot^ 7rpo€yvoi>^ 
<riJL€va>v vrro tov 7rpo(f>aivovT09 tol 7rdvTa Kvpiov. rj Toiwv 
yvS>ats tS>v ^rpoayopevdeirraov TptTT^v evSeucvvTou Tr^v 25 
€KfiourtVy ri yeyowtav rrdXat ^ ivearriKvuiv rjSri ri eaeadou 
fjueXXovaav. elB* ou fjuev aKp^Trfres irrran-enTCOKOurt 7riaT€t rf 

40 T€X€a0€VTOi>v ^ eX^rt^oiJuevoov^ 7r€tBoi> Se Tra/xx^t ^ eve^mi' 458 P. 
Kvui ivepyeta rrpos Triv fiefiaiaxrtv dfi<potv Tolv cucpotv. 

9. Gkn. i. 31. ib. oyair»] ayawAp MS. Ottob. 

16. &t dc] ms d^ Potterus. 18. df addidit Potterus. 182 CLEMENTIS [LiB. IL €£ yap fjua^ ovoti^ ttj^ wpotpTjTela^ to /lep tJStj TeAeiTM^ 
To Se 7r€7rXrjparraiy irurTOP iirreuOei/ kou to ikin^opjevop Kal 
To irap^oyrJKo^ aXrfii^. irpor^pov yap ipearos rjVj UTa 
rj/jup 7rap(^yrjK€Vy g)9 elvai kou ttjp tcop Trapqf)(riK€Twv 
5 TTumv KaraXrp^iv rrap^pyriKOTOSj kou rfjv pkv ia-opjivrfv 
iXirlSa KaTaXr/yjfiv iaopjivov irpdyfjurr09, rcty Se avyKara" 
0ia€if ov povov 01 anro IlKaTd^vo^j oAAa kou ol arro t^9 45 
^Toa9 iij) rjpjiv elvai Xiyovaiv, 

55. Udaa oSv 86^a kou Kpurts^ kou xmoXrp^is kou 

10 pjajffrjacs' 019 ^S^puev kou avveapjev oh t^ yivei t&v av^ 
dpamoov avyKaToBwU ioTLVy rj 8* ovSev aWo fj wiaTis ^rj 
aVy rj r€ anrurrva airoavaTouns odaa Trjs 7rurT€a)9 Svvar^v 
Seucvvat ttjv avyKaTOjffealv t€ kou iriaTtv* awimp^ia yap 
aTipqais ovk av Ke^^deir/. k&v tis ToXrjdls aKair^j evprjaei 

^Stov avdpamov <f>va€t SuxfiefiXrjfjLcvov fJLev Trpos ttjv tov 
^f€v8ov9 avyKaTojffeatVj e^pvTa fie aij^oppjas Trpos Triariv 
ToXrjdovs» rj Toiwv avvi)(ovaa Trjv iKKXrjaiaVy w (fnjatv 50 
6 TTOtixrjVy aperrj rj iriaTts iarty 8t ^y ao^ovTou ot 
iKkcKTol Tov deov, rj Se av8pt^0fjuivrj iyKpdreia. hrerou 8* 

ioavTOUs anrXanjSj hruTTrjfirjy aKoucioj aefJLVOTrjs^ ayaarq. 
TTourou 8e oiStou maTea>s eiat OvyaTepes. kou TrdXiv, wporj' 
yetTou fiev rriaTtSi if>6fio9 8e otKoSofuij TeXetoi 8e rj dyamrj. 166 S. 
<f>ofirjTiov oiv tov KvptoVy Xiyety eis olKo8ofirjVj dXX ov 
Tov 8tdfioXov eis KaTOjOTpo^frqv. efiTraXiv Se tol fjuev epya 3. €vtaT6s\ ip€(rri»s Sjlb. 
10. act] tdtl L. 

1 2. oaroawmurui] atr^araaig Low- 
thius. 

17. r^y iiuchialaM] Hoc abest ab 
liodierno Herma, et interpreta- 
menti loco a Clemente ac^ectum 
yidetur. PO. Apud Hermam est 

7 rhg x^H^ Kparovaa, 

18. 6 vroc^i^y] Hermas Vis. 3, 8. 
Tcrbifl paullo aliis. 

19. ^ dc d»^pi{ofuiftf tyKpoTtui] Apud Hermam est 17 dc h-^pa ^ 

ntpuCtM-fjJvrj Jtal MpiCoiuirii iyicpd'- 
rcia KaXctroi, consentientibus ve- 
teribus interpretibus Latinis, quae 
praecinda (yel succincta) eH ei 
vvnlUer agit. 

ai. vrpoi^Tctrai] Hermas ib. paul- 
lo post, etsi yerbis paullo aliis. 

23. <^ofif(T€o» oZp — ] Horum sen- 
8U8 exstat apud Hermam Mandat. 
7. PO. C. XIII. s. 55—57.] STROMATUM. 183 

TOU KVpiOVj TOVT&TTL TCi^ ivToXcLS^ ayainjTioV K€U TTOirfrioVy 

Ta 8€ ^pyoL Tov SuzfioXov (f>ofirfr€ov kou ov iroirjT^ov* 6 fikv 
yap Tov Oeov if>6fios^ iraiSevet Koi eh ayamjv aTroKaBl" 
OTTjaiPj 6 Se T&v Tov SiafioXov epya>v fiuro^ c^ci avvot^ 
5 Kov. 6 8e airro9 Kol rqv fierdvoiav avveatv etvat (fyrja^i 5 
' /ieydXrjv* /jueravociv yap ecf) ots^ cSpao-ev omert irovu rj 
Aeyec, fiacavi^ayv Se €0* oh rjimprev ttjv eavTov ^^vyrjv 
dyaBoepyei. aipeats' TOtvvv dfiapTtoiv /JueTavolas 8ta(f)€pety ^BO^B. 
afi(pa> 0€ detKvwrt Ta eq) rffuv» 

KE<I>. ir. 10 

56. Toj/ oZv elXrjipoTa rfjv axfyeatv t&v dfmpTta>v ovk 
ert dfJLapTavetv ^(pi^' enrt ydp Ty rrpcoTri kcu fiovrj fjueTavota 
T&v dfiapTt£v avTrj av etr/ t&v Trpovrrap^dvTtov icara tov 
eOvtKov kolL TTpSyrov fiiov^ tov ev dyvoujt \ey(o. auTtKa T0t9 

xo Kkrjdeurt irpoKetTCU fjuerdvota rj KaBaipovaa tov tottov ttjs^ 15 
^vyrjs drro t&v TrXrffifJueXrjfjuaTODVy tva rj 7ri(rrt9 defjueXtcody. 
KctpStoyvdiirTrjs^ 8e c^v 6 Kvpto^ Koi Ta fuXXovTa irpoytveo^ 
(rK(DV To Te evfjuerdfioXov tov dvOpanrov kolL to rraXififioXov 
Kal rravovpyov tov dtafioXov av(o6€v dpyrjOev rrpoetSeVy (o^ 
^Xdxras ein rg d(f)e(ret t&v dfmprt&v tov avOpayirov 20 
7rpo(rTpi\fnjrai Ttva^ alTias t&v dfjuapTrjfjudTODV T0t9 SovXots 
Tov Oeovy (f)povifJucos Trovrjpevofjuevo^j 07r(09 S^ Koi avTol 
(rvveKTrearotev avT(d. 

15 57. "^'bcDKev oSv aXXrjv ert Toh Kdv rg irurTet irept- 
TrtTTTOvai Ttvt irXrffjLfjueX-fifmTt iroXveXeos^ wv fjuerdvotav 25 
8euT€paVy tVy ei Tts eKTretpa^rdeirf fjuerd tt/v KXrfatVy fita^ 
aOeis Se k(u Karaao^f^taOeis fiioLV ert fjueravotav dfjuera" 

5. rijv lurdpouip] Horom etiam 24. ht Segaarius ad libram rU 

BeDBUB exstat ibid. Mand. 4, 2 . PO. 6 (r<oC6fi9Pog vkowrtos p. 34 1 . M. L. 

8. ^^coif] Haec clariora fient col- 26. i¥ Grabius. fjv L. 

latis Hermae verbis, ad quae couf. ajM]^ Potterus, recte, nisi ant 

quae adnotavit Cotelerius. PO. delendum aut in rc mutandum. 184 CLEMENTIS [Lib. IL 

pafjTOV Xafiy. ^ €Kovaia>9 yap aimpravourtov rjimv fiera 
To Xafinv TTjv eirlyvoixnv Trj^ aKrfieia^ ovKeri mpi 
apjapTuiv aeiroX^iirerax dvaiay (j)ofi€pa Se tis €k8ox^ Kpl^ 
0*6(09 icoi 7rvpo9 ^Aoy iadietv peWovT09 row VTreva^" 
5 Tiov9^* cu Se avv€)(U9 K€U eirdWrjXoi cVt TOts afmprrjfMai 
fjueravouu ovSev tS>v KoBarra^ prj TreinaTevKarwv 8iaj(f)€^ 20 
povaiv rf fiJOV€p r^ avvaiaOeaOai an afiapTavovaLj Koi ovk 
018* manpov axrrolv yeipov, rf to eiSara afjuapravetv rf 
fieravaqaavTa icj) oh rjfjuaprev TrXrjfjLfjLeXav adOts" t^ 

10 eXeYyeadax yap eKaTep(o6ev 17 afjuapria (J^aiveraiy rj fjuev hri 
T^ TTpaydfivax KaTayiVfocrKOfievrj rrpo^ tov epyaTov ttj^ 
avofJLWLSy rj 8e to rrpayOrf^rofJuevov irpoytvdKrKovTos w 
(PavXov einy(eipovvT09. kolL 6 fjuev Ovfju^ yapi^eTax urtos 
KoL rj8ovy ovK ayvo&v Tiat X^P^J^^^9 ^ ^ ^'0' ^^^ ^X^" 

15 piaaTO fJueravoSiVy evra 7raXiv8pofJL&v aidis eh rfSovrfVy 95 
avvanrrei t^ Trjv apyrjv eKovaitos' e^afJuapravovTi* e(f> ^ 
ydp Tis fjuerevafjtrev aS0i9 tovto rroiwv o5 irpdjaaeL icaTC- 
460 P. yv(OKG}9 tovto eKODv ejTLTeXel. 

58- *0 fjiv oSv e^ edvciv icoi ttjs irpofiimrjTOS eKeivrjs 

ao eiri ttjv rrioTiv opprjaas drra^ ervyev dj(f>eae(os' dfjuaprmvj 
6 8e Kcu fjuerd TavTa dfjuaprrfiaasy eura fjueravooivj kov 
avyyv(opr)s Tvyy^dvrjy al8etadou 6(l>eiXet prjKert Xovofjuevo^ 
As acpeaiv dfjuaprt&v» 8el ydp ov ra elj8(oXa puovov Kora" 
Xnrelv a rrpoTepov e^eOeia^evy dXXd kcu ra epya tov i<^ 

2S7rpoTepov fiiov "rw ovic €^ €UfjudT(ov ov8e eK deXrjfJUiros 
aapKoSj^ ev irvevfJuaTt Se dvayevvcifjuevov. mep etr/ dv to 
fiif ets TavTov vmveyOevTa TrXrjfifjueXrjfjua fjueravofjaou* 
fjueXerrf ydp efirraXtv dfjuaprmv to iroXXdKts fjueravoetv koli 
emTrj8etdT7]s eh evrpe^iav e^ dvaaKTjaias. I. Hebr. x. 26, 27. 13. 6] ts L. 

7. ovvaiaB^irBtu] irvvaurB€<rB<u L. 25. Joann. i. 13. 

avvaiaOrrcu SUpra p. 180, 26. C. XIV. s. 58—60.] STROMATUM. 186 

59. AoKTicrif TOiWP ^ierapoia^y ov fjueravota^ ro ttoA- 
XoKis ajTUcrOaL avyyvt^fi-qv i<^ oh 7rXrffifi£Xov/Juep ttoA* 
kaKi9' ^ Sucaioavvrj Se afjuofiov^ opOorofJLei oSovs** K€Kpayev 

35 17 ypaxlyrj. kcu ttoKiv ai ^^ 17 rov aKOKov biKaioavvrj Karop^ 
Owm rrjv oSov avrov" vai firjv " Kajffm (HKTelpei iraTrfp 5 
viOV9 (pKTeiprfo-ev Kvpios^ tow (l>ofiovfJuevov9 • avroi/" o 
Aa0i8 ypajt^ei' "01 aireipovTe^** oSv "cV SoKpvaiv 4v 
ayaXXioaci depiovm^* t&v Iv fieravoia i^ofioXoyovfiewov* 
^ fjuucapioi yap Travrcs ol <l>ofiovfJuevoi tov Kvpiov.** opas 
Tov €v T^ eifayyeXi^ ^f^p^ paxapiafjbov ; ^^ fi^ (f>ofiov** 10 
^alv *' orav irXovrj^aij avOpayiro^ kolL trrav TrXrjOvvO^ rj 

40 86^a Tov oucov avTovj on ovk iv r^ arrodvrjaKeiv avTov 
XrjyjfeTaL ra iravTa ovSe orvyKaTafirjcrerou avT^ rj 86^a 
avTOVy* '^iyco Se iv t^ iXiei aov elcreXevaofJUu eis tov 
oiKov aovy irpocrKvvrjaGi irpos vaov ayiov aov iv ip6fi(p 15 
aov. Kvpt€y o8rjyrja6v pue iv ry 8iK(uoavvrj aov.** opfi^ 
fji/ev oSv (j)opa 8iavoia9 irri n ^ otto tov^ iraBos de 
irXeova^ovaa opfirj rj vmprelvovaa ra Kocra tov X6yov 
fierpa ^ opfirj iK(l>epofievrj kcu oareiBrjs X6yo). irapa (f)vaiv 
oSv Kivrjai9 ^VX^^ icara t^v irpos tov Xoyov arreiBeuxv to, ao 

45 rrajBrjy rj 8* aeir^crraxris kou eK(rTaai9 Kal arrelBeuL i^ rjfjuv 
(oairep Kau rj inraKofj i(f> rjfjuv^ 810 Kau tcl eKovata Kpiverou. 
avTuca KaJ0* ev eKourrov t&v Tr(x3a>v ei ti^ iire^ioiy dX6yov9 461 F. 
6pe^i9 evpoL av airrd. 

KE<I>. lA. 25 

60. To yovv oKOvaiov ov Kpiverou. 8iTTov 8e TovTOy 
To pev yw6fUvov fjuer ayvoiasj to 8e dvdyKgy ejrel ir&^ av 
kolL 8iK(xaeia9 rrepi t&v icara rot;^ tov djcovaiov Tpairov9 

3, 4. ProTerb. xi. 5. xiii. 6. sunt Eth. Nic. 3, 2 : vid. Beraaya' 

5. Psalm. ciii. 13. cxxvi. 5. in Symbola PhUol, Banu. toI. i. 

cxxviii. I. xlix 16 sq. y. 7 sq. p. 310. 

17. ^p^ Potterus. if>oP€pa L. a8. rov^ roi; Mowrwu Beraays. 

26 — 186^ 13. Haec Aristotelica 186 CLEMENTIS [Lib.IL 

afiapravtLv X€yo/ji/ei/(op ; rj yap avrov tls r/yvifqaeVj w 
KXco/Mvri^ Kou ^ABafms ol /mv€VT€9y ^ ro irpayfm o 
irpobcrmty i>9 AUrxyXo9 ra fivoTrjpui hrl (ncqvri^ i^eara^v 
iv ^Afxup irdytp KpdBeLs outod^ a(f>€lBri einSei^9 avrov firj so 
5 fAjefiurjfj/EvoVp q 4v ^€p rrpdTrerai dyvofiaa^ tis^ axrmp b 
Tov dvTnraXov dcfms kcu wiroKreivas ohceTov dvTt tov TroAe- 
fuoVf^ TO TLVi TrpdrTeratj KaOdrrep 6 raZip eaifHUfxofJuevai^ 
Xoyxw yvpva^ofjuevos^ Kat diroKreivas Ttvd tov Soparos 
dTTofiaXovTO^ TTjv a(l)aLf)av9 q to rrapd to rrcisy coy 6 ev 167 S. 

10 (TTajbicp diroKreivas tov dvTay^ovujTrfv" ov ydp OavaroVy 
dWd vucrfs ydpLV rjya>vi^ero' ^ to o5 eveKa irpaTTeraty 
OLOV 6 iaTplos SeddoKev dvTiSorov vyteLvqv Kot drreKretveVy 
6 Se ov TovTov ydpLV SeSaycev, dXXd tov cwraL. 

6l. 'Eic/Mzrct fJLev oSv 6 vopuos Tore iccu tov dKOvaicos 

15 (f^ovevaoLVTa coy tov dKOvorioiS yovoppvij, oAA* ov Kar vcrov 
T<p eKovauos. KatTOL KdKelvo^ coy erri eKOvcrico KoXcurOrj^ S 
aeroLj et ny fJueraydyoL to irdJBo^ eiri ttjv oKrfOetav* r^ 
ovTL ydp KoXajcrreos 6 dKpaTrjs tov yovipuov Xoy^^y ^ ^^ 
avTO irdBos ecrrL '^^v^s aXoyov^ eyyw djboXea;\ias \ov' 

ao "Trttrroff fie yprjrcu rrvoy KpvTrreLv irpdypmrxJ^ Ta irpocu' 
perLKa Toivvv Kpiverat. '' KvpLos ydp erd^eL KapSia^ kcu 
ve(j>f}ow'** Koi 6 '^ eftfiXeyjra^ rrpos emBvfjJjav^^ Kpiverai. 
Sih ^ fir/Se eTrtdvfirjcrgs^^ Xeyet kolL " 6 Aaoy ohro^ tc^s 
y(eiXeai fjue TLfJua^* (j^rjalvy "17 fie KapSia airrS^v rropfxo e^rrlv 

25 dir efjuov.** eis avrrjv ydp dc^opa Trjv yvcoprjv 6 Oeo^y eirei 10 
KOLL TTjv Aarr yvvauca hrurrpa^fmaav puovov eKovauo^ hr\ 
frfv KaKvav Tr/v KoafUKTjv KaTeXtirev dvaicrOrjTOV^ d>9 XlBov 

3. AloxvXof r^ fiwrnipui enl tnof' ib. ca^iup«»/icKUf ] cfi^cpo/MMUff H. 
vrjg €(€iirwv\ Hoc etiam ab aliis tra- MS. 

ditur, quoram locoa coUegi ad 20. Proverb. xi. 13. 

Ajeschyli Fragm. 83. p. 266. 21. Psalm.Yii. 9. Jerem.xiL 10. 

4. /i^ om. H. MS. 22. Matth. y. 28. 

5. i) cr ^p Bemays. tj Ihrtp L. 23, 24. Exod.xx. 17. lesai.xxix. 
*j, Ttn Bemays. iv rm L. 13. Matth. xv. 8. Marc. yii. 6. C. XV. 8. 61—63.] STROMATUM. 187 Sei^as aXarunfv kou <rrfi<ras fis to firj Trpotrta yppav ov 
fuopav Kou, ajrpaKTOv ciicom, apnkrai 8e kcu arv^rai top 
WfvpariK&i Stopa» 8vva{i£vov, KE<I>. lE. 

02. 10 d €KOv<riov ri to kot ope^tp ^ariv ^ ro nara^ 
Trpoalpeau rj ro Kara bvavouw. auTiKa irapoKHTai irw 
Tavra akkrjXoi^^ apApmiimy aTvyriimj aSiKrnM. kcu SaTiv 

15 apjapTrnia pjEv 0€/x htthv to TpxxfyqTiKm kolL axrcXyw 
fiiovvy aTvyriiJua 8e to <f>lXov (09 ttoXcijuov vrr ayvoia^ 
fiaXetVj aSiKriiJui Se rj TvpL^pv^la ^ 17 UpoavXia^ to Se 10 
aiiapToveiv Ik tov ayvoeiv Kpiveiv o tc ^(pri iroieiv avvi" 
araraif fj r^ aSvvareiv ttoijhVj ^amp apjeXei kou fioOp^p 
TrepnrirTTU Tis rjroi ayvatfaas ri ohvvaTriaas vrrepfi^vai 8t 
daOeveiav atopaTO^* oAA* «0* riiiiv ye r} t€ rrpios ttiv ttoa- 
Seiav ripMV rrapaaTajais rj rc rrpo? tos ivToXas vrroKafi. 15 

20 6^. ^Qv cl pLri p/ETeyeiv PovXrjdeiripjev dvpj^ re koL 
hrtBviJua eKSorovs a(f)as avrov? ariSovTes aijuaprrriaopu^aj 
paXXov Se aSiKrjaopjev t^v eaxrr&v ^yjl^* ^ f^^ 7^9 
Aaios eKeivos Kora rriv TpaytpBiav ^aiv 

k4kri0€V ovdiv tQvH 11 Sv ah vcvOereis, ao 

yvdfiriv ft* Ixpvri /x' ff tpiiais jSiiifcrai* 

TOVTum TO €k8otov yeyevijadai r^ rroBu. ri M^deia 5c 
K€u avTTJ opjoicDs eni t^9 aKrivrjs fioa a. dpfwcu—- OTV^fac] dptwrm'^ 
«nv^roi L. 

3. fkopaw dwdiAtponf] diwdffAcyop dio- 
pSof y, neglectis qtiae in L super 
dwafMnw itopop positae 8unt lineo- 
lae rectam ordinem indicantes. 

19. rp€rffMaif\ Euripidis yersus 
esae novimus ex Plut. Mor. p. 
446 A. et Stobaei £cl. a, 6, 6. p. 170. qui yersum alterum attu- 
lerunt. Ad Cbrysippum tragoe- 
diam recte rettulit Valckenario 
praeeunte Nauckius. (nr. 837.) p. 

499- 

20. XtkifBw oMv tAM §1 &i> 

Sylb. XtkffOt d€ pM oi^h xMt hif lu 

XiXfiB* dc p oMp rMt V. 188 CLEMENTIS [LlB. II. Koi fjLavBipta ixiv ota bpav fjJkk<i> KOKa, 
Ovfxos bi KpiUTiTfAV T&v ifjLW fiovktvyAroiV» 

I 

oAA* ovS^ Am9 aumay fJLeWoDi/ Se eavrw a7roar(f)aTT€U/ 25 
K€Kpayev' ov8^v odv rjv Tnjfjui iX^vOepov ^^vyjiv Sokvov 
5 ovTCJ^ d)9 dvSpo^ aTLfiia 

oSrois TsivovOa koI fic avfupopai ifl 
fia$€M KrfKU iK fivOQv iva(TTpi<f>€i 
KHiTiTris TtiKpois KivrpoiiTiV ifptBitTfiivov* 

468 P. 64. ^ovTOV^ luv odv 6 dvfio^p /ivpiov^ Se a\\ov9 
10 ij eiriBv/Jua Tpay^decy ttjv ^alSpaVy ttjv "AvO^UKVy ttjv 
^Kpi^vXr/Vj 

^ Xpvarbv <I>CKov ivbphs ihi(aTo Tifirjfvra, 

Tov yap Ka>fUKOv Ikhvov Qpaa-oDviSijv aXXrj aKqvri *f wai- 30 
8uTKapvov fJUB* (fjfqtTiV " evreXcs KaTaS€8ovXa)K€v.** arvyrifui 

15 Se vov Ttapakoyos ioTCv afmpriaj 17 81 apjapTia iKovaio^ 
aSiKioj oSiKia Se iKOvacos Kaxia, ecmv odv ^ fiev afmpTva 

. ifjbov iKOvacov. 8to Kai (jyrfacv ^apjapTia yap vficiv ou 
Kvpuevau* ov ydp iaT€ wro vofjuovy aXX vnh 'xdpiv^^ 
Tols rjSri TreTTUTTevKoac XiyoDVj ^'orc t^ fJixoXoimc avTOv 

20 rifjuus idj&TifjLev** aTV^ia 8i iarcv aXXov w €/i6 Trpa^c^ I. Koi fuufBa»»\ Eurip. Medea 
V. 1078. 

4. ovdcv o^v — ari/ua] Ipsa verba 
poetae seryavit Chrjsippus in libro 
frfp2 afro<^crrue»ir ab Letronnio edito, 
oIk Ijv Sp* ovdcy irrjfi* ikxvBiptvf ddicpov 
I ^X^^ 6funtig dpdf}6£ &s ttri/ua. 
YerBUB ipsi, quos inter adcWora 
rettulit Nauckius p. 666, haud 
dubie de Ajace dicti fuerunt, sed 
neque Sophoclis neque Euripidis 
multoque minus Aeschyli in Bp^- 
irtraist de quo cogitavit Heinsius, 
esse videntur, sed alius tragid. 

6. uvpKfiopds dfi Suevemius pro 
ovfU^potHro. 

9. rovrovf Sylb. rovroK L. 10. "ApOtuuf scripsi pro *KvBUm». 
De frequenti codicum yitro *KvBia 
dictum in Thesauro vol. i. P. 2. 

P. 751- 

12. fi — ] Hom. Od. II, 327. 

13. ^fXXi^ oKtfvri\ Comicam dicit 
Menandri, cujus versus ex Murov- 
p^iy integriores servavit Arrianus 
Dissert. Epictet. 3, 26. iraidurinipuSir 
(^eTwJtcL) fu fcaradcdovXflNc* cvrfXcf, | 
bv ovdc tls T&v fToKtfUMv ovsrmrorc. 
de quo v. Meinek. Com. vol. 4. 
p. 169. 

17. Rom. vi. 14. 

19. lesaL liii. 5. Petr. I ii. 24. 

20. IdBrffttv L. IdBvfAfv V, nen in" 
tellecto codicis compendio. 


C. XV. 8. 64—66.] STROMATUM. 189 «ucoMrcof, ^ 8e aStida ftotnf evpiaKerai hmuauiis iin ifjoj 
€iT€ aWov, 

35 65. Taura? d* aipiaaerou r&v afmprmi/ ras BuU^opa^ 
o yffoXfjupSos /lOKapiov^ XeyoDU &v 6 d€09 ror piv aarfi^ 
X^y^v opo/jua^y rag Se IrreKaKv^p cLimpTlaSj ovk iXoyi' & 
{raro t€ tw aXXa^ kou ouI)^k€ ra^ Xoara^. yiypamai yap 
^ puiKapioi ^v cuf^c&rjaav ax apofiuu k(u SiV hnKoXvipOriaay 
<u apjapTuu* /mKapi09 ayfjp ^ ov /i^ XoyioTfrai Kvpuis 
a/juipTiaVy ovSe ^artv iv r^ aro/iaTt avrov &JAoy** o5ro9 
6 puiKapurpjbs iyivero hri row iKXeXeypjevov^ oaro rov lo 

4od€ov 8ia ^lr/aov \pujTov tov Kvpiov rjpjS^v. ^ KaXvTnei 
fJiiv yap ayami 7rXrjdo9 aimpTi&Vy* oe!roLX€L(f)ei 8^ 6 
^^TTJv fierdvouxv fjLoXXov rov afmpTa>Xov ^ rov ddvarov oupovfjuBvosr 66. Ov Xoyi^ovTOU Se oarou firi Kara irpoaipeaxv avvi- 15 
GToarrou* **6 yap hrtBvfiriaa^ rj8ri fJuefioix^vKe* ifnjaiv. 
ouf)iriai t€ rw dfiapTia^ 6 (fHori^ODV X6yo9' "koI iv r^ 
Koup^ €K€iv€f* ^jTiGiv 6 Kvpu>9 ^ ^rin^owTiv r^j/ djSuciav 
^lcparjXy Kou ov^ VTrdp^r kou rd^ dfmpTva^ *Ioi;&z, kolL ov 
fjjf €vp€daHrtv* ^ oTi ris mrmp eycS j kou Ti^ dvTurrriaerou 20 

A^KaTa 7rp6(ram6v fwv\* 6pa9 €va 0€ov KarayyeXX^fJuevov AQ^T. 
dyaBov tS>v kut d^iajv dm ov€fxrfruc6v t€ kou d(f>€TUCov 
dfmprrifjudTODV. (fHuv€Tou Se kou *l€i)dvvr]9 €v t^ fjuei^ovi 

t irrurToXy rds 8ui(f)opds' r&v dfmpTi&v iKSiSdurKODV iv 
TOVTOi^ ^^ idv T19 tSji Tov dj8€X(f)6v avTOv dfmpTdvovTa 2S 
dfmpTUJLv fiTf rrpos OdvaroVj olr^o^Ci kou 8(6a€i avr^ C^^ 
Tolis oLfmprdvovac^ ** firl irpos Bdvarov* €vk€v* " «m ydp 
dfmpria rrpos OdvaTOv* ov mpi iKeiprfs XiyoDy Iva ipoyrq^rQ I. aKownoi Y. ^Kowrtos L. l6. Matth. V. 28. 
7. Psalm. xxxii. i, 2. Rom. iv. 17. Jerem. 1. 20. 

7, 8. 20. Ibid. xlix. 19. 

II. Fetr..I iv. 8. 27. Joann. I v. 16, 17. 
13. Ezech. xxxiiL 11. 190 CLEMENTIS [Lib. IL 

Ti9* Traau aSuua ifuipTia iarly Ktu Sjtip aimfrrla /i^ 
Trpof Oavaropr 

6y. *AAAa Koi Aa0iS kou m-po Aa0l8 6 MoDUtr^? Tcip 50 
Tpuii^ Soy/ioTan^ Trjv yvcxrip ipX^HxJvoDcriv 8ia toutg)!/* 
&^IJLaKapw avTjp o^ ovk enropevdrj eV fiavXy amfi&Vj* 
Ka0m <M i\0v€9 TTOpevouTfu iv cKorei els to, fioBrj* 01 yap 
Xen^iSa firj expirre^y &v airayopevet Mcoucr^f i(f>aarT&rOaiy 
KaTca TTj^ daXacaiis i^/ioirrai* ^ ovSe ip oS^ afJUipTa>Xcip 168 8. 
eoTr/y* KaOm oi 8okovpt€9 (f^ofieurdai tou Kvpiov apuap" 

joravovaiv co^ 6 \oipo^* neiv&v yap Kpavya^ij TrXrffHod^l^ 
&€ Tov SeoTrorrfv ov yv<opi^€C ^ ovSe iin KaOibpav, Xoifju^v 
eKaffur^v^ KaOm to. rmfva eis apnrayrfv eroifm. rrapfgvccrt 
Se Ma^vaffs^ ov (pdyeadai \clLpov ovSe aerov ov8e o^vmepov 
ovik Kopaxa ovoe iravT i^vv 09 ovk €j(€i Aeirioa €v avT^. 

i5ra0ra fiiv 6 3apvafiasy oKTfKoa 8* eycoye ao^f^ov raS 
TOiavTa av8p>09 " fiovX^v fiev ourefiwv* Ta Sffvrf XiyovTO^, 
*^ooov 0€ afJUifyroDXoov njv lovoouKrfv vrroXrfyiv kcu 
^ KolffiSpav Xotficiv* tol? oup^i^ iKXafifidvovTOs. 

68. ^'Erc/joff 8€ KvpuaT€fHiv eXeycv tov fjjev rrpSrrov 

20 fJUXKapurfJbov TerayOou, hri t&v firf KaraKoXovBrfaavTODV 

Tai9 yvcofjuus tou9 rrovrfpou^, tous anrooTaTrfaaurous tov 

0€OVj Tov 8evT€fHiv 8€ irn t&v Ty €Vfn/)(cip<p kou rrXareia 

08^ ovK ififJUEvoirrcav rf r&v iv vofjup TfHJuf^ivTeov rf kou t&v 

466 P.€^ i6v&v fJUETOLvevaqKcrroDVj ^KaBiSfHi Se XotfJLciv* kou ra 10 

>5 dearpa kou tol StKaarrfpui €nf av. anep kou fjiBXXov rf 
i^aKoXov6rfat9 tou^ irovrffHu^ kou tou9 XvfJuiVTtKah i^ov* 
auu9 Kou rf Kara tol €frya avr&P Kotvoavia. ^^aXX* ^ iv 
T^ vofjucp Kvpiov TO diXrffui ainrov*** 6 UerfH^s iv r^ 
KTfpvyfuiTt vofwv Kou Xoyov Tov KVfHov rrpoa€hr€v. 8oK€t 

30 8e KouL aXXxo9 TfHciv oaroSoyrfv afjuiprias TpmcDV 8t8daK€tv 

II. Psalm. i. I. . 14. ovdc k] oCt€ k. L. 

13. Levit. xi. Deut. xiv. 27. Psalm. i. 2. C. XV. 8. 67—70.] STEOMATUM. 191 

6 po/wOetri^^ T&p fuv ip Aoy^ &a r&v ixjSwDV r&v 
dMovd&iP' am yop r^ ovn oS a-iyrf Aoyoi; dca06/xe* 
15 ^ ecrrc kcu aiyrj^ cuupowop y€pas rxou 0€ €P efyy^ oia 
t£p ofnratKnK&p koi cdpKofiopcDP 6pp€a>Py x^^P^^ fiopfi6p(p 
rjSerai kol Kmrpa>* kol xpq firfSe ^^ t^p avpeiSTiaiv* €)(€iP 5 
^ fUfijoXvapiprjpr 

69. Eocorcof dip (f^rjaip 6 rrpo(j)vjTris "oux ourw** 
(prj^rip ^oe €ur€peiS9 aAA rj <oa€i ypovs op €KpvirT€t o 
ap€/ios mro rrpoamrov ttjs yrjs.** 8ia tovto ovk apaorrj'' 
(TOPTai d(r€^is €p Kpur€t, oi rjSrj KaTaK€KptfUPOt^ irrel 10 
^b jirj 7rurT€V(op rjSrj KeKptrat*** ^ovSe ol apapT(oX(n cV 
fiovXy htKauDP^ oi rjSrj KaT^YPaHrfiepot €is to firj ipwOrjpot 

20 Tois dTnraurrcos fie^uoKoatPj ^ort yumaKU KVfMos oSop, 
StKauop K(u oShs dxr€^p drro\€tTai** rrdXtp 6 Kvptos 
S^iKPvatp avTtKpvs ^* rjfiip kou tol irapaarTdfjJtra k€u ra 15 
TrXrjfifjueXrjfjuiTa Tpairovs d€pa7r€ias KaToXXrjXovs toIs 7ra- 
0€atp vrroTtJ0€fjjeposy rrpios t&p rrotfi€P(op €7ravop6ova0at 
fiovX6fi£Vos rjfjuas Std *l€^€KtrjX* €UTt(ofi£Vos avTwv dtfiai 
Ttvas €<f> ols ovK €Trjpvj(rav tos evroXds' ^ to rj<rO€vrjKos 
OVK ivurxyaaT€* k€U tol i^s €(os ^^ #cat ovk rjv 6 hrt^jT&v 20 
ov8€ o dnro(rTp€(fHov*^ ** fiMydXrj ydp x^P^ rrapd ry rrarpi 

25 €vos dfJuapT(oXov a(o6€VT0s* 6 Kvptos (frrjat. TavTrj rrXeop 
€rrauv€TOs 6 *A0paafi ort erropei&rj Kaffdmp iXdXrjaev 
avT^ 6 Kvptos» 

70. *Ept€v0€p dpvadfiepos Tts t&p rmp "IS^XXrjat 25 
ao<f>6ip To ^ errov 0€^ ** dm^pOey^To. ** oi Si €v<r€fi€ts 2. ?(m yap — ] Eurip. Or. 637. ib. ^aiy fortasse delendum. 
Hari d* 00 my^ Xijyov | Kptiavw yi- II. Joann. iii. 8. 

MMT ^, tari d* 00 vvfis \6yos, 13. Psalm. i. 5, 6. 

3. Itrri xal o-iy^f aKivbvvop yipas] 18. Ezech. xxxiv. 4. 
Simonidis dictumi de quo v. ad 19. Ibid. xxxiv. 6. 

Paed. 2. p. 203. 21. 6 amarpdlmv L. 6 odl V. 

5. Cor. I viii. 7. ib. Luc. xv. 7. 

7. Psalm. i. 4, 5. 26. lesai. xxxii. 8. *> 19i CLEMENTIS [Lib. H. 

ifnjaip 'Ha-aid^ ^arvvera ifiouXjEva-avror fiovX^ Se eart 
4eeP. ^iynycrcff mpl rov rr&s w ivrol^ irapovat Trpdyfjiaciu 
opOm Sie^dyoifjLeVf evfiovXia S^ (j)p6vriai9 irpos ra fiov 
XevfMTa. Ti Se ; ovxji kcu 6 d€09 fiera rr/v ewi r^ Kojlv 
S avyyv(Ofi7iv oKoXovOto^ ov ttoAA^ varepov rov fjun^avaff 30 
aavra *Kva)x eladyei Sr/Xciv art avyyvcifirjv fjuerdpqia 
Tri(f>vKe yevvavi rf avyyv(ofir) Se ov Kora cuf^eaiVy aXXd 
Kard launv (rvvurrarai. ro 5* avro yiverai kov ry Kard 
rov *Aapa>v rov Xaov fioa^cnroLUjL. ivrevOiv riy rSiv irap 

xo EAAi/cn aotp&v ^avyyvcofirj rtfjuopw Kpelaawv* aTre- 
^ey^aroy wnrep dfjuiXei koi ro ^ iyyvay rrdpa 8* dra^^ 
OTTO rr\s ^oXofJLcivro^ (f>a)vfJ9 XeyovaTf^ ^ uce, idv iyyvrjari 
(Tov (f)LXoVy rrapaScoaeis' aTJv yelpa iyOp^* irayLS yap 
dv8pL iayypd rd tSta 'xeiXrjy Kcd dXiaKerou prjfjuwtv iSlov 

JS (rrofJuiro9.** fiv(rriK(or€f)ov Se rjbq ro " yv&Bi (ravrov* 3S 
iKeWev eLXrjTrrai^ elSes rov dZeX^v aov, cifiey rov 
O^ov aov. 

71. Tca/rg rrov ^ dyaTnjcreLs Kvptov rov Oeov crov i^ 
oXrfs Kapdlas kol rov irXrjaiov aov d>9 (reavrov iv 

aoravrous:** Xiy€L ^ralg ivroXcus' oXov rov vofwv koll rov9 
'!rpo(f>rjras KpefWJrBai t€ k(u. i^pr^aOaL.** (rvvd&L rovroLs 
KOKeLva ^^ravra XeXdXrjKa vfuv^ tva rj x^P^ V ^H-V 
TrXrjpcoOfj^ avrrj Si iarw rj ivroXrj rj ifirj tva dyaTrare 
dXXrjXovs Ka0G}9 rjydmjaa vfids'** '^ iXefjfJuov ydp kou 

^S OLKTLpfJUOV 6 KVpL09y* KOLL X/lfOTO^ KVpLOf TOLS aVflTTaaL. 4^ 

aa^f^iarepov Se ro ^^yv&OL aavrov*^ Trapeyyvciv 6 Ma)varj9 
Xiyu 7roXXdKL9 ^^rrp6ae)(€ aeairr^** iXerjfio(rvvaL9 oiv 

lo. KptUrtrw ex Diog. L. 7, zx. 22. Joann. xv. 11 sq. 

tcptitraov L. 23. ayairoTt L. oyairarai V. 

12. Proverb. vi. i, 2. 24. Psalm. cii. 8. cx. 4. 

19. i^s ataurb,^ V. «J itwr^y L. ^5- XpiflrrAr] xpn^ot Potterus. 

20. Luc. X. 27. Matth. xxii. 37, »?• Gen. xxiv. 6. Exod. x. 28. 
39, 40. Marc. xii. 30. ™»^- "• -^eut. iv. 9. 

21. Kp€fui(rBai\ KptfjiaaBai L. C. XVI. s. 71—73.] STROMATUM. 198 

jcoi TTunwtv mroKajffaipovTou cLimprrlai* r^ Se 0o/3^ 

KUpiOV €KKXiP€i TtSs OLirO KOKOV.^* ^ (f)6fio9 ^6 KVplov 

TraiSeia k€u ao^ia.^^ 

KE<|). ir. 

yz. ^^UTOvOa iraXiv hnif>vovT(U ol Karqyopoi \apav^ 
Kou Xvirqv Trddrj y^V)^9 Xeyoirres^" r^v pkv yap j(apav 
evXoyov eirapaiv oaroSiSoajcn, kcu to aydXXeaOai yaipetv 

45 hri KdXotSy to 8c cXcof Xvinjv hri ava^uo^ KajKcnraBovvTi. 467 P. 
Tpmas 8e etvcu yjfvxQf fcou irdOr) ra TOtai/ra. rip/els Sky m 
€OiK€Vj ov rrawpjeOa Ta TOiavTa aapKucw voovvt€9 tols io 
ypatf^as' kou airo t&v rjpenpoDV rraBciv avay6p£voi to 
fiovX7)pa Tov iiraOovs 6€ov bpx>ia)s toIs iqpjeSaTTOis Kivrj" 
fiouriv anr€KS€)(pfJuevoi. a>9 8* rjfuh okovccu Svvaroij ovtcos 
€)(€iv ein Tov TravTOKparopos v7roXapfidvovT€9j oBhos TrXa- 
vco/jb€0a. ov yap a)s €\€i to Oeiov^ ovtods olov rc rjv 15 
XeyeadcUj aXX coy oloi^ t€ ^v hraieLv rjpas aapKi TrcTrc- 

So SrjpjevovSy ovtods rj/uv iXdXrjaav 01 irpo^nfTou avpHnpi" 
(f>€pofju€vov aayrripiODS Tg t&v avdpamoDV aaOevela tov 
Kvpiov» 

73. 'EttcI Toiwv fiovXrjfjua ian tov 0€ov a(o^€a6ou tov 20 
roir ivToXous rr€i&rjviov tov t€ iK t&v afJiapmifjudTODV 
fjueravoovvTOLj ypiipofjuev Sc rjfjueig im r^ aoynjpia rffJuS^Vy to 
169 S. X^P^^^ rjfJL^v i^iSiaiTiHrjaaTO 6 Sia t&v Trpo^lnfr&v Aa- 
A^a^ Kvpios, Kaffdmp iv r^ €vayy€Xup (J^iXavdpoofTroDs 
Xeyoov ^^erreivoura kou iSa^Kori puoi (f)ay€iVj iSiyjnjaa kou2S 
iS(OK(XT€ fJLOi Trteiv* o ydp ivl tovtodv t&v iXa\iaTCjif 
Trejrovf)KaT€j ifjLcH TreiroirjKaen.'*^ wnnp oSv Tp€(f)erou firj 
Tp€(f>6fJU€vo9 Sid To Terpd(f>0ou 6v7r€p fiovXeroUf ovtods ixdprj 
firj Tparr€is Std to iv XP^pa yeyovivou tov fjueTav^vorjKora 

2. Eocles. L 27. 9. waBri rh TtNovra] rA Bupra versum habet L. 

25. Matth. XXV. 35, 40. 

VOL. II. o 194 CLEMENTIS [Lib. IL 

w ifiovXero. «rcj 8« 7rXov(ria>9 eAfc* ayoBo? g>p 6 0€os 5 
Ta9 T€ iirroXa^ SiSovs' Siu uofiov^ 8ia 7rpo(f>7jTcii/ kou 
Trpoaeyiar^pov iqSij Sia ttj^ tov viov irapovauxsy ato^a)!^ 
Kcu cAccSi/, w eipriTaiy tovs rjXeri/iemvs, Kvpito^ re i\€€i 

5 o Kp^iTTtov Tov iXauracOj kcu KpeiTTtov pXv av0panro9 
avOpayjTOV ovk av eiajf koOo avOpamo^ 7r€<j>vK€V, KpeiTTtov 
$€ 6 d€09 Tov avdpmrov Kora 7rdvTa. ci toivvv 6 KpeiTTtov 
Tov rjaco) i\€€i, pjovo9 rjpR^ 6 $€09 iXeiqa^r KOivtovucos 
pj€V yap Svdpamo^ inro Sucaioavvris ylvcTai koI pjeTaSl" 

loSanriv cov cXa^v 7rapa tov 0€OV 8va re <j>vauc^v evvouiv lo 
K€U aylaiv hva. t€ tols ivToXa^ aly ^reiderai. 

74. 'O 0€O9 S€ ovSepIav €)(€i Trpos rjpja^ if>vaucrjv 
ayiaiv a>9 oi t&v aip€a€a>v KTiOTCU ^iXovaw ovr €i iK 
firj ovTa>v TTOiOirj ovr A i^ vXrj^ Srjpxovpyoirj^ hrii to pkv 

1 5 ov8* oAcos* oj/, Tj §6 icara 7rdvTa iripa Tvy\dv€i tov 0€OVy 

€i prf Tis /iepo9 avrov kou ofioovalov^ rjpa^ r^ 0€^ toA' 

Aes^B. firjaei Xeyetv* kou ovk ol8* OTrcof dvi^ai Tis hrata>v 

TovTOv 0€ov iyva>Ka>9 iinZa>v w tov filov tov rjpjmpov 

iv oaois (I>vp6pje0a Koucoh. eaj ydp av ovra>s o firjd* i5 

2o elrreiv 0€fU9 fiepiKW dfJuapTdva>v 6 0€O9y ei ye Ta puepq 
Tov oXov fieprj kou avfmXrjparrucd tov oXov^ h Si firj 
avfirrXrjparriKd^ ovSc fjjiprj eirj av. dXXd ydp (f>va€i ttAoi;- 
ori09 ^v 6 0€O9 iv iXicp 8id ttjv avrov dyaBimjTa KijSerou 
r]fjijS>v firjT€ fju>pia>v ovTa>v avTOv firjT€ <f>va€i T€Kva>v. 

25 7S. Kou 8rj rj fjteyiarrj tJjs tov 0€ov dyaBfrrqro^ 
^vSei^i^ avTrj Tvyydv€L an ovra>9 i\6vTa>v rjfjuojv 7rp69 
avTOV Kou (l>va€i dmjXXarpia>fJueva>v ^roarreXw o/txcof 107- 
SeTOu. <pvaiK^ fjuev ydp rj rrpo^ rd T€Kva (f>iXo(rTOpryia 
Toli9 ^019 rj T€ cVc avvrjOeia^ TOi^ ofwyvcofjLoai ^iXia^ Beov 20 

30^6 6 eXeos €£9 rjfJud^ rrXovaio^ tov9 Kard fxrjSev axmp 
7rpoarjK0VTas rj ovaia rjfjuS>v Xeya> rj ^vaei rj SvvdfUi r^ 

15. ol^ tkw"] oC^' oXwff L. 30. irXovo-ioff ArceriuB. vrXovo-toK L. C. XVII. 8- 74— 77] STROMATUM. 196 

ciK€ict rr]9 ovala^ rjfjuoiuj fJLov<p Sk r^ ^pyov eJpai rov 
ffeXTjfioTOf avTOVy kolL S^ tou iKOura fvera aaKi^ams k€u 
SiSaaKaXias Trfp yvwriv ttjs aXrideias eirainjpftjii/lvov ch 
vioO^ffULV KaXn rriv fjLeyiarriv Traar&v wpoKairqv. ^ Trapa' 
vofjuai Se avSpa aypevovaiy a€ipdi9 Se t&v eavrov afjuap^ 5 
^STuiv €KaorT09 a^f^iyyeraiy** kcll &mv 6 0€O9 avauTio? 
Kcu T^ ovTi ^^ fJuzKapw avrfp os KaTaTrrqaact Travra &* 
€v\a0€uiv.** 

KE<t. IZ. 

y6. *Qff oiv rj eiruTTrifirj eiruTTrfrucfi kanv t^iSy a(f> ^y lo 
TO eTriaraaOcu avfjifiaiveiy yiverou Se t] KOTokrp^Ls avrg 
afjueraiTTWos inro XoyoVj oSto} k€u 17 ayvoui (JKorraaia 
eariv eucovaa fJLeraTrraoTUc^ vrro Xoyov, to 8€ fjueroarhrrov 
&9 Kou ro avvourKovfJbivov vc Xoyov iif) rjfuv. rrapaKOTOu 
Si r^ eirurrrifirj rj r kfimipia kou rf eiSriais, avveai? r€ kou 15 
variais kou yvmns. kou ri fj}v eiSriais eirujrrrifiri r&v koB^ 

30 oXov Kar eiSos eiri avy 17 Se kfnmpia eTrtarrjfiri TrepiXrpr^ 
TiKrij mrr€ kou oiov eariv eKaarov 7roXv7rpayfJU)V€iVy voriaiS 
Se eiriarfifiri vorfrovy kou avveais einarfifiri avfJifiXrfrov 
ri avfJLpXrfais afjuerairrooTOs rf avfJLfiXririKrj SvvafuSf a>v2o 
^povriais ean kou einarfifiri kou ivos kou iKoarov kou 
Travroav r&v eis eva Xoyov^ yv&ais Si imarfjfiri rov ovros 
avrov ^ imaTi^firi avfJUfMvof roi? yivofjuivoi^y aXf]dua re 
eman^fiTi aXrfiov^j fi Si e^i? rfj^ aXriOeia^ eirujrrfifiri 
aXrfi&v. 25 

yy. *H Si emar^firi Sta rov Xayov avviaroTou kou 

3S ofjijproeirrarro^ iarw aXX^ Xoytp* ivraSOa rfjv yvwnv4B9T. 
iroXvirpayfJUiVH. a Se fjffj rroiovfJUEVy fjroi Sia ro fiff 

I. ry Sylb. r& L. ptvovvi L. 

4. IVoverb. v. 22. 7. Proverb. xxviii. 14. 

5. dyptvcvat ex Proverb. dyo- 19. 9oiitov] voffmmt MS. Ottob. 

O 2 196 CLEMENTIS [Lib. IL 

SwoLcrdoi ov TTOLoviJi/^v rj 8ia ro firj fiovXEaOai rj Si 
afixf>6T€pa. ou;( hrrafieBa fjiv oiv^ erreiSfi ovre 8wafJi£0a 
ovT€ fiovXofJbeOoj ov vrj)(pfu6a 8^ (f)ep ehreLy aprrij efrudrj 
8vudfAe0a fxepy ov fiovXofxeOa Se^ ovk ea-pJev 8e w 6 
SKVfHo^y €7reu8fj fiovX6fie0a fievy ov Swdfieda Se. ^^ovSeh 
yap fwBrfrrf^ tmep rov SiSdcrKaXoVf apKerou Se eop yevci' 
fjueOa d)9 6 di&ur/coAof/' ov Kar ovavavy dSvvarov ydp 
tarov elvai rrpo? rfjv vrrap^Lv ro OeaeL ry ^vaeL^ to Se 40 
aL8iov9 yeyovevcu kcu Trjv t&v ovTa>v Beoapvav eyva>Kev€u 

10 KCLL vLow TrpooTjyopevirdai Kax tov rrarepa oTro t&v oLKeuov 
KoBopav fjLovov. TrporqyeLTai tolvvv rrdvra^v to PovXeoBcu' 
ai ydp Aoyiiccu SvvdfjueL^ tov fiovXeaBoi Slokovol 7re0u- 
KOXTL* OeXe^ (f^rja^ kcu Svvrfarj* rov yva^arLKOv Se kcu rf 
fiovXrjaL^ KOLL rj KplxTL^ Kcu rj aaKrjaL^ rj avrrj. ei ydp ai 

15 avrcu irpoOeaeL^y rd avrd kcu rd SoyfJLara kcu au KpiaeL^y 
Lva 8^ £aiv avr^ kou 6 XoyoL kcu 6 filo^ kcu 6 Tfnmo? 
oKoXovdoL ry evardaeL' KapSla 8e evOela eK^rjrel yv(oaeLs 45 
Kcu eKeivtav eTTCuleL. ^ 6 0^9 8e8i8a)(€v fue ao(l>uxv kcu 
yvS>atv dyia>v €yva>Ka.** 

20 KE<t. IH. 

78. IlfXXf>aveL9 fjuev odv kcu Trourcu dXXai dperou €u 
irapd T^ Mcoiwrct dvayeypafJLfJLevcu dpyrjv "^XXrjaL 7ravro9 
Tov fj0LKOv Tcnrov Trapaaxofjuevcuy avSpeiav Xeya> kcu 
aax^po(rvvrjv kcu (f>p6vrjaLv kcu SLKauxrvvrjVy KapTepiav re 
2$Kcu V7r0fju>vfjv Kcu rfjv aefJLvorrjra kcu eyKpdreuiv rrjv re 
ejTL T0VT0L9 evaefieLuv. oAA* 17 fiev evaefieia rravri wov 
Si^Xrj TO dvayrdra> kcu irpeafivrarov atrLov aeficLV kcu 50 
TLfjLov 8L8daKovaa. Kal Succuoavvrjv Se avro9 6 v6fju>9 

5. Matth. X. 34, 25. Luc vi. 18. Proverb. xxx. 3. 
40. 38. MdaKxnHra Sylb. «u dida- 

8. rd d«] rf dc Sylb. <ncoiMra L. C, XVIII. 8. 78—80.] STKOMATUM. 197 

7rapiar7f<ri TrcuSevtou ttju rc (f^poinjau/ 8ia ttj^ t&v axaOrf' 
T&v u8<oX(ov ociroyri^ kcll ttj^ npo^ tou irovrfnjp kou warepa 
T&v oXxov jrpoaKXrip^oaea}?, a(t> ^9 S6^9 olou Trrjyfj^ 
170 S. iroura avveai^ av^ai. ^^ Ovauu yap avopxov fiSeXvYfM 
Kvpupy evyai Se KaT€v0vv6vTa)v SeKTOu irap avr^'" «r€i5 
SeKTrj irapa Oe^ SiKouoavvr/ fiSXXov ^ Ovaia. 470 F. 

jg. TouxvTa kou tol rrapa ^liaaiy, ^ti fwt rrXrjOo^ 
T&v Ovaiav v/ioiv, Xeyet Kupto?,^* kou iraxra 77 mptKonrriy 
" Xve rravTa avvSeapjov aStKla^y avrq yap Ovaia 0€^ SeKrr/j 
KapSla avvT€Tptfi/i£vri Koi ^rjTOvaa tov TreirXoKOTa.^* 10 
5 ^^ ^vya SoXta fiSeXvyfia evourrt Oeovy aToBfUJOv Se StKouov 
SeKTOv avry." evTevdev ^vyov firf {nrepfiaivetv HvOayopa^ 
irapauvei. StKouoavvrf Se SoXia elprfTOU rj Tciv (upeaeoDV 
errayyeXiay kou " yXoiaaa fiiev aSiKG>v e^oXetToUj OTOfia Se 
StKOLuov iiroaTa^et ao(f>iav.** aXXa yap ^^ tow aoff^ovs kou 15 
({>povifAOV9 (f)avXov9 KotXovatp.** fiaKpov S* av etrj irefk 
T&v aper&v TOVT0i>v fiaprvpia? irapaTiOeorOat asrrdunj^ 
TavTa^ e^vfivovari^ ttj^ ypouf)7J9. eirei S* oiv Trfv fjiv 
avSpeioLV opi^ovrat hrurTrffirjv Setv&v kou ov Seiv&v kou 
10 Tciv fieroL^Vy t^v Se aoiA^poavvrfv e^iv etvou oupeaet kou 20 
(f>vyy a(o^ovaav tol t^9 (f>f}ovrjaeoi>9 Kpifioray rrapoLKetTOu 
Ty fiev dvSpeia fj Te virofwvrfy ffv Kaprepiav KotXovatVj 
eTrurTrjfirfv efifieveT&ov kou ovk efifjueveTewVj fj rc fieyoLXo" 
^vxiuj eirurTrffirf t&v (rvfifiouvovToov vTrepoLipovaot, dXXa 
Kou Ty a(o(f>po(rvvii rj evXoQeuL eKKXtat^ oSaa (rvv Aoy^. 35 

8o..$vAaic^ Se t&v evToX&v Trfprfat^ odaa airrSrv 
afiXafirj^ rrepiiroirjais eaTtv our(f>aXeia9 fiiov. kou ovk 3. frpoaiskffpwrtws Potterus col- p. 381, 27. 
lato Fhilone vol. 2. p. 381, 13. 4. Proverb. xv. 8. 
(qui verbo utitur npoaKtKkifpmiuifot). 7. lesai. L 1 1. IviiL 6. 
frpoa-jeX^crfttff L. II. Proverb. xL l. 

ib. nrfyfjs] avyfjs H. MS. : sed 14. Ibid. x. 31. xvi. 21. 
miyrjs etiam apud Philon. voL 2. 198 CLEMENTIS [Lib. H. 

€(mv avo) aifSpelas Kafyrepucou clvaij ovSe iirjv aveu 
(rai^poavirq^ eyKpoTTJ. avTOKoXovdoxkn Se aXkrjXaxs ol 15 
apemij kou wap (p ou r&v aperau axoXovOUuj jrapa TOvr(p 
Koi f] (Tdorrqpvay r^prjaL? od(ra rov eS €\ovro^. aKorw eri 
iirepL rovroDV StaXafioim^ r£v aper&v irepi iraxr&v av 
ehjpjBv €(rK€iipjevoCy an 6 plav e)((ov aperrjv yvaxrriKci^ 
TTocras exet 8ia rrjv ovraKoXovdtav. (wriKa rj eyKpomui 
8iaj0€(ri9 eartv awmpfiaro^ r£v Kara rov opOov Xoyov 
(fxxvevrcDV. iyKpareverou Se 6 Kareyjaov rw irapa rov 

10 opBov Xoyov oppias rj 6 KarexoDV avrov mrre pjj op/juav 
irapa rov opdov Xoryov. (roiA^po(rvvr) Se airrj ovk avev 20 
avSpew, eiretS^ e^ evroXwv ylverou hroplvrf ry diare' 
raypjev(p Oe^ (f>p6vrial9 re kou tj fUfirjriK^ rrj9 Oela^ 
biadeaeoa^ 8tKouo(rvvrjj KaJ0* ^v eyKparevopevot icaffapdi 

i&7rpo9 ev(refieiav kou rrjv hropjevrjv okoXovOod^ r^ Oe^ 
TTpa^tv (rreXXopjeOa e^opjotovjjuevot r^ Kvpixp Kara ro 
Svvarov rjpitv hrtKrjpot^ rrjv (f^vatv vTrdpxpvatv. 

8 1 • Tovro Se e(rrtv Sikouov kou oatov jjuera ^povrj^reoa^ 
yeveadaj,. avevSeh pjev yap ro Oeiov kou airaffe^j odev 

30 ovSe eyKpare^ KvpUos* ov yap vTroTrtTrret iroBet Trore, tva 2S 
Kou Kparfj^rrj rovde, tj Se rjjjuerepa (f^vats^ ejiiraBrjs odaa 
eyKpareias Seirou, 8t fjs wpos ro oXtyoSee^ avvaaKovpjevrj 
(rvveyyi^etv Tretparou Kara StdBeatv r^ Oela (f>vaer 6 ydp 
(rrrovSouo^ oXtyoSerj^j aBoLvdrov kou Ovrjrrj^ (f)v(reoi)9 pueBo^ 

9$ fH09j ro fjuev evSee^ Std re ro a&jjua 8td re rrjv yeveaw 
airrjv exoDVy oXiyoov Se Sia rrjv XorytKrjv eyKpdreiOV Beladai 
SeStSaypjevos, hret riva Xxryov eyet ro airetireiv rov vopjov 
^ dvSpi yvvouKos djnrexpvrjv dvaXafJifidvetv ;" ^ ovxt dv^ 30 
Spi^ecrOou rjjjuas fiovXerou jirjre Kard ro a&pua kou rd 

^oepya jirjre Kard rrjv Sudvoiav kou rov Xoyov eKdrjXvva- 

28. Deut. xxii. 5. C^a&ai L. tafdpfi{t<r6tu V. Recte 

ib. MpLCtirBai scripBi. avdpci- scriptum supra p. 458. C, XVni, 8. 81—83.] STROM ATUM. 199 

/lepow; rjpfXvwrOai yap tov aXrjOeixi a^oXaJ^ovra & rc 
v7rofiopai9 €P T€ Kaprepuu^ kop Ttp fiup kov t^ Tpmt^ kov 
T^ X6y<P kov t^ aarKrjcH vvKrayp t€ kou pjE0* Tj/iepav koll 
€1 TTOv fjuzpTvplov dt (u/JLaTO^ \aipmuTO^ iTTiKaTaXafioi 
Xp^la fiovXerai. 5 

8:?. HaXiu ^ €1 TL9** (fyrjal ^^veoDarl SeipafJL^yo^ oiKlau 
ovK e(f>Ori ciaouciaoLadai fj apnnX&va vh^vtov IpyaxTOr 

3S /i€W ii7i8err(D tov KapnroH /x^Tc/Aiy^ci/, rj irapdevov eyyvrj' 
(rd/ievo9 ovSeiro) eyrjfijev* tovtov? axf)eur0(u ttj^ (rrpaTcia^ 
6 (fHXdivOpayn-o^ KeXevei v6/jlo9j (rrpoprqyiKw /lev w firj 10 
'jrepunraipjEvoi rrpo^ ra^ eiriBvfua^ anrpodvpuoi r^ iroXefup 
i^vTrripercifjbevj iXevOep^n, yap ror opfjua^ oH mrpo(f>oururTOi)9 
Tols Seivois^ errairoSvofJuevoiy (f^iXavdpdnraos Se eTrcid^ Ta 
Kard T0V9 TroXifwv? a&rfXay dSucov elvou XoyurdfjuEvos tov 
fJLev firj ovourOou Toiv avrov ttovodVj erepov Se Ta t&v 15 

40 KafjuovTODV droLXouTrdipoos Xafiav. 

83. "^oiKcv Se 6 v6fU}9 Koii TTfV TrJ9 ^vxrjs ifJuf)OLlv€iv AnT. 
di^Speiap Seiv vofwOerdiv tov (f>vT€V(ravTa KapnrowrOcu koI 
Tov ohcoSofjajadfjLEVov oiKeiv koli tov fjLvdifJbevov yafjunv, ov 
ydp dreXeis to^ iXTriSa^ tol? durKrj^roun Kotra tov Xoyov 20 
Tov yvoHrTiKov KaTourKevdj^ei* TeXevrqcraLVTOs yap k(u 
^divTOf dvSpos dyaffov ovk daroXXvTai iXrri?. " eya>" (f)rj(ri 
" T0V9 ifjue (fxXovvTa^ dyoardiy* rj (ro(f)ia Xeyei^ ^ oi Se ifjue 
^rfTovvTes evprjaovcTiv eipfjvrjv^^ koIjL Ta e^s. Ti Se; ovxi 

45 ou yiajScqvoLuov yvvauKe^ r^ KoXXei r^ (r(fAv rroXefwvvTas 25 
T0V9 'Kfipaiovs ix aoD^po^rvvrj^ Si ducfxwiaj/ els dBeirnjfra 
imjydyovTO ; TTpo^reroupurdpjevau yap airrovs iK ttjs (rejjL" 
VTjs daKrj(reoD9 ei? iqSovd^ eroupiKO^ r^ KdXXei SeXeaurourou 
eiri Te tos rdiv elSdiXoDV Ovaia^ eiri Te tol^ dXXoSocira^ 

6. Deut zx. 5-7. Ottob. 
12. cfvin;pfrjtfi€y Sylb. f^vinjpr- 22, ProYerb. xi. 7. 
TovfMtpY. 23. Ibid. viii. 17. 

14. Xoytadfiffm] Xoyun^fiffMH MS. 27« avrcvs PotterUB. rovf L. 200 CLEMENTIS [Lib. H. 

^^HV^^^ yvvouKOSj yvvaxK&v Se a/Lia kou '^Soinj^ rfmj' 
devres dTreoTTiccu/ fuv tov 0€OVj dirlcrrriaav Se kcu tov 
vofwvj Kou fwcpov Selv 6 irds Aco); virax^ipios T019 ttoAc- 
fjuoi^ ywauc^up aTparrjyrjiiaTt eyeyovH €0)^ avrow kivSv^ So 

6 vevovTa^ dvej^ourure vovden^aa^ 0o/3of. 

84. AvTuca oi rrepiX£i<f)6€VT€9 ^tXoKivSvvm tov vmp 
cvaefieias dyoiva dpdpevoi Kvpioi KaTeaTr/aav t&v ttoAc- 
picov. ^dpxj^ oiv aoif^la? 0€oa€fi€uz^ avv€<n9 Sc dyicov 
7rpofirjd€uif TO 8€ yv&vou vofiov Suxvoia^ icniv dyaj0rJ9*** 

10 ol Toiwv ifirraBovs cf>6fiov mpirrovriTUcov tov vofiov viro^ 
\oLfi6vT€9 ovt€ dyoBoi avvUvai ovt€ ivevaqaauf r^ ovtl 
Tov vofjuov. ^^ cf)6fio9 ydp Kvpiov ^mfv rrouu 6 dc rrXavco-- 171 S. 
fievo9 oSvvrjdrja^TOu iv rrovoi^ oh ovk hrurKeimTai yv&^ 
ais»** dfuXj€L fivaruc&s 6 Bapvdfias ^^6 de 0€O9 6 rov 

^Srrourros Koafwv KVfHjevojv** (fn/al ^'Soirj kou vfuv aocfUav 
Kou avv€aiVj irrumQfirjv^ yvooaLv r&v Sucajuofimtov avrov, 
vrrofiovriv. yiv€a0€ oiv 0€oSlBaKTOL iK^ovvT€9 ri ^jr€LS 
6 KvpLos d(f> vfMVy Lva ejprfri iv rjfupa KplaeoDS row rov^ 
roov irrLfiovXovs»** dydrrrjs T€Kva kou eip^vrfs yvoMrruc&s 

20 '^poarjyop€va€v. mpL re rrfs fJieraooaecos kou KOUfoavuis 
rroAXoiv ovtodv drroxpri fwvov tovto €irr€lvy ori 6 vofws 
dnrayopei^L dS^Xcf)^ Sav€i^€LVj oSeA^oi/ ovofid^oDV ov fwvov 
rov iK r&v air&v (f>vvTa yovioDVy dXXd kou 09 dv ofiO' 
(f>vXos ^9 6fioyv€0fjuov t€ kou tov avrov Xoyov k€kolvod' 

25 vrfKmy ov Sucamv ikXiy^Lv tokovs errl ^prjfiourLVj dXXd 
dv€Lfuv(us X^P^^ '^^ yvcofjuus xP^pi^^^r^ou tols SeofJuivoLs* 10 
0€os ydp 6 Kriarris roiBxrSc xdpLroSy rjSrf Sc 6 fijeraSoTLKOs 
Kou TOKOvs d^LoXoyovs XafjLfidv€L rd TLfjucorara t&v iv 
dv0pdmoLSf TqfJbeporriTOL, xprjaTarrfray fJueyoiXovoiaVy €v(f)frf^ 

soplavj €VKX€Lap. 

3. fUKpov Sylb. fjLutp69 L. 15. Mi}] dfii L. 

8. Proverb. ix. 10. 18. tvptjTt Heinsius. rufnjfnu L. 

12. Ibid. xix. 33. 2x.Levitxxy.35. Deut.xxiii.19. C. XVIII. 8. 84—86.] STROMATUM. 201 

85« ^Ap ov SoKei (TOt (f^iXapOpanrla^ ehou ro irapay' 
Y^X/M TOVTO wmp KOKeiPO ^ /juadw mtrrjro^ avOrjfjuepoi/ 
a7ro8i8ovai ;** mnjmpderw Seip 8t8aaK€i eKvlveiv tov hn 
TW uTnjpealaif pjurOoVj TrapaXverai yapy OLpm^ 17 9r/x>-* 

^&0vpua Tov irevTjTO^ arpoifyjljcavTOs Trpos tovttiov. en (f^rialy 5 
8aveurni9 piq eirujT^ xpetoarov oiKiaj eve^Qjpov pjera fila? 
Xr/yf^pevo^j oAA* 6 pjev e^ irpo<f>epeiP KeXeveroDj 6 8€ eypov 
fi^ dpaSv^rOo}. ev t€ t^ OLprjTt^ Ta aTroTriTrTOVTa t&v 
8paypjaT<ov avaipeurOai KoaXvei tow KrrJTopaSy KoBanrep 
Kov T^ Oepurpj^ tmoXeiirecrdai ti irapaivel aTpnjroVj 8iaio 
TOVTOV eS pjoXa tow pjev KrrjTopa^ eig Koivcovlav kou 
fji£yoLXo<l>poavvrjv avvouTKoiv vc Toiv wpoUvou Tt t&v i8uov 
Toli^ 8eopjevoi9j Tci? irevrjai 8e a^oppirjv iropi^tov Tpo(f>oiv. 

20 86. ^Opas o7ra)f 17 vopjo0eaia ttjv tov Oeov 8ucaioavvrjv 
apa Kou ayaBanjTa KorayyeXXei tov wajaiv ai(f)06v(O9 15 
\oprjyovvTOs tos Tpo(f>oi9. ev Te atrry Tpvy^ to emevou 
TToXiv Ta KaTotXeuf>0evTa 8pe7rofJuevov9 kou to tol? aTTO' 
TTtnrovaa^ p&ya^ avXXeyeiv KeK(oXvKeVj Ta 8* avra kou 
T019 eXaa^ (rvXXeyovai 8uiTaaaerou. vou firjv kou ou 8eKaTou 
T&v Te Kapnr&v kou t&v dpefifjuaTcov evaefietv re ei^ ro ao 
0eiov Kou firj iravTa elvou (f>iXoKep8ei9j jUTaSi86vou ^474F. 

25 (f>iXav0poinria9 kou tol^ irXrjaiov e8i8ourKov. eK TOVTOi>v 
yapj olfJUUj tS>v airapx&v kou oi iepeis^ 8terpe(f>ovTO. rj8rj 
oiv (rvviepjev eis evaefieiav kou ei^ KOivoi>viav kou ei^ 
8iK0UO(rvvrjv kou eis (f^iXoLvOpanriav irouSevopjevov^ rffiBs as 
irpos Tov v6fju>v. ^ yap ov)^ 8ia pkv tov efi8ofJU>v erov9 
apyrjv avieorOou ttjv ^((opoLV irpo^rTarreij tovs irevrjTas 8e 
aSew Toh Kara deov (f>veuri Kapiroi^ '^pifjaOou eKeXevev 

2. Levit. xiz. 13. Deut. xxiv. 16. Levit. xxii. 30, 32. Numer. 

14 8q. xviii. 21, 24. 

5. Deut. xxiv. 10. 22. tdUkunto» PotteruB. MdaaMP 

8. Levit xix. 9. xxiii. 22. Deut. L. 
xxiv. 19. 26. Levit. xxv. 8 sqq. 20« CLEMENTIS [Lib. IL 

rrj^ (f^vacw T019 fiov\ofjJp(H9 y€(ofyyova7j9 ; ttw oZv ov 
'XpqaTOS 6 voiios kol Succuoovvr/f SiSaurKtxXos ; irdXiv t€ 
(xd ry mvrrjKo^rT^ erei ra avra ejrcnX^iv K^Xeva, a kcu 30 
r^ ifiSofupf TTpoaasrroSiSow hcdurT^p to iSiov ci n^ iv r^ 
SfJLera^v 8ui tukl mpumuriv aKf^/gpedfi j((opioVj rfiv t€ 
hriBvijJav t&v KTcurdcu 7ro0ovvT(ov mpu^pi^oDV XP^^V f^' 
iverpqiuv(p Kap7r(0(r€ci>9 tov^ t€ ir€via pjoKpa lyiroaypvTa^ 
8iK7}v iiTJ 8ia fiiov KoXa^oii£vov9 iXeoiv'' ^* iXernuHrvvai Se 
/coi irurT€i9 (f>vXaKa), ficuriXucaif^* ^^ €vXoyia de elf K€(f>aXriv 

10 roi; iiera8iS6vT09** kcu "6 iX€(ov irTooxow p/iKapurOi^' 
(reraiy* ori Trfv ayanniv ivS^iKvvTOU €1^ tov opuourv Siaz^ 
TTjv ayaarriv t^v irpos tov Srnuovpyov tov t&v avBpdoTnov 
y€vov9. 

87. Ex^e ii€v odv Kcu aXXa^ iK86a€i9 tcl 7rpo€ipriijAva 

15 ^vaucarripas mpi t€ ava7rav(r€G>9 kou ttj^ airoXrp^€0i}9 ttj^ 
KXripovoiua^y oAA* ovk iv r^ irapovTi AcAcicrai. ayami 
Se TroXXa\m vocltcu Sia TrpajomfroSy Sia xpri(rT6rr]T09y Si 
V7ropjovfJ9y 81 aj(f>6ovia9 kcu aJ^Xia^y 81 apwia^, 81 a/ii^- 
(ruccucias* aiupurros icmv iv rrcuriVj aSuzKpiro^j Kotva^vucfi. 

jQ TToXiv "cw 28179" (priaX " t&v ouc€ioi>v ^ (fyiXcov fj koBoXov 40 
a>v yvcopi^€i9 avdpdnroiv iv iprifiia TrXavdpevov vrro^vyuiVy 
airayayoDV omoSo^* kov oiv tv^ iwxpav a(f>€aT0i)9 6 
S^oTrorri^j puera t£v aavTov Sui(f>vXd^as a)(pi9 av Kopi'' 
(rrp-au oaroSo^. (f>vauc^v KOivooviav 8i8aurK€i to evprnjui 

^S TrapaKaToBfiKriv Xoyi^€a0cu /ii/de iivrjaiKouc^lv r^ ^P^^ I. ov addidit Hervetus confir- itmw, ikonr Mang. in fMv mutabat 

matqne Fhilo vol. 2. p. 39I1 36. deleto filf, male. 
licet verbis paullo aliis usub, r^ ib. Froverb. xx. 28. 

POfjM3nr^€»ra — ip ovxjL XPW^ '^ 9* Ibid. xi. 26. 

^iXiMpwra; 10. Ibid. ziv. 21. 

8. AfMv] A»v L. Correctum ex 1 1. r&v ofuNoy Arcerius. t6 HfiMw 

Fhilone L c. p. 392, 14. frfn^ (irf- L. 

Moff Mang.) diMiTaff ducoff, )v Koka- 23. Exod. xxiii. 4. Deut. xxii. 

Ctadtu fup ov Btfus, f*Xf f mtAu d* apay- l -3. C. XVIIL 8. 87—89.] STROM ATUM. SOS 88. ^ TLpoarayiM Kvplou vriy^ (io^ff*' w aXifim 
^iroud iiacXlpw ix TrayiSo^ daporov,*^ r/ &'; ou)(i tow 
ejn^AvSa? ayairop KeXeuei^ ou fwvov a>9 0iAovr /ccu avy^ 

45 y€V€i9, oAA* w iavrou Kard rc crcS/Lia koi ^jn/xj^v ; voi 
/1171^ kolI ra edvrj rerifiriKCV koi tw 76 /coiccSf TreirovqKoaiV 5 
ou iwTfainrovripH. avTUcpus youv ipTimv ^ ou fiSeXv^ 
AiyuTTTioVj oTi ndpoiKo^ iyevou icar AiyuTTTOv*^ rjroL tov 
idviKOV ri Kou irdvTa tov Koafwcov AlyuTTTiov rrpoaenrcov. 
TOU9 T€ rroXefiiou? kop rjSri tol^ T^iyeaiv icj^eaT&re^ aKrWj 
iXiHv TTiv TToXiv mipoifuvoi firprco vofu^urdai rroXefjuou^y 10 
axi^9 av avTOW iwucripuKevadfievoi irpoaKaXiacovTai rrpo^ 
elpfivriv. vai fj^v kou t^ aix/JUiXooTtp ou rrpio? ufifnv 

SoofuXeiv K€X€U€iy oAAa ra^ A' rffjuipa^ eiriTpeyjra^, 4^a)y 
mvOrjaai ow fiouXerou^ fixrafixf^vdaa^ uarepov w yafier^ 
vofjup auvipxpu* ouSe yap i(f> ufipei ra^ auvouaia^ ouSe is 
fji^v Sia fjuadapviap w eraipa^ dXX* fj 8id fjuovrfv t&v 
T&cvoDV TTfv yiveaiv yiveadou Tas^ ofJuXia? d^ioL 
172 8. 89. 'Opas (faXapOpomlajv fuer iyKpania^ ; r^ ipoivTi 
Kvpup TTJs cixfuiXttrrou yeyovan ouk eniTpeirei yapi^eaOou 
T^ rjSov^y dvouconrei Se t^v eirtBufJiiav SicurTrifiaTi fJuepue" ao 
Tprifievcp Kou irpoaen drroKeipei r^f oux/juiX<otou kou Ta^ 
Tpiya^y ipa tov i^u^purrov SuaooTnjaji €f)ooTa' ei ydp 
Xoyiafih? dvonreidei yrjfioUj kou yevopuivris ouaxpds dvOi" 
^TOU, emiTa idv Ti? ttj^ iiriBufiia^ KaraKopos yevofnevos 1. Proverb. xiv. 27. 

2. £xo(L xxii. 21. xxiii. 9. 
Levit xix. i o, 33 sq. Numer. xv. 1 2. 

6. ftmiatnmniptl Sylb. luofmwripti 

L. Recte Sylb. funfirannniptl, licet 
boc verbum alibi nondam sit re- 
pertum. Eadem corruptela 7. p. 
837. irp^ €x6p€vs atlHkapyvpoi Koi 
IMuroir6inipOL, ubi sensus oif fun^- 
n^wtipoi vel df u nit n w ^i nipoi postulat. 
Uaitatiufl est lunftriKOKios OfuniaiKaKos et luniauuuuuf d^vriauuuctip, quibuB 
partim etiam Clemens alibi usus 
eet. 

ib. Deut. xxiii. 7. 

9. Ibid. XX. 10. 

12. Ibid. xxi. 10, II. 

14. ots Mang. ad Philon. voL 2. 
p. 392. »s L. 

1 5. ovdi yap sciipsi pro o0rc yap, 
21. wpotrin V. wp^ Iri L, ut 

solet. 204 CLEMENTIS [Lib. U. 

jxriKen Koivmvuv ry ou^fjuiXdoTtp Kora^icoa^j firjSe Tnirffar 5 
(TKHP TavTTjv i^ivai SiaTdrreraij d\Xa firjdc eri Oepd" 
Traxvav e)(€iUj iXevdepav Se eluai kou ttj^ oucenlas a:iraX- 
Xarreadai fiovXeraij d)9 /x^ ywaiKo^ erepa^ imureXBovoTjf 
5 7rd0Yi Ti T&v KaTOL ^rfXoTVTrlap dmiKeaTcov. 
476 F. 90. T/ Se KOi e)(6p&v vTro^vyia dyOoK^opovvra ovveirL" 
KOv(f>l^€iv Kou avvey€if)€iv nfXHrTdara^L ; rropfHod^v SiSd^ 
CKtov ripJas Kvpw e7n\aip€KaK!xiv fif/ daitd^^adai firjSe 
€(f>i^S€a0ou Tot9 €)(0f)oiSy tva TovTOis iyyvfJLvoura/Juevov? vmp 

loT&v €)(Of)S>v 7rpoa€v)(€a0ou SiSd^. ovS€ ydp (I)0ov€lv kou 10 
eni T019 Tov mXas dyadoh X.V7r€ta0ou TrpoafjK^Vj ovSl fir/v 
eni T0T9 Tov rrXrfaiov koucois rjSovrjv Kap7rov(r0ou. ^ kov 
7rXav(OfjL€vov fjbevToi* (f^rjalv ^^€)(Opov tlvos viro^^vyiov vjprfs^ 
Ta TTJs Siaxf>opds 7raf)aXi7ro)v v7r€KKavfJuxTa di^ayayldv 

isd^roSos* T^ ydp dfjLvrjaria errerou rj KaXoKdyaOiaj kou 
Tovdrff rj ttjs e)(0pas SidXvais. €vt€v0€v ^ls ofwvouw 
KaTapTt^6fJue0aj rj Sc €ls €vSoufioviav x€tpaya)y€t. kolv tov 
€^ Sffovs e)(0fK)v vTroXdfirjs, TrapaXoyt^opjevov S€ tovtov »5 
dX6y(09 rjrot hnBvfjdq, rj kou 0vfi^ KaTOLXd&rjSy eiriarpe^ov 

30 avTOV eif KOLXoKdya0ioLV. 

9 1 • ^Af)a rjSrj KaTaff^alverou (f)tXdv0fKfftro9 kou )(prj(rro9 
6 v6fju)9 "6 elff ^pttrrov ^rouSayoDywv** 0€6s t€ airros 
dyados fJuerd StKouo(rvvrjs drr dp)(rjs tt^ reXos iKOurrtp y€V€t 
7rpoa(f)va)s €ts aayrrjf)ioLv Ke)(prjfuvos. " €X€€tT€j* (frrj(rlv 6 

35 Kvpu)Sj ^ tva €Xerj0fJT€* d(f)ier€^ tva d(f)€0^ vfjuv" w 7routT€y 
ovrcDs 7rotrj0rf(r€Tou vfuv^ d)s SiSoT€j ovtods So0T^a€TOu vfjuV 3. oUmlas] olKerlas L. Correxi 6. Tt] tht Sylb., Bublata interro- 
deteriorem fbrmam otKeriag, non gatione. 

minus alienam ab Clemente quam 10. o^ yiip scripsi pro oCfrr yop. 

UvBaydptot pro JIv6ay6p€tos et si- 2I.*A/ni] dpah, 

milia. De utraque forma dictum in 22. Qalat. iii. 24. 

Thesauro. oUias apud Pbilonem. 24. eXcfftrf PotteruB. Aforc L. 

5. rniKiarnw ex Philone vol. 2. 25. Matth. v~vii. Luc. vi 

p. 394* 30. dyffKtarop L. ib. v/au^ L. ^fiof L. C. XVm. 8. 90—92.] STROM ATUM. 805 

aow Kpa/€T€, wrm KpiBr^€xj6v d>9 \pq(TT€V€a6€y ovrm 
'^(prfarcuOriacTou, vfup'** " ^ /ierfxp /jjerp^m^ aimfJLerpriOrj' 
aerou v/uu.^* eri tov9 Tpo(f)^ SovXcvoirra^ aTtpjij^^crOai 
Ka>\v€iy roh r€ €K ^v^Iodp KaraSovXa^O^uriP iK€\€ipiau rrjp 
€LS TTOP SiScDaiP iviavr^ ifi86fJL(p. oAAa Kai iKera^ ecdi- 5 
Sovau cl^ KoXaaiP k(oXv€i. 7ravro9 oiv pSXKov aXrfil? ro 
XoYiov iK€ivoy ^ &(nr€p 8oKipja^€rcu xpvaos kou apyvpos 
6if Kapivovy ovTG)? €kX€Y€tou KapSw avdpdmoDV Kvpios*^ 4n T. 

35 Kou ^ 6 pkv iXe^/juov dvfjp pjaKpoBvpuHy €v iravri t€ peptp,' 
v&vri €V€(jTi ao(f>ia' ifima^Trou yap fJueptfjLva avSpl va^' 10 
fioviy ^povruTTris r€ ^v ^(mjv ^jrrja€iy kcu 6 ^r/r&v rov 
Oeov €vpfia€L yvSKTiV fjuera SiKauHTvvrjSy oe Si 6p6&s Cv^' 
auvr€s airrov Aprfvriv €5pov** 

92. 'E/iO£ 8€ 8oK€i KOi Tlv6ay6pa9 ro rjpj^pov ro mpi 
ra aXoya ^ipa irapa rov v6fJLOv €iXrj(f^ai. avruca r&v 15 
y€vv(ofjuevoi)v Kard r€ ras rroifiva? Kord r€ rd aijr6Xui kou 
fiovK^Xia rfj^ Trafxixprjfui diroXavaet&^ dTr(y€a6ai^ fir/Si 
CTTi 7rpo(f>da€i 6vaiS>v Xafjifidvovra^, 8iriy6p€V(r€Vy €Ky6va>v 

30 T€ €V€Ka Kou firjripooVy A^ rfpuepoTrfra rov av6pomov Kdroi^Oev 
arrh r&v dXoyoov ^(poi>v dvaTp€(j>oi>v. \dpiaou yovVj (fnjaiy 20 
r^ firfrpi ro €Kyovov kolv iTrrd rdf Trpcora^ rffupas* €i ydp 
firjSiv dvourioos yivercUy ydXa 8€ eirofifipelrou rous rero- 
Kviou^ €if 8iarpo(f)f^v ra>v iKydvooVy 6 drrotnr&v rrjs^ rov 
ydXcLKros oucovofiias ro reydlv drifm^ei rrfv (f>vaiv. duaoo- 
mi(r6a>aav oiv "'^XXrfve^ kou €i ns er€p69 i(rri rov v6fjuw 2$ 

2. Mattb. yii. 2. 17* mr^xttrBtu et Xafjfiapaimig ad- 

3. Leyit. xxv. 39 sqq. Exod. didi ex Philone vol. 2. p. 396, 21. 
zxi. 2 sqq. Deut. xv. 1 2 sqq. 1 8. ^xyAimw] iyyiiw» Fhilo. ^k 

4. rilp Wr wa» PotterUB. rrjt ih yomwp L. 

iroy L et Philo in cod. Bodleiano : 22. dc L. rc Y. 

nam vulgo tU Swav, sine articulo. 23. 6 anoanmw Sylb. 6 om. L. 

7. Proverb. xvii. 3. oKwnr&v m Doehnerus Quaest. 

9. Ibid. xix. II. xiv. 23. xvii. Plut. 3. p. 58. 
12. 24. dva^wrtiaBtiirap Sylb. diMTM- 

16. iroiftMtt y. irvfmw L. irri<r&wrap L. 906 CLEMENTIS [Lib. IL 

KaTaTpe)((op^ €i 6 fuu kou m aXoyoDP ^<p€DP ^pqareueraLj 
01 Se Koi ra r&p av0pmr(op iKrtdeaaiP iKyopa^ koitoi 

fJUlKpodcP KCU TrpO(f)7jTlKW9 OLPaKmTOPTOS OUT&P T^P aypiO' 35 

Trp-a Tov POfwu 8ia ttJ^ TrpoeiprjfjijEPris hnroXrj^* cl yap t&p 
SaXoytop to, €Kyopa Suxj^evypuo^ai r^f T^KOvarjs irpo rrj^ 
yaXaxTovxioL? oarayopetkiy ttoXv rrXeop hr dpOpcmoop r^p 
dfi^p Koi driffcurevrop 7rpo0€panr€U€L ypfOfiijPj tp A koL 
rrjs (f^vceay^y fJuxBr](r€ci>9 yovp fi^ Karaj^popSHrtp. 

g^. *^pi(f>oi>p fJUEP ydp KOLt dppcip ifjucf^opei^rOai imTe' 

^orfxxirroUy Kal w urci>9 d^iroXoyia ry Sia^ev^avTt rrj^ 

T€K0V(rrj9 To ^KyopOPy rf Se rov ttouSuw eKlBwi? rlpa t^p 40 

ouTtap €x€i ; ixprjP ydp firjSe t^p dpy^p yrjfjuu r^ fJLrfSe 

rrouSorroieurdou yXi\ofji4p(f rj 8i rjSoprj^ dKpaurioLP TrcuSo" 

478 F. KTOPOP yeyopepou. rrdXiP ai 6 ;(^crro^ p6fJU)9 d^jrayopetki 

15 i7/i^/>a rg avrg (rvyKotraffuciP €Kyopop Koi pajrepa. iprevdep 
Kou ^Pa)fjujuoiy €i KOLi Ti9 eyKuos KaTaSiKourO€iij rrfp erri 
0apdT(pj ov rrpompop icoatp inr^xryHP ttjp Tifjuopuw rrfHp 17 
iKT€K€iP. ovTiKpvs yovp Kou ocra Toip ^(pci>p KUO(f}Op€i 6 
p6fju)9 ouK irriTpeirei axpi9 av drroTiKrj a^f^ayux^eadouy 

20 fjuiKpodep eirixrxwp ttjp euxipeuip t&p ei^ avOpcyirop dJ^^ 45 
KOVPTCDP, ovtcds a)(P^ ^^ '^^^ dXaya^p ^(pcnp to eiriJUK€^ 
darereivePy tpa ip Toh dvofjuryepiaiv daKtjaaPTe^ rroXXy 
TiPi rrepiovata (^iXapdpcmui^ ip Toh bfjuryepiai XP^ 
acifJueOa. 

25 94. 01 Se Koi 7r€piXoucri^oPT€s rw yourripa^ irpio ttj^ 
a7ror€^a>^ ^(po>p TiPWP, ipa 8^ ydXaKTi dvaK€KpafJU€prjp 
adpKa Ooipdj^CDPTOU rdxf^op t&p Kvo(f>of)oufJL€Pa>p rrjp H9 
y€P€aiv KTi(r0€iaav firjrpav rrenroirjKaaij SioppfjSrjp tou 
POfJU)6erou K^XeuoPTO^ ^dXX ouSe iyjnj^rei^ dppa ip yd-- 2, lieyovo] lyy^wa L, sed in marg. ad Pbilon. vol. 2. p. 397. 

jjc. 7* <rrc^<rcvTov] ari^fr<rrvrov L. 

3. nfto«fnfTUim\ wpoporfnKm Mang. 29. Deut. xiv. 21. C. XVm. 8. 93—95.] STROMATUM. «07 

^oXcucri /iajTpo? avrov*** firf yap yivwOto 7] tov ^&vto9 
r/>607 Tjbvapji Tov ivaipedivTO^ ^<pov (fnjawj firfSe to 
TfJ9 ^anJ9 cuTiop avP€pyop Ty tov atofjuxro^ KaTavaXdoaei 
yiveaOo). 6 Se avT09 v6fW9 8iayopev€t ^^ fiovu a\o£pTa fi^ 
^/ioOi/*" Sei yap kou ^ tou ipyarqv Tpo^fnf^ a^iovaOai*** 5 
17S S. aarayopevei r€ cV tovt^ KaTO^evyvvpou wpo? aporov yij^ 
fiovv Kcu ovovj Ta^a fuev kou, tov irepi tol ^^ apouceiov 
aTOXpurdfuvosj SvjXciv d* afM firjSeva t&v erepoedv&v 
ojbiKUv Kou mro ^vyov ayeiv ovSev eypvTa^ airuobcrabadax ori 
fiTj To aAAoyevefj omp eoTtv apouTiovy fir/Te Koucia firjTe ' 
airo KOLKva^ bpfmfJUEvov. ifwl Se 8ok€l kou firjvveiv ^ 
aWrfyopia firf Selv eir urqs Kadap^ kou aKaj0dpT(pj irurr^ 
5 T€ Kou oari(7T(p TTJ^ Tov Xoyov fijeraSiSovou yeoDpyia^j Suorn 
TO fjuev ioTi Kadapov 6 fiovsy OV09 Se t&v aKajffdpTCDV 
XeXoyuTTOu. 15 

95. Aoc^iXevofJbBvos Se rg (JHXavdpamia 6 xptioTO^ 
X6yo9 fir/Si oaa ttj^ rffjuipov vXrfs. iarif SevSpOTOfJbeiv Tavra 
rrpoariKOV elvou SiSdaKeiy firjSe firjv Keipeiv hri Xvfirj 
(rrdyyv rrpo tov OepurfJUiVy dXXd firjSe ovvoXod^ Kapnrov 

rjfUBpoV Sui(f)6€ip€lV firjT€ TOV TrJ9 yrJ9 firjT€ TOV TTJ^ V^i^f * ^o 

ovSe ydp ttjv t&v rroXefJMov x(opoLV T€fiv€iv ea. vau firjv 
Kou y€ODpyiK(H wapd tov vojjuov kou rama (X)(f>€XrjvTou* 
10 KeXevei ydp ra veo^vra twv SevSpoDV hii Tpieriav €^9 
TiBrjveurOou rds T€ mpiTTos hn^vatis drroTefJU/ovTa^ virep 
Tov firj fiapvv6fJb€va rrU^eadou kou virep tov firj icaroiccp- ^5 a. ^(Tcir] (fnialp 17 irhp$ L. 17 cr^p^ Apud Pbilonem vol. a. p. 400, 16. 

om. Philo, qui haec verbis pauUo dpovpmf, sed cod. Bodl. Sporpw, pa- 

aliis expressit vol. 2. p. 399, 23. riter ex aporow corruptum. 

iravu y^ vmkafiw r&ai ttijfbv r^y 7* I^^ut. xxii. lO. 

rpotfiTiv (&vrot tjHva-fia y€¥€a6ai Kok 9. Efn fuj ex Fbilone p. 400, 28. 

napdpTvauf dvaiptBtvros, restitui pro fj ^*. 

4. Deut. XXV. 4. Tim. I v. 8 coll. 12. hr Zm/r L. iwiaiis Y. 

Luc. X. 7. Mattb. x. 10. 20. r^r yrfi Sylb. rrfs om. L. 

6. ipoTov Potterus. &poTpov L. 208 CLEMENTIS [Lib. H. 

fiari^ofjuemi^ ttj^ Tpotfnjs Si euSeuw i^aarOepelVf yvpovv t€ 
/ceu TrepuTKaTrreiv g>9 firiSeu irapafiXaffTovop kodXvh njv 
av^aip. Tov r€ Kapnrov ovk ia dperreaOai aTeXrj i^ 
dreXoivy aXXa fjuera TpteTiop erei TerdpT(p KoBvepdKrovTa 

S Trfv airapyjjv r^ 6^^ pera to T^Xeoo&fjvai to SepSpov. 

g6. Kltj d* av ovro^ 6 r^f yeoDpyla^ tvttos^ SiSajcrKaXias 
Tpmosj StSdcrKODV Selv Ta9 irapajt^vcHs t&v apapri&v 15 
emKOTTTeiv kou, ras* avvapojSaXXovaas r^ yovlfup Kapnr^ 
fjuxraia^ t7J9 ivvoias woasy earr av TcXeioDOy kou ^fiaiov 

10 yivrjTou to epvos Ttjs irioT^ays. ry rc ydp Terdprtp crci, 

iTTU KOLL )(p6vov XP^^ '^V ^Trf^^ovfJijevfp fiefialoos, 17 Terpa? 

T<ov dper&v KoSiepovTou ry 0€^ Trjs TpiTrj^ rfSvj pjovrj^ 

avvaTTTOvarjs eni r^v tov Kvpiov Terdprrjv vTroarcunv. 

480P. dvala Se ouv€a€(09 ihrep oXoKavTtofJuiTa* " oSros yap crot" 

^S (fnjal ^ SiSaHTiv layyv rroi^aou Svvajuv.** idv Se (fxorurO^ 20 
aoi Ta TTpdyfWTOLy Xafia>v kou Krrjadpjevos ia^v iv yvtaa^t 
TToUi Svvapuv. ifJuf>ouv€i ydp Std tovto^v Td t€ dyaBd tos 
T€ SoDpcds irapd tov 6€ov \oprjy€la6oUy kou S€iv rjpuaL? 
SuzKovov? y€VOfJuevov9 Trjs 0€w x^f^'^^^ aweipeiv tos tov 

20 6€ov €V7roiias Kal tow rrXrjaidj^ovTa? KaTaaK€vd^€iv kolXovs 
T€ Kou dyaJ9ov9, tva d>9 an fJUiXuaTa 6 pkv aax^poov tovs 
iyKpaT€i9y 6 Si dvSp€i09 tow ycvvouovs avverovs rc 6 

(f>p6vifJU}9 KOU SiK0UO9 TOV^ SiKOUOVS iKT^Xy. 

KE<t- le. 

2 6 97. 05ro$'- iariv 6 icar ^ucova kou 6fju>ia>aiv 6 yva^" »5 

aTiK09 6 fUfJU)VfJU€VOS TOV 0€OV KOjff* OaOV ol6v T€y firjS^v 

1. yvpovp Philo p. 402, 4. apovw 4. KaBupjMroyra PotteniS. koBw 
L. AratUB 9. «cal ^vr^ yvpwrai «eal p&avyra L. 

oirtpfiaTa ndvra paKtaOai. 1 4. Deut. viii. 1 8. 

2. irapaPKajarauo» Kalkvff rffv oCffi;- 16. la^xpv tP 'yM&crci] a-^paros 
(Tiv] vapaPKaoravfi r^v aCfiriauf ictf- ^<rx^> 4" ^^^ o^ npoath&nprat apud 

\vo¥ Philo p. 402, 5. Philonem vol. 2. p. 403, 35. C. XIX. 8. 96—99.] STROM ATUM. 209 

vapaXnroDV roiv €19 rrjv ivBexpiuvriP ofioiaKnv^ ey/cpareuoT 
luvo^j u7rofJUEvoi>v^ 8iKaioi)9 fiiowj fiamXevo^v r&v iraB&v^ 
IJteraSiSow £v €)(€ij d>9 tSjos n ioTiv ^iepyer&v kolL Xoy^ 
Ktu ^fjytp. o5ro9 ^ luyuTTO^^^ ipviaiv ^iv ry fiaa-ikeif, 09 
oif noig icoi SiSaxrKg*^ luiwviievo^ rov 0€ov r^ 7ra/>a- 5 
wX^ata xapi^eaOai* K0ivaKf)€X.€i9 yap ai rov 0€ov 8a)p€ai. 
^09 S* op €yx€ipg Ti Trpa4Ta€iM pj€d* V7r€p7j(f>avia9, tov 
30 0€ov irapo^veC^ (fnia-iv* aXoj^ov^ia yap ^wx^^ ioTt Kaxia^ 
a(f> ^9 Kou T&v aXXoDV KOLKuiv iJueravo€iv iccAeuei apiw^o- 
pjivois Tov fiiov i^ dvapiJUHrria^ 7r/oof r^v apueivoii ijuero^ 10 
fioX^v 8ia T&v rpi&v tovtoi^v^ oroiJLaTO^j KapSia^f ^ip&v. . 

98. ^viJifioXov 8* av ^trj ravra Trpa^oi>s piev ai x^^P^^* 
fiovXrJ9 8€ 17 Kap8ia kou Xoyov crroiJLa. kolX&^ oSv im Toiv 
pjeroLvoovvTODV Aprfrai to Xoyuov iK€ivo ^'tov 0h>v €iXov 
irfiiupov dvai aov 0€ovj kolL Kvpms nXero a€ arip£pov 15 
y€V€a0OLL Xaov avT^.** tov yap arrevSovTa 0€panr€V€iv to 481 P. 

35 ov iKenjv ovru i^oiK€iovTou 6 ftof . kov eh y tov apiBiJubv^ 
iir unjs r^ Ao^ Teripajrai* lupo^ yap (Sv tov Xaov 
aviiirXriposrriKo^ avrov yiverai anroKarajaTaBm i^ o5 tjv, 
kolX€itou 8€ Kou hc iMjipov^ To rroLv. aZrri Se 17 €vy&^ui 20 
iv T^ €Xia0ai Kol avvaaK^aai tol icoAAurra SuiSeiKvvraL, 
eini Ti Tov *A8aii aKf)€Xrja€v rj Touxvrrj olvtov €vy€V€ui ; 
mtr^p de aurou 0vrjTOf ovSei^* olvto^ yap av0pmroDV t&v 
iv y€V€a€L Trarrip. tol juv ouaxpa oSto9 rrpodvpjoD^ €iXero 

40 €jr6iJL€V09 Ty yvvoLUUj T&v $6 oXrfi&v K€U KaX&v rjiuXrjaevj 25 
€0* olf 0vrjTOV oBoLvaTOv Qiov^ oAA* ouic cip riXo^ av0' 
viniXXji^o. 

99. N(3€ 8€ 6 jji^ ovTOD yevopjevos m o *A8aii imaKOTrg 
0€i^ Suwto^erai* (pepo^v yap avTov av^K€ r^ 0€^. tov 

4. Matth. V. 19. 17. iKtTTfv Fhilo p. 407, 6. oc- 

7. Numer. xv. 30. rrnf» L. 

14. Deut. xxvi. 17, 18. 29. avrAv Potterua. aM» L. 

VOL. 11. P 210 CLEMENTIS [Lib. IL 

re 'Afipaafi €k rpmv Trou&cnroirjaaiievov yvv(UK&v ov 8i 
rj8ovr]9 iiroXavatVj 8i iXirij8a Se^ otfJLai, rov 7r\rj6vvai ro 
yepos €v apy^y et^ /wvo9 8uxJ8lyerai KXijpov6fJL09 r&v 
7rarp(p(ov ayaB&v^ ol Se aXKoi ^u^Kiadrjarap rrjs avyye" 
5 velas, €K re avrov 8i8vfJUov yevofjJva)v 6 vem-epo^ kXti" 
f)ovofJuei evapearos r^ irarpi yevofjuevos^ KOLt ras €v)(as 45 
Xafjifidveij 8ovX€V€i 8€ 6 rrpeafivrepos aur^* ayaffov yap 
pj^urrov r^ <pavX(p ro firj avr€^ovaiov. rj 8€ dKOvofJua 
(xSrrj Kou Trpo^fxrjriKrj kou rvTrudj. on 8€ rov ao^v iravra 

locoTt aoufycis firjvv€i Xeyojv ^'8i6ri rjXerjaiv fu 6 Oeos, &m 
482P. /iot iraina*^ kvos yap 8€u/ 6p€y€a0ou 8i8daK€i 8i ov ra 
irdvra yeyovev kou rols a^iois ra hrrjyyeXfUva v€fjuErou. 

100. KXrjpov6fJU}v odv rov airov^auov y€v6fJuevov rrjs 
fiaaiXeias avfiwoXirrjv 8ia rfjs Oeias ao(f>ia9 avayp(i(f)€t s^ 

^S Kou r&v TrdXou 8iKauov r&v Kara rov v6fwv kou irpo 
v6fju)v vofjufuos fi^fiuoK^rooVy a>v ou rrpd^is vofioi y€y6vajaiv 
€i9 rjfjLos. wdXiv r€ ad fiaaiXei rov ao^fiov 8i8daKa}v 
rov9 firj ofw^vXov^ itoueI Xiyovra^ avr^ ^ fiaaiX^v? 
Trapd 0€ov av iv rjfuv et^" id^Xovaup yv(Ofijj r&v dp^o^ 

20 fjuEvoov 8id ^Xov dperfj^ V7roucov6vr(ov r^ (nrov8aJup. 174 8. 
TiXdroDV 81 6 (f>iX6ao(f>os €v8aifjuovia9 r€Xo9 riBifjuevos 
6fJU)ia>aiv 0€^ (fyrjaiv avrfjv clpou Kard ro 8vvaT0Vj €ir€ 
Kou avv8pafJuov ir(o$ r<p 86yfJuxTi rov v6fiov — aX ydp 
fuydXai (f>va€is kou yvfju/ou iraB&v €varo\ovai ttods mpi 

25 T^v dXrjO^iov^ m (fyrjaiv 6 Tiv6ay6p€ios ^iXoDv rd Meou- 
aioD^ €^yovfJU€v09 — » ctre kou irapd rivoDV r6r€ Xayuov 
dvaj8v8ay0€Ls dr€ fJuoBrja^oD^ ojii 8v^ol>v. (fyrja) ydp 6 v6fJU)9 5 
'^ ajriaoD Kvpiov rov 0€ov vfju&v 7rop€v€a0€ kou rds ivroXds^ 10. Gen. xxxiii. 11. 2g. nvBaydptios Heinsius. irv- 

18. Ibid. xxxiii. 6. Bay6piot L. 

21. nXannv] Theaet. p. 176. 28. Deut. xiiL 4. 

ib. if>ik6<rofl}o$\ aotf^bs MS. Ottob. C. XIX. s. loo— 102.] STROMATUM. 211 

/xot; (l>vXd^T€*^ TTjv ijuev yap> i^oiUHmnv 6 uo/ws oico- 
XovOiau ovofjid^ely 17 dc Touxurq oKoXovOla Kora 8vva/w/ 
i^ofjLom. "y/v€0^€" (fnjaiu 6 Kvpio^ "cAc^/iOj/c^ icai 
OiKTLpfwv€9 a>s 6 TTarfjp vpmv 6 ovpapt09 OLKrippxov 
etTTO/." 5 

loi. *^vT€v6€v Kou ol 2rQ>£#co2 To axoXovOm Ty (jyvaet 
^v T^Xo^ etvai iSoyfjuxTtatzv tov deov ei^ (f^wtv fjuerovo^ 
fiouravTes^ evTrperrWy eiKtS^ r/ (f^vcrtf k(u eif (f^vra koL w 

loawapra kcu ei^ SevSpa Koii w Xi0ov9 StaTeivet. (ra^f^s 
TOiwv eipTfrcu ^ avSpe^ KaKol ov vootkrt vofiovy (A Sk lo 
ayaw&VT€s vofwv irpofiaXXownv mvrdis t^xos^ " (ro(l>ioi* 
yap " iravovpya^v emyvo^CTou ray 68ow avTrjs^ avota Se 
aj(f>p6va)v iv TrXavTjjr ^^hn Tiva yap eTrtfiXesjra) aXX! ^ eni 488 P. 
Tov irpqjov kolL r]av\tov #cal TpefwvTa fwv tow X6yov9 ;'* 
7) 7rpo<f)7jT€ia Xeyei. Tptrra Se eiSvj (fytXia^ BvSourKOfJuedaj i5 
icoi TOVTODV TO fJLEv TTpooTOv Kou apt(rTOv TO KoiT aper^v, 
(rreppa yap -q Ik Xoyov aydsmfy to Se SevT^pov koli fjulaov 

15 KOT afwt0rjVj KOtvoDVtKov Se tovto kou fjLeraSoTtKov kou 
jSioi^eAcs^^ icoo^ yap rj c/c \apiT09 (JHXia. to Se vararov 
Kou Tplrov rjfjuds fjuev to cVc (rvvrfOeias (f>afjivy d Se to KaB^ ^^ 
rfiov^v Tpeirrov koH fJuerafiXrrrov. 

102» Kot fJLOi SoKei TrayKoXiODs ^lmroSafw^ 6 Ili^a- 
y6peio9 ypdKfmv ^^tov (^tXiav d fjuev e^ eirtOTdfjuas de&Vy 
a S* €K Trapo\as dvOpdnroDVy d Se e^ djbovas ^^i^." 
ovKovv 17 fjuev ri^ i^rrt (^tXoa6^ov (JHXia, rj Se dvdpdnrovy 25 
rj Se ^(pov. T^ ydp ovrt eucoov tov Oeov dvdpomos 

I. ^Xdjarv] ^Xd^rrr L. Cor- 9. Xttfovf] XiftcKv MS. Ottoh. 

rectnm ex p. 703. Compendifecit 10. Froyerb. icxviii. 4, 5. 

Clemena quae apud LXX. Deut. 13. lesai. lxyi« 2. 

xiii. 4. leguntur, inlirm — nopiwrttrit aa. KaifUM Sylb. ni/iol L. 

Ktu Tovrop KftopfitfBfimtrBt Kai r^r iftt^ ib. nv6ay6p9ios Heiusius. nvSa- 

mjs avTov oKawTurBt xat avrf wpoart' y6ptos L. 

^ca^. 23. ray ^iav KlotziuB. Tat (rap 

3. Luc. vi. 36. Hoeschel.) ^/ar L. 

p a 210 CLEMENTIS [Lib. H. 

T€ ^Afipaofi ec Tpmp muj^moLrjaufjuEPov ymaiK&v oi &' 

rjoovrj9 oaroAavmVy oi eATTioa Si^ oifjmj tou TrAspuvai to 

yevos €v apy^^ w fwvos huxZiyerai Kkqpovofios rSaf 

7raTp(pa}v ayaB&Vj di Se aXXoi SupKurOrfaap ttjs avyy^' 

5 velas, eK r€ airov SiSvfJuov yevofjievcov 6 veujmpos Khf 

povofJUEi evapeoTos r^ Trarpl yevofJUEvoSj Koi tos orjpsti^i 

XofjifiavHj SovXevei Se 6 Trp&rfivrepos avr^* ayaBov yap 

fif/urTOv T^ (f>avX(p to piri aSm^ovauiv. rf Se olKOVoiJua 

aZrr) Ktu irfXXfyriTUcri Koi tvttucIj, ort Se tov ao(f)ov rmna 

lo eoTt aaj(f>£9 firfviki X4y(ov ^^ Sian rfXeqcrev /i£ 6 Oeosj em 

482P. /bUM iravTaJ** evos yap Sav opeyeadai SiSaaKu Si ov tol 

imvTa yeyovev koH rcw o^uhs tol eirrjyyeXfjLeva vefjuerau,. 

lOO. KXrjpovofJMV odv tov (nrovSouov yevofjuepov Tqs 
fiao-iXeias (TVfnroXtrqv Sia Trjs delas ao^uxs auayptxjfjjeiS^ 

'5 KOU T&V TTOXOU SuCOLUOV TOJV KOTa TOV VOfJLOV KOU, TTfH) 

vofjuov vofjufjuos fiefiuoKOTo^Vy Siv ou irpa^ts vopuot yeyovouriv 
ds rjfJLas. iraXjLv rc ai fiourtX&i tov ao^fiov StSdurKmv 
T0V9 firj ofJuxfyvXovs Trout Xiyovras avr^ ^fiauriXm 
irapa deov (rv €v rjfjuv cl," ideXovaup yviOfijj t&v apxo- 

2o fjLEvoov Sta ^Aoi^ aperrjs v7roucov6vTOi>v r^ (nravSaia.lU^ 
HXdTo^v Se 6 (fytXoaocJHis evSoufiovtas t^Xos TiBepjEm 
ofJUHooatv Oe^ (fnjatv avrqv eJpat Kaxa to Svvarovj em 
Kou (rvvSpafJuov ttcos* r^ Sayfjuxrt tov vofxjov — ol yap 
fuyaXat (f)va€t9 kou yvfivou irtxO&v ewrTOXpvai tto^ ire/H 

25 Tqv aXrfi^tajjy W9 (fyrjaiv 6 HvOayof/etos ^iXomf tol Mait;- 
a4to^ i^rjyovfievo^ — » €?r€ kou Trapd Tunov t6t€ Xoyu^ 
avajStSaydeis are fjuxBrfaefos ojtt Si^Siv. (fyrjai yap 6 vofUK^ 
^^ ajriaoa Kvpiov tov 0€ov vfioiv wofxev&rde kou Ta^ ivroXas 10. Gen. xxxiiL ii. 2g. nvBaydptun Hdnsius. rv 

1 8. Ibid xxxiiL 6. &ay6pio£ L. 

21. nXar»y] Theaet. p. 176. 28. Deut. xiiL 4. 

ib. ^cXiS<ro0off] ao^^ff MS. Ottob. ^^ C. XIX. s. loo— 103.] STROMATUM. 211 

i' fiov (j)vXa^T€** TTfu fijep yap e^OfwioHnu 6 vofws aico- 

T" XovOiop ovofWJ^ely 17 dc touivttj oKoXovOla Kora Svuafuv 

:j' i^ofioim. "y/j/ccrtfc" (fyrjaiv 6 Kvpi09 "cAc^/iow kou 
:»» e ^ oucTipfJLOves (09 o irarrjp vfjuov o ovpavi09 oiKripfJucov 
eoTiv. 5 

I o I . 'Ei^€i}^€i/ icot ol SrcDticot ro oicoAou^q)? Ty (f^wrei 
^v T€Xo9 elvou iboyfWTurav tov Oeov eis (fyvcriv fjuprovo-^ 
fwuravTe^ €V7rpeirmj eweiS^ 17 (f)v(ri9 kou cI^ (j)VTa kou, ei^ 

loawapra kou eis 8iv8pa koll ei^ XiBov^ 8uit€lv€1. cra^caf 
Toiwv Hpvfrai ^ av8p€9 kolk(h ov vootkri vopuovj 01 de ^o 
ayanr&VT€9 vofjuov irpofiaXKovaiv iavToh t^I^^o^** " (ro^id* 
yap ^^ 7ravovpyoi>v €jnyv(0(r€roLi tol^ oSow avTrjfj avouL Se 
axj^povoDV €v irXavTjjr "eTrl Tiva yap hrifiXe^ dXX fj eni 488 P. 
Tov irpqjov koll r]av\U)v Kol TpifjuovTo. fiov TOV9 X6yov9 ;** 
Tj irpo(f)7iT€ia Xey^i. Tpvna Se ^&q (f^iXia^ SiSourKOfJueday 15 
icoi TOVTODV To fjuEv iTpooTov KOLi apurTov To KoiT Aper^v, 
(rT€ppa yap tj €k Xoyov ayasmjy to Se 8evT€pov KOLi fjuiaov 

15 #car* afjuoiprjvj koivodvucov Se tovto kou fjLeraSoTucov kou, 
fiuo(l)€X€9y KOivij yap fj €K \apiTOs (f^iXia. to S€ wrTarov 
Kou TpiTov rjfJUEls fjuEv TO €K (rvvTjO^ia^ (f)afJU€Vy oi Se to Kaff* ^<> 
rjSovijv Tpeirrhv kolL fJuerafiXrrrov. 

102 • Kat fuw doic€i 7ray#caAQ)9 *lmr68afju}9 6 HvOa" 
y6f)€io9 ypaj(f)av ^ tov (f^iXiov a fju€V i^ hriOTafjuas d€&Vy 
a 8* €K rrapo^a^ avOpdnroDVy a 81 i^ aSovw ^(poDv.** 
ovKOvv rj fjuiv Tis i^m (l)iXoa6(f)ov (f^iXia, rj Se avOpmroVy 25 
rj 8€ ^ov. r^ yap ovTi ^ucodv tov 0€ov av0p(mo9 I. ^Xd£ar<r] ifnikafm L. Cor- 9. ^Bovt] \ifuvag MS. Ottob. 

rectnm ex p. 703. Compendifecit 10. Froyerb. zxyiii. 4, 5. 

Clemena quae apud LXX Deut. 13. lesaL Ixyi. a. 

xiiL 4. leguntur, mitr » wop cuorccrtfc 22. KoifUM Sylb. nifiol L. 

Kcti rovrov f^pfitfiifataBt Koi r^r ^f^ ib. Uv6ay6fMtos HeiDsiua. nvBa' 

y^p avrov axovo-ca^ leal avr^ ifpoart" y6ptot L. 

^fo^. 23. rair ^iov Klotzius. TOf (ras 

3. Lua yi. 36. Hoeschel.) ^iX/ap L. 

P 2 S12 CLEMENTIS [La.IL $ \ evefyyertovy €V <p Kai avros evepyerevrai' mrmp yap o 20 
Ku^pprfrqs apua ad^ei #ceu crw^erai. dva rouro otom T19 
air&v 'rvyrj^ ov (fyrjn r^ StSovrt " koXw c&oicay," aXXa 
^KoXcis 6£Ai70as*." ovTCo Xafifiavei fuv 6 diSow, SiSoHn 
SSe 6 Xapfidueou. ^ SiKcuoi Se oucrelpovai Koi iXeovaL^ 
^ X/^^^^ ^ ccrowat ohc^ope^ yfj^y oKaKoi <Se vTToXeuf^Ori^ 
(TOVTax hr airnjsy ol Se Trapavo/iovvres i^oXoOpevOTJaoPTai 
mr avrrjs.** kou /wt SoKel rov iriaTw Trpopjavrevopjevo^ 
'^OfiTjpos eipriKevcu ^ 5oy i^tX^." h(^PV ^ hrtKOvprjfreoVy 25 

10 uHi ixri peivrj eydpo^' errucovpia yap evvoia pkv avvSetraiy 
Xveroj, Se e)(0pa. aXX ^^ ei kcu rrpodvpJa TrpoKetrcUj KaBo 
eav ixji einrpoaSeKTOs^ ov Kaffo ovk eyet* ov yap tva 
aXXots aveatSj vfuv Se OXt^tSy aXX* e^ iaoTrjro? ev r£ 
vvv Kcup^^* Kcu ra e^rj^. ^ iaKoprrurev^ eSa^Kev rdis Tre- 

15 vrjatVy Tj StKcuoavvrj avrov pjevet ei^ rov cuojvcl* rj ypaxj)rj 
Xeyet* r^ yap Kar etKova kcu ofWuoartVj w kcu Trpoadev 
dprjKCLfJLev, ov ro Kara a&fjua firjvveratj ov yap 6efU9 
dvrjrov a0avar<f e^ofJLOtovaOcUj aXX rj Kara vovv Koi^o 
XoytafJLOVy ^ kcu r^v Trpios ro evepyeretv kcu t^v wpos rh 

20 apf)(etv ofJLOtorrjra TrpoarjKovroas 6 Kvptos evaxl>payi^efcu' 
ov yap cu rjyefjuoviau aa^fJLarcov iroumjatv^ aXXa Stavoia^ 
484P. Kpiaeat Karopdovvrcu' fiovXcus yap avSp&v oaitov ed jjLev 
otKOvvrai iroXetSy ei S* onco; . 5. Proverb. xxi. 26. ii. 21, 22. 

8. npoiJuiyr€v6iitifot] npayfuntvS' 
luvos H. MS. 

10. iwuKovpliq. — cCfyoca Hervetus 

et collata p. 172, 13. Sylburgius. 

iniKQvpict-^vvoiiq. L. 

zi. Cor. II viii. 12, 13. 

12. txa] ^XB ^'^ Aroerius. 

14. PBtJm. cxii. 9. 

16. rf yap Segaarius ad librum TiV 6 (r^f^fitvos nXovaiot p. 280. r& 
yap L. 

22. /SouXair — o&op] Euripidis ex 
Antiopa verba, ab Plutarcho aliis- 
que memorata, quos indicavit 
Nauckius Fragm. 220. p. 337 : 
in quibuB Clemens /SovXoIr pro 
yp^pmt posuit et, quod scriptori 
Christiano oondonandum, oaUnf 
addidit C.XX. S.J03— 105.] STROMATUM. 213 KEO). K. 

103. "H y€ firjv Ka/mpia kou airri cly rriv Oelav 
e^ofjLoiaHriP fiid^erai 8l uTro/JLOtnj^ airdd^iav Kafmovfjuevrj^ 
€1 r<p €vavXa ra eni tov ^Avavlav laTopov/ieva. &v eh 

35 K€u Aavi^\ 6 7rpo<f>iqT7js fjv 0€ia9 TrurreoDS TreFrXrjpoDfievos. 5 
^afivXoiva ^k€l Aavir/X^ KaBairep fjuev Aayr ra ^oSofjuz, 
rrjv \a\8aIoDV Se yfjv 6 ^Afipaafi 6 pupr oKtyov (f^iXos rov 
Oeov. KaTTjyayev oiv ci; opvyfjua 0Tipia>v efnrXmv rov 
Aavi^X 6 ^afivXoovuov fioun\iEw, avrjyaye Se avrov 
afiXa^ 6 airdvroDV fiaaiXw o 7rujrro9 Kvpu^s* ravrrjv 10 
Krrjaerou r^v imofJUivrjv 6 yvoDOTuco^ rj yvoxrrucosy 6uAo- 
yi^et Tretpaj^ofjuevo^ a)9 o yevvouos *loDfiy w *Ia>mf ev^ou 
KaraTTtvofJUEvos vrro Krjrov^. 

104. Kou rj Triartf avrov drroKarajarrjaet Na^vtrous^ 
40 7rf)0(f)rjT€vovroLj kov puerd XeovroDv Ka0€tp)(j9y, rjfjuepcocret rd 15 

drjpioj Kov el^ rrvp €fxfi\rj&gy Spoa^ur&rjaeraij oAA* ovk 
€Kirvpoi^aeraij fjuaprrvpffjaet vvKTODp, fjuafrrvpffjaet puEO^ rjfjue" 
pavj €v Xoyc^j iv fitcp, €v rpcnrcp fjuaprrvpfjarec ovvotKos odv 
rS Kvpicp, oapurrfj^ re kou crvvecrrtos Koerd ro irvevfjua. 
Stafjuevety KaBapos fjuev rrjv trapKay Kouffaphs Se r^v KapSiaVj 20 
fjyujurfievos rov Xoyov. " 6 Koafjuos rovrcf* cfyrjalv " ecrrav^ 
poyrai kou avros r^ Koafjup** ovros rov crravpov rov 
aoirrrjpos rreptc^epoDV eirerai Kvpicp fjuer Xyytov wrre deos 
4$aytos dyuov yevofjuevos- 

1 05. Tldcrrjs roiwv dperrjs fjuefivrjfjuevos 6 Oelos vopuos 25 
aA6£0€e fjudXtara rov avdpmrov eiri rrjv iyKpdretajry defjue" 
Xtov dper&v KarartBefJuevos roarrrjVy kou Srj nparrouSevet 

18. ^v Potterus. ffv L. 23. /icr txwov] Imitatur Home- 

19. dapurnis Sylb. ex Hom Od. ricum 6 d' lirfiTa /ur txwa jScuM 
1 9, 1 79. 6 Ofuar^s L. &toto Od. 2, 406. et alibi. 

21. QaL vi. 14. 214 CLEMENTIS [Lib. IL 

Tiims €cy Trfv Treparoirfinu ttjs iyKpanla^ otto ttj^ rSiV 
' ^^^ xpTjcecos oTrayopevcov fJLPraXafifiavetv rciv oara (fyvaec 
TTiovay KoBdmp ro tcov avciv yivo9 euaapKOTOTOv Tvy^ 
yavov* TpvifnjTiciai yap tj touwttj XPW^^ \opfjyeiTai. 
5 Xeyerai yovv Tiva tS>v (f>tXo€ro^ovvT(ov ervpjoXoyovvTa ttjv 
vv Ovv elvat (fxxvatj g)9 €19 Owrtv kcu (r(f>ayrjv pjovov io 
hrtTrjSetov* SeSoaOat yap t^Sc t^ ^(p(p yjnjxv^ wpos ovSev 
erepov 17 €V€Ka tov ray (rdpKa^ (r(f>ptySv. t&v t€ ixj9va>v 
6px)ia>9 dTTTjyopev^re peraXapfidvetVy areXXcjv rjfjuov tols 

10 hriffvpias iKetvci>v 0I9 firjTe Trrepvyta jirjTe XejriSef euriv' 

evcrapKia ydp #cat TrtoTrjTt Tciv aXXcov iyOvcDV oStoc 176 8, 
dta(f>epovatv. 
486P. 106. *EvTev0ev otfjuu kou Ta^ TeXerds ov fjuovov Tip£v 
^(^v dirayopevetv dTrTetrOat, oAA* eartv d kolI tcjv icora- 

^ 5 Ovofjuevoov VTre^iXero ttjs xp7j(rea>9 fjueprj 8t (urias ds 
urourtv ot fjLvarat. ei 8^ yojoTpo^ Koi tS>v vtto yourrepa 
KparrjTeoVy SrjXov co^ avcDOev irapetXrj(f>afjuEv irapd tov 
Kvpiov dtd Tov v6fJU)v ttjv eTrtOvfJuav eKKmretv. yevotro 8* 
av rcActa)^ tovto, ei tov v7r€KKavfJuxT09 t^s intOvfJua^j Trj9 5 

^c^Sovrjs XiycDj dvv7roKpiTG>9 Karayvoirjfjuev. (f>aurl 8e avTrj9 
elvat TTjv evvotav Kivrjatv Xeiav kou Trfxxrrjvrj puerd TIV09 
(UjaOrjaeoi>s. tovtu SovXevovra tov MeveXeci>v fjuerd ttjv 
*IXiov dXcoatv (fmriv opfiyaavra ttjv ^KXivrjv dveXetv g>9 
KOLK&v ToaovTa>v ouTiav yevofjuevrjv^ Ofjuo9 ov KaTtaxyaou 

25 wpd^at rjmjOevTa r^ icoAAa 8t o5 eifi ttjv dvdftvrjatv t^s 
rjSovfjs d(f)iK€TO. 

107. ''OOev e!rtaK(mT0VTe9 oi Tpay(p8a7rotol ovetSt" 
(rTUcm enefiofrjaav axrr^ 

av Vf m l<r€ib€S yjcunhv, iKpoKiiv (i(f>os 10 

30 (l>OiriiJL ibi^oi^ vpoi6Tiv alKdXXw Kvva. 

5. ru^ rwf ^iXoo-o^ouvrMvl Cle- 13. ik&vo»] fuSiwv Sylb. 

anthem : y. p, 304, 51. SYLB. 29. av d' — ] Eurip. Andn 629. C.XX.8.I06— io8.] STROMATUM. 215 

Koi TraXiv 

eyo) Sc dTroSexp/ML rou ^AvrurO^vrj "r^y * A(f>po8tTrjv 
Xeyovra ^kov KaTOTO^vaoufu^ €£ XdfioifUy art iroXXas 
Tffmv KaXa9 kcu ayaffa^ yvvaucas Stje^pOeipev** rov reS 
eparra Koxiav (fyrjai (Pvaetos* ^9 i/rrow ovre^ ol koko' 
8ou/jLove9 Oeov r^v voaov KaXowrw* SeiKwrtu yap 8ia 

15 TOVTfov TfrTauardai tov^ apjaBeoTepav^ 81 ayvoiav rjSovfjSj 
Tfv ov xp^ TrpoaUaOaij kov ^w Xeyr/TOUy rovT^m kov 
OeoOev hn rT)V ttJ^ irauSairoda^ Xp^uw SeSofJuevri rvy)(avri. 10 
Kcu 6 ^evo^&v avrucpvs' KaKuiv Xeycov rrjv rjSovfiv (fyrjaiv 
" (5 rXrjpjovy rl & av ayoBov (naday rj ri kolXov aKOTrets ; 
rjn9 ovSe r^v rS>v rjSeoov ejriJBvfdoLV avafJLeveiSy rrplv fJUEV 
rreivfjv icrOiovaay rrpiv de dc^v Trivovaay kou tva fikv 
tjShos <l>ayg9 a^airowv^ firjyajvoiifuvrjy tva Se tjShos Trivrj^ 15 

20 01V0V9 TToXvTeXeis TrapaaKevd^j kou tov Oepovs \i6va 
rr€pi0€ovaa ^rjreiSy Xva Se KaToucoifirj&g^ '^SeoDS^ ov fJuovov^WB. 
Ta9 KXiva^ fJUiXOoucasy aXXa kou ra vrrofiaBpa rous KXivous 
TrapourKevdi^rj.** 

\ 108. ''Odev m tXeyev ^AptaroDV ^rrpo^ oXov ro rerpd^ 20 
\opSoVy rjSovrjVy XvrrrjVy (f^ofiov, erriSvfJuaVy TroXXrj^ Sei rrj^ 
djaKrj(rH09 kou fJudyrjSy 

ovToi yhp, oSroi Kol Sia aXiy\y^v lata 

X^povat xai KVK&<rw iv6pdw»v Kiapy / 

Kou yap r&v (refiv&v oiofJUtvoDV hvou tov9 Ovfjuovs rj rjSovrj 25 
25 KTjpivovs rroiei Kara HXdroDvay art iKdarrj rjSovrj re kou 

I. irdXiy] Eurip. Or. 1287. ubi 20. wp6s Skoif-^x^] Haec in 
recte codd. c«cffic«^7nu. tres trimetroB redigere oonatus est 

3. *A9TurBimi] iyrwBhtpf MS. Qrotius in Excerptis p. 437. to- 

Ottob. tumque fragmentum Agathonis 

II. SwwoffAv] Memor. 2, i, 30. esse conjedt nihilo felicius. 
Xenophontis verba nonnullis vel 26. rnipivoui] nipiovs MS. Ottob. 
omissis vel compendifactis attulit ib. llXar«N«] Leg. i. p. 633. 
Clemens. Sequentia ex rhaedone p. 83. 216 CLEMENTIS [Lib. IL 

Ai^th; TTfXHTwacraakot r^ ccifiaTi rrjv yjn/x^v tou ye /jorf 
a(f>opi^ovT09 Kou airocTTavpovvTO^ iavrw t&v iroBS^v. " 6 
arroXwa^ ttjv ^v)^v rrjv iat/rov^* (f^rjaiv 6 Kvpios " ccocrct 
avrqVy* rjTOt pi^0Kiv8vva>^ vmp tov aayrrjpos axnrrjv 
5 imbvbovs coy avTos vrrcp rjfi&v TrejroirjKev ^ OTroAeray 
avr^v iK T7J9 rrpos rov avvrjOri fiiov Koivoovias. iav yap 
arroXvaai koL aTroarrjaai Kal a<l>ofMrai — rovro yap 6 
aravf)6s OTjfjuiivei — r^v ^yrjv i0e\T^aris rrjs iv rovr(p 
r^ ^v r^pyjfefos re kou iqSovrjs, ^^is aur^v iv ry iXwiSi 30 
10 r27 TTpoadoKOOfJuevri evprjfjuevrjv Kal avamiravfjuivrjv. 

109. ^irj 8* av rovTo fuXerrj Oavarov, ei fjuovais rcus 
Kara (j^vaiv fjuefi/erprjfjJpais opi^aij firjSev vmpofK^ovatus 
roiv Kara (j^vaiv^ irrl ro fjjaXXov rj rrapa (f^vaiVy ivda ro 
afMprrjrtKov (f^verat, apKeurdai fiovXoifJueda. ^ivdvaaaBou 
15 odv Set rrjv wavoTrXiav rov Oeov rrpos ro SvvouaOou iqfjuas 
(rrrjvai rrpos ras fJueOoSeias rov Sta^Xov^** ^ eirei ra oirXa 
rrjs arpareias rjfi&v ov aapKucoLy oAAa Svvara r^ Oeip^ 
rrpos KaBatpeaw oyyponfJuoiTODv Xoyvafjuovs KadoufMvvres kou 35 
rrap vyjtoofjua erroufMfJuevov Kara rrjs yvtoaea^s rov deovj kou 
20 ouj(fJuaXoiyri^ovres ttov varjfjua eis rrjv vTraxoTjv rov X/m- 
OTOv^ 6 detos (jyqatv arro^rroXos. opdphs Srj }(peia o(rrts 
Oavjjjurr&s kou ourvyxyroos rots Trpdyfjuourt ypfjaerau d<j> 
487 P. ODV ra rroBrj opfJuSroUj olov rrXovr^p kou rrevia kou So^ kou 
dSo^ia, vyteia kou voa^, ^co^ kou OoLvartpj rrov^p kxu 
25rj8ovy. tva yap a8ta(f)6pa>s rots 8uKf>6f)ots yprjaoDfJuoUy 
TToXXrjs rjplv Set Staj(f>of)aSj are 7rf)OKeKaK0DfJuev(Hs ouaOeveicL 40 
TToAA^ Kou 7rf}odiaaTf)o(j>y Kaxfjs ayoyyrjs re kou rpo^s 
fjuera afjuxJ9ias rrpoaTroXeXavKoatv. 

1 1 o. 'O fjuev oSv ofirXovs Xoyos rrjs KaB* rjfjuas (f)tXo' 
Zoao(f>ias ra rroBrj Travra ivoarepeiafjuxra rijs ^lrv)(ijs (fyrjaiv 

^ 2. Matth. X. 39. Marc. viii. 35. 16. Cor. II x. 4 sq. 
14. Ephes. vi. 1 1. 24. vyccig scripsi pro vyti^. C.XX.8.I09— III.] STROMATUM. 217 

cZrat T^9 fwXdoj^ K€U eucovarrjs kou diov ivonroafPpa" 
yuTfJuxTa r&v irvev/mTiKciv Swofjuewvy irflof as Tf iraXri 
ijiuv. tpTfOv yap olfuu r€U9 Kojtovpyois Svvdfjueaiv ivepyelv 
Tt rT}9 iSias €^a>ff -Trap eKaora TreipaaOaL eh ro KaTay(0' 
45 via-aaOajL Ktu i^iSiarroirja^aa^Oai row onrHirapuivovs axrrds. 5 
eirerajL 8* Akotws tovs puev KaraTraXaieaOaiy oaoi 8e 
aOkqriKayrepov rov ay&va fjuerayeipi^ovraj, irafifJui\ov ayto^ 
viadfjuevai kox fJLexpi rov are(f>dvov \a}pffaaxTai ai wpoei'^ 
prifjuevaL Svvdfjueif ev ttoAA^ r^ Xv6p(pf rore 8^ diravSciai 
Oavfjudj^ovarai rovs viKriif>6povs. r&v ydp Kivovfjueva^v a fjuev lo 
Kaff* oppfffv K€u tJHivraaiav Kiveiraiy d>9 rd ^^pa^ rd Se 
Kard fjuerdffeaivy d>s rd o^i/^a. Kweladai Se #c(u rwv 
d^^ytov rd (f>vrd fjuerafiaruccos (fxjuaiv eU av^rfaiVy et ri9 
50 avrois dy^vya elvai avyxpopi^^ret rd (f^vrd. 

III. ''E^cor fjuev odv oi Xlffoty (l>v(rem Se rd (f^vrd, 15 
6pfJLrJ9 re kou (f>avraaia9y rS>v re ad Svotv r&v rrpoetprf'^ 
fjuevoov Kou rd aXoya fjuereyei ^^. rj XoytKrj Se SvvoLfug 
iSia oiaa rrfs dpOpameias yjn^XJl^ ^^ d>aavrG>s rolis 
dXoryois ^(poi9 opfJuoLV o^iXety aXXd kou dtoKpiveiv rds 
176 8. (fxipraaias kou firj (rvva7ro(f>epe(rdou avrous* ai roiwv 20 
Svvdfjuets rrefH &v HpffKOipuev KaLXXrf kou S6^9 kou fWi)(eias 
Kou i^Sovds Kou rotavras rtvdjs if>avrouaia9 SeXHurriKds 
rrporeivovai r(us eveirt^pois ^n/xpusy Kaffdmep dt direXav" 
vovres rd 6pefjLfJuara 6olXXow 7rpo(reiovre9y elra Kotraao' 
(fHadfJuevou rovs p^ SiOKpiveiv Svvrjffevras r^v dXrjfftj diro 25 
SyjfejSovs rfSovrfv kou ro eiriKrfpov re kou e(f>vfipurrov in^o 
rov dyiov KdXXovs ayovatv SovXooadfjuevou. hcdarri Se 
dnrdrrj (rvvexpis evanrepetSofJuevrf rg ^XS '^^ (f>avraaiav 
ev avr^ rvTrovrou. kou Srj rrjv eucdva eXaffev Trepuf>epovaa 16. dvoiv MS. Ottob. bv9Uf L. tfvrcs L. 

24. irpoovuwrffr HemBterh. ap. 25. oir^ ^vdovr] cmh r^f ^rfvdotw 
Ruhnk. ad Timaeiim p. 138. irpoa- Sylb. 218 CLEMENTIS [Lib. IL 

Tov iraBovs 17 ^\nr)(rj rfis oiTia? oiiro t£ tov dcAexror kou 

Tr]9 rjimv avyKoraBwecos yivo/jueinj^^ 

488 P. ll^. 01 8* aijufii Tou Bao-iMiSvjv Trpooupn^/juxTa Ta 

TroBrj KaXeu^ eUodaaiy TrvejfuxTa Tiva Tavra kot oiaiap 

SvTrdpx^iv TrpooTipTrifieva Ty Xoyuc^ i/^i^ Kord Tipa 

Tdpayfpv Kou arvyyyoriv apxf^^7 aXXa^ t€ ad Trveupartov 10 

VO0OV9 Kou €T€poy€V€i9 (f>va€i9 7rpoa€jri(j>v€a^ou tovtojs^ 

oijov XvKoVy rriBriKoVj X^ovtoSj Tpdyov, ^v to, iSuofjuiTa 

mfSi TTiv ^^v)^v (f^aPTOu^oiJueva Tas eiriBvfJuas ttj^ ^jfvx^s 

10 Toli9 ^fpois €p/(f>€p&9 e^opjoiovv Xeyovaip* odv yap iSuopjara 

(f^pOVaiy TOVTOOV TOL €pya pXpOVVTaiy KOU OV pjOVOV T0U9 

bppms Kou <l>avT0uriau9 Toiv aXoyoav ^(poav TrpooouceiovvTou, 
dXXa Kou (f>vT&v KunipuaTa kou KoXXri ^XoHai 8ia to Koi 
^vT&v iSuopjaTa TrpooripTripjeva (f>€p€iv. 

15 113. ^^^X^^ ^ ^^ €^Q>f ISuopjaroLy oiov dddfjuivTOs ^S 
OKXripiav. dXXd pjjv rrpios to Soy/jui tovto SuiXe^ofJueda 
vaT€poVj ornivuca mpi ^yris BuiXapfiavoiJueVj vvv Se 
TOVTO /juovov TrapourriiJueiayreoVj w bovpeiov Tivos imrov 
KUTa Tov Troir]TiKov pvOoVj eucova a(o^€i 6 KotTa Bouri'- 

20 Xei&qv avOpamos €v ivl aa^pjUTi tooovtoov rrv^vfJUiToov 
BuupopoDV aTpoTov €YK€KoX7ruTfJuevo9* avT09 yovv 6 TOV 
BouTiXeiSov vios *lai8a)po9 €v r^ mpi 7rpoa(f>vovs yjn^f 
avvoua06fjuevo9 tov SoyfjuxTos olov eavrov Komjyopoiv ypd^^ 
(f>€i KaTOL Xe^iv ^ eav ydp Tivi 7r€urfjui 5^y, on pri eanv 20 

251) ylrvx^ fju>v0fjuep^9y ry Se r&v rrpoaaprripjaTaiv fiia rd 
rSiV x^ipovoiv yiverou rrdBriy 7rpo(f>ouriv ov r^v n/xovaav 
e^ovaiv Oi fju>x0rip6i rwv dvOpmroov Xey^iv, ifiidadriv, 
anrivexOriVy ouaov eSpouray firf fiovXofJuevos ivi^pyriaay Trj^ 
T&v KOLK&v eiriBvpias airos '^ytiadfjuevos^ kou ov fjujcx^^ 

30 adfjuevos toSs t&v rrpoaoLprripjdTODV fiious.^* 

114. "Ac? Se ry XoyurriK^ Kpeirrovas yevofjuevovs Trjs 

16. fjalp] fuif V. C.XX. 8.112—115.] STROMATUM. 219 

iXoTTOuo^ iv TjfJUM KTiaetof (f^oanivai Kparovirra^.*^ Svo 

25 yap St/ ylrvxa^ vTrorlOeraL kcu 0^09 iv rjiuv^ KoBamp ot 
HvOayopHOi, mpi (Si/ varepop eiruTKe^p/EBa. aXXa kcu 
OvakePTiPO^ irpos tvpos hrurrlXXwv avrtus Ae^ecri ypax^i 
mfk tS>v TrpoaaprrifiaTfDv " eh 8e itmv ayaOoSy o5 irap^ 5 
pTjaia f) &a tov vlov (JKtvepaHns, Koi 8i avrov povov 
BvvojTO av r/ KapSia KoOapa yeveadai Travro? Trovrjpov 
W€VfiaT09 i^wOovfuvov TTjs Ko^Sas. TToXXa yap evot^ 
Kovvra avT§ Trvevfwra ovk ia KtxjdapakiVy eKoarov de 
avT&v Ta tSia cicrcAci epya TroXXax^ iwfipi^ovTfov eiri'' 10 

30 0vfjuai9 ov irpoarfKOvams* Kal fUK 8oK€i ofWiov Ti imayeiv 
T^ TTOpSox^up rj KapSia* kou yap ixuvo KaTaTiTpSrai t€ 
tm Qffumrai koL TroXXoKts Ktnrpav TrifiirXarai avdpamtov 
aaeXyw ififuvovTtov kolL firfSefiiav rrpovoiav rroiovfuvtov 
Tov \copiovj KoBanrep aXXoTplov KaBeaT&ro^. tov Tpmov 15 
Tovrov Kou rj KapSla fJuixP^ I^V Trpovoias TVY\av€i^ oica- 
0apTO9 odauj rroXXioiv odaa SiUfJiovtov olKijTrjpioVy imiSav 
Se hnaKe^rirai avr^v 6 fwvos ayaBo9 rraT^p, rjylaaTai 

35#cai 0a>ri btaXafirreij #ca2 ovrm fJuaKapi^erai 6 €)(<ov rrfv 
TOiavrqv KapSiav, an oyj/erai tov 6e6v.*^ 20 

115. Ti9 c&v rf ah-ia tov fJi^ rrpovoeladax i^ ofxrj9 
TTfv TOiavrrjv yf^vx^v diraTaiaap rjfuv. rjroi yap ovk eanv 
d^ia Koi rrw &arr€p iK fjueravoiav rj rrpovoia rrpoaeiaiv 
avry, ^ ^vais aa^^ofjuevrj co^ avros fiovXerai Tvyxavei kcu 
dvayKfj Tavrrjv i^ ^^p^Cl^ ^^ avyyevetav rrpovoovfjuevrjv 2g 
fjojSefjuav rrapeiaSvaiv T0i9 oKaBaprrois rrapixeiv rrvevfuunVj 
iKT09 ei fjoj fiuurOeiq kxu auaOevrj^ iXeyydeirj. iav yap 8^ 

40 fJUETaporjaaaaj/ avTqv iXeaOai ru Kpeimoy tovt iK€cvo9 
OKODV ipel airep rj rrap rjfjuv aXrfieia Sayfuxri^eiy cic fjuera" 
fioXrjs rreiBrjvioVj oAA* ovk iK if>va€Oi>Sy ttjv aomrjpiap. 30 

3. nv^cryilpcioi HeinsiuB. wuBa- 23. koI wm PotteniB. col iriit 
yoftwi L. L. 220 CLEMENTIS [Lib. H. 

wnrep yap <u avaBvfuaxrw eu re yfjOeu ou rc otto nXim" 
TCDU els 6fjux,\a9 ovpiaTairraA Koi if€(f)e\<o8€i^ ' avoTpoipa^j 
ovT€os OJL T&v aapKLK&v eiTiBvfu&v avajbwms Ka\e^iap 
TrpoarpifiovTai yffvxo KaTaaKeSaj/pvovaai Ta etdwXa ttj^ 
S^^SoPTjs eiriTrpoaOe ttj^ ^i^y. 

1 1 6. *KTnaKOTOvaL yovv r^ ^arri r^ i/oc/)^ hrunra^ 
pAvr)^ TTJs ^X^s Tos €K TTjs hriBvfjJxK ava86a€Ls iccu4S 
7raxyvova7j9 ray avaTpo(j)a9 Toiv TraOav ci/dcAc^^c/a rjBov&Vj 
ypvaov 8€ aTro yrjs ovk alperaz fi&\o9y aXX axpe^^puEvo^ 

io8w\i^€TaXy e!r€LTa KaBapo^ y€v6pj€vos xpvaos okov^l^ yrj 
K€KaBapfJuevrf. ^ aiT€ur0€ yap kou SodrjaeraL vfjuv* tols i^ 
iavTOJV €\€a6ai to, KdWurra 8vvafiivoLs Acyerot. airtos d' 
rffULs Tov 8uifi6\ov TOLs €V€py€ias Kou ra irvcvfuxra ra 
oKaBapra €LS ttjv tov afmprooXov ^v)^v hrurmip^iv 

15 (fyafJLeVj 08 fxoL Sel rrXeiovoDV \6yoi)v TrapoBefJuevtj^ fmprvv 

Tov oLTrotrToXLKov ^apvafiav (6 Se Toiv ifiSofirjKOVTa ^v 50 

480 P. Koi avvepyos tov IlaJAoi;) icara \€^lv oiSc ttods \eyovTa 

^' TT/oo Tov rjfius TrurT€vaai r^ Oe^ rjv TjfJtciv to oucrjTrjpLOV 

T7JS KapSias (f^OapTov koll aa0€V€s aXrjO&s oSjcoSofJLrjTos 

20 vahs Slo, x^^P^^9 ^^ V^ 7r\rjprjs fJuev €iSoi>Xo\aTpias koll rjv 
(HK09 SoufJLovoDV Sia To rromv oaa rjv ivavria r^ 0€^** 177 8. 

117. Tay ivepyetas oiv ray tols SaifwvioLs icaroA- 
\rj\ovs irrLT€\€iv (fyrjaL tovs afuiprroi>\ovs^ ov)^ Se avra Ta 
7rv€VfJuiTa iv Ty tov arrifrTov Karoucelv yjn/XB ^^^^* Slol 

^Stovto kou hrul>€p€L ^7rpoaexer€^ Iva 6 vah^ tov Kvpiov 
iv86^0DS olKoSofirjdy. rrm ; fJuaB€T€ \afi6vT€s ttjv aff>€au/ 5. twiirpocBt L. inlnpoaBtv V. 1 8. otiapriptov] Karovcrfnipwp Bar* 

6. yovv] yhp MS. Ottob. nabas. 

9. ^(pvcroi)— ovK aZpcrot fiwkot 19. dXi;d»s-] its aKifiSt$ Bama- 

Sylb. xP^xrin^^avx alpvrai fidXos bas. 
L. 20. cidttXoXorptdr] cidMXoXarpcutt 

II. Matth. vii. 7. L 

16. Bc^Mwi/3ay] Epist. c. 16. 26. rrw BarnabaB. wtas L C.XX.8.iid— ii8.] STROMATUM. 221 

T&p ifuifrriwp, kou iKiricnnrns hti to ovofixi yeucifjuEOa 
5 Kcupoij TToXw €^ ipy^s Kn^ofjjeyoi.** ov yap oi 8alfiov€9 
Tffmv air^Xavpovraiy aXX ai afmpriaij (fyyjaw^ axf>UvTaij 
as ofwms hcdifois emT^XovfUv Trpiv r) wiOTeikrcu. 6i#cora>^ 
oiv dvT^K€ TOL hri^l^^fMfJueva ^ Sio €V r^ KaTOLKrfrrjpico 5 
rffjL&v akrfi&s 6 0€os KaTOiK€i €v rffuv. 7r(Sf ; 6 Xoyos 
axrrov ttjs TruTTecoSy rf KXrjais avTOV Trjs hrayyeXlas^ rj 
aro^^la T&v SiKauofJUXTODVj al ivToXoH ttjs 8i8a)(rjs.** olSa 
iyo) oup€(r€i Tivl ivTvxjaav, kou 6 Tavrrjs irpoiaTafJuevos 8ia 
Trjs }(frr)a€ODS eifmrKev ttjs rfSovrjS rfBov^ fJUzx,€adoUy avTO- lo 

10 fwXS>v rrpos rjbovrfv 8ia TrpoaTroirjTOv fMyrfs 6 yevvouos 
oStos yvaxrTiKos' €(l>ourK€ yap 87j avrov kou yvooariKov 
€ivoUy €7r€i oif8€v fjueya eXeyev ro meyearOai '^8ovr}s firj 
irerr€ipoLfJuevoVy iv ovt^ 8€ yevofjuevov firj Kpareurdaiy oOev 
yvfJLvaj^eadai 8i avTrjs ev avry. 15 

118. *EXdp0oa^v 8€ eavTov Karajao^i^fjuevos 6 oBXtos 
ry <l>iXrf86v€p reyyrjj. Tavrg 8rjXov oiv Ty 86^ koli 
* AfHaTiTnros 6 Kvprjvoiios TrpoaefioiXXev tov ttjv oLXrjOevav 
nvyfpvvTos ao(f>iaTOv. 6v€i8i^fjuevo9 oiv em r^ avvexjSis 

15 ofJLiXelv rg eraipcf. rp Kopiv0i^y "^^** Y^P ^^t^ ^AouSa 20 

KOLt OVK eXpfJUU VTT aVTTJS** TOiOVTOi 8€ KOLi ol (f>daKOVT€S 

iavTovs ^ucoXcup eireaOai anrofjLvrjfJuovevfJua ti TOvSpof 0e- 
povre^ iK rraparparrrj^ to 8€iv Trapa:)^prja6ou r^ aap^i. 481 P. 
oAA* 6 fjuev yevvouo^ KoXovetv 8€iv iSi^Xov tcl^ te rj8ovds 
Tdf T€ emBvfJiia^j kou t^ daKrjaei Tovrrj Karafjuipaivetv 25 
rd^ Tfj9 aoLpK09 opfjuif t€ kolI emBeaeis. ci Se eis rj8oprjv 
Tpdycov 8iKTjv iKyvOivTe^ olov i(l>vfipi^ovT€s r^ acofjuxrt 
KaBrj8wraBovaiVy ovk ei^ore^ an to fjuev poucovTou (f>va€i 
30 pewTTOV ovj rj yfn>xo ^ avTciv iv fiopfi6pcp Koucias KaTOpto-^ I. y9wv^uBa\ €y€v6iit3a Barnabas. . 13. ovdcV Sylb. oM L. 
6. wwt ex Barnaba. irc»» L sine 1 7. dvjkop oZp] dTXoMJri Sylb. 
interpunctione. 228 CLEMENTIS [Lm. II. pvKTOi 86yfia rfiovfjs avTrj^, w)(i Se auSplof aeirwrroKtKov 
/jueTaSuoKovro^p. tlvl yap oiroi 'SapSaiHviraXXov SLoxf^e" 
pova-Lv ; o5 rov fiiov SrjXoL ro hriypapLpja 

ravr* ^o) i(T<r l^ayov Kal iipiippiaa Kai iier Ipt^ros 
5 Tipmi* hraOov, rh Si TroXXa iccU Sxpta K€Lva KiKttirrai. 

Kol yhp iyi» aiFoMs ilfu NCvov fJLey6Xtii PaaiXeSaai. 

KoBoXov yap ovk avayK€uov ro Trj^ rjSovfjg iradosy eir^ 
axoXovOrjpja de \p^iaL9 tutl (f^vaLKou^y Trc/i/i;^ Si^jnL, piy^Ly 
yapxp. 2S 

10 1x9. Et yovv Tovrq^ Siya iruuv (uov re rjv ^ Tpo^fnj^ 
irpoaUfrOai ^ iraLSoTTOLeLVy kS^i)(6rj av ovSefjua ercpa xp^ia 
TavTrfs. ovT€ yap evepyeLa ovt€ SvaB^aLS ovSc piqv pdpo^ 
TL rjpjerepov rjSovri, aXX vnovpyias €V€Ka TrapfjXffev ch tov 
fiiovj wjmp Tovs aXas (f^aal Trjs rrapanre^tos Trjs Tpo^fnj^ 

15 xapLv. ri Sc acjyrivLouracra kou tov olkov KaraKpaTrjaaaa 

Trpayrqv eiriBvpIav y€vva €<f>eaLV kcu ope^LV odaav aXayov 

Tov K€)(apurpjivov avTy, kol tov ^ErriKOvpov rcAo^ etvai 

492 P. Tov if>LXoa6(f>ov aveir€ua€ OiaOai tt)v rjiSovr\v. 0€id^€L yovv 30 

aapKOf €vaTaj0€9 KaTaanffjui kou to irepi Tavrrjf irurTOV 

20 eXiruTfJUi. TL yap mpov rf rpvifnf rf ifHXrjSovos Xi\v€ia 
KOL irXeovaafJLOs mpiepyos rrpos fjSvTraBeLov aveLfJuevajv ^^ 
€fA(f>avTLKoi9 6 ALoy€vrf9 €v TLVL Tpay^LCL ypa(f>€L 

ol rrjt ivivbpov koI 8ie(ricar»/A^];i}$ 
Tpwfnjs i<l>* fltovaxai aa\$ivr€$ Kiap 
25 irov€iv OiKovTft oiii paiA. Towr 4. vwjT fy» — /ScuriXcvo-orl De 
epigrammate in SardaoApaUi ta- 
mulum, a scriptoribuB multis me- 
moratOy Cratetiaque Thebani pa- 
rodia accuratissime dixit Naekiua 
in libro de Choerilo p. 196 seqq. 
Ab Clemente sumsit Theodoretua 
De cur. aff. Gr. 12. p. 179, 14. 

ib. W y (ex Athenaeo 8. p. 
336 A.) ov L. Xffvotiff V (ex Athenaeo). anoMun 

ptpou fuydkfis jSa^rtXfvoa L. 

22. ifixfHtpnK&t] tfiKpanK&s Mei- 

nekius. 

23. duiTKaTmfianfs L« dccovcafn»- 
fUptft V. 

24. ^dowiuri traxBivns Meinekius 
ad Athen. yol. 4. p. 306. ^dopalatp 
ax^*vT€9 L. 

25. ^XoiTfr Sylb. iBfikoms L. C.XX. 8.II9— 131.] STEOMATUM. 288 

Km ra hri TOUT019 oaa aurxp&^ /jij^i^ eiprjTaty hra^lm Se 
T&v <f)iXri86pa}P. 

35 120. Aco iJLOi 8oK€i 6€uo9 o pofw^ wayKoJuos TOV 
(f^ofiov hrapTaVy 1v evXafiela kou irpoao^ t^u apjipifjLPiav 
6 (JHXoao^fM KrqoT/Tal rc kou rqpfiayi aSuxTTTorro? T€ kcu 5 
ava/mpT7iT09 €V iraxn Buipjlvtov. ov yap aXX(09 ciprjvri kou 
€X€v6€pla 7r€piyiv€Tou ^ 8ia T7J9 caravoTov kou avoarav* 
Stjtov irpo^ Ta9 Toiv iraBSiv rjpjSiv avTipayrfa^oa^. oStoi 
yap 01 avTayoovurrou rra\€i9 kou *OXvp,7rucol a^fniKoiv <09 
€hr€iv €uri 8pifivT€poi, kou pjaXurTa 17 ri8ovrjy ov povov p€0* 10 
rjfupavy aXXjoL kou vvKToap iv ourrdi? T019 iwTTvioi^ fjuera 

40 yofjT€ia9 8€X€ourTiKoi9 hnfiovXevovaa kou 8aKvovaa. ir&^ 
oSv €Ti 8iKouoi Kararpi^iv tov vofwv "^XXrfv^^ (f^ofifp kou 
avTOi TTJv rjSovriv 8ovXov(rdou 8i8ourKOVT€9 ; 6 yovv Sa>- 
Kparrf^ (f>vXoura€a0ou iceAcuct tol avoar€i0ovTa firj 7r€i- 15 
v&vTas (adUiv Kou firj Si^^&vra^ rriv€iv kou tol fiXefjLfJuxra 
Kou TOL (f^iXrjfjuxra t&v kolXojv m \OLXeir(lrr€pov aKopiruov 
Kou (fniXayyuov iov ivUvai m^f^vKora. 

121. Kot *AvTur0€vrj9 8€ fjuzvfjvou fjLoiXXov ^ rjaOrjvou 
oup€iTOLij T€ Qrjfiouo? KpoTrj^ 90 

45 T&v hi (^(rl) Kpdrci y^vxfjs ijBtL iyaXkoiUvij, 

oiO^ ivi xpfVfrtlfAV iovXovyAvri oM* M ipAruv 
Tri(vjir66oiV, ov8* cl ri <rvv4fivop6v iirri ^^v/Spt. 

Kou TO oXov erriXey^i 

498 P 

^doi^ ivipavohiibti dftcrt/Xttroi koX iKvairroi, ^^ 

idivarov PoffCK^uiv ikcvOtpCav r iyavwnv, 

3. &tlms 6 piftot] 6 6uot p6po£ M* th% awipiiropol clcri ^iXv/9|pi L. 
Sylb. 25, 26. HoB etiam yersoB e 

8. mmpaxffinms Sylb. ipnpaxff Clemente transtulit TheodoretaB 

irccr L. in Otpawm, p. 67 1. PO. 

18. 4^akayYi»w ex Theodoreto. 25. &yciimM] ^«ayMrrtM Theodoret 

^aXayywv L. •> Verumtamen cbcMmTM tolerari poe- 

22. xP^*^^ Sylb. x/nMr(tw L. sit HeBychius Atyofrrof : «Kora- 

23. ovd' cT rt avmpinop6¥ iart Kkaaros, PO. Alia V. in TheBanro 
<lHkvfip€i (debebat <^vfipi) Sylb. s. v. "AKPanm, 2S4 CLEMENTIS [LiB. II. o5to9 €v oXAoif €v6vpprifioua)9 ypau^i ttjs w ra axf>po'- 
SuTia ajKaTaxTyerov oppxis KaxanrXaxrpa eipcu Xi/JLOPy el Se 
/irjj fip6\op. TifivcovL Se r^ ^TOHKfp Ttfv SiSaaKaXiav 
/mpTvpovai KaiTOi 8uurvpouT€9 d KoypuKol ojSe irm ' 5^ 

S i^nXoaoif^iav KaAvr\v yhp oHtos <^i\o(ro0ei' 

ireivrjv diSclcricct Kojt yuaBjfrh,^ XayifiSvtir 
€& tLpTOif o^ov ItrxbSf imm€iv {Sbwp, 

122. riayrcy 8^ olrroi ovk aixryyvovTai aaxf^&^ ofio^ 
Xoyeiv TT/v c/c ttj^ evXafiela^ axpeXeiav^ iq Se aXriOr]^ kolLVISB. 

10 ovK aXoyos aocf^ia ov Xoyot^ yj^tXoL^ kox Oeairixrpxxxn 
rreiroiBvla^ oAAa aKeiraxmjpLOLs arpcaTOLs kou fivorripLOL^ 
SpaxTTLKoh T€us 0€iaL9 ivToXoL^ (Tvyyvfwaxrla re kou avva'^ 
aKTjaeL fuXer&aa Svvapiv Oevav Kara to i/iTrvcofJuevov 
fjuepos avT^9 vtto tov Xoyov XafjLfidveL, rjSrj yovv kou tov 

15 TroLrjTLKOv Atoff T^v alyiSa ypa(f>ovaL 

dciin)!/, fjv rtipi pkv rrivrrj <f)6pos i<rr€<l>dvwTai, 5 

iv 5' "EpiSf iv V 'AAkt^, iv Vk KpvStcraa ^Iwk^* 
iv bi T€ Topytlri icc^oX^ htivoto mkdpov, 
b€ivri T€ crpLfpbvri rc, Aihs ripas alyi6xoio» 20 123. ToL9 Se TO aoiyrfjpLov SLopav opOw SvvapuivoL^ 
ovK olSa €L TL (f)iXT€pov (f^oLvfjaerou TrJ9 rc aefivorqfros tov 
vofjuov Kou TTJs Otryarpos avTov evXafieias. aXXa yap otolv 
vrnprovov oSeLv XeyrjTou, iSawep kou 6 KvpLOs hri TLva^j tva 

flfl TLV€9 T&V ^rjXoVVTtOV OUTOV €KTOVOV KOU OTTO^OpSoV I. €^ppiip6ptit Potterus. €l6v 
pm»&»»9 L. 

•2. learafrXcur/ia] Konnrav/ia TheO' 

«doret 1. c. : idque Commelinas apud 
Sylburgium adnotat magis con- 
venire Cratetis yerbia a Diogene 
Laertio 6, 86. allatis 

7/Ntfra iravcc Xiftdr' W dc fi^, xp^ 

ib» M ftfj TCvrtHS dvi77 XPT^'^^ 
Pp6xot. Eosdem yersus' recitavit Suidas in 
y. Kpanjt. In Anthol. (Palat 9, 
127.) PO. 

5-7. ^iXocro^iay — "] Versus Phi- 
lemonis ez ^otrAffiois oomoedia, 
ez qua attulit Diog. L. 7, 24. qui 
tertium versum primo loco ponit. 

5. icafty^y ez Diogene Laert. «c.- 
y^v L 

16-19. Versus Homeri D. g. 

739-743. C.XX. 8.13^—125.] STROMATUM. 226 

10 qjcrtoaiVj ourm oxovcd^ ov^ m tmiprovQv^ oAAa r<Hs /i^ 
PovXo/nvois dj/aXafiea/ tov ffetov ^vyou tovtois vmprovov* 
t6l9 yap arovois kou our0€viKoi9 to fierpiov vrrcprovov MAV. 
8oK€i, Kou T019 aSiKois aKpoSucaiov To hnfiaXkov. oaovs 
yap 8ia to ^tAixcSf Trphs afmprias €)(€iv rj avyyv(0ijurf s 
wapeurepxeraiy olrot ttjv oKrjOevoLv annjveiav {nroXafifiar 
vovaiv Kou njv axHmfplav osiroTopiaVy koll avrjXeij tov fi^ 
avvoLfuipTOLvovTa firfSe avyKaToumo)fjuevov. 

124. E5 yovv rj Tpay^ia em tov ''AiSov ypatpei 

iS 'fp^s f olov Ti(€is haiyjov i^s IpoiTa, ^^ 

h$ oflfTt ToinntiKis ovt€ r^i^ X^P^ 
ffbei, ii6vov y (or€py€ ttiv imXS^ hlKf\v. 

KOLL yap €i fiTfSeira) rrovelv tol irpoaTOTTOfJueva viro tov 
vofAOv oloi Te e<7T6, aAAa TOi avvop&VTe^ w VTToSeiyfJuxra 
rffjiiv eKKeiTou KaXXxaTa ev avr^ Tpeipeiv kou av^eiv tov 15 
epcora trjs eXevOepia^ Svvapueda* kou rgSe olxf)eXoifjue0* avj 
Kara Svvapuv irpoOvfAOTepov ra fjuev rrpoKaXovfUvoij tol Se 
20 fUfjLovfjuevoij ra Se kou Svaamovfjuevoi. ovre yap ol wolXouoI 
Sucaioi Kara vofJLOv fiuaaavres arro Spvw ^colv iraXai" 
ijxirov ovS* oaro Trerpfqs. r^ yovv fiovXrfirjvou yvrjaiw 20 
ifkXoao^lv oXov9 avTOw (pepovre^ avedeaoLV r^ Oe^ kou 
eh iriarvv eXoyiadrjaoLv. 

125« KaAw 6 Tajvoav eiri r&v ^lvSS^v eXeyev eva — 
^lvSov Trapairrtofuvov eOeXeiv ISelv rj naaa^ ra^ rrepl 

3. itirpiovj itirpw MS. Ottob. Harip idafiaarot, ovd* dfuiXixof, 

lo-ia. srp^ If — ^l VersaB So- 10. w Ipwra] Verba comipta 

phoclis (fragm. 709), ut coDstat vel temere huc illata. & y*po^9 

ex Flut. Mor. p. 761. difkoi dc rdxa Herwerdenua. 

T^ wtpl T^y 'AXjayoTcv ical Hptirt* 12. /aJmw V Hartpyt^ pAmpf di 

atktta», Koi Evpvdliapf r^y 'Opf^cw, arip(ai ap. Flut., i. e. pmnpi ^ 

^i pAff Btw 6 'Aidtit "Epttri iroMi lartpfn, quae vera est scriptura. 

T& wpoararr6pitpop' Koiroi wpAs yt 1 3. rt^ ir. Hervetus, r& fiij L. 

rovs JXXovc Sbraifras o(kt r6 riri- 19. oirA fyv^ — ^] Hom. Od. 19, 

ffuecr o(ht rifp x^P*" o^> fu^i^ ^ 163. 

arip^ai rTfP 6tF\i^ biiafp' aidtirai dc 21. ovrovt] ovrow L. 

rov£ ipinmiSf ical popots rovrots ovk 

VOL. II. O 226 CLEMENTIS [Lib.IL 

TTOUov a7ro8ei^i9 pjoBeip. rjfup 8€ ouf^Oouoi impTvpaop 
mjyai iKaarrif rj/jLepa^ iv o(f>0a\fwi9 thmv OeoDpovfJUBvai 
TrafHmTCOfjuevojv aj/aa-KivSvXevofJijivoDV, tw K€(f)aXa9 otto^ 
T€fJivofJueva>v, tovtov^ iravras 6 irapa tov vofJLOV (f)ofios' 25 
5 €h \puTTov TraiSaycaYrjaa? avvricKrjae to evXafies kou 8i 
(UfJuaTtDV iv^eiKwadai. ^ 6 0€O9 &mi cV avvayoDYy Oe&v^ 
€v fJUHTKp Se deovs ^iaKpiveV^ Tiva^ Tovrov^y Toif9 iJ5oi^9 
KpeirTovaSj tow t&v ttoB&v ^iatpepovras, tov9 eKaarov 
&v npaaaovaiv eirurTafjuevovSj Toif9 yvoDOTiKoWj tow tov 

lOKoafAOV fjuei^ova^. icoi irakLv ^eyoD ehray Oeoi care koll 

viol vyj^iaTov Trdvres*** Tiai Xeyet 6 KVfHO^; T019 rrapat^ 

TOVfJuevoi9 o)9 olov T€ TTav To ovdfxamvov. Kou 6 oar6<rTo\o9 

496 P. Xeyet " vfjuiis yap ovKert corc iv aapKi, oAA* iv rrveu^ 30 

fjuari.^* Kou iraKiv Xeyci ^iv aapKt ovre^ ov Kara adpKa 

iSaTparevofJueda^^* ^aap^^^ ydp "icoi oufjua fiouriXeiouv ffeov 
KXrjpovofirjaou ov 8vvaTou, ov8€ 17 <f>6opd Trjv d/(f>6apaiav 
KXrfpovofJuelj* ^l8ov 81 m avOpoyiroi iiroOvrjaKere^ iic- 
XiyyoDV rffjjds ro rrvevfjui eiprjKev. 

126, \p^ Toiwv (rvvourK€iv airovs €is evXdfieuzv todv 

20 vrrainrrTovTODV toI^ rrdBeai (f^vyoL^evovra^ Kord tovs ovtods 
(f>iXoa6(f>ov9 Td TrourxUTiODVTa t&v fipoDfJudroDV kolL Trjv 
rrapd Tr/v Koirrjv €kXvtov dveaiv Kdi ttjv Tpv(f>fjv kou rd 35 
eis Tpv(f>rjv rrdOrj dXXois elvou dBXov fiapv, rjfjuv dc ovKeriy 
8&pov ydp Tov Oeov aaxfxxrvvrj to fjuiyurrovy " avros ydp 

2S€tprjK€Vy ov firj ae dv&^ ov8* ov firj ae iyKaTaXhroDy* 
d^U)v Kpivas 8id ttjv yvrjaiav oupeaiv. ovtod Toiwv rjjjuds 
evXafioDs rrpoavevai rreipoDfJuivovs iK^i^ou 6 ^prjaTOs tov 3. waaKtpivktvoiiivnp Sylb. pro 17. Psalm. Ixxxii. 7. 

iiya(rmydaXcvoficy»y. 24. Heb. xili. 5. 

6. Psalm. Ixxxii. i, 6. 25. ryjtoraXivrw ex Ep. ad Hebr. 

13. Rom. yiii. 9. ^jcaraXf/iroi L. 

14. Cor. I X. 3. 27. Matth. xi. 30. Rom. i 17. 

15. Ibid. XV. 50. C.XXL8.ia6— 138.] STROMATUM. 227 

Kvpiov ^t/yo9 €K irumxos cly iriariv Ivos rjvuy)(Ov Kwra 
irpOKomjv eXavvovTOs eKooTOV rjfioiv eig aamjpiauy 07ra>9 
406 npaiQKa^v Ttjf evSaipjovia^ mpiyevrjrai Kapnro^» ^^yi" 
verai Se rj acKrjai^* Kara rov K^v ^hnroKparqv ^ov 
fwvov Tov acifJuxTO?^ aXXa kou Trj? ^jn/^? vyieia aoKvirj 

^poifnji M M KE$. KA. 

1^7. *K7riKOvpo9 Se iv T^ p^ munjv firjSc Siyjnjv firjT€ 
piyovv rrjv evSaifJLOviav Ti0€fuvo9 Trjv uroOeov iire^fxovrjae 
(JHov^v axrefi&s ehroDV iv tovtoi? kov Ait Trarpl fiayeadax 10 
Sairep v&v aKaTO^fxtya^v k(U ovxt tAv Xoyuc&v kou 0eAo- 
a6(f>a)v T^v fiaKapiav vuajv Soyfwri^tov t&v yap airo Ttjs 
7]8ov7Js ap\ofiiva}v tovs t€ KvpfjvajLKow eunu kolL tov 

45 *^iriKovpov. TOVT0V9 yap riXos elvai Xeyeiv Suippf^v to 
rjSews Cv^» T€X€U)v Se ayoBov fiovov ttjv rfSovrjVy 6 Se^S 
^'EariKovpos kcu t^v ttjs aXyrjSovos vire^pHriv rjSovrjv 
Hvai Xey€i, aiperov Se elvai (fnjaiv rrpSrrov i^ iavTOv 
&f> iavTo irrunraraiy rravToos StjXovori iv Kunjaei imapypv. 
Aav6fia)(09 Se koll KaXXuf>£v TeXos dvai e(f>axTOLV rrav 
TO Koff avTov rroteiv ev&ca rov eiriTvyxpufeu^ iqSovfjs kou 20 
Tvy)(av€Wy o Te ^lepdiwfios 6 rreparaTrjrucos TeXos fJLevAoev, 
eufOL TO ouoixXrfroi>s C^v, TeXucov Se ayoBov fjJovov rrjv 

$0 evSoufijoviav. kou AtoSoDpos ofwioDS oerro ttjs avrrjs al- 
peaeoDS yevofuvos TeXos oaro(f>aiveTou to aoxXrjTODS kou 
KOiXois ^v. ^5 

1^8. *EffriKOvpos fJiiv aSv kou oi KvprjvouKol to rrp&rov 

(HKeiov (f>axrui rfSovrjv elvou* eveKa yap iqSovfjs rrapeXBovaay 

(f>aalvy t} aperrj rfiovrjv iveiroirjae. KaTO, Se tow rrepi 

179 8. KaXXjuf>&vTa eveKa fjiiv ttjs i^Sovfjf rrapeurrjX0ev rj aperrjy 

17. ^i^cv] ^fFw Menagius ad 18. vwapxpnt Hervetus. imapx^^ 
Diog. L. |o, 156. L 228 CLEMENTIS [Lib. H. 

')(pov(o 8^ inmpop to mpl avrrfv koXXo? KartSoixra uro- 
Tifiov iaurrjp r^ oipxjj TOirr^art Ty i^Sou^y irapea^v. oi 
Si 7r€fH rw *ApurroT€Xri t€\o9 oaroSiSoaa^iu elvai to ^fjv 
KOT apenjPy oure Se r^p cvSoupopiap ovn ro TeXo^ Traurrl 
5ry Tr/p aper^v expPTi rrapeum,* fiatravi^opjeuou yap k€u 
Tvypu9 dfiovXrjTOi^ mpnriiTTovTa tov cocf^ov Ktu Sia raSra 
€K Tov ^rjv ourpevto^ iOtkovra 8ia<f>evy€iv prj eivai prpre 5 
/mKapiov prfT evSaipova. Sei yap kolL \p6vov tlvos t^ 
apery, ov yap iv pia rjpipa TrepLylverai^ 7 kou iv TeXeup 

10 avvioTaTai^ ejvH pfj eoTLVj coy (f^afrL^ ttolls €vSaipai>v rrorre* 
TeXeios S* av eirj ypovos 6 avOpmnvoi^ fiios^ avprrXrj^ 
povadai Toivvv tt/v evSoupoviav €k ttjs rpLyeveias twv 
ayadoiv. ovr oiv 6 Trevrj^ ovO* 6 aSo^o^y aXX ovS* 6 
errivoaosy aXX ovS* ap oiKerrjs g tls Kar atrrovs* 

15 129. YldXiv S* ad Ttfivoav pJev ^tokkos reXos rjycLTOu 
To Kar dperrjv ^v^ KXedvdri^ Se to opjoXoyovpjivoas t^ 10 
497 P. (l)va€i ^v €v T^ €vXoyurT€lvy iv Ty t£v KaTa (f>vaLV 
€KXoyy K€La6ax St€Xdpfiav€v, t€ ^AvTirraTpos 6 tovtov 

yVtOpLfJLOS TO T€Xo9 K€ia0OU €V t£ SLrjV€K(09 KOU oTTapa- 

20 fiaToo^ €KX€y€a6aL pkv to, Kard <f>vaLv, dmKXey^aOou S€ 
Ta rrapd (f>vaLv v7roXapfidp€L. * ApxiSrjiios t€ aS ovroos 
i^rjy€LTO €Lva4t to reAo^ iKXeyop^vos' rd Kard (f^vaLv 
pjeyL^rra kcu KvpLdrraTOLj ov\ olov T€ ovra vmpfiaiv^iv, 
irpos TovTOis eri UavouTios to ^v Kard rds ScSopjivoLS 

35 i^plv eic (f)va€0i)s d(f>oppjds tcXos dTr€(f)7jv(XT0. hfi TrSai rc ig 
6 noa€iS(ovL09 To ^v O^oopovvra ttjv t&v oXodv dXrjd^LOv 
Kou rd^iv Kou (rvyKaTourK€vd^ovTa avTov Kard to SvvaroVj 
Kard prjSlv dyop^vov vrro tov dXoyov pjepovs ttj^ ^X^f • 

TLV€9 S€ Toiv V€(aT€p(OV ^TOJLKoiv OVTOD^ dnriSoaOLV T€\09 

3O€LV0Uy To ^v dKoXovOoas Ty Tov dvdptmov KaTOUrK€UQ. 

2. rovrrvn] ovr«f tfxti in mar- i*j. w Tji\ fj t6 Menagius. 
giue L adscriptum a m. rec. 27. qMm Sylb. ovr^y L. C.XXI.8.i39>i3o] STROMATUM. 229 

Ti StJ aoi *AplaT(oiHi KaraXeyoifi av; t€\o9 outos etyai 
rqv a8ui(f>oplav €(f>ri^ to Se aSid(f)opov oarXw a8ia(f)opop 
mroXeiirei. fj tol ^HplWov €h /leaoi/ 7rap(xy(H/i av ; to 

20 KaT im(rnjfirjp ^i/ rcAoy €W(u TiBrj(nv "H/xAAoff. tovs 
yap cVc r^9 *AKa8rjfjuas vearrepov^ a^iovcri Tive^ rcAo^S 
cpiroSiSovou TTfv aaxfxiXrj irpo? Ta? (fxivTaaw arroyrjv. 
V€U piqv AvK09 6 mparaTriTUCo^ tt/v aXrfitvriv yapav Trjs^ 
'^n/Xrj? rcAoff cXeycv eivaij m AevKip.09 ty/v eni Toh 
Ka\oi9. K/MroAooff Se 6 kou avros mpnraTriTiKos rcAeto- 
rriTa cXcyej^ KaTa (f>vacv ^vpoovvTos fiiovy rqv €k t&v io 
Tpi&v yevoiv (rvfirrXrjpov/JLevrjv rrpoyovucqv TeXeianjTa 
/irjvvoDV. 

130« OvKovv eni tovtois apKovfUvov^ KaroaravaTCov^ 

35 (f^iXoTL/irjTeov Se a)s evi fiaXuTTa kou tol rrpo? t&v (f>vaiK&v 
SoyfJuxTi^ofUva Tre/M tov 7rpoK€ifjuevov TrapaBlaOax. * AvaJ^a^ 15 
yopav fvkv yap tov KXa^ofJueviov ttjv Oeoaplav (fxivou tov 
filov TeXos elvou kou ttjv irro Tavrqs iXevOeplav XeyovaiVy 
'HpaKXeiTOv re tov 'E(f)eaiov ttjv evapecrrqaiv, YlvOa" 
yopav 8e 6 HovTiKOS 'VLpoucXelSrjs 'ixrropel ttjv eirurnjfJLqv ^WB, 
TTjs TeXeionjTos t&v apidfi&v ttj? ^v^9 ev8oufJU)vioLV eivou 20 
wapaSeS^DKevou. aXXa kou ol ^AfiSrjpirou TeXo9 xmap)(eiv 

Z^ SvSajaKovaiVy AqfJLOKpiTOs fiev ev r^ rrepi TeXov? ttjv 
evOvfJuaVy rjv kou eve^rroD Trpo^rqyopevaev^ kou rroXXdjcis 
emXeyu "rc/n/fip yap kcu arepTriq oZpos tS)v TrepiqKfJUi'' 
k6t(ov.^* 'E/caraTor Se avTapKeuw^ kou Srj * ArroXXoSaro^ 25 
6 Ikv^uajvos TTjv yjn/xayayyiavj KaBarrep ^avauf/avq^ rqv I. Karakeyoifi Sm scripsi pro «mra- 

8. AffvMfioff] Nomen aliunde non 
cognitum et hand dubie corrup- 
tum. Acvjainrof Sylb. cujus v. 
annot 

20. aptBii&¥ PottcrUS. dprr&tf L. 

24. wtpuiKiuuc6T»p] Verbum ne- que alibi lectum et per se bus- 
pectum. Democriti sententia ab 
iStobaeo Flor. 3, 35. sic scripta 
affertur, Spot yiip avp^piow ffol 
dirvp/(pop€W (d<rup/(fi6p9t¥ L Din- 
dorifius in Thesauro s. v. 'Ao-vfi- 
<l>opos)^ Ttpyjtts «li mpirUi» 230 CLEMENTIS [Lib. H. 

oKaraTrXri^lav. ravrqv yap €(p7j vtto Atj/jlokpItov dBafi" 
fiirjv Xey^crdojL. ert irpo^ tovtols Aioriiio^ ttjv iravTeXeuiu 
T&v aya0&Vy rjv eveaTO) Trpoaayopevecrdaij reAo^ oeir^xfnjvev* 
TrdXiv *AvTurd€VTj9 piv ttjv oTv^iavy oi Se *Apvuc€peioi 
5 KaXovfievoi eK ttj^ Kvpr/vouKfi? 8ui8oxrj9 tov pjev oXou 35 
fiiov TeXo9 ovSev dypurfuvov era^avy eKoumj? Se irpd^eto^ 
iSiov V7rdp)(€iv TeXo9 ttjv eK ttj? Trpd^eto? wepiyivofievrjv 
rjBovrjv. otTOL oi KvprjvaiKoi tov opov ttj^ "^Sovfj^ 'Etti- 
Kovpovy TOVTeoTi TTjv Tov oXyovvTO^ ime^peaufy oBe^ 
lo TOvaiVy veKpov KaTdcrrajcnv aaroKoXovvTeSj \aipeuf yap 
rjfWLs firj fJLOVOv ein rjSoval^, aXXa kou eni bfuXuu^ koll eTri 
i^iXcrrifdaus. o Se *^TriKOvpos Traaav ^j^apav ttj^ V^t^r 
oterai hn rrpa^ToiraBowrp r^ aapKi yevecrOou. KE^. KB. 

15 131. ''O TT6 MrjTpoSoDpos ev T^ rrepl tov fjuei^ova ehai 40 

Trjv rrap rjfMs airioLV irpos evSajLfwviav ttj^ eK t&v 

TrpayfjuxTOJV- ^^ dyoBov* (prjai "^/^x^y r/ aXXo ^ to 

crapKos evaraffh KaTdcmjfM koll to rrepL Tavrrj^ Triarov 

MOV. eXmafJUi i* vou firjv YlXdroav 6 (JHXoaocj^o^ Slttov elvou to 

20 TeXo9 (j^rjaLVy to fuv fJu^eKTOv Te kou rrp&rrov ev axrroL^ 
wrdp^ov T0L9 etSeaLv, o Srj kou TayaBov rrpoirovofjui^eij to 
Se fiere)(pv eKeivov kou ttjv aTr avrov Se)(OfUvov ofJu^LorrjTOLy 
o Trepl avOfxoTTOv^ yiverou tow fJuerarroLovfievov^ dperrj^ t€ 45 
Kou TTj^ dXrjOov9 (f^LXoaoif^ia^. Slo koll KXedj/Orj^ ev r^ 

^SSevTepcp rrepL rjSovfj^ tov ^onKpdrrjv (frrjai irap eKaara 
SijSdaKeuf d)9 o avro^ Sucouos' Te koll evSaifjuov dvrjp kou 
T^ rrparrtp SieXovTL to Sucouov oTro tov (rvfjuf>epovT(^ 
KaTapaaOoL 0)9 daefie^ tl irpayfjux, SeSpoucoTL' daefieL? ydp 

I. dicimifrXi^ci;i> (debebat axarairXi;^^) HeinsiuB. nirdirXi;(iy L. 
4. *Aivuccpffioi y. amioauftn L. C.XXII. 8. 131,132.] STROMATUM. 2S1 

r^ oPTi oi TO avfJuf>€pov iiro rov Sucaiov rov Kara pofiov 
X^p'^ovT€s. avTOs Se <> IlAaraii^ t^v €v8aifioviau to cd tov 
SaifAOva ^eo/, Saifiova Se XeycaOai to ttJs V^t^X^f rjfioiv 
50 rjycfiovucoVy ttjv dc evSaifiovlav to TeXeioTarov ayoBov kojl 
TrXripearTaTOv \eyei. ore &€ fiiov ofJLoXoyovfiEvov kou avfi" s 
(f>a>vov avTTfv aTroKaXeij koI ead* ote to Kar apenfv 
TikeurraToVy tovto Se iv eTnan^fijf tov ayaBov TiOerat 
Koi iv i^ofJLOUDaet t^ 'frpo^ tov deov^ ofioioHTiv arro^mvo'^ 
180 S. yjEvo^ Succuov Kou oaiov fUTa (f>povria€m €iv€u. 7 yap ovx 
ovTw Ta^9 T&v rffjueripoov to fjuev Kar eucova evOim 10 
KaTOL TTfv yiveau/ €iXrj(f>ivai tov avdpmrov^ to koB* ofJLoi" 
<oauf Se varepov Kara ttjv TeXeiaxnv fjLeXXeiv aaroXafi" 

fiaVHV iKS€)(OVT€U. 

132. AwiKa 6 UXarayv ttjv ofJLoiaxriv TOVTrjv fjuera 
Ta7r€u^o(l>po(rvvris eawOtu r^ ivapercp SiScurKcov iKovo 15 
rrov ipfirjvetkiy ^^iras o Tair€iv£v iavrov tnlm&i^^rerou.*^ 
5 Xiy€i oSv iv Toh Nofxois ^ 6 piv Srf 6eo9y S^nrep iceu 6 
waXcuo^ Xoyo^j ^Pxfl^ ^^ ^^^^ fdcra kou TeXevT^v t&v 
iravTODv e\a)v evOnav mpauvti icar^ (f^wnv mpnropevo' 
fjuevosj T^ Se aei ^vvijrerai Sucrj t&v as!roX€iwofjLeva>v tov 20 
Oeiov vofJLOv Tifjuopo^.*^ bpa^ 07ra>9 kou avT09 evXafieiav 
TTpoaayei r^ Oei^ vofjup ; iiri^pepei yovv ^^ ff9 6 fjiiev 
evSaifiovria€iv fjLeXXa>v iypfjuevos ^vveirerou Tarreufo^ Kau 
K€Koafjaifjuevo9** UTa TovTOi^ tol oKoXovOa arvva^a^ Koil 
T^ (f>6fi^ vovOerffaa^ eiri(f>€pei " r/y o5v S^ rrpa^i^ (f^iXr/ 25 
KCLi oKoXovOo^ Oe^ ; fjua Kau eva Xoyov e)(ovaa apxpuovy 
OTi T^ fJbev 0fJU>Uo To opuoiov ovTi fjuerpup (f>iXov av eirf^ tol 
10 Se ofjLerpa ovre aXXrfXoi^ ovre TOiS ififjJrpoif. tov oSv t^ 600 F. 
0€^ 7rf>oa(f>iXrj yevrfaofjuevov €19 Svvofuv on fJuzXurra kou 
OLVTov T(HovTOV ovayKouov yiveadau. 30 

16. Luc. xiv. II. 17. Sofwis] 4. p. 716. 

20. dti ex Flatone. altt L. 232 CLEMENTIS [Lib. II. 

133. Kou KaTOL TouTou 5^ Tou Xoyov 6 fuv atl^fmv 
tjti&v Oe^ <l>lXo9—itioi09 yap—i t€ firi aw^poov avoiioto^ 
T€ Kou 8ux<f>opo9» TOVTO apytuov €ivai (f^rjaa^ to boyfut 
TTjv €K Tov vo/iov €is avTov T^Kovaov SiSafrKaXiav Tgvl^arOf 
5 Kov T^ QeaiTrjTtp Ta KaKa apj^t ttjv OvrjTrjv (f>Vinv kcu 15 
t6vS€ tov tottov 7r€pi7roX€iv i^ oLvdyKrj^ S0V9 hn(f>€pa ^ 816 
KaH mipaa-dai y^ €v0€vS€ €K€ur€ (fycvyciv ori Tayunuy 
(f>vyr) $€ ofwlaxn^ 6€^ KaTo, to Svvarov^ ofiouocrt^ Se 
Slxauov Ktu oaLov fi/pra (f^pojnjmay^ y€V€(jrdai.*^ ^Tr^vaimrot 

lOT€ 6 TlXaT(0V09 aS€X(f>lSoV9 TTfV €vSaiflOVl€LV (fnfdXv €^tV 

€tvaL T€X€uiv €v Toi? KccTa (f>v(nv expv(rtv, ^ €^tv ayaBSnv^ 
^ff Srf KaTiXjcnixT€to9 aitavra^ fuv avBpomov^ op€^tv €)(€iVy 
(TTO\d^€ordau Se tov9 aygx6ov9 Trj^ ao^jfXrfalas. €t€v S* aj/ 20 
ai dpcTcu TTJs evSatfwvta^ dmpyourrtKai. S^voKpdrri^ rc 

15 6 \aXKrjS6vt09 ttjv €vSaufwviav diroSvSoxrt KTrj(rtv Trjs^ 
€iK€ta9 dperrjs icoi Trj^ vTnjpeTuajs^ airr^ Svvdfi€a)9. €tTa 
0)9 fuv €v ^ yivercu (f^auverau XeyoDV ttjv yfn/^^Vy C09 S^ 
v(f> &v TOLS dperds^ d)9 S' 4^ a)v d)s fupa^v rds KoXds 
rrpd^ts iccu Tas (nrovSauas €^ts t€ Kau Sux0€(r€ts iccu 

20 Ktvrf(r€ts Kau (r)(€a€tSj d)s tovtodv ovk av€v ra aoDfJuxTucd 
Kaii Ta €KTOs. 6 ydp S^voKpdrovs yvtoptfios HoXefjuov 
(f>aiverau ttjv evSatfxjovvav axrrdpK€tav dvai fiovXofXMvos 25 
dyoB&v rrdvTODV rj t&v rrX^iaTODV kou fjueyi^rroDV. Soyfjui^ 
ri^t yovv xoofits fJi€v dperrjs firfSeirar€ av €vSaufioviav 

^5 V7rdp)(€tVj Si^a S€ Kau todv aoDfJUiTtKOJV Koit t&v €Ktos rqv 
OLperffv avTdpKTj rrpos €vScufioviav €tvau. 

134« Kot Ta fjuev wS€ iyeroD^ au Se dvTtpprja^ts au rrpos 
Tas €iprjfjuevas So^s Kard Kcupov T^drjaovTCU^ rffuv Se 
avTclts €19 TeXos dT€X€VTryrov d(f>tK€aOau rrpoK^tTau ir^tBo^ 

30 fJuevots Tcus ivToXatSy TOVTeart tS tfc^, kcu kot (xirrds 
fiuoaaurtv dveirtXrpnoDs Kau eirurrqfwvoDS Std ttjs tovso 

5. efotr^y] P. 176. C. XXII. 8. 133—135.] STROMATUM. 233 

&€iov OeXrjfjuxTos yvdxnoo^y rj re irpw rov opOop Xoyov ©9 
IMW r€ i^ofioioxri9 t€Xo9 iarl kou eh rqu rcXelau vlodeaiav 
OUL Tov viov oaroKaTaarToun^ So^oJ^ovaa adi tou Trarepa 
&a Tov jjuByaXov ap\i£pi(os tov aSeXifyow kou. (rvyKX-qpovo^ 
IWV9 KaTa^uD<ravTOS rjfiSi^ chreiv Koil 6 fuv mrocrToXo^ 5 
avvTOfim TO riXo? iv Ty irpos 'Poofjuiiov^ ijruTToX^ Sut" 
ypduf>iiov Acyci " wvl Se iXevOtpoDOivTe^ oTro ttj^ afmpriaf, 
8ovXoiid€VT€9 Se T^ Oe^ ^X^ '^^^ Kapirov vfi&v c!^ 

35 ayuuTfioVy to Se reAor C^^ ai<oviov*** Stmjv &€ €l8a)9 
TT/v iXiriSa^ Ttfv fjuev irpoaSoKoofiivriv^ ttjv Si aw€tXrififi€vr]Vy ^^ 
rjSq T€Xo9 SiSaurK€i rrjv rrj^ iXrriSo^ iiroKaTourTounv' " rj 
yap vTrofJU)vrj** (fn/ai " SoKifiriVy rj Se SoKifirf iXrriSoLj rj S€ 
iXms ov KaTajuryyv€Lj oti rj ayaTrrj tov 0€ov iKK^yyraL iv 
Toli^ KapSiai^ rjfjLoiv Sia rrvevfJUiTO^ ayiov tov SoOivro^ 
rjfuv.*^ Si fjv ayaTnjv "koli €iy r^v iXrriSa mroKarourTourify 15 
^v ** avmravaiv** aAAce^oO Acyci aaroK€urdai rjfiiv. 

135. Ta ofJU)Ui KoH rrapa r^ *l€^€KirjX €vpois av ovrto^ 

40 expvra ^^rj ^n^ ofjuipravowra avrrf oaroOoLV€iTou koli 
avrjp 09 otv yevrjTou SiKouo9 koli 7rotrj<rg Kptfjui koli StKouo- 
avvrjv irri to, oprj ovk e(f)ay€v koH tov^ o(f>0oLXpov9 avrov 20 
ovK rjpev iiri tol €tSa>Xa oucov *I(rpa:qX kolI t^v yvvouKa 
Tov wXrjaiov ovk ifjJavev kou rrpos yvvouKa iv Koup^ 
oKoBapaia^ airrrj^ ov 7rpo(rrjX$€v^^—»ov yap i(f>vfiptaTOV 
T^v opOfxoTrov (nropav €tvou fiovXerou — ** kou avSpa* (fnjal 
^ fifj Kouc(0(rrjy iv€)(ypourfJUi 6(f>€iXovT09 arroS^oactj apirayfM 25 

45 ov firj apTraarj tov aprov avTov rr€tvoivTt S(oa€ty kou 
rrX€ovourfJU}v ov Xrjylftrou^ i^ aStKia^ mro^rTpey^t rrjv y€tpa 
avTOv^ Kpifjui aXrjOtPov rrotrja€t ava piaov avSpo^ kou tov 
rrXrjaioVj iv toHs StKou(OfJUJuri fjurv rropevaerou kou tol 7. Rom. vi. 22. 22. €P icmp^ L in marg. a manu 

II. Ibid. V. 4, 5. seculi 16 : nam in textu est «V 

18. EzecL xYiii. 4-9. x^^P^f^* 234 CLEMENTIS [Lm. IL 

Sucauofjuxrd /wv i<f>vXa^ rov irovqaai oKrfi^iaVj Sucaiw 
^^h y^ y7<^^^^» Acyci aSmfOJL Kvpiof. o t€ ri(rai€i^ 
TOP luv irurrviaavra clf a^ixporqra filovj rov yvmmKov 
81 A^ hrurraxnp irapaKaX&v fiij t^v axrrrip ehm aper^p 
SavOiHOTrov K€u 0€ov irapurra^ c^Se (fnjat ^^^rfrqaare top 
Kvpiop Ka\ eV r^ evpia-KHP avrov irrucaXeaaaOe, Tjuuca S* 6o 
av iyyl^ri viuvy oeiroXenrera) 6 axre^s tos oSovs axrrm 
Keu avrip 01/01109 Ta^ oSov? axrrovj kcu (irurTpaj^rfiTto rrpo^ 
Kvpu)v Kou iKejjOTJaerai* eca^ ^^kcu Ta Buxvcrnjuara vp&v 

loogro r^y Buxvoia^ pjov^ 

136. ^Ylp/u^ Toiwv Kara tov yevvtuov airooToXov ^eK 
irurruo^ iXirlBa SucauKrvmj^ air^8e)(ppje6aj kv yap yLpurr^ 181 8. 
ovT€ wepiToin^ ti urxyci ovre oKpofivcrria^ aXXa irums 81 
aydrrri9 ivepyovp/evri.** ^ eirLOviJuovpj^v 8€ hcaxrrov viioiv 

^St^v axrrriv evSeucwadcu awovS^v wpo^ t^v TrXripo(f>opuiv 
T^9 iXiriSof* €(09 " Koera t^v to^iv ^eXyureS^K apxiepew 
y€v6iJuevo9 €is tov aiciva." to, opjoui r^ IlaJA^ kou rj 
7ravdpero9 (roif^ia Xeyei ^^6 8€ ipjov okovodv KarourKrivco^rei 
eir iXiri^L rre7r(HJ0(O9'** 7] ydp Trjs iXrri^o^ aeiroKaTdjTrajcris 5 

602P. «/ >x\v ^ "^ ^* Lc f n ^ 

^^oijjovvijjos €X7rL9 €ipriTai' oio tov ^^ KaTourKrivaHr€i ry 
Xe^i 7rayKdX(09 7rpo(r^K€ to " TTOTOitfw ,** 8€ucvv9 tov 
Tou^irrov dvarreiraxkreaji anroXafiovra fjv riXm^ev iX^riSa, 
8u> Kou €irul)€p€i ^^ kclL 7)(rvxdaei dcf^ofioDf diro rravTO^ 
Koucov.^^ dvTUcpv? 8€ 6 dTrocTToXo^ iv Ty rrparipc^ t£v 

aSTrpof Kopuj6iov9 8uippffi8riv (fniai ^ luiirfrai pjov ylv^aOe 
KaBw KdyoD ^purrovy^ tva yivijrou iKelvo, €t vijueis iiJU)Vy 
iya^ 8€ \purT0Vy vijmls oiv luiirfrdi \purTov yiveaO^y 

a. lesai. Iv. 6 sq., 9. ubi aliorum locos oomparavit Co- 

4« ^icrroow] ininurw PotteniB. teleriuB. 

II. Qalat. y. 5, 6. ib. Froverb. i. 33. 

14. Hebr. yi. 11, 20. 20. di^ Bcripsi pro Ika, hC \ 

18. wapoptros cro^] Sic libnim Sylb. 

Proverbiorum vocat etiam Cle- 25. Cor. I xl. i. 
mens Rom. Ep. ad CorintL i, 57. C. XXIII. 8. 136—138.] STROMATUM. 285 

oaov olop T€ Tjv Sucoiov Koi oaiop fiera ^povfja^m yei/e- 
aOou** aKOTTOu ttj^ irumto^ xnrorlderaiy t^Xo^ Sk rqv eiri 
T^ TTurTei Trj^ eiraryyeXla^ asiroKaraxTTajcnv. 4k tovt(ov ovv 
al irqyd t&v mpi TeXov^ SoyfuxTiadvrtov a? 7rpO€ipqKa/iev 5 
fiXv^ovaiv. aXXa Tovrtoiv pkv oXjs. 

* 

KE^. Kr. 

137- 'Etto Se rjBovfj kcu einffv/ita imonTmT^iv yofjup 
SoKH K€u mfH TOVTov SioXrjirnov. yafjm fJikv oSv ian 
avPoSo9 avSpcf k€u yvvazK09 17 Trparni Kara vofwv ejrl 10 
15 ymfauov t4kv<ov airopa. 6 yovv KtofUKos ^ivavSpos 

v<Ubmp {(fniaip) iv ip&rif yvriaU^v 
bd^fiC acvyii riiv iixavTov Ovyar^pa. 

^ovfuv Se €i yafiTfrioVy mep t&v Kara rj irpo^ Ti irw 
€X€iv &vofwxrfuvtov eoTiv. Tivi yap yafirfreov, air€p Kalis 
TTw expvTi Kal Tiva Kal ttw expvaaM* ovre yap navTl 
yafirp4ov ovre iravTorre^ oAAa kou y^povos iarlv iv (p 
KaBrfKiij Kcu irpoaanrov ^ irpoaiqKei^ kou rjXiKia fiixP^ Tivos* 
ovT€ oiv iravTi yafirjTiov rrourav ovt€ TravTore^ aXX ovSc 
20 7raVT€Xoi9 kou aveSrjVy aXXa r^ ttco^ expvTi kou airouw ica2 20 
airar€ S€i ko^ X^P^ rrouSoov kou ttjv Kara wdvra ofiolav 
Kou firj fiiOL q dvdyKH aT€pyovaav tov dyarr&vTa dvSpa. 

138. "OOev 6 *AfipaAfi (fniaiv eni Ttjf yvvaxKO^ aKrf- 
TTTOfievo^ 0)9 dS€X<f>r}^ ^ dSeXtf)^ fiol iariv eVc TraTpw^ oAA* 
ovK €K firfrpo^j iyevero Sk fJM kou eis yvvauKa^^ ra^as 

12. nr* op&r^ Fononilfl. afr6p^ aoi yt L. 

T&p L. Porsoni emendationem 14. kot^ tj vp6t ri Lowthios. 

confirmat corrupta apud Apu- KaTawp6<m L. 

leium Apol. p. 576. Bcriptnra, de 20. oWdi^y Sylb. dvoidfi^ L. 

qua dixit Meinekiua Com. voL 5. ib. r^» Sylb. t6 L. 

p. 107. 24. Gen. XX. 12. 

13. aovym ((rot *y» Dobraeus)] 286 CLEMENTIS [Lib. IL 

o/JLo/iriTplovs' /i^ Seiu ayeadai wflos yafiov 8t8aaK(ov. 

hrltoiuv 8€ €u fipayfl rrfv urropuw. IlAarcoi/ piv oiv iv 

603 F. Ttns vcTos ayoBols TaTrei tov yapjov^ hrurKevojcras Tr/v 

oBavauriav tov y€vov9 Tjfioiv kou oiovel butiwvrjv tohm, 35 

5 Trai<n iratStDV pjBTa.\afiwaj8€voiuvrjv. ArnxoKpiTos Se yapuov 
Kat waiSowoclop wapaiT^lraLL 8ia tols woXXa^ i^ avToop 
arjSla? rc kou a^oAicar awo t&v avayKOiotrifKov. avy 
KaTaTaTT€Tou Se avT^ kou *^wiKOvpo9 kou oaoi iv rj8ovy 
Kcu ojoyXrfaiaj en S^ kou dXvwia TayaBov TiB^vTai. tri 

10 icara pkv tov9 awo rrjs^ aroas a8uxj(f>opov o t€ yapjos rj T€ 
wou8oTpo(f>ia, Kora de rovs cVc tov wepiwarov ayoBov. 
(rvWrjfi8riv 0^01 fiixpt yXclrmjs ayay6vT€s ra 86yfJLaTa 
ri8ovous i8ov\oidrjaoLVf oi filv waXXoLKiaiVy oi 81 iToupou^ 30 
fjL€ipaKioi9 T€ oi wX€urT(H K€)(p7jfi€voi. rj ao^ 8€ iK^ivrj 

15 TerpoKTW iv r^ Krpr^ fJUEra ttj^ eraipas ipyoi^ iKv8ouvov 
rqv rfoovrjv. 

139. OvK av oiv iK(f)vyoi€v ttjv 3ov^vy€iov apav oaoi 
firj 8oKifJua^ovT€9 a(f>iai (rvfjuf)€p€iv Tiva eripois' Tavra 
wapaK€X€vovTou woi€iVy fj aS roSfiwaXiv. rovro fipayioDs 

20 rj ypaj(f>rj 8€8qX(OK€v €lpr)Kvia ^^0 fjua^h, aXX(p ov woifj^' 
a€i9.^^ wXrfv oi ydfxov 8oKifJbd^ovT€9 " rj (f>vais rjfijas 
iwoirf(r€v* (fyaalv " €v0€tovs wpios ydfiov,** d)s 8i}Xov ac 35 
rrjs ao^fjjdroDv KarourKcvfjs r&v re dppkvoav kou t&v ^- 
X^vSiVy Koi TO ^^av^dv€(r0€ kou wXrfivv^aB^** (rvv€)(cis 

35 ewifiooivrou. €c Se kou ravO* ovr(os €y€ij oAA* oiurypov ye 
avrois 8oK€i ro kou rSiv dX6y(ov ^(^oav rov vwo 6€ov 
SvffuovpYqOkvra avBpaiwov djKparkar^pov €ivoUj a rr/v 
iwifju^iav ov wou^lrou wpos TroAAa kou dvk^rjv, dXXd wpios 

17. Bov^vycioy Yalcken. ad He- yoI 7. p. 92-1 11. 
rodot. 7t 231. fiov(uyui¥ L. De 20. Tob. iv. 16. 
Buzyge, heroe AtticOi dictum in 24. Qen. L 28. 
Thesauro yoI. 2. p. 349. et ab 28. oycd^v Heiudius. owiidiTv L. 
Creuzero in Aniudi ddV InetUuU) C.XXni. 8. 139—141] STEOMATUM. 237 

€p K€u 6fW(f>vXoVy ouu cu mXcioSi^ #c(u cu (f^acraou kou to 

rpuyopoDU ykvo9 kcu oara tovtois irapaTvXriauL. m (JHwWj 

406 aT€Kvos TTJs Kora (f>v(rip T^Xeump-os antoX^lirerai aT€ 

/irj atmKaTaxTTqaas r^ X^/'? '^^^ oiKeioif 8uaZcr)(ov* rcAccor 604F. 
yap 6 TrefroirjKm i^ avrov tou o/ioiOPj /mXXou Se5 
hreiSav kokiupov to avro irejr^HriKora «rcISp, Toi/reariv 
aroM €^9 TTjv avTTfv KaToum^(rTg (frv^riv to tckvo^v t^ T€KV(D(raVTi, 140. Taiirfriov oiv rravToa^ kou ttj^ TrarpiSo^ €V€Ka 
Kou TTJ^ T&V rraiSoDv SiaSoyijs' kou Trj^ tov Kwpjov ro wrov 10 
€0* rjfjuv (rvvT^XeiOMreojSf cVct kou ya/iov Tiva 6iKT€ipovaw 

45 ol TT^Hr/TOU rjiuTeXrj kou airouSa, fwjcapi^ov^ri Se tov apxf>i' 
doLXrj. al Se (roofuzTucou voaoi fjuaXurTa tov yafwv avay^ 
Kouov Seucvvovaiv* 17 yap tt}^ yvvauKos KrjSefwvla kou Trj^ 
rrapafwvTjs rj €KT€V€ia tw €K t&v aXXa>v ohceuDV kou 15 
(f>iXa}v €OiK€v vmpriOeaOou TrpoaKapreprjaeiSy ocr^ t^ 
(rvfi7ra0€ia Sia<f>€p€iv kou rtpoaeSpeveiv fmXurTa ttovtoov 
rrpooup€iTOU, kou t^ gvTi icara t^v ypa(f>^v dvayKoua 
''fiarjdo^:' 

141. *0 yovv KODfJUKOs }A€vavSfx>9 KaTaSpafjuoDV tov^o 
Soyafwvy aXXa kou tol xpffjaifjua ovTiTiffeh arroKpiverai r^ €i7r6vTi TTpis ri isf&yyL txj» 
KOKm. ivapiaT€p&s yap avr^ Aofi^dvcts. 

€It em(p€p€i 25 

rh ^axiipfj re koI rh. Kim^travri ac 
ipqs iv avrf y r& d' iyiO^ oiK iiinfiX,4v€is 12. i^furcX^ — ap/^tBakfj] Hoxn. II. Menandri multo plura servavit 

2, 700. 22, 496. Stobaeus Floril. 108, 41. et 44. 

14. dcucyvovo-iy Pottemfl. dcuc»v- 26. Xim^oviTa] Immo Xvin|<roiTa, 

oiHTcu L. ut apud Stobaeum. 

19. Qen. ii. 18. 27. ^i^Xcirfirl Probabiliufl 9n 

24. twapumpcn — ] Hic alteriufl ffktmit apud Stobaeum. 
personae verba incipiunt. £ loco 238 CLEMENTIS [LiB. II. KorG>u T^ ypov(^ irapuTTas Trjv yafierrjv iinfjjekofwniv icoi 
T0V9 iK TovTTj^ iTcuSa? yripofioaKOvs iKTpe^fxov. 

iroibes yhp ia/bpi Kcer0av6vTi KXrfi6if€$ 
5 yeydacLf ^cAAol d' &s Syovai bCKTvov 

rbv iK Pvdov fcAoMrrQpa (rdSfovrcy \lvov 

KaTa Tov TpayiKov So0oicAgz« ot r€ vopuoderai ovk hri" 
Tpeirovat Ta^ fieyioTa^ apya^ T0I9 fi^ yafirfcaaL fieTiievau. 5 
606 F. avTUca 6 t&v AaKcivGyv vofJLoOenj^ ovk ayafjuov fJLovov 

lohrtTifuov earqorevy oAAa KOKoyafJuov kou o^iyofjuov K€u 
fWvoSuuTrja-ia^f 6 Se yevvalos YlXaTCdv kou Tf)0(f)^v yv 
vouKos aTrorivetv eh to SrjfjLoatov Ke\evet tov firf yrjfjuoLVTa 
Kou Ta9 KoiBrjKovaa^ Sarravas arroStSovou T019 apypxxTUf* 
et yap firf yrjfuxvTe^ ov irouSon-otrfaovTOU to oaov i(f> 

15 eavTohj avSpciv anrdvtv 7rotr]<rovatv kou KoroLXvaovat tos 
Te TTOXetS KOU tov Koafwv tov €#C tovtcov. 

142. To Se TOtovTOv aae^9 Oela» yeveavv Kara^ 10 
Xvovtodv. rjSrf Se oivavSpov kou aaOeves Trfv fjuera yvvouK09 
Kou TeKVG)v (f^evyetv (jvfifiuoatv* o5 yap 17 oarofioXrj kolkov 

20 ioTtj TOVTOv irdvTCi>9 17 KTTJats dyoBov* eyet S* ovto) kou 
erri t&v Xotrr&v. oAAa firfv 17 t&v TeKVODV aTTofioX^ t&v 
avGyrdTCi) Koucciv ioTt^ (f)ouriv. rj oiv t&v TeKVCDV KTrjat^ 
dyajffov. ei Se T(WTOy kou 6 ydfi09. 4-6. H08 versus Clemens me- 
moria lapsus Sophocli tribuit, qui 
Aeschyli sunt in Choeph. 505. ubi 
recte legitur, «racdcr ytip Mp\ jcXi;- 
66^99 vwrripioi \ Batfinfn^ <^XXol d* 
Aff ^fyovo'1 duervoy, | rh» €k PvBov 
Kkwrrrjpa (rtidofyTts Xlmv, 

4. iraldcff dc ojApX Kor ataw &m 
ffXi^Mycr yryaaai, ^XXol ^ &s Syova-i 
ducruoy n)y /k fiv&ov Koi KktMrnjpa 
o^M^oyrcr Xako» L. Correctum ex Aeschyloy relicto qnod, pariter ut 
KorBavAifn, memoriae errore Cle- 
mens posuisse videtur yeyaaai, 

8. ptrupai Sylb. in Lidice. fU' 
T€um L. 

10. KOKoyafdou Cragius, ^iopoya- 
piov L. 

11. nXortfy] L^. 6. p. 774. 
18. &wrydpoy] Knl iipaifbpow H. MS. 
22. iJHurbf] ^ L. ijkuri V^ C.XXIIL 8.142— 144] STROMATUM. 289 

iptv ii varpis (^i^crl) riKVov ovfc cli} vor iv, 
6p€v bi iiffrpbs ovbi (n/AXo^^ Tiiofov, 

15 TTOPnpa Se yd/W9 irom w iirfrlpa ainfp* 

143. "Eu^^v oiv peyumjv K€u ''Oixripos riOerai "w- 
8pa T€ K€u oiKoVf^^ oAA* oi^ anrX&^j pera 6fio(f>po(TVvri9 Si 5 
TrJ9 icrdXrjf. 6 pkv yap rtov akXcov ydpjos 6^* iqSvTroBeia 
opuovoHy Se T&v (JhXoco^I^ovvtcov ini ttjv Kora Xoyov 
opjovouxv ay€i pxi to eJSo^y oAAa to rj0o9 hriTpeiroDV toI? 
yvvau^i KocrpjeurOcLi /iriS* w epoafJUEvou^ yjprjfrOai toH^ 
yaperal^ Trpo^rraTTfov Toh dvSpd^n aKCtnvv Treirovqpjtvot^ 10 

TTjV T&V aOD/JLdTCJV vfipiVy oAA* eU fiO7J0€UlV TravTos TOV 

20 filoy Kcu TTjv dpioTqv aaxf^po^rvvrjv rrepiTroieurOai tov 
ydpjov. rrvpciv ydp olpjoi koL KpiOciv r€ ad icara tov9 
ouceiov^ Kcupow KaTofiaWofjJvoDV aTr^ppjdrcDV tl fjucmpo^ 606 'P. 
i(rriv 6 (nreipofJLevos SvOpanro^i ^ irdvra (f>vercuj KOKUvd 15 
)/€ Koi vrj(l>ovT€9 KaTafidXXovai, ra arripfjuaera ol yecopyoL 
rrav odv et ti pvirapov kou fupLoXvafJutvov eTnTrfSevfJua 
d(f>ayvurreov tov ydfjuovj d>9 firf oveiSurOelrifjuev ttjv Ttov 
dXoycDV ^(poDV avvoSov ttj^ dvOpomivrj^ (rv^uyia^ avvdr 

25 Sovaav r^ (f>va€i fjuaXXov /cara tov opjoXoryovfUvov dopov^ 20 
Oopov. 

144. Ta yovv evui avTtov ^ KeXevercu Kcup^ evOm^ 
diraXXdTTerou KaraXmovTa Trjv Srjfuovpyiav r^ Siouclja€i, 
T019 Tpay(pSa/r 01019 Se rj HoXv^vrj kcutoi d7roa(f>aTTOfJUBvrj 
dvayeypafirrcuy dXXd kcu OvrjaKOvaa ofjuo^ rroXX^v rrpo^ 25 
V(MW rreir^Hrjadai tov evcryrjfjuova^^ rreaelvj 

KpvTrrovc^ h Kf/inntiv iy^r ippivwv txprjv. 
^v S€ KaKeiyg ydfWf rj (rvfKJ^opd. to v7rom(r€iv oiv kou 

I, a. Menandro probabiliter tri- 4. ^Oiaipos] Od. 6, 181. Qno 

bait HemsterhuBiuB. looo ClemeiiB itenun ntitar infina 

3. irarffpci — mnip'] Haec in tri- 4. p. 592. 
metram redegit Sylb. wanpa bi 8. Tim. I ii. 9. Petr. II ii. 3. 
iroifi Wow, ptfrfp in dnfp, 27. Kpvimva] Eurip. Hec. 569. 240 CLEMENTIS [Lib. II. 

irapaxfoprjarou T0T9 iraB^atv icryarrf SovXeuiy wmp aiiiEXei 
TO KpaTHv TOVTODU iXevBepla pjdirq. rj yovv Oeia ypatprj 30 
T0V9 7rapafiavTa9 tw «WoAay ireirpautrOaL Xiyu tol^ oAAo- 
yevicij TOVTeoTiP apjaprim^ avouceioL^ Ty (f>v(r€iy ^XP^^ ^ 
& errurTpeyjfajrre^ pjeTOLvaqcGxn. 

1 45 . Kaffapov oSv tov yapuov wnrep tl Upov ayaXpuct 
tS^v pjuuvovTfov (^vT^ajcrioVy aP€yHpop/evoi9 pjev 4k t&v 
VTTvtov p£Ta Kvpiovy oonov&i Se ei^ vttvov jmt evxapurrlas 
Kou eir)(0fUV0L9y 

xo i^^^i; 2r €vvii(r\ koL St' &v 0<io9 Upbv l^On' 

fmprrvpoiuvoL^ tov KvpLov irap oKov tjimv tov fiioVy to 
piv Oeoaefielv Ty '^vyj^ K€KTrifjJvoL9y to (TcS^/ooj/ Se fiexpi 35 
Kou Tov adfxaTo^ ayovctv. 0€o<f>L\€^ yap r^ ovtl cxTro t^9 
yX(OTTr]9 €WL TOL €pya to Kocfuov 8Lax€Lpayoi)y€lvy 0809 Se 
^Seir avajur)(VVTuxv 17 aiaxpoKoyia^ koll TeAoy afjuf>0tv rj 
axaxpovpyia, otl Se yafjuuv 17 yf)a(f>rj arvfJifiov\€V€L ovSe 
aj(f>iarour0ai ttotc ttj^ av^vyias errLTpejreL avTUcpv^ vofw^ 
0€T€r ^ovK arro\va€L9 yvvouKa ttX^v ei firj ein Xoy^ 
TTopveia^*** fJLOLyeiav Se rfyelTai to hrLyfjfiou ^vto? Oaripov 

20 T&V K€y(0DpiafJLiv(OV. 

1 46. ^Avvrranrov Se cly SLofioXrjv SeiKVtxrL yvvouKa to 40 
fi^ KaKXomi^eaOau firfSe firfv KoafJueurOou mpa tov rrpi'^ 

TTOVTO^ €V)(OU^ KOLL S€T^a€aL rrfX>aOLV€)(OVaOLV €KT€VWy TW 

fjuev i^oSov^ TrJ9 oiKva^ (f^vXarrofJuivrjv tol^ TToAAar, aTTO- 

25 KXeiovaojv 8* d>9 olov t€ airrfv ttj^ rrpo^ tov9 ov rrpo^rri^ 

K0VTa9 7rpoa6ylf€0i>9y irpovpyLOLTepov TLdefjLevrjv Trj^ oKoupov 

(f>Xvapias rqv oLKOvpiav. ^ 6 Se aTToXcXvfievrjv Xafjifiavtov 

607P. T^^^^^dca fioLxarou** (fnjaivy "cai/" ydp ^tl^ an^oXfxrg 

4. iSvouefiOif] dpoticiais L. dftKfKiw ^ alirxpoKoyia L. 

7. opfytipofAfvoit L. avaynpofUvois i8. Matth. V. 33. zix. 9. Marc 

V. X. II sq. Luc. xvi. 18. 

15. aimfioiv ^ alaxpofpyia (vel ol- 27. Luc xyi. 18. 

(Txpov/yyui) Sylb. cum Heryeto. C. XXni. 8.145— 147.] STROMATUM. 241 

ywoLuca iioiyprtu axrrqvy* Toxrnariv ivayKa^u iwtytV" 
45 Orjvai. ov /lovov Se 6 aTToKvaas aiTio^ yiverai toutoVj 
oAAa iccu o irafxiSe^diievof avrrjVy a(l)opfi^v 7rap€)(G}v tov 
afJLapTTJcai Ty yvvaucr el yap p^ 8€)(0iT0y avaKafiyjfei 
irpo^ Tov avSpa. 5 

147. Tt odv 6 vofiosy irpo^ avajcTToXriv TrJ9 eveTrt" 
^opias T&v iraB&v avaipeurOaL irpoaTaTTH ttjv fiovxev 
0€urav Kou eni TOVT(p i\e/)(0€urav' iop Se Upeui y, irvpL 
TrapaSiSoaOai TrpoaTarTei. XidofioXeiTOi Se Koi 6 fioixo^y 
aXX ovK iv T^ avT^ t^ott^, tva firjSe 6 0dvaTO9 avT0i9 10 
50 K01V09 y. ov S^ fMyerai r^ evayyekuo 6 vofw^, avvaSei 
Se avT^. TTcSff yap ov\l evo9 0VT09 dfi(f>6iv xoprjyov tov 
KvpioVy 17 ydp Toi Tropvevaaaa ^y fjuev Ty afJLapriay dire" 
OoLvev Se T€U9 evToXoixSy rf Se fieravovjaaaa olov dvayevvrj' 
deura Kard ttjv hrurTpo^v tov Piov TraXtyyeveaiav exei 15 
^anj^y TeOvrjKvias fuv ttjs iropwj^ Tfj^ iraXaid^y ei^ fiiov Se 
188 8. 7rafie\0ovarj9 aidi9 Trjf Kard ttjv furdvouw yevvrjOeiarj^. 
fmpTVpet Tot9 eiprffievoi9 Std *le(/EKirj\ to rrvevfjui Xeyov 
^ov fiov\ofJUU Tov OdvaTov tov dfJLapT<o\oVy d>9 to hrt' 
OTpe^ax,^^ avTUca XtBoXevoTOt yivovrat w dv Std aKXrj" 20 
poKapSiav drroOavovTe^ r^ ^ofjup, tp firj erreiarOrjaaVy ry 
Se iepeia ejrtTeiverat ra ttj^ KoXdaew oTt ^ ^ rrXetov 
eSoOrjf oSto^ koI iiratTrj&i^aeraiJ* 
5 Yieptyeypdxf)6fo koL 6 Sevrepo? rjfJLtv evOdJSe aTp(0fJUXTev9 . 
Std To firjKos Te Koi rrXrjOos t&v Ke(f>aXai(ov. ^5 

I. avr^v V. avTTi L. 9. Leyii xxix. 9. 

6. Levit. zx. 10. Deui xxii. 19. Ezech. xxxiii. 11. 
22. 22. Luc. xii. 48. VOL. II. 508P KAHMENT02 2TPQMATEQN T'. ARGUMENTUM. 

Cap. I. Basilidae sententiam de continentia et nuptiis refutat. (§. 1-4.) 
C. II. Item CarpocratiB et Epiphanis de feminarum communitate. 
(§. 5-1 1.) C. III. QuatenuB Plato aliique e veteribus praeiverint 
Marcionistis aliisque haereticis, qui a nuptiis ideo abstinent quia 
creaturam malam existimant et nasci homines in poenam opinantur. 
(§. 12-34.) C* I^* Quibus praetextibus utantur haeretici ad omniB 
generis licentiam et lubidinem exercendam. (§. 25-39.) ^* ^* ^^ 
genera haereticorum notat : prius iUorum qui onmia omnibus licere 
pronundant, quos refiitat. (§. 40-44.) C. YL Secundum genus 
aggreditur, illorum scilicet qui ex impia de deo omnium conditore 
sententia continentiam exercent. (§. 45-56.) C. YII. Qua in re 
Christianorum oontinentia eam quam sibi vindicant philosophi ante- 
cellat. (§. 57-60.) C. yin. Deinceps locos sacrae scripturae ab 
haereticis ad vituperandum matrimonium adductos explicat: ac 
primum quidem verba apostoli Ep. ad Roman. vi. 14. ab haereti- 
corum perversa interpretatione vindicat. (§. 61, 6a.) C. IX. Dictum 
Christi ad Salomen exponit; quod tanquam in vituperationem 
nuptiarum prolatum haeretici allegabant. (§. 63-67.) C. X. Verba 
Christi Matth. xxviii. ao. mystice exponit. (§. 68-70.) C. XI. 
Legis et Christi mandatum de non concupisoendo exponit.(§.7i-78.) 
C. XII. Verba apostoli Ep. ad Corinth. I vii. 5, 39 sq. aliosque 
sacrae scripturae locos eo spectantes explicat. (§. 79-90.) C. XIII. 
Julii Cassiani haeretici verbis respondet : item loco quem ex evan- 
gelio apocrypho idem adduxerat. (§. 91-93.) C. XIY. De Ep. ad 
Corinth. II xi. 3. et Ephes. iv. 24. exponit. (§. 94, 95.) C. XV. De 
Ep. ad Corinth. I vii. i ; Luc. xiv. 26 ; lesiu. IvL 2 sq. explicat. 
(§. 96-99.) C. XVI. Item Jerem. xx. 14 ; Job. xiv. 3 ; Psalm. 1. 5 ; C. 1. 8. 1, a.] STROMATUM. 248 

Ep. ad Corinth. I ix. 27. (§. 100, loi.) C. XVll. Qui nuptias et 
generationem malas asMrunt, ii et dei creationem et ipsam evangelii 
dispenBationem vituperant (§. 102-104.) C. XYIII. Duas extremas 
opiniones hac in re esse yitandas : primam iUorum qui creatoris 
odio a nuptiis abstinent; alteram illorum qui hinc occasionem 
arripiunt ne&riis lubidinibus indulgendi. (§. 105-110.) KE<I). A. 

01 pieu oip a/jufH tw OiniXemwoi/ W(O0€P c/c t&v Oeifou 
TrpofioK&v TOL^ av^vyias KorayayovT^s evapearovyTat 
yafjupy oi Se airo 3amXei8ov TrvOo/jjiiHiop (JHiai t&v otto- 
(TToXoou fjo} TTOTC ofjuuuov ioTt To /x^ yafjueip aaroKplvajcTOajL 5 
Xeyovai tov Kvpiou ^^^ov Troarres ytopovai tou Aoyoj/609P. 

15 TOVTOv* €un yap evvcSyoi^ ol fjJev ac yevenjsy ol Se i^ - 
ovayKti^.** i^vjyovvTaL Se to prjTov w8i irw ^^(pvaucqv 
Tiv€9 exovat jrplos yvvoLuca cejroaTpo^v hc yeverrj^^ wnve^ 
Ty (j^vaucg TavTji avyKpaaei -jdHOfUvoi kolK&^ Troiovai fi^ 10 
yoLfAovvT€9. oStoIj (f>ouriVy €uriv ol €k y€venJ9 evvovypt^ ol 
Se €^ avay^h €khvoi oi dearpucdi ajaKrfroH^ otru^f 8ia 
TTfv avOoXKrjv Ttj^ evSo^w Kfwrovaiv iavT&v, ol Si 
iKTerfirifJuiv(H Kora (rvpuf^opav €vvov)(Oi yeyovoun kotol 

^oavayKqv. oi Toiwv kotol avayKqv ov Kora Xoyov €u- 15 
vovyoi yivovTOUj oi Se €V€Ka Trjs aioDviov ffounXeia^ evvov^ 
jfuravre^ iavTOv^ Sia ra €#c tov yofjun) (f>ouri (rvpfiaivovra 
Tov hnXor/urpjov tovtov Xafifidvavaiv, Trfv rrepi tov 
TTOfHafJbov T&v eirirrfieuov aaxoXiav Seiiore^. 

2. Kot TO ^afjuEivov yafjajaou q TTvpowrdou^* firj €iS2o 

3. wftofiokm» Potterus. vpofiSkmif derunt errore librarii ab Xoyurfa^ 
L. ad wopurfi6p aberrantis. 

4. BaaiktUiovs (debebat BacnXfi- ao. kclL t6 om. Epiph. 
dov) PotteruB. /SfuriXtdov L. ib. Cor. I vii. 9. 

6. Matth. xix. 11, 12. ib. ^M^iyov] /ScXrior Epiph. U- 

18. TovTO¥ \af»fid»ovaWf ri^ ircpl trumque interpretamentum estroS 

r6ir wofiurfM^p] Haec verba in oodi- Kfmooou, quod exstat Gor. I vii. 9. 

cibus Epiphanii p. 211 D, exd- POTT. 

R 2 244 CLEMENTIS [LiB. m. 510 P. TTvp i/xPaXri9 ttjv ^vxQV cov Xeyeiv rou oaroaroXov 
WKTos Kou riijuepas avT4\(ov koH (f>ofiovfUVO^ iirj r^^ 
eyKpareia^ aTroTiwpy 7rpo9 yap to avTex^iv y^vopivq 
V^X^ P^ptC^Tai T7J9 cATr/iSoff." " avTexov toIwv*^ (jnjai «5 
iKaTo, \4^iv 6 *lai8a}po9 iv tols *H^iicoiif '^ fjua\ifn]9 yvvcu^ 
K09y tva firj aTToawaaOy? Trj^ \apiT09 tov deov, to re 
TTvp arroampfiaTUra^ evavveiSrJToo^ rrpoaevxpv. otolv Se 
ij evxapiaTta aov {(fyrialv) cly ourrjaiv xmonriarf koli aT^s 
To Xonrov ov KaTopOoiaaLj oAAa firj axJHiX^vou^ yafirjaov. 

looAAa i/coy r/y iariv rj rrevrj^ ^ KaTaxf^ep^^ kou ov OeXei 
yfjfjuu KaTOL Tov XoyoVj ovto^ tov a8eX(f>ov firf ;((opi^eT^a). 
Xeyeroi} ort eiaeXrjXvOa eyoD cty Ta ayuij ovSev SvvoLfuu 
TraBeiv eav Se imovouiv eyrjj einraTOHj aSeX(f)ej hriOe^ fioi 3° 
TTjv yelpa^ iva firj afmpTqaoo^ kou Xi^yj^Tou fioffieuiv kou 

15 voTjTrjv Koi ouaOrjTrjv, OeXrjaaTOD fwvov oarapriaou ro 
KaXov Kou eirtTev^ou.^* 

3. " ^Eviore Se r^ fiev arofiaTt XeyofUVy ov deXofJuev 
afiaprrjaou^ rj Se Suavoui eyKetTOU eirl to afiapravetv. 
6 TOtovT09 Sla (f>6fiov ov TTOtet o OeXety tva firj 17 KoXourt^ 

20 avT^ eXXoytaO^j rj Se avOpamoTrj^ e^ei Tvva ouvayKcua 
Kou (f>vatKa fwvOj exet to weptfiaXXeardou ovayKouov kou 
(f>vatKov, (f>vatKov Se to toov a(f>poStaia)Vj ovk oa/ayKouov 35 
SeV TavTa9 rrapeOefirjv Ta^ (f>a>va9 el^ eXe/Xpv t£v fir/ 1. Xryrcy] ^ijcrl Xcyctv Epiph. 

2. WKT69 Koi ^fjJpas] fiitipas ml 
WKT^ Epiph. 

3. ycyo/ici^ ywoiUni Epiph. 

4. dyrcxovj dvcxov Epiph. 

7. irpoatvxov ex Epiphanio. 
vpoawxja L. 

8. vfrofTfOT;] vntMrcotM Epiph. 

9. KixropBwrai, dXX^ fuij KoropB»- 
(ras fifj Epiph. 

10. icar«»^fp^(] Koratptpfls Epiph., 
addito rovrcWiv do^cv^r, quod aut 
Epiphanii aut librarii additamen- 
tum est. 14. r^v onL Epiph. 

15. mraprlaai ex Epiphanio. 
ajraprjiaaA 1j. 

18. M] €is Epiph. 

20. TtpiL opayKtua] apayKtud rwa 

Epiph. 

a I. apayKmoM] t6 apayKouj» Epiph. 

22. dc r6] dc «u rd Epiph. 

ib. c^K dwtyieaiov dc. Tovr<v] dvoy- 
KaUdi dc rovra» Epiph. 

23. ^tti^ff — ] if^viks 6 Korh rovrwv 
ypa^^as ^kiyxwf (jtktyxop Petavius) 
luf fivovrrwp 6p6m Kol BcuriXcAdcoiwir 
et 0. Epiph. C. 1. 8. 3, 4.] STROMATUM. 245 

fiiovvTtop 6p6w ^(WiXeiSiauwv, w yjroi ixpvrtov i^ovariav 
Kou Tov afiafynu/ 8ia r^u TeXeiorrjTa, fj Trdvrm ye (rcDOri' 
aofUva)V (f>va€ij kov vvv afuipTaHrt Sia tt/v €fi(f>vTov 
iKXoyr/Vy hriL firjSe TovTa avToh TrpdrTeiv avyx<^povaiV 
oi TrpmaTope^ t£v SoYfJuzTcov. fiq Toiwv xmoSvofUvot to 5 
ovofjua Tov \purTOv koll twv iv edvcatv aKpaTearaTGyv 
oKoXaxrTOTepov fitovvTC^ fiXaa(j)rifJuav tS ovofwrt Trpoa" 511 P. 

40 Tptfiead<DV* "ol yap TOtovTOt y^j^aTroaroXoty ipyaTai 
toAtot e(09 (ov To reAoy orrcu Kara Ta epya airrcDV, 

4. ^KyKpaTeta Toiwv aa^fjuaros vmpoy^ia KaTa TTfv 10 
irpo^ Oeov ofioXcryvav. ov fwvov yap rrepl Ta d(f>po8urta^ 
dXXa Kou mpt ra aXXa a hrtOvfJuu 1} ^v^ KdK&s ovk 
dpKOVfJutVTj Tois dvayKaiotSy t) lyKpaTeta dvajOTp^^erau. 
ean Se Kot Trepl t^v yX&aaav kou mpi tt/v KTrjatv #cai 
mpt T^v xprjatv kou wepl TTfv errtOvfiiav iyKpdreta» ovis 
8t8daK€t 8* avr^ aG}(f>pov€tv fiovovy ij ye Trapexet aGxf>p0' 

45 (rvvrjv rfpuv 8vvafU9 oiaa koli Oeia ydpt^, Tiva ovv TOt^ 
r)fjutTepot9 8oKet rrepi tov rrpoKetfjJvov XeKreov. rfpuei^ 
evvovxiav fjutv kou oI^ tovto SeSdprp-ou vrro deov fJuoLKa- 
pi^ofjuevy fwvoyafjuav Se kcu ttjv mpt tov eva ydfjuov 20 
aefjLvorrjra Oavfjud^ofjuev ^ (rvfnrdxryetv Se Setv XeyovTe^ #cai 
"oAAiyAo)!' TOL Pdprj fiaaTd^etVy* firf rrore Tts SokS>v 

1. BcuriXcidioywv] Addit Epipha- ib. iraiTa»^ — tffWTti] n-aiT«y^^u- 
nius, ml KopircNcpariavti^v mii r&v anh auc&p Epiph. 

Ovak^vTiPov, Koi T&v 'Efn^Miyovff ko- 3 . c^ yvv"] kSv rc yvvt (vvv codex 

XovfUvnVf ^ d^ avvfiif>$ri Scicovvdoi 6 len.) Epiph., ubi rc ab Epiphanio 

irpcTrrayiUwos' t$ ShXrfknv yhp e)ca- additum est, cui usitatissimum est 

aros, ^TOi o^TOS cicciy^ /irradovr, Ij kSlv rc. 

€KUVos Tovry, Ta dciy^ oircfifroX^- 4. ravr^ ex Epiph. (ubi to, adra). 

o^ayrcf, koX cTp ri vpits aJ^XijKovs ^ul" rovra L. 

f^f>6p/tvoij ofJMS tv fu^ alpiati iavrovs 5* ^oypartiv'] Tovrtav addit Epi- 

KariBtvro (tKriBtvro codex Venetus) phanius. 

&rrc Ktu ?X'^ i^owrla» cdoy/idruray. 7* irpoarptPicrBmv Sjlb. npoarpi' 

BatrtKtiHkav&iv ex Epiphanio. jSao-i- fiioOia L. npoarpifiiadt^aav apogr. 

Xtduxv&v L. Par. 

2. rov &paprt'iv] t6 &fiapTa9tiv 8. Cor. II xi. 13, 15. 
Epiphan. perperam, nisi th aut 22. Qalat. vi. 2. 
similis particula addatur. PO. 246 CLEMENTIS [Lib. IH. 

KoXm «jToiw Kcu avro9 Trarp. Trepi Se rov Sevrepov 
Yoi/JLOv " €1 TTvpoi** (fniah 6 aeiroaroXoSy " y^W^^** 

KE<I>. B. 

5. 01 Se ajTo Kapn-OKpdrov^ kou ^Fm-uf^dpow avayo^ 

5 fjueuot Kotva^ €ipai ra^ yvvaiiKa^ a^tovaiVy e^ a>v 17 /Meyumf 50 
KaTa Tov 6u6fiaT09 ^ppvrj fiXaa^fyrifjua. *l^i(l)dinj9 oSrw, 
ov Kou Ta avyypdiJLfWTa KOfil^eraij vw ^v KapwoKfwrov9 
Kou firfTpo^ * AXe^ajfSpeia^ Tovvofuij ra /i€i/ wpo9 irarfXi^ 
* AXe^aj^pev^, airo Se firfrpos Ke^aAAi^i^ur^ ^J?« fie tol 

10 irdvra aif ejrraKaiSeKa^ kcu 0€O9 iv ^dfirf ttj^ K^ipaXXrfuuas^ 18481 
TerifirjTai^ €P0a avr^ Upov pvr&u \iO(oVy fia>fJU)iy refjuanj^ 
funxTtiov <pKo86fir]Tai t€ kcu KaBuipoyrau^ kou avPMPre^ w 
To Upiov 01 Ke^oAA^i^f Kara vovfjarfpiav yeveOXuov aaro" 
Oeaxrtv Ovovavv *l^ij(f)dv€ty arrevSovai T€ Kau ewoxovvrau 

iSKcu vfivot XeyovTcu. iirauSevOrj fuv oiv wapa r^ Trarpi 
612 P. rfiv T€ e/KVKXtov TratSeiav Kau Ta IIAaroira^^ KaBrffffaaiTO 
Se TTJ^ fjbovaStKTJf yvoMrew^ d(f> ot kcu rj r&v KajmoKpa-^ s 
rULV&v aupeat^. 

6. A€7e« Toimv 0^09 iv r^ rrepl StKcuoavvrj^ ^^rrjv 
20 StKcuoavvrjv rov Oeov KOtva)viav rtvd eivau fjuer iaarrfro^. 

uro9 ye rot rravTayaOev eKToBet^ ovpavos KVKX(p rrfv yfjv 
rrepveyet TraaaVy kcu rrdvra^ 17 vv^ hr urrj^ eTnSetKwrai 
T0V9 dxrrepasy t6v re rrjs rjfjuipas curtov kou rraerepa rov 
(f>arro9 rjXtov 6 0eo9 i^^X^^^ avanOev urov eiri yrj9 aTraat 
25roi<r fiXerretv SvvafJuiv(HSj ol Si kolv^ Trdvre^ fiXeirovaiv, 
eirel prj Sicucpivet rrXovatov fj rrevrjra ^ Srjpjov apxpvra, 10 
a(f>f)ovd9 re kou tov9 (f>f)ovovvra9f drjXeias df^aeva^y eXev^ 
0ef)ovs SovXovSf dXX ovSe r&v dX6ya>v rraf)d rovro 

1. Cor. I X. 12. tatis: v. Potteri annotationes. 

2. Cor. I yiL 9. S.AXc^oi^pr/afPott. oXf^ai^pWL. 
6. '£frc0ayi7ff] Haec excerpsit 15* '^o^ vfuw Xcyornu] vfmntt rc 

Epiplianius Haer. 33. p. 210, Ifbown Epiphanius. «u vfmwr Xc- 
verbis partim iisdem partim mu- yovcri Sylb. C. 11. 8. 5—7.] STROM ATUM. 247 

iromral rij TrSci fie eir larj^ Toh ^^019 Kouiov avrov 
iK)(fas avGnO^v ayoBoh t€ kou (f>au\oi9 Trjv Sucouoarvvijv 
ifimSoi /irjSevo^ Svva/jJvov irXiov ex^iv /iTjSe dcfHupeurOcu 
Tov irXqaioVy tv avro^ to Koxeivov (f^&^ SiTrXaauuras eyjf. 
r]\u}9 KOLva^ Tpo(f)a9 ^(fois anraxrw avareXXei^ SucauKrvvrj^ 6 
T€ TrJ9 Koivrj^ aTraau/ kif urrj^ SoOeurrj^^ kou cly to, Touivra 

1 5 fio&v yevo^ bjijouo^ yiverai g>9 at fioe^j kou (rvciv w oi 
(rv€99 Kou irpofidrcov co^ tol rrpofiara kou to, Xonra rravTa* 
Sucaunrvvrj yap iv avTol^ ava(f>ouv€rou rj K^HVorrj^f emcra 
Kora K(HV0TrjTa rravTa 6/wioo9 Kotra yivo^ (rrreiperou, 10 
Tpo^jrfj T€ KOLvrj ^afjuii v€fiofUvoi9 av€Lrou rrourL tol9 
KTrjveaL kou rrourLv iir urrj? ovSevL vofup Kfwrovfuevrj, r^ 
8€ irapa rov 8lS6vto9 KeXev^roarro^ xop^ia (rvfi(f>0i}va>9 
SarourL Sucouo^rvvrj rrapovara.*^ 

7. " *AAA* ov5e ra rrj^ yevmeoas vofwv €X€l yeyfHXfifiivov 15 

20 — fiereypaxfyrj yap otv — y (nreipovorL Sk kou yevvoKrLV eir 
urrj^ KOLvojviav vrro SucauHrvvrj^ €fi(f>vTov exovre? kolv^ 
rrourLv err urrj9. 6(f>doLXfi6v €L9 to fiXerreLV 6 Troufjrrjf re 
Kou Trarrjp Travroov SLKOLLOcrvvrj vofwOerrjaa^ r^ rrap avrov 
rrapixrxfVy ov Suucpivas OrjXeuw appevos^ ov Xoyucov ao 
aXoryoVy kou KaBoara^ ovSevo^ ovSev^ urirrjrL Se kou kou^ 
rrjTL fjuepura^ ro fiXemLv ^fjuouo^ ivl KeXevorfuxTL rraxn 
KexapLarrai. ol v6fioi Si {(fyrjmv) avOpdnroov afjuxBiav 
KoXd^€LV firj SvvifUvoL irapapOfiHv iSiSa^oLv' fj yap iSLonj^ 613 P. 

25 Toiv vofjuov rrjv KOLVODviav rov Oeiov v6fiov Korerefuv kou 25 
7raf>aTp(&y€Ly firj crvvLW ro rov oaro(rr6Xov prjrovj Ac- 
yovro? " Slo, vofwv rrjv ofjuipriav eyvoi>Vy* ro r ifju>v kou 
To a6v (f>rj(rL Slol t&v v6fJuov rrapeLtreXOelv j firjKerL eh 
KOLPorrp-oLy KOLvd r€ yap Kapjrovfiivoov firjre yfjv fjJfre 

I. avrhv L. mnhv V. Delet Sylb. 

3. n-Xcov soripsi pro iiknov. 22. xcXcv<rfuirc L. iccXcvyiarft V. 

5. oyorrXXci Sjlb. oMircXXciy L. 27. Rom. iil 20. vii. 7. 

14. tiMmioavinj\ ducawavptf Pott. 24« CLEMENTIS [Lib. m. 

KTrjfJuxTOf aXXa firiSe yaifiop' Koa^ yap amwip eiroaja€ 
Tw a/jLTreXovf ou firj arpovOov firjTe Kkamjp oarapuwirraL 
Kou Top aiTOP oSr(09 Kol Tow a\Xav9 Kapurow. 17 8e 
KoiPtopta wapopofirjdeura kcu to, ttj^ iaoTrjro^ ef&nnriae 

S 0p€fifjuiT(DP K(u Kapircip KXeimiP.^* 30 

8. '^ KoiP^ Toipvp 6 0€O9 aTTOPTa apOpomtp Trocrjaa^ kcu, 
To OfjXv T^ appept koip^ avpayayo>p #ccu irapO* opmcos tol 
^^ KoXXrjaa^ ttjp Sucaioovprjp ap€(l>rjpep Kotpcopiap fJter 
iaarrjTos. oi Se yeyopore^ ovtcd ttjp ovpayovaap Kom»^ 

10 piap Trfp yepeaip avr&p oeirripprjOriaoLPy kou (fnjatPy 6 fiiaa^ 
ayofJUEPo^ €)(er(o 8vpafjLep(op KoiPODPelp aTravroDP oxnrep 
aire^fnjpe tol X(H7ra t&p ^^2/." roOra eLrridP Kora Xk^ur 
TtaXiLP ofjuouo^ avrou9 tou9 Xe^atP errul^epa ^ttjp yap 
hnBvfiiap evropop kou (r(f>o8poT€pap epeiroiriae T019 appeaw 35 

^Sei^ TTip T&p yep(op irapafjLOP^p^ fjp ovre popuos ovTe SOo^ 
ovTe aXXo Ti t&p oprayp oKfuipiaou 8vpaTou. Oeov ydp eari 
o&yfjui. Kou 7r(09 eri ovtos ep r^ k(x0 rffios e^aaOeoj 
X6y(p aPTiKpv9 Kou top POfutp Kou To evayyeXiop 8ia 
tovtcop KoJBaipS^p ; 6 puep ydp (fniaiP " ov fJL0iX€V(rei9y** to 

20 8e *' Tray 6 7rp(HrfiXerroi>p kot eiriBvfJLioLP rjSvi efjuoiyewrep* 
Xeyei. to yap " ovk iirijdvfifjaeis* 7rp09 tov POfiov Xeyo" 
fjuEPOP Top epa 8eiKPvai Oeop 8ia pofjuov kou Trpo^rrjr&p kou 40 
evayyeXiov Kqpvaaofjuepop' Xeyei ydp " ovk eiriBvfifj^rei^ 
Tf]9 Tov rrXrjaiop!* 6 TrXrjaiop 8e ov\ 6 *lov8ouo9 r^ 

2S*lov8oLi(p^ d8eX(f>09 ydp kou TavTomis tov rrpevfJuxTo^y 
Xeirrerou 8^ rrXrfaiop top dXXoeOpfj Xeyeip. rr&s ydp ov 
rrXriaiop 6 0I09 re K0ipoi>pfjaou tov TTPevfJUxro^ ; ov ydp 
fjuopcjp *^fipaia>Py dXXa kou edp&p Trarfjp ^AfipadfjL. 

10. 6 fiiop Sylb. €1 filap L. 17. t^eraadtuj] Deest 3p. 

13. rntxjiipti — ^] Incipit in L fol. 19. Exod. xx. 13. 

114^, ubi m. recens in marg. ad- 20. Matth. y. 28. 

Bcripsit ^Xvapfts. Eadem infra 21. Exod. xx. 17. 

p. 514 ad verba irpos r6 ytkoidTtpov 28. Dcut. xxii. 22. 
— adflcripBit £ r^f (rfcau^n/roff. C. IL 8. 8— lo.] STROMATUM. 24« 

9. Et ^6 i) /ju)i'X€v0€ura icoi 6 eir avrriu iropvevaa^ 
0avaT€p KoXaJ^eroi^ SrjXou Srfitofv ttjp ^yroXrjv rrjv Xc- 

45 yovaav ^ ovk eTnOvinqaeif ttjv yvvdxKa rov irXrialov* mpL 
T&v iOvwv SiaYopeveiVj tva tis Kora vofiov kcu rrj^ rov 
TrXrjaiov kolL rrj^ aj8€\(f>fJ9 a7roa\6iievo9 avriKpm oKOVirg S 
irapa rov Kvplov '^iym Se Aeyco^ ovk €7ri6vfirjiT€i9*** ij Se 
Tov " cyo)" fjLoplov TTpoa^Kjj Trpoa€)(€aT€pav S^ucwai ttj^ 514 P. 
ivToXfj^ rrfv €V€py€iav. koi oti O^oimyu o t€ Kapiro" 
Kparrj^ o r ^l^ufxivri^ iv avrS r^ iroXvOpvXrfr^p fiifiXup, 
T^ mpL 8ucau)avvrj9 XiyoDy c^ rrm erruf>€p€i Kara Xi^iv 10 
^€v6€v w y€\oiov ^ipTjKOTO^ Tov vojJuoOerov prjjia tovto 

SoaKOvariov ^ovk hrtOvjirja^is rrpo^ ro y€\ovoT€pov Hmtv 
* T&v Tov rrXrjaioVj avro^ yap 6 rrjv emBvfiuiv 8ov9 w 
avv€)(pvaoLv to, ttjs y€V€a€G)9 Tavrrjv oufmpeiaOai /ccAfuet 
IJLrj8€V09 avrrjv axf^eXtov ^ov to Se * ttj^ tov rrXrjaiov 15 
yvvaiKOs iSioTrjra rrjv KoivcDViap ovayKa^cov ert yeAoio- T€pov 6«r€J//* 

186 8. I o. Kci ravTa juv ol y€vvouoi KapiroKparuivoi Soyfui- 
rt^ovai, TOvrov9 (f>aal Koi rivas aXXov? ^Aayra^ roiv 
ofJuoioDV KaKioiv €19 ra S^iirva affpot^ofuvovs {ov yap2o 
aydmjv enroi/i op eyoyy^ rrjv avviXevaiv avroiv) avhpas 
ofwv Kou yvvoLUcas fiera 8^ ro KOp€aBrjvab—iv wXrjafiov^ 
roi KvTTfHSf y <f)aat — ro Karaiayvvov avrtov rrjv rropvuajv 
ravrrjv Sucaioavvrjv iKTToSojv TTOirjaafiivovs (f)oi9 ry rov 
6 Xvxvov rr€pirf)07rg fuywaOoUj an-0D9 iBiXouv^ ou9 /Sou- 35 
XoivrOj fJueXerfjaajrras Se iv rowajrrj ayoTrg rrjv KOivojvlav 
fJbE0* rjfji4pav rjSrj rrap wv av iB^XrjaoDai yvvouKoiv anraxruv 
rrjv rov KaprroKpar^iovy ov yap Oifus ^hmv 0€U)Vy vofiov 
viroucorjv. rouLvra Si oJfjuu tou9 kvv&v kou avoiv kou 

9. vokvBpvXrfT^ L. nokvBpvXXifr^ 23. roi Kvfr/Mr, § scripsi pro rj 
V. Kvwpitrji, Ex yersu Euripidis cV 

10. Xiym Sylb. XcyHv L. irXi;<rfUMr^ t«m Kvirpir, cr ma^mm ^ 

20. MKtAw Sylb. KOK&v L. 06 apud Athen. 6. p. 270 C. 260 CLEMENTIS [Lib. m. 

rpaytov Xayv^hais voiJuoOemp rw KapiroKpaTTjp SSu. 8ok€l 
Se fJUH Kou Tov TI\aT<ovo9 TrapoKriKoepai iv r^ TloXiTeia 
(l)afi€vov KOivas dvai tos yvvauca? TTovTtoVy Koivas fjuey 
515 P. Ta9 Trpo Tov yd/iov Toiv aiTeurdati fJueXXovrtoVy KaBairep kcll io 

5ro Okarpov koivov t&v OeoDfievcov (fxicKOVTOSy tov irpo^ 
KaraXafiovTO^ Se iKdomjv iKaoTOv elvai Koi ovKen Kounjv 
TTJv yeYafirjfiivrjv. 

1 1 . Sdv0o9 Se iv Toh iinypaj^ofuvoLs fJuiyiKoif ^ fjJy^ 
wvTOU de** (fnjaiv ^^oi fjuzyot firjTfxi^n kou OvyaTpdtriy iccu 

ioa8€\(f>au9 fJLiyvtxrdou OefUTov elvou, Kotvd^ t€ €lvou tos 
yvvouKas ov fila Kal XdBpa^ oAAa crvvauvovvT^ov dfJufH}" 
Tefxov, OTOLV diXrj yrjfjuu 6 erepo^ TTfv tov iripov.** iwL 
TOVTCOv OLfJuu Kou T&v ofJLOuov oupia€ODV TTfxHf^rjTLKois^lovSav 15 
iv T^ iTTUTToXy elprjKevou " ofJUiuos fJuivT(X kou oStoi ivvTrvt" 

16 aj^ofJuevoL^* (o ydp vrrap Ty dXrfi^ia einfidXXoixnv) eto9 
" Kou To OTOfJui avT&v AoAet xnripoyKa** KE<i>. r. 

12. ''Hd?; de d avTOs t€ 6 TlXdrcjv kou oi UvBayopeLfH 
KaBdirep oiv vcrrepov kou oi aTro MapKuovo^ kolk^v ttjv 

30 yiveatv vTreLXrjcfHaaVy rroXXov y€ eSeL KOLvds avTOV vttotl^ 
OeaOou Ta^ yvvouKa^. dXX oi fJikv drro MapKuovo^ (f>v(riv 
Koucr/v €#c T€ vXrj^ KOLKrj^ Kou iK Slkollov yevofJuivTfv &;- 
fuovpyovy ^ Sf/ X6y(p firj fiovXofievoL tov Ko^rfwv tov imo 20 
Tov Srffuovpyov yevofjuevov avfmXjfpovv dnreyexrBcu ydpuxv 

25 fiovXovTOLL, dvTLTour(r6fJLevoL T(p iroLrjTy r^ a(f>oiv kou <nr€v^ 
SovTe^ 9rpo9 Tov KeKXr/Kora dyoBov^ oAA* ov tov (09 (fxwL 
$€ov iv aXX(p Tpanr(pj o0€V ovSev lSlov KOTaXimlv ivTavOa 

2. nXdrtfnoff] Rep. 5. p. 457. 16. Jud. 16. 

8. Jud. 8. 18. Ilvtfayifpcioft PotteruB. frvAi- 

15.6] ov Arcerius. y6pioi L. C. IIL 8. II— 14.] STROMATUM. 251 

fiovXofuvoi ou ry irpoaLp&TU yipoPTOi eyKparH^y ry de 
TT/oor TOP imrovqKora €)fipa firi fiovXoiuevoi ^pijcrdai tw 
VTT avTOv KTurducnv. aXX olroi yt aarefiei 0€opja)((a t&v 516 P. 
Kora ^wriv iKardvTes Xoyurficiv ttj^ poKpoOvpMs kcu 
25 )(p(ri(rT€rrrfro9 totj Oeov KaTaKf^povwvTefy cl kou p^ yapjHv 5 
idiXovaofy oAXa Tpof^9 xp&vTai tw ktuttol^ kou tov 
aipa Tov &]piovpyov avaTrvtovaiVy avrov r€ ovt^? €f)ya 

KOU €V Toh aVTOV KaTafi£VOVT€Sy TrfV T€ ^€VrjVj ($9 (fKuriy 

yvwmv evayyeXi^ovTai kov KUTa tovto )(apiv iyvtoKivdu 
T^ Kvpitp Tov Koapjov o^iXovT€9 KoB* o hrravOa evr/yye' 10 
Xia&rjaav. 

13. *AAAa irpo^ fuv tovtov9j morav tov 7r€fA apx&v 
BuiXapfiavoDfUv XoyoVj oKpifieaTaTa SuiXe^ofuOay ol <f>i' 
X6ao<f>oi Se wv ifjLvrjaOrffuv rrap £v Trfv yiveaiv Kajajv 

30 €UHU axnfi&^ €KfuxJ06vT€9 ol oTTo MapKuovo^ Ka0anr€p ISitp 15 
SoyfJUXTi ^pvoTTovTai ov ^va€L Kajofv fiovXovTai Tavrrjv 
€lv€Uy aXXa t^ ^fn^ t^ to aXrjde^ SuxSowrg' KOTayovai 
yap hrravOa Trjv '^^vyrfv Oeiav o^av KoBamp w KoXa^ 
arfipuiv Tov Koapjovj am-OKoBaipwdai Sk toSs ivacofiOTOV' 
fjuEvai9 ^^vyatxs 7rpoariK€i kut ovtov^. K&aTUf to Sayfia 20 
Tovro ov T0i9 ajTO MapKiwvof erij tw &€ ivaoofiOTOvadou 
Kou fieT^vSeurdcu k€u fierayyi^^aOai tw yjrvx^ a^ioSau/ 

35 €iK€ioVj TTfJw ow oXXo^ ov €0] KUipios X€y€iv, mrjviKa av 
mpi yjrvxfi^ SiaXafifiava^fiev. 

14. *lipaKX€iT09 yovv KUKi^cov (fHuverai t^v yiveaiVyZ^ 
^^imijSav* {(fyrjal) ^ycva^vTaiy ^(oew iOiXovai pjopovs r 
^6u/, fJuaXXov $€ ovaTravecrdcuj kou TrouSa^ KOTaXeirrovai 
fwpov^ yeviadou.** SrjXos Se air^ <rvfKf>€p6fijevo9 Koi 
^KfimSoKXrjs XeyoDV 

22. fiCToyyttcirAu] ficrcyytfcaiSai Philoa. p. 324. pro y€v6i»M90i, 
Lf sed c deleto et a sapencripto. 28. ii6pcvs yrvcaAu] it6/mp ycW- 
furrfytCttr&tu V. <r$ai Mallach. 

26. ycMimu MuUacL Fragm. 252 Koi en CLEMENTIS 
iK luv yap (<a&v irCB^i V€Kph cI5c' iiuip^v. [LiB. III- \ / KOLi TrdXip 5 
617 P. & irSvoi, 2 SciXiv OvrjfT&v yivo^j & bvaivoXfiov 
o1»v ii ipibfAV Ik T€ iTTOvax&v iyiv€<rQu 40 ivdpomoi dvriTol kcI aipKUfoi, ovbiv i6vT€S' 

6/JLolm T^ YP^^^^ TTOtrjTy 

10 oifbiv iKibv6r€pov yaSa Tpi<j>€i ivOpiivoio, 

15. Nai fi^v Kcu Q€€ryvt9 rr)v yeveaiv SeiKVvai KOJcrjtf 

irivTW pj^v fATi <l)vvax iirixOovloio-iv ipurTov^ 
lirjf iaopav aiyas 6(ios fjekiov' 
15 <l>vvTa 5* 3710)9 &Kiara irvkas 'Atdoo ir^pfjcai, 

OKoXovOa 8* avTol9 kou 6 Tfj^ Tpaytf&ias iroirfrris E^/m- 

Idci yap fiiias (riXXoyov troioviUvovs 
rbv ipivra 0priV€iV cls Sa ipxtrai icofca, 
20 Tov d' aS OavivTa «cal Tr6v<av rrerravii.ivov 

XaLpovTas eiKJfriiiovvTas iKTriiimeiv b6imv. 45 3. €W] ffiiJj. i di Y. Recte 
«iSc* dficf/3»y Sylb. : v. MuUach. 
Fragm. Philos. p. 75. 

5. & dfiX^y Scaliger. 1j L, quasi 
9 voluerit. 

ib. WoyoX/Soy] Cum adjectiyis 
diHnififiopof et diHrafUNpof compara- 
vit Mullach. in Fragm. Fhilos. 
p. 24. 

9. froofti] Hom. Od. 18, 130. 

II. ecoywr] Hi versus exstant 
inter gnomas Theognidis, 425, 
item apud Stobaeum, serm. 119. 
Eosdem, ut etiam ea quae ex Euripide et Herodoto mox se- 
quuntur, Theodoretus transtulit 
in OcpofTcvr. c. p. 544. Porro 
dpxfiv pro niyrtuf habet Stobaeus. 
POTT. 

14. i<rop^'\ co-idcur Theog. Stob. 

16. Ev^^di/rl Quattuor versus 
primi ex Crespnonte, duo ultimi 
ex Polyido sunt Eunpidis, etiam 
ab aliis scriptoribus pluribus me- 
morati, non sine scripturae diver- 
sitate, quam collegit Nauckius 
Fragm. 452. p. 395. et 639. p. 

441. C. III. 8. 15—17.] STROMATUM. 858 Kou aSdi9 ra ofwia oSrtos ^pet 

rk d' otb€V et rh 0}^ yAv lari Kar0av€iV, 
ri KaT0av€iV H (rjv ; 

50 1 6. TavTov Sfj T0VT0L9 (f^alverai kou 'HpoSoToy iroiStv 
XiyovTa tov SoAcom '^c3 l^polcrej Tras avOparn-o^ eanS 
avfjuf^oprj'** K€U 6 fwdo9 $€ avT^ aajf^As 6 Trepi tou 
KXeofiiSos Kou BiTODVO^ ouk aXXo ti PovXerou oAA' ^ 
yjfey^LV piv ttjv yeveaLVj tov Odvarov Se hrouveLV. 

186 8. otri ir€p (piWotv yci^c^j roCri ii ical ivif>&v 518 P« 

"'OfiTjpos Xiy^L. WXaTODV Se iv KpaTvXat *Op(f)€L tov 10 
Xoyov dvaTiOrjat tov mpi tov KoXd^eadou rqv yjrvxrjv iv 
T^ aoifiaTLj XiyeL Se ^Se ^^kou ydp arjfid tlv€9 ibaaLV 
avTO €Lvou TTJs ^vx^ffj <»ff TeOafifuvifs iv r^ vvv irapovTC' 
Kou SiOTL TOVTO arjfmivH a av arjfjuxani 17 ^^vyrfj kou Tavrri 
arjfia opOm kolXhoOou. SoKovaL fUvTOL fjudXiaTa OiaOou 15 
5 OL dfjupa *OfXf>ia tovto to ovofjua d>9 Slktjv SLSovar/s Siv Srj 
iveKa SiSaHrLvJ* 

I y. "A^LOV Se kou ttjs ^iXoXdov Xi^eoD^ fJLvrjfjLOvevaoUj 
XiyeL ydp 6 TlvdayopeLOs ioSe ^ fJiaprvpiovTou Se kou oi 
rraXouol OeoXoyoL t€ koI fjuxvT€Ls ws Svd tlvos TLfmpia^ d 20 
^i;^^ '^V (^^t^'^^ avvi^evKTOu kou KoBdrrep iv adfjuart 
TOVT^ Tidanrraxr aXXd kox YlivSapos rrepi twv iv *EA€v- 
aLVL fivarripuov XiyoDV hru^pet I. otlrtts] o^rof H. MS. 8TLB. 

ib. ff/Ki] Notandum ifKl signifi- 
catione praesentiB pro ^iqvl dictmn 
ex more recentioram. 

3. de f7v] de r& ;^y L. rh om. 

Bcriptores' ceteri hos vexsns affe- 
rentes. 

4. 'Hpddoroff] I, 32. ubi recte fftar. 9. om; — ] Hom. II. 6, 146. 

10. K^rvXy] F. 400. 

14. hUri rovro] Ik&n aZ rovr» ap. Platonem. 

ib. <nfiudifff a m. pr. ex mnuiiim 
factnm in L. oiyfM^wi Y. Apud 
Platonem tnnufi^, 

19. nvAiytipfios Pottems. ira6la- 
y6puit L. 

20. d ^d] 17 ^vx4 MS. Ottob. 
et Theodoretus. 

ai. avnum Sylb. ariiugn L et 

Theodoretus. 

22. Ulwhapoi] Fragm. 102. 254 CLEMENTIS [LiB. irr. SkPl09 5(1X19 IbiiV K€iV €V vvo \B6v' 

oZ5€ liiv piov T€kevThVf 
otbfv ii bi6aboT0V iipyjiv. 

YiXoTtov T€ oKoXovOw €v <PaiS<ovi ovK oKPei ypaj(f>€tp c^Se lo 
6 TTODs " /cai ol TW T€Xeras Sc rjfw^ oStol KaTaunjaapres^ 
ovK aAAo Ti €0)9 /lera u€a)v t€ oucqa^i. tl 0€ mcu^ 
Xeyg ^^ ecof op to a&zuz e)(a)/JUBV kou aviimx^vpfuvr) -qiJmdf 
V i^^OCO V H^^ TOiovTOV Kaxov, ov /nqTrore KTrjad/j^a 
€K€ivo iKOj/co^ oS eiruOvfiovfiep ;*' ov\i aiTuu^ tHp /JueyiaTfoi^ 

lo Kcuc&p Trfp y€V€aiv aivuraerai ; Kav r^ ^aiS<ovi iTTifiap^ 
TVf)€i ^* Kiv8vv€vovai yap oaoi TvyyoLVOvaiv 6pd&9 oarTO^ 
fjuevoi <l)iXoao(l)ia9 XeXr/O^vai tov9 aXXov9f on ovSev aXXo 15 
avTol hriTrfSevovaiv rf iiroOvrjaK^iv t€ kou T€6vavax*^ 
18. Koi iraXvv ^ ovkovv kou ivTavOa 17 tov 0cAo- 

15 a6(f)ov yltvx^ fmXurra aTifJba^€i to a£fjuz kou <l)€vy€i mr 

avTOVy QjT€i d€ avTrf Kad avrrfv yiv€<ruai. kou firf ti 

519 P. <rvvaS€i r^ O^up ociro^rToX^ XeyovTt ^ TaXaiTroDpo^ eyoD 

avOpanro9f Tis fu pvaerou €k tov a<ofjuzT09 tov Oolvotov 

TOVTOv ;** €i firf Trfv ofjuxf^po^rvvriv t&v w kouciov VTTOcre- 

ao avppivoDV a&fjua Oavarov TponriKW Xky^i. Tiqv t€ <rvvov' 
avav y€V€a€<og odaav OLpyrfv kou rrpo tov MapKioovos ^o 
arro<rTp€^6fJU€vos <f)ouv€Tou iv r^ irpa)T<p rrjs HoXiTclas 6 
HXaTODV. eiraiv&v yap to yfjpas iTrv^kp€i an ^ €$ urOi an 1. itMUf ffZcr* vwh x^* Bei^kiuB in 
edit. tertia p. 334. L^ebatur 
iKuim Koufh (Koufiar Segaar. ad li- 
bmm de divite servando p. 226.) 
€ls {tlir Sylb.) M xAfou. 

2. otd€ Bergkius. olbty L. 

3. tt6aborov Sylb. biifs dor&v L. 

4. rt] dff, sed in rff mutatumy L. 
ib. ^ocdtti^t] P. 69. Koi KipbwtwnHri 

Koi 61 riis TtKeriis ^fWf o^roi «murnj- 
aoPTts ov ifxtvkol rufts ttvai, dXX^ t^ 
SpTi TrdXoA ahfirrta&(u Sri ts ibf ofiV' flTOs JCfll drvXcoTor tts ^Atdov anftUafrai, 
iv fioppdp^ Ktiatrai' 6 di KMKa0ap- 
fupos KM rcrffXffcr/iffm tKiturt a^ixd* 
fittfos fiffr^ ^wf {dKtfa^ti, 
6. &rajf Xeyjy] Ibid. p. 67. 

10. KoK&v om. MS. Ottob. 

ib. r^] r^ ovr^ ArceriuB. 

ib. ^/dtfvt] P. 64. 

14. frdXcy] Phaedon. p. 64. 

17. Rom. vii. 24. 

22. noKirttas] P. 328. C. III. s. i8— ao.] STROMATUM. iS5 

€fjLOiye wrov tu aWou ai Kara ro acifjui '^Sowu OTrofJuipai' 
povraij ToaouTOV av^ovrcu ou w€pl tow Xoyovs eirtOvfJucu 

T€ KCU ^Soval.** T7J9 T€ t£v aX^pt^lXTUOV ')^pfqQ'€G)9 eVi- 

fJLvriaffeh ^ €xHpfqpL€L, av6pom€j iuTfUvkirraxa pkvToi airfo 
imi^vyov &amp kvTT&vra Tiva kcu aypiov SeairoTTjvS 
itro(f>vyciv.** 

19. HdXiv 8* €v T^ ^ouScovi T7JV yiveciv Kcuci^cov 
25 ypd(f>€i ^ 6 fjuev oiv iv ociropprqTOi^ Xeyofjuevo^ nepl ocvtcov 

Xiyos &9 €v TiVi if>povpa eorfjusv ol avOpcoTroi** kou a£di9 
^oi Se 8rj av So^axri Suuf>€p6vTa>s irpos to oauos fiu&vai^ 10 
o^oi eianv ol TcivSe fjuev t&v tottcov €v Ty yy iXevffepov' 
fjuevoi T€ KOi OTraXXaTTOfuvoi wawep SeafJLWTfipuDV^ &va> 
Se €i9 TTfv KaOoLpav ouafatp aKf^ucvovfJuevoi.** oAA' 0fJU09 
ovTa>9 e)(a)V ouaOerou ttj^ Siouc^eoo^ kolXco^ €)(ownjs kolI 
(fjirfaiv ^ov Sei S^ eavrov €k TavTfi^ Xveiv ovSe cnrodi- iS 
SpourKHV* Kou avveXovTi eiweiv Koucrjv Xoyli^eaOou TTfv 
30 vXqvj ouf>opfirjv ov irapeayev r^ MapKuovi evaefici^ ourrw 
6i7ra>i^ mpi tov Koafwv ToSe* ^^irapa fuv yap tov avv' 
OevTOs Trdarra tol kolXol KeKrrfroUj wapa Se ttjs efiirpo^rOev 
e^o^ oaa xoLXeTra kou aSuca ev ovpav^ yiverouj TavTa e^ ao 
€K€ivris avTOs T€ e)(€i Kou T0i9 ^cpois evoerrepyd^erou** 

20. Ert Se aa<f>€aT€pov em(f>€p€i ^ tovtoov Se avr^ to 
aoofJuxToeiSes Tq9 (rvyKpour€a>9 ounov to ttj^ nuXou rrare 
(f>va€(09 (rvvTpo(f>oVy on rroXXrj^ rjv fJueT€)(ov OTa^las rrpLv 

35 ^is Tov vvv Koafwv axf^uciadai** ovSev Se ^ttov kolv toIs 35 
N6fju>i9 oSvperou to tcov avdpayiroov yivo^ Xiyoav (Sde 7. ^atdMn] P. 62. cum Theodoreto. 

9. Ka\ aZBis\ Ibid. p. 114. 19. lUKnfTM H. MS. cnin Pla- 

i4.aMrrai]§aBrfriuSy\h.fmBtnk, tone et Theodoreto. KCKn/irai L. 

15. ov drc — ] Phaedon. p. 62. 22. avr^] ovrMv H. MS. com 

18. vaph — ^yPlato Polit. p. 273. Theodoreto. 
Citat etiam Theodoretus Aff. Gr. 23. r^f ovyKpda-w^g et irorr om. 

p. 335. Theodoretus. 

ib. avMvrot] owtKBAnas H. MS. 26. NdfUMr] In initio libri aecundi. 266 CLEMENTIS [Lib. ni. 

^^ 0€ol $€ 6iKr€Lpairr€9 ro r&v ayOpmrtov eirmovou Trexf^vKw 
y4po9 avomwXas re airois r&v irovfov era^auro ras r&v 
eopTcov ofjuoifia^r €v t€ ry ^^TnpofuBt kcu ra^ ajrias rmi 
oucrov SUuri kou rdSe kcyei ^^w €^ ^PX^S' ro yevwOou 
g xaXefTov airavri ^(p<p irp&rov pkv ro pjeraayuv rrj^ t£v 
Kvovfi€V(ov €^€a>9j ejTCir ai ro yiv^aOax kou m rp€(f)ea0€u 
Koi iraiSev^a-Oai &a irovtov fwpiiov yiyverai ^vfinavTOLy co^ 
<f>afjj€v airtxvTC^** 4o 

21. T/ S€; ovxjt K(U ^lipdKXciTOf ddvarov t^v y€V€(riv 
lo/coAcr; Ilv0ay6pa9 Si Kal r^ iv Fopyia ^SxoKpar^i ifi^ 

<l>€p6i9 €v 0i9 <p7j(rc ^Oavaro^ ecmv oKwra €y€pO€vr€g 
op€OfuVj oKoaa Si €v8ovt€9 vjrvo9^ akXa rovT<ov fiiv 
aXi9y €7r€iSav de ttc/m roiv ap\oiv SioXoLfJifidva^fuv, rare kou 
ras ivavriorrjraf ravra? as ot t€ <f>iX6ao<IXH ouviaaovrau 
15 oc re TTC/M MapKi<ova S<yyfJuiri^ovaiv eirurKS^fJi/ida* nX^v 
ovK aaaxfM9 S^SeixOou rjplxv vofJLi^oo ras a^opfJbOL^ r£v 
^vo^v SoYfULroDV rov MapKuova irapa \lXaT<ovos a)(api' 45 
<rroi>9 re kcu ofJuoB&s €iXri<f>€vou. 

22. *0 Sik 7r6/M eyKpar^ias '^fuv TrpofiouveroD Xoyos. 
to €<fxiaKOfJuev Sc rrjv Sv<r)(pfri<rriav v<f>opa>fju€vov9 "'^XXrjvoLs 

iroXXa €is rrfv y€V€aiv rwv rralJSoov airo^f^Oey^ourOou, ojOcoos 
Se €KS€^oLfju€vov9 TavTa Tovs mpi MapKi<ova a)(apurr€iv r^ 
Sfffjuovpy^. X€y€i yap 17 rpay<pSia 

rh ixri y€v4<r0ai KpMTov $ <fnjv(U PporoHs, 
25 lireira vatbas aiv vucpais iXyriUa-i 

r6cra>' T€Kov<ra d^ rjv likv i<l>povas r^/co^ 50 

crrivdi pjaTaias ^laopwra piv /coicov;, 3. 'Emyo/A^] In initio. qui yersixm primum attulit. 

6, aZ t6 Sylb. aiir6 L. 24. i^iTTOv] KpMraay ap. Sto- 

zo. rf Sylb. <r& L. baeum recte. 

15. iwiaKty^iu^a Sjlb. ciricriCff- ib. ppvnvs] pparoig NauckiuB 

^^fuBa L (Fragm. 900). 

23. Tpay^dia] Euripidis, ut ex 26. Sfppovas] &patvas Madwigius. 
Stobaeo novimuB Flor. 120, 17. 27. fi^ addidit Sylb. C. III. s. 21, 23.] STROMATUM. 267 Xpi7<rro^ i* i.voX\v<r' tjv bi «ccu aefrwiJLivov^, 
n{ictt riXaivav Kopilav dppa^Cq. 
tC tovto bii t6 xpTiariv ; oifK ipKtl p,iav 
^rvxV ^^^^ '(^vi ^0^' i\^^v vovovs ; 

ICOt 6a OIIOUOS 

187 S. ipjoiyt vvv rc iccd vciXai doic€4, 

irai5as ^vret/cii^ oi^or iv^/>ciirov9 ixP^^i 
v6vovs ip&vTas €ls Saovs ^vrctio/icv. 

€V Se T019 aSdL9 Xeyofuvois kou Ttjv wrlav r&v KOKoiv 
ivafyywf iirl ras ap\af ejravdyei Xeya>v coSe 

& iv€rTVX€iv (fnfs koX Kaxm venpayivai 
ivOp^TTOs iydvov koI t6 hvarvxis fiCov 
5 iK€W€V t\afi€S, M€V avatriv rjp^aTo 

Tpi^€iv W aldrip tviiibovs OvrfTOis vvois. 
Iiri wv Th BvTiTh dvriros iiv iyv»ii6v€i. 

TrdXiu 8* ad ra ofiota tovtoi^ (o& aTroSiSoxriv 

OvrfT&v i* Skfiios ovMs 

ovb* €vtaiijuav 

otv» yap l^v Tis ikvnos> 

KoL eiT ai0i9 

^cv ^ev ppor^Cav miijJtrav Saat nj^ai, 
iaai ii liop^aL, rippLa d* oiic cliroi ns iv. 

KOi €0 O/JUOIW 

tQv yip Iv PpoTots 
oiiK loTiv oiXiv bih TiXovs €vbaiiJLovovv. 10 521 P. 15 20 aS I. «• Sylb. t' L. 

ib. ^ffoAXva' Nauckius. thnXv- 
cvan L. 

4. aXvfOf Bergkius. iiroXvfur L. 

ib. jcoirl r§d* Grotius. jc^cir 
IfiiL. 

6-15. Ijfiocyr — ] Hi quoque for- 
tasse Euripidis verBUB sunt. In 

marg. L a m. rec. dMry«iMi ravra 

/ 

irCDTVI. 

6. fpoiyt ¥vp rr Grotius. ^poi 
ytvourro L. 

II. fmrpayfMu Musgravius. irr- 
vpa\iwtu L. 

VOL. II. 14. W PotteruB. &r L. 

15. fA^ wr Yalcken. • /i^ robm» L. 
17. PoBt ^/3ioff excidit nU TvXor, 

quod l^tur apud Eurip. Iph. A« 
161. 

2 1 . ^rv — 1 Euripidia ex Antiopa 
verBUB citati ab Stobaeo Flor. 98, 

34. 

24. rm» yip — "} Euripidb SuppL 

269. 

25- ^crrii' oMp 6ta rtXous cMoc- 
pamv» ex Euripide. Icrri bti rrXovr 
^L. s 268 CLEMENTIS [Lib. ni. 

24. TavTTi o5i/ (f^aarL Koi rovs UvOayopelov? mrlyefrOajL 10 
d/cf^poSurloav. efioi de e/iTraXiP SoKOvai yafuip /leu TraiSo^ 
TTouas ei/CKa^ TfJ9 Se i^ w(f>po8urUov y8oinJ9 iOeXeip Kpar^ 
pera TTfP TraiSoTTOuav. Tavry /ivotik&^ anrayopeiovat 
SKvdiiWis yprjaOai^ ov)( ori irvevpaTairoijov K€u SvtnrenToy 
Kcu Tovs ovelpov? T€Tapay/iivov9 irovel to oawpu)v^ ovSe 
pjjv ori avOpmrov K€(f>dXy aireiKaarau Kvapuo^ Kora to 
hrvXXiov iKcivOy 

Ta6v roi KviiAOVS rpdyetv icc^oXds rc toktJ^v 

10 /jlSXXov Se OTL KvafioL iadiofuvoL otokovs ipYoJ^ovTai tos 15 

yvvoLLKa^. Qeo^paaTOs yovv iv T<p mp.TrT<p tS>v (f>vTLKciv 

622P. airia)!^ Ta KeXvifyri t&v Kvd/ieov mpL tol^ pi^a^ t&v 1^0- 

(f>VTa>v SevSpcov irepLTiBep/eva ^paiveLv ra (f>v6pjeva LOTopeTy 

KOL al kotolklSlol Se opviBes avvey&^ ToJura aLTOvp/evojL 

iSaTOKOL yivovToi. 

KE<I>. A. 

25- TcSi' Se dxf> alpeaem ayopjevcDV MapKLa>vo9 puev 
Tov YlovTLKov eirep^aOrjpjev 8l avTLTa^LV ttjv irpo^ tov 
Srjfjuovpyov ttjv yjprjaLV t&v KoapuK&v irapojiTOvpjevov. 

20 ylveraL 8e avr^ ttj^ iyKpaTeia^ outloSj et ye tovto iyKpd^ 20 
Teuiv prjreoVy ovto? 6 8qpxovpyo9^ irpos ov 6 Oeopaxos 
OVT09 yLya9 avdeaTavaL olopjevos oKtov iariv iyKf)aT^s 
KaTaTpexcov kol ttj^ KTurem kol tov TrXaapjaros, kov 
avyyprjaoDVTou Ty tov Kupiov (fxovfj XeyovTOs t^ ^LXtTnrtp 

25 " a(f>e9 T0V9 veKpov9 Od\l^ tovs eavTciv veKpow^ av Se 
oKoXovOeL fxoL.** oAA' iKelvo aK07reiT(oaav d>9 t^v opjouw 

I. UvBayopwlovs Potterus. irvBa- KaroiKi^ttn, qaod est in MS. Ot- 
yopiovi L. tob. 

II. ry irc/ifrr^] Cap. 21. 24. wyxp^awrai L* avyxpna<m- 
ib. tfnvTUcw Sylb. 0tMruecDV L. rcu Y. 

14. Karomhuii] KoroiKldtm L, sed 25. Matth. viii. 22. Luc. ix. 60. 
oi in litura. Fuit haud dubie ib. (rv dc L. oM Y. C. IV. s. 24—26.] STROM ATUM. 259 rfJ9 aapKos irkouriv kou ^iXiTnros^ (f>€p€L veKpop ouk €\(ov 

fUpMfipjEVOV. TTCS^ oSv CapKiOV €\00V V€KpOV OUK €L)(€V i 

^Sori i^avearri rou pjrfipjaTO^ rou Kuplou ra Traffr/ v^Kpao' 
a-avTOSy ^i^€raPT09 S€ ^purr^. en-c/ivrjaffrjfjuev Se kou ttjs 
Kara KapTroKpdrrjv aOwpjou yuvaucwv Kowtovlasy rr€pi t€S 
Trjs^ NucoAaov prjaeoDS huxXeyOivTes €K€lvo 7rap€\irropj€v. 
ipaiav, <f>aaiy yuv€UKa €\odv oiros pjpra ttjv avaXrjy^iv 
TTjv Tou aamjpos rrpos t&v anroaToXoov oveiSiadels ^Ao- 
Turriav €19 p.€aov ayayoov ttjv yuvouKa yijfjuu r^ fiouXo" 
pj€v^ €7r€Tp€ylf€v* OKoXouOov yap uvai (f>aai ttjv irpa^iv 10 

30 Tavrqv €K€iyg r^ (j)a>vy rp ort rrapaxprjaaaOcu rp aapKi 523 P, 
&?. Kou &7 KaraKoXouOTjaoanres r^ y€vopj€V(p r^ t€ €ipr)' 
fju€v(p arrXoi^ kou afiaaavuTTOD^ dv^rjv €K7ropv€uouaiv oi 

TTjV OUp€aiV aUTOU fJU€Tl6vT€9. 

26. HuvOdvofJuu 8^ eya)y€ tov NucoXaov fir)S€fua €T€pa is 
rrap rjv eyrffjuev K€j(prjadou yuvouKij t&v t €K€ivou tckvodv 
Ta^ fjuev OrjXeias KaTayrjpaaou rrap0evou9, d(f>6opov Se 
StafjL€ivou Tov uiov. (ov ouTODs €)(ovTOi>v dTTofiok^ rrdjffou9 
rjv €h fjueaov t(ov dTroaroXayv rf tti^ ^Xanmoupjivrf^ 
€KKVKXrfais yuvouK09y Kal rj lyKpdT^va t&v mpunrou" 20 
35 SduTTODV rjSov&v to ^ rrapaxprjaOou Ty aapKi** iSiSaaK^v. 2. lufuafifuvov Sylb. fUiuaiJievov 

L. 

6. SiKoKaov — ] Haec de Nioolao 
excerpsit Eusebius Hist. Eocl. 3, 

ib. napeklvoiuv scripsi pro irap- 
cXc/irofify. 

7. <fHia\ ex Eusebeio. ^170-^ L. 

10. Mrpv^fw — ^KurX] Mtrrpe^tv 
— <^<rl MS. Ottob. ^ 

11. froftaxph^f^^^f^oi^ vapaxpaa&ai 
EuBebius, recte, ut videtur, quum 
infrB quoque wapaxpaaSat yel napa- 
XpnoBai legatur. 

12. ycpo/icvtt»] ycycyi^/i^i^ Euse- 
bius. 13. imhtpf MtcnopmvawTUf] iiarop' 
ytvcvaw avaShip LY, sed in L line- 
olae alterum ordinem indicant, 
qui est etiam apud Eusebium. 
oycdi/y ex MS. Ottob. annotatum. 

15. tfytaye] cytt» Eusebius. 

17. tAs pJtv Brjktlas ex Eusebio. 

Brjktlas pJh L. 

ib. Ih^Bopo»] Tbeodoretus ifiBtoy 
cxplicat POTT. 

20. cicjevicXi7<riff] iyKuicKffint L et 
EusebiuB, sed jc superscripto in L. 

21. Mattb. vi. 24. Luc. xvi. 3. 
ib. irapaxp^f<rBai\ wapaxpaaBoi Eu- 

sebius bic et infra. 

s 2 260 CLEMENTIS [Lib. HL 

ov yapy oifJLOUy efiovXero Kara tt/u rov amripo^ iuroX^u 
" Svai Kvplois 8ovX€V€iVy** rjSouy kou 0e^. XeYOvm yovu 
Kou Tov MaT0iav ovrtos SiSd^ai, aapKi pkv pa)(€<rdai kclL 
irapajQnjaOoi fjLTjSeu airry irpos TjSovrjv oKoXaoTOV cV&- 
5 Sovra, yjrvxov Se av^iv 8ia 7ru7T€a>9 kou yvaxreoDS^ 

Z*j. YXdiv 8* 01 rfjv iravSrjpLov * A(f>po8iTrjv Komovitw 
fxvariKTiv auayopevovtriv ewfipi^ovres kou r^ ovoparr 
Xeyerou yap kou to iroielv n koucov epyd^caOoUy oiawcp av 
Kou To dyaBov n ttovhv opxovvpxo^ epyd^eadouy opLOUos 8i 40 

loKou 7] KOivoDvlay dyoBov Se kou iv peraSoa^ci dpyvplov kcu 
rpofpri^ Kou oToA^r, oi 5f kou rrjv orroiav Strprorr oiv 
d(l>po8iaicov avfJLTrXoK^v KOivcoviav dacfi&^ K€K\i^Kourip. 
<f>am yovv nva avrcov rffurepa TtapOivK^ ODpaia rrjv o\fnv 
irpoaeXOovra <f)dvou ^yiypaTrrai ^Troani r^ ourovvri a€ 

15 8i8oVj " TTJv 8e a€fivw irdvv dTroKpivaadou firf avvidiaav 
624 P. TTjv rdvOfxoTrov dai\y€tav, " aAAa ir€pi ydfwv r^ fJajrfH 

8uxXeY0vr €0 TTJs dOeorrp-oSy kou rciv rov Kvpiov (^v&v 45 
8uv^v8oirrou ol rrf^ da€\y€ia9 KOivoDVtH, ol rrf^ Xayveia^ 
d8€k(f)oi ov€i8o9 ov <f)ik(Hro(pias fwvov^ oAAa kou vavro^ 

20 rov fiiov oi 7rapayapdaaovr€9 rrfv dXrfO^mVj fJuaXXov Si 
KaraaKdirT0vr€9 cor oIoj^ re avrols^ ot y€ rpurdBXtoi rrjv 
r€ aapKUOfv kou rrfv ^rvvotMnaarucrfv K<Hv<ovlav Upo^ 
<f>OLvrovai kou ravrrfv olovrou €i9 rrfv fiaaiXeiav avrow 
dvdy€iv rov Oeov. 

25 28. Et9 rd yafjjurvTrua fikv o5v rj roud!8€ dadyn 1. iffovktro ex Eusebio. c/Sov- ib. aKSkatrTo» om. EusebiuB et 
Xom L. recte fortasse. 

ib. aenijpog] Kupiov Koi a^oTTJpos lO. apyvpiov Hervetus. i^pyoyMor 

codices aliquot Eusebii. L * 

2. ^c^] Kvpi^ Eusebius. 14. Matth. ▼. 42. Luc. vi. 30. 
ib. yow] d' o^y EuBcbius, sed 21. oiye] o2 y^ Theodoretus. 

oodices nonnulli yovv, 22. vapKudj^ koI ex Theodoreto. 

3. ovT»sj ovT» Eusebius. trapKtyrjp Kora L. 

4. fufdip ex Eusebio. pijBiv L. 24. ^coO] Xpurrov Theodoretus. C. TV. s. 27—29.] STROMATUM. 261 

50 KOLvcoyla, Kcu 8^ av/i/jero^^oi tvep ai/ avroh oi ave^ Ka\ oi 
rpayoiy cUv 8* op eV rai^ /Jjei^ocri irap avroh iXTruriP ol 
TrpoeoTciaaL rov reyovf; iropvai av^v eiarSe^ofuvai row 
fiovXopjEvov^ aaravras. ^ vpju? Se oii^ ovTa>9 ipuoBere tov 
X/MCTTOi^, €1 ye avrov rjKOware Kol iv avr^ i8ij8a)(6rfre, S 
KoBm eariv aXrfieia ev \puTT^ 'IiTcroS, airodeadai v/ia^ 
188 8. Ta Kara r^v irporepav avaoTpo^v tov rraXawv avOpanrov 
Tov (f>d€ip6fievov Kora ras hriBvfiiM rrj^ irraTrj^y dvav€' 
ovadai Se r^ rrvevfjjiri rov V069 vpj^v /cai ivSvaourOai 
Tov Kouvov avdpcmov tov Kora Oeov KTurOevra iv SiKouo^ 10 
avvn Kou oaurrrjTi rrj^ aXrfieias^* Kora r^v e^opjouxHnv 
Tov Oeiov. ^^yiveaBe oiv fufirjrou rov Oeov w reKva 
ayoanjraj kou TrepararHTe ev aya-jrvf^ koBcds kou 6 \piaT09 
5 rjyamfoev vfjuas kou irape8oi>Kev eavrov vmp rjfju&v irpoa" 
(f>opav Kou Ovaiav r^ Oe^ eis oafirjv evcoSias. iropveia SeiS 
Kcu rrSura oKaBapaia 17 irXeove^ia firjSe ovofJui^eaBci} ev 
vfjuv, Ka6m rrpeirei ayiois^ kou ouay^porrqs kou ficapoXoyiay 
Kou yap airo rrjs <f>a)vfjs ayveveiv fJueXerav 8i8aa-KCi>v 6 
mroaroXos ypaif^ei ^ tovto yap urre yiVfoaKovres an rras 
iropvoi* Kou Ta e^9 ecos " fJboXXov 8e kou eXey)(ere.** 20 

29. *^ppvrj 8e avToHs to 86yfia ek Tivos airoKpvif^oVy 
Kou Srj TrapaBrjaofJJU rrjv Xe^iv rrjv rrjs tovtcdv oureXyeias 
10 firjrepaj Koi eire avroi rrjs fiifiXov avyypa(f>ei9y opa rrjv 
ijrovoiav, ei kou Oeov 8uiyffev8ovTou 8i aKpouriav^ eire 
aXXois rrepiTvxpvTes to kolXjov tovto evofrrjaojv 8ayfjuz 25 
8i£aTpafJLfJLeva>s oKrjKoaresj e^ei 8e ovrcos ra rfjs Xe^cos* 
" ev rjv, TOL rravTaj eirel Se e8o^v avTov ry evarrjn firj 
elvou fjuovjjj e^XBev mr avrov eiriirvoui kou eKOivcivrjaev 

I. ^ addidi. 9. iM<nurB<u ex Ephes. pro cr- 

3. mbrpf Sylb. dyaidiyy L. bwraffBt, 

4. Ephes. iv. 20-24. 12. Ephcs. v. 1-4. 

8. ^anuKovirei, L, cu deleto. '9- Ibid. y. 5-1 1. 

25. SKKmk\ SKK^ Sylb. 262 CLEMENTIS [Lib. IIL 

aury Kou eiroLTjaep tw ayoanjrop^ €K Se rovrov i^Xffep 
air auTOv hriirvouiy y Koivcoprjaa^ hroiqa^v Svpa/jjei^ fiyn 
opaBrjvai firfre oKOvaOrjvai Bvvafjuevas* €(09 ^eir ovoiwros 
iStov iKaaTrjvy ci yap kcu ohroi KdBmip 01 anio OuoAei/- 15 
- Tivov rrvevfJLariKa^ eriuevTO KOivtovia^j urw T19 avrtov rrjv 
vrroXrjylnv eireSe^aTOy aapKucfjs Se vfip€<D9 Kou/a>vlav eig 
rrpo(f>rp^iav ayiav avayHv aTreyvcoKOTO^ iarl rqv aoyrrjpiay. 

30. Toutvra kou 01 airo UpoSiKov yjf^vSoDvvfiays yvoy' 
OTUcow (Tif>a9 avTOw avayopevovT€9 SoyfmTi^ovaiv viov9 

10 fjiev (f^vaei Tov irpayrov 0€ov \€yovT€9 avrovsy Karaxpco^ 
fjuevot Se ry €vy€V€ux kou t^ €\€v0€pia ^&auf d>9 fiovXovTcUy 
PovkovTOU S€ <j)iXr)S6va)9y KparrjOrjvou xnr ovSevo^ v€V0fU* ao 
Kar€s &9 av KvpuH rov aafifiarov kou xmepavoo ttolvto^ 
y€vov9 7r€(f>vKOT€9 fiaaiX€U}i ira^^y fiouriXei S€ (fniuTi 

15 v6fi09 aypa(f>o9. rrparrov pkv oti ov rrou>vaw a fiovXovrou 
rravTOLj ttoXXol yap avrow K(oXva€i kou eiridvfXOvvTa^ kou 
mipoofjuevovf, kou ol Troiovai Se ov^ w fiounX^T^y aXX w 
fjuoumyiou irou^vatj XaBpa yap fwiyevovaiv ro aXiovcu 
S€Si6t€9 Kol To KaTayva>a0rjvou €KKXivovT€9 kou (f^ofiov^ 

20 fjjevoi KoXourdrjvou. rrm de iXevOepov rj aKpouria kou 17 
ou(r)(poXoyia ; ^rrds yoip*^ (fyrjalv "6 afiapTdva>v SovXo^ 25 
ioTLVy** 6 aTTocTToAoff Acyci. 

31. *AAAa TreSy Kara 0€ov iroXireverou 6 rrdarrj «ri- 
Bvfjla €kSotov iavrov Trapajaya^v rov Kvpiov (fnjaoLvros 

25 " €ya> Si Xiyooy prj emBvpJjcrrj^ ;" €KOi>v Si ri9 dpiapTdv^iv 
fiovXerou kou Soypuz ridrjai ro pu>vx€V€u/ kou KaBrjSvrraB^iv 
Kou Xvfjujuv€a0ou Tovs dXXa>v ydfjLOv^j ottov y€ kou tovs 
dXXov9 oKOVTas dfJUzpTdvovraf iX€ovfJL€v; kov cIs^ ^vov 
Tov K6afju>v d(f>tyfijivoL o>at, rrtaroi iv r^ dXXarpi^ firj 

30 y€v6fJU€votj To dXrjOh ov\ c^ovatv. vfipi^€i Sc rts ^vo^ 30 

20. KoXaa^vai] rh Kokatr^vai 21. Rom. vi. l6. 

Sylb. 25. Matth. v. 28. C. IV. s. 30—33.] STROMATUM. ^68 

iroXiTas kou tovtow aSucny ou)(i Se w TrapeTriSrjfjLO^ tol9 
avayKoims 'XfHOfUEvo^ airpoaKoiro^ T019 TroA/rcuf Suxfiioi; 
TT&s Se Kcu T019 VTTO Tcou Wv&p fie/iunjfi^voL^ Sia to /jl^ 
iTfxuTa^w Ta VTTO T&v po/juop SiTjYopevfiepay tovtwtl tol^ 
dSiKoi^ Kal oKpaTeai kou irXeoveKTais kou /wixoi^ Ta avTo, 5 
irpauraovTre^ Oeov iya/ODK€vai fiovoi Xeyovaiv^^ ^XPV^ Y^P 
avTOV^ Kou €V TOis oXXoTpioiS' irapovTa^ kolXw fiiovvj tva 

8rj T^ OVTi TO fioUTiXiKOV ivSei^CDVTOU. 

35 32. "HSij Se Kal roTip avOpamivoi^ vofioOcTOus kou r^ 
Oei^ vofjup aTrexPavovTou irapavofjuo^ fiiovv €7rav7jprjfJLevoi. 10 
6 yovv iKKevTrjaas tov rropvov evXafiovfJuevos Trpos tov 
Oeov SeucvvTou iv Toh *ApiOfJU)i9. " kou iav etTroDfJueVj* (fiTjalv 
6 *\(MVvrjs iv rp erriOToXg^ ^^an KOivoovioLv e\0fjuev fjuer 
avTOVy* TOvreoTi puera tov O^ov^ " kou iv r^ aKarei 
TrepiwaToifJuevy yj/evSofJteOa kou ov rroiovfuv ttjv aXrjOeiav^ ^ * 
iav Se iv r^ (fyayri irepirrar&fuv w airros iv r^ ^oxri^ 
KOivoovioLv €)(0fjuev fJUT avTOv Kou TO oufjuz *Irjaov tov viov 

40 avTOv KaOapi^ei fjpuas arro ttjs apuaprias.^^ 

^^. Ylodev oiv Kfreirrovs elai t&v KoajuK&v oi TOiovTa 
irpaaaoirre^ kou Toh 'xeipioTOi^ t&v KoafJUK&v ofJUHOi; ao 
Ofiocot yapj oifjuau^ tos <f>va€is oi kou tol^ rrpa^is ofJU)iOij 
£v Se xmep(f>epeiv Kara ttjv evyeveuu^ a^iovaij tovtodv kou 
To!i9 rjOeaiP xmepe)(eiv o(f>eiXovaiVj arrco^ tov ei^ rfjv 0i;- 
Xoucrjv avyKXeuTfjuov Sia(f>vya}aiv. 0VT009 yap w 6 KVfH09 
eifinrjj "eai^ pLrj rrepuraevarj rj SiKouoavvrj vfmv irXeio} rcSj/35 
ypafifJUiTeoDV kou ^afnaaicoVj ovk eiaeXevaeorOe ei^ ttjv 

45 fiaaiXeiav tov OeovJ*^ irepi Se Trj^ t&v fipoofJuiTcov iyKpa^ 
Teuxs SeiKWTOu ev r^ AoLVirjX^ avveXovTi S* eiTreiVj wepi 
VTToucofjf 6 AaffiS yfmXXcov Xeyei ^iv Tivi KaTopOcoaei 
vewepos ttjv oSov avrot);" kou 7rapaj(pi}fia oKovei ^^ivZ^ 

12. Num. XXV. 8. ib. Juann. i. 6 sq. 25. Matth. v. 20. 

28. Dan. i. 29. Psalm. cxix. 9. 264 CLEMENTIS [Lib. ni. 

T<p (PvXMra-eaOai rw \6yov aov iv oXrf ica/o8/a." o re 
^UpefJua^ <f)7jai " rdSe Xeyei Kvpios* Kara ras o8ov9 r&t^ 
edvwv firi iropevaria-Oe.** 

34. *Eur€vdev aXXoi Ttpe^ KivrjOivT^s /uKpoi kolL ovti^ 
5 Savol Tov avOpanrov vrro 8iaff)op(ov Svvd/jjHov TrXaaOfjvfu 

Xeyovaij koll tol fiev pjiy(pis op^HxXov OeoeiSearepas T€)(injy S^ 
eivaij Ta €V€p0e & ttJs rJTT0V09j o5 Sij xdpiv opeyeaOat 
avvovata^. \4Xrj6e Bk avrow ori koa to, avwripto puipvf 
TTjs Tpo(f>rjs opiYvSrou kou Xayv€V€i TuriVy ivavTiovvTou Sc 

10 Kou T^ \purT^ rrpos tovs ^apiaaiovs eiprjKarL tov avrov 

0€ov Kou Tov "cicroff" i^ii&v Kou Tov ^ €a(o^* avdpoiyirov ISO S. 
7r€7rocrjK€vou. aXXa koll rj op€^i9 ov rov a^oparos ioTiy kojv 
Sia TO a&pja ylvrjrou. oXXol Tcves, ow kou dvTLTdjKras 
KoXovpjtVy Xeyovaiv otl 6 pkv Oeos r&v oXoov Trarrjp 

15 rjp^v €(rrL (f>va€Lj kou rrdvO* oaa rrejroLrjKev dyaJBd ecmv 
€Ls Sc TLs Toiv VTT avTOv y€yov6T(ov eir€air€Lp€v rd ^L^dvia 
TTjv T&v KOLK&v (f)vaLv yevvfjaaSj oh kou rrdvTas rjpSs 
rr€pUfiaX€v dvTLTd^as rjpas t^ rraTpL Sio Srj kou avToi 5 
dvTLTOur^rofJueOa tovtc^ €L9 iKSuclav tov iraTpos dvrmpdjcr^ 

ao aovr€s t^ fiovXrjfjuxTL tov Sevripov. eim oiv oStos " ov 

527 F. fJU)L\€V(r€L9* €LpfrjK€Vy rjfJfJ€L9y 000-1, pOL\€VOfJU€V eiTL KOTOLXwreL 
TTJS €VT0Xfj9 aVTOV. 

35. ^alrjfjuev fi' dv Kou rrpos rovrovs otl tovs ^ufio- 
7rpo(f)7jTas Kou roifs oaoL r^v dXrjOeuiv wroKplvovrou i^ 

^iepyoDV yLV(oaK€a6ou 7rap€LXrj(papj€v. SuxfidXXerou Se vpjS^v 
rd €pya* 7vS)s erL rrjs dXrjd^las dvT€)(€ardaL vfias €p€LT€; 
^ ydp ovSiv iarL koucov kou ovkctl fJu€pyjf€(os d^ios ov 
ouTLda0€ d)s dvTLT€raypjivov r^ 0€^, ovS^ koucov tlvos 10 
y€yov€ rroLrjTLKos — avvavoup€LTOU ydp t^ kouc^ kou to 

2. Jerem. x. 2. d^ frdvrat L. 

9. opeyparat Sylb. iplyvarai L. l8. di;] «ai L, Superscripto dtf. 

II. Luc. xi. 40. 26» nvi\ nm Hfj vel nm o^ 

17. Koi ndvras Theodoretus. koi Sylb. C. IV. 8. 34—37.] STROMATUM. ft6S 

^vhpou — j ^, d ecrri to Trovrjpov iv imap^i^ HiraiTu^av 
-qfup Ti Xeyovaiv hvoul tols Sodciaa^ ivToXw ttc/m SucaiO' 
avvrf^y TTcpi iyKparela^y mpi VTroiiovfj^f ir€pL dvc^ucaKia^ 
Kou T&v TOUTO19 opjoioavy <f>av\a9 ^ oujTelas. kou ci pkv 
<f>av\ri €17) Ta TrAeurra airayopevovaa ttovhv Tciv aiar\pciv 5 
17 ivToXrjj KoB* iavTr]9 vofwdenja^i rj Koucla im KaraXvaei 
^St^ iSiOj amp aSvvarov* ei de ayaOr/, avTvrouraopjevoi toll^ 
ayaBoiis ivToXai^ ayaBip avTiTOuraeadcu kou tol kokol 
TTpdaaeiv ofwXayovatv. 

36. ''HSrj Se Kou 6 a^oorrjp avT09 ^ mlBeaOou a^iovaiv 10 

fWVCp TO fJUa€iV KOU TO XoiSop€iV K€K(0XVK€V Kal ^^ fiJ€TOL TOV 

avTiSiKOv fiaSi^tov (f>iXos avTOV mipaffrfn aTraXXayfjvou^* 
(fnfalv. ^ TOiwv Koi t^v l^purrov Trafxuveaiv apvriaovTou 
auTiToura^ofuvoi r^ avTvnTayfjuevcpj rf (fnXoi yivofjuevoi 
TOVT(p ovK ivTijSiKrjaovaiv . tI Sai; ovk urT€y cS yevvdSou 15 
— ©y 7rpi>9 rrapovTa^ yap elrroifi av — Sri tou^ kolX&^ 

9o iypvaou9 ivToXou9 puiypfuvoi Ty iSitji av0i(rTour$€ aoarrrjpuf ; 
ov yap TOL Sutyopevdevra XPW^H^> ^^^* iavrovs Kotra^ 
(rTp€(f>er€. kou 6 fJijiv Kvpio^ ^tol dyoBa vfjuSiv eprya 
Xafi>ffdTa>^* efrq^ vfjueig Se ra^ daeXyeia^ vpuSiv iK(f>aP€if 20 
7roi€iT€. aXXoi>9 t€ €i TOL^ ivToXa^ KaToXvHv Tov vofjuoderov 
0€X€T€j Ti Sffirare to pkv " ov fwiyevaeis^* kou " 7rouSo(f>0o^ 
p!^i9** Kou wra eis eyKpdreuiv (rvpfidXXeTou KaraXveiv 
iiny€ip€iT€ Si aKpaaiav ttjv a(f>£vj ov KaraXvere de 

2iy€ifJuS>va Tov m avrov yevopuevov^ tva Oepos Tron^^rrjre 25 
fjuHrovvTO^ eri tov x€ificivo9j ovSe yrjv TrXcorrjVy fiar^v Sc 
BdXouraav ipyd^€(r0€ ; KaBdmp oi tols^ i^rropia? (rvvTa^^ 
fjuevoi Tov fidpfiapov ideXfjacu Sep^v. 
' 37. Tt 5* ovxi 7rdaou9 tcus^ ivToXous dvTiTda^reaOe ; 
eiirovTOs yap ^^ av^ave^rde kou TrXrjffvveaOe^* vfjuas tovs^^ 628 F. I.cv virci^iPott6ru& ivwapitiLt, 19. Matth. V. 16. 

II. Matth. y. 25. Luc. xii. 58. 30. Gen. i. a8. ix. i. S66 CLEMENTIS [Lib. III. 

avTnierayfUvovs ^xp^v fjorjS* oXm avvovaia -j^plqaOai^ kou 
€iir6vT09 ^ e8(DKa vfuv iravra €if rpo^l^a^ kol irroXawret^ " 
v/ia9 ^xprjv firjSevof ociroXamiv. oAAa iccu ^o^aXfJLov 
avri 6(l>0a\fJLOv " XeyovTOs vfiBs ^xpijv fi^ aTroSiSoM^m 3^ 

5 avTLTa^iv avTiTo^j kcu tov KXenTr/v KeXevacarro^ Terpor' 
ttXovv iiroSiSovai vp£,s ^xp^v kcu irfHxrSovvai r^ KXeirrg' 
6fJLOuo9 T€ ad Kcu Ty ^^ ayamqaei^ tov Kvpu)v^* ivToXy 
avTLTcuraofJuivov^ eSei ovSe t6v twv oXcov O^v ayaniffrcuy 
Kou iraXjLV eiirovTOs ^ ov TTOirjireis yXvTTToVy ovSe xcovevTOif^' 

lo vfJLoi^ axoXovOov ffv KaL tol yXvrrra TrpoaKvvuv. irm o^v 
ovK aarefieire dvTiTouraofJuevoi fjuev^ cd^ ^ore, r^ Srffjuovpy^j 
ra Se ofjuna tcu9 iropvous kou toi9 fwi\ols e^rjXoMcores' ; 
TTcSf Se ovK ajurOaveaOe fjuei^ova irouivvTes av oas acrOei^ 35 
vofju^ere ; eiTrep b fiovXerou tovto yiverouy aXX ovxi eKeivo 

15 airep rfieXrjaev 6 ayaOos. epiroLXiP yap aadevris SeiKwrcu 
TTphs vfjuiv avT&v 6 vfvereposy cd^ ^kzre, irarrjp. 

38. ^AvaXeyovTcu Se kcu oiroi eK tivcov wfxxfnp^ucoiu 
Trepucair&v Xe^if anravOurafjuevoi kou airyKarrvaavres 
KUK&s Kor aXXrfyoplap eiprjfJLevas e^ evOeias XafiovTe^. 

20 yeY(ia(f>6ou ydp (fyrjaiv ** avTearriaoLv Oe^ kou eawOrfaavJ^^ 
di Se Kou T^ avouSel de^ irpoaTiOeaaij SeyovTOu Se w 
fiovXrfv rraprjyyeXfjuevriv ro X6yu)v tovto kou aoyrqpiav 40 
a(f>iai Xoyi^ovTcu to dvdiaTcurOou r^ Srjfjuovpy^. r^ fJuEv 
odv dvouSel 6e<p ov yeypannajc ei Se kcu ovtci>s ^oi, roj/ 

aS K€KXr)fjLevov SidfioXov, (S dvorfTOLj e^aKOvaare dvaiSfj fj cos* 
SuxfidXXovTa Tov avOpanrov r) w Karrjyopov tcov dfjuxfrra" 
vovTODV rf oas arroaTarrfv. 6 yovv Xaos e(f> o5 etpr/Tcu tj 
irepucairri 7raiSev6fJuev(H e(f> ols rjpjaprov fiapeoos (f>€povTe9 
Kcu (rrevovTes Sieyoyyv^ov Trfv eipqpuevriv Xe^iVj an, rd pk^ 

2. Gen. i. 29. ix.' 2. 9. Ibid. xxvii. 15. 

3. Exod. xxi. 24. 16. nphi Sylb. v»i L. 
5. Ibid. xxii. i. 20. Malach. iii. 15. 

7. Deut. vi. 5. C.V.s. 38—40.] STROMATUM. 267 

46aWa ^UTj Trapavofxovvra ov KoXa^eraiy avrol &€ jjuovoi 
irap eKoara KoXovovraxy m kou ^lepe/ilap €lp7}K€voUy ^ 8ia 
Ti 0809 darcfi&v evoSovrai," opLouov TOVT(p to irapa r^ 
yiaXa^la ro irpoeiprjpjevov ^ avTearria-av Oe^ Koi iato^ 
ffffirav*** '^(prjiJuxTi^oiJjevoi yap ol 7rpo(fnjTai ov /xovov Tiva 5 
oKoveiv Xeyovai irapa tov Oeovj oAAa /cdi avToi BuiyyeX^ 
XovT€9 SeiKwvTai Kora avffv7ro(f>opav Ta irpo^ tov Xojov 
OpvXaviuva^ d)^ eiri^ffrfnmTa Tiva vtto t&v avOpmrtov 
avaKl>€povT€9y i^ cov KOLi To irpoKeip/evov Tvyxdvei prj^ov. 
&o 29« Koi firj Ti irpof TOVTOVS o airocrToXo^ fv rp irph^ 10 
'P(ofmiov9 hruTToX^ airoreivofievo^ ypdxf>€i ^^ kou fxrf Kajffa>9 
fiXajoifrfifwvfuOa kou KoBtos (f>a€ri Tives rffM^ Xeyeu^j Sn529F. 
TTOvfia^ofJuev tol Koucay tva eXdy tol ayaffa^ &v to KpHfJUZ 
evSiKov eoTiv.** ovroi eiaiv ol Kora ttjv dvdyvooaiv (fxovrjs 
190 8. t6v(p 8ia(rTpe(f>ovT€9 tols ypa(f>d9 rrpos Tas iSioLs i^ovds, 15 
Keu Tivoov rrpoa^Sioiv kcu (myfmv fJueToOeaei Ta Trapary" 
yeXOevTa a(o(f>p6v(os rc kou avfJuf>ep6vTOi>9 fiia^ofjuevoi rrpos 
'^SvTToffeia^ Tas emrrS>v* ** ol irapo^vovTes tov 6eov tois 
X6yoi9 vpjS^Vy^ 6 }AoLXoc)(la9 (fnia\ ^ kou HiraTe^ ev Tivi 
'TTafHo^vvap^v avT^v; ev r^ Xeyeiv vfjuas^ rras 6 irou&v 20 
irovrfpov dyaffos evmnov Kvpiov kou ev avToHs ovtos rjvS^" 
6 Kqaev* kou ttov eariv 6 OfEos ttjs SucoLioavvris ;" KE4>. E- 

40, "Iv odv iirj €7n rrXeov 6vv\i^ov7res tov toitov 
7rXei6v(ov drairoi^v oupeaea>v einpuefJLva>fJue6a firjB* ai koB^ 25 
eKaoTriv amS>v Xeyew irpos eKajoTriv duayKa^6fJLevoi aiayy^ 2. lerem. xii. i. 24. irXcoy scripsi pro irXcuw. 

8. BfniKovfitwa L. ^pvXXovficya V. 25. nrificfiMSftc^ Sylb. cirifK/iyi|- 

II. Rom. iii. 8. iu6a L. 
19. Malach. iL 17. 268 CLEMENTIS [Lib. m. 

v(o/Jbe6a T€ hr avroh kou em firjKurrov ra UTrofu/ijfJuxrct 
7rpodya)/jjeVf (f^epe eh Svo Si^Xoure^ irpayfiara mraxras tols' 
alpeaei^ awoKpivcipjeda airoh. ^ yap tol ajbuL^p<o9 ^m^ 
SiSaa-KOvaiv^ ^ ro xmeprrovov ayovaai eyKpareutu Sta 
S Bvaaefielas kou ^LKaTreydrjfwavvri^ KarayyeXXovai. vpo^ 
repov 8e rrefH rov irporrepov SuzXrprreov TfirffijaTOs* €£ lo 
iravTa e^OTtv eXeaOcu- fiiov, SrjXov orri Kal tov yjET 
eyKparevaSy kcu ei Tray fii09 aKtvSvvo^ e/cAeicrcp, SrjXop oti 
fjuera aperrj^ kou aaxPpoavvrfs iroXv fwXKov aKivSvvo^' 

lo 8o0eurr)9 yap e^ovaw r^ Kvpi^p tov aa^fiarovy ehrep 
aKo\aaTa)9 ficd^at, avevOvvov eivtu^ ttoAA^ fiaXKov 6 
KoafJLUo^ TToXtTevadfJuevo^ ovx UTrevdvvo^ earai' ^^TrairrcL 
fjuev yap e^artv^ oAA* ov rrdvTa avfKJ^epet,^^ <f)rfaiv 6 
airoaToXo^. ei 8e kou wdvTa e^arty SfjXov ort kou to 

15 aa}(f>f>ovetv. 

41. "QorTre/) oiv 6 Ty e^ovala €iy to Kar apeniu \$ 
fit&aou avyxp^dfjbevos errouverosy ovto) ttoXv fJuaXXov 6 
TTfv e^ovaiav Tjfuv deSoDKa)^ eXevOepav kou KvpLav kouL 
avyyfopfjaas tjfjuv fitovv w fiovXofJLeOa aepvos kou irpoa" 

20 KvvrjToSj firj eaaas SovXevetv rjfjL&v KaTa ovayKrjv tols^ 
oupeaet? kou tol^ (f^vyd^. ei Se to ouSees eKdrepo^ eyet, o t€ 
aKpouriav o Te eyKpdTetav eXofJLevo^y dXXa to aepvov ov\ 
0fJU}U)v. 6 fjuev ydp ets rjBovd^ e^oKeiXas acifxaTt x^P^' 
^erai^ 8e aoi)(f)p(av rrjv KvpioLv tov athfiaTO^ ^^X^^ 

as eXevdepot Toiv rraB&v, kolv err eXevOepia KeKXrjaOou Xe~ 20 
yoDatv rjfjuasj fjuovov firj rrjv eXevdepiav ei^ d<f)opfi^v rg 
aapKt rrapexoofJuev Kard rov drroaToXov* ei 8e einBvfjua 
XOLf)UTTeoVf Kou Tov eTTOveiSujrrov fiiov djStd(f>opov rjyrjreov^ 
W avToi Xeyovatv^ rfrot rrdvTa rous eiriBvfiiats rreurreov* 

580P. \ % ^ \>*/ \» t / 

Kou et TOVTO^ ra ajaeXyearara kou avoatayrara wpaKreov 

3. irpoayaiup Sylb. npoayonuv L. 26. Qalat. V. 13. 

la. Cor. I vi. 13. X. 23. 29. mixrriov scripsi pro iruniov. C. V. s. 41, 42.] STROMATUM. 269 

airavra hrofuvov^ Toh avamlBoiHTLu rjims' r/ t&v eiri' 
Ov/ucov Ttvas acKXivovfiev kou ovKcn aj8ia(f>op<os fiuoreov 
2 5 ovSe avi^v 8ov\€vt€ov T0I9 aTtfurraTOLs fJtdpeatv rjfioivf 
yaarpt Kal aiSolots, 8t eirtdvfjuav KoXaKevovTcov tov rffU" 
repov v€Kp6v. Tpeif^erat yap kolL ^(ooTrouetTat StaKovovfievrf g 
€if airokavatv eirtOvfua, KaBom-ep efnraXtv KoXovofulvrf 
fjuapaivenu. 

42. IlaJy &' iart Svvarov rfmjOevTa Toiv tov aa^fwro^ 
rjSov&v i^ofiotovadou r^ Kvpiip fj yvSKrtv e)(€tv 0€ov; 
TTocrrj^ yap rfSovrjs eiriBvfjJa Karapyet^ eiriBvfJua Se Xvmj 10 
Tts^ Kou (Ppovri^ 8t evSetav opeyopjevrf Ttvos» ooar ovk 
aXKo Tt fiot SoKovatv oi tovtov hroaniprjfjtevot tov Tpmov 
oAA' rj To Xeyofjuevov 8^ tovto, 

3® vp6s T alcrxeinv 6\y€a isifrxeiv, 

eirUnrouTTOV eavrois oupovfievot kolkov vvv kou ei^ varepov. 15 
ei fjuev oSv rravTa e^v kou firjSev ^v Seos airoTvx^iv ttjs 
eXTriSos Sta wpa^ts rrovrjpasy ura>9 rjv av Tts avTot^ 
7rp6(f)ourtf Tov fitovv KOLKm T€ Kou iXeetvw* eirel Se dt09 
Tt9 rjfjuv fjuucdptos 8t evToX&v hrt8ebetKT0Uy tp '^(prj iravTa^ 
eirofjuevov^ firj irapaKovovTa^ t&v etprjfievoDV Ttvos firjSe oAi- 20 
yoDpovvTa^ Tciv rrpoarjKovTODVy Kav e\a)(UJTOV ^, eireaOou 
ZSrj av 6 X6yo9 rjyrjTatj et a<f>aXeirjfjLev airrov, aJBavdrcp kolk^ 
TreptTreaeiv avdyKrj, KaTOLKoXovOrjaourt 8e rg Oeta ypouf)^ 
8t 1j9 oSevovatv oi rreiruTTevKorres e^ofwtovadou Kara Sv- 
vafUP T^ Kvpt(p ovK djbuxj(f>op(09 fitayreov^ dXXd KaBapevreov 25 
et^ Svvafjuv t&v rjSov&v kou tcov errtOvfuciv eirtfjueXrjTeov t€ 
Trjf ^fu^y, y rrpof fwvi^ t^ Oelcp SuxrekeoTeov. Kajffapo^ 
ydp cSi/ /coi rrdunjs KaKtay airrjXXayfJuevo9 6 votis SeKTtKO^ 3. aycdip Sylb. a»whtf9 L. ib. tU scripsi pro c& 

15. wnUnraarw — ] Hom. Od. l8, 22. oAmiry «ucf] Honi. Od. 12, 

72. f rdxa ^lpot aipot inlanaarov 18. ^ dc rm ov Bvtrr^y dXX* a$m 

MoiAv c^i. kokAv tan. 270 CLEMENTIS [Lib. XII. 

TTOf VTrdp^ei rrjf rov 0€ov Svvdfji£a)9 wurraijueyri^ w aaur^ 
TTJ9 6eia9 €«#cow ** Koi iroLs 6 exoDV ttjv iXwiSa Tooirrfv 4^ 
eiii T^ Kvpu^ dyvU^eiT tfyqaiv ^ iavrw KaJdcD^ iicuMH^ 
dyvos ioTiv.*^ 
5 43* Oeot; Si yv&atv Xafieiv toIs eri vtto tZv iraOmv 
dyoyAvois dSvvaTov ovkovv ovSi ttjs iXirlSos^ Tvyuv fiijSe- 
fjuav Tov 0€ov yvwaiv Treiroirjfievois y kou tov /jiv cwro- 
TvyydvovTOs TOvSe tov t€Xov9 rj tov deov dyvoia kottj-- 
681 P. yopdv eouce, to Se dyvoeiv tov Oeov rj tov fiiov iroXtrela 
lo irafHOTrjaiv. wourrdTraai ydp djSvvarov dfjui re eirumQ- 
fjuova elvai kcu ttjv tov acofjuiTOs KoXoKeiav ovk hraL^ 
ayyveaOiu* ovSe ydp avvaSeiv ttotc SvvaTOJL to dyaJEfov 45 
TTji rjSovy ^ fJLovov eivai to koXov dyoB^ rj kox fuovov 

Ka\0V TOV KVpiOV KOU fJLOVOV dyoBoV TOV OeOV KOJL fJJOVOU 

isif^aarov, "cV \piaT^ Se TrepuerfirjOrjTe TrefHTOfiy dyeipo- 
TroirjTfp iv Ty oTreKSvaei tov a(OfJuxT09 ttjs aapKo^f iv t^ 
irepiTOfxy tov \piaTov'** " ei oSv avvrjyipOrjre r^ ^puTT^j 
Ta ai^<o ^rjT€iT€^ Ta dva> (l)pov€iT€y firj Ta irri ttjs yrjs' 
drr^dvere ydp kou rj ^co^ vfJLoiv KiKpvrrrai avv rcp HpiaTS 

2o iv T^ ^ecp," ovxi fie rropveia fjv daKovatv. ** veKpd^aare 
oSv Ta fJueXrj Ta irri ttj^ yfj^f Tropveiav, dKajffapaiaVy Trdffo^y 50 
eiridvfjuavy Si d epyenu rj opyrj. dyroBeaOoHrav odv iceu 
avTol opyrjVj Ovfjuov^ KOLKiav, fiXaatfyrjfiiaVy oua)(poXoyiav 
€K Tov OTOfJuiTOs ovT&v dir€KSvadfJU€voi Tov rraXoujbv av" 

25 Opamov avv tou9 hnJBvfJLUus kou ivSvadfuvoi tov veovj 
Tov dpoucouvovfJbevov eU imyvoHriv KaT eiKova tov m-ioia 
aavT09 avTov.^* 

44. Ta yap ttj^ rroXiTeia^ i\ey)(ei aaijms tow iym' 

2. Joann. I iii. 3. ayaB^ Lowthius. 

10. T€ imarrfiiova scripsi pro rc 15. Coloss. ii. 11. 
Koi €nurrfiiJumL 20. Ibid. iii. 4—10. 

1 1. ovx addidit Hervetus. 22. 17 opyff] Excidit tov (kw, 
13. 1} fi4$rov— aya^] Ka\ fjLdpoy — quod est in Ep. ad Coloss. C. VI. s, 43—45.] STROMATUM. 871 Kvras ras ivroXa^y iml oiof 6 \6yos roios 6 fiio9* mro Se 
T&u KOfmwv To SevSpoVy ovk arro Tciv avOciv kou ireraXxov 
yvtDpl^eroL. rj yvciais oiv hc tov Kapwov kou ttj^ ttoAi- 
Tela^, ovK iK tov Xoyov kou tov avOov9' ov yap Xoyov 
yjnXov elvou ttjv yvciaiv (f^afieVf aXXd Twa eirum^/irivs 

5 0€UlV^ KOU <^9 iK€lVO TO iv T^ V^VXO iyy^VO/JjeVOV iK T7J9 

KaTa raf ivToXa^ VTroucorj^ to wavTa KaTdSrjXa rrouovv Ta 
re iv yeviaei airov t€ tov SvOpumov iavTov re yivwrKeiv 
TrapauKevd^ov kolL tov d€ov eirrjPoXov KaJduTTajardou 8iSd' 
(TKOV. o ydp o^f^doLXph^ iv (r^pjarij tovto iv r^ v^ rj 10 
yvSKTts. /irjSe XiyovTiov iXevOepiav ttjv imo rj&ovris Sov" 
Xelavy KoBdmp ol ttjv ypXrjv yXvK€uiv* rjfiEL^ ydp iXev^ 
0€piav pjEfwBriKonuv fjv 6 Kvpu^ rjfia^ ikevOepoi fwvosy 
10 ottoAJcdi/ t&v rfhov&v re kou t&v eiriOvfuoiv kou t&v 
dXXoDV rraJB&v ^^0 Xiyo^Vy eyva>Ka tov Kvpu)v kou rar ifi 
ivToXdf avTOV firj Trfp&v ^fevarri^ iariv kou iv Toxrrtf rj 
dXrjOeui ovk €aTiv^* *loi)dvvrff \ey€L. KE*. S". , 

45. Toiy Se €v(fyfifioD9 Si iyKpar^la^ daefiovatv ciy rc t^v 
KTia-iv Kou Tov dyu}V Srffuovpyov tov woLVTOKpdTopa fwvov 20 
0€ov Kou SiSdxTKown firf Seiv rrapaJbiyeaOou ydfiov kou 
TrouSoTTOiiav firjSe dvT€urdy€LV r^ Koafixp SvaruyrfcrovTas t&z^V. 
eripov^ firjSe eirL^opr/yeLv r^ OoLvdrtp Tpo^v iK€tva Ac- 
Kriov* irp&iTov fuv to tov dwoaToXov *Ia)dvvov " kou vvv 
15 dvTiXptOTOi TToXXoL ye/ovouTLV, o0€v iyvfOKafiev otl ia\dTrj 25 
co/w ioTLV' i^ rjfmv i^XOov, dXX ovk rjcrav i^ rjfmv 
€L ydp ^aav i^ rjfioiv, fUfJuevrjKeLCOLv av fJueO* rjfmvJ^^ 9. mfiokot Sylb. ivifitXot L. 

10. i Sylb. Mr L. 
15. Joann. I ii. 4. 24. Joann. I ii. 18, 19. 

25. arrixfiWTOi V. dtfrixfnitrnn L. 27« CLEMENTIS [Lra. IH. 

ejTHTa K€u SuwTpermoi/ aurov9 ra vtt air&v (fKpofMeMHz 
SuiXvoirra^ ©Sc Trwy rfj SoAco/xt? o Kvpi09 irvi^ca^a- 
fi^pjly " /^XP* '^OTC OdvaTO^ l(rxy(r€i ;" ou;( w kcucoS 
Tov fiiov ovTOS kolL r^y /crurccof iroinjpd^, ^^ P^hiP^^ aif** 
5 €i7r€P " vfjuet^ al yvvaiK€9 TiKTrjTC^*^ dXX w ttjv oKoAot/- 
Oiav Trjv (f^vaijc^v 8i8d(rK(ov yeveaeL ydp wdvTco^ erreTcu 20 
K(u (f^Oopd, 

46. T/ov^^f /lev oiv Kou Trdxrqs dKO(rpSas ripjSis^ o 
vopLOs e^dyeiv TrpojgpTjTOUy kou tovto i(rTiv avrov TeXo^y 

io6#c TTj^ djSiKW Tjfia^ €iy SiKOLUxrvvrjv V7rdy€iVj yd/jun/9 rc 
alpovfJLEVOvs a(o(f>povaf kou irouBairoda^ kcu iroXiTeia^. 6 
de KVpios ^ov KaTaXv€LV tov vopjov d(f>LKV€LT0U, oAAa 
TrXripoiaou'^^ TrXr/p&aou 8€ ov\ w ivSerjy oAAa r^ rw 
KaTOL vofwv Trpo^f^rjT^ia^ eTrircActy y€V€(r0ou Kard TTfv avroii 

15 rroLpov(riaVj irr^l Ta ttj^ opOrjs voXlt^uis kou tol^ Slkoluo^ 
jSejSfcoicocri irph tov vofiov Slol tov Xoyov iKrjpwaero. oe 35 

TOLWV TToXXd TTJV iyKfHXT^iaV OVK €i86T€9 adOfJUXTL TroXi' 

T€vovT0Uj dXX ov TTvevfMTL. yrj Sc Kou (nroSh^ to a&fia 
av€v 7rv€VfJUiT09. avTLKa fJLOL\€uiv i^ iv0vfxr}a€a)9 Kpiv€i 6 

20 KvpLo^* TL ydp; ovk eoTL kou ydfJL^ iyKpar&^ ')^plq(rOou 
Kou firj 7r€Lpacrdou SLaXv€LV o (rvv€^€v^v 6 $€69 ; Touxvra 
ydp SiJSd/aKovaLV ol Trf^ av^vyias fupurTou^ Sl 069 kou t6 
ovofjui fiXaa(f)rifjtj€LTaL. fuapdv SH ^lvou ttjv (rvvovaiop 
X€yovT€9 oHtol ol TTjv (rv^rTourLV kou avTol iK avvovala^ 

25 €LXr)(f>6T€9 rrcis ovk av €?6j/ fuaf)oi ; tS>v Se dyuurOivTm 30 dyLOv olfuu Kou to (nripfjui. 47. ^HyLoaOou fuv odv rjfjuv 6(f)€iX€L ov fAovov ro 
7rv€VfJUij dX\d kou 6 Tp6nro9 kolL 6 fiio^ kol to acifui* iirel 
rivL Aoyy 6 aTroaroAoff IlauAof rfytaxrOou Xey€L rriv 5. TiKTrfTt Bcripsi pro WmTf. 21. Matth. xix. 6. Marc. X..9. 

12. Matih. V. 17. 29. Cor. I vii. 14. 

1 3. ('vdc^ vel cVdca Sylb. c^ydcci L. C. VI. s. 46—49] STROMATUM. 878 

yvwwca wro rov aySpos^ rj rov avbpa vwo rrjs yvvaiKo^ ; 
rl Se WTiv OTrep 6 Kvpuo^ ehrej/ Trpoff rov^ irepl rov 
anroaTcurlov TrvvOavopjivovs 9 A e^ariv avoXvaai ywoujca 
MoDtxreo}? hnTpey^avros \ irpos rfjv aKXrjpoKapSiav v/juPj 

35 (f)v)criVf 6 MoDva^f TavTa eypayjfev, vpuus Se ovk ave/vayrc 5 
OTL T^ irpGyroTrXaoTcp 6 0€O9 €?7rej/, eireade ol 8vo 6£9 633P. 
aapKa fiiav ; mrre 6 airoXveov ttjv yvvaSKa ytnpis \6yov 
iropv^ia^ irotei avTTjv /xoi\€v&fjvai. aX\a pera t^v avd'* 
OTajaiVj (jyrjaiv, ovt€ yapjownv ovt€ yaiil/^ovTax* kolL yap 
7r€p\ Tfj? KoiXla^ Kcu T&v fipG>/jLdTa>v €iprfraL ^to, jS/kd- xo 
pjora Ty KoiXia kcu fj KoiXia T019 fipaifjujunvj 6 Se ffeo^ koli 
Tavrqv kou roiJra KaTOLpyfia^L^^^ tovtov9 hrLppanri^ODV tov9 

AoSiKY/v Kanrpmv kou TpdyoDV ^v oiofjuivovs^ tva /x^ adaS^ 
ia0ioL€v Kou ox^voiev. 

48. Ei yovv Tfjv apdoTourLV d^ir^LXrjiJ^ourLVj w avTo\ 15 
XeyotxrL, koll Slol tovto oBerovaL tov ydpjov^ /iriS^ «rtftc- 
TOHroLv firjSc wLveroDCOLv' Kotrapycurdou yap e(fn) Trfv KOLXmv 
KOLi Ta fifxofjuxra 6 dnrooToXos iv ry dvourrda^L, irw oiv 
KOLL mLv&cL Kou St^jrwrL Kou Trjv adpKa Trda^ovaL koll tol 
aXXa oaa 6 Slol \piaTov T^X^iav Trjv Trpoa^KODfjjivrjv 20 
dvdoTourLv XcLfioDV ov miaerou; dXX oi koli tol ^tSoDXa 
aefiofJuevoL fifxofJudroDV t€ ofjuz kou djcf^fMjSLaioDV d7ri\ovTOU* 

45 ** ovK iarL Se fj fiaaLX^ia 0€ov fipoiaLy koli Trocrtff" (fn/aiv. 
dfijiX€L Slol <f)povTiSo9 ioTL Kou r<w fidyoL9 divov t€ ofjun) 
Kou ifi^lnj)(a}v kou dj(f>po8LfrioDV direy€a6ou XaTpevovaiv dy^ 25 
yiXoLs Kou haifJUHrLv. ods Si rj Toar€Lvoif>poavvrf irpajOTrj^ 
itrTLVy ov\L &€ KoucovxioL a(DfJuzTOSy ovTG) Kou f) iyKpdr^La 
'>fn/)(rJ9 dpeTrj rj ovk iv <f>oaJ€p^y dXX iv d^rroKpixfxp. 

49. Eicro/ 0* OL TTopv^iav dvTLKpv^ Tov ydfjuov XiyovaL 8. Matth. xix. 3. Marc. x. a. 33. Luc. xx. 35. 

9. ^fn&i»] 0ao-)y Sylb. 10. Cor. I yi. 13. 
ib. Matth. xxii. 30. Marc. xii. 23. Rom. xiv. 17. 

VOL. II. T 274 CLEMENTIS . [Lm. III- 

icat UTTO Tov SiafioXov ravTrjv TrapaSlSoarBou Soy/WTi^inxri^ 
fUfJUEurOai S* avTow ol fJLeyaXavxol (f)aai top Kupiov iMajre 5« 
yrjiuwTa /irfre tl iv r^ KOCfup Kniaaiuvov^ fmXXov Trapct 
T0V9 oAAcwy vevoqKivojL to evayyiXtov Kav)(tofijevoL. Aeyei. 
6 §6 avroh rj ypot^^h ** xnr€pnf)(f>avois 6 0&>9 avTtTfwaerajL^ 
TaiTHVoh Sk SiSoHn \apiv.^^ €?r ovk uraxn Trfv aiTuav toD 
firj yfjfjuu Tov Kvpuov* wpSiTOV fjiv yap Tr/v iSiav Wfjupfju 192 & 
elxev T^v iKKXr/aiaVy en-eiTa 5e ovSe avOpamos rjv KOUfo^^ 
tva kolL fiaijdov tlvos KaTa adpKa 8erj6^' ovSe T€KV07r€urj^ 

10 aaxrOai rjv auT^ avayKotov aijSUos fJuevovTt kou fJLOVco vi^ 
Oeov yeyovifrL. avT09 Se ofrros^ 6 KvpLos XeyeL " o 6 ^eor 
avve^ev^v avOpamos firj y(opL^er<oy koll ttolXlv ^^OHnrep 
Se ^v iv T0U9 rjfjuipais Na)€, ?jaav yajJuovvTes yafju^ovresj 6 
oiKoSofJuovvTes <f>vTevovT€Sy Kou w ^v iv T0U9 rjfJulpajLs AayTy 

15 ovToos eoTou rj rrapovaia tov viov tov avOfmirov** kou otl 

ov Trpi)^ TOL S9vrj XeyeL, irrLifiepeL " apa iXBcav 6 vihs roS 

avOpamov evpfjaeL ttjv rriaTVv im Trj9 y^yj" i^ou iraXjLv 

634 P. " ovou Se Tous iv yatTTpl i)(ovaou9 kou tou9 OrjXa^ovaaus iv 

iKeivouf Talf rjpuepous.^^ KaJroL kou Tavra dXXrjyopeLTCU. 

9o Slol tovto ovSe tow Koupov^ oifKcrev ow 6 irarrjp ^ero ev 
Ty iSia i^ovaioy tva SLOLfjjevrj KaTOL tol^ yeveas Koapuos. 

50. To 8e " ov rrdvTes ^ODpovaL tov Xoyov tovtov, eial 
yap €vvov)(OL OLTLve^ iyevvi^6rjaav wtods^ Kai eiatv ev^ 10 
i^ot^^ot omves evvov)(ia6rjaav viro toov dvdfKOTTCov^ kou 

^SeiaLV evvouyoL otTLves evvovyurav iavTOvs Slol Trjv fiaaL" 
Xelojv T&v ovpajv&v* 6 Svvdfjuevos xoapeXv yoopeiTOD*^^ ovk 
taaaLv otl fjuerd Trjv tov arroaTouaiov pfjaLV rrvdofjuevfov 
TLV&v OTL " iav ovTa>9 jj rj ouTia ttjs yvvouKoSj ov avfju(f>epu 

5. Jacob. iv. 6. Fet. I v. 5. 18. Matth. xxiv. 19. Marc. xiii. 

II. Matth. xix. 6. Marc. x. 9. 17. Luc. xxi. 23. 

15. Matth. xxiv. 27. Luc. xvii. 21. Act. i. 7. 

28. 22. Matth. xix. ii, 12. 10. 
j6. Luc. xviii. 8. C.VI. s. 50—52.] STROMATUM. 275 

r^ avdpmr^ yofirjacu^^ tot^ o Kvpios €<pii ^ov 7ravT€9 
ypDpovai rou Xoyov rovroVy oAA* ois SeSoTou'** tovto yap 
oi TrvuOoofopjevoi puaOuv 'qfiovXrjdrfaaj^, ei avy)(0)pei KaTa' 

15 yvoxr0€UT7j9 €7n Tropveia yvvaucos kolI iKfiXrjdeioTj^ enpav 
yrjpm. (f)ouri Se kou aOXrfra^ ovk bXiyov^ a(f>po8uria)v s 
amyeaOai 81 axrKrjaiv acoimTLKrjv iyKparevofJuivov^y #ca- 
Ooeirep Tov fipoTG}viaTriv ^AarvXov kou Kpiacova tov 
^lfiepouov. Kou *Afioifi€V9 8e 6 Ki0afKp8o9 vcoyafws o^v 
oareayero ttjs vvfKfrri^ o t€ Kvprjvaw * ApurTorlXrjs AouSa 
ipmroLv vmpetopa fiovo^. 10 

51. ^OfJUOfioKw oiv TTJ iroupa 17 firjv oeira^LV avrrjv 
€if Trfv 7raTpi8a, ei avfi7rpa^€vev axrr^ Tiva ^rpb^ tow 

20 avTaya>vurTa9y errei^fj 8ieirpa^aT0^ yaptevTOi}^ €KT€\&v tov 
opKoVf yparjfafijevo^ avTrj^ d)9 ort fmXurTa ofJuotOTwrqv 
Akovol^ dvHmjaev ei^ KvpTjvr/Vy ©y ioTopel "larpo? ev ry 15 
Trepl i^ioTrjro^ adXoov. aiar ov8* rj evvov^ia evaperov^ €i fiq 
8l ayarrrjv yivoiro rrjv rrpos rov deov. avruca Trepi r&v 
fi8eXvaaofi£voi>v rbv yafjuov YlavXo^ b fjuucdpio^ Xeyei ^^ ev 
varepois Koupols oerroarriaovrai rive^ rq^ ^riareoo^ ^rpoa" 
€)(0VTes Trvevfuuri 7rXdvoi9 koH 8i8ourKOLXiou9 Soufju^vicov^ ao 
kodXvovtodv yafJueiVy drreyeaOou fipayfJUiTOiyv.** kou 7rdXiv 

25 Aey€i ^ firf^el^ vfjuas KarafipafieveTOi) ev eOeXoOprjaKeia 
rarreivo^paavvrfs kou dj(f>ei8ia crco/iaror.'' b 8e avrb^ Kd^ 
Kelva ypd(f)ei ^^ 8e8eaou yvvouKi ; fiq ^ei XvaiV XeXvaou 
OTTO yvvouKOs; firj ^Tjrei yvvouKa.*^ kou rrdXiv "ScaoTo^as 
8e rrjv eavrov yvvouKa e\eroi>f tva firj Treipd^ vfjuas b a-aravds.** 52. T/ de; ovxi kou ol 7raXaio\ 8iK0uoi eiy^apiaroDs B^r^V. 7. *A<rrvXov {aarikov MS. Ottob.) ib. irXayoir] irXoy^r H. MS. et 

— ^'Ifw/Mu»'] Sarvkw — Ifiipmw L. Ottob. 

10. \m€ft€wpa H. MS. im€»pa L. 23. C0I0B8. ii. 18, 23. 

18. Tim. I iv. I. 3. 24. Cor. I vii. 27. 

20. iryrv/iao-i^irycvfMiTiMS. Ottob. 25* Ibid. ii. 5* 

T 2 276 CLEMENTIS [Lib. m. 

TTJs KTl<n(09 fiereXd/xfiami^ i ol Se kou, eiraiSimofqa-cun^o 
yrilJUWT€s iyKpaTW. kou rcp /jjbv 'HAta oi KopoKe^ ?<Pepov 
Tpo(^v apTOV9 Koii Kpea* Koi ^fiovfjX Se 6 irpo^PrjTrj^ w 30 
KaTaXeXohm Ko>\e6v e^ &v rjaOve (Jyepoov eSoDKe r^ Soot/A 
i<l>ayHv. ol Se kou, tovtov9 vTrep(f)€peiv XeyovTes iroXvreia 
Kou )8/(j), ovSe avyKpiBrjvaL Tois iKeiva^v Trpd^ea-i Svvtj^ 
aovTou. " o pji ia-Omv^^ toIwv " tov iaOiovTa /xrj i^ou^ 
deveiTOD^ Se iaOioDV tov prj iaOiovTa /irj KpiviTO}' 6 Oeos^ 
yap avTOv wpoaeXafieToy aXXd kou 6 Kvpi09 TrepL iavTov 

10 XiyoDV " ^XOev " <j>rfalv " 'Icocu/in/r , /xijrc iaOloov /Jajre 
TrivooVf Kou Xeyovat Soufwviov eyei. ^X0€v 6 V109 rov 
dvOpmrov iaOioDV kolL rrivoDV, kou Xiyovatv^ iSov avdpamo^ 35 
<l>ayo9 Kou oivo7roTri9j <l>iXo9 TeXoovoiv kou dpjaproDXo^.'* 
rj Kou Tovs ifroaToXovf diroSoKtfJLd^ovat ; Uerf^o^ fjuev yatp 

^Skou ^tXanros irrouSoTrocj^aavTOj ^tXnnros Se kou ras^ 
Ovyaripa^ dvSpdaiv i^8oi>K€v. 

^g. Kou o y€ IIavXo9 ovk oKvet €v Ttvt imaToXy rf/u 
avTov vpoaayopevetv av^vyov fjv ov rrepteKOfu^ev 8td ro 
r^y vmjpeaia^ evaTaXe^. Xeyet odv €v rtvt irriaToX^ " owjc 

20 e)(OfJLev i^ovaiav djSeX(fjirjV yvvdSKa irepvdyetv^ d>9 koli oi 

636 P. AoeTTOi oTrooToAoi ;" oAA' o^TOt fjuev olicctW r^ StaKovia 40 

direptairdoToos rcp KrjpvyfJuaTt rrpoaoLveyovTe^ ov\ coy yoLfjue^ 

rd^, dXX d>9 a&A0a9 mpirjyov rw yvvouKa^ avvSta^ 

K0V0V9 iaofjuevas wpo? rd^ olKovf>ow yvvauca^j 8t S>v Kal 

^S^Iff Trfv yvvouKoovtrtv dSuzfiXrjTOo^ rrapevaeSvero rj toG 
Kvplov StSouTKOiXia, urpjev ydp kou oaa Trepi Svolkovoou 
yvvouKoiv iv ry erefHi rrpof TifJLodeov eirujroX^ 6 yevvouos^ 

7. Rom. xiv. 3. 17. cVurroXg] Ad Philipp. c. 4. 

10. Matth. xi. l8, 19. 18. npovayofHvtiv] irpoatKyoptvaat 

14. tj Koi — fverraXfff] Eusebias Eusebius et Niceph. 
H. Eccl. 3, 30. Niceph. H. E. 1 9. Cor. I ix. 5. 
2, 44. 22. dntpumdorctf Potterus. airf- 

ib. €arodoKiftaCowrt\ mrodoKipdirovoi ptandar^ L. 
Eiuebius et Niceph. C. VI. s. 53—55.] STROM ATUM. 277 

Suxrdaaerou IlaOAof . oAAa fiTjp 6 avros ovroy K^Kpayep 
w " ovK eoTiv 17 fiauriXeia tov deov fipciai^ kol Trocrty," 
45 ovSe /xr/p anroyrj mvov kou Kpeciv^ ^^ oAAa Bucaioavirq Kax 
eipj^mj Koi x^P^ ^^ Trvev/ioTt ayitp.^^ ris avToiv iiriXarrrjV 
/cal ^(ovtfv SepfjuiTivriv e^cov mpUpyerax w *HAaiy ; r/f & 5 
aoKKOv nepifiefiXrirai yvpvos ra aXXa kojl awTToSero^ o>9 
^Haald^; rj rrepi^cofJLa puovov XivovVy w ^lepe/uas; *l€D- 
avvov 8e rrjv evcrraxnv Tr/v yvaxmKrjv tov fiiov nV Aw/iiJ- 
aerai ; oAAa k€u ovt(o fiiovvT€s rfV)(apiaTOvv ry KTuraJVTt 
oi fiaxdptot rrpocf^rp-ax. 10 

54. 'H 56 KapTTOKpaTOVs StKaioavvrf kou toov eir urqs 
50 avT^ TTjv oKoXouTTOV fUTvovToav KOtvoavuxv (S&' 7ra)9 icara- 
AJcra^. dfui ydp r^ <l>dvou ** r^ axTOVvTi ae 869* e!rt(l>epet 
" Kou Tov 04XovTa Saveia-ourOax fx^ airo^rTpa^f)^^'** Toarrrjv 
StSdaKODV TTfv Kotva}viaVj ovxjt 8e ttjv Xdyvov. rrois Se 6 15 
axToiv Koi Xafxfidvoav kou SavH^pjevos aTTO fxrfSevos vwap' 
\ovTos Tov expvTOs Kol StSovTOS Kou Savei^ovTOs } ri S* 
183 S. OTotv 6 Kvpio^ 0^ " eireivoura kou l\opTduraTi fxe' eSiy^rfaa 
Kou en-oria-aTe fjuSy ^vos VMV^ '^^ avvrjydyere fjue^ yvfxvos 
Kou rrefKefidXeTe fjbe'*' etra errtcf^epet " e(f> o<rov hrotrjtraTe ao 
evi TOVT(ov T&v eXidxurTODVy efiot errotrj^raTe. ov\t Se Ta 
avrd Kou ev Ty woLXoua StaffrjKrj vofJLodereii "6 S1S0V9 
jTTOox^ SoLvei^et de^*^* kolI " fx^ diro^rxg «5 rroteiv evSerj,** 
(fnj(riv. 
5 55. Kou wdXtv ^ eXerjfxocrvvou kou wi^rrets fxrj eKXtwe-- »5 
Toxrdv (re^ etwev. ^wevia* Se ^avSpa Tawetvot, xi^ipe^ Se 
dvSpoiv wXovri^ovatv y €wt(f>epet Se ^^iSov avrjpy 09 ovk 
eSa>Kev ewi TOK^p to ofryvfHov avTOVy dwoSeKT09 ytverou* 

2. Rom. xiv. 17. 23. ivdaj ex Proverb. ipdttt L. 

13. Matih. V. 43. 25-27. Proverb. iii. 37. x. 4. 

18. Ibid. XXV. 35, 36. 26. ramufoi L. Ttartufu V. 

20. Ibid. XXV. 40. 27. »oi i^p Sylb. ^* &» L. W 

22. Provcrb. xix. 17. ad Fr. Junias. 278 CLEMENTIS [Lib. III. 

687 P. Kou. " Xvrpov '^vyrjs aySpos 6 Z5w TrAoDroff KfHveroLL^ 
ov)(i Suicratfm aurtKpv^i w oiv i^ epopricDP 6 Ko^rfijos 
avyKecTai (oawep eic Oeppjov KaL yj^vxpovy ^rjpov t€ §ccu 
vypovy ovT(o KOK T&v SiSoirrcDP kok t&v XoLpfia^iniirrmv. 
STrdXiu T€ a3 otoj/ ehqi ^ ei OiXei^ TeXeio^ y^i^grBauj 
VfoXriaa^ to, V7rdp)(0irra S69 irTCoxoiSj* iXey)(€t tou kclu^ 10 
Xa^iuvov erfi r^ ^^Traaa? Ta^ ivToXd^ €ic veoTtjro^ Terrjpnrf^ 
K€V€U'^ ov ydp irejrXTipdKCi to ^^dya7n^a€is tov irXria^iov 
aov ©y iavTov** tot€ Se wro tov Kvptov avvTeXeiovfieiH^ 

10 iSiSdxTKero 8i dydTnjv lUTaStSovai. 

56. KctAa>9 odv wXovTciv ov KeKtoXvKev^ dXXd ydp to 
dj8tK(D9 KOi dwXrjaTco^ TrXovTetv " Krrjat^** ydp ** eirunreu' 
oofievri fjuera avofjuaf iXarrtDV ytvercu* ^^eurt yap ^ €h 
airupovTes TrXclova rrotovaty /cai ot (rvvdyovT€s iXar" 

15 TOvvTou'** irep), &v yiypanrroJL " iaKopnur^v^ eS(OK€v Tois 
rrivriatVf 17 StKatoavvri avrov fiiv€t €iy tov atwva'** 6 ivep 15 
yap ^^(nreipoav kcu rrXetova (rvvdy(ov* oiros i^rrtv 6 Std. 
TTJ^ imyetov K€u irpoaKaipov peroLSoaexos rd ovpdina 
KT(o/jjevos Kou rd oudovta, erepos Si 6 /xriSevi fjuero^tSow 

20 Kevois Kou driaavpi^ODV ejri t^s yfjs ojrov arrjs kolI fip&ais 
dffHxvi^er** Tnpi o5 yiypanrr(u ^(rvvdyoov tov9 /JLurOovy 
(rvvriyayev eis Seapjov Terpvmipjivov** tovtov ^ ttjv y(op(u/ 
€u(f>op7iaou* Xeyet iv r^ evayyeXuo Kvptosy erretTa tovs^ 
Kapirovs diroOiaOou ^vXqOivTa ^ otKoSopjqaofievov airodi^'' ao 

25 Kas fJbei^ovas* Kard Trfv irpoaoyirairotiojv etireiv irpos iavroVy 
" exets dyojda rroXXd drroKeifjuevd aot els erri TroAAa, 0a/€f 
rriey ev(f>f)aivov' a(f>pov odvy €^iy, Tou/rg ydp rg wKTt I. Proverb. xiii. 8. 13. Proverb. xi. 24. 

3. ^xP^v addidit Sylb. 15. Psalin. cxii. 9. 

g. Matth. xix. 16. Marc. x. 17. 17. Matth. vi. 19. 

Luc. xviii. 18. 21. Aggae. i. 6. 

9. iavTov] (T^avTov ArceriuB. 26. Luc. xii. 16-20. 
12. Proverb. xiii. 11. C.VIL s. 56—58.] STROM ATUM. 279 

rqv ^XV^ ^^ caraiToiknp dwo (rov. a oSi/ rjroifiaaasy TiPi Y^injrai; »• KE<I>. Z. 57. 'H /i€j/ odi/ avdpGmimj iyKpaTCia ^ #cara tow 
ifHXoao^f^oWy Xeym tovs "EAAiJi/oii^, to Sia/juixeadai T35 
eTriOv/iia kou /irj e^vTrrjperea/ avry ecy ra ?pya hrayyikr 
Acrai^ 17 KoB* rjpSi^ h\ to p^ iTriOvpjeiv, ovx ^^ W 

^5 ejriOvpjoiv Kaprep^^ oAA* ottco^ /cai tov hn&vpjdp iyKpa' 
TevT/Tat. Xafieu/ fic oAAcoy ovk ecm rfjv iyKpaemav TavTrjv 
7 XapiTi Tov deov. Sia tovto eJwcv ^^aiTCiTe koi SoOrj" 10 
aerax v/juVj* TOVTriP eXafiev t^i/ XP^^^ ^^ ^ Mojuo^^ to 
€vS€€f a&im TreptKHpjevo^^ Iva TwaapoKOVTa rjpjipas pnjTe 
mipacrg /xiJtc Si^^rfarj. «$» Sl vyiaipetp apjEivov tov fo- 
amvTa wepl vyieia^ SuxXeyeadaXf ovra> to eivtu (f^ci^ tov 
irepL (f>coT09 AoAfri' koi ^ KaTO, aXrfieuiv eyKpaTeia ttj^ 15 

301^0 T&v (f>iXo(r6(l}cov SiSaarKOfJuevrjy. ov yap ottov <l>Wy 
eKel (TKOTO^f evda 8e e(TTW ariOv/Jua eyKaJde^opjlvrj pjovrj 
TvyxavovaoLj kov Ty evepyeia wvxd^ri ry Sid tov acofJUZTO^f 
T^ fivriiiri ovvovaui^eL Trpoy to firj wapov. 

58. Ka^oAoi; Se rjiuv irpotTco 6 \6y09 rrepi re ydpav 
Ttepi Te Tpo(f>7J5^ Kou Toiv dXXxov pj/Sev KaT hnBvpiav 
TTOieiv, OeXetv Se pjova eKUva Ta dvayKOua. ov ydp eapuev 
eiruBvfjJas TeKva^ dXXd deXfjfJuiTos. k€u tov eiii TtouSairoiia 
yrjfjuurra eyKfHXTetav daKetv xPV^ ^^ /^V^ eiriBvfJuelv ttj^ 

ZSyvvouKO^ TTjf eavToVj rjv dyoTrdv 6(f>eiXei^ crefw^ Kau^^ 
a(!xf>povi 7rouS(nroiovfjuEvo9 OeXrffMTi. ov ydp ^ ttjs (rapK09 
Trpovouiv TTOieurOou eh eiruBvfJuas^* efjuxffofjuev^ " cuo^/tiOJ^wf 
Se d>s ev rffjuepfi* ry HpurT^ kou r^ KVfxaKy r^ (f^ojreiv^ 10. Matth. vii. 7. 30. npotr» Sylb. npotirt^ L. 

;i. • - 1 - -Ji T ^7- ^™- ^"'- 12-14. 

II). aiTVcrcJ cHTCMrvf L. 280 CLEMENTIS [Lib. IH. 

ayayy^ ^ TrepnrarovPTefy /irj k(oijjoi9 kou fiedou^y /i^ koStcus 
KouL ixriKydoJS^ iirj epi<n kou ^\ois** 

^g, *AAXa yap ov pjovou Trepi ri ev clSos ttju iyxpa^ 
T€uip awopai^ TrpoarjKHy TOVTum tol a(f>po8iauiy oAAa 
5 yap Kou wepl Ta aWa oaa oiraTOLXoiaa eTTiOv/m 17 '^f^X^ 
TipjStv, ovK apKovpjivri toIs avayKolois^ mpt^pya^o/Uinj Se 40 
TTjv ^XiSrjp. iyKpaTeia ioTiv apyvpiov KaTa(f>pov€iVj rpu- 
0^9j KTi^aecDS, dea^ KaTafJU€yaXo(j>pov€iVj (TTopjaros Kpccnu^j 
Kvpieveiv Xoyurpj^ t&v irovrjpwv. rjSrj Se kou ayyeXai 

10 TiV€s oKpaTeis yevofievoi en-iBvpJa aXovTes ovpopoOtv Seupo 
KarawenTdiKouriv. OvolX€vtivos Sc iv rg Trpoy ^Ayaffa^ 
rroSa errurToXy "?rawa" (f^rjdiv ^^ vwofulvas iyKpaTrjs ^y, 
OeoTrjTa *lrj(rovs ^lpyd^ero, rja6i€V kou arivev l8l(os ovk 
arroSiSovs tol fipdfjuxra. ToaavTrj rjv avr^ iyKpania^ 45 

15 SvvafUSf wrT€ kou firj (f)dapr}vou t^v Tf)o(f>rjv iv avT^, €7r€i 
To (f)0€ip€adou avTos ovK €i^€v.^* '^fi€is fuv odv 8i ayocmjv 
TTjv rrpios Tov Kvptov Kou 8i avTO TO kolXov iyKpdT€Loa^ 
ounra^ofx^a tov v€g>v tov rrvevfjuoeros dyid^0VT€s' kolXov 
yap ^ 8id TTjv l3ouriX€iav tc3j/ ovpavoiv €vvov\i^€iv iavTov^* 

20 rraarjs eiriOvfuas kou ^^ KoBapl^eiV ttjv (rvv€i8rjaiv dwo 

V€Kp£>V €py(OV €iS TO XaTp€V€iV d€^ ^oivTi.^^ 

60 • 01 Se 8id TO fjuaos to wphs ttjv adpKa ttjs Kard 
yafiov avvoLXXayrjs kou t^s tS>v KaBrjKovToi^v fipoDfidTcov S<^ 
fji£TOLXrjylf€a>s d\apurfos>s dwaXXdTT€a6au wo6ovvt€s dfioBets 
25 T€ Kou aj6€0i, dX6ya>s iyKpaT€v6fJbevoi, KoBdnrep Ta wXeiara 
tS>v olXXov i6v&v. 3f>a)(fidv€s yovv ovt€ efiyjtvxov icrOi" 
ovatv ovT€ oivov wivovaiVy oAA' ol fjuev avToiv Koff 
€KourTrjv rjfjuipav i>s rjfuis Trjv Tpo(f)rjv wpoaievTaij €vu>il9A^ 
8* airr&v 8id Tpicov rjfjuep&v^ Ss (frrjaiv *AX€^av8pos b 4. dXXo yap dictum pro simplici 20. Hebr. ix. 14. 

ahXa ut p. 278, II. 26. BpaxpMfts scripsi pro fipax' 

19. Matth. xix. 12. fAomis, Conf. ad p. 359. C.VIII. 8, 59— 6aO STROMATUM. 281 

TroXvurr(op ii/ roh *Iu8ucot^. KaTOuf^povovat Se davarov 639 F. 
Kcu irap ov^v rjyovvrat ro ^v miffouTat yap ^tvax 
7raXiYy€V€(rlav, a Se aefioiKrtP *lipaK\ea kou Ilcu^a. ot 
KoXovfiEvot 8e mfivot r&v *\v8&v yvfivoi ^iatT&vrax tov 
ir€LVTa fiioV oirot rqv aXrfieiav daKovat Kot mpi t&v6 
luXXovrtov TTfyo/iTjvvovat Koi aefiovai rtva TrvpafiiSay v(f! 
5 rjv oarla rtvoy O^ov vofu^ovatv aTroKeiaOtu. ot/re Se oi 
yvfJLvoao(f)taTou ovd* oi Xeyofjjevot acfivoi yvvou^l \pS>vTai* 
irapa (f>vatv yap rovro kolI irapavofwv SoKOvat, St rjv 
ouriav a(f>a^ avrov^ ayvovs rqpovaty napdevevovat Se Kai lo 
al aefJLVou. SoKovat Si Traparrjpetv ra ovpavva koli 8ta rrjf 
rovraov (njfJuutoaecD^ rov fjt/eWovrojv irpofjjivreveaOai riva. KE<I>, H. 

6 1 • *E9r€t be oi rrfv aSta^Popiav etaayovres fita^ofJLevoi 
rtvas oXiyas ypa(f>a9 avvrfyopeiv aur&v rp rfivrraBeujL iS 

10 oiovrouy arap 8rj KOKeivrfV ^ afjutpria yap vfMv ov Kvpi" 
evaety ov ydp eare vtto vofiovj dXX* vtto \dptv'^* Kai 
rtvas (xXXas rotamas a>v eirt rotovrots fUfivfjaOai ovk 
evXoyoVj ov ydp e7rtaKevd^a> vavv rretpartKrfVj (f>epe S^ 
8ta fipa)(e(ov StaKoyjmfJuev aur&v rrjv ey)(€ipr)atv, avros ao 
yap 6 yevvouo9 dnro(TToXo9 r^ rrpoetprffjuevri Xe^t e7ri(f>epa>v 
diroXvaerou ro eyKXrffjui' " ri odv ; dfuipTrfaoi>fJuevj ort ovk 
eafuv xmo vopuoVy dXX vrro )(dpLv\ firf yevotro.^^ ovra>9 
ev6ea>s kou Trpo^ffvjrtK&s KaroLXvu Trafxixpfjfjui rrjv ao(f>t' 

iS(rrtK^v rfjs i^ovrj^ reyyrjv. 25 

63. Ov avvtSuatv oivy d>s eoucev^ ort ^^row Trdvras^ rjfxds 3. A dc] o( dc Sylb. ib. dfJMprfiamitip^ &fiapTfi(ro/iMP rec- 

1 2. rioy /icXXorrwv in marg. ha- te ap. Paulum. 
bet L a m. prima. 26. awtaat» liic et p. 556. scripai 

16. Rom. vi. 14. pro avpulaip, 
22. Ibid. tI. 15. ib. Cor. II y. 10. 28« CLEMENTIS [L 

il>ap€poi>0fjvcu Sei i/nrpoadev rov fii^fiOTOf rov ^i^^unxwy 
tva KopLUTTjrai CKaoTOf Sia rov atoiJuaTO^ irpos a arpoL^of 
HT€ ayoBov ctr€ icoicw'" Xva a Sia tov (Koimtos hrfM^w 
Tif airoXdffri. " ^are €t T19 €v ILpurr^ kouv^ Krimsy^ w#c- 

5 m a/mprrjTiKijj ^^ ra ap)(aud TrapijXdev'** oar€\ovactfjue0a 
rov fiiov rov waXaiov. ^iSoif yiyov^ KOiva^^ ayveia, ex 
iropv^ias Kou iyKpdreui 4^ oKpaxrla^y Sucouoavvrj i^ aSi^ 
Kias» ^^ ri9 yap p£T0^ Sucouoavvri kou avopSa ; 17 nV 20 
Koivoiyvla (JHOTi wpos aKoro^ ; r/r Se avii<J>(Dvriai9 Hpurrov 

10 Trpoy BcAui/D ; rh /xc/Oi^ mar^ pjera ocirioTOv ; ri9 Se 
ovyKaraB^ais va^ 0€ov pjera eldciAeDy;" ^^rajvra^ €^i^ 
€xpvr€f ra^ hrayy^Xia^ Ka0apiaoi)iJUEV iavrw^ ajro rraMrras 
pjoXvaiwv aapKos kou Trv€viMro^ hriT€XovvT€s ayuiKrvvrj^ 

€V 00)3^ 6€ovl 0% t* 15 KE<I>. 0- 

^^. Oi 66 avrvrojaaoiJUEvoL ry Kria€i rov 0€ov 8ia rrjs' 
€V(f)i^lJU>v iyKpar^ias KouoEiva Xiyovai ra rrpos 'EaXdijajv 
€ip7iiuvaf (Sj/ rrpoT^pov iixvrjaOripjev' (f^ip^Tou Se, oliJUUy iv 
«40P. r^ Kar Aiyvirriovs €vayy€Xi(p. (JHiai yap ^ori avros 2S 

20€V7r€v 6 aoorripy ^XOov KaroLXvaou ra €pya rfj^ OriX^ias'** 
GijXeias pkv rrjs eiriBvijJasy ^P7^ ^ yiv€aiv kou (^OopaLv. 
ri odv av ^irrovev ; KareXvOri rj Siouajais avrri ; ovk av 
(fyijaaiev' ijuev€i yap ein r^9 airfj? cliKovoiiias 6 Koapjos. 
aXX ovK iyj^aaro 6 Kvpios» r^ ovrt yap ra rris hri" 

35 OvijJa^ KariXva€v tpya^ (f)iXapyvpiaVy (f)iXov€iKiav^ 0£Ao- 
So^iaVj yvvaiKopaviav^ TrouSepourruiv, oyjfo^fHiyiaVj aaoirrlav 
Kou ra rovroi^ oiioia^ tovtodv Se r] yiv€ai9 (f^Bopa rris 
yjfvxfjsj €i y€ ^ v€Kpoi rois TraparrrdiiJUiai^ yivopjeOa' kou 3^ 

6. Cor. II V. 16. II. Cor. II vil i. 

ib. Idoif L. Idov yhp V. 28. Ephes. ii. 5. 

8. Cor. II vi. 14-16. C. IX. s. 63—65.] STROMATUM. 28S 

cajTTj ri 6rjKua oKpourla rjp. yiveaw Se koL (j^Oopop rrjv 4u 
KTurn irpariYovfUV(os yiveaOou ivayKq p^XP^ iravrikovs 
SiOKpiaew Koi oaroKaraxrTauT^w iK\oyrjsy Si ^i/ Kau 
ai T^ Koafup avfi7r€(f>vpfi£V€U ovtruu Ty 6uc€urrrfri rrpoa^ 

U€flOPTaL. 5 

64. "OO^v cLcorcof rrepl avvT^X^iag firjvvaairro^ tov 
Xoyov rf 'SaXxofirj (fnjal ^ fJU^xp^ tlvos ol avOpamoi anr(r^ 
OavovvTOi;* avOpamov dc icoAci 1) ypou^ 6L\m^ tov t€ 

3S (f>aiv6fi£vov Kcu Trjv yjrvx^Vy iraXiv t€ ad tov acD^ofJuevov 
K(u Tov firf. kolL davaTos ^^OCI^ V oLfJuipria Aeycrcu. Sio 10 
Kou 7rapaT€TriprjfjJva>s a7roKpiv€Tai 6 KVfHos ^^ f^XP^S av 
TiKTGxriv ou yvvouK€Sy^ TOVT€(rTi fiMxpiS av ou ijridvfjuai 
€V€fry€iai. ^ Sia tovto mnr^p Si ivos avdpanrov rj afMprruL 
€is Tov Koafiov €urrjXd€v kou Sua ttjs afiaprias 6 OavaTOs 
€is rravTas avOpanrovs SirjXO^v €0* ^ TravT€s rjfjuzprovy kou 15 
€fiouriX€va€v o Odvaros otto *ASafA fJ^XP^ MtovamSy* 
(frqariv 6 anro(rToXo9* (f^vaucy S€ avdyKrj O^ias oliKovofJMS 

40 y€V€a€i Odvaros hrerquj kou avv6S(p ^x^s kou atofjuxros 
rj TovTfov SidXvais aKoXov0€i. €i S€ €V€K€v fjui0rja€(os kou 
€7riyv(aa€0i}s rj y€V€aiSj arroKarcurTour^oos Stj rj SioXvaiS' ao 
(Bs S€ ouTia OavdTOV Sia to Tucr^iv rj yvvrj vofJU^€T0Uy ovto) 
Kou ^onjs Sid TTjv avrrjv ouTioLV XexOrjacTou rjy^fKOV. 

65. hirrUa rj irpoKaTdp^aaa ttjs 7rapafida€a>s ''^a^'' 
TTpoarjyopevOrj Sid ttjv ttjs SuxJSoxrjs ouTiav t&v t€ y€vva>' 
jjijlva>v T&v T€ dfJuiprav6vTa>v yivcTOU, 6fju>ia>g Sucoutov d>s a^ 

45^ai dSucoov firjrrjpy iKcurTOv rjfjLS>v iavTov Sucouovvtos rj 
tfiiraXiv drr^iOrj KaTourK€vd^ovT09. 60€v ovx rjyovfjuu eyary€ 
jivadTT€aOou t^v €v aapici ^(orjv rov dir6aToXoVy cmjvuca 541 F. 
av (f>§ "oAA* iv irdajj napprjai^ d>9 7rdvTor€ kou vvv 
IJueyaXvvOfja€Tau ^purros iv r^ a(OfJuiTi fju>v etrc Sid ^corjs 3Q 

13. Rom. V. 12, 14. 23. GcD. iii. 20. 

20. bri Fotterus. dc L. 29. Philipp. i. 20-24. 884 CLEMENTIS [Lib. UI. 

eire Sia davarovj ifiol yap ro ^j/ \purr09 kol ra 
anro6ap€Lv K€p8o9. €i Se to ^v cV aapKl kcu tovto ium. 
KapTTo^ epyov, tI alpi^ao/JUUy ov yv(opi^(Oj avvl^opuod t€ esc 
T&v Svo Trjv i7nj0vfjuap ^a)i/ €£f to avaXvaai kcu tnm^ 
5 X/>£OT^ eipou' . TToAA^ yap KpeiTTov to Se hnfjuiveiv t^ 53 
aapKt avayKOJurrepov 81 vpBs*** eveSei^aro yapy oifjuaiy 
8ia TOVTa>v aa^f^w tt}^ pkv 4^68ov tov a(0fJUXT09 t^v TrploF 
d€ov dyamjv TeXeitoaiv eivou, T7J9 Se iv &apKi Trapova-las^ 
Trjv ^vyapuTTOv 8ia tow a^odijvau 8€OfJuevov9 VTrofJU^vrjt/. 

10 66. Ti &'; ovxJL Kol Ta €*^y tAv Trpo^ SaAcS/Lciyif 195 1 
elpvjfjuevcov eiruf^lpovaiv ol TravTa fJuaXXov rf r^ Kara r^p 
a\rjd€uiv €vayy€\uc^ aTOiyriaavTes kovovl ; i]>ajjuetnjs' yap 
avrrjs ^KaXw o5v eiroirjaa fj^ T€KOvaay w ov Seovrto^ 
rrjs y€V€a€m TrapakafjLfiavofJusvrj^y* dfuifierai Xieya^p 6 

iSKvptos ^Traaav (f)dy€ fiardvrjVj rrjv de rrLKptav €)(pwmv 
firj (l>dyrjs** (rrjfJUiiv€L ydp kou Sxa rovrtov €(f) rjfjLiv uvati 
Kcu QVK €^ dvdyKrjs Kard K(o\vaLv ivroXrjs rjrot rrjv S 
iyKpdreiav fj kou tov ydfJU)Vy kou otl o ydfju)s awepyd^eroLi 
TL rfj KTia€L rrpoa^ujuaouf^&v. 

Jio 6y. M^ iroT odv dfjudprrjfjui tls ^yeiardcj rov ydfJLov 
rov Kotrd Xoyov, €i fjufj Trucpdv vrroXafJifidveL Tr(u8oTpo(f>iaM 
— rroXXoLs ydp cfnrdXLv dr€Kvia Xvmjpararov — fjaj8* au 
TTLKpd rj iroudoTTOLia (f)ouvrjrou tlvl fJuerarrepunrSKra r&v 
d€uov 8La rds ^(peLG^^^Ls da\oXias. firj (f)€pa)v 8* 0^09 

^6€vk6X(os tov fwvrjprj fiiov imBvfJuu rov ydfju)v, irr€i ro 
€vdp€aTov fjuerd a(o(f)poavvrjs dfiXafics kou KvpLos €KaaTos 
rjfjuSiv TvyydveL rrjs mpL riKvoDV yovfjs aip€(r€(os. (TVvopA lo 
8* airoDs ry 7rpo(f)da€L rov ydfju)v oi fjuev dmayrjfjJvoi 
rovrov firj Kard rrjv dyiav yvtoaLv €ls fJuaoLvdpcoTriav 

30 vrreppvrjaav kou to rfjs dydnnjs oixerou irap avTols, 22. fufi* scnpsipro fufr. 

28. 6nt(rx>lii*9oi Sylb. ainfrxf9^^ ^. C. X. 8. 66—69.-] STROM ATU M. 886 

ol 8€ €V<r)(f04vT€S KOL ^SvTTOt&l^Oamf T^ TOV VOIiOV 

trvfiirepttpopaj S9 (fnjaip wpoilifqTTi^j ^ Traptofwu&Oijaap 
Toi^ KTriv€{nv!* 

KE4>. L 

68. TiW ^ oi 8vo Koi Tpei^ virapypvaLV iv ovofjuaTiS 
J^pUTTov avvayofjuevoij wap* 019 fjJfTos iarlv 6 KVfHO^ ; fj 642 F. 
ovxi avSpa Kal yvvaiKa kolL t€kvov tow Tpns Xey^i ; Sn 

^sdvSpl yvvff Sia Oeov apfw^erai. oAAa kov ev^covo^ Ti^ 
€tvai d^Xrfy ov\ €upovfi£V09 TTJv iraiSmodav Sia njv iv 
TraiSoTTOua ij(T\oXuiVj ^^ fjueverw* <f)ifjaiv 6 oTrocrroAoff 10 
^^ ayafju^ ©y Kayfi>y fiovXeaOai yap Xeyeiv tov Kvpiov 
i^rjyovvTai fjuETa fjiv t&v wXeiovtov tov Stffuovpyov elvai 
Tov y€V€aiovfryov deovy fUTO, Se tov €vo9 tov iKXeKTOv tov 
aarrfjpay aXXov SrjXovoTi 0€ov tov ayaffov viov 7r€(f>vKOTa. 
To 5* ovx ovTw €y€ij dXX* €aTi fju€v KoL fjberd t&v o"©- 15 
(f>f)6v€09 yrjfjuivTa>v kou TeKvarroirjadvTcov o 0h>9 Si vlov, 

2oeaTi S€ Kou fjuerd rov iyKparevaafjJvov Xoyucoi^ 6 avTo? 
d>aavT0i>9 Oeo^. ehv S* dv kou dXXa>^ oi fJUEv Tf>€i^ dvfJLos 
T€ Koi imBvfJua kou Xayurfjubsy o-dp^ Se kou '^^vyrj kolL 
Trvevfjua kut dXXov Xoyov. 30 

69. Tax^ S€ Koi TTjv KXfjaiv Trjv T€ ikXoyrjv SevT^pav 

KOU TpLTOV TO 6£y TTJV TTfXiOTriV TlfirjV KaTOeTOUaaOfJUEVOV y€V09 

olvlaaerou 1) rrpoeiprjfjuevrj Tpids. pjeB* cov fj TroLverriaKairos 
Tov 0€ov SvvafU9 dfjuep&s fJU€f)UTTrj. 6 TOiwv T0U9 Kard 
(f>vaiv ivepryeiois ttj^ ^yTjS iv SiovTt ^(pcifJUEVos erriBvfJi^l 25 
35 pkv T&v KaTaXXrjXoov y fjuaet Se Td fiXdmrovTaj kuBw ou 
ivToXou TrpoaTaTTOvaiv* ^ iv€vXayfja€i9 ydp** <f>rjal ^tov 
€v\oyovvTa kou KaTapdajj tov Karapfofuvov.*^ arouv S€ 2. Psalm. xlix. 12, 20. 26. KoraXX^Xtti^ Hoeschelius. «eor* 

6. Cf. Matth. xriii. 20. oXXi^Xttv L. 

10. Cor. I vii. 8. 286 CLEMENTig [Lib. 111- 

Kou TovTO}V vmpapafiay rw dvfwv kou Trj^ hriBvfua^ ^py^ 
ayajn^crg r^j/ Kricrvv 8ia rw irairroov O^w t€ kcu Troajr^ 
yvGHTTiK&s fiuoaeraL e^iv eYKpareias anrovov ncptTrerroaj' 
fievo^ Kora ttiv Trpio^ tov aoyrfjpa i^ofiouoaw^ €vmras Trp 
5 yv&aiVj iriartVy ayairqv^ el^ Cdv ivOevSe t^v KpUrtv koul 
TrvevfUZTiKO^ ovtod9j mraf)d8€Kro9 Tciv KaTa tov 0v/iop 
K€U TTJv hrtjdvfiiav 8ui\oyta/xciv wavrrj wovtw, 6 kot 3< 
ehcova ifcreXovfJuevos tov Kvpiov irpos avTOv tov T€)(yirov 
avOpcimos tIXws^ a^tos rjSTj tov a&A0of wpos tov Kvplou 
lo 6vofm^€crOaiy <f>i\o9 ofia oStos Kal vios ioTtv. ovtw oc 
8vo KOLt ot Tf)€t9 eTTi To avTo ovvayovTvu Tov yvwrrtKav 
avOpamov. 

70. E117 S* av Kou r/ opjovota twv rroWciv mro t&v 

Tpt&v aptiOfiovfjjevri fJueO* &v 6 Kvptosy rj /Jua iKKXrjaiii, 6 

15 €ty avOpamoSy to yivos to €v. fj firj Tt pera fuv tov €Mor 

648 F. Tov *IovSouov 6 KVfHOs vopLoOcr&v rjVj 7rf)o(f>rjT€va>v Sc rj&rj 35 

Kou Tov *\€f)€fiiav oaroaTiXXxov €ls Bo/St/AcSra, oAAa kcu 

Tovs i^ iOv&v 8ta ttjs TrfHXJ^rjTeias KaX&Vy avvr/ye Xaoih 

ToifS SvOf TpiTOS 8€ rjV iK T&V 8v€tV KTt^fUVOS ^h KOUVOV 

20 av0f)C07roVy ^ 8^ ifi7r€pt7raT€t t€ kou KaTotK€t iv avT^ r^ 
iKKXrjaia. vo/jlos T€ 6/jlov kou 7rpo<f)rjTou avv kou Tfp 
evayyeXUp iv 6v6fJUXTt \f)urTOv clf /JLiav avvdyovTOu yv&^ 
atv. ovKOvv ot 8ta fjuaos firj yoLfwvvT€s rj 8i hrtdvfiia^v 
a8taKf)6f)OD9 T^ aapKt KaTOj^ptofUvot ovk iv aptjOfJu^ t£v 

25 aoD^ofJuevoDv iK^ivoDV fjued* cov 6 Kvptos. KE4>. lA. 

71. TovTCDV cd8€ i7rt8€8€typjEvo)v <f)€f)€ imoaai TovTots4o 
TOts Kora TOLs ouf)€a€t9 ao(f)taT0U9 ivavTtovvTOU ypa(f)ou rjSfj 
rrapaOcDjJueOay tov Kap6va ttjs Kara Xoyov Trjpovpjivrjs 

20. Ephes. iL 10. Cor. II vi. 16. C. XI. 8. 70— 7a.] STROMATUM. «87 

€yKpaT€ia9 fir/vvoPTe^. iKaoTg Se t&v fupicHW ttjv 01-^ 
K€iOi}9 ivujTafuvrjv ypacfniv 6 avvia>v ejnXeyo/jjEVos Kara 
Kaipov y^pqa-erai irpo^ KaTokvatv Ttov irapa rw ci/roAay 
SoyfJMTi^ovTcov. avG)d€v pjEv odv o vofJLO^j (oamp Trpo€Lpnf]' 
Kafjuevy TO " ovK en-iOvfirja€i^ ttj^ tov irXqaioVy^ T7J9 tov 5 
45 Kvpiov irpoaejfov^ KaTa ttjv v€av SuxjdqKrjv (fxovfjs irpoava-' 
mcfxovrjK^v ttj^ avTrj^ avTairpoamrm Xeyovarj^* ^rjKov^ 
aaT€ Tov vofJLov 7rapayy€\\ovT09* ov fioiy€va€i^y iyo) & 
XiyoDy ovK €7rijdvfirja€i9.*^ an yap aaxf^povw ifiovX^ro 
Tol^ yofierai^ yprjadai tow avbpa^ 6 vofios kolL eiii fwvri 10 
Traibairoiia 8i}\ov €K tov K(oXv€iv fuv "rp ouyQwXayrfp*^ 
rrapaxpfjfjui imfJuyvvaOaji tov ayafJioVy en-iBvfi-qaavTos S€ 
arra^ rpiOKovTa rr€v0€iv hriTpeimv qfjJpa^ K^ipafjuevn kou, 
Ta9 Tpi)(a9y €i 8€ fir/S* ovrw fjuzpaivoiro q imjdvfJiUJLj Tar€ 
50 7rai8airoi€urdou 8€8oKifJuixrfJU€vrjt rrj^ opfirj^ rfj^ Kvpu^vovarj^ 15 
Kara rfjv rrpoO^afJLiav rov xpovov €U op^^f'^ €vXoyov. 

J2. "Od^v ov S€i^ui9 iyKVfJUfvi TrXr/auia-avra t&v 
7rp€afivr€fHov nva Kara rffv ypouf^fjVj oAA' var^pov fjuera 
T€ rfjv Kvo(f>opiav puera t€ rffv rov T€yd€VT09 yaXoucrovy^iav 
196 S. €vpoi9 av rraXiv Trpo^ tcjv av8p&v yivoaaKopulva^ ras ^o 
yvvoiKa^. avTUca rovrov €vpfja€i9 rov aKoirov kcu tov tov 
Ma>ticr6a>r Ttaripa (f^vXaaaovTa rpieriav 8iaXi7r6vra pjera 
rfjv Tov *hapoi>v arroKvrjaiv yevyqaoarra tov ^oDvaea. fj 
r€ ad A^viTucq (f^vXq rovrov (f>vXaaaovaa rov rfj^ (f>va€a>9 
vofjLov €K d€ov iXaTTcov Tov apiBfjubv rrapa ras aXXa^ €h 2^ 
rffv TrpoKarrjyy^XfjuEvrfv €iafjX0€ yffV ov yap pt^loo^ av^ 
5 ^oj^i y€vo^ 6tff TToXvrrXridiav (mtipavroDV fjuev t£v av8p&v 
T&v Tov Kora tov9 v6fJLOV9 ydfju>v avaS^SeyfjusvoDVy avafjus" 5. Exod. XX, 17. II. Deut xxi. 11-13. 

6. frpoa»am<l>»tn!iKtp Sylb. irpoo'- 17. ryjcv^w V. tyKVfutPiJu. 
avan9<f>»vrfKfv L. 22. ^iaXinoyra Y. dcaXctWoiTa L, 

7. Matth. V. 27. punctis a m. rccentiore additis. 288 CLEMENTIS [L1B.III. 

vovTtov Se ou TTfv $cuo(f>opioa/ fwvovy aXXa kcu t^v ycLXauc^ 

73. Otfei/ ^lKorm KoL 6 Ma>ua^f kot oXlyov ^r B^AvAyKpaT^ULv Trpofiifid^tov tou^ *Iov8alov9 ^^Tpi&v tjfMJEpm^ 
S KaTa TO €^9 car€aj(ri/JL€vou9 a(f>po8urlou rjSovrj^ Trpocr^ 
era^v hroKOWLv t&v Oeuov Xoytov. ^^ yipuEi^ oiv vaoi Toij 
d€ou kcpkvy KoBta^ €i7r€v 6 wpoif^iqTrjfj ori ivouci^co iv 
airroh kolL ifimpiTraTTJaa) Kal €(ro/Juu auTmv tfco^ kou aarroi 
€aovTai /xou Aao9," iav KaTa Ta? ivToXa^ 7rokiT€V€o/Ji£0cL lo 

10 €iT€ 6 Kaj9* €KaxrTov rjp/S^v €It€ kou aBpoa ^ iKKXTjaicL. ^ &o 
€^\0€T€ €K p/la-ou auToiv Koi a(f>opur6riT€j Xey^i KvpuK^ 
KOi aKoffdpTOu piq amT€a0€j Kaya) ^iaSe^ofuu upm koI 
eaopm ufjuv etf iraT€paj kcu ufJLSi^ €a€ad€ fjLoi w ulovs kcu 
0uyaT€f)a9, Xeyei Kupu}9 iravTOKpdTODpJ* ou tcov y^yor- 

15 firfKorcoVy £9 (f^aaiVy aXXd t&v idv&v Toiv iv Tropv&a 
fiiouvTODV eriy rrpo? 8€ Koi Ttov 7rpo€iprjfJU€V(ov odpweoav 
dtpopurOrfvou 0)9 dKoOdpTODV kcu aBioDV k€Xeu€1 TTfXxf^if^ 15 
TUCW rjfJM9. 

74. '*O0€v Koi 6 IlauXo9 rrpi)9 tow ofiolous dTrarei" 

20 v6fi€V09 T0I9 €iprifjLEvoi9 " Taura^ odv ^)(er€ ra^ «ray- 
yeAiay" <fyqa\v " dyairrjTfiLy KoBapuroDfJUEv iauT&v tos Kap^ 
8ia9 drro rravTo? fioXuafJUiu aapKo^ kolL irveufjuxro^f hrire- 
XouvT€9 dyuoauvrfv iv <f>6fi(p 0€OU'** " ^A© ydp ufj^L^ 
0€ou ^^X(p9 ripfju>adfirjv ydp ufjua^ ivt dv8pi rrapBevov 

»5 dyvTjv TrapcurTrjaou r^ \purT^'* iKkXrjaia 8€ aXXov ov 
yapuu Tov vufJuf>iov K^KTr/fjuivrjy dXX 6 koB" €KcurTOV 17/LuSy 
^v dv PouXrjTcu Kard tov v6fju)v yafjuelv tov rrpoDTOvX^yoo 20 
ydfjLOV €)(€i TTjv i^ouaiav. ^^ (f>ofioufjuau 8>€ firj rroD^ C09 
6 O019 i^ri7rdTrja€v 'Euav iv t§ rravoupyia (f>Oapg ra 4. Exod. xix. 20. 33. Ibid. xi. 2, 3. 

6. Cor. II vl 16-18. 28. Ibid. xi. 3. 

20. Ibid. vii. I. »9 C. XI. 8. 73—76.] STROM ATUM. 289 

vafifuxra ufi&p aTro rfj? a7rXcmiro9 ttj^ eif roj/ ^purrov^ 
(r(l>6Spa cvXafici^ fcai SiSajarKoXucoi^ etprjKev 6 aTroaroXo^. 

75. Aio Kcu 6 0avfiaariO9 Herpo? (prfalv ^^ ayawrrroi^ 
wapaKdkci cor Trapoucov? koi TrapeirtSrqpjovs anreyerdaL tcov 
aapKiKoiy eiriffvfucop, ourive^ aTparevovrcu Kora t^9 ^X'?^» ^ 
r^v avaxTTpo^v vfmv KaXrjv e)(0VT€9 €v t6l9 e&i/ccrtv, ori 

25 ovTOD^ ioTi To diXrjfm tov Oeov ayaOairoiovvTa^ (f^ifiovv 
TTfv T&v a(f>p6v(ov avOpcmoDV epycuriaVy w iXevOepoi kcu 
fiTj w hnKokvfifia e)(0VT€9 ttj^ KOLKia^ ttjv iXevOeplaVy 
oAA* caf Sov\(H ^eoO." bfwUo^ Se kou 6 UavXo^ €v ry 10 
irpo^ *Poi>fJuuov9 hrtdToX^ ypa(f)€L "otni/cy aTredavofiev 
Ty afMpTia irco^ erL ^rj^rofjuev iv airry ; otl 6 TraXaLO^ 
rjfjLoiv avdpanro9 (Tvv^dTavpaiOrjy tva KaTapyrfi^ to (Tcifjui 
TTJ^ afjLapria^^^ €©$» ^ firjSl irapLOTaver^ tol fiiXrf vp&v 
tnrXa iSLKia^ Tfj afjuiprla:' 15 

30 y6. Kou S^ ivTavda yevofievo^ SoKci fjuoi firf rrapa" 
XeiyjfeLV at^irurqfjueioirrov otl tov avrov deov Slol vofiov kou 
irpo^prp-oiv kou evayyeXiov 6 air6(rroXo9 Krjpva^reL' ro yap 
^ovK €7rL0vfirj(rw* iv r^ €vayy€XUp yeypafifjuivov r^ vofjup 
mpLTiOrfaLv iv r^ Trpo^ 'Payfjuiiov? eTTtorroA^, €va €iSa>9 rov 20 
Sta v6fju}v Kou Trpo^fyqroiv Kr/pv^avra kou tov Sl avrov 
evayyeXurdevra iraripa, (fyrjal yap *^ ri ipovfjuev ; 6 v6fi09 546 P. 
oLfJutpria ; fiq yivoLro, aXXa rrfv afjuapriav ovk iyvo^v et 

'35 M^ 5£a v6fjLOv' rrjv re yap imBvfJLiav ovk ySeLv, el fir/ 6 
v6fjL09 eXeyev* ovk eiriBvfiriaeL^y kop ol avrLraaa6fJuevoL 25 
roiv erepoS6^v TrpoaairareLVOfJuevov rov HavXov ry icri- 
ott; elprfKevou viroXoifioxrL ra c^y "oZSa yap otl ovk 
oiK€L iv ifJUHy rovreoTLv iv ry aapKi fwv ayaB6v^ dXX 
dvayLV(DaK6vT0i>v rd irpoeLprjfuva kou rd ejTL^f^ep^fJuevay 3. Petr. I ii. 11, .12, 15, 16. ii-i5- Rom. vi. 2, 6, 13, 

8. ipyafrltt9\ ayvwrla» apud Fe- 20. Ibid. vii. 7. 

tnim. 27. Ibid. vii. 18. 

VOL. II. U «90 CLEMENTIS [Lm. IH. 

7rpoei7r€ yap *'aAA 17 oiicoucra ei^ cfioi afjuzpriOj €h 
^j/ a#coAoi;^oj/ ^i^ ciTrciy ori ^ ovk oIkh ip rp ac^MU fjtou 
ayoBopy 

yy. ^YnropAvm hnfYoy^v " €t 8e o ov OeXcDj rovro ey» 

6 TTOicS, ovKeri iyo) KaT^pyoJ^opm aiJro, oAX* 17 OLKOwroL ip 4- 
€/Lioi apjipriay* tJtc^ ^^ aimaTpai^vopuEvrj r^ vofup^* Tiw 
Oeov " K€u rov voos /lov** (fyqaXv " ajiyQjJik(ari^&. pue €i/ n» 
j/oft^ T^f apuaprla^ r^ ovri €v rols pjeX&ri puau. ra.Xai'' 
7rci>po9 iyoD av0pco7ro9y ri^ /i€ pvaerai eic roiv atDparos toD 

^odavarov rovTOv*j** iraXiv re ai — Ka/Jivei yap ov8* mrw 
Ti oiv (o06A(3iA— -o^ic OKVU eTTiXeyeiv ^ 6 yap vopjos tov 
wvev/JLaro^ i^XevOepoHrev pue otto tov vo/jlov t^9 apuapria^ 
K(u rov davdrov, eTrei fita rov vlov 6 deo? KareKpivev ttjv 
apapriav iv t§ aapiUj tva ro SiKtJUCjpa rov vo/jlov ttA^- 45 

^Spcody 4v rjfjuv roi^ fi^ Kara adpKa TrepiTrarovaiVj dXXa 
Kard TTvevfjiaJ^ Trpog rovroi9 en €7riaaj(f)7]vi^a>v rd Trpoei-- 
prjfjbiva i^nfioa ^ ro fuv acifJta veKpov 8i dfJuaprioM^^ 
SrfX&v w oTi fji^ vecDSy rdj(f>o^ 5' iarw en rrj^ ^^vyji^* 
omjviKa ydp dyioady r^ de^ ^^ro ^rvevfjuiy** hrovau ^rov 

20 iyeipavrog eVc veKp&v *Irjaovv cixel iv vfjuv, 09 ^aHmovffaei 
KoHi rd Ovrjrd acifjuara vfjuoiv 8id rov ivoucovvros^ aurov 
TTveipuaros iv vfiiv** 

78. Aidis oiv roi9 (f>i\7)86voi9 ern^rXrfrrcov iKUva 
7rpo(rriBriai " ro ydp (f>p6vr)pua rrj^ aapKos ddvarosy on so 

95 oi Kara adpKa ^civres rd rrjs aapKOs (f>povovaiVy Koii 70 
(f>p6vrjpua rrjs aapKos exjSpa eis deov r^ ydp vofjup rov 
Oeov o^x xmarojaaerai. o2 fic iv aapKi ovres* oux cSy rtv^s . 
8(ryfJuxTi^ovai " Oe^ dpeaou ov 8vvavTaUy* dXX d>s Tr/xxi- 
prjKafJuev. eira 7rp6s dvnSiaaroX^v rovrci>v r^ iKKXrjai^ 197 s. I. Rom. vii. 17. 11. Rom. viii. 2-4. 

4. Ibid. vii. 20-24. 17. Ibid. viii. 10, 11 

10. oirw Ti Sylb. oTTots m L. C. XII. 8. 77—79.] STROMATUM. 291 

<Pfff<riu ^^vfjua9 Se om icrre cV aapKiy oAA* iu 7rP€VfxaTiy 
eiwep irvev/ia deov oiicel cV vfiw. d Se w irv^vpja \piaTOV 
ovK ^t, oiros ovK tariv avrov. ei Se \purr09 cV vfuyy 
To fuv a&fM v€Kp6v Si afjMpriaVy to Se Trvcvfjua ^(o^ 8ia 
SiKaioavvrjv. apa odv o&A^Oi o^iXerai iafjuev ov rgS 
aapA Tov Kora adfuca ^v cl yap Kora adpKa Cw^3 

6 fie\Xer€ oaro0vrjaK€iVy cl 8c Trvevfjuxrt ras» Trpd^c^ tov 
a<ofjLaT09 OavaTOVT€y ^rjaeaOe. oaoi yap Trvevfjuxri Oeov 
ayovTOJL otrroi daiv vloi 0€ov** K€u TTpog ttjv cvycj/ctoy 646 P. 
Kou TTpo^ t^v iX€v0€fHav TTjv KaTomvaTW vvro tS^v erepo^' 10 
8o^(ov daayofJLivr/v eir aaeXyeia KavycofJuivfDV iirtif^ipei 
Xeycov " ov yap iXdfiere rrvevfjuz SovXeia^ rrdXtv cl^ 
<l>6fioVj aXXa iXdfiere rrvevfjui vioOeaia^ iv ^ Kpd^ofjuev 
afifia 6 TraTTjp/* TOVTWTtv ciy tovto iXdfiofJusVy tva ytvtO' 
aK(OfjuEv tovtov ^ rrpoaevxofieda tov ry ovTt rraripay tov '5 

lOT&v ovTODV fwvov TraT€pa^ Tov C£f aarrqpioLV rrouSevovTa coy 
Traripa koll tov (f>6fiov airetXet. KE<I>. IB. 

yg. 'H Sc " c/c avfjufxovov rrph^ Koupiov (r)(pXd^ovaa Ty 
rrpoaevyji^ av^vyia iyKpaTeias i(TT\ StSourKaXia* rrpoai" ao 
&rjK€ ydp TO fjuev ^ iK avfKfxovoVy* tva firj Tt^ 8taXv(rr) tov 
ydfioVy ^^ 7rp09 Koupov* Se 009 fi^ icara ovdyKqv errtTrjSevayv 
Trjv iyKpdT€tav 6 yrffjuis 6Xt(r&q(rg rroTe cly dfJuipTiav, 
(l>€t8ot fJLev Trj^ iavTOv av^vyias, eiriBvfJua Se dXXorpia 
rreptmadv. ^ X6y(p kou tov dayrjfjuiveiv iavTOV im Ty^S 
15 rrapOevoT po^la vjroXafjifidvovTa kolXSs eis ydfju>v iK8(oa€tv 
TTjv OvyaTepa eXeyev. rj rrp^Beaig rc eKdxrrov tov t€ 
eavTov €vvov\iaoLVTOS tov T€ aZ ydpuf 8id 7rai8o7roiiav 

I. Rom. viii, 9-14. 12. Ibid. viii. 15. 

19. Cor. I vii. 5. 

u % 292 CLEMENTIS [Lib. III- 

av^iv^avT09 avivbaro^ Trpo? ro ffrrov Siafuvetv o(f>eiXiEu 
€1 fjuev yap eirmlvai 0I69 re &rT€U tov fiiovy fjuei^ova a^iaof 
€v d€^ avT09 iavTtp mpciroLTJaeTOL Kodapoi^ apuoL kou 
XeXoyia/JLevw iyKpaTevadfjuevo^f ei Se vrrepfias ov eiXero 
S Kavova ciy fjuei^ova So^av^ eirevra aTrair&rg 7rpo9 t^v 
ekmSaj * * * exjti yap &airep ri evvovyla ovt(o kcu o 20 
yafJU09 iSia^ Xevrovpyias kclL SiojKOvia^ r^ fcvpvco Suxxf^ 
povaa^j TeKV(ov Xeyto KrjSeadai kou yvvouKo^y irpo^HJurt^ 
yapj d>9 eoucev, r^ KaTa yafwv TeXeicp ij r^y au^uyla^ 

10 ouceioTTjs yiverai t^v irpovouiv TrdvTODV dvaSeSeyfJjivtp Kora 
Tov oucov Tov KOLvoVj avriKa (f^rjaXv ^ eirLaKoirov^^^ Sei 
KoBuTTcurOaL tov^ eK tov iSiov oucov kou ttj^ eKKXrfcria^ 
aTrdmj^ rrpourTourdou fjueXerqaavTa^. " eKOurTos o5v ev ^ 
eicX^ft;" €py(p ttjv Suucoviav eKTeXeiTco, tva eXevOepo^ ev 

15 ^purr^ yevrjTcu tov oiKeiov Ttj^ Sioucovia^ diroXafJL^dvcov 25 
fJLurOov. 

80. YidXiv re aS irepL tov vofwv SuxXeyofJuevo^ dXXrj^ 
yopicL )(p(0fjuev09 ^rj ydp vrravSpo^ yvvfj** (f)rjal "r^ ^civTL 
avopL oeoeTou vofjup kul ra €g^y. avui^ re "17 yvurj 

20 oeoerou e(p oaov ^ij ypovov o avrjp avTrj^, eav oe arroaairg^ 
eXevOepa ecrriv yafirjdfjvou fxjovov ev Kvpupy fjuajcapia Se 
ecTTLVj edv ovto)^ M^i^ Kard ttjv ifirjv yv(o'firjv!* dXX eifi 
fjuev TTj^ Trporrepa^ TrepucoTrfj^y ^^ idavaTcoOrjTe** (f)rjal "r^ 
vofjucp^* ov T^ ydfjupj " ei^ to yeveaOou vfjuds irep^p r^ oc 

25 veKpoiv iyepOevTLy* vvfju(f)rjv kou iKKXrjaiaVj rjv dyvrjv eivou 3^ 
Sel T&v r€ evSov ivvoL&v t&v ivavTuov rg dXrjdeia rciv re 
e^oodev 7reLf)a^6vTG)Vy TOvreaTL t&v rd^ cupeaeL^ fJuerLovTCDV 
Kou rropveveLv drro tov ivos dvSpo^ dvaTreiBovTODV rov 

6, cXircdo, * * *] Lacunam in- 10. avcAt^yfuvij^ Fotterus. omi- 
dicavi cum Pottero. MuyyLtvt^ L. 

7. XtiTovpiyias scripsi proXciroup- i8. Rom. vii. 2. 
yctW, quod est in L hic ut p. 548 19. Cor. I vii. 39, 40. 
extr. 23. Rom. vii. 4. C. XIL 8. 80, 8t.] STROMATUM. 293 

iravTOKpdropo? Oeov^ *^ tva firf coy 6 o<l)i9 i^TfiraTrja^v lEvav* 
TTJp XeyotJuevrjv ^^^oy^Vj** kou tjijuhs xmo rrj^ Kara ra? 
cupea€i9 Xixy^v Travovpyla^ irapaficopjev ras ivroXa^, ri 
Sevrepa Se TrepiKomi p^voyafjuav tarrjaiv. ov yap m 
Tiv€9 €^riyi^aapro 8&riv yvvaiKos TTpos^ avBpa rr/v aapKo? 5 

35 7rpo9 rrjv ifydopap hrnrXoKTjv fiqvveaOcu VTToroTnjreoVy rS>v 
yap avriKpvs SuifioX^ irpoaamrrovrtov rrjv rov yd/iov 
evpeaiv aJ0€a>v avdpmra>v errlvoiav Karrjyopei kou kiv8vv€V€L 
fikaa(fyrjfi€ur6ai 6 vopjoderq^* 

81. l^ariavov oipm rov 'Svpov rd roiavra roXpap 10 
SoyfJUiri^€iv. ypd(f}€t yovv Kard Xi^w iv r^ mpl rov 
Kard rov aarnjpa Karaprurfiov ^avficfxovia fjjev oiv 
dpfio^€i rrpoa€vy^j KOivwvia 8e (f>6opas Xv€i rrjv €vr€v^iv.** 
rrdw yoivv SvaGmrjriKws Sid rfJ9 crvyxtopj^aecos €ipy€C 

40 TrdXiv ydp ^im ravro* avyyoipfiaas ^^ yeviaOat Bvd rw 15 
aaravav kou rrfv dKpaaiaVy* rov TmaOrfaofUvov "5wt 
Kvpiois fuXX€iv SovX€V€iv* dir€(fyfivarOj Sid fiev (rvfKfxovia^ 
6€^j Sid S€ rfJ9 davfJufHovias aKpaaia kou iropv^ia kcu 
SuifioX^.** ravra Se (fyrjat rov drroaroXov i^TjyovfuvoSy 
ao(f>i^€rou S€ rrjv dXfj0€iav St dXrjOov^ yjnvSo^ Kara^ ao 
aK€vd^a)V, dKpaaiav fju€v ydp kcu rropv^iav StaffoXtKd 
Hvai irdBrj kou fjfjuus bfioXoyovfUVy ydfwv S€ rov ao)- 
46(f>pov09 fJU€air€V€t (rvfA(f>G>via hri rc rfjv €V)(rjv iyKparw 
iyovaa eirt r€ rfjv irauSairotiav fjuerd a€fjLvoTriro9 wfi* 
(f>€vovaa. yv&ai9 yovv kcu 6 rfjs^ rratSairoiias Koupos rrpos ^5 

I. Gor. II xi. 3. 15. Cor. I vii. 5. 

10. Tartavbv] Fragm. p. 164 ed. 16. aaravav L. crarayav Y. 

Ott ib. fr(urBvia6fuwov correxi pro irci- 

ib. 2vpov L. avpov V. $qa'6ii/tvov. Futuro vtwBtfaoitai 

13. avfjupmvia Maranus. <rv/i^- utuntur Sophocles Phil. 624. 

vlav L. Xenoph. C^rrop. 5, i, 8. aliique. 

13. TrpoacvxffJfTpooTvxi^vMarauus ib. Matth. vi. 24. 

frustra. 23. ^circvfi] iua-iT^va-ti apogr. 

ib. Kouwvia d< 0^paf] I. e. con- Par. 
cubitus. Conf. 3, 4, 27. 294 CLEMENTIS [Lib. ITL 

TTJ^ ypouj>fj^ elprjTaiy iimSay <p§ ^eyvm Se ^ASofJu EImef 

548F. T171/ yvvauLKOL aurovy kou avXXafioua-a ereKey vioM^, kxu 

eir<ov6/juiar€P ro opofjui avrou ^rfi' i^ap&miaejf y^*P M^ 

6 Oeo^ amp/juz erepop oarn "AfieX,** 6pa9 w ra/a fiAjMO'^ 

5 (f)7jiju)ikrtp ol fwa-arTopeyoi ttjp acMf>pova awopay kcu t^ 
8uKfi6Xxp irpoaanrreaOu yeveaiv' ov yap 0eop acirXw 
TTf^earep 6 r^ rou apBpou irpara^i rov TrauTaKpaeropa ^ 
SrfXciaa^. 

8 2. 'H ^ e7ruf>opa tou caroaT^Xou ^ kcu ttoXjlp hri to 

ioauTO yiveaOe 8ta top aaravop** eKeiPO TrpoapaKaTrrei pai 
el^ hridupias erepa^ eKTpajnjpai ttotc* ou yap aaroKpauerai 
TeXeop TOL^ T7J9 (f>uaeo^9 ope^i^ Suaamwad 17 Trpoa^Kcupo^ 
avpj(f>a>piay 81 tjp eiaayu ttoXjlp t^p au^uyiop t(hj ydfwu 19& 
ouK w OKpajaioLP kou iroppeiap kou to tou SujtfioXou epryoPj 

^5 oAA' 09ra>f pij uTroTTwy aKpajaia kou woppeia kou SujtfioA^. 
\€opi^ei Se Kou top TraXawp avSpa kou top koupov 6 
TaTuiP09y oAA* ou)( d>9 rjpei^ (f>apipj TraXaiop fup opSpa 
TOP p6px>Py Koupop Se To euayyeXu>p. avfi(f>a}Poup€P avr^ 
Kou auTol XeyopTe^ irX^p ou)(^ y fiovXerou eKeiP09 KaTaXvcDP 

20 rop p6px>v w aXXou deouy aXX 6 avT09 oprjp kou KvpUK 5 
iraXoua Kouvi^CDP ou woXtr/o^iap eri (rvyyfopel* rare yap 
OTrgTei 6 Oeo^, are av^aveaOou kcu irXrjOupeuf iyp^Py 
pjopoyaplap Se elaayet Sta TratSoTrotiap iccu t^p tou cSkou 
KqSepjovioLP ets rfp fiarjOo^ eSoOr) 17 yvvrfy kou ei Ttpt 6 

25 aTrooToAof Si dKf>aaiap kou 7ruf>oi)atp Kara (ruyyvdfjajv 
SeuTef>ou fJuerajSiScoat yafxjou, enei kou oSto9 ovx ^fmprravH 
fjuep KaTOL SuxffrjKqPy ou yap KeKciXtrrcu irpo^ rou p6fwv, ou 
rrXrffxi Se Tr}^ Kara to euayyeXiop rroXiTeias ttjv kot 
eiriTourtP TeXet^Trjraj S6^ap Se avr^ oufxxvtov rrepamei 10 I. Qen. iv. 25. 9. Cor. I viL 5. 

6. frpoa6nTfadai] npoaairrofitvoi lO. ytPtoBt Sylb. yipta^m L. 

Fotterus. C. XII. 8. 82—84.] STEOM ATUM. 295 

fju^ivag €(f> eatrrov kcu ttju SuxXvO^urop Oayanp av^uyiop 
ai'XpavTOv 0i;Aacrcra>i/ kcu ry oucovo^juq, n€U06fUPO9 evape-' 
OTw KaJ0* rjv ampioTrcuTTo? tt}^ tov Kvpiov y€yov€ Aei- 
Tovpyia^. ovSe firjv tov aaro tt}^ Kara av^vyiav KoiTt)9 
ofjuoia)^ &s TrdXai fiaTrTi^&rOou kcu vvv TrpooTaaa^i 17 Oeia 5 
Sta Kvplov irpovoia. ov yap hravayKes TraiSofroua^ a^i" 
arriai Toif^ irurrevovTas Si ivo9 fiaarriaiMTOs €ty*TO 
^^iravT^Xks T^s ofJuXias aaroXmaas 6 Kvpu)Sf €i kou Ta 
TToXXa fA(ova&09 Si ivos mpiXafioDV fiaTrriafuxTOs. 540 F. 

83. "Avo^dev odv 6 vopuos Trjv avayivvrfcrw '^fi&v Trpo- xo 
(fniT€va>v 8ia aapKiKfjs yeveatios eni r^ y^vvrjTiK^ tov 
ainpfMTOs rrpoa4xf>€p€ to fimmafm, ov fiSeXvaaofievos 
avOpmrov yeveatv o yap (fmverou yevvfjOels avOpamoSf 
TOVTO SvvuTOU 7] TOv antpfuxTos KarafioXrf* ovkovv ai 
TToXXou avvovaiou yovtfioiy oAA* 17 ttjs firfrpas TrapajSox^ 15 
TTjv ycveaiv ofioXoyci iv r^ ttjs (f>va€oi>s ipyoxmfpUf 

30 SiaTrXaTTOfJLEvov tov aTrepfwros €is €fifipvov. rrm Se 6 
fiiv yafjuos rraXoLu>9 fjJ>vov kou vofwv evprffjuif aXXoios Se 
6 KaTOL Tov Kvpiov yafju>9 tov avTov Ocov rrpios rjfjLoiv 
TrjpovfjAvov ; ^ ov yap av o avve^ev^v 6 0€os Sia' ao 
Xva€i€v rroT€ avOpayiros* cuAoyov, TroAt; Se rrXiov airep 
6 rrarrjp rrpoaera^v Trfpfiaet TavTa kou 6 vios. h Se 
6 avTOs vofJUiOerrjs afjui kou evayyeXjurrriSf ov fJuoLyerai 
iroT€ iavT^. ^y yap 6 v6fju>9 rrvevfJuxTiKos cSj/ kou yva)" 
OTiKois voovfJUEvos. rffUis S* ^* edapotTCofffffJUEv r^ vofjuc^ Sia aS 
Tov acofjuxTOs Tov \purrov €i9 to y€V€a6ou rjfjuas eripcp ry 

25 «c v€KpS>v €y€p0€VTi* T^ vno Tov v6fju>v irfXxf^vp^vOevTi^ 
"a^a Kapiro(f>opf]aoi>fJUEv r^ tfc^/* 

84. Ato ^'6 fi€V vofios ayios kou rj ivToXrj ayia kou 
Sucaia kou ayaBi^** iOavarci&Tjfjusv oiv r^ ^ofjupj TOVTeart 

3. Xcirov/>yiaf] XiirovpytUu LY. 22. n;p7<rrc L. rffp^ofj V. 

Vid. ad p. 546. 25. Boin. vii. 4. 

20. Matth. xix. 6. 29. Ibid. vii. 12. 296 CLEMENTIS [Lib. III- 

rg UTTO Tov pofiov SrqXovfUvri afiapriaj rjv Seuci^viri^, ov 
yevva 6 vofw? Slol rfj^ irpoaTo^uos t&v irovqrexoM^ kcu 
airayop€va^(09 r&v ov irovrfr^tov eXey^cov rrjv v7roK€ifjLeMnjp 
afiapTiav^ ^tva (f>avy afmpriar ei S^ afMpria 6 ycifAOs 
5 6 KaTa vofiovy ovk oJSa tt&s tis ^pei 0€ov eyvooKcvM X4yom^ 
TO irpoaTayfm tov deov apuaprlav elvaij " ayiov* $€ t^arros 30 
^ Tov vofjLov'* ayios o yafios- ro fivar^fHOV tolvw tovto 
eis Tov \puTTov Kol TTjv €KKXrjaijav ayu 6 caro^rToXos. 
KoBdmp " To y€vv(Ofijevov €k ttjs aapKOs adp^ koTiPy oSrto 

^o ro €K irvejfMTOs 7rv€Vfxa* ov fwvov Kara ttjv dTroKurf^riy^ 
oAAa Kou KaTOL rrfv fjuaJBriaLV. avTLKa " dyia Ta T€Kvay^ ai 
€vap€aTr]a€is r^ d€(p roiv KvpioLKoiv Xoyoov wpj^va-ajrrtov 
TTjv yjfvxi^v. 7ropv€ta yovv kou ydfios K€)(G>purraij eir^i 
fWLKpav dxf>€(rrqK€ rov d€ov 6 Sidfiokos. ^^ kou vfjueis oiv 

^S€6av(XT(o6r]T€ T(p vofJLcp 8id Tov adfJLaros tov ^pujTOv «^35 
To y€viaOcu vfjuas €T€p(p T^ €K v€Kp&v ly^pBivTir aVV' 
€^OLKov€Tou ydp irpoa€\€is VTnjKoovs y€vofJuevovSy «rci kcu 
Kard TTjv dXrfOeiav tov vofwv t^ ovt^ f^vpup xmaKovopuEv 
rroppcoOev TrafHXKeXevofJuevcp. 

20 05. ff^oLi firj Ti eiri toov tolovtodv €lkot(os to Trvevfjua 
dvTLKpvs " XeyeL otl €v xKrrepoLs Koupols d^iro^rrrjaovToti 
TLves Trjs 7rlaT€(os Trpo^re^ovTes m^fuwL irXdvoLs kou 
^LbowKaXims Soufwviojv iv viroKpiaeL ylr€v8oX6y(ov K€Kav^ 
TrjfHaa-fjuev(ov ttjv avveiSrjaLv kou kooXvovtodv yafjueiv cwrc- 40 

2^y€(rdou fifHOfJMTcoVy OL 6 0€O9 €KTLa€v €Ls fJueTdXrj^u/ fier 
€v\apLaTias tols irurroLS kou irreyvodKoaL rrjv dXrjdeuiv 
OTL rrdv Kriafxa Oeov kolXov kou ovScv drrofiXrjTov /Jier 
evyapurrias XafjLfiavofJuevov. dyud^erou ydp Sid Xoyov deov 
Kou iirrev^eoJS"** irrdvayKes fJ^ev oiv ov KooXvriov yafulv 9. Joann. iii. 6. 18. rov vo/aov] hUt roO vo^v 

1 1 . Cor. I vii. 1 4. Wakefield. ad Soph, Trachin. 368. 

14. Rom. vii. 4. 20. Tim. I.iv. 1-4. C. XIL 8. 85, 86.] STROMATUM. 897 ou8€ firiv Kpeo(f>ay€iv rj oivcnrctmvy ylypaTrroJi yap " icaAoi^ 
TO firf (f>ay€iv Kpea /iriSe 7riv€iv otvov, iav 8ia Trpoar' 
KOfifiaTOs iaOlri" kcu ** koXov fi€V€iv coy Kaycj,** aXX o t€ 
4S XP^f^^^^ ^ M^^' evxaf^urria^* o T€ aS fi^ )(fia>fUvo^ kolL 
avT09 " fi€T €xr)(a(HaTW* fiera t€ iyKpaTOv? airoXavmo)? 5 
fiiovTG) KaTa Xoyov. 

86. Koi KoBoXov iraxrax al ijrurroXau tov mroaroXov 
aaHf^fXHrvvriv kcu iyKpdreuiv SiSaurKovaou wepi t€ ydfjuov 
7r€pi T€ TTCuSarrouaf 7r€pi t€ oucov Su^iKrfctw fwpia^ oaas 
ivToXas 7r€pL€)(ovorai ovSafWv ydfwv rjderrja^av tov aci- ^o 
<f>povaj aXXd Trfv OKoXovOiav ad^ovaou tov vofwv rrpo^ 
TO €vayy€Xiov d^roBk^ovTai €KdT€pov tov T€ €{r)(afA(iTto^ 
50 T^ 6€^ ydfjucf K€yjrtffL€vov aa^povm tov t€ €vvovyixi cof 
6 KVfKO^ fiovX€Tou ovfifiiovvTay KoBw ^ iKXrjOrf €KaaTOS* 
iXofJUEvos d7nraiaTQ)9 kcu reActW. kcu ^^v rf yfj rov 15 
'IaicQ)j3 hrouvovfikvrj rrapd 7rSurav rrfv yffVy* (f^rfaiv 6 
TrpoifnjTrf^ to aK€vos tov 7rv€VfiaT09 avrov So^^cov. 
190 8. KaTaTf)€)(€i Si T19 y€V€a€a>s (f>0apT^v Kal drroXXvfievrjv 
XkycaVy kou fivd^erai T19 irri T^Kvarroiia^ X€ya>v €lprjK€Vcu 
Tov acorijpaj eTrt yrj^ ^^firj Orjaavpi^ecv arrov arjs kou fip&ais 20 
a(f>avi^€r** kou Ta tov rrfxxfnjTov 7rpO(r7rapaTiB€vou tovtol^ 
ovK ouaxyv€TOu' ^^ 7rdvT€9 Vfieh m lfidTu>v 7roLXajuia6rja€(r$€ 
kolL (rfj9 fipdxrerou vfias** dXX ovSi fjfjueh dvTiXeyop€v r^ 
ypouf>rj oTi (f>6apTa fjfuv rd adfmra kou (f>va€i pewrrd. 
5 Td\a S* dv Kou olr Si^Xky^To d>9 dfiapTO»Xoi9 7rpo(f>rjT€V€L 23 I. KpHttfKtyuv] Hac fonna Attici 
veteres utuntur, sed apud Cle- 
mentem probabilius j(pc«^ayffiy, ut 
alibi, idque restituit Sylb. 

ib. Rom. xiv. 21. 

3. Cor. I vii. 8. 

4. Rom. xiv. 19. 
15. Sophon. iii. 19. 

17. avTov ex Barnabae Epist. 
c. 1 1 . in fine. oMs L. 18. KaroTptx^^ ^ ^*^ — Pp&amu 
vfjMs] Haec et quae mox sequuntur 
§.87. 6iiol»s fH — yapl(o¥rai ex Ta- 
tiani libro nvpl rov Karh t6p currjpa 
Karaprtapov, ab Clemente supra 
§. 81. memorato, petita esse pro- 
babile est : de quo dixit Otto ad 
Tatian. p. 166. 

20. Matth. vi. 19. 

22. lesai. 1. 9. 298 CLEMENTIS [Lib. ni. 

<f)0opoa^, 6 adffrrfp Se ou mpl nKvairoua^ HpriK€P^ ciXX* 

€19 peraSoora/ KOiU(opta9 irporpeirtov tov9 KrSadcu pjuovw 

651 F. TTiv Tov ttXovtov 7r€piov(rloa/, hriKovpHv Se t6i9 SeopLeM^iH^ 

fJLTf fiovXofl6UOV9. 

6 87. A«o (fnfatv ^ ipYd^etrOe fii) ttjv airoXXvp/evrjv /3/w- 
aiVj aXXa Tr/u pdvovaav w ^oairiv ajMViovJ* o/JLola^S' Se 
KOKavo KOfJu^ovai to prjTov ^^ oi viol tov ai&vo9 iK^ivotT 
To mpi veKpoiv avaoTaaew ^ovt€ yafwvaiv ovre yc^iL- 
^ovtoll!^ aXXa to ipdrrrjfm tovto koi tov9 rrvvOavofJuaHW 

<o avTOW iav avarrefnraarpral ti^j ovk dTToSoKifiaJ^ovra tov 10 
yafjuov evpffaH tov KvpioVy depannvovTa Se Trfv Kora tjjp 
avaoTaaiv Tf}9 aapKu^^ hnOvfjJa^ rrpoaSoKioLV. ro Se 
" oi vm Tov aiS>vo9 tovtov* ov rrpo? avTiBuxaroXrfp rSp 
aXXov Tivo9 ou£vo9 vi&v €ip7fK€Vy oXX eir tarf^ T<p ^ oi 

15 €1/ TOVTcp y€v6fJU€voi T^ ouoiviy* 8ia TTfv ycveaiv viol ovref 
y€vv&ai Kou yevv&vraxy iml firf avev yevcaeto^ Ti9 rouS^ 
Tov fiiov rrafxXevaeroUy oAA* rjSe rf yeveai? Trjv bfJUHov 
hriJSeypfJulvrf (j^OofMv ovKen avafjulv€i tov anra^ tov8€ rm 
fitov KeycofMafJuevov» ^ eh fJuev odv 6 iranrrfp rjfjLoiv 6 iv to€9 15 

20 ovpavohy* aXXa kou aitavroi^v iraTrfp Kara ttjv Srffjuoup^ 
yioLv auroy. " fi^ KaXearfre odv vfjuv eni r^y yfj^ rrarepa^ 
fPTfOiVf olov firf ouTiOV rfyrfoiffrOe tov arreipavTa vfj£s rrfp 
Kara adpKa arropdv rrf^ ovavas vfioivy dXXd awainov 
yeveaeoD^y fJtSXXov Se SiOKOvov yeveaeoD^* 

26 88. OvTOos oiv imaTpouf^evra^ rjfjJoL^ adOis W ra 
woLiSia yeveadou fiovXeroUy rov ovtods rraTipa hriyvovra^, 
8i v8aT09 dvayevvrfOivTasy aXXrf^ ravTrj^ ownfs €v r^ 
KTurei airopds. vouj (frrfa\vy ^b ayafjuos fUfHfJtva rd roSso 
Kvplovy b 8e yafirfaa^ rr&s dpeaei r^ yvvouKi** rl 8e; 

2. ii6vo¥ y. ii6wriy L. post r^ piir6y traDsponit Sylb. 

5. Joann. vi. 27. 13. Luc. xx. 34. 

7. Luc. XX. 25. 19. Matth. xxiii. 9. 

8, r6ircplvfKp«0yaifaaTa(rca>s]Haeo 28. Cor. I vii. 32, 33. C. XII. 8. 87—90.] STROM ATUM. «99 

ovK i^eari kou ry yvv€UKi Kara d^ov dpea-KovTa^ eu^^apt" 
OTHP T^ Oe^; ovxL Se €(f>urat kou t^ yeyafiriKori avv 
Kou T^ ov^vyla fjuEfHiipav tcl rov Kvpiov ; aXXa KoBaarep 
^^ T) aya/JLos puepiiiv^ ra tov KvpioVf tva y ayla kou t^ 
a€opaTL Kou T^ TTvevpjariy^ ovtod icai 17 yeyafirjfjJvri ra rov 6 
avSpio^ Koi ra tov Kvpiov fuptfw^ iv KvpUo^ tva y dyla kou 
Tip acofJuxTi Kai T^ irveifWTC afjufx» ydp dyuu iv Kvpi<pj 
35 17 /i€j/ d)9 yvvTjj rf 8k d>9 7rap0€VO9. irph^ ivrpomjv de kou 
avaKomrfv r&v €V€7rul>6pa>v €19 tov Sevrepov ydfjuov dpfJLO- 
vlms o dTrooToXos vrripTOvov (f^Oeyyerou kou avTUca ^yrjaiy iQ 
^^ wdv dfJidpTrifjui efcrof tov atofjuaro^ iarcv, 6 Se wopvevcDV 
ei^ To tbiov a&fui dfjuzprdvei.^* 

89. £! Se TTopvelav rov ydfjLov ToXfJua rfs Xeyeiv TrdXiv 
im Tov vofwv Kot rov Kvpu^v dvarpexofv fiXaaxlyrifuc. <&^ 
ydp rj rrXeove^ia rropveia Xeyerai rg axrrapKeujL ivavrcov-' ^ 
fJLevrfj Kou d)9 eiSa^XoXarpia e#c rov ivo9 ec^ TOV9 ttoXXov^ 

30 iircvefirjai? iarc Oeov^ ovroos rf rropveia iK rov ivo^ ydfwv 
ec^ Toif9 TToAAow earcv eKirroMTC^* rpcy&s ydp^ d>s ^iprj^ 
Kafjuevj fj T€ rropveia rj re fjuocyeia rrapd r^ drroaroXfp 
XafJLfidverac. eni tovtodv 6 rrpo^Pfffnjs (fyrjai " rou^ dfMp^ «o 
Tvaus vfJL&v eirpdOrjre.^^ kou rraXiv ^ Karefudv&rj^ iv yy 
dXXoTpia^* rrjv re Kocvo^viav fuapdv riyovfJuevo9 rrjv oA- 
Xorpitp atofuzTC avfiitXaKelaav kou firj r^ Kara av^vyiav 
€19 rrouSoTTOciav 8c8ofiev<p. oOev kou 6 dTToaToXos ^ fiov^ 
35 Aofuu oiv* (f)7jai ^ vearrepas yafucvj reKvoyovecVj ocko^ 25 
SeaTTorecVy firjSejJMV dxf>opfirjv ScSovcu r^ avrucecfjuevfp 
XocSopiay "xdpcv rjbrj ydp rcves i^pdmjaav orriaw rov 
aaravd** 

90. Noi pLrjv KOLi Tov Trj9 fuds ywouKOS dvSpa rrdw 

II. Cor. I vi. 18. 16. cid«XoXarpui] tidttkokarptia 

13. nopvtiap r&y y<V^''] Conf. LY. 
Tatiani Fragm. iv. p. 168. ed. ai. lesai. 1. i. 
Otton. 24. Tim. I v. 14, 15. 800 CLEMENTIS [Lm. HI. 

aTroSexerou kop irpeafiuT€po9 y kov Siokoj/o^ kov Xvluco^ 
&u€7n\rfirT(os ydfjup -j^pa^fuvosy " aoaOrifrerai Se Sia tt/s^ 
nKvoyovlas** irakip re aS 6 aayrTjp tow 'loifSauav^ 
"y€j/€aj/** 6£7ra)i/ ^'irovrjpav kolL fioi\a\i8a** SiSaa-K^i /£37 
S iyvayKora^ vo/iov d>9 6 vopjos fiovXeraij ^* irapaSoaei Se rg 
T(ov 7rp€afivT€pa}v Ktu ivToXpjaxnv avOpdmfov KarrjKoXiw^ 4^ 
OrjKoras** pxHx^veu/ tov vofioVy ou\ w avSpa kou Kvpiov 
Trjs irapB^vlas airr&v SeSofUvov, Taya Se kou ejriBvfJuais 
SeSovXcofJuevov^ olWokotoi^, oiSev avTOWy Si a^ kgli cruvc* 

xo x®ff SovXovfJLevoi Tou^ afjuaprriais ejrnrpajaKOVTO toIs oAAo- 
(f>v\oi99 iml rrapa ye T019 *IovSouoi9 oSk rjaav aTToSeSety^ 
fjuevai yvvoLLKes koivou, aXXa kou tq pLOiyela anrrjyopeuro. 
6 Se ehroDV ^^ yvvouKa eyijfjLa kou ov Svvapax iXdeiv* ei^ to 
Setwvov TO detov vrroSeiyfjut ffv eiy eXeyxov tHv Sia rjSot/as 45 

15 aj(f>iaTafJLlva>v ttjs Oeias ivToXfj^, ejrei TOVT<p t£ X6y<p ovff 
01 TTpo TrJ9 rrapovaia^ Sucouoi ovd* ol fjuera ttjv irapovaiav 
yeyaprjKOTe^ kov airoaroXoi &at aoDdrfaovrou. kolv iKUvo 
rrpoKOfJLiacoaiv addi^, €&$• kou 6 TrpotfnfTrfs (f>r}a\v "ewa- 
Xou(odrjv iv waaL tol^ iyOpol^ fJU)v'** ixOpow tols afjuaprria^ 

^o dKOverooaaVj pia Se tl9 dfjuaprrioLj ovx o ydfJLoSj dXX ij 
TTopveioLj eiTH Kou TTjv yiveaLV ehrdTOi>aav dfjuaprriav kou tov Tfjs yev€a€(09 Kriarrjv, KE<i>. ir. 

91. Totourotff ejnxei^peL kou 6 t^s* SoKrjaeoD^ i^dpxtov 

25 *Ioi;Atoff l^Mjaauivos* iv yovv t^ mpl iyKpaTeia^ r) mfii So 

evvovxioLS Kard Xe^iv (Jyrjaiv "icoi fjLrjSeh XeyeTO) Srt, 

ejretSrj TOUZvTa fJLOpta €(rxofUV d)s Trfv pkv drfXetav ovrcos 

i^ryrffJUiTiaOoUj tov Se appeva ovtod^, ttjv fjuev rrpos ro 

2. Tim. I ii. 15. 13. Luc. xiv. 20. 

II. aTTodfdeiyfMmu} dirodcdcy/tcW l8. Psalm. vi. *J, 

Potterus. C. XIII. s. 91—93.] STROMATUM. 801 

de^aOtu^ rov He Trpo^ ro tuavcipeiPj avYK€^o>p^<r0ou ro 563 P. 
S. rrjf biukias itapa Ocov. ei yap fjv irapa 0€ov €19 op 
airevSopjei^ rj Toiavnj SuurKev^j ovk av ipaxapurev row 
€vuov\ov9y ovS* op 6 irpo(fn]frr]9 eipi^Ket "/Lt^ eiuai ^vXov 
oKapnrov* avrowy pjeraXaficDP airo tov SepSpov erri topS 
Kora irpoaipeaiv avOpamou iatrrop ttJ^ touxuttjs ivvoias 

€VVOV)(l^OVTa** 

92. Kai en hraycovi^opjevo^ ry oBe^ ^^ hricf^epei 
" Trwy 8e ovK av kolL evXoyw w outi^o tov (rayrrjpay ei 

6 pjereirXatrev rjfJLa^ kcu r^y TrXdvrj^ airqXXa^ev kou ttJs 10 
Koiv(ovia9 T&v fiopicov K€u rrpoadefjuxTODV kou ouSoicov ;* tol 
TrapaTrXqauL r^ Tariai/^ /cara tovto Soy/uxri^cov, 8 
eK TTJ^ OvaXevrivov e^^f^oiTrjae (rxpXrj^. 8ia tovto toi 6 
Kaaauivo^ (fyrjai " irvvdavopjevrjs ttjs ^dXoijLrjs Trore yvoi)' 
crOrjaeraL tol irepi &v rjperoj e(j)7j 6 Kvpto^, orav to Trj9 15 
ouayyvrjs ev8vpja irarrjcrrjTe kou orav yevrjrou ra 8vo ev 
Kou ro appev pjera rrj^ OrjXeia^ ovre appev ovre dfjXv** 
. g^. UpcoTov fjLev oiv ev rols wapa8e8opjevoi9 rj/juv rer' 

10 rapaiv evayyeXiois ovk e)(opjev ro prjrovj aXX* ev ry icar* 
Alyvrrriov^. erreira 8e ayvoeiv /lOi 8oKel on dvphv /juev 20 
appeva opfirjVj OrjXeiov 8€ rrjv emdvfiiav cuviTTerou^ ols 
evepyrjaaai fieravoia errercu Ka\ cu(r)(vvrj. orav oiv firjre 
ns dvfJL^ firjT emBvfua )(apurdifJuevosy a 8rj kou e^ eOovs 
Kou rpo^P^s Koucrjs av^aavra emaKid^ei kcu eyKaXvTrrei 
Tov Xoyiafiov, aAA* arro8vadfjuevo9 rrjv Ik tovtoov dxXvv ^6 
eK fjueravoias KaTOuayvvOeiS rrvevfut kou yjnrxrjp evcoaei 

^SKara rrjv rov Xoyov irrraKorjVy rore C09 kou 6 IlaiJAoy 
(f>rjaiv " ovK evi ev vfjuv ovk appev^ ov dfjXv.** drroarSaa 
ydp Tov8e rov ay^rjfuiros ^ 8iaKpivercu ro appev kou 

I. trvyMx^^pftvBai Sylb. ovyKfx^* Rom. Ep. ad Corinth. ii. 12. 
(ilirBai L. 27. Kot om. V. 

4. lesai. Ivi. 3. 28. Galat. iii. 28. 

14. mnfOaifOfutnit — ] Conf. Clem. 30« CLEMENTIS [Lib. m. 

To OrjXv "^n/x^ fJueraTlBerau, A^ ^pcoaip ovSerepou oHira. 
rjyHTou Se 6 yeppcuo^ o5to9 TIXaT(ouuc(OT€pop $€Uiu o&rop 
TYiP V^i^i' apa>0€u hriBvfjJa drjXvvO^urap Sevpo ^tceu^ w 
yiv€aip Kcu (f)6opav. 

5 KE4>. lA. 

94. AvTuca fiid^ercu tou UavXov ix TfJ9 airdrrj^ t^v 
ylvecTLV avvearavtu \ey€iv Sia tovtcov ^<f>oPovficu Sc ft^ 
664 P. d}s 6 o(l>i9 Elhki/ i^rprdrriaev (j^Oapy tol vorqpjara vpjoov mro ao 
7^$* aTrXoTrjTO^ ttj^ clf tov Xpcoroj/." aXXa kou 6 Kvptos 

loeTTt Ta rreirXoLvripjiva bpjoXoyovpjlv(09 rjXO^j TrenXcanjfjuem, 
8e ovK av(o6€v ety ttjv S^vpo y€V€(riV' ktktt^ yap tq yevea-i^ 
Kou KTuri? Tov iravTOKpaTopo^ j of ovk av 7roT€ l^ d/MjEi'' 
vovcDv €ty TOL }(€ip(o Koxdyoi "^vy^Vy oAA' €is Tovs Tren-Xa^ 
vrjpj€vov9 TOL vorjpjaTa us rjpjas (rayrrjp d(f)iKerOf a S^ €K 

^STTJ^ Kard TOLS ivToXd^ irapaKorj^ €(f)0dp7j (f^iXijSovovvTcov 
rjfjL&Vj Td\a rrov irpoXafiovTO^ rjfioiv tov Koupbv tov 
irpoyronrXdxrTov kou wpb CDpa^ ttjs tov ydifiov ydpiTK^^ 
bpe)(6€VT09 Kou SiafuzpTOVTOS, orn " Tray 6 fiXeircDV yvvouKa 
TTpbs TO erridvfir}(rou rjSrj €pjoi\€V(r€v avTrfVj^ ovk dvafulva^ 

ao Tov Koupbv Tov O^XrjfJLaTOS • 

gg. *0 aVTOS oiv ^V KVpi09 KOU t6t€ KplvCDV TTfP 

rrpoXafiov^rav tov ydfiov einBvplav. otolv oiv ojrro^ 
(TToXos chrrjy " ivSvaaaO^ tov kouvov dvOparrrov tov Kard 
dcbv KTi^ofUvov^* rjfjuv Xey^i TOi^ rreirXaarfjuivoi^ vwb rrj^ 
35 Tov TravTOKpdropos fiovXrj(r€a>9 d}^ TrerrXaurfj^aj rraXaibv 
Se ov irpbs yiv^aiv kou dvay€vvrj(riv (fyrj^nv, dXXd irfw 30 
roj/ fiiov Tov T€ €v TTapaKoy TOV T€ €V vTrouco^. " ^iT&va^ 

I. ovdrrcpoy scripsi pro o<^* II. Knirr^HoeschelitlB. icWfm;» L 

mpov, 18. Mattb. v. 28. ' 

7. <rvv9<rrav<n Sylb. oiiytOTaMU L. 22. r6v yaiiov\ roO yofiov Sylb. 

ib. Cor. II xi. 3. 23. Epbes. iv. 24. 

10. Mattb. xviii. 11. 27. Gen. iii. 21. C. XV. B. 94—97] STKOMATUM. 808 

Se SepfjuariiHw*^ iTycircu 6 Kaaauxvo^ ra at&iMTa Tre/M cSi^ 

WTT^pOV KCU TOVTOV KOU TOW OfJLOm^ avT^ bcypaTi^ovTa^ 

7r€7r\ainifui^ov9 a7ro8ei^o/iev, orau wepi TrJ9 avOpdmov 
yeyeaeoDS ttjv c^rjyriatv hropjivw toIs irpoXe^^Orjvai &o- 
/jjepois pjeTaxcLpi^tofieOaj " eTrei" (fnrjaiv " oi \mo t&v yrjivoiv 5 
fiaurtXjLvofuvoi iccu ycvvwn kou ycvvoivTaij* ^rjfi&v Se to 
7roXiT€VfJUi €v ovpoLv^ €^ oS jcoi aarrrjpa anreKSeyofJueOay 
36 icocA^; oiv €ipfjaOat kou TavTa tcfjuev rjfjuet^y eirel w ^vot 
Kou irape7nSfifiovvT€9 rroXiT€V€a6au 6(f>eiXofJLeVj oi yafjuovvTe^ 
oos firj yafJU}vvT€^y oi KToifJuevot d>9 fi^ KTf&fJuevoty oi rrouSo^ ^o 
TTOtovvTe^ w OvrjTOW yevv&vTesj w KaToXeiyjfovTe^ tol 
KTrjfJuiTay &9 Kou av€v yvvouKoy fitaxrofjuevoi eav Serjj ov 
TrpoairaO&s ry Krfjaet \pa}fJuevoty pjer evyapurTia^ 8* 
anraurrjs kou fuyoLXo(f)povovvT€s. KE<I>. lE. iS 

96. ASOis T€ orroLv 0p " KaXov avdpmr<p yvvouKos firj 
oarreadoUj 8ta Se tols rropveias eKourros ttjv eavTOv yvvouKa 

40 exeroD'" olov iire^rjyovfjuevos rraXtP Xeyet " Iva firj Tretpa^ . 
vfjuas 6 aaTOLvas.** ov yap tols eyKparois ^poofjuEvots r^ 
yofji^ eirt rrouoairotUjL fju}vjj ^ ota rrjv oKpaxrvauf (pTjatVy ^o 
oAAa Tots Kou rrepa TrouSairotias rrpofialpeiv emBvfJUivatVy 
&s firj TToXv errtvevaas 6 St evavTvas eKKVfirjvjj t^v ope^tv 
eif aXXarpias rjSovas. Taya Se eTrei Tois StKaiws fitovatv 
apOiaTOTou Sta ^Xov kou avTt(f>tXovetKety vrrdyeaOou tov^ 
Tovs T^ eavTOv Tdyfjuart fiovXofJuevos d(f>opfJuas St eyKpa^ 25 

45 reioLs eirmovov 7rap€)(€tv TovTots fiovXerou. 

97. Eocoro); oSv (frrjat " Kpelrrov yapjuv rj TrvpovaOau^* 5. fifrax«pt{cofic^] /MTax€ipi(d^6ia i8. Cor. I vii. 5. 
LY. fimxttpurmiuBa Sylb. 21. irtpa L. ir«patY. 

6. Philipp. iii. 20. 23. rircl Hervetus. riri L. 
16. Cor. I vii. I 8q. 27. Cor. I vii. 9. 304 CLEMENTIS [LrB. m. 

07ra)9 ^' o avrip aTToSiS^ r^ yuuauKi rqv o^iXriu kou. i; 
yvvrj ry auSpij kou /i^ airoar^p&aiv oAAiyAow" x^f dm 
TTJ9 Oeia^ * * * cly yeucau/ 8o0€unj9 fiorjOcla^. ^ bs^ ^ 
av firj luarfjirQ*^ (JHxai ^Trarepa ^ iirfnpa ri yvucuKOL ij 

5 T€KPa €1109 €iuou lAoffriT^^ ov SvvaTOU.** ov TO y€vo9 fjuaw 
TrapaKeXeverou, ^^Tipa yap^* <^a\ ^Trarepa kcu fjurjripa 
tua eS aoi yivrfrai^* oAAa /lii; aTrayov, (fyfiaiv, aXoyois 
bpiim^ liriSe ii^u T019 7ro\iTiKoi9 Sffeai avvaTTTOv cLmS^ 
Ijuev yap eK yivovs avviaTOTaUj TroXei^ Se i^ oucoiUj k€x0ck 

10 Kou o WavXos Tovs Trepl ydiiov aja\oXoviiivovs ^ KOfTfJup 
apiaKetv^^ ecfyr]. irdXiv 6 Kvpios (Jyrjaiv "6 yrifioLs ft^ 
iKficLXXera) kou 6 /x^ yaiirjaa^ p,^ yapjeiTa},^^ 6 Kctra 
Trpodeaiv €vvov)^ias bpjoXoyrjaas iifj yrjpjai aya/jw SuZ' sc: 
/ci€i/€ra). 

15 98. * AiJL(f>oTipoi9 yovv b avTO^ Kvpi09 Sia tov Trpo- 
(f>7jTov ^Haouov Ta^ icaroAA^Aow SlSGyaiv ejrayyeXla^ ^Si 
7ro)ff Xiycov " p,^ Xeyero) b evvovxo^ otl ^vXov elpl ^pov^ 
ToSe Xiyei b KVpio^ T0i9 €vvov\ois* iav (j>vXd^riT€ ra 
adfiffaTa ijlov koli iroir/ariTe rrdvTa oaa ivTiXXopjaij Smro} 

20 vijuv TOTTOV KpeiTTOva vl&v kclL dvyaripoDv*^^ ov ydp povov 
77 €vvov\ia SiKouoi ovSe ii^v to tov evvovyov adfifiarov, 5 
idv prf TTOirjari ra^ ivToXdsn Tols yaprjaajai Se i7ri(f)ip€i 
Kou (fyqaiv ^^ o\ iKXeKTOi puov ov iroviaovaiv €is K€vbv ovSe 
T€Kva!roiriaovaiv €is Kardpav^ on (nrippja €vX(ryrip£vov 

«6 i^rriv inro Kvpiov** r^ ydp Kard Xoyov TeKvarr^Hrjaaiiiv^p 
Kou dvaffpeyjfaiJLivcp Kal rrouSevaavTi iv Kvpicp KctBdnnp kolL 
T^ Bvd TTJ^ dXrfiovs KaTrj)(7}a€a)s yevirqaoum K€iTai riy 
pjLaObs ^(Jirep koll t^ eicAc^r^ (nrippjari. aXXoi Se I. Cor. I vii. 3, 5. 10. Cor. I vii. 33. 

3. Lacunam post Btias indicavi. 11. Ibid. vii. 10 sq. 

B^ias oUovofuas Sylb. 17. lesai. Ivi. 3-5. 

ib. Luc. xiv. 26. 23. Ibid. Ixv. 23. 
6. Exod. XX. 12. C. XVL s. 98— loo.] STROMATUM. 805 

^^ Kardfxar t^u ttcuScttoiuw €KS€)(ovrau kou ov avuiSuri 666 P. 
I o Kar air&v iKeu^tot/ \eyovaap Tr/p ypoKpTju. oi yap ry 

OVTL TOV KVpioV €kX,€KTo\ OV Soy/MTi^OVariU Ov8€ T€KVO^ 

TTOiovaa/ Ta €i^ Karapav mnr^p ai aupia^^is. 

99« ^vvovr)(p9 Towvv ov^ 6 KarrjvayKacfUvo^ to, fwpuL 5 
ovSc pxjv 6 ayafios ^tprjTCUf oAA* 6 ayovos aXrid^ias* 
^ ^vXov* 6^09 '^ ^pov* ^v irp(rr€poVy imaKoiaas 8€ Tcp 
X6y(p Koi " (f>v\d^a9 tol (rdfifiaTti* KaTo, dnroyriv dfmpTt}' 
fjjdrcDV Kou irovffaa^ tols ivToXd^ ivTifJuorr^pos urrou tS^v 
av€v iroXiT€ia9 opOij^ X6y(p fju6v(p irouSevopulvoDV. ^^ t^kvuz* io 

'^5(frrj(r\v ^oXiyov en fu6* vficiv €ifd^^ 6 SiSdcrKaXo^. Sio 
kou TlavXof TaXdTcus hrKrTiXXcav (frrftri '^T€Kvia fwv ov9 
naXiv d}8iva) a^^pt? oS fiop^fxody ^purros iv vfuvm^ iraXiv 
T€ ai KofHvdioi9 ypdffMv ^ idv ydp fivpiovs TTouSaycyyow 
^p7T€ iv ^puTT^j*^ X€y€t " oAA* ov TToXXow rraripasy iv 15 
ydp \purT^ Std tov €vayy€Xiov iyoo vpa^ iyivvr/aa.** 
Sid TOVTO " ovK €i(r€X€V(r€Tou €vvov\os €is iKKXrjaiav 0€OV** 
6 ayovo^ Kou oKapiro^ kou TToXiT^ia kou Xoy^y dXX ^oi 
fi€V €vvov\uravT€9 iavTOW* «nro irdmis dfiapTia^ ^Sid 

20 Trfv fiouriX^iav t&v ovpoLv&v* fJuoLKaptoi ovToi Acnv oi tov ao KOaflOV Vr)(rT€V0VT€9. KE4). ir. 

1 00. " *^7riKaTdpaT09* 5^ " 17 rjfJt€pa iv y iT€)(dr)Vy Ka\ 
prj ecrTG) hr€VKT€a** ^Up^iia^ ifrrjaiVj ov ttjv yiv^aiv 
ottAcSs' hriKoirdpaTOv Xeycov, dXX* dnro8v(nr€T&v eiri toi^ «5 
dfjuiprqfjujuri tov Xou>v kou t^ dmiff^i^* hrufiip^i yovv I. oimaoi] mfpuun LV, ut p. 12. Galat. iv. 19. 

539. 14. Cor. I iv. 15. 

5. Karrfvayiuurfgtvos] KaraTtffKatrfjJ' 17. Deut. xxiii. I. 

yof Yalckenariufl in schedifl ineditis. 18. Matth. xix. la. 

10. Joann. xiii. 33. 23. Jerem. xx. 14. 

VOL. II. X 806 CLEMENTIS [Liib. ni 

" Sia TL yap eyeuviqOrju rov fiXeireiu Kxmow kclL ^mavg ; 
K€U SiereXeaap iv aiayvvrji ai rjiupai fiov ;" axrriKCL ircurref 
oi KtipiaaovT€9 rfiu dX^euiu Sia rriv iireWeua^ r^ 
aKov6pTa>p eStoJKOVTO T€ kou iKivSvveuov, " &a ri yoLp omc ' 
5 lyivero r) pL-qrpa Tq^ firfrpos /jlov Ta^o^y tva fi^ SSot tw 
fioyOov Tov *IaKa)fi kou tov kojtov tov yivov9 *larpcafX;^ 
"KaSpa^ 6 Trpo^fyijTrf^ XiyeL. " ovSei^ KoBapo^ aerro purrov^ 
* 1(0 fi^^fyrfatv, " ouS* d fila rfpuipa rf ^mf avTOv** Xeyercoam 
667 P. '^fjuv rrov erropvevaev to yevvrfdev ttouSlov, rj vm^ wro 
loTTfv Tov ^ASafi VTrarriirTODKev apav to firfSa/ ive/ryijanv. 
aTroXeiTreTou Se avTois^ d)9 eoucev^ okoXovOo}? Xeyeu/ rrfv 
yiveaiv etvou KouofVy ov rffv tov aa)fWLTOs puovrjv^ dXXa 
Kou TTfv Trf9 '^vxrfs SC fjv kou to aHfJUt. kou omtv oZ^ 
Aa0i8 eirrg ^^iv afiapTiou^ avv€XT^(f>0rfv kou iv wofiiais 
'5 iKiaarfaev fu ff fiffrrfp fioVf* Xiyei fjuev Trpo<fyrfriK(09 fjojfrepa 
TTfV Et^i/, oAAa ^^(OVTODV Ewx fiffTrfp^* iyiveroy koll h 
^^ev afiaprux avveXrf^pthf^ olXX ovk avT09 ev oLfjbapria. ovSe fiffv OLfJuaprria axrro^. I Ol • Ei de KouL TTW 6 €7riaTpi<l>oi}V i^ ofjuaprrias eifi tijv 
20 rriaTiv arro Trj^ avvrfOeia^ ttj^ afjuaprooXov olov firfTpo^ erri 
rffv ^(offv €7rL(rrpi<f)eLy fJuaprvprfaeL fioL eh t&v 8(o8eKa wpo- 
(PrfTciv (fyffaa^y "€t 5c5 TrpayroTOKa vrrep aaefieia^ KaprrhvSo 
KOLXia^ fJLOV vrrep afjuaprias ^vjQfs povy* ov SiafidiXXei tov 
ehrovTOLj^^av^veaOe kou rrXrfOvveaOe" aXXa rctff rrpma^ ix 
2Syeviae(09 opfjua^, koB* ay 6e6v ov yLV(oaKOfJutv, ^'aae^das^^ 
XiyeL. ei Si tls KaTa tovto. XiyeL Koucffv rffv yiveaLv^ Koi 
KaT iKelvo ciTrara) ayaBffv, KaBo iv avT^ Tfjv oXqffeLov I. Jerem. xx. i8. 14. Psalm. li. 5. 

4. Esdr. y. 35. 17. aMs tv i^mfnl^ ht in mai^. 

7. Job. xiy. 4 sq. habet L. 

10. fu/dcv] iufi§v LY. 22. Mich. yi. 7. 

ib. ^vtfyyijiraif Sylb. ivtpyffi^iva» ib. c( d« ex Mich. c{dc» L. 

L. 24. Qen. L 28. C. XVII. s. loi, loa.] STROMATUM. 307 

yiPwrKOfJueu' " eKPij^mre Sikouo)^ kcu fif/ a/iapTayere' ayv€o^ 
€tUw yap 0€ou tip€^ expiHrij^* SrjXa&^ ol afMpTaPovre^* 
** e7r€i8^ 7} irakr) rjfuv ov irpo^ aupua Koi aapKaj akXa irflos 668 P. 

40 ra 7rv€VfjbaTiKd.^* SvvaTol &€ €Kir€ipourai ol ^^ KOcrfWKpaTope^ 
Tov aKOTOv^j* Sia tovto ai avyyvcifjuu. 8ia tovto kou 6 5 
UavXo^f " avTo fiov to a&fjua \nrain/e^(o kou SovXaycoyciy^ 
iprjaiVj OTL " ttw 6 aya>vi^6fjL€V09 iravTa €yKpaT€V€TOUy* avrl 
tov eiff TTOVTa €yKpaT€veroUy ov irdvroDV dnre)(pfUV09y dXiC 
019 €Kpiv€v cyKpaTOJ^ yp(l>fJL€vos* ^ €K€tvoL fJU€V tva (l>0apTOv 
crT€(f>avov Xdfiaxriv^ rjfjuei^ Se tva d(f)6apTov^* vlk&vt€s iv ^o 
r^ TToAi;, oif)(l 8e dKoviTi (rT€(f>avovfJuevoi. ^ 8rj tlv€9 kou 

45 T7J9 irapOevov ttjv xipoLV ely iyKpdreLOLv 7rpoT€LVOV(rL icara- 
fju€yaXo(f>povrj(rouroLV fjs ireireLpaTou rj8ovrjs. KE<I). IZ. 

102. Et &€ rj y€V€&is KoucoVy iv kouc^ XeyovTO^v ot 15 
fiXdxr(fyrjfjuoL tov y€V€(r€0i>9 fJuereLXrjtpora KvpLov, iv kok^ 
TTjv yevvrjaourav irapOevov. otfiOL t&v kouc&v^ fiXaur(frrj^ 
fJU>vaL To fiovXrjfjui tov 0€ov kou to fiwrnjpLov ttj^ Kriaeoos 
TTjv yiveaLV 8LafidXXovT€9. 5ea Tairra rj SoKrjaLS Koir- 
aLov^y &a Tavra kou TSllapKuovLy vau fifjv kou OvoLXevTvv^f ao 
50 70 a&fjui TO yjrvx^ovy otl (f^ourlv ^ 6 av0pa>7ro9 waf>a)fioL(o0rj 
T019 KTTjveaiv^ €L9 avv8vourfJLov d(f>LKVOvfJuevo9y dXX otolv 
eiTLfiaiveLV dXXoTpia kolttj opyrjaas d>9 dXrj0&9 0€Xrj(rrjj 660 P. 
t6t€ t^ ovtl 6 TOLOVT09 iK0rjpLovToUy ^LmroL 0rjXvfJuiv€ls 
iy€inj0rjaavj €KourT09 irrl t^v yvvauca tov wXrjalov ixp^' ^S 
fi€TL^€v.** Kov ttTTO Toiv dX6ya>v ^(poDv r^v eiTLnj^evaLv ttj^ 

I. Cor. I XV. 34. inter vmniaC^» vtrmndCti vmfiruC», 

ib. c^y^^rarc ex Ep. ad Cor. 7. Cor. I ix. 25. 

cW^arc L. II. oKoviTi Sylb. oKowffrl L. 

3. Ephes. vi. la. ib. j d^ Sylb. ^ L. 

ib. irdkfi L. irdX&yV. 24. Jerem. y. 8. 
6. Cor, I ix. 27. ubi libri variant 

X 2 308 CLEMENTIS [Lib. m. avfifiovXias o gk^p €i\rf(f>w kou wapoTreiaa^ rg Koumi^iat 
r^ff E^ff ovyKaTaBiaOoM rov *A8afi Aeyi;, w cu^ feg 
tPvaei ravrg Keyjyrtfjulvcnv rciv TrfXjorairXaaTCoVj w d^icHai 
Tiv€9y rj Kriai^ iraXLU fiXaatfyrjfjueiTai aadevearepow Tcm 
5 avOpmrow ttj^ t&v aX6ya>v <f>va€a)9 TreiroiriKvlaj ot^ Kcayj* 
Ko\ov07jaav oi ifpoyrmXajaTOi tov Oeov. 

103. Ei de 17 fjuev (j)vai9 rjyev avrov^ 0)9 Koi ra, aXoya 
Trpoff TraiSoTTOiiaVy iKivrfOrfaav Se Oottov rj irpoarjKov rfvh 
eri v€oi TT€(f>vKar€9 aTrdrg rrapa^OevTes^ diKoIa fJUEP rj Kplat^ 

10 Tov Oeov hri tow ovk avafjueivavTas to fiovXrffM^ ayia Se 
rj ylveais 81 ^v 6 Koafjuo? avvearrfKeVy 8C rfv cu, ofualaij 
OL Tjv ai (pva€L9, OL rjv ayyeAoL, 01 rjv ovvtxfjuei^j & rjv 

1 \»»* » \N5k»A f «t»A > » /^ 

yi;;(cu, oi rjv evTOAoAy ol rjv vofjLO^, ol rjv to evayyiAjtaVj 
8l fjv rj yva>aLS tov Oeovj ^'kcll Traaa aap^ }(pp^o9y kouL 

15 TTOuaa 86^a avOpmrov w avOos }(ppTOVy kolL 6 puev ^opTos 
^palveTOLL^ TO 8€ avdo9 KaTamTrTeLj oAAa to prjfjua, rov la 
Kvpiov p€V€l" to yplaouv ttjv yffvxrjv kol evwrou^ r^ 
irvevfjuaTi. ira>s 8* avev tov atofJuaTO^ rj Kara ttjv iKKArj^ 
aioLV KouB* rjfjua^ oucovofjiia TeXo^ iXdfjifiavev; arrov y€ kou, 

20 avroff rj K€(f>aX^ ttjs eKKXrjaias iv aapKi fjuev deiS^ 
^LeXrjXvdev kou apjop<l>os eis to aeiSe^ kou oua(OfJuaTOv ttj^ 
Oeias air/ay anrofiXiireiv rjfjua^ 8ij8djaKOi)v* ^'8€v8pov yap 
^(orjs!* (fyrjalv 6 irpo(l>rjTrj9y "«V hnJBvfJLia ayaBrj yiveraiy' 
8L8djaKa>v einBvfiias ouoTeiovs koll KoiBapds Tas iv r^ ^m 

25 Kvpi(p. 

1 04. "HSrj 8€ iOiXovaL ttjv av8po9 #cara ydfjuov irpw 15 
yvvouka ofJuXiav " yvoiaiv" eipqfjuevrjv dfjuipriav eivojLy 
Toa/rrjv ydp vrro Trj9 Pfxoaea^s firjvveaOou ^tov ^vXov tov 
kolXov kou TTOvrjpovJ* ^La Trj9 Tov ^^ €yva>* arjpjojaios 14. lesai. xl. 6, 7. 27. Gen. iii. 5. 

20. (Sfid^ff Sylb. di^£ L. 29. Ibid. iv. i. 

22. Proverb. xiii. 12. v\ C. XVin. s. 103—105.] STROM ATUM. 809 

Trapaficuru/ iirroXrj^ BibaarKOwrav. A Sk tovto kou tq TrJ9 
aXrfieia^ yvuKni Bpoiai^ (ari tov ^Xov ttj^ (a>^f . eaTW 
o5p KOKeipov Tov ^v\ov fieTaXafieip tou a^pova yafiov, 
TrpoeiprjTat Se 17/iii/ w kou KaXci^ kou kokw €<7Tt XPV' 
^TcurOax ry yapxpj kou tovt eam to ^vXov ^ r^y yvwr^Sj* 5 
20 ioLi; prj irapoLvopj^pjev tov yapjov. ri Se; ovxt 6 aanT^p 
coairep ttjv ^n/)^v, ovra/ Se kou to acipa ISto t&v iraBiov\ 
ovK ap o€ €1 €xapa 17 a^ap^ tjv rq^ Y^^^y eTrereixtQv 
avT^ Trjv exOpav 81 vyuias eirurKevd^oDV. ^^tovto Se 
<f>ripty aS€\(f>oiy OTi a^ap^ kou oHfM fiouriXeiav Oeov KXijpo^ ^^ 
vopffaou ov SvvoTou^ ovSe 17 (f)6opa Trjv a(f)0afxriotv icAi;- 
povofjuuj^ 7/ yap afjuipria ^^(f)6opa* oiaa oS Svvarou 
Kotv(Dvlav ex^iP fjuera ^^ ttjs aj(f)0ap(ria9j* rjfns ccrri Sucouo^ 
(rvvrj. " OVT009 avarjToi* (fyrjaXv " eWc' ; ivap^pj^voi rrvev^ 
fjLocrc vvv aapKi irrmXem.** 15 KE<I). KG. 

25 105« T^v 8iKouo(rvvrjv Toiwv kou ttjv apfjuoviav tov 
(rayrrjpiov (refjLtnjv od(rap kou fiefiaiav oi fjuev eirmivav w 
erreSei^afjLev fiXour(f)rjfjua)9 iKSexofJuev^H fjuera irourrj^ oBeo' 
rrjTO^ TTjv iyKpaTeutVy i^ov iXi^rOou ttjv €vvovxiouJ Kora ao 
Tov vyifj KOLvova fjuer eixr^fi^ia^y evx^p^^ovvra fjukv im 
rp 8o0€i(rg x^P^'^^* ^^ fjuaovvra Si rrjv Kria-iv ovSi 
i^ov0€vovvTa T0V9 yeyafirjKOTaf* KTurro? yap 6 Koafjuo^y 
KTurrrj kou rj €vvovxi(^j afJL(f)a) Sc eirxapurrovvTODV kv 0I9 
iTax6rj(rQLV, el yiV(oaKovaL kou i(f) 0I9 iTaxdrj(rav. ol de 25 

30 a(f)rjvuurapT€s i^vfipuravy ^^lmroi, 6rjXvfJuzv€i9* r^ ovti 
" y€v6fJU€voi Kau im ras t&v rrXrjaiov xP^f^^C^^^^*** airroi 

9. iirurKtvaCw HcrTetuB. ^t- 26. Jerem. v. 8. 

ib. Cor. I xv. 50. et p. 307, 25. fxpatfUrtioif L. Cor- 

14. Galat. iii. 3. rexit Sylb. 310 CLEMENTIS [I-ib. UL 

T€ aKorajcryerm IxpfiJEvoL koL rohs TrXrfciop avanniOotn^ 
(l>i\rj8oueWf oBXUo^ hraxovn^ 4K€u/a)P t&u yp€uf>w^, ^rw 
aou KXrjpov jSoAc iv VM^^y koivov Se fiaXXdpriop Krrfo^ 
yjEBa 7rdpT€9 kcu impaimriov €v yeinfiifrm 17/Lui^." 
5 106. Aia Toxrrov^ o airvos TrfxxfyrjTTj^ aviifiofuX^vm» 
TQfuu X€y€r ^^ fiTf irop€vOy^ €v 68^ fjier am&v^ hacXuKi» 
Tov woSa aov €K t&v TfxfioDV axjT&v* ov yap ckSuok 
€KT€LV€TajL BucTva impwol^j avTOi yap alfJuxTo^v fier^coifre^ u 
Orjaavpi^ovaiv iavTol^ KaKOf** TOVTeam ttj^ oKOiBaLptrias 

10 avTt7rou}Vfi€voL Kou Tow TrXrfaiov ra ofwui ^KSiddtrKOi^r^Sy 
^ TroX^fjuoTcUy TrXrJKToi rajp ovpaSs axn&Vy^ Kara tw 
rrpotf^rJTrjv^ as KcpKov^ '^EAAi/i/cs' KaXovaiv. cUv d' atp ou9 
ouviaaerai 17 TrpotfnjT^ia Korajtp^pHs^ oKpar^i^j oi rais 
ovpous aSjT&v 7roX€fJuaT0Uy aKcnrovs kouL ^^opyij^ t€kpol^* 

15 fiuu(j>6voi avT&v T€ avOivTou kou t&v wXrjaiov avdfXHf^ovoi. 
" €KKaBdpaT€ TTjv TraXouav ^vfirjv, iva rjT€ viov ^vpofjua^ 40 
6 arroaToXos rjfjuv ififioa. kou rrdXw aayaXXoDv erx 
TOLovTOi^ TLOi 8uiTdTT€Tou firj avvavafiiywaOai, "ecu/ nr 

d8€X(f)09 6vOfJUl^6fl€V09 ^ 7r6pV09 ^ 7rX€0V€KTrj9 rj €i&>Ao- 

20 XdTpnrjs rj Xoi8opos rj fjuiOvaos rj dpjra^ ry TOiovTcp fjojSc 
avv€aui€iv. ^^iyoD yap oia vofwv vofjup oenWavoVj Xey^iy 
^iva 6€^ Cv^^9 ^piaT^ (rvv^aTavpoDfjjJUj {cS de ovKen 
iyoDf* (Off e^oDV KaTa tols eirtBvpiaSy "^ 8e €v i/jui 
661 P. X/woTOff" fiea ttj^ todv €VToXodv VTraKorj? ayv&s kou /tio/ca- 
25 pioD9y mrr€ t6t€ fjuev e^oDV dv aapKt aapKLK&s, ^'o Se vvv 45 
{£ €V aapKL €v 7riorT€L ^od t^ tov vlov TOV 0€OV.** 

107. " Ety 6801/ iOvoDV firj a7r€XBrjT€ kou €ls ttoXlv 

2. Proverb. L 14. ib. Ephes. ii. 3. 

3. /SaXXoyrioy] PakapTtoy L : sed I5< vXrfo-ioy] ickrfpo»6fUM. addit L, 

/SaXXoyrcoy p. 578. quod hic quo- sed punctis notatum. 
que restitui. 16. Cor. I v. 7. 

6. Proverb. i. 15-17. 21. Galat. ii. 19, 20. 

II. Apocalypfi. ix. 10. 27. Matth. x. 5. 

14. a{fT&p Potterus. avr&p L. C.XVni.s.io6— io8.] STROMATUM. 311 

r ^afmpeiTciu fi^ ua4X0rfr€^* r^y ivaprias iroXmia^ airo^ 
I TpeirtDU rjfia^ 6 Kvpi09 Xey^i, eTTU ^^ 17 KaracjTpoffni opSpcip 
Trapapofitou kokji. koL avrai eurtp o! b8o\ iraimov tS^v 
avvT^XovvTfov Ta avoim** ^ovaL ry avOpmrcp €K€iv<py** 
<Pvjaiv 6 Kvpi09, ^^KaXov ^v axrr^ d pij ey^vvrfirj 17 €i/a5 
T&v €k\€kt&v puov aKapSaXiaou'** ^^KpeoTov ^v air^ 
50 mpmOrjvai pvXov kcu KoraTrovTurOfjvai eh dakafraav^ 
rj €va T&v €K\€Kr&v pjov SuuTTpe^ai*** ^to yap ovopja 
Tov 6€ov 81 avTow fiXourtfnjiJUUTOU. o6€v y€vvaia>9 6 otto^ 
€rro\o9j " eypa^ vfjuv** (pvfaiv ^ iv rg hrurToXy firf 10 
avvavafJLiywadajL iropvois* €(09 " to Sc a&pua ov rg 
TTopveia, oAAa r^ Kvpitpy kcu 6 Kvpio? t^ adfjuaru* kou 
>3 S. orc ov Tov yafjuov rropveiav Aeyci hru^ipeij " rj ovk oiSaTe 
oTi 6 KoXX(OfJL€vo9 Ty TTopvri €v acifjuz kaTw ;" rj iropvriv 
Ti9 €p€l TTJv irapOivov rrpiv ^ yfjfjuu ; " kou firf anro^ 15 
aT€p€iT€** <p7ialv ^' oAAi/AoiFff, €t firj €k avfjufxovov rrpo^ 
Koupov** Sia TTJ^ ^ arroaT€p€iT€** Xe^co^ to 6(f)€iXrifjuz tov 
ydfiov TTjv irouSarroiiav ifjufHiiva^v, airep iv T019 €fnrpoa6€v 
iSTjXcoaev €lwa}v, " rg yvvauKi 6 avfjp rrjv 6(f>€iXriv otto- 
OLOorcDy ofioiw^ o€ Kou rj yvvri r^ avOpi. 20 

lo8. Me^' ^v €KTiaiv Kora ttjv oucovpiav kou ttjv iv 
\piaT^ 7ri(mv fiaqOoSj kou rn aouf>€(rT€pov ehroDVj ^^tol9 
yeyafirjKoai wapayyiXXo}, ovk iycD^ oAA' o Kv/no^y yvvouKa 
OTTO avSplof fifj \ci>pur6fjvoUj iav Si X^P^^^y fju^verca 
ayafjLOS fj r^ dvSpl KaTaXXayiqTa), kou avSpa yvvoLuca 25 

fJl^ d(f)i£VOU» TOL^ S€ X(H7rOL9 X^yCDj iyCDy 0V\ 6 KVf)L09y 

2. Proverb. i. 18» 19. i^iuiraL. 

5. Matth. xxvi. 24. 10. Cor. I v. 11. 

6. Ibid. xviii. 6, 7. 11. Ibid. vi. 13. 

8. Bom. ii. 24. 13. Ibid. vi. 16. 

9. dt' avTovt jSXoa^^Inu] /3Xao'- 15. Ibid. vii. 5. 
il»ffMiTai dc* avTovt LV, sed recto 19. Ibid. vii. 3. 

ordine in L indicato lineolis super- ib. o^cXi)»] iffxiXofUiniv h, aed 

scriptis : quem confirmat Ep. ad literis oftiv erasis. 

Rom. ii. 24. ubi est d»* vfias /3X00*- 22. Cor. I vi. 10-12, 14. 312 CLEMENTIS [Lib. IIL 

6? w a5eA0oy'' &09 " wJi^ fic ay«a iariJ*^ ri Sc Xeyowrt 
irpo? ravra ol rou vofwv KaraTpexoPTC^ koL tov ya^JLOv 
&s Kora poftjov avYK€)(a)p7}/JuevoVy /jlovov o^l 8^ K(u Kara i^ 
TTjv Siojffi^Kijv TTjv Kajunjv \ ri irpo^ ravras Amu^ eypom 
5 ras vofJLoOeala^ oi ttjv airopav kclL ttjv y4vunv fuxraTro' 
fjuevoi ; hm kou *^ rov hruTKOTrov rov oucov /caA(S^ Trpdi^ 
662 F. ardfJLevov'* vofJuoOeret rrjs eKKXrfaia^ cufiTiyeurOaif oucw Se 
KVfHOKOv ^^ fuas yvvaiKO?" avviarrjai av^vyia. 

1 09. " Yldvra oiv KoBapa rol^ KaBapoh^^ ^^yei, " toSp 

10^6 fUfJuafjuEvoi9 Kou diriaToi^ ovSev KoBapoVf oAAa /!€- 
fjLiarat avroiv kou 6 vov9 kou 17 avvei&qaLS** hri Se 77^ 
Trapa rov Kovova rjBovrjSy ^^ firj TrXavaade^* (fnjaiv ^ovreis 
TTopvoi ovr€ dSoDXoXdrpau ovre fjuoiyoL ovre /xaAoicoi ovre 
dfxrcvoKoirou ovre 7r\€ov€Krou ovt€ KXejrroUy ov fju^vaoij 

150V XoiSofX}iy ov\ dpnray€s fiaaiXciav d€ov ov KXrfpovoiMxi^ 
aovawj Kou rjfjud^ fjutv dnr^XovadfJueday* ol iv rouTOi^ 
y€v6fJuevoty oi 8€ eiy ravrrjv d7ro\ovovT€s r^v daeXy^iOM 
Ik aaxf^fHHrvvrj^ cls rropv^iav ficcnri^ovai T0U9 rjSovau^ icou 
T019 irdB^ai xapi^€a6ou Soyfjuari^ovr^^j dKpoml^ ix cro)- 

20 (f>p6vci)v €Lvau Si8daK0VT€^ Kou rr/v iXrriSa rrjv axJMv tcus 
r&v fjLopioDV dvcuayvvriais 7rf}oaav€)(ovT€9y dnroKrfpvKTOw 20 
€i,vau rrjs fiaaiXeias rov 0€qVj oAA* ovk iyypdxf^ov? rov^ 
i^oiTrfrds 7rapcLaK€vd^ovr€9, ylr€vSa>vvfJU)v yvanr^cDS irpoa- 
rjyopia rrjv d^ ro i^cor€pov aKcrros oSoLTrofHOP irravri' 

25 pTjfjuivoi. ^ ro XoiTToVy oSeA^oi, 00-a dXrjOrj, oaa a€fJLudj 
oaa SiKoucLy oaa dyvdy oaa 7rpoa(f>iXrjj oaa ^vtfnjfJuoLj €t 
TL9 dperrf kcu €1 ris eiraivos, ravra Xoyi^€ad€j oaa kou 
ifjud0er€j d kou rrafkXdfier^ Kau rjKovaar€ kou tSer€ iv 

I. Syia ex Ep. ad Cor. 6yia L. 9. Tit. i. 15. 

3. (rvyK€x»pfll**Pov fi6tK>¥, ovx^ dc lO. ^fuaroi] Recte ftefiUumu in 

Potterus. <rvyKtx,»prfiUvov, fjMvovovxi £p. ad Titum. 
df L. 12. Cor. I vi. 9-1 1. 

6. Tim. I iii. 2, 4. Tit. i. 6. 25. Phil. iv. 8, 9. C.XVm.s.io9,iio.] STROMATUM. 313 

>5 cftoi, ravra Trpaxraere^ Ktu 6 deo^ rrj^ v,pffivrjs earai 
fjueff vfiODu. 

1 1 o. Kcu 6 Uerpo^ iv ry hrurroXy ra ofioia Xlyec 
^ oxrre rrji/ TrUmv vfioiu kou iXTriSa uvoa u^ Oew, ra9 
^ln/xa^ vfmv rjyvucore^ iv ry VTraKog rfJ9 aXrjdew" ** w 5 
reKva xmaxcrjsy firf avayrjfjuxTi^ofiepoi rai^ rrporepov eV ry 
ayveujL vfju&v eiriBvfiiai^y aXXia Kara rov KoXeaavra vfm^ 
ayiovy Kou avrol ayuH iv rraari avaarpo(l)y yevrfirfre^ Biari 
yeYparrrai^ ayuH eaeaOe, Siari eyw ayi09.** aXXa yap 
irepa rov 8eovro9 ff rrpio^ row ylrevSo^vvfiov^ rrj^ yvmreo)9 lo 

30 vTTOKpira^ ovayKom yeyofuvrf dvnXoyla eU fuucpov arn)" 
yayev rffms kw, e^ereive rov Xoyov. oOev kou 6 rpiros 
rjfuv r&v Kora rrfv aXrjOrj (l>iXoao<f>iav yvoHrrucciv vjro' 
fivrjfioTCDV arpcDfioTew rovro eyei ro rrepa^. 4. Petr. I i. 21, 22, 14-16. cfffrfftvff \6yw avrCkcyla L, literis y 

1 1. ayayKotc»— T6y A^y] wfayKoia /9 a a m. feoentiore subscriptis. 

, y , ^ , ^, , 14. oTpff^fiarffW y subscriptum in 

yffyo/iffiny afnn^iri7/«af ical <{f /laicpdi^ L cui TfXo£ addidit V. 568P. KAHMENT02 2TPQMATEQN A\ ARGUMENTUM. 

Cap. I. Ordo dicendoruin. (§. 1-3.) C. II. Cur libri isti arpttfUBw 
dicantur. (§. 4-7.) C. III. In quo yera hominiB praestantia ocm- 
sistat (§. 8-12.) C. IV. Martyrii laudcB. (§. 13-18.) C. V. De 
doloris, paupertatis aliarumque rerum extemarum contempto. 
(§. 19-24.) C. VL Aliquot beatitudinum capita exponit (§. 25- 
41.) C. yil. BeatoB esse qui dei caussa sanguinem profimdant 
(§. 42-55.) C. YIII. In ecclesia feminas non minus quam yiros 
et servos pariter ac liberos martyrii esse candidatos. (§. 56-69.) 
C. IX. Quae Christus de martyrii beneficiis dixerit colligit in unam 
atque illustrat. (§. 70-75.) C. X. Grayiter reprebendit illos qui 
judicibus se offerebant (§. 76, 77.) C. XI. Graviter respondet 
objectioniy si deus veatri curam gerU, cur pcUimini f (§. 78-80.) 
C. XII. Basilidae sententiam martyrium supplicii genus existimantis 
refdtat. (§. 81-88.) C. XIII. Yalentini naenias de mortis abolitione 
redarguit. (§. 89-94.) C. XIV. De dilectione omnium, etiam in- 
imicorum. (§. 95, 96.) C. XV. De vitando scandalo. (§. 97, 98.) 
C. XVI. Alios sacrae scripturae locos de oonstantia (napptffri^), pa- 
tientia, caritate martyrum illustrat (§. 99-104.) C. XVIL Ci* 
tatiouem bene longam ex epistola Clementis ad Corinthios buc 
spectantem affert. (§. 1 05-1 10.) C. XVIII. Rursus de caritate et 
de reprimendis cupiditatibus. (§.111-1x7.) C. XIX. Tam muUeres 
quam viros esse perfectionis obtinendae capaoes, quod etiam heroi- 
narum apud exteros exemplis confirmat. (§. 11 8-1 24.) C. XX. 
Uxoris bene moratae officium describit. (§. 125-129.) C. XXI. 
Perfectum sive vere gnosticum describit (§. 130-134.) C. XXIL 
Talem neque metu poenae neque spe praemii officium facere, sed 
solius boni et pulcri ratione habita. (§. 135-146.) C. XXIIL Ob C. I. s. I, a.] STROMATUM. 816 

quam rationem talis a rebiui sensui jucundis quam maxime potest 
abstineat, m^iorum scilicet intuitu. (§. 147-152.) C. XXIV. De 
poenarum a deo inflictarum ratione et fine. (§. 153, 154.) C. XXY. 
In cognitione et amore dei sitam esse yeram perfectionem. (§. 155- 
162.) C. XXYL Quo modo oorpore et rebus mundanis utatur vere 
perfectus. (§. 163-172.) KE*. A. 

1 . *Ak6Xov0ou 8* oj/ olfim irepi re fmprvplov SuiXafieti/ 
Koi ris 6 T^Xeio^i oTy ifi7r€piX7](f)di^€T0u Kara njy airai^ 
Tr)(nv T&v Xey&rjaoiuvtov tol irapeiro/ieua kou G)9 ofioico^ 
T€ (l>iXoao(l>rjT€Ov SovX(p rc kou iX^i/Ocp^p kov avfjp rj yvvrj 5 

40 To y€V09 Tvyyavrjj rd re €^y irepi re Triareoos kou mpi 
Tov ^T€tv 7rpoaa7ro7rXr)p(oaavT€9 ro (rvpfioXiKov €1809 
7rapaj0rja6fi€0oL, tv coy iv im8pofiy tov rjdiKov (TVfim^ 
pavdfjuevoi Xoyov #c60aAata>d£f irapoum^a(ofjjev Trfv els* 
*'EAAi7wy iK r^y ^p^pov (l>tXo(ro^ias 8ta8o0€urav co^e- ^^ 
X€iav. fi€0* rjv wroTviroiHrtv 17 t€ wpos^ tovs^ ^^AATymy kou 
rj rrplos rovs *Ioi;8ouovs Kar imrofirfv rciv ypa(f>cjv €K0€(rt9 
7rapaj8o0r](r€TOU kou o(ra iv rots rrph tovtov (rrfxofiarevat 

4S/cara rrjv tov Trpootfiiov AtrfioXrfv iv ivi rrpoO^fuvovs 
T€X€t(0(r€tv xnrofiirqfmTt r^ rrXrj0€t t&v rrpayfidTcov dvay^ 15 
Koltos 8ovX€vcrourt weptXafietv ovk i^yivero. 

2. *E7ri TOVTOts V(rT€pov irXrfp^oOeiarjs g)9 €vt fMXtara 
rrjs Kard rd irpOK^ifJueva rjfuv wr0Txr7r(O(r€G)s rd 7r€fH 
dp\&v (f>vatoXoyri0€VTa rots T€ ^'EAAiyo-t rots t€ dXX(H9 
^p^pots ocrov ^KOV €19 '^fJids ou 86^at i^taroprfriov kou 20 
TTpios rd KvptcoTora tS>v roh (f>tXoa6(f>ots i7rtv€V(yrjfjueva>v 
iy)(€tprjT€ov. 0I9 €7r6fJuevov dv €irj fjuera ttjv im8pofi7jv ttjs 

So0£oXoyias rd Trcpl 7rpo(j>rjT€ia^ 7rapa8€8ofX€va 8taXafi€tVy 
m Kou rdf ypouf>ds ous 7rejrtaT€VKafJu€v Kvpias ovaas i^ 

3. //ifr«piXj;^>^<rrrai] €/iircfMXff<^^- 13. trapaMfivtTai Koi 6aa Sylb. 

(Tcrcu L, sed superscnpto 17. koi oaa napadoOifaem L. 816 CLEMENTIS [Lib. IV. 

audepT^w TroarroKpaTopucfj^ eTnSel^oun^a^ irpoUi/cu &' «w- 
Tciv eip/jL^ hvvaxrOai kcu airaxrais ePT^vdeu tous^ oupeawu^ 
eva SeiKPVPOu Oeov kou Kvpiov TroarroKpdTopa tov 8ia uopjov 
Kou 7rpo<f)7p'&Vj irpos Se kou tov fjjoucapiov cuayyeAibu 204 8. 
5 yvrja-uos K€Kqpvypjevov. ttoXXou Se ripa$ au irpos tovs 
erepoSo^ovs avTippqaw eKbe^^pvTou ireipoaiuvovs ra t€ vtt 
avT&v wpoKOfu^op^va eyypoupco^ huxXveaOou mlBeLv rc 
avTOvs Kou oKOVTaSf 8i avT&v iXey^ovTas t&v ypouf^&v» 
3. TeXeuoOeurrjs Toiwv ttjs TrpoOeaeoas rjfjuv aTrdoTfs 

10 cV 0I9, iav OeXrjarrj to Trvev/JUt^ VTrofwrnuun irfios rrjv 
KaTeneiyovaoLV i^vTrrjperovfUvoi xpelav—^oXXrj yap rj t&v 5 
rrpoXeyeaOou o(f>€iXofJuevG)V ttjs dXrjdeias dvdyKrj — ^ t6t€ 
8rj TTjv T^ ovTi yvaxrTUcrjv (f>vaioXoyuiv fjJrLfJuev tol fwcpd 
iTfio T&v fJLEydXoDV fJunj6€VT€9 fivarrjpuovj w$ firjSev ifi' 

iSrroSoDv tq dela ovtods l€po(f>avTla ytveadou irpoKeKaBap^ 
fjuevoDV Kou rrpoBuiTenrrroDfJijivoDV t&v 7rpourToprj0^vou kou 
TrpaTrapahodrjvou 8e6vTa>v. rj yovv Kard tov Trj^ dXrjffeux^ 
Kavova yvaxrTucrjs irapojboaeoDS (f^vaioXoyia, fJLoXXov Se 
erroTTTeia^ iK tov ir€p\ Koa-fJuoyovia$ rjprrjrou Xoyov, ivOivSe 10 

20 dvafiouvovaa irrl to deoXoyucov €1809. o0€v elKorco^ rfjv 
dpy^v TTjs wapaj86a€a>9 diro ttjs rrpocf^rfrevOeiarjs rroirjao^ 
fjueOa y€V€a€a)$ iv fjuipei kou rd twv erepo^o^cov irapaTiBi^ 
fjuevoi Kou d)s^ olov T€ rjpjiv 8uiXv€a0ou mipa>fjuEvoi. dXXd 
ydp To fjuev yeypdyl/erou, ^v Oeos y€ idiXrj kou ottod^ dv 

25 ifnrverj^ vvvt 8€ eni to rrpoKeifJuevov fJueriTiov kou tov rjOucov 
dTroirXrjfxoreov Xoyov. 

2. Koi &ira<rais Heinsius. Koi om. cum Herveto. npoKtyofuptip o^c- 

L. \t<r6ai L. 

12. irpoKty^aOm 6<f>€iKofi€vmp Sylh, 13. furifitp Sylb. fUrtifup L. C. II. 8. 3—5.] STROMATUM. 817 

KE*. B. 

4. '^Earo) Se rjfup ra vjro/iPi^/JuxTa, cor noWaxis €?- 666 F. 
16 TTOfJuevj Sia row av^Srfv air^ifxos ivTvyyavovras TrouciXaj 

(09 auro TTov rovpo/ia (fyrjo-i SveoTpcofJueva aTT aXXov €£s* 
oXAo avve-^^es fJi^novra, kcu erepov fjulv n Kara rov elpfjLOP s 
T&v Xoycov firfvvovTaj ivSeucvvfJLeva Se aWo ti. ^ "j^pwov 
yap ol hi^fuvoi* (fyqa\v ^HpoKXeiTOf * yfjv iroW^v opva^ 
aoxHTi KOLi €vpiaKovai oXiyovj oi Se rov xpiHrov 6vra>9 
yevov^ ro avyyevh fieraXXevovre^ evprjaovai ro iroXv 
iv oXiy^' evprjaei yap rov avvriaovra eva 17 ypajcfni. 10 
avXXafjifiavovai pkv odv irpo^ re avdfjunjatv irpos re 
20 efjLtf^axrtv aXrjOela^ r^ ot^ t€ ^ijreiv fjuera Xoyov oi r&v 
imofivrifJLarwv aTpcofJLOTeh. Sel 8e kou rjfJLa^ rovroi? Trpoo''' 
eKTTOvelv Kou Trpoaeif^evpia-Keiv erepa^ errel kou roi9 oSov 
arriovaiv fjv ovk uraaiv apKei rrjv ^povaav vTroarjfirjvou 15 

fJl^VOV. 

5. HaSiareov Se ro fjuera rovro rjSrj kou rrjv Xovjrrfv 
eavroh e^vprfreovy warrep (f^aal kou SovX^ rivl xpcofjuEv^ 
wore ri av rrocciv rov Seairorrfv apeaouro aveirreiv rrjv 
Ht/OioLV, ^evfnjaei9 eav ^rfrrfarjs.^ \aXe7r0v odv T<p ovri^o 
CD9 eoucev XolvOovov kolXov e^vpeiv, errel ^rrj^ aperfj^ 
iSfms* rrpoKetTOUj 

25 iMucpos hi KoX Sf)$ios otfios Is oMiv 

Koi rprfxy^ ro isfmrov iniiiv V els lucpov ticrirai, 

pftiMyf Hf Veira rsikeif \aXerrq rrep iovaa. 25 

"oTCu^" yap rip ovrt ^^kou redXtfifievrj rj 6S09** Kvpiov, 
Kou ^^tojOT&v eartv rj ffourtXeia rov tfcoO" o^ci^ ^^^rjrei* 

2.^EaT«] loToi Sylb. odoret Aff. p. 15, 51. (42. Ghiisf.) 
ib. ^fiuf Heryetus. v/uv L. 8. fvpcVjcovo-il tvpiatmwrw L. 

3. Mhtfif Sylb. avaShfpf L. 23. paxpbt — 1 Hesiod. Op. 290. 

7. 'HpdicXciroff] Etiam apud The- 26. Matth. vii. 7, 14. xi. 12. S18 CLEMENTIS [LiB. IV. lO 666 P. ^T/ai " Kcu evprjmc^j* ttj^ fiaaiXuc^s ovtods €)(6fJuevos' aSau 
Kcu iirj wapeKrpexcDU. 

6. EiKOTW o5p ttoXv to yovtfiov iv oXiy(f ampfjuxrmv 
efiir€pve)(opjEV(ov rgSe rp Trpayfjuxreia hoyfioTtov^ &aTrep t6 

6 " irafiporravov tov aypovy^ (jyrjorlv rj ypacfyi^. y koi ttjv 
ejnyfKuf>fjv Kvpiav expvtnv oi t&v uirofunifmTtov orpiM^ 30 
fjuvrels aTe\v&s Kora ttjv TroKaiav eKeivrjv oarqvOurfJulmjM^ 
7rfHxr(f>opav, rrepl ^9 6 ^o(f>OKXrJ9 ypaxf^ei 

liv fiiv yap olbs fjLoXXhsj fjv d* djiviKw 
cnroi^dif T€ Koi pa^ cS TeOrjcravpuriJLivrjf 
Ivfjv bi irayKipireia o*i;/xftiy^9 dKals 
XlirSs T ikatas Kal rb rroiKikdTaTov 
(avOfjs pLeki<T(rri9 KrfpiTrkaaTOv Spyavov, 

7. AvriKa ol (rrpoDfmrels rifJuS>v^ Kara rov ye(opy6v 
isTifJUiKXeovs Tov K(ofUKOVf avKj eXouov, uryojbasj pueXi 35 

7rp(xro8evov(ri, KoBarrep eK 7rafi(f>6f)ov xoDpiov. 81 rjv 
evKafrrriav ejn(f>epeL 

av fjiv €lp€<n(ivriv, ov yempyCav k4y€ts, 
€7n(f>a)veLV yap ei(o0e(rav *A0rjvouoi 

elp€<Tuivri avKa (f>ip€i xol rrCovas iprovs 
Kol p,4ki iv KOT^fkii Kol IkoMov iLpa\lnj<TaxrOai. 20 5. Job. V. 25. 

8. 2o<t)OKkrjs] FragnL 464. ed. 
Oxon. Versus ex Polyido sumtos 
esse testis est Porphyrius De abs- 
tin. 2, 19. 

9. d* dftircXwv] d^ dforikov ap. Por- 
phyr. : unde di Kdfnrekov Brunck- 
ius. Aut hoc verum aut di xdfi- 
iTfknyf quod Sylb. posuit. 

10. ed TtBrfcravpurfJxvrj] i v TeSrja mf - 
purfMMvtf Casaubouus ad Strabon. i. 
p. 12. 

I i.nxryiedpfrcca^frayKeipfria L: quod 
si retineatur, in fine versuB ponen- 
dum erit cum Sylburgio. 

frayjcapfrcia] Haec forma resti- 
tuta etiam Euripidi infra 5. p. 688. ubi codex pariter froyieapfFui. 
ib. okcus Brunckius. Skais L. 

12. tkaias (quod Sophocles iXiias 
scripserat) ex Porphyrio. ikalau L. 

13. (av^r] ^ov&Tfs Porphyriua. 
^ovBov Schol. Eurip. Phoen. 113. 

20. €lp€<n&vrj\ De hoc voc. vide 
Schol. Arist. Pl. 1055. Eq. 725. et 
grammaticos inThesauro indicatofi. 

21. fukl cV K<mikQ\ fUktTOS KOTV^ 

krfv Etym. M. p. 303, 27. et Eu- 
stath. p. 1283, II. 

ib. diHi^aav&ai] Sic etiam ap. 
Plut. in Yita Thesei a 22. (libria 
nonnullis dveyfnfa-atrOtu vel ofro^nT- 
<r<ur6<u praebentibus) et 8ch6l. Eq. 
725. dfro^o-ao^ schol. Plut. 1055. C. III. s. 6—8.] STROMATUM. 319 XPV Toivw TroXXoKis w iv rols irXoKovois SioureiovTas 
Kou avapparTOvvras Tr)v woXvfuytav r&v air^pfmronv rov 
TTvpbv iKXeyetv. KE*. r. 

8. OI TToAAot Se rfj r&v y^ifnovtov KaraaTocrei o/JLoiav 5 
40 exovm T7)v Siojdecriv aveSf^aarov re kou aXoyurrov. ttoAX* 
aTTurrla SeSpoucev ayajda^ wioTts kolkol. o re ^^iriyapfios 
^^ fiefivour aTrtaretv'** (fjTjalv ^apOpa ravra rSv (f>pev€iv. 
avriKa ro fuv oariaTetv ry akqdeia ddvarov (f>epetj g)s 
To Triarevetv ^o^Vy efiiraXiv 8e ro irtarevetv rqJ yjrevSet^ 10 
aTTurreiv Se ry aXrjOeia eh aTrdXetav imo^rvpet. 6 avros 
Xoyos hri re eyKpareias kou oKfxwias. eyKfxxreveadou 
fjuev yap ayaffoepyias KOKias ^pyovy air€)(ea6(u 8e aSucias 
45 aayrrjpias dpyrf, y fiot SoKet ro adfifiarov St dnroyrjs 
KOLK&v eyKpdretav aivia(rea0ou kou ri wot e^rrtv ^ Sta' 15 
0€p€t OijpioDV avOpoyjTOS. rovrov re aS ot rov Oeov 
ayyeXoi ao^drrepof ^^ i^XdrTOoaas avrov*^ (frrj(rL fifxzxy 
Tt wap dyyeXovs' ov ydp eni rov Kvpiov eKSe)(ovTou rrfv 
ypa(f>^v — Kairot KdKetvos adpKa e^pev — , eiri Se rov 
reXeiov kou yvayartKov r^ XP^^V '^^ '^V ^*^^^f*«^* eAar^ ^o 
Tovfievov irapd rovs dyyeXovs. ovkovv aXXo rt ao(f>iav et Etym. M. S. y. Eipf<rii»yi;. «n- 
Kprifraa6ai ap. Eustathium p. 1 389. 
quod pro imxpifrauBai glossemate 
Bcriptum esse videbatur Sylburgio. 

1. TrXoniyois] De hoc vocabulo, 
interdum in ir\6xajfov vel fr\6Kaiuw 
corrupto, dictum in Thesauro vol. 
6. p. 1236. 

2. r«y air€pii6r»p Ll t&p om. Y. 
6. iroXX' Sylb. iroXXA L. 
flroXXA] L^ndum yidetur, 

irdXX* awurria 
didpatup ayaBcL^ iroXX^ l^ aZ nUmg 

SYLB. 7. *Emxapfiot] Epicharmi versus 

fuit, m(f>9 Ka\ fupvaa* dirioTCiv, SpBpa 
rovra top <l>ptv&v, ab Dione Chrys. 
74. p. 636. Stobaeo Flor. 3, 97. 
aliisque citatus, quos indicat Kru- 
seman. ad Epidi. p. 87. 

8. fUfuno'* — rap ex Dioue ChryB. 

fufmuro—r&p L. 

14. S fUM Sylb. 4^ fUM L hic et 
infra. 

ib. awo^t Sylb. dnvdoxff L* 

17. Psidm. viii. 5. 

21. oifKovp PotteruB. otfnovp L, 


820 CLEMENTIS [Lib. IV. 

irapa rrjv hruTTfjfiriv Acyo), eini firj Sia(f>€pei ^anj ^oy^s*, 
Koivov yap ry Jcree ry Ovrjry, ToxrreoTi r^ avOpmrcd 50 
irplos ro adavacla^ Kan]^ia)/JL€vov ro ^y, e^tv 6€(opia$ tc 
#cai iyKparelas darepov Siaxf^ipovros. 
5 9. ^Ht fiol 80KH Kcu Htjdayopa^ aotf^ov pjev elvai rov 
deov Xeytov fwvov, errei kou 6 aTroaroXos €v r^ irpa^ 
*^(opmov9 eirujToXy ypdij^et ^eis wraKoqv wiot€w eh 
iravra ra eOvrj yvKopiaOevros fwv^p aocfyp Oe^ Bia ^lrjaov 206 8. 
Kpurrovj eavrov oe oui (piAuiv rrjv irpo^ rov ueov 

10 (l>i\6(r(Kf>ov. " SieXeyertf* yovv " Maiwct" (f^r/^rlv **6 0eo9 
0)9 (f>iXo9 (f>iX(p** ro fJLev odv aXrjde^ r<p Oe^ aa(f>e9 
avTUca rrjv aXrjOeuiv yevvSj 6 yv(0(rruco9 Se aXr/Oeia^ 
epa. '* uft (prf^n ^ rrpos rov fivpfirjKotj (o oKvrjpe, kou 
fjLeXirrrj^ yevov fJuoBrjrrjSy* 6 ^oXopuS>v Xeyer el yap 

^SeKaaTov rrjs otKeias (f>vae(os epyov ev kou fioiof bpuoicos ^ 
Kou tmrov kolL kvvoSj ri av (f>rjaoufjuev rov avOpdrjrov ro 
epyov ro oiKelov\, eoiKev 5' oI/ligu, Kevravp^, QerroiXuc^ 
rrXourfJuirif eK AoyticoO kou aXoyov crvyKeifuvos yjrv^fis 
Kou a(OfJuaroSy aXXa ro fjuev a&fM yrjv re epyd^erou kou 

2o(r7revSet eis yfjv, rerarou Se rj yjfvx^ 'irpios rov Oeov, rj 
ye 8ia (f>iXo(ro(f>ias rrjs aXrjOovs rrouSevofievrj rrpos rovs 
avoD (nrevSei (rvyyeveis a7ro(rrpa(f)eura roiv rov a^fjuaras 
einOvfJU&v, rrpos re ravrous rrovov re kou (f>6fioVf Kairoi 
rrpos ayaBov kou rrjv vrrofiovrfv kou rov (f>6fiov eSei^afJuev. 10 

25 ei yap " Sia vopuov erriyvoDais oLfJuaprriaSy* coy ol icara- 
rpe)(pvres rov voyuov (f>am kou ^^ aypL vopuov ofjuaprria rjv 
ev Koafjucp^ aXXa ^xayph vopuov afjuaprria veKpa* dvra" 
Sofjuev avrdis» orav ydp d^Xrjs ro ouru>v rov (f>6fiov I. {wfj L in marg. habet a m. 13. Proverb. vi. 6, 8. 
recentiore. 14. SoXofittvl troKofxi^p L. 

7. Bom. xyi. 26, 27. 25. Bom. iii. 20. 

10. Exod. xzxiiL 11. 26. Ibid. y. 13. C. III. 8. 9— II.] STROMATUM. 821 

TTjv ofjuifJTiap, axfmXiEs rov <f>6fioPj Trpo^ £* eri KoXmriv^ 
crrav air^ ro 7r€(f>vK09 hriOviJueip' ^Sucalto yap ov icetrai 66 8 F. 
1'Oftos'" rj ypojcfyi^ (fyrjatv. 

lO. KoA^f odv ^HpdKXeiTo^ ^^SiKrjf ovopa^^ (pfqaw 
** ovK av ySeaaVf ei Tavra firj rjVy^ ^(oKpaTrjs 8e vopLOV 5 

iS €V€Ka aya6S>v ovk av y€V€(r0cu. aXX ovSe tovto eyvoiHrav 
oi KaTqyopot &$ 6 arro^TToXos (frriaiv ori ** 6 ayarr&v tov 
TrXr/^riov kolkov ovk ipyd^ertu' to yap ov (f>ov€V(r€i9j ov 
/wv)(€V(r€i^j ov KX€\jr€i9f Kai €l tis €T€pa ivToXrj iv TovT(f 
ti6v(p avaK€(f)aX(uovT(u r^ X6y(p r^ " ayanrfi(r€L9 tov TrXrf^ lo 
(rlov aov w (TeavTOv^ Taxnrji ttov " aya7rrj(r€Ls KvpLOV tov 
0€6v (rov* (fyrjoLV " i^ oXrj^ KapSlas (rov, Kal ayoarr](r€L9 tov 
irXriaiov (rov coy «awoy." €i Sf/ ^o tov rrXriaiov dyanr&v 

20 Kaxbv ovK ipyd^ax KauL ^ Traaa ivToXr/ iv TOVT(p avax€^ 
(fxiXouovTOU T^ dyanrdtv tov rrXriaioVy* ai tov (f>6fiov hrap^ 15 
tS>(T(u ivToXal dydmjVy ov /luros KorourKevd^ov^rLV. 

I I . OvKOVV TOV ^6fi0V y€VVlJTLK09 6 v6fl09. " GKJTC 
6 v6fJL09 dyL09* KOU T^ OVTi ^ TrV€VpuaTLK6s* €(rTL KaTOL TOV 

dnr6(rToXov. &? 5^, ©y €OLK€y rffv y€ tov acifmTos (f>v(rLv 
KOLL T^v Trj^ V^J^y owriav iroXvirpaypjovff(raLVTa9 to €#ca- ao 
Tepov T€Xos K(rraXafii(rdou Koi firf tov Odvarov fjy€ur0ai 
Kouc6v' "orc ydp SovX(h rfT€ Trjs dfJLaprias^** (f>rfcriv o 
2idir6(rToXosj '^ iX€v0€poL rfr€ rp Sucauxrvvrf. riva oiv 
KapTTOV €?x«"€ t6t€ i(ff 0I9 vvv hrauTj^vv^^r^^ \ ro ydp 

T€X09 iK€ivG}V 0dvaTO9y VVV Sc iX€V0€f)Oi)0€VT€9 OTTO Trj^ 25 

dfJLapTia^, SovXod6€vt€^ Se r^ 0€fp €\€r€ rov Kapjrov vfju&v 
€tf dyuuTfwVy ro Sk riXo^ ^o^v (u(ovlov rd ydp a>^(ovui 

1. A^Tktt L. a^iXc V. 13. Lue. x. 27. Matth. xxiL 37, 
ib. wpU d* Sylb. vroX^ d* L. 39- 

2. Tim. I i. o. '7* ^'^'"^ Sylb. o6kow woBos L. 

5. Sd€fra,] T^urop HocscheliuB. I^ ^T^***.! ^' 'y""^ ^- 

l 'L ... ^ ib. Rom. vu. 12, 14. 

7. Rom. xiiL 8, 10, 9. 22^ H^i^^ y^ 3^33 

1 1. wr o-favr^] wravrbp L. 27. o^pta L in margine habet. 

VOL. II. Y 822 CLEMENTIS [Lib. IV. 

r^9 afmfyria^ OavaTOSj ro Se xdpia/M rov Oeov ^anj 
aicovu>9 €V l^puTT^ *lrj(rov r^ Kvplcp iJ/luSi//* 

12. Kiu8vv€v€i Toivvv SeS^Lxdai OdvaTO^ pkv eivai 17 
iv atDfjuvn koivodvuz ttj^ V^i^? apjapmjTuajs oikrqsy ^cw/ 
5 Sc 6 yfopurpjos TTJs^ apjaprlas. iroXXoi Se oi €V ^froai 30 
yapaKes koli Tdxj>poi ttj^ ejriffvfjua^y ra re opyrjs kcu &v/ju}v 
fidpajffpaj a SuiTnjSav avdyKrj kou wcurav anro^vyeiv ttju 
t&v anfiovXciv avaa-K€v^v tov /ir/Kert " Si iamrpov* Trji^ 
yvaKTiv Tov 6eov KaTo^pjevov 

'® fiiuav yip t iipiTTJs ivoaCwrcu evpioira Zcfts 

iiviposj cSr* 6v [jnv Karh boiiKLov TJpMp tXjioi. 

*^dOVAOV9 0€ TOVS^ "i;7ro a/JUXprUlV KOLL TOUS OL/JLOpTUUS' 

ireir/xz/ievovs*^ tovs ({^iXtjSovovs kou ^iXoaay/JuiTOvs oiSev 35 
^ yp^^V' "f^^ OrfpLa /JuaXXov r/ avOpmrovSf tovs rrap" 

15 o/iouo6evTas tois KTr/veai OrjXv/Juiveis tmrovs eiri tols Toii/ 
rrXr/aiov ype/jueri^oirras' ovos vfi/MXTTrjs 6 oKoXourTOS, Xvkos^ 
aypios 6 irXeoveKTLKosy kou o(f>Ls 6 aTrarecoi/. 6 Toivvv tou 
aw/juLTos diro ttjs ^vyr/s }((opuTpjbs 6 irap oXov tov fiiov 
/jueXerco/Juevos r^ (f>LXo(ro(f>(p 7rf>o$v/iiav KaTourK€va^€L yvco" 

20 oTLKrjv evKoXcos Svvourdou (f>ef>eLv tov ttjs (f>v(r€(os Odvarov 
SuiXv^nv ovTa twv rrpos to (rci/JLa ttjs ^t^ff bea/juoiv 
" e/Lo\ ydp Koa/ios ioTavpoyraLy Kaya) r^ Koapup^ ^^Y^h ^^ 
fiici Se rj8r/ iv (rapKL odv " g>9 iv ovpav^ rroXLTevo/Juevos** 

KE*. A. 

ag 13. "Odev €lk6tg>s KaXov/Juevos 6 yvGXTTLKos vnoLKoveL 
paSioDS Kal r^ to (r(o/JuiTu>v outovvtl (f>ef>a>v TrfXHrSiSoixrL 

8. Cor. I xiii. 1 2. (ovra^ L, ut supra aliquoties. 
10. ^/itcrv — ] Hom. Od. 17, 322. 17. Psalm. xlviiL 12, 20. Je- 

12. Hom. vi. 17, 20. iii. 9. vii. rem. v. 8 sq. 
14* 22. Calat yi. 14. 

16. xpcficrc^ovrar Sylb. xP<>¥^''~ 23. Philipp. ii. 20. €. IV. 8. 12—14] STROMATUM. 328 

Kal Tot iroBrj wpocaroSvofJuepo^ rou aapKtov ravra ovx 
vfipi^tov Tov mtpa^ovray iraiJbevtov Sc, o7/ligu, icat iXeyxcov 

i( O&79 TLlirjS KCit otoV fi17IC€09 SX^OVj 

<o9 (fyrjaLv ^E/imSoKXrj^, cS5c Xonrov fjuera Ovrjrwv ava- 
45 aTpe(per(u. OVT09 G)S aXqO&^ fiapTvpeL avr^ fuv to €ivai 5 

TTUTT^ yirq&tcp TTfioS TOV 0€OVy T^ mtpd^OVTL S€ fJUlTlJV 

i^XoDKevoA Tov Si ayaTnj^ TriaTov, r^ 5* ad Kvpl(p Trjv 
€v0€ov irpos TTjv SihaxrKaXiav Treiffo), ^9 ovk aTroarrjaeTai 
OavaTOv ^oficpj val fi^v kou tov KrjpvyfJLaT09 Tr/v oAiJ- 
0€iav avfjifiefiaioi €py<py SvvaTov hvojl Seucvw tov rrpos ov 10 
airevSet 0eov. ^avfjLourous av Tr/v ayaTrrjv avTov, fjv ivap" 
yS>9 Bt8axTK€t €V)(aptaT0i)9 ivovfuvo^ rrpo? to avyyevc^, ov 
firjv olXXol kou t^ Ttfiu^ oufJUiTL T0V9 oeiriarov^ Svcramoiv. 
50 14. OvT09 odv (f>6fi^ TO apveur^ou \piaTov Slol rrjv 
ivToXrjv iKKXiv€Lj tva Srj (f>6l3^ fidprv^ yevr/TOU. ov firjv 15 
ov8€ iXrriSL 8oDp€&v rfTOLfjuicrfJLevcov irLTrpdaKcov ttjv wicrrLV' 
ayarrri Si irpos tov KvpLov ocrfJLevicrTaTa TOvSe tov fiiov 
aTroXv0rja€TOLLy xdptv ura)^ Koi r^ rrjv outlolv 7rapaxr)(p' 
20e B.fjL€vcp TrJ9 iv0€v8€ i^oSov KOL T^ TTfv hrtfiovXrfv Texya' 

crafjuevcp iyvcoKCjy^ rrpoipaxrtv €vXoyov Xol^odv, rjv ovk avTO^ 20 
7rap€cr)(€Vj iavrov irrtS^t^ou 09 icrrif r^ fju€v 8l vrropLov^fy 
8l dydrrrjs 8e '(vpicpj 8l ^y dv€8€iKWT0 r^ Kvpicp kou rrpo 670 P. 
TTjs y€V€cr€ODs rrjv rrpooup€crLV tov fJuapTvpffcravTOs €186tl. 
€v0aparjcras Toivvv irpos (f>iXov tov KvpLOv^ vrrlp oh kou 
TO (roDfjua iKODv i7rv8i8oDK€Vy irpos 8€ kou ttjv ^t^x^^' ^^ ol2^ 
5 ^LKacrTou rrpoa€86KrjcraVy tprj^eraiy ^^ cf>iX€ KaxriyvijT€^^ TTOLrj'- 

3. <Hov] Vera scriptura est 8^- redigere sunt conati, ut Tidere 
onv, servata apud Stobaeum Flor. licet apud MuUachium ad Fragm. 
40, 5. in excerpto ex Plutarchi Philos. vol. i. p. z8. 

Mor. p. 607. apud quem libri 6<rov, 5. ovrf L. avr^ V. 

4. Xo«r6i^ Potterus. Xnriav L. 14. ^/3y rd] r6 ^^3^ Potteriis. 
Male alii verba &df — avcuTrpiifitrai, 26. <^iXc jraafyinTrc] Apud Ho- 
quae manifesto sunt Clementis, in merum locis pluribus. hexametri Empedoclei formam Y 2 824* CLEMENTIS [Lib. IV. 

Tucw^ y€ oKovaa^ Trpoy rov aarnjpo^ iJ/luSi^ Sia Trfv rov 
fiiov o/ioioTijra. avriKa reXeioHnv ro fiapTvpiop KoXovfiei^ 
ov\ OTi t4Xo9 tov fiiov 6 avOpcimos ekafiep a>9 ol Xoaroij 
aXX* OTi TeXeiov epyop ayaTnfs iueSei^aTO. kou oi TraXoioi 
5 Se T&v irap ''^XXr/ai t&v iv iroXipx^ icKoOavovTtov r^v 
TeXevT^v iwaivova-tVj ov to fiiaUos airoOvi^aKeiv av/jfiov- 

X€VOVT€^^ oAA* OTl 6 KaTOL TToXe/JLOV T^XeVTciv a&^ff TOV 

Oavuv aTrfjXXaLKTaL aTroTfiriOeh tov afofuiTOf Koi ov tt/W)- 
Kapxov Ty ^t^ ovSl KaTafiaXaKiarOehf oia mpi ras ^^ 
10 voaov9 TraaxoiHnv ol avOfxoTror aTraXXaTTOVTai yap ftj- 

XvK€v6fJUEV0t KOU IfUtpOfJUEVOi TOV ^V. 

1 5. Afa raSra ovhk KoBapav awoXvoxHrtv Tr/v ^^vy^Vy 
aXX ^(nrep fjLoXvfiSiSa^ tw hnOvfJLias fjucd* iavTtjs (f^efiO' 
fiivTfVy €i firi Tives^ tovt(ov iXXoyipLOi KaT aperr/v y€yo- 

15 vaxrtv. €uri &€ koI ot iv iroXifJup pjer hriBvfJLU&v anroOvff^ 
aKovatVf ovSev o^TOt Sta^f>ovT€s, €i kcu voatp KaT€fJuifMiU 
vovTO. €l Toiwv rj wpos 0€ov ofJLoXoyia fmprvpia iarly 
irajora 17 Koffapms TroXtTCvaafJuevrj ^i^ fjuer hrtyvmrew 15 
Tov 0€ov 77 Tats ivToXais ijraKrjKovta pjaprvs icrri kou fiitp 

20 Kou X6y<pj 07r(09 7roT€ tov a(ofjuzT09 mrcLXXaTTrjrxUj olov 
alpa TTjv rrioTtv ava tov fiiov mavTdj rrpio^ Si kcu ttjv 
€^oSov 7rp(Hr)(€ov(Ta. airriKa Kvpto? iv r^ €vayy€Xi(p 
(j^riaiv " 09 av KaTaX^iylrr) iraTipa rj firjvipa rf a&A^ouf " 

KOU TOL €^y, ^€V€K€V TOV €Vayy€XioV KOU TOV OVOfJUXTOT 

25/AOi;" pxjLKapt09 ovTodi, ov Trjv OTrXrjv ifjufxiivoov fuip^ 
Tvpiav^ oAAa ttjv yvoiXTttKriv^ coy icara tov Kou/ova toO 
€vayy€Xiov 7roXiT€V(rapjevo9 Sta ttjs 7r/)oy tov Kvptov ao 
ayaTrrjs' yvSxrtv yap (rrifjuaiv€t rj tov ovofJuaTos ^tSrjort^ 
Kou rj Tov €vayy€Xiov vorjat^y oAA' ov yjrtX^v vqv TrpWT'^ 

I. 7f Sylb. T# L. ^ Ottob. 

9. mra/ioXairiO^iff] KoraiiakojKiL-' 23. Matth, xix. 29. Marc. X. 

vB^^s L, ^ a m. recentiore. 29, 30. 

19. rais cWoXaiff] rht cWoX^r MS. C.rV. s. 15— 17.] STROMATUM. 8^6 

ijyopiap, anroXnr^iv fjuev yivos to Koafwcovj oTroXimiv Se 
ovaiav kou KTrjaiv Traaav Sia ro a7rpoawaj0cj9 fiiouv. 
fiT^TTjp yovv 7j naTph kou Tpo(f>09 aWrjyoparaj,, Trarc/xy 
& oi vofioi oi TToXiTiKoL a Srj vTrepoTrreov evxapiaTuys t^ 
fJupya\o(f>povi Sucaitp eveKev tov (f>iXov yeveaOai r^ Oe^ 5 

25 K€u TV)(Hv Twv &^ttSi/ fJUEp&v Tov ayidafiaTo^y KoJBamp 671 P. 
Ktu oi mrooToXoL ireirovqKaxnv. 

16. Eira 'H/ocMcA€troy fjulv (f>7iaiv ^aprji^aTOVS Oeo^ 
TtfM(n Kou avOpcoTroij^* kcu HXaTcov 4v t^ infiirT(^ ttj^ 
YloXmia^ ypaxf^et, " t&v 81 hrf imo6avovT(ov hn crrpaxevas 10 
of av evSoKCfn^aa^ TeXevTrjtrri^ ap ov Trp&rov fjuev (f>TJ' 
aofjuev Tov yptxrov yevov$ elvoUf 7ravTG>v ye fjLaXurra.** 
TO Se ypvaovv yevos Trpo^ Oe&v eort t&v #car ovpavov 
Kou TTJv OTrXavfj a(f>cupotv, ol fJudXurra ttjv rfyefioviav 
e\ovai TTJ^ KaT avOpolmovs 7tpovoia^. Tive^ Se Tciv cupe' 15 

Z^TiK&v Tov Kvplov TrapaKrfKooTes daefici^ dfia kou SeiXcif 
(f>iXo^a>ovai^ fjuaprrvpiav XeyovTe^ dXrfOri elvou ttjv tov 
ovTG)9 0VT09 yv&aiv Oeov^ tnrep kcu Tjfjueis ofwXoyovfuVy 
(f>ov&z 8e eJvou airrov eavTOv kou avdevnjv tov Sid OoLvdrov 
ofJLoXoyi^aoLVTaj kou oXAa TOiavTa SeiXia^ ao(f>iafJuaTa eis ^o 
fjueaov KOfjJj^ovai* 7rp!o9 ov9 eipTJaerou oTrdrav Koupos^ 
d^rairy' Sia(f>€povTou ydp rjfjuv 7rep\ dpyd^. 

ly. tilyofjjev Se kou rjfjuei^ tow emmjSi^avTas r^ 
6avdT(f^ eia\ ydp Tives ov\ rffjJrepoi fjuovov tov ovofjurro? 

35 Koivcovolf ot S^ avTow rrapaSiSovTes (nrevSovai rp tt/ws' 25 
Tov Srffjuovpyov d7r€)(j9eia oi dffXiOi OavaT&VTes. tovtov^ 
e^dyeiv eavTOw dfJuapTvpoi>s Xeyofjuev, kov Sqfioaia KoXd^ 
^(ovTou. ov ydp Tov \apaKTfipa adt^ovai tov fJuapTvpiov 
Tov maTOv tov ovtco9 Oeov firj yva^piaavTesy Oavdrcp Se 

4. ol v6fioi\ otMov6f»oi H. MS. rovvrc» L. 

23. iniwififftraifTas Sylb. cirftTi;- 27. KoXa^wvrai scripsi pro «eoXa- 

d^o-ayrar L. (oyroi. 
26. ^avoraoiTfr Potterus. ^ara- S26 CLEMENTIS [Lib.IV. 

iavTov^ hriSiSoacri k€p^, KoBmnp kcu oi r&v luSciif 
yvfJu/oiro^f^iaTou fmraitp nvpL «rcl 8* oi yl^vSa^yvfwi 
oStoi to (ToifJLa SiafidXXovaif p/aBercoaav tm k(u tj tov 
(rwfWTO^ evapfJUxrTia avfJifiaXXeTOU Ty Suipoia irpos ttjp 
5 ^v^vtap. 40 

1 8. A/ o €1/ r^ TpiTCf TTj^ IToAtmay 6 YiXaTtov em€Vy 
ov fJuaXuTTa emfiocipTou fjuaprvpa ttjv yivea-vv KaKi^ovray 
^' eirifuXeurOau awfmTOs Seiv ^i^x^ff €V€Ka apfuovvas^ 81 
oi I3u)vv T€ i(m kou 6p6m fiiovv KaTayyiWovTa ttjs 
10 aXrfielas to Kj^pvyfjua' Sia yap tov ^v kou ttjs vyv€ias 
672 P. o8ejovT€s €KfJUivddvofJL€v rrjv yvS>ai,v. ^ &€ ovSe to tvxop 
^po(r€X$€lv Sariv cly v^o^ av€v tov iv toIs ovayKaixKs 
Hvai Kou Si avT&v iravTa ttoveiv to. irpos Trjv yv&atp 
(rvvT€tvovTa, to €d ^v TovT(p TTcSy ovx axp€Tiov ; iv yovv 45 
^St^ ^V to €& ^rjv KaTop6ovT0Uf Kou €is i^Uf diSionjTOs 
7rapairifnr€Tai Sid aojfjuaros pjeXerqaas €v^oi)iav. KE<I>. E. 

19. Qav fjui^€iv Si a^iov kou t£>v ^todlk&v omvis (fxuri 
fiT/Sev rfjv ^vyrjv vtto tov adfJUiTos SuiT(0€(r0ou firpr^ rrpos 

ao KOLKLav VTTO TTJs voaov fir}T€ TTpos dpenjv viro ttjs vyi^iaSy 
dXX dfi(f>0T€pa TavTa Xiyov(riv dSui(f>opa ^lvou. koutoi 
Kou 'Io)/8 iyKpaT€ias wrepfioXy kou Trurr^oos vrr^poy^ rrivrjs 
fJL€v €#c wXov^rloVj arifJLOs S€ i^ ivSo^ov^ aiarypos S€ ix 
KOiXov Kou voa€p6s i^ vyi€ivov y€v6fJU€vos Tjfuv Ti i(rTiso 

25 rrapa^iyfjua dyaffov dvay^ypoLfifjuivos^ Svaoinr&v tov mipd'- 
aoLvra, €vXoyS>v tov TrXdaavTa, (f^ipoav ovtod tu SevT^pa 
0D9 Kou Ta 7rpoT€pa, SiZdaKODV €i fidXa toIs Tr^piaTaTiKcis 
arraaiv olov re €ivou kolXHs yjprjaOou tov yvoxrTucov. kou 
OTi y€ €iK6v€s TOL TTOLXoud KaTopOcopuaTa ^ls Ta -qfjucSaTrd 207 B, 

22. Job. i. C.V.8.I8— 21.] STEOMATUM. 827 

errcLPopdwfjuiTa €kk€ivt€u i/npcupmf 6 mrocrroXo^ ^ (oot€ 
row Sea/iow /lov^* (fyrfdi ^(f)av€pow iv X/iarr^ yeveardai 
iv oXtp T^ TrpaiTcopup kou tols Xovjroi9 Traxn kou tov9 
TrAetoms* r&v aSeXcf^civ iv Kvpicp ireiroiBcrras roh SeapxH^ 
fiov 7r€puraoT€p(09 . roXpBv d<f>6fi(09 rou \6yov rov 0€ov 5 
AoAeiy," iTrdl kou ra fiapTvpuz en-urrpo(fn]9 €OTt irapa' 

6 Sclyfmra ivSo^a)^ riyuurfi^va. " oaa yap t) yf>a(fyfj Xeyci 
U9 rrjv rjfjuerepav SiSaurKaXiav iypduf^T/j tva Sia rrj^ wo- 
fiovrjs KOi rij^ TrafxucXi^acoDy r&v ypauf^o^v rrfv iXiriSa 
€)(mfJUEv rrjs Tra/xxjcAiyo-ccos'." ^® 

50. EoeiC€ Se TTG)^ irapovoiffs aXyrjSovo^ rj yjnrx^ v€V€iv 
iaf avrfj^ kou rifjuov rjy^urdcu rrjv arroLXXay^v rfj^ Tra/o- 
ov(rrf9 oSvvrj^. afjueXei Kar €K€ivo Koupov Kal fwBrjfWToi>v 
fHxBvpju onrrjviKa kou ou aXXou airr)fjJXrivrou aperai. kolI 
ov SrjTTOV rrfv aperrjv avTrjv Trdcrx^iv (f>afJL€Vf ovSe yap 15 

10 i^oo-e? ^ OLperrjj 6 Se afi(f>olv fJuer^^ryrjKoos^ aperrj^ kou voaovj 
vrro rov Karerrciyovro? OXifieroUy kov firj KarafuyaXo^ 
<f>f>ovciv rvyrf, 6 firjSerrco rrjv €^iv rrj^ iyKf^areiay mpi" 
irotrjaafjjEvos i^ioTaTcu urov re €vpiaKercu r^ (f>€vy€iv ro 678 P. 
fi^ vwofJUHvau. a^ 

21. *0 8e avros Xoyo^ kou rr€f>i rr€viasy enii kou avrrj 
T&v avayKaia>v, rrj^ 0€G>pia9 \€ya> kou rrjs KoBapas ava" 
fjuaprrjaiasj arraaypXElv fiia^ercu r^v ^vyrjv rr€f>l rov9 
TTopitrfJuovs Siarpifi€iv ovayKOJ^ovtra rov firj oXov iavrov 
Si aydmjs dvar^B^uccra ry 0€^. &air€p €fnraXiv fj r€ 2^ 

'6 vyieui kou fj rciv hnrrjS^ia^v dj(f>0ovia iXevBipav kou dvefi'^ 
TToSiarov (f>vXdaa€i rfjv ^vyrjv kou ed ypfjaOai rols rrap' 
ovai yiyvdaKOvaav' ^^OXi^iv ydp^^ (fyrjalv 6 dnr6(rroXos 
^ry aapKi i^ovatv oi roiovroi, iyco Se vfJuS>v (f>€iSofJUUf 

I. Philipp. i. 13, 14. fxtlpm V. Delevi w. 

7. Rom. XV. 4. 27. Kal tZ] Tff¥ tZ Potterus. 

ao. iifi virofMiMu] fuf 8 (sic sine 28. Cor. 1 viL 28, 32, 35. 

accentu) vrrofulvM L. fuf ov vno- 8S8 CLEMENTIS [LiB. IV. 64X(o yap vfm^ afiepi/jvov^ ^lvai tt/oo^ to evtrxfliJLOi/ kcu 
evjrapeSpop r^ KvpUp airepunrdoTODf.** 

22« T^ovTCDV oiv ap6€KT€0P ov 8i avray aXXa Sia to 
a&putj Tj $€ Tov a(0fiaTO9 hnfu\€ui Sia ttjp ^\nr)^v Yivenu 
5€0* fjv 17 auaxf>opa. €V Tavrrj yap fuxB^ip avdyia) rov 
yvGxrTLKm 7roXiT€v6fi€vov Ta TrpoaTjKovTay in^l to y€ fjjj 20 
€Lvai TTjv rjSovTjv dyaffov &fwKoyrjfrai €K tov Kaxa^ €ivai 
Tiva^ T]8ova9> TOVT<p T^ \6y^ dvaxf>aiv€Tai to dyoBov 
KOKOV Kai To KOKov dya06v, ejr€iTa de €i Ttva^ lih^ 

ioalpovfi€6a t&v rj8ov&Vy Tivd^ 8€ (f>€vyofi€Vy ov irSura 
TjOovri aytwovy ofiouos 0€ kcu €7n todv aAyrjdovcDV o 
avro9 X6yo99 cov rdf fi€V v7rofi€vofi€Vj rd^ de tpevyofUEVj 
rf & aLf)€<ri9 kou (j^vyrj kut hrurTqfirfv yivercu* cwrre 
TTjv €7rurTrjfirjv €lv(u to dyoBov ov ttjv rj8ovrjVj 81 fjv 

iS€(rTLv oT€ Kou TTjv iroLav rjSovrjv aiprja6fi€0a. 25 

2g. AvriKa 6 fidpTVf rjSovrjv rfjv 8l iXrriSo^ 8ijd Trp 

7rapov(rrj9 dXyrj86vo9 aifXLTCU» €l 8€ Kard fi€v 8iyffca/ 17 

dXyrj8d}V vo€LT0Uy Kard rrjv ir6aiv 8€ rj 7j8ovrjy TroLrjTUC^ 

T7J9 rj8ovfjs fj dXyrj8d>v fj Trpovjrdp^oura yivercu* dyaOov 

20 & TTOLrjTLKOV TO KOLKOV OVK OV y€VOLTO' Ov8€T€pOV odv 

674 P. Kouc6v. 6 fi€v oiv ^Lfioi>vij8rq9y KaBdmp Kou * ApLtrror^Xrj^, ypd<t>€Ly 26 vyiaXvtiv ^iv ipKrrov ivbplf 

l€VT€pov ii (pvav KoXhv y€v4a0ai, 
rpirov h\ •nkovrtlv ddJAax. 22. dydpn Post ovdpl vel Cle- 
mens vel hbrarius omisit Bvar^^ 
quod servarunt Athenaeus 15. 
p. 694 E. et Stobaeus Flor. 103, 
9. qui hoc scolion Scleriae tribuit. 

Ab Clemente ipso omissum esse 
ez eo coUigi potest quod etiam 
apud Theodoretum deest, qui haec 
ex Clemcnte descripait serm. 11. De fine et judicio p. 63, 64. Al- 
ludit ad hoc scolion Plato Gorg. 
p. 451 E. ubi schol. integmm 
apposuit, et Leg. i. p. 631 C. ; 
2. p. 661 A. 

24. dc ^v^y] d* fv^ua L Cor- 

rectum ex Athenaeo, Stobaeo et 
Theodoreto. 

25. Tplrov\ t6 rpiW Atbenaeus. C.V. 8. aa— «40 STROMATUM. 829 

Kou 6 Meyapeus Ocoyvis 

3^ Xfih 'f^vbiv <l>€uyovTa ical €ls fiaOvK/jfrta vSurov 

^vnrtiv kol irerpiw, Ki6pV€, kot rjXipiTW. 

efiiraXiv Se * ApTKf^airrj^ 6 Keo/UKO^ 

6 UKovTos (<^<tI) vXiov O&Ttpov 5 

pKivovTas irapaXap(av rv^Aoirs troiei. 

2i^. AvTuca irpo^ r&v TroirjTciv Ti;0Aof cic yeper^^ 
KTipuTTerai* 

KaC ol y€(vaTo Kovpov ^s oifK ijKiKTopa €lb€v, 

(l>rjalp 6 XoAictdei;; Ev(f>opuov. koxov olv rjv to TralSevfi xo 

€h €ifavbp(av 
6 ttXovtos ivOpiiitouriv at r Syav Tpw^al^ 

35 iv ry *Ak€^dv8p(p 6 ^vpimSrj^ rren-oirjKev. eXpriTai y€ " i} 
Tr€via ao^piav ekaye 8ia to cruyycw/* a (f^iXoxpripjaTva 
81 ov ^Traprav fwvovy dXXa kou TrSurav ttoXiv €\(h op. 15 
ovKovv fwvov TovTO vo/juafia X€VK09 apyvpo^ rj ^v^ro^ 
i(mVy aXXd kou 1} dpeni fiporot^y ^^ (f^rjaiv 6 So^oicA^; . 

I. eioyns] y. 171. <pttuf fXaxtf annotarunt Zenobius 5, 

4. 'Avrx^in/ff] Apud Stobaeum 72. aliique paroemiographi. The- 
Floril. 93, 20. ocriti dictum d ntpla, HfA^^ayrt^ 

6 dc nXovroff TiiMSf KaOairtp larphf fu&va rhs nxvas iytiptt comparaTit 

KOK^s, SylburgiuB. 
ruffikovs Pktmvras napaKapȴ iray- ib. oi/yycWf] dvarvx*s Stobaeus. 

ras vouL ib. d if^tkoxpftiOTia — ] Oraculum 

5. Oanpov] Oaripov Sjlb. a multifl memoratum, quos indi- 

9. ijkiKropa cfiWy Sylb. fSWv cavit Potterus in annotatione. 
rfkiKropa L. Adde Diodor. in £xc. Vatic. p. 3. 

10. Euripidis ex Alexandro ver- ed. Mai, qui oraculum hoc Ly- 
Bus integriores apposuit Stobaeus curgo editum esse ait Ibi tkoi 
Flor. 97, 3. KaK6v ri |3ovXcv/a* (recte scriptum pro Sktl, quod est apud 
Clemens vcuJUvii) jjy 3ip ds cvoy- alios, quemadmodum cXot &» dixit 
hpiav etc. Clemens. Kecta scriptura ^cl est: 

14. 4 irci^a — dvcrrvxcr] Euripidis de quo dixit Cobetus in 'Ep^ 

ex Polyido sententia, quam inte- koyl^ vol. i. p. 447. 
griorem seryavit Stobaeus Flor. 15. fujyoy] /««{yiyy MS. Ottob. 
95» 7* vKavrtiSt ra d* clfXXa /z^ Micct 17. So^xX^r] Immo 'Evptmi^^ 

^vtnitKu' I iw r^ y^ Skp^ <l)avK6nfs cujus ex Oedipo versus integpros 

Zptari rtf, | ntvia di vof^iaaftKaxt ti^ attulit Stobaeus Flor. I^. 3. 
rh dwrrvxis. Proverbium ircWa «ro- 380 CLEMENTIS [Lib. IV. 

KE^. 5-. 

675 P. 2$. *0 (rayr^p rifmv b Syios kou iiri t&v TrvevfiariKoii^ 
Kou €7rl Toip cua0ijTciu tt/p irtvlav koL tov wXovtov k€u 
Ta TOVTOis ofioia era^v elTroov yap " pjajcapioi ol SeSuoy-' 
S fievoi €V€K€V Bucaxoavvqs*^ aa(f>&s rfpjas 8iSa(rK€i iv Traurrf 40 
mpiarwrei tov /JuzpTvpa ^fr^lv^ os iav Trroxoy ^ &a 
SucaKHTVvTjv pjaprvp^i SiKaioavvrjv aytxOov €ivou rjv rjya-' 
Tnja^Vy " Koiv mu^ kov Siyjr^ 8ia 8iKou(xrvvrjVy** pjaprrvpei 
8iK(uo(rvvrjv to apurrov Tvy\av€iv. 

<o 26. ^Opolcos 8€ Kou 6 kXouov kou 6 irevO&v 8ija 8ucaujo^ 
avvrjv pjapTvp€i r^ fi^XTurrco vopxp €ivai KaX^. ws oiv 
'^TOvs 8€8iayy/Jijevovs9** ovto) Sc kou tovs miv&vTas kolL 
Tovs SiyjrcovTas 8ia Sucouoavvrjv ^^ fjujucapiovs^* Xiy^i^ 6 tw 
yvrjaiov arroSe^opjepos rroBov ov ovSc Xiphs 8touc6}lrou 

15 taxva€V. Kotv ttjv Sucauoavvrjv avT^v Tr^ivmn fjuucdpioiy'^ 45 
^^ pjoucapioi 8€ Kou oi TTTCoxol €rre rrvevfjuiTi €it€ mpioiHrla 
8ia 8iKouoavvr)V 8rj\ov OTi. firj Ti oiv o^ oarX&s tov9 
rrevrp-aSf dXXa tovs iO^Xi^aavTas 8id Sucouoavvrjv tttg)- 
^ow y€V€a6ou tovtovs fjujucapi^€i tovs KaTafJutYoiXo^popri^ 

20 aavTas Toiv ivTavOa TifJLoiv eis rr^pirroirjaiv TdyoBov. 
oyuoUos 8€ Kou Tovs kolXovs to rfOos KOU TO awfjut 81 
dyv€iaLV y^vofjuivovs^ tovs t€ €vy€v€is kou iv^o^ovs, tovs 
8ia 8iKouo(rvvrfv €is vio0€alav iXr/XcucoTas kou 8id tovto 
" €iXri(f>6Tas i^ovalav T€Kva 0€ov y€V€adou Kau hrdvco 50 

25 o(f>€a)V Kou aKopnritov Tr€piiraT€iVy Kvpt€V€iv t€ kou ^oufjLovoDV 

KOU TTJS TOV dvTiK€ifJuivOV CTTfHlTids.^^ 

2,"J. Koi oXons rf KvpuucT] aaKTjais drrdy€i ttjv yj^v^^rjv 
Tov acofJUiTOs €ir)(api(rra}Sj €t y€ kou airrrj airrrjv KaTa 
fjuprdj0€aiv dTroarra. " 6 ydp ip&v vqv yjrvxrjv axrrov 208 8. 

4. Matth. V. 10. 24. Joann. i. 12. Luc. x. 19. 

8. Ibid. V. 6. 29. Joann. xii. 25. Matth. x. 

16. Ibid. V. 3. 39. C. VI. 8. 25—29.] STROMATUM. 881 

a7roA6j€i airr^Vf kou 6 arroXeaa^ evpfj^arei oarrqvy^ rjv 
/wpou TO eiTLKrjpov riiJuSiV i7nfid\G>/j£v rg tov deov a(f>0ap^ 
aia. OeXri/M 8e rov dcov eiriyvuHTLs rov Oeov^ ffris cori 
Koivcovia dxf^Oapaias. 6 roivvv einyivcMTKiov KaTa tov ttj^ 
peravoia^ Xoyov afiapTtoXjov r^v ylri/xo^ airoXemi avrrjv 5 
T7J9 afJLaprias ^f amaTraaraiy airoXeaa^ Sk evpfjaei Kard 
Sttiv wraKoqv ttjv dvaJ^fiaraxrav fiev rfi iriarei^ diroOa^ 
voikrav de r^ dfiapTia. rovr oiv iari to eijpav rqv 
^V)(rjv ro yv&vax iaurov. 

28. Ti)i' & p£Taarpo(f>qv rfjv «rt Ta deta oi fiev 10 
^TOHKol iK fierafioXijs^ 0a<rc yeviaOai fierafiaXovaris rrjs 
yln/yrjs cly ao(f>iavy HXdra>v Se rfjs yjrv^^TJs ini Ta dfieiva> 
rrepuiycyyriv Xafiovaris koL fJueTaarpo(f>qv €ic wKreptvfjs 
TIV09 fifjuepas. airriKa evXoyov i^aya>yqv r^ aTTovSaup 570 p. 
avYXfopovai kou oi <f>iX6ao(f>oi, et tls tov rrpdaaeiv airov 15 
ovr(09 njpqaeuv avr&v^ d>9 firfKen d7roXeXei(f>dou avT^ 

jo fxriSe iXrrida Trjs rrpd^ewj 6 8e iKfiiaadfievos Sucaarqs 
dpveiaOai tov fjyaTnjfievoVy SuXeyyeiv fUH SoKei tov (f>iXov 
T^ de^ Kai rov fifj. ivravOa ovSe avyKpuns eri diro- 
Xeirrerai Ti av ris kou fidXXov eXoiTOy dmiX^v dvOpto^ ao 
rrivriv ri rqv dydTrqv tov 6eov* Kai rrtos f] r&v kclk&v 
TTpd^etov dm^oyri fui(oais re kou afieais r&v. kclk&v evpi^ 
aKerau KaBaipovfJuevris r^r ivepyeias avTciv Sid rfjs drrpa' 
^iasj KOiL rovr earLy ^^ircoXriaov aov rd xmdp^ovra KOLt 
Sos 7rT0i>;)(OLfy Kou Sevpo dKoXovOet fWLj** rovTeariv tols vtto 25 

^Stov Kvpiov XeyofievoLs eirov. 

59. ^Y^rdpxpvra Se (f>aai TLves ovtov eLpqKevou rd iv 
^S V^^^XP dXXoTpLOLy Kou 7ra>s rols 7JrTa>xols ravTa Slou^' 
fierou ovK e\ovaLv eLTrelvy dXX* 6 deo9 ydp rrdvTa TrdaL 16. 0VT1AS n^p^cricv] ovrm irrtpff' 24. Matth. xix. 21. 

<r(««y Arcerius. 28. dKk&rpia Sylb. aXKorpt^ L. 

ib. avT&vj avTov HeinsiuB. 8S2 CLEMENTIS [Lib. IV. 

fiepl^ct KOT a^lau Succua^ ovtrrf^ rrj^ oiKOuofuay. Kora^ 
(f^poinjaa^ oiu, (fyrfclj r&v virap)(pvT<ov a 6 $€09 fiepl^ 
8ia TTjs (rfjs pjeyaLKeL&rqTOSy hrov rols vw ifwv Xe/ofuvot^ 
cnrevStov 7rp09 t^v tov TrvevfiaTOs avoSovy ovk oTroxg 
5 KaKciv fjuovov SucaMdei^j 7rpo9 Se kou t^ KvpiaKy TeXcuD^ 
deh evTTOua. avTUca tov Kovxfofuvov TcXeiay^ to, €k tov 20 
vofjuov TrfHHrrdyfJUiTa 7re7rXrjf)(OK€vou 8i7]Xeyj(€f firf tov 
TrXrjaLov aycarfjarcarraj €V€fyy€(riap Se ayaTrrj enayyiXXercu 
rj Kvpi€vov(ra tov (rafifiaTov Kor iwavdfiounv yvaHrrucQV. 

10 Seiv 8* oifjuu /A17T6 Sia (f)ofiov KoXda€(09 firjT^ Sui Tvua 
irrayyeXiav 5o<rcG)y, Si airro S€ to dyoBov rrp(Kr€Xr)Xv0€V(u 
T^ (royrrjpup X6y(p. 

30. Oi Tou)VTOi iK S€^iS)V urravTOu tov ayvdcrfjJXTO^j 
o\ Si Sva TTjs T&v (f)6afyroiv S6(r€(09 oiofjuevoi dvTUcaTaX" 

15 Xour(r€(rOou tol Trjs d(f)6ap(rvas iv ry tS)V Sv€iv dj8€X(f)Av 25 
rrafHxfioXy fjuadioi K€KXr)VT0Uj kolL firf tI y€ ivravOa ro 
^ Ka6* 6fJU)iOD(riv kou ci/coj/a" dvoucv7rr€ij tv ol fuv Kara 
TTjv 7rpo9 Tov (rooTTJpa 6fJU)uo(riv (rvfi^roXiTevoDVTCUy oi Se 
i^ evoDVVfJuov urrdfjbevoi Kard t^v tovtodv €uc6va. 860 

20 TOivvv icTTiv aTTO TTjs dXr/Oeia^ fjLvds pi^9 dfi(f)6iv v7roK€i-' 

677 P. f^vrj9y ouf)€a€OD9 S€ ovK ' urqsj fJuStXXov Sk Trj^ Kard ttjv 

€up€(riv 8ia<f)opds ovk urrjs. 8iaxf)€p€i 8*^ oifjuxiy ro KOTd 

fjufxrfmv iXiaOou tov Kard yvoHriv iXofievoVj d)9 to jrcTn;- 

pODfJuivOV KOU TO 7r€(f)0DTi(rfJUeV0V. (f)0D9 oSv TTJS KOTa TTJVy) 

25 ypoufjTjv ofJUHorrjTos 6 *laparjXf 6 de dXXo^ euccoVi Ti S^ 
fiovXerou rj tov Aa^dpov 7rapafioXrj T<p Kvpup ^rXovaiov 
Kou 7r€vrjT09 €iK6va Seucvvovaa ; r/ 81 " ovSd.9 SvvaTCU 
Sval SovX€V€iv Kvpioi^j 0€^ Kou fjxifuova;** rfjv (f^iXap^ 
yvpiav ovtod^ ovofJudaavTos tov Kvpiov. 

10. rcMi] rtyoff Sjlb. 0oiy postulat. rpla L. 

14. Luc. xy. II. 24. Luc. xvi. 19. 

15. Gbn. i. 26. 27. MattL vi. 24. Luc. xvi. 13. 
19. dvo Sylb., ut sequens dfi- C.VL s. 30—32.] STROMATUM. 838 

31. AvTiKa €19 rrjv KXrjaiu rov Searvov ol (piXoKn^'- 
liov€9 KXjjdevres ovk airavrwnVj ov Sta ro K&cnjada^y 
aXXa 8ia ro irpoairtxB&^ KeKrrjadai. ^^ai oXmreKe^ apa 
3S(f)a}X€ov9 €)(ov(n" rov^ apxfn tov fJueraXXevofiEvov kcu 
y€(opv)(ovfievov Siarplfiovra^ ttXovtov KOKorqdeLs avdp^" 5 
Trov9 Kou y7iY€V€i9 aX(J07r€Ka9 wpoa€L7r€v. &aavT(os kou eirl 
Tov 'HfKoSov ^^virayer€y €XiraT€ r^ aXam€Ki Tavrgy ISoVf 
€Kfi(iXX€o SoufJLovia Kou louT€i9 anroT€XS> (n^fiepov kou avpiov 
Kou Ty Tpvnj T^XeiovfJLou'" "Trereij/a yap ovpavov*^ tow 
ovpav^ T(ov aXXoDV opvioDV 8taK€KptfJi£vov9 KouOapow T(p 10 

OVTt T0V9 €^9 TTfV TOV OVpavLoV XoyOV yVWriV TmjTtKOW 

7rpo(r€ar€V. ov yap Sfj fjLovov- ttXovtov kou 80^9 kou 
^^ yafioVj aXXa kou 7r€vta9 np firj (f>€povri fivpiou (f>povTi8€9j 
Kou firjv ravra^ €v rg rrapafioXy rov rerpafjuepov^ (nropov 
'Qvi^ro Ta9 fJUEpifwa^y ^ro (TiripfM rov Aoyoi;" (fyfjora^^^ 
^^To €t9 oKovOa^*^ Kou (f>payfJU)V9 ^*7r€aov (rvfiTrvtyfjvou** 
VTT avriov kou fjtrj Kap7ro<f>ofnj(rou 8vvrj0rjvou. 

^Z* Ma^6cj^ oiv ovayKT} cnroi>9 €KourT(jp r&v rrpoo'^ 
irtTrrovTODV -^^pri^rTCOv d>9 8i €v^a>ia9 yvaxrTtKrj^ cly €^tv 
ai8iov avvourKrjBrjvou ^co^f • ^ €t8ov yap** (fyrj^rl " tov 20 
our^fir} vTr€pvy^ovfi£vov kou eiroupofjuevov a>9 tw K€8f>ov9 
Tov Atfidvov Kou rrapiriXdov^* X€y€i ij ypdxfyr/y ^ kou i8ov 
45 ovK rjvy Kou €^rJTrj(ra avrov kou ov^ €vp€Orj 6 Tonro9 avTOv. 
(f>vXoura€ OKaxuiv kou liSe evOvrrfraj on emv iyKara' 
XetfxfM av6p(07r(p €tprfvtK^** OVT09 8* av €trj o awiro- ^5 
KpiroD^ €^ oXrj9 Kap8ia9 7rt€rr€V(ov kou rrdayj ry V^i^ 
yaXrjvtoiv' " 6 yap Xou)9 6 €T€po9 T0t9 yeiX^at TtfJLay tj 8€ 
Kap8ia avTOV rroppoo arr^aTtv ostto Kvpiov** ^ ry arofjjxri 678 P. 

1. Matth. xxii. a. Luc. xiv. 16. 14. rtrpafupovsY. TrrpofupovsJj, 

2. MKrrja6<u PotteruB. icckX^o-Au 15. Matth. xiiL 4. Luc. yiiL 5. 
L. 20. Psakn. xxxvii 35-37. 

3. Matth. yiii. 20. Luc. ix. 58. 27. lesaL xxix. 13. 
7. Luc. xiii. 32. 28. Psakn. Ixii. 4. 
9. Matth. viiL 20. Luc. ix. 58. 384 CLEMENTIS [Lib. IV. 

avTciv evXoyovcif rp Se KapSia avrmv KarapSivrajL*^ 
riydTrrfaav avrov iv r^ aTO/JUXTi airr&v kou rg ykuHraij 
avrciv ixj/evaavro avrov. tj Se KapSia airrSiv ovk euffeta S^ 
pjET avToVj ovSe hnoTcoOrjarav iv rjj SuxffrJKri avTov** 
5 ^^. Aia TovTo "aXoAa Y^vrj0ijT(o rrdvTa ra y^iXrf tol 
hoXui^* kolL '^yX&a^a^av fjuEycLXoppvjfiovay row drrovras 
rrjv yXoKraav rffjuSiV pjeYakwovfiEVy ra x^^V VM^^ rrap 
rjfjuv ioTiy rif rjfju&v Kvpios iariv ; arro raXaxrroDpias ra>v 209 8 
TTTcox&v Kou rov arrevayfjLov r&v ireviqrtov vvv avajTrrj^ 

10 aofjuu, XeycL Kvpu)?, Orjaropuu iv aamjpupf rrappria-wurofjuu 
iv avT^r ranr€ivo(f>povovvr(ov ydp iariv 6 X/)40tot ovk 
€7r(UfH}fiev(ov eni ro rroifiviov avrcv. ^ firj OrjaavfHi^m* 
roivvv ** vfuv drj(ravpow «rl rrj^ yrj^y airov (rrj^ km 
fifHoat^ Gufxwi^ec kou KXeTrrcu Biopvaaovai kcu KXeirrovat. * 

15 Td\a fJUEv rovs (ptXoKTi^fWva^ 6v€tSi^(ov Xiyet 6 Kvpto^y 5 
rdya Se Koi tov9 arrXcis fJUEptfurrjrds re kou (f>povTurra9j 
rjSrj Se kou tow (ptX^HroofJMTov^, EfHOTEs ydp KOU v6a(H KOU 
oi (f>avX(H StaXoytafuii Stopv(nrovat rov XoyurfJLOv kou tov 
oXov dvdfHOTTOVj 6 Se t^ ovrt Orjaavpos rjfju&v evOa 17 

20 (nryyEveta rov vov ijrt To KOtvtovtKov rrj^ StKOuoavvrj^ 
TrafHJiSiSaHrtVy ifKJHiivoDV Seiv drroStSovou r^ avvrfBEia rrjf 
iraXouas dvaarfHHprj^ rd vir ourrrjs rjfJiiv rrEpucrrjdEvra Koii 
errl rov Oeov dvaTpe)(Etv eXeov ourovfiEvov?» 0^09 icrrt r^ 
ovrt ^^ fiaXXdvrtov fjiij TrotXouovfJbEvoVj* i(l>6Stov ^cjij^ diSioVy 10 

^S ^* drjaavpof dvEKXEtirro^ iv ovpav^j^ ort ^^iXE&v iXefja^o 
ov oiv eXjeg) (frrjat Kvpt09. 

34. Aiyovat Se ravra koll roh diXovat Std rrjv StKOuO" 
(rvvrjv TTTOox^vaoUy dKrjK^ourt ydp Std rrj^ ivroXrj^ art 

V 

2. Psalm. Iviii. 36 sq. 13. vfuv] iffuv L. ^^ Y. 

5. Ibid. xxxi. 18. xii. 3-5. 24. Luc. xii. 33. 

6. luydkopprfiJLmfal fieydkop^poya 25. Rom. iz. 15. Exod. xxxiii. 
LV. 19. 

12. Matth. vi. 19. C. VI. s. 33-^35.] STROMATUM. 886 

^7r\(XT€ia Kou evpvytopos 6S69 may^i ti^ r^u OTr^oXeuip 
iccu iroXXoi oi 8vep)(ppjevoi h£ aurrj^J* ov mpl aXXov 
Tiuo9y aXXa mpl axTcoTias kou (f>iXoywia9f (ptXoSo^la^y 
<l>iXap)^ia9 Kou t&v ofioimv SiaXeyerou Tr(x0&v* ^a(f>pov* 

' 6 y«/>> ovra)^ €(f)rjy ^' on rp vvktI TavTji mourovari aov ttjv S 
^fnjyrjVy a Se rjroifJUKra^ airrg rivi y^vrfrou^* kou ra /xev 
TTj^ ivToXrj^ cS& €)(€i KaTOL X€^iv ** <f>vXaxr(r€a6€ roivvv 
arro iraoTis rrX€ov€^iaSy on ovk iv r^ 7r€piaa€V€iv nvl ra 
vTrdp\ovTa €(mv rj ^(o^ avrov** " r/ yap axf^^XHTcu 
avOpoyjTOSj iav tov Kocrfiov oXov K^pSrjorrj, ttjv Se yf^vx^v 10 
avTov ^pMoOy ; rj ri S<o(r€i av6pmro9 avToXXayjm rrj^ 678 P. 
^^vyrj^ (xvTOv ;" ^ Sia tovto Aeyo), ji^ jjuepijivaT^ t^ '^h^ 
vpj&v r/ (f>dyrjT€y /xrjSc to (rcj/jui ri ir€pi^aXrjT€' rj yap 

^^^XJI tAc/o)!/ 6trri tij^ Tpo(f>ij9 kou to acopa tov ivSv^ 
pjuTosy Kou TToiXiv ^* oiS^v yap 6 rraTrjp vficov an XPvC^^ '5 
TOVTODV drravTODVy ^rp-^m Se rrp&Tov rrjv fiounX^uiv tcov 
ovpavcov Koii rrjv SucouoavvrjVy ravra ydp fieydXaf rd Si 
fjuKpa* Kou mpi Tov fiiov ravra ** irpoaT^drjaer^u vfuv** 

^^. ^Ap OVK dvTiKpvs Tov yvoixmKov fjuedemiv rjfjLa? 
7rapcuc€X€veTou fiiov, €py(p rc kou Xaycp ^rjT€iV rrjv dXrj- 20 
6€iav rrpOTp€7r€i; rrXovaiov Toiwv ov ttjv SoaiVy dXXd 
rrjv rrpooup€aiv X^ryi^erou 6 7rouS€va>v ttjv ^vyrjv \f>iaT69* 

25 Zaxxpuov ToivvVj ol Se MarOiav (f>ouriVy dp^dcr^Xdivrjv 
aKrjKOOTa tov Kvpiov KaTa^i(oaavT09 rrpios avrov yeveadouy 
" iSov rd rjfjjjorj t&v vrrapxovroov fjuxv SiSa>fU iXerjfJM" 25 
avvrjVj* (fxivoUj ^Kvpu€' kou €i nvos n iavKo^^dvrrjaa^ 
TerpaTrXovv diroSiScofu.** €(f> o5 kou 6 aoi/rrjp cvrrev " 6 
vio? Tov . dvOpcoTTov €X6d>v arjfji^pov ro drroXooXos eSp^v** 

I. Matth. viL 13. 13. tfwfrjr* V. ^dymM L. 

4. Luc. xii. 20. 15. Matth. vi. 32, 33. Lnc. xii. 

7. Ibid. xii. 15. 30» 31« 

9. Matth. xvi. 26. 25. Luo. xix. 8-10. 

1 2. Matth. vi. 3 1 . Luc. xii. 2 2, 2 3. 386 CLEMENTIS ^ [Lib. IV. 

iraXiv T€ ad OecuraifiEPo^ w to ya^o(f>uXaKiou tov fi€v 
irXovatov avaXoyfos rp Krrjaci jSejSAi/icora, t^i/ Se yr\pa» 
ypLSxov^ 8vo irXuov ^(fyrj ttjv yrjpav fiefiXrjKcvcu Traura^v* 
6 fuv yap anro tov mpuraevfjuxro^, ^ Se €K ttjs wne/wj- 3« 

6 a€a}9 avv€urqv€yK€V. 

S6. "On 81 iravTa eiri Trjv rralBevaiv Tfj? ^\nrxjh 
OLvriyay€Vj "/ioicapeoe" (fyrfalv ^^oi 7r/)a€t9, on avTCu icAi;- 
povofirjaovat ttjv yfjv.** rrpajds 84 ciatv oi ttjv aamurrov 
fJijayrjv ttjv iv t^ i|^vx5 9^OTanr€iravK0T€s Ovfwv kou oti- 

lo Ovfjuas Kcu T&v TOVTOts v7rofi€fi\rjfji€VG}V €i8&v. wpajHs Se 
Tovs KaTOL 7rpoaip€atVy ov kut ovdyKrjv ejr(uv€t. €ia\ yap 
irapa Kvpup koII fJuaOdi kou fwvou rrX€iov€s Kara avaXoylap 
fita>v ^os yap av 8€^rjTat*^ (fyrjal ^^ Trpo^fy^Trjv cly ovoput 
7rpo(f>rjTOV fjuadov Trpo(fyffrov Xrj^ferou, kou w op Si^rfrauZS 

'5 8tKawv €is ovofjut 8tKouov, fjuadov 8tKaiov XrjyfferoUy kou 09 
av 8€^rjTat €va t&v fjJxBrj^&v tovtodv t£v fwcp&v tov 
fjuurdov ovK aTroX€a€t.^* TraXiv t€ ad rw icar a^tav 
8uxxf>opas Tjfs aperrjSy €vy€V€t9 ofwtfias 8ta twv &pS>v rcSi^ 
ov\ ofwioDV Tov aptOfjLoVf rrpos 8€ kou tov €KaaTCD Tciv 

^^ipyarciv arro8o0€VTO9 taov fJuaOov^ TovrwTt ttjs aajrrrj^ 
piasj rjv TO 8rjvdptov alviaaeroUy to err urrjs 8tKouov 
fju€prjwK€v 8ta T&v Kotra tos aKaTOiXXrjXovs Spas ipya" 
aafJL€va)v. 

37. ^^frydaovTou plv oSv Kara tols fwvas tos ava^A^ 

*5 Aoyow &v Karrj^tfoOrjaav y€pcov (rvv€fyyovs ttjs appfprov 
oiKovofjuas Kou X^tTovpyias. ^^ot 8€ 8^ av 86^cixn ^ta-^ I. Luc. zxi. I. Marc. xii. 13. Matth. x. 41, 42. 
41. 21. Ibid. XX. I, 2. 

4. cV] air6 L, 8ed ^k m marg. 26. o! di l^ — ^] Loco Platonico 

7. Matth. y. 5. (Phaedon. p. 114.) bis lunis est 

8. Sawturro» Wesaeling. in Epist. etiam TheodoretujB Aff. Or. 8. 
ad Reimarum ad calcem Dionis p. xi8, 5. (321. QaiBl) et ii. 
Cas8. p. 1500. SsrwTo» L. p. 155, 22. (424. Qaisf.) 

12. Joann. xiv. 2. C. VI. s. 36—38.] STROMATUM. 8S7 (f^epovrm wpo? r^ oauo^ fit£pou TrpoaK^KXrjirdai*^ (fniaiv 
6 HXarwv " o5roi naiv oi rHpSe /lev r&v iv rg yp 
€\€v0€povfjuevoi rc kou AiraXXarrofiEvoi wrmp Seafioynj'' 
fHCDVy avG) Se eis KoBapav oucqcriv acf^iKvovfjbEvoi.** Sia 
cra4f)€ar€poi)v r€ ad ro avro cS56 ttw Aeyci '^rovrfov SeS 
air&v oi iv (f>iXoa-o(f>ia iKavw KaBrfpafievoi av€v re 

A$ <roi>fWT<ov ^Sktl ro rrapairav €is rov airavra -^^povovy 
KairoL Q-yfrffUKra riva ireptriBrja'!, rais fuv adpiva avr&Vj 
rax9 & Kcu irvpiva.** eri €jruf>€p€i ^kou €if oiKrja^Ls eri 
rovrtov KaXXiovs ax^iKvovvraij as ovr€ paSiov SrqXSKrai 10 
ovr€ 6 xpovos iKovos iv r^ irapovru* o0€v tiicorw 
^ fmKapioL iA 7r€v0ovvr€9, an avrol TrapoKXrjffi^ovrai.** 
oi yap fi€ravoi^aavr€9 i(f> 0L9 kcucw irpofiefiLa^Kajaiv €L9 
rrfp KXrjaLv rrapHrovrai* rovro ydp iarL ro rrapaKXrfiffvai* 
rov fjueravoovvro9 S€ rpmoi bvoy 6 fjuev KOLvar€po9 (f>6fio9 i& 

SoeTTi roL9 TTpa-jfOtiaLVy 6 Se iSuur^pos 17 Svaamia rj rrpos 
iavrrfv rfj^ yjnjx^^ iK avv^i&ffa^m j €Lr oSv ivravOa «frc 
Kou aXXaxrj, eTTCi fir)8€L9 ronros apyos €viroLias d€ov. 

38. IlaAii' (fnfOLV ^ fiOKapLOL oi iXei^fJU>V€9j otl avrol I. Tf] t6 MS. Hoeach., ut apud 
Platonem et Theodoretum. 

ib. /SiMwit] IkafiunKu Theodoretus 

p. 165. 

ib. wpocnuKkritr&ai] Hoc pro irpoo-- 
KncKMtu scriptum videri poaset, 
nisi probabiliuB esset vpoKWKpUrdeut 
quod l^tur apud Theodoretiun 
utrobique, ezcidit vero ex codici- 
bus Platonis veteris librarii culpa. 
Neque enim verisimile est id ab 
Clemente et Theodoreto ex con- 
jectura suppletum eese. 

a. rfiir cv Tj yj] Sic etiam apud 
Theodoretum p. 118., sed p. 155. 
rmp T&nmv tAp h r^ ^, ut apud 
Platonem. 

3. iktv&tpovfigwol T€ jcal om. The- 
odoretus p. 118., aed p. 155. habet 

VOL. II. €ktV&tpOVfJMm Koi, 

ib. ^ap^plmv] Sic apud Pla- 
tonem et Theodoretum p. 155. : 
sed p. 118. dta-iAUfnipiov, 

4. d<ffucpovptvoi] Koi inl Ttjs y^r 
€hciC6iMtvoi addunt Plato et Theo- 
doretus p. 155. Loco priore post 
dtfHKPoviupoi pergit, vpoaTtBtiKi dc 
ptr SkSya kbX ToSraf Koi *U Mfvus 
— fV ry wapAmin 

6. iv om. Plato et Theodoretus. 

7. vmparup] Kaparmv Theodo- 
retus. 

ib. ^brayra] twtira Plato et Theo- 
doretua. 

10. oChrv — dfrv ex Platone et 
Theodoreto p. 118. et 155. oM — 

12. Matth. y. 4, 7. 
z 888 CLEMENTIS [Lib. IV. 

iXffjOrja-ovTou** 6 S^ eXeof ovx ^ tip€9 t&v (piXoav^fxDV 
V7r€i\ij(f>am Xvttij hr aXXoTpiai^ avijxf^opalsy fsaXXov &2108. 
aaT€t6u tI iarnvy w oi 7rpo(f)rJTai Xeyovaiv " eXcov yap** 
tf^fjal ^ OeXd) K(u ov Ovauip** iXe^/wpa^ 8* dinu fiovXerm 
5 ov fiouov T0V9 ^XeoV iroiovvTa^^ aXXa iceu tov9 WlXovms 

4X€€lVy KOP flTJ dvVGfVTOU^ ol^ KaTO, Trpoalp^aLV TO €V€py€iv 

Trdp&mv" €viOT€ yap fiovX6fju€0a Si apyvpiov 86a€a>s^ ^ 
Sia aa^fmTuci}? aTrovSijs ^X^ov Trotrja^at, (os* S^opuivt^ eirap- 
681 P. icerot rj voaovvTi vwovpyrjarai rf iv mpurTaxm y^vofupco 5 

^o yrapaarTfjvou, Koii ov\ olol t€ iafiev TjTOi 8ia mvtav rj 
v6aov rf yrjpas^ (f>vaiK^ yap v6(ros kou tovtOj i^imrjpc- 
TffaaL Ty Trpoaip€a€i i(f> cov 6pfi,(Ofie0a firj 8vvrjd€VT€9 irn 
T€Xo9 ayay€iv o p€fiovXrjfue6a. ttjs avrfjs Ttfirjs fieOe^va^i 
TOis 8vvr]0€uriv oi fiefiovXrjfiivoij cSv fj Trpoatpe^ris urrjy kov 

^irrX€ov€KTmriv €T€pot t^ mptovata. 

39. 'EttcI 8e Tciv anray^vTonv As rfjv T^Xeuoatv Ttjs 
acyrrjpias 68(n cvpiaKOVTou 8vOj €pya kou yv&ats^ fUZKa" 
piovs €i7r€v Tovs KoOapovs TTjv Kap8laVy an ouroi tov 10 
Oeov a^ovTOu. kolv ry ovTt to aXrjd^s (TKOTroifieVy ij 

^oyvmrts tov rjyefwvucov ttjs yjn/X^s KoOapais ioTt koll 
ivipyeui ioTtv ayaBfj. dyoBa y(Av Ta pkv airrd Katt 
iavTdy rd 5c fjeri^^ovTa Tciv dyaScivy w rds KaXds 
rrpd^is (f>afijevy avev 8€ Tciv fiera^v, d 8fj vXrjs en^(€i 
To^iVy ovd* ou dyaOou ovd* ai kouccu (rvviaroarrou 7rpd^i9y 

^6 010 V ^a>rj9 XiycD kolL vyteiasy t&v T€ oXXcdv t&v dvayKaia^v 
fj TrepurraTiKciv. KoOapovs oiv Kard Tds (rcofJUXTtKds eiri' 
Ovfiias icoi Tovs dyiovs 8uiXoyurfwvs tovs €is irriyvcoaiv 15 
Tov 0€ov dffHKVOvfJiievovs etvou fiovXeroUy otop firj8€v €)(jj 
v6dov eimrpo^rdovv Ty 8vvdfjuei iavrov to rjy€fwviK6v. 

30 40. "Orai' Toiwv iv^tatpiyjrrj r^ OecDpia ry Oeitp Ka-- 
6ap&s ofuX&v 6 yvaxrTtK&s fJueT€)((ov ttjs dyias rrourrrjTOSy 

3. Hos. yi. 6. Matth. ix. 13. xii. 7. 17. Matth. v. 8. C. VI. s. 39—41.] STROMATUM. 889 

rrpo(n)(€aT€pou iv €^t yiveroL rauromjro^ varaBoxh^ &s 
/xrjKeri hrurrriiiTjv ej^iv k€u yv&aiv KeKnjaOaiy hrurniiirfv 
8c nvai Kiu yvSaw. ^ fMKdpuH* roiwv " ol ApqvmoioL*^ 
rov avrurrparriyovvra vofiov r^ <f>povi^iiaTL rov vov ripMv 

20 rov dviiov ray aTreiXas koL rrjs hriBviiias ra SiXjeara^ 5 
rd T€ aXXa ird0Ti oaa rroXeiici rov Xoyuriwv rLdcurev" 
aavre^ kou i^pjEp^oaavr^^y o* /n€r* eirum^iiri? epycov re 
ayaJB&v k(u \6yov dXri6ov9 Karafiuoaavre^ ei^ vioffeaiaLv 
aTroKaraaroBrjaovraj, rrjv Trpoa^piXear^pav. eiri 5* av ri 
reXcia eipqvairoiriais ^ eiri rravri ry avixfiaivovri arpeirrov 10 
if>v\daaovaa ro elprivucov^ dyiav r€ Kal KaXr^v r^v 8101" 
KTiaiv Xeyovaa iv eirum^iig deioDV kou dvOpayirivcov 7r/xxy- 

25 imrtov Kad^arciaaj 81 ^f rds €v r^ Koapxp ivavrtonjras 
dpfioviav KTia€(09 KoXXiarriv Xoyi^erai. €i^vairou)vai 8k 
KoL rov9 hrravda rroXeiwviJbEvovs rot? rfj^ dpjaprias arpa" '5 
niyrjiJLaai^ pjerajStSdaKOvrcs cTri r^v rrianv kclL rrjv elpj^vrjv 
pierievcu. 

41. K€^>dXouov 8\ olpjoUf irdaris dperrjs Kvpto? rrou^ 
8eixov ripJas ro 8€tv yvoDortKcarepov 8t dydm^v r^v rrpos 
rov Ocov Oavdrov Kara(f>povHv* ^ pxiKdptot^* (f>rialv ''oiao 
^e^tooypjevot €V€K€v ^tKauxrvvriSj art avrol viol deov KXrjOri' 682 P. 
aovrouy* ri «Sf rtv€s r&v pjerartBevroDV rd evayyeXuiy 

Z^ ^ pjaKapuH,** (fyrialv "ol 8eStoi>ypjlvot uiro rrj^ ^ucouoavvrjSj 
oTt avrol eaovrcu reXetot. Kai pjoKdptot oi 8€8toyypjivot 
€V€Ka 4fJU)Vy oTt €^ovat roTTOv OTTov ov 8toi>x0riaovrou.** 25 
^^ Kou pjoucdptoi i(Tr€y arav oi dvOpayirot pjurfiaoi^atv vpjds^ 
OTOV d(f>opiaa>atVy arav eKfidXoxrt ro ovopja vpu&v w 
TTovripov €V€Ka rov viov rov dvOpdoTrov^* idv iirj /S&Aw 

2. fUfKtn y. ft^K tfrt L. 14. KrtfTfMff ex Kniawt factum 

3. Matth. y. 9. in L. 

6. TiBiurtvomfng^rtBav f rt v c a frtsIj. 20. Matth. v. 10. 

7. c^/if fMMramff FotteniB pro 26. Luc vi. 22. 
€(rfp€fjLnMrayr€s» 

Z 2 840 CLEMENTIS [Lib. IV. 

a(Ofjue0a SffXouori tov9 SuoKOvra^ kou \nroiiivtofi/Ev rats 
Trap airr&v Tiimpiasy fc^ fiurovvT^s ourow» fifxx&ov tf 
WfxxreSoKrja-afiEv mTreipSurOcu Suivoovfievoij aXXa koku»^ 
yivci<rK0VT€9 Trpofpaatv uvai fMprvpiov tov ovtiv odi^ 36 
5 netpacfiov. 

KE^. Z. 

42. E?ra 6 fX€v y^evadfJLEvos kou iavrov aarurTOv Sei^s^ 
K€u fJieraxrTas w Trfv tov Suifiokov arpareiav iv Tiyij 
aiofieday ecm kuk^ ; ylfcvSerai tovwv tov Kvpu)Vy fjuaXXov 

10 ^ TTfv iavTov 8i€^^€varai iXiriSa 09 ov Trunwet r^ Oe^, 
ov irurrevei Si o firf Tromv a ivereiXaTO. r/ 8e; oux 
iavTov apveirai o apvovfjuevos tov Kvpu)v ; ov yap auf^cu" 
peiTou T7J£ Kvpeia^ tov beoTrorrqv o ye kou arepurKwv avTov 
T7]s Trpos^ iKelvov oixetcrrrfros. 6 Toiwv dpvovfuvos tov^^ 

16 aarrrjpa apvevrai rrfv ^miv^ om, ^^(afj rjv to 0W." oXiyo^ 
rriarovs tovtovs ov Xeyei^ dXXd drriarovs^ KaL vwoKpcrd^y 
TO fxev ovofjut vTToyeypafifJLevovsy ro 8* eu/ou wurrous^ 
dpvovfijevovs. vurTOs 8e eipijTou Koi SovXos kou (piXo^. 
oHrre ei ris iavrov dyanrq, dyaira rov Kvpu}v kou 6fioXoy& 

io rr/v aorrqpiav^ Iva awrri rfjv ^vyrfv. 

43. Ko/roc Kov vTrepoaroOdvris rov TrXrfaiov 81 dydnrrjv^ 
TrXrjaiov 8e fjfioiv rov acorrrjpa vTToXdfi^gs, deos ydp eyyi^CDV 

6 ac^CDV rrpos ro aco^fievov iXexOrjj Odvarov iX6fJuevos4S 

6BB P. 8id ^arfjv kou aeavrov fJuaXXov rf iKeivov eveKev ira0&v. 

95 KouL firf Ti 8id rovTO a&A0of eLpr/Tcu ; o 8l dydnnjv n^v 

rrpos Tov Oeov TraBcav 8vd r^v I8iav eiroBe aarrrfpiavy o re 

ad 8id rfjv i8iav dnroOvfjaKCDV aarrqpiav 8td r^v drydmiv 

1 3. KvptUu Bcripsi pro Kupiag, fiawfs HrinsiuB. ^iroK t iyi^aowf Poi- 

ib. oMy L. aMv Y. torus. 

15. Jonnn. i 4. 20. ri^ awnipUml tts ri^ amn^dof 

16. Matth. vi. 30. Potterus oollata fip. ad Rom. z. 

17* {moyrypafifUvovt] iniytypafJL' lo. C. VII. 8. 4«— 45] STROMATUM. 841 

VTTOfUpei Tov Kvpiov. Kou yap avro^ ^mj Sv Si oS eiroBo^ 
iraOuv rjOeXqaeVy tva r^ iraBu ^qafofuv airov* ^ri fu 
Xeyere Kvpu Kvpi£^* (prjal ^ Kol ov ttouitc a Xeyci) j" 6 
fieu yap ^^Toi^ y^ikeaiv ayanr&v Aoo^, tt)v de Kap^ixw 
BOfioKpav €)(<ov mro tov Kvpiov^* aWo9 itrnVy aXXtp ireirU' S 
a-fiEvoSy Kou Tovrtp Ikcdv iavrov TreTTfHiKev^ oaoi Se ra^ 
ivToXay Tov aarnjpos hnT^Xownv Ka0* iKaaTrfv Trpa^iv 
fMpTvpovaiy TTOiovvTt^ fuv o d4X€ij oKoXovdw Se ovofia^ 
^ovT€9 Tov KvfHov /coi 8i cpyov fJuipTvpovvT€9 ^ weiOovTai 
211 8. €u/ai ^ oi TTfv aapKa avv tolIs hnBvfiiais kou tw rraBi^' lo 
fjuurt aTavpmravT^s. d ^£fuv Trvevfjuxriy Trvevfiari Koi 
aTOi)(&fj^Vj* Xeyec. " 6 amipcnv w Trjv aapKa eavTOv ck 
r^^ aapK09 Oepiaei <l>dopaVy 6 Se aTruptov U9 to rrvevfjui 
eK Tov 7rv€VfJUXT09 defuaci ^to^v ai<DViov.** 

44. Tocir Se aBXiois t&v avdpmrcDv davaros ^ivai oig 

fiuUOTaTOf 7] 81 0UfJUXT09 fMfTVpia TOV KVpioV SoKHy OVK 

elSoai TTjs ovTw ovarf^ C^^ ^PXV^ ^^^^ ^^ TOiavTriv 
6 Tov Oavarov TTvXrjVy kou ovt€ tcl^ Tifms Ta9 fjuera Oavarov 
t£v 6aia>9 ficfiuoKOTCDV ovt€ tols KoXaa€i9 t£v aSuccDS kou 
aa€Xyci9 rreiroXiTevfievcDV avveivau fiovXovTcu ovk €k t&v 20 
rjfjteripoov fJLovov Xeya) ypouf>civ, a\€86v yap rraaai ai 
ivToXau Tavrra firproovawy oAA' oud€ t&v aixtuov iO^Xovaiv 
imaKovaai Aoya>J^. 6eai/a» yap 17 IIu^ayo/Mici; ypouf)€i ^ ^» 
yap T^ ovTi Tols KaKoi9 €vcoi)(ia 6 fiio9y irovrfpevaoLfjuivoiSy 
eir^ira T^XevTciaLVy €i fir) rjv aBavaros 17 V^t/X^' ^pp^ottov 6 as 
davoTOs.** Kou liXaTCi^v iv ^cLi8a>vi ^€1 piv yap ^v 6 
10 Oavaro^ tov rrcLVT09 ccTraAAayiJ" kou tcl €^9. 

45. OvK eoTtv oiv Kara tov AiaxyXov TrjX€ff>ov voelv 
oarXrfv olfjuov €19 ''Aidov <l>€p€iVy 0801 8e rroXXaUy kou 

9. Lnc. vi. 46. la. Qdat. tL 8. 

4. leau. xxix. 13. 94. icwcotr Sylb. «iXotff L. 

9. f] & Sylb. 25. c/YioMr Pottenu. ^pftiumf L. 

10. Oalat. y. 24, 25. 342 CLEMENTIS [Lib. IV. 

684P. amayomm, oLfuipTim. iroXxmXavus tovtov^, <op eouc€f row 
anrlxTTOvs SiOKOifix^cip * ApiaTO(f)ainjs 

iy€r€ {<l>rfirlv) iv6pes ifAavp6fiioi, ^uAA.»!; ycvef irpwroiwtoi, 
6Kiy<^pavi€i, irAciofiara mikov, aKto€A4a ^X', d^cmjvol» 
5 iTnijveSf ifPrniipioi, 

Koii 6 *K7rlxap/JL0s ^^ avTa ^vat^ apOpcmm^, aaicoi mfpv^ 
(rqpuevotr rjfia^ 8e 6 aatT^p ^ipfrjK^p ^ro /xcv irj/cj/fia 
TrpoOv/xoPf 71 de aap^ aadeyi^s'** Sioti ^^to (f>p6yij/ia rif^ i5 
aapKos ^)(Ppoi w 0€ov* 6 ccnxKrroko^ i^rfyeiTat, ^ r^ yap 

lo uofKp Tov Oeov ovx wroTaaraerai^ ovSe yap Svmraiy oi 
Se €P arapKi ovt€^ Oe^ apicrai ov Svvaimu.** kou iimcSai^ 
yovfjuevo? eirv^ip^ty Iva firj cof MapKiODv axapUTTW iicSi' 
^Tfrai Tis TTfv Srifjuovpyiav Kojafv* ** cl Si \ptaTos ii^ 
vfuvy To fjJev ariofm v€Kp6v Si afmprlav, ro Se Trvevfia ^(otf 

tS Sia SiKaioavvTiv** 7ra\iv t€ aS ^^€1 yap Kora a-dpKa 
^r]T€, fjJW€T€ osiroOvrjiTKtiv^ Aoyt^OfJLou yap on ovk a^ta 
Ta rrajffrjfjuxra tov vvv Kaxpov irpos ttjv fiiXXovaav So^olv ^o 
a7roKaXv(l>dfjvou €1^ rjfMSj €i7r€p avfiirourxpfUVy tva kou 
awSo^axT6S>fJU€Vf w (rvyKkqpovofWi ^ifMrrov** 

>o 46. ^ OtSafJU€v Se oTi Tots ayanroHTi tov d€ov Trounra 
avv€py€i €£f To ayaBoVj Toh KaTo, TrpoO^anv KX^jToh oiat, 
OTi ow 7rpoiyva) kou 7rpo(opur€v (rvfifjLop(f>ov9 Trj^ ^ucovo? 
Tov vlov avTov €h To iivou avTov ^rpcoTOTOKOv iv TToAAocp 
a&A0ocir, 0V9 S€ 7rpo(opur€Vf tovtovs kou iKoXea^Vj ovs 

28 S€ iKoiXeor^v, tovtovs kcu iSucamaev^ ovs S€ iSiKOuoiHrc, 
TOVTovs Kou iS6^aa€v.** opas Si ayanrrfv SiSourKOfJbiinffv 25 
fMpTvplav. Kov Si afKnfifiv dyaffoiv iO^Xrjayf puipTV' 
fnjaouy oKOvau 7raXtv* ^^r§ ydp iXTriSi iacoOrifji^Vj iXTris 

2.* liuucmp^^pY. HuucofUfd&v L. 7* Matth. zxvi. 41. 

ib. *ApiaTo<f>dyris] Ay. 685. ib. /Afyadditum ex Matth., om. L. 

3. yfv€a\ — nXdapara Kifpov <nuoci- 8. Bom. viii. 7, 8, 10, 13, 18, 

dca ^vXa dptmivoX L. Correotum ex 17, 28-30. 

Aristophane apud quem oyc d^ 28. Ibid. viii. 24, 25. C. VII. 8. 46, 47.] STEOMATUM. S48 

Se fiXeTTOfJXpr] ovk ecmu eATr/f* o yap fiXenrei w, rl kou 
iXTTL^Hi A & o ov fiXarofJUEP iXTri^ofiePy 8i uTrofwvi]^ 
a7r€KS€)(OfJLe0a'** ** oAA* ei kou Trajcr)(pfuv 8ia ducaioavpijPy 
fioKapioiy* (fnioip 6 Uerpof^ ^^top Se (jyofiop axrrSiP firf 
<l)ol3r]0fJT€y fiTjSe Tapay6rJT€j Kvpiop Se top X/motw aYia" 6 
aaT€ €P Tois KapSiais vfJu&Py eroifjuoi 8i aiu 7rpi>9 aaroXoyiav 

30 iraPTi T^ axTovpTi vfJLas Xiyop irefk ttjs ip vfjup cATrtiSoy, 

oAAa fjuera irpavrqTOs kolL 0o)3ot; avpei&qaiv eypPTts MbV. 
oyaBffp, tpa ip ^ KaTaXaXeurde KaTaAoyvpOSKrip ot 
imjpea^oPTes ttjp KaXrfp apaoTfxxf^ffP vfjLoip ip \piaT^. ip 
KpeiTTOP yap ayaBairoiovPTas A OiXoi to deXrffM tov 
0€ov TrwryeiP rf KOKOTroiovPTas.** 

47. Keu/ Tis ipeayeX&p Xeyjfj iceu rrw olop t4 ian 
rrfp aapKa Trjp aa0€Pfj rrpios Tas BvpafUis kojL to, wpev' 
fjuxra T&p i^ovaioip apdiOTaurOcu ; oAA' iK€iPO yptopi^en» H 

35 oTi T^ TraPTOKparopi kou t^ Kvpup OappovPTes oarmroXi* 
T€vofu6a Tah apyais tov aKorov^ icot t^ OapoTcp. ^^en 
aov XaXovPTOs^ (fnia)p ^^ipeiy i8ov wdpeifu** opa top 
wjTTrjTOP fioTjOop, TOP vmpaaTTi^oPTa rffjb&p. ^ firj ^epi' 
^eaOe Toipvp " 6 Tlerf)09 Xiyei " r^ ip Vfivp rrvpcoaei rrpios ao 
rreipajapjop vfjup yipopuepri co^ ^pov vfjup avfJL0aIpoPTO9y 
aXXa KoOo KOiPcopelre Tois tov ^piaTov iraBripjaxrij yai^ 
pere, um kou ip rp arroKaXvy^i r^y &)^ff avrov xapSJTe 
dyaXXitDfjLepoiy ei opeiSi^eaOe ip opofJuiTi \piaTOv. fjuucd" 

fHOi OTi TO Tfjs S6^9 KtU TO TOV OeOV TTPeVfJUl i<f> VfWS ^S 

40 dpairaverai'** ^ Kafidirep yiypamToi an epeKep aov Oopa' 
TovfJueOa oXr/p Trjp rjfupavy iXoyiaOrffUP m rrf^ofiara 
a(f>ayrjs. oAA' ip Tovrois iraaiP inreppiK&fUP Sid tov dyamja($PT09 T^fias.** 3. Petr. I iii. 14-17. 19. Petr. liv. ia-14. 

16. Srtr^ L. ^t t6 V. a6. Rom. viii. 36, 37. 

^ T • 1 ••• 

17. l£aAl. Iviu. 9. 344 CLEMENTIS [LiB. IV. o6t hv KaralBw oSrc jcparo; ii iapov 
h^ivov KoBuh TTp(ov €ls iKpovs vobas 
TTuOoi hvf oib* €l dco/Ac^ irivta irpofrpiKois' 

5 a((>6l5a>9 wSpi^o/ieprj wapa rg Tpay^ia Acyet yvmj. tf 
T€ *AvTLy6vri tqv Kpeoirreiov Karaxf>povovaa lOfpvyparos^ 46 
Oapaovad ^yqaiv 

ov yip tC fjLOi Zci»; fjv 6 Kripiaaoiv ribv 

0€O9 Se TjpAv Ktipvaa-ei Kai murreov airr^* ^^KopSla yap 
lo 7rurT€V€raL ely SiKaioavvrjVy aTOfiaTi d€ ofwXoycvrai «y 
aaynjpiav. Xeyei yovv ^ y/Mz^» Tray 6 TruTTeva^v hr 
avT^ ov KarauryyvOriaeraiy €1x6^(09 odv ^Lfuovlbrfs ypo^ 
(f>€L ^&TTL TL^ Aoyof • Toj/ aperov vclUlv SvaafifiaTOL^ errt 
Trer/XMf , vvv Se /uv Ooav y&pov ayvov apj^>e!r€LVj ovSe 
15 7rdvTa>v fi\€(f>dpoLs OvaT&v caanTO^ ^ prj SaK^vpm iSpops 50 
686 F. €v8od€v fioXrfy tKrjr €9 oucpov avSpela^** 
49. Koi YlivSapos 

vitAv h\ pjipiiivai avv rtovois cUio-o-o/acihu 
hi^av eiplaKOVTL, XipLmi bi ypivi^ 
ipya pL€r alOipa ka^trevOivra. 

TdVTrj^ TrJ9 ivvoia^ Kol Aia)(y\o9 hriXa^fUvos (prjaL 20 1-4. Tragici ignoti versus. 
I. iKirvBiaBcu L. €KnvB€ir&«u V. 

3. dffiv&y — npliw Porsonus. 3«- 
V0V9 — irpiovQs L. 

4. b€<rpik\ ttufh Cobetus in *T^pp% 

\oyUf vol. I. p. 447. 

5. ipdpiCofjiivri Lud. DindorfiuB 
in Thesauro voL i. P. 2. ^.652. ay- 
hptiCoiUpfi L. mfdpi{€(rBai est p. 264. 

8. nipva-vmv^ Krfpv(a£ Soph. Ant. 

450- 

9. TTfurnov scripsi pro nurriov, 

ib. Rom. X. 10, 11. 

12. ttitwvUhffi] Theodoretus Aff. 
Qr. 12. p'. 172, 32. SifMDmdi/y T^ 
apffr^ tiptfKira paiitv dvcrjSarotr in\ 
nirpais» L. 13. vaUtv ex Theodoreto. pccv 

15. lcronTOf Stephanus. tmmrot 
L. 

16. p6\ff, oo^r] Haeo vel oor- 
rupta sunt v^ defecta : neque 
enim fu^X^; et uofr^ idque cum 
diphthongo elisa, sic juxta se ool- 
locari potuerunt ab Simonide. 

p^lf Sylb. iio\j L. 

1 8. ti\ura6fjL€vai tvpUrKown 

Boeckhius (fragm. 250.) i\ur(r6p€vm 
{i\i<ra6iMtvai Y) — wvpUrKovat L. 

20. fur otBipa Xo^ireu^mi] «or 
alBipa \diLirrr6»vra Cobetus 1. C. p. 
448. ftffr' aiBip* dtp6im Boeckhius. 

22. AJiTxvXoff] Fragm* 306. C. VII. 8. 48—50.] STROMATUM. S45 r^ VOVOVVTl b* iK $€&V 

Sil2 B. d^cl^crai r^iciwfia rov k^vov Kktos, 

^^ fiopoi yap pj(^ov€s fjJ^ovas iiolpas Xayyavovcri* koB* 
^lApaxXHTov. 

rk h* i<TT\ dovA.09 Tov $av€tv i^povTis &v ; 5 

*^ov yap €8(DK€P fjfuv 6 0€os irvevfM SovXcla^ Trakuf h^ 
(f>6fioVj oAAa 8vyafie(09 kcu aydmjs kou (raxf^f^ovurfiov. 
firf oiv eiraur}(vp6^s ro fMprrvpiov tov Kvpiov 7ifjuS>v firfS^ 
kfji Tov 8€(rfJUov avroVf* r^ TifJU^Oe^p ypojff^i. etrf 8* av 
5 6 Tou)VT09 " 6 KoXXdfJLBvof T^ Ayaff^y* Kora rov otto- ' o 
(rroXov, ^ oTro^rTvy&v to Trovrfpov^ aymrqv ^coi/ awTTO" 
KpiTOv'** " 6 yap ayam^&v tov erepov vofwv TreirXrfpcdKev** 

€i 81 6 0€O9 TTJS €X7ri809 oStOS^ €(mV ^ fJLapTVf)OVfJL€Vy 

UKnr€p oSv WTij rrfv iXwiBa rffjb&v bfJU)XoyovfJU€V els* Trfv 
iXrriSa (r7r€v8ovT€s . ^^cl 8€ fi€(rTol Trjs aycSasHrvvrfs ttc- 15 
rrXrifxofjJvoi** (f>riai ^rraxrrjs ttj^ yv(0(r€a>s.** 

50. *Iv8(ov oi (l>iX6(ro(f>oi *AX€^ap8fxp Xeyova r^ 
MaK€86vi *' (r(OfJLaTa fjuev fjuera^is €k tottov €h tottov^ 
10 yln/)((OLs 8* r)fjuer€pa9 ovk avayKObcr€is 7rot€iv a fj^ fiovXo" 
fju€0a. rrvp dvOfKmois fjueyurrov KoXaurTrfpioVj tovtov 20 
rffUis KaTou(f>povovfJuev** KavT€v0€v *H/)aicA€irof €v avTi 
7ravTa>v kXw ypeiroy Tclis 8€ 7roXXoh ^rapayfopeiv cDfJU^" 
X6y€i K€Kopfj(rOou ovx c^amp Krrjvean. 3. /jJComs iMolpas] ConcinmuB 
ftcfopoff Koi fwipas. ST. Frustnu 
TheodoretuB Aff. Qr. 8. p. 117, 
35. *Aptfi(f>6Tavs yAp, ^i^2y (^^P^' 
jcXctTDff) ol Btoi TtfiAai Ktti ol SpBpm" 
inM. Mi2 wdkuf '' fMSMc (corrige fu(po< 
ex Clemente) y^p paldims imiComs 
polpas Xa^opovoty." 

5. tIs y iarX—] yemis Enri- 
pidifl, ut noyimus ex Plnt. Mor. 
p. 34 B. etiam ab aliis allatiiB : v. 
Nauck. ad Fragm. 950. p. $33* 

6. Tim. II i. 7, 8. Bom. viii 15. 10. Rom. xii. 9. 

la. Ibid. xiii. 8. 

15. Ibid. XV. 13, 14. 

ib. /ifOTo) ex £p. ad Bom. fw- 

yurroft L. 

21. h ean-X wAwrmp] De hoc He- 
raditi dicto oonf. 5. p. 68a. ubi 
in imwria wdnww corruptom in c<H 
dice est 

aa. «fioX^ft KtKopSjirSai Sjlb. 
jfftoXoyffft KtA Kopifa&ai L. 

^3* ^'^x] cvrms Sylb. DeleTit 
Heimdua. 346 CLEMENTIS [Lib. IV. 

Tov a-diuiTos yap oSif€\ ol -noXkol vovoi, 
Tovh^ oiv€K oIkov cFTvyovhv i$TiVfiriKaii€v 
K€VKf{v r' 6fpifT(T€iv ipyvpov aiFtlpeiv t€ yfjv, 
tA. r' &X\' i(r TifJLth 6v6pLaaiv yiyv<ifrKoii.€V, 

5 51. Toiy likv oSp TToAAoty tJ fuiTaumopia avnj cuper^y 

Tjiuv Se 6 airoaroXos (fyrjcri ^^rovro fic yiudicrKOfJuev ort 6 15 

TroAcuof aiSpmros rffi&v a-weaTaupciyrai, Iva Karapyri&^ 

687P.ro a&pja rfjs a/iaprias tov /iijKerc SovXetkiv ri/ias r^ 

apuaprria** ap ovk e/jxf^avcis KOKeiva erruf^epei 6 airo^ 

10 oToAoy SeiKVW Tov Koerauryyiiiwv ttjs TriareoDS irapa 
T019 TToWois ; " 80KC0 yap 6 Oeos rjpjOLs tovs oeirooToXovs 
iayarovs OTreSet^v ©$' eiriBavariovSj an Oearpov eyevri' 
Orjfuv r^ KoafJL^ kou ayyeXois kolL avdpdmois a)(pi rij9 
apTi Spasy Kou. ireiv&fuv Kol Si^&fjuev kou yvfjunjrevofjuev 20 

15 Kou KoXa(f)i^6fJue6a Ka\ acrrarovfji^v kou Kon^icifjtev epya^i^ 
fjuevoi rais iSious X^/^^ Xoibopovpjevoi €vXoyovfJueVj 8uok6' 
fjuevoi av€)(6fjue6a, 8va(f)ijfju>vfjuev0i wapaKaXovfJuev, m ttc/m* 
Kaffdpfjuira rov K^apuov eyevrfdrifjuevy 

5 2 . TocaOra kou ra rov YiXarcDVOs iv TloXtreia " kov 

20 arpefiXSjrou 6 8iKouos kov e^opvrrrjrou tcd 6(f}6aXfJuoi>y arc 
€v8aifjua}v earou.** ovkovv errt rg ^i^x^ ^^ reXos e^t Trore 
6 yvcDariKos KeifjuevoVy oAA' ew avr^ r^ evSoufJuoifeiv oh 
Kou r^ fJuoLKapicf elvou fiouaiXiK^ re (f>iX%f rov Oeov, kov 35 
drtfjua ris TrepifidXXrj rovrov (f>tryy re kou 8rjfju£vaei kou 

2$ein TrSai davdrc^ ovk dnroairouaOrjaerai irare rrjs eAcu- 
Oepias Kou KVpuordrrjs rrphs rov Oeov dydirqsy "^ Trdvra 

1. rov a&fWTog — ] YerauB poetae i^i' V. 

tragici, foitasse Euripidis. 11. Cor. I iy. 9, 11-13. 

ib. ovvfx* Sylb. otWica L. 19. HXaTwns ey IloXirvif] 2. p. 

2. ow€K Nauckius Fragm. Trag. 36f£. Platonii loco utitur etiam 
p. 607. frvjc* L. TheodoretuB AfT. Gr. 7. p. 602. et 

ib. itnvpfptttpitvl €(evpfiKafU¥ L. Clemens rursus infira g. p. 601. 

3. opwrtnuf—yvyp^Koiiey Nauck- PO. 

iu8. 6pvmtv — yama-Kopty L. 28. avr^ rf Sylb. aM t6 L. 

6, Bom. vi. 6. ib. ofl] aUl L. 

lO. Karataxifpp^y L. Koiraurxyn' 26. Cor. I xiii. 7* C. VII. s. 51—54.] STKOMATUM. 347 <rr€y€i kcu iravra imofUv^c*^ koX&s Travra rrfu O^iav 
8ioLK€lp Trpovom^ Trejreiarai t) ayami. ^TrapoKaXci c&v 
vfiaSf fu/jofral fwv ylpetrde*^ (finfiaiv. 

53. 'O iJUEv oiv 7rp€0TO9 fiaBfJubs rov artofuxTos 17 fura 
<l>6l3ov SiSacKaAiay 8i rjv anre^^pfi^a rijs aj^iKiaSj 8€fjT€po9 5 

30 Se 7} iXirh, 8i rfp i(^i4p£6a rwv fieXrurroDVy rcXsidi Se 17 
aywjni d>s TrpooTJKOP ean yiHoamKcis 17&; Treu&i/owa. 
'^KXXrfves yap ovk ol8* 07ra>9 apdytcg SeStoKores oAoy^ ra 
avfJLpaivovra oKOirres imlOwBai bfJuoXoyovaiv . 6 yovu 
Kvpc7ri&ri9 Xeyei 

i y (Av TrapoivQ, Tavri fjLov d^£ai, yvvai* 
i^ ixiv oib^ls 8<ms ov Troi/ei fipor&Vy 
$dTnr€i rc riKva \iT€pa (rmCpti via, 
avT6i T€ OvrjaK^i. koI r((d' ixOovTox fipoToL 

Hra €7ri(f)€p€i 

tI TOVTa b€l 

ariv€iv iir^p b€i icara ip6(riv bi€KTr€paVf 
oS b€ivbv oibiv T&v avayKalMV ppoTois, 

54. HpoKCiTai Se roi9 eis reXeiioaiP airevSovaiv rj 
yv&ais rf XoyiKxj^ ^s d^fJueXios rj ayia rpias, ^^Triansy a^ 
iXTrlsj aydmrjy fjuei^cov Se tovtodv 17 ayarrqJ*^ afjueXei 
" rrdvra e^anv, oAA* ov rrdvra avfJtxf^epec' rrdvra e^anvj 
dAA* ov rrdvra oiKi^ofuiy^ (fyrjtriv 6 ajroaroXos* kou 
^^ fir/Seh ro eavrov ^rjreirco ptovovy dXXa Koi ro rov 10 
688 F. n 35 a. fr«frci(rr<u Sylb. irtirciaAu L. 

ib. Cor. I iv. 16. 

10. Evfuiridi/ffl Amphiarai verba, 
quibus in Euripidis Hypmpyh ma- 
trem Archemori de praematura 
filii morte consolabatur, partim 
exstant apud Plutarchum Mor. 
p. 1 10 E., partim apud Stobaeum 
Flor. 108, II., partim etiam hic 
apud Clementem, ia omnibus vero 
mutilata et oorrupta. PO. Serip- 
turae diversitatem v. apud Nauek- 
ium fiBgm. 757. p. 469. 13. x^^P"^ '^'^ rrtpa L. Apud 
Plut. X^P '^ KTartu, 

16. W addidi ex Plutarcho et 
Stobaeo. 

17. arhtw ex Plutarcho et Sto- 
baeo. urrpw L. 

ib. dccrirrpay ex Plutarcbo et 
Stobaeo. dei If tKmpap L. 

18. o2 btuf6¥ ottdh] oMcV yi^ bfi- 
v6v ap. Plutarchum. ovk aia^cp^v 

Stobaeus. 
ai. dc ex Cor. I xiii. 13. rc L. 
2a. Ibid. X. 23, 84. 848 CLEMENTIS [Lib. IV. 

er€/H)t;/' a>9 ttovhv ofwv kou 8i8aurK€u/ SuvcurOai omcoAo- 
fiovpra Kcu hroiKoboyLovvra. ori filv yap ^ rov Kvptov 17 y^ ^® 
Kou To irXriptopLa avrrj^^^ &fju)X6yrjTaiy aXX rj avi^lSffm^ 
Tov our6€PovvT09 uiro^perau. " avvtiSvjcraf fic Acya) oir)^ 

S TTjv eavToVy aXXa t^v tov irepov. tva ri yap tj iXevOepm 
fiov Kpiverou vno aXXrj^ avveiSrjareoDS ; 6t eyoo yapvn /i€- 
re^^co, re l3Xour(f)7}fju)Vfiou inrkp oh eyoD W)(apurT& ; eirc o^v 
ia6ler€ etre iriver€ €tT€ ti Troictre, iravTa w So^olv ff€w 
7roi€iT€*** "ey capKi yap 7r€pi7raT0vvT€9 ov Kara aupKxt 

10 arpar^vofieOa- ra yap mXa rrj^ aTpareias rifJL&v ov aap^ 
KLKOj aXXa SvvaTOL r^ 0€^ irpo^ KoBoupeaiv oyypoDfJuaTODVj 45 
Xoyurfiow KaffoupovvT€9 kou itSlv v\jmfjui eiraupofuvov Kocra 
rrjs yvwr€0i)9 tov Kvpiov.** 

55. T0VT019 6 yvoxrTUCos toIs airXois Kopva^arofju^vosj 

>5 (J Kvpvej (f^rfaiy Sos irepioTOunv kou Xa^ enrSb^i^Wy troo 

To Seivov tovto, kivSvvodv inr€p(f>pov& Sia, rrjv rrpos a^e 

ayanrtfv* 

i6ovv€K ip€T7i T&v iv ivBp^Ttois fJL^vri 
oIk ix BvpaUav riTrlxcLpa XajJLpiv^t, ■ 
ao aiTri d' iavriiv iO\a r&v vovtav Ix^** 

^ivSvaourOe oiv &9 iKX^KTol tov Oeov oytoi kou 17^07^17-50 
fjJvoi airXayyya olKTipfJL&v^ xprjaTOTrjTay Tanr€ivo<f>poav^ 
vrjv^ TrpaoTrjTOLj fjuxxpoOvfJuav, irrl woun S€ tovtols ttjv 
ayarrqvj o ian avvS^arfJU)^ rrjs r^X^iOTrjToSy kou fj ^ipfjvrj 
2$ Tov ^purrov fipafieveroD iv tous KapSiaus vfJL&v €is rfv kou 
iKXfjOriT€ iv ivl (r(ofJuiTi, kou €v)(api(rTOi yiv€(rO€** oi iv 
(rdfJUXTi eri ovt€?j KOjOdmp ol rraXouol SiKOuoi arra0€uuf VIZB. 
^vyrjs Kou aTapa^iav KapTTOVfUvoi. 4. Cor. I X. 26, 28-31. 3o. y covr^v Sylb. bi oMpf L. 

9. Cor. II X. 3-5. * 21. C0I088. iii. 12, 14 aq. 

18. Mouyfic'1 T^ragici poetae ver- 29. Kapfrovficiwc] movpmtpofot M8. 
sns. fortaase Euripidis. Ottob. 

19. Ovpalmv Sjlb. Bvpt&w L. C. VIII. s. 55—57.] STROMATUM. 849 KEa>. H. 

56. 'EttcI ov fwpov AiacoTriOi kou MaK€86v€s icaxSSOF. 
AdK(ou€9 OTpefiXovfieuoi €Kaprr€povVj w (fnicriP *E/oaro- 
(rO^vrjs €v rols Trepl ayoB&v kox KaKcivj oAAa Kai Zi^vcov 
6 'EXean/y ovayKa^o/Juevo^ KamirHv n t&v a7roppi^<ovS 
avT€(rx€v Trpo^ ra^ Paardvov^ ovSev i^OfioXoyovpjevof^ 09 
5 y€ Koi T€\€VT€iv TTJv yXSKTiTav 6icT/Koya)i/ Trpocreimxre r^ 
Tvpdvv(pj ov oi pkv NeapxpVy ol Se ArjfivXov Trpoarayo^ 
pevovcriv. ofwioD^ Se kcu QeoSoTo^ 6 Ilv$ay6pei09 hroi^ 
rjaev kou IladAof 6 AokvSov yv<opifio9j w (Pfia-i Tifiodeof 10 
o Tlepyafi7jvo9 ev r^ irepl ttj^ t&v (f)iXoa6<f>oi)V avSpew 
icoi *AxaiK09 ev toIs rfiiKclis. oAAa icai IIoaTOv/iOf 6 
^VtofJuoLiOs Xri(f)0eh vrro HevKeruov ovx ottod^ n Ttov ic€- 
KpvfifUvoDV ovK eSrfjXoiXTeVj aXXa kou Trfv xetpa hn tov 
irvpos OeLs Kojffawepel xPlXkov^ KoBevcrTqKei dTpemt^ rrdvv ^5 
10 r^ rrapaaTrifmTi. tol yap *AvoL^dpxpv aicm&j ^mriaae^^ 
eiTifia&VTOs " Tov *Ava^dpxov OvXoucov *Avd^apxov ydp 
ov rrTiaaei^'^* omfViKa rrpo^ tov Tvpdvvov wrepoi? aiSvf^ 
poh erTTiaaero. 

^y. OvT odv ^ TiJ9 evSoufJLOvla^ eXrrh ovO* 17 rrpos tov ao 
6eov dydjn} Svaavaaxerei rrpos tol vrroTrlrrrovTa^ fievei 8e 
eXevOepa kov Orjpioi^ Tois dypioyrdTOis kov t^ rroLfi(f>dy(p 
imairearj rrvpl kov KoroucTeivrjTou fiaadvoi? Tvpoa/viKousy 
T0U9 6eiou9 dTrapTODfJuevrj (f)iXUu9 dSovXooro^ &voo rrepirroXel 2. Ai<r^ioi] Non cogitandum 
de Aesopo, manifestomque est 
corruptom ease AJordbfrioi, pro quo 
etiam Mf<rachnoi et alia conjici 
poesent, nim alium de re quam 
Clemens narrat testem exspectare 
praeataret 

8. AiyfivXov] d^/ivXoy L. 

9. HvBay&ptutt Heinriut. irvAi- 
y6ptot L. 13. HtvKninp HobteniuB. imMcf- 
rimim L. 

15. KoSatnptk ja^iMOut KoB^urniKiii 
DoehneruB Quaeat Plut 3. p. 40. 
pro KttB6n€p th xoXx^ KarirtiKtv (sic 
L : ex quo Y KartBiiKtv fedt). 

22,Kif Bifplois^KaMBifpUwJj, Kow- 
Biipiois V. 

24. rarr Btim t ^iX/iBir] rift Btiait 
— ^iXior Sylb. S60 CLEMENTIS [Lib. IV. 

680P.ro a£fia wapaSovaa tois tovtov /wvov €)(€adaL Svim" <5 
fi/poi9. Keyerax Se edvos Papfiapoi^ ovk ayevarov 0£Ao- 
ao^JHas TrpeafivTTjp oupovPTai irpos ZdfioX^ip fjpoM kot 
€ro9. 6 Se ZdfjLoX^i9 rjv r&v Hvdayopov yi^{opifjuop. 

5 58. * A7roa(f>dTTeraA oiv 6 SoKifjj&raTos KpiBu^ dpia>-- 
fJi/EU<ov T&v (JHXoao^l^TjirdvTODV fjievy ov^ alfxOevTODV Se, co^ 
OTroSeSoKifjuKrfJuevcDV €vSaufJLovo9 V7rrjf}eaias. fjxar^ fJL€V oSv 
irSuaa rj eKKXrfata t&v fJueXerqadvrtov tov ^arnvpov ddvarop 
€19 X/CMOTOi/ wap oXov Tov fiiov KaBdirep dvSp&Vy ovt<o 

lofic Kol yvvaiK&v acocf^povtov. e^ori ydp r^ Kaff rjfjua^^^ 
TToXmvofJuevtp Kal avev ypafj^JuzTcov (f^iXoaoifklv^ kolv fidp^ 
fiapos y Kov "KXXrfv kop SovXo^ kov yepoDV kov TrauSiov 
Kop yvvrj' Koiv^ ydp dirdvTOi^v tcov dvOpdmonv t&v ye 
iXofJL€va)v rj aoa^pocrvvrj. d)fJU>X6yrjTou £* '^fjuv ttjv avr^p 

iS ^vaiv Kard yevos eKourrov t^v ovttjv kou layew dperfjv. 
59. OvK dXXrjv Tovvvv rrpo? ttjv dvOpoimanfra (f)vatp 
€X€iv rj yvvrj^ aXArjv 0€ o avrjp (paiverauy aXX rj rqp 
avrrjVy oiaT€ kou t^v dperfjv. ei Se dvSpo? dpenj aoDff^pO' 
avvrj SrjirovOev kou Sucouoavvrj kou oaou TavTous^ dxoXovOoi ^5 

20 vofJu^ovTOJL dvSpi fjLOvcp €vaper(p eivou Trpo<rffKHy ywajuu 
Se dKoXdat(p Kal dSuccp. dXXd drrpen^s tovto kou Xeyeiv. 
aaxf>f)0(rvvrj9 oiv emfJLeXrjreov kou Sucouoavvrj^ kou ttjs 
aXXrjs dperfjs drrdaijs ofioioD^ fJi^v yvvouKif 6fJU)uo9 Se 
avSpij iXevOipcp re kolL SovX(py eireiS^ fjuav kolL ttjv avrijv 

35 dperrjv €ivai ttjs avrrjs (f^vaeoDS ovfjifiePrjKCv. to fjiv Toiwv 
rrjv avrrjv elvou (f>vaiv tov OrjXeos rrpos ro appev Kaffo 
OrjXv €(mv ov (f>afjuev rrdvTODs ydp Tiva kou SwuJHipdv 
V7rdpy€tv rrpO(rrJK€v €KaT€p<p tovtoov^ Sc ^v to fjiv OrjXvZ^ 
avT&Vy TO Se app€v yeyov€v* to yovv Kvo(f>of)€iv kou to 3. irpc(r/3vnp'] nptafi^viilv Sylb. t»p Sylb. 

ib. alpovtrrai\ aipow Lowthius. 17. ^x^ Sylb. fyr» L. 

6. ^iXo<ro^<rdvrci>v] ^tXori/M^irdy- C.VIII. s. 58—61.] STROMATUM. 851 

TiKT€ip rg yvvaiKi TTpomuHii tpafjuep^ koBo OrfX^ta Tvyx^h 
ov KoBo SvOpmro^. ei Se /irjSev ^v ro 8id(l>op6p avSpos 
Kou ywaJKos^ ra aira av eKarcpo^ air&v eSpa re kcu 
mcuryev. 

60. ^lAi pkv TOiWV TOVTOV ioTi KoBo ^l^y TauTij €m S 

TTjv airqv oji^l^erax apenjv ^ Se Sia(f)opoVj KaTa Ttjv rov 
a^pjOTO^ iSiorriTay eiri Ta9 Kvrjarei^ kcu ttjv oiKOvpiav. 6817. 

35 " diKto yap vfia^* {f>7)aiv o aTroaroXos " eiSevcu on 
wavTOs avSpos rj K€(f>a\r) 6 l^puTTOs^ KefHxXrj Se yvvaucos 
6 avfjp' ov yap loTiv dv^p iK yvvfUKoSj aXXd yvv^ i^ 10 
avSpo^. TrXrjv ovt€ yvvrj yfopLs dvSpos ovt€ dvrjp \tapis 
yvvouK09 €v Kvpup.** w ydp atd(f>pova tov avSpa koL Tciv 
rjSov&v KpBiTTOva Seiv clval <f)apjev^ ouro) kou Tffv yvvauca 
axo(f>f}ovd T€ 6fju>ia)9 d^imaoufjuev av eivou icoi 7rpo9 Ta^ 
i^Sovds 8iafjui)(€a0ou fJuefjueXerrfKvTav* ^XeyoD 84 * nvevfuxTHS 
Tr€pi7raT€iT€ Kou eTTidvfiiav aapKos ov firf TeX&njre^* rj d^iro^ 

40 aToXiKrf avfjfiovXevei ivToXrj' ** rj ydp adp^ einBvfiei KaTa 
Tov TrvevfiOTOs, to 5e rrvevfjui KOTa Trj9 aapKos. TavTOL* 
oSv ^^ dvTiK€iTai** ovy 0)9 KOLKov dyoB^^ dXX* d)9 avfjuf)€' 
p6vT0D9 fjua\6fjueva. 20 

6 1 . *Em(f)€p€i yovv " Iva firj d dv OeXrjfre TavTa rroirjTe.** 
(f)av€f)d Si iaTi Ta tpya ttjs aapKosj aTivd iariy iropveiay 
djKoBapauiy daiXyeia^ eiScoXoXaTpiaj (f)apfjuiK€iaUy eyOpoUy 

€p€i9y ^Aoi, dvfwij ipiBeuiiy 8i)(oaTaaiaiy oupiaeis^ (f>66voiy 
fjAdaiy K&fjuoiy KOL Ta opuouiL TOVTOiSy d rrpoXiyo) vfuv KaBoD^ 25 
45 Kou rrpoearov on ol Ta Touxma wpdaaovTes fiaaiXelav 
0€ov ov KXrjpovofirjaovaiv. 6 Si Kap7ro9 tov rrvevfjuar^s 
iaTiv dydmjj xapdy elpfjvrjy fJuiKpoOvfjJay xpnfjfrrorrjSy 

3. iicArtpos Sylb. ^iearcpop L. sic apud Paulam. 

8. Cor. I xi. 3, 8, II. 14. ^ addidi. 

10. ioff^ Vjc ywauAt] cx ywauAs ai. Qalat. v. 16-22. 
Mjp LY, sed in L cum lineolis 23. cJdttXoXorpta] fldMXoXoiyMia L. 
rectum ordinero indicantibos. £t 24. alptant Y. cprorcff L. 86« CLEMENTIS [Lib. IV. 

eyKpdreia^ ayaBaxrvmj, 7r«7Tif, Trpaorrj^** ^aupKOy** dlfiai^ 
T0V9 afiapTtoXoWf w ^^ TrvevfAa** roif^ Sucaiov^ €ip7iK€p. 
vcH /iTjv To Ttj^ wSpeia^ npo^ to evOapal^ kcu to vtto^ 
pjovriTLKov TrapaXrprnoVj a>9 "ry tvtttovti ttjv aiayova 
5 TrafxxToBfjvcu ttjv er4pav kol t^ to ifjuariov oupovTi kcu tov 
\vr&vos Trapa\oi)pdv** Ovfiov KpaTOvvTas eppcofjuevcDS. ov 
ydp Tiva9 *AfJUXJ^6va9 tcl TToAe/iuica avSfKia^ cuTKOVfJuev 5^ 
TCLs yvvaucasj ottov ye kcu tovs avBpa^ eifnjvucow ehai 
fiovX6fJue$a. 

'o 62. *Akovco 8* eyoyye kcu ^avpofJbdriSas yvvcLums 

TToXefjL^ ^(fHOfJuevas av8f)civ ovk eXarroVj kcu So/ci&z^ 

aXXasj cu To^ovaiv ei^ TOVTriao) <l)evyeiv TrpooTroiovfJLevcu 

T0i9 avSf^daiv hr urrj^. oJSa kcu tcls TrXrjaiov ttj^ 

tSWB.*\^rjpias yvvcuKa^ ^pycp kcu 7r6v(p ypoDfjAvas av8puc^y icai^2148. 

15 wpos T^ airoKveiv yevcDVTcu ovSev dvieicas^ t&v irpojKreoVj 
oAA* ev avT^ TroXXdjKis rg dfjLiXX^g t&v irdvcov rj yvvrj 
dnroKvrjaaaa ro I3pe(f>09 dveXofJuevrj oucaSe (f^epei. Tj8rj yovv 
cu yvvauces ovSev eXarrov r&v dppevoDV Koi, oucovpovai kcu 
Orjpevovat kcu rds rroifJLvas (f^vXdrTovai. 

9o Kpijaaa K6mv iX&^uo kot Ixviov (bpafie yofr/iis. 

^iXoao(f)7jTeov odv kcu tcus yvvai^iv efju(f)epoi9 rocir dvSpdaij S 
Kotv fieXriovs oi appeve^ rd rrpooTa ev rraai (f)ep6fJLev(H 
TvyxdvoxriVy eKTOs ei firj KarafJuoLXaKurOeTev . 

63. ^AvayKCUov oiv (rvfiiravTi r^ rcov dvdp(mG)v yevei 
2SrrcuSeia re kcu dperrjy el ye hn ttjv evScufJLOviav (nrev^ 
Souev. Kou TTcSf ov fidrrjv Kvf)irriSrjs rroiKiXoDs yf)d(f)ei ; 
7ror€ fjuev 

4. Luc. vi. 29. 18. olaMyMvo-t] Bequiritor «liud 

6. x'^'^ L a m. reoentissima verbum. 

pro xf<^K>ff* 20. KOT ixvtoy] fur* 7x^0» Sylb., ut 

1 o. 2aupoi»aTiiag Sylb. (ravpnpd» fifr txyta frequens apud HomenniL 

Ttdas L. 26. Evptnrlttfs] In Oedipo ap. 

15. rf HoeBcheHua. r6 L. Stobaeum Flor. 73, a8. C.VIII. s. 62—65.] STROMATUM. 858 TTore Se iracra yhp ivbpbs KaKl<»v iKoxos, 

KtiP 6 KdKUTTOS 

YrjpLji rfiif €iboKtiwv(rav' vcura yhp bovXri iirrlv ivbphs fi a-fi^pfiiiv yvviif 5 

'^ ri a ixil (TfL^pfav iLVot^ rhv (vv6v0* instp^povtX. 

ov p.\v yhp * •)!• Kptlaa-ov Koi tipuov 
ri ii* iyiO^poviovTt vorJiMuriv oXkov ty^rfTov 
ivtip rjbi yvvrj. 

K€(f)aX^ Tolmv To riY^iwvLKov. u Se ^ Kvpw Ke^HiX^ tov xo 
avSpio^y K€(f>aX^ Se yvvauco^ 6 avripj* Kvptos 6 avrjp ttj^ 
yvvaxK09j " hkoov kou So^a tfcoO" v7rdpxoi>v. 

64. Aio Kou 4v rg Trpos *K(f>€aiov9 ypdj(l>€i " iJTroroo"- 
cropjevoi akXriXois ev (^ofi^ Oeovy al yvvoLKes T0I9 iSlois 

15 dvSpdaiv CDf r^ Kvplcp, oti 6 dvrjp eoTi K€(f>aX7j Tr}^ 15 
yvv(UK09y coy Kou. 6 X/)£OToy K€(f>aX^ TTjs^ iKKXr)(riasj avros 
6 aayrrip tov adfuiTOS. dXX d>s ^ iKKXrj^ria vrroTda^rerou 
T^ ^piarr^j ovtoos kcu ou yvvauces T019 iSiois dvSpdaiv 
iv ttolvtL ol dvSpes dyaTraTe Tas yvvouKas Kaffw kcu 
6 X/MOTOff rjydmj^rev ttjv iKKXrjciav* oSjtcj kou 01 avSpes °®^^» 
6(f>eiXovaiv dyaTrdv Tas eou/r&v yvvouKas d>s ra iavT(ov 
acoiJUiTa. 6 dyartSiv Tr\v iavTOv yvvouKa iavrov dyawa' 
ovSe\s ydp Trore ttjv iavrov adpKa ipJarjaev.** 

ao 65. Kdv rp Trphs KoXoaaans ^ou yvvouKes" (f^^rialv 
^^ vTTOTdaaeade toIs dvSpdaiv d>s dvrjKei iv Kvpitp. oi 25 
avSpes dytmaTe tols yvvouKas kou firj rriKpaiveaOe irpos 
airrds. Ta TeKva vrraKOvere TOis yovevai Kard rrdvTa* 
TovTO ydp evdpe^rrov r^ Kvpi(p. ol rraTepes /irj ipeOi^e Ta 

I. KOKim»] X^^^ CobetUfi. fiWvra xmtptptptt L. 

a.nkurroffexStobaeo.jcparurroffL. 7. Hom. Odyas. 6, 183. 

4. iroTf it — ] Hi quoque yersus 10. Cor. I xi. 3, 7. 

ex Oedipo sumti sunt Euripidis, la. Btov in marg. habet L. 

ex quo attulit Stobaeus 69, i8. 13. ^E^a-Un/s] xmdpxti addit h, 

5. /(rrbr] Becte irt^Kcir apud sed punctis notatum. 
Stobaeum. ib. Ephes. v. ai-as, a8, a^. 

6. iw6pff imtp^paml ex Stobaeo. 34. CoIobb. iii. 18-35. ^^- ^- 

YOL. 11. A a 854 CLEMENTIS [Lib. IV. 

nKva v/JL(oj/y Iva firj oBvfiSxrLV. o\ 8ov\oi vTroKovere Kora 
iravra T019 Kora ardpKa Kvpioi^ fif/ iv 6(f>6aXfio8ov\lou9 CJ9 
avdpcoTrdpeaKOi^ aAA* ip aTrXoTrjTL KapSla^ (f>ofiovfJLeyai 
Tov Kvpiou, Kcu TTOP iov TTOirJTe €/c '^i^ff €pyd^€crd€j d>9 25 
6 T^ Kvptep SovX^vom-^s kou ovk dvOpmrois, €i86t€9 ori diro 
Kvpiov dTToXrj^^ad^ ttjv dvTairohoaiv tyjs KXrjpovofua^y 
r« ydp Kvpi(p Xpzor^ 8ovX€v€T€' 6 ydp Sj8iko9 Kopla^rai 
o '^8iKr)a€Pj Kal ovk eoTi rrpoaamoXri^ia. oi Kvpioi to 
8iKaxov KOii ttjv laorrjTa tol9 8ovXol9 7rap€)(€T€ €186t€9 oti 

lO KOU VpjUS €X€T€ KVpLOV €V OVpOV^j* " OTTOV OVK €Vt ^XXrjV 

KOLL ^\ov8aL09y mptTOfirj KOLL djcpofivoTioLj ^pfiapos ^KvOrj^y 
8ovXo9 iXevO^poSj dXXa rravTa kou €v rrdai XpoTToy/* 

66. KIkcjv 8€ TTjs ovpaviov iKKXrjaias ^ irriy^Los, 8udw€p 30 
€V)(pfJU€6a Kcu ^^ern yrjs y€V€aOax to OiXrfpja tov 0€ov coy 

^siv ovpav^" '' iv8vadpj€V0L arrXdy)(ya oLKTLpfjuovy ^^prf^TTo^ 
TrjTOLj Tarr€Lvo(f>poavvrjVy rrpaorrjTO^ pjOLKpodvfiiaVj dv€)(0' 
fjuevoL dXXrjXcov Kal y^apL^ofjuevoL iaxrrolsj idv tls rrpds Twa 
€yri fiofJL(f)r]Vj KoBm kou 6 XpfOToy i\apiaaTO rfpXvj ovtojs 
Kou rjfjuels» iTTL rraxTL 8€ tovtols rf dyamfy 6 ioTL avv" 

20 8€afios Trjs TeXeLOTTiTOSy Kou rj clpi^vrf tov ^purrov fipa- 
^verct} iv tols Kap8iaLS vfJLcov, els rjv kol iKXr]0ijT€ iv ivl 
acofJuaTLy Kou €V)(dpLaTOL yiveade.** ov8€v ydp kojXv€i 35 
TToXXdKLs TTjv avTTjv TTafHiTideadou yfHi(l>^v els ivTfxmyv 
MapKia^vos^ rjv Trcos fJueTOLfidXrjTaL rreuTdeLsj evy^dpLOTOv 

25 8€LV fJUaBoDV TOV TTLOTOV €LVaL Ttp 8rjfJU0Vpy<^ Oe^ T(0 KOLXe" 

aavTL rjfjuds kou evayyeXLaafjuev^p iv acofJuaTL. 

6y. ^a^Tfs rffuv iK tovtg)v rj i^ rrioTeoDS ivorrjs kou 

2. offiBaKnodovkiais scripsi pro dixit L. DindorfiuB in Thesauro 

o^^aXfwdovXf uur. Becta scriptura, s. v. futrSodovXla. 
quam codices nonnulli N. T. prae- 10. Coloss. iii. 11. 
bent, est ^^aX/AodovXcats. Saepe 1 3. duSircp Sjlb. ^p L. 
in hujusmodi compositis, quae non 14. Matth. vi. 10. Luc. xi. 2. 
a 6)vXcui, sed a dovXos derivantur, 15. Coloss. iii. 12-15. 
crrarunt librarii veteres : de quo C.VIII. s. 66—68.] STROMATUM. 366 

TL9 6 reXeios S^SeiKTai^ (oot€ kou aKovrcov tiv&v K€u tol 
irXeurra ipuTTa/jjevooVy k&u KoXacrei^ iirafyr&VTaL irpo^ tov 
avSpos § wpo^ Tov SeaTTOTOVy (f^iXoaoifytjaci o re olKenj9 

40 V T€ ywrj. vcu /jLrjv kou iXevOepo^j Kav Tvpdvvov OivaTOS 
iir^iKrfrai Tovrcpj kov cVc SiKaoTrjpui ayrjrai kou w& 
Kiv8vvov9 iayaTOvs TrepieXKr/Tou ir^pi t€ ttj^ Krrjaeoos 
a7rda7j9 KivSvvevajif ovk a(f>€^ou ttj^ 6€Oa€^ia9 ov8* 694 P. 
oTTOiHmovVy ovS€ aTrav8ri<T€i 7roT€ rj pkv yvvrf (f>avX(p 
avvoiKovaa avSply 6 8€ vw iav (f>avXov eyji iraripa rj 
TTOvrjpov S^aTTorriv 6 OLKerq^y TrJ9 apcTrj^ iypfUvoL y€V^ 10 
vaioDSi aXX (os* dvSpl d7rodvriaK€iv kolXov imip T€ dp^rrj^ 

45 vTrip T€ iXevd^pia^ inr€p t€ iavrovy (0(raur(09 kou yvvouKC 
ov ydp Tr]9 t&v dppivoDV (f>va€a>9 tovto iSloVj dXXd rrj^ 
T&v dyad&v. 

68. IIiaT^s* o?fv Kou 6 7rp€afivTr)9 kou 6 v€09 Kou o 15 

oiK€Tri9 VTTOLKOVCOV T0U9 €VToXaL9 ^LWTerOU T€ KOUj idv 5^, 

T€0vrf^oUf 07r€p dv €Lrj 8id Oavdrov ^oi^ow^Hr/Orjvou. urpjev 
yovv K€u rrouhas kou yvvaLKa^ kou OLK^ra^ 7roXXdKL9 
dKovToav 7raT€p(ov kou Scairorciv kou dv8p&v ^Xriarov^ 
y€yov€vou. ovkovv ^Xarrov 7rpo6vp/tla6ou ^if row fuX^ ao 
Xovra^ 6€oa€fia>9 ^(T^lv^ i7r€L8dv €Lpy€LV avrov? TiV€9 
5o8oKciaLVy dXXd 7roXv ^rXiov OLfiou 7rpo(rrfK€LV (r7r€v8€Lv t€ 
Kou dya>vi^€a6ou 8LOL(f>€p6vTa>99 oTTwy dv firj rfrTrf6€VT€9 
drronrTouaoiHrL tS>v dplaroav kou dvayKou(yrdTa>v fiovX^v^ 
fidroov. ov ydp olfiou (rvyKpiaLv i7rL8€)(€a6ou ^rdr^pov 25 
afULvov ^Laadrrfv y€V€a6au rov TravTOKpdropos rj ro r&v 
216 8. 8oufi6va>v €X€a6ou aKaro^* rd fuv ydp aXXa>v €V€Ka 
^rpaTTOfUva rffuv €KdaTOT€ rrpd^oufiev dv €iy iK^ivov? 
wiropXe!r€Lv 7r€Lp(!>fjuevoLy &v €V€Ka yiv€(r6ou 8oK€Ly furpov 4. Tvpdivov] cV (yel wp6f) rv- 24. oiroimiMriNrc Sjlb. airoirrff- 

pamnv Sylb. awri L. 

12. ywaud Sjlb. yvvaucmif L. a6. BuMamniv] Btuur^miv LY« 866 CLEMENTIS [Lib. IV. 

riyovfuvoi touto to cV 4k€ivoi9 K€\apurfiiuov9 a 8e airr&v 
fiBXXov rf TLV&v erepoDPy TavTa av 77/ui/ yu/oiTO fiera ttj^ 
UT7JS <nrovSfj9j iav t€ apecKeiP Tial 8oKy idv re koll firj. 
6g. Ei Sr/ T&v aSuKl>6pa)v €vui touxvtt/v eiXrj^ Tifirjv 
5 cSaT6 K(u oKOVTcov Tiv&v cupera elvax Sok€vVj ttoXv Se 
irXeov TTjv aperrjv Trepifiayrfrov vofUOTeov^ firf ciy oAAo 5 
Ti a(f>opcovTa9f oAAa €2^ avTO to koXco^ irpayOrjvaL Svvd^ 
fievovj edv re erepoi^ SoKg Titriv idv t€ kou firj, kolK&^ 
oiv Kou ^Errucovpo^ MevoiKet ypdtf^tov ^ firjfre vios T19 &v 

jo fuXXerto (j>i\ocro<l>€iv firfre yepcov {mdpytov KaTndreo ^cAo* 
ao(f>6iv' ovre ydp axopos ovSeU etmv ovre irdpopos 7rp09 to 
Kard ^vyrfv vyioiveiv.*^ 6 Se Xeymv ^ firpro) tov (f^iXoaO" 
<f>€iv xmdpyeiv mpav rf TrapeXrjXvdevcu ttjv &pa^f ofiou>s exm 
T^ XeyovTi irpos evSoufwviav fj fjLrpra) rrapeivax ttjv &pay 10 

iSrf firjKer elvai Trfv Sfxiv. Sare (f>iXoao(p7jTeov kou i/6a>- 
686 F. Tep(p KOi yepovTij r^ fjuev ajroog yrjpdaKcov ved^ tcIis^ 
ayaffois Sid t^v ^piv t&v yeyovarcDV^ r^ Se airtos veo^ 
dfjua Kou TraXouo^ 17 Sid rrfv d(f>ofiiav t&v fieXXovTODv.*^ KE*. e. 

30 yo. Uepi Se Tov fmpTvplov SuippfjSrjv Kvpios eXprjKeVy 
KCLi rd Sia(f>6pa)9 yeypafifUva avvTd^ofiev ^^ Xeya> Se 
vfjuv rra^ os edv bfJLoXoyrjaji ev ifjuii efirrpoaOev t&v 
dvOpamoDV kou 6 vlos rov dvOpamov bfJU>Xoyrja€i iv avr^ 
efJLwpoadev t&v dyyeXayv tov deovj tov Se dpvrjadfjuevov 

2^ fjLe ivamiov t£v dvOpcmtov dTrapvr/aofjuii avTov efmpoaOev 15 
T&v dyyeXoDV.^^ " os ydp dv iiraujyyv&y fu rj tovs ifjuovs 
Xiyovs iv r^ yevea TavTrj Trj fioixaXiSi kou dfJUipTooX^ 

I. avT&v PotteruB. avr&v L. Bcripturae diversitate : v. Potter. 
a. ytMKro] yiyyoiTO LY. 1 2. ^ fU|ir« ex Diogene. i) om. L. 

9. 'Efr/icovpof] In epistola ap. ai. Luc. zii. 8. 
Diog. L. lo^ 122. cum nonnulla 26, Marc. viii. 38. C. IX. s. 69—72.] STROMATUM. 867 

Kou 6 vio^ Tou avdpamov hrojujyyvdriaerax avrou^ orav 
eXdrj €v rg So^ rov irarpo^ avrov fura r&v ayy4\(ov 
avTov. ^^ira^ ovv OGT19 ^av ofioAoyTjarri €v efwi e/i" 
TrpoaOcv r&v dvOpmra^Vj ofJLoXoyi^ato Kayo) kv avr^ e/jL' 
irpoarOev rov irarpo^ fiov rov iv ovpavoh** " orav Se S 
(l^epGHTiv vfid^ €i^ ra^ avvayayya^ kcu ra^ dp^a^ Kai ra^ 
ao i^ovcia^y fi^ wpopuepipvdT^ ir&s dTToXoyijOrjre $ ri ehrrjr^* 
TO ydp dyiov irvwpxi 8i8d^€L v/ids iv avrg rp oipa ri Sel » «« »» 
eimiv. 7 1 . Tovrov €^yovpjBvo9 rov rairov 'HpaKXitov 6 rrjs 10 
OvaX^vrivov a\o\rjs SoKifJUoraro? Kard Xe^iv ifnjcnv bfiO'' 
Xoyiav €ivai rfjv fjL€V iv r^ 7riar€i kou 7ro\iT€iaj ttjv & €v 
(f>G)vfj. rj fjL€v oiv €v (fnov^ bfJuoXoyia kou eni rciv €^ovaiS>v 
yivercUf rjv fjuovrjVj <f>7jalv, bfJU)Xoyiav Tjyovvrai €ivai oi 
TToAAoi ovy^ vyiiosy 8vvavrai d€ ravrrjv rrjv bfJuoXoyiav koI ifi 

25 oi vTTOKpirou bfJU)\oy€tv. oAA* ov8* ^vpeBrja^rax oSros b 
Xoyos KaffoXiKa>s €lprjfjb€V09* ov ydp irdvr€s oi a<o^6fJU€voi 
d>fju}X6yrjaav rrjv 8id rrjs (fxovrjs bfJU)Xoyiav kou €^Xj0oVj 
€^ (5i/ Mardouo^j 4>tA«7nrof, QoDfjudsj 'Aeuty icai oAAoi 
TToXXoi. Kou ecrnv rj 8id rrj^ (f^oDvfjs bfwXoyia ov Kado' do 
XiKTjj dXXd fjuepudj. KaBoXiKrj 8i rjv vvv Xey€i rrjv €V 
€pyoi9 Kou Trpd^cTi KaraXX^qXoi^ rrj^ €19 avrov TTMrrecaf. 
errerou 8€ ravrrj rp bfioXoyia kou rj fjbepiKrj rj errl r&v 
€^ov(riS>Vj idv ^eri kou 6 X6yo9 aipg' bfJU)Xoyrjar€i ydp 

30 olrro9 Kou r^ (f)a)v^ 6p0co9 rrpoofioXoyi^cra^ irporepov rp 25 
^ujSeaei. 

72. Koi KaX&s erri fi€v r&v bfJU)Xoyovvra)V "eV €fju)V* 686 P. 
€i7r€Vy ern 8€ rmv dpvovfXJ€va)V rb ^^€fjL€** 7rpo(r€drjK€v. oSroi 

ydp Kop r^ (JMvy bfioXoyrjaroiHriv avrovj dpvovvrou avrov 

3. avrovl av supra versam, rov 5. Luc. xii. 11 sq. 

autem in litura L, Yidetur &tov 10. r^trop V. rp6nw L. 

fuisse. 24. aipj Qrabius. capg L. 

ib. Matth. x. 32. 358 CLEMENTIS [LiB. IV. r^ Trpa^i firj ofioXoYovirre^j /wvoi S* iv avr^ o/ioXoyovauf 
ol iv ry Kar axrrov bfioXoyiq, kcu Trpa^i fiiovirre^y iv oU 
K€u avTO^ bfwXoyH iueiXrffifjjepos avT0i9 Kal i^ofjuevo^ vjto 
TovTcov, Stomp ^^ apvrfcraxrOai iavrbv ovSejrore Svvccrai.** 

SapvovvTai 8e avrov ol firf ovTe^ iv avT^' ov yap earev 
" 09 apvrjOTp-ai ev efwi, aAA " efie' ovoeis yap Trore tov 35 
iv avT^ apveiToi avTOV. to Se ^' efnrpoadev t£>v avOptO" 
Treoi^" Koi Toiv ato^ofievcov kcu twv idvucSv Se bfwi(09 Trap* 
oh fiev Kou Ty iroXiTeia^ irap 0I9 he Kal Ty (fxovy. Siairep 

10 apvrfcaxrOojL avTOV ovSenoTe SvvavTOX, apvovvTOi Se avTov 
oi firj ovTes ev avrcp. 

y^. TaOra fiev b ^YlpaxXetov kou tol fjuev aXXa {fxiiveTou 
bfwSo^iv rfplv KaTOL ttjv TrepiKOTrrjv TavnjVy iKeivo Se ovk 
iTrearrfaev ori ei ical fi^ rrpa^i Ttve^ kou ry /3/g) " co/lioAo- 

15 yrja-av tov ^piarov efiirpoaOev t&v avOpamoov^^ ry fievToi 40 
KaTOL ^oDVTfv bfioXoyeiv iv SiKcurrqpiois /cat fJue^j^pt doLvdrou 
fiaaavu^ofjjEvov9 firj dpveurdou dno Siaj9eaeoi>9 ireiruTrev^ 
Kevou (f>aivovTOUy Siddeai9 Se bfioXoyovfJuevrj kou fmXurra 
?7 firfSe OavdTto *TpeirofJbevrf v(f) eva wdvTeov Toiv iraB&v^ 

20 a Srj Std Trj? aeofJLaTuoj^ emBvfiia^ iy^vvaTOj diroKomiv 
Troielrou* ean ydp d>9 en-09 dimv hri TeXet tov fiiov 
ddpoa KaTa rfjv irpS^iv fJueTdvoui kou dXr)0rj9 eJy ^purrbv 
bfioXoyia imfJLapTvpovarj^ r^p (f^oovrjs. ei Se *' to wvevfjuz 45 
Tov TraTpib^** iv rjfjuv fJuapTvpe% rroi? ert vTroKfHTOu, ow 

25(f)oi>v^ fiovrj fmpTvpelv etprjKev; Sodrjaercu Se tutlv^ idv 
avfi(f>eprjj drroXoyi^aourdoUy tva Sid r€ Trj9 fjuzfrrvpia^ Svi 
re Trj9 bfioXoyia? dxf^eXoivTOu ol rrdvTe^y i(rxvpo7roiovfievoi 
fjuEv ol KaT iKKXrjaiaVj OavfJud^ovTe^ Se kou ei^ irurrw 
vTrayofJuevoc oi i^ iOv&v ttjv aoyrrjpiav iroXvTrpayfwvrj^ 

^oaavTe^j oi AoeTTol 8e inr iKirXrj^oDS KaTe^ofJuevoi. 3. avroir Grabius. avrovr L. 

4. Tim. II ii. 13. 

15. T^ Potterus. To L. 20. ryffvyaro] Literas ra L a m. 
Becunda habet in litura. Yidetur 
iy€¥€To fuisse. ,C. IX. 8.73—75] STROMATUM. 359 

74. QaT€ To 6/JU)\oy€Li/ €#c 7ravT09 5et, €0' ly/ui^ Y^Py 
50 airoXoyeLadai d^ ovk €k wavro^y ov yap k(u tovto i(f) 
rjfjLLV. "6 Se inrofUElvas €£$• rcAoy oiros aoDOriaerai'** ejr€i 
TiV ovK au T&p ed (f>povovvT(oy fiaaiXeveiv iv de^y oAA* ov 
SovXeveiv eXovro ; ** deov odv ofiokoyovcrr* Tives *^ eiSevai* 5 
KaTa Tov aTTOGToXoVy ** T0I9 8e epyois apvovvTou^ fiSeXvKTol 
ovTe^ Kcu aweideh Ka\ wpo^ irav epyov ay(x6ov dSoKifioij* oi 
216 S. 8e Kov TOVTO fJLOvov ofioXoyTJcraHriv, ev Ti KaTeirpa^avTo eTrl 
TeXei epyov ayaffov. eoiKev oiv to fjuaprrvpiov wjroKoBapai^ 
eivai afJLapTiS>v fxera 86^9* avTiKa 6 iroipjjv (ptfaiv 10 
*^ eK^v^ade Ttjv evepyeiav tov aypiov drjpiov^ eccv rj 597 p. 
Kap8la Vfi&v yevrfrai KaSapa kou afjL(ofJL09** oAAa koI 
avT09 6 Kvpi09 '^ e^rpyjaaTO vfjua^ 6 crarai/ay" \eyei 
" aividaaiy eyo) 8e 7rapriT7}adfxr)v** 
6 75. Mwoy TOivvv 6 Kvpios 8id Trfv t£v hnfiovXev^ 15 

OVTCOV aVT(f dvdpCOWODV KOU TTfV tS)v dTrloTcov dwoKa" 

dapaiv ^ejTvev to irorrfpiov"** ov fufiovfjuevoi oi diroaroXoi 
(Off dv r^ ovTi yvaHTTiKOi kou reXeiOi vrrep raJi/ eKKXrjaimv 
as eirrf^v eiraJBov. ovtco^ odv kou oi Kar tx^o^ to dirO' 
(TToXiKov TTopevofJUEvoi yvaxmKol dvafJLdprrjTOi ye eivou ao 
6(f>ei\ovai Kou 8i dyaTrrjv Trjv irpos tov Kvpiov dyairdv 
Kou Tov TrXrjaioVj tvy el KaXolr) Trepiaraai^y xnrep eKKXrjaia^ 
daKav8dXi(TT0i tol^ dXlyj/ei^ xmofJuevovTes " to Trorrjpiov 
10 iruoaivy oaoi 8e epy(p fiev irapd tov filov, Xoycp 8e ev 
8iKa(TTrjpi(p fuaprrvpovai k&v eXrri^a eK^eypfJuevoij kolv (pofiov 25 
v(f)op(Ofievoiy fieXriov? ovTOi Tciv (rrofJLaTi fJLovov ofioXo- 
yovvTODV TTjv acomfjpvav. dXX ei kou VTrepfialrj Ti^ cVt ttjv 
dyaTrrjv r^ ovTi fiaxdpio^ OVT09 kou yvrjai09 fJUipTV9 

3. Matth. xxiv. 1 3. c£ okris icapduxr v/M»y np6s rhv Kvptev, 

4. Tis V. tU oXX' L. ihnni<t€ir6f ^Kfpvyti» aMfPf iiof ^ Kop- 

5. Tit. i. 16. d(a yivrfTQi KoBapii koL ifjuofWf, 

10. 6 wotfufp] Hermas Vis. 4, 2. 13. Luc. xxii. 31, 32. 

cay npo€TOifuuTrj<r6f Koi ftcrayoi^ffijrc i*J, Matth. XX. 22. 860 CLEMENTIS [Lib. IV; 

TeXeleo? ofioXoyrjaa^ /ceu rw ivroKcus koli t^ de^ Swt 
Tov KvpioVy ov ayaTnJcray dSeXtf^ou eyptopurev o\ou iauroy 
en^iSow 8ia tov 0ew oiov TrapaKaToBi^Krju evyvtQfwvGi^ kcu 
ayamjTCKci? a7ro8i8ov9 tw aTrauTovp/evop avOpmroi^, 

5 KE<I). L 

y6, *E7raj' 5* e/i7raXcv eiirrj " orap SuoKooaiP vfiay iv 15 
Ty iroXet Tovrgy (j^evyere ei^ ttjv aXkqv*^ ov\ a>s KaKw 
To SicoKeadou wflLpaivec (f)€vyeiv ovS* eof davarov (fyofiov 
/xevov^ Sia (ptjy^9 iKKXiveiv TrpoaTaTTei tovtov, fiovXerou 

16 Se rjfia? fxtfSevl cuTiov^ firfSe avvaiTiovs koucov tu/os' 
yivetrdat axf^iaiv Te^avTohy irpos Se Koi ry Suokovti kou 
T<p avoupovvTij TpoTTOV ydp Tcva TrpoaayyeXXei eoarrov 
wepiiaTourdoUf 6 Se Trapoucovayv ToXfitjpos kou pi^Kiv' 
Svvos, 

16 yy. ^L Se o avoupcov ^^ avdpamov deov** eis &eov 

afmpTovei kou tov aTroKTivvvvTOs avTov evo)(os Kaffi- ao 

(rraTou 6 iavrov irpoaayoDV r^ SucourTtfpi^* odros 5' av 

eitf 6 fiTj irepurTeXXofJUEVOs tov Sioiyyfwv aX(oaifiov Sia 

598 F. dpdaos irape)((ov iaxrrovj oStos iari to oaov i(f> iavn^ 

20 6 (rvvepyos yivofjuevos Ty tov Sudkovtos Trovrfpioj ei Se kcu 
irpoaepedi^oCf reXeov ouTioSy iKKaXovfievos to drjpiov. £»$• 
5' avTODs Kov ouTiav fidyrfs irapdxryri Ttvd tj ^rjfiias rj 
SiKTfs $ e\dpas ajjjopfxrfv iyevvrjae Smyfiov. Sid tovt oSv 
fjLrjSevos dvTeyeaOou tcov iv' t^ fiicp TrpocrreraxTou rffjuv^ 25 

»5 oAAa Kcu " ry oupovTi to IfidTiov kou tov )(iToiva rrpoaSi'- 
Sovou*** ovy( iva aTrpocrjraBels SuifievayfJLev fwvov^ dXX iy 
fi^ dvTiTTOiovfievot T0V9 imSuca^ofJulvovs i(f) iavrovs dypi" 
ouvoofiev Koi Si rifjaov im Trfv tov ovofjurros Suuciv&fjuev 
fiXour(f)rffJuav. 

6. Matth. X. 23. 23. /ycyr7<rc Y. fyci^ov L. 

25. Luc. vi. 29. C. XI. 8. 76—79.] STROM ATUM. 861 KE<I>. lA. 

78. Nai, ([KLcriVj "ci KtjSercu ufioiv 6 deo^, ri SrjfTroTe 
SuoK€<r6€ Kou (f>0P€V€(rd€ ^ atrro^ vfjta^ €U tovto iKSiSo^aiv ; 
r]/i€l9 Se ovx ovT(09 v7ro\afifiai/ofi€u tols mpurrariKOi^ 
ir€pnriiTT€Lv rjfjuas tov Kvpvov fiovXrfOijvou, eiAAa 7rpo(fyij'- 5 

30 TiKci^ Ta avfJLfirj(r€a6<u fuXXoirra irpo^iprjK^voUf cas* Sia to 
ovofm avTOV SuoyOrfaofJi/eOay (f>ov€vd7}(r6fi€daf avcurKivSv 
\€v6r)a6fJij€6a. cScrr* ov SiwK€a6ou rjd€\r)(r€v 7]fM9, oAA* a 
7r€ia6fi€6a rrpo^fi-fjpva^v Sva rrjs tov avfJL^(r€(r6ou irpO" 
ayop€va€(09 w Kapr^piav yvfJLvaaa^y tj Trjv KXrjpovofxiav 10 
€7nfyy€i\aTo. Kairoi ov fwvoi, aXXafiera rroWciv /coAa- 
^fjue6a. oAA* €K€lvoi^ ^ourl, Koucovpyoi Tvy\avovT€9 SiKaito^ 
\nria\ovai rrjv Tifjuopiav, 

yg. "Akovt^^ odv fjuaprvpovaiv Tjfjuv rrjv SiKouoavvrfv 

3STOi9 Sia SiKajuxrvvrjv oSiKoo^ KoXa^ofjJvoi^* oAA* ouSe to 15 
oSiKov Tov SiKourrov Tr}^ rrpovoias anrr^rou* 8€i yap KVfHov 
€ivou Tov KpiTTjv TTjf iavTov yv(0fxr)9f firf v€vpoa7rourTOV' 
fjuevov ayjnixcov SiKrjv opydvoirv ouf>opfJMs urar? fjuovov irapa 
TTjs €^a)6€v oLiTia^ Xafjifiavovra. SoKifjui^€Tou yovv iv ^ 
Kpiv€i Kaj6drr€p kou rjfJM^ KaTa t€ ttjv t&v ouperoiv €ic- ao 
Aoyi^i' KaToi re r^v xnrofiovrfVy k&v firf aSiK&fJU€v, oAA* w 
oSiKOvaiv rffJLiv 6 SiKourr^s ou^opoy ov yap (uS€v ra koB^ 

j^oTffjjas ovSi 6€\€i fjjxB^iVy 7rpo\rjyjf€i Sc (rvvoerrdyerou K€v^^ 
Sio Kou Kpiverou. Si(OK0vai Toiwv iQfJuSis ovk dSiK0V9 €ivou 
KaT0LKafi6vT€Sj dXX avr^ t^v<p t^ yLpumavovs €ivou tov 25 
fiiov aSiK€iv v7ro\afJLfidvovT€s avrov? t€ ovtoi> TToAireuo- 
fX€vov9 Ka\ Toifs aXXov9 tov ofju)iov oup€ur6ai fiiov ^rpoa' 

Tp€7rOfXl€VOV9. 

7. «ziwurKiWh/Xcv^cSfif^] Literas 1) L. 
6ff supra yeraum habet L. aa. o^pf] t<P^ Sylb. i^pi4 

10. •yvfivcuw § Sylb. yuimeriag Pottenis. 362 CLEMENTIS [Lib. IV. 

699 F. 80. Aia ri 8e ov ^(yqducrOe SuoKo/ievoi ; tfmrL ri yap 
Kou aSucov/ieda eos* tt/oos* '^fids avrov^ davaTtp iiroXvofuvoi 
7rpo9 Tov Kvpiov K(u KoBaTrep rjXiKia^ fJuerafioXrjVy ovrco Se 
Ka\ fiiov ivaXXayfjv xmopdvovres \ ei Se eS (f>pov6tfM£Vj 
5 xapiv ela-OfieOa roi? t^v aj(f)opfi^v TrJ9 Tayeias iiroSrjfita^ 45 
Trapecryrjfievoi^y ei Si ayaTnjv fmprvpoifjjevy ei Se fc^, 
(f>av\oi Tive? avSpe^ elvou T019 toWols eSoKovfiev Tffji^i^. 
ei ^beaav Se Koi avrcH tijv aXrfOeuiVj iravTes fiev op 
ejremjotov rg oocpy eKXoyrf oe ovk av ijv. aXXa yap 17 
lorffjuerepa 7riari9j **0c5$'" oiaa ^tov KocrfJLOVj^ eXeyyei r^v 
OTnariav. efie fiev yap "Avvros re kou MeXrjro? anro^ 
Kreiveiev fjuevrav, fiXa^uev S* av ovS* anroariovv* ov 
yap olfjuu defurov elvat ro afjueivov irpos rov yeipovot 
fiXaTrreadou. £crre Oappovvra rjfjuSnv eKourrov Xeyeiv ** io;- S^ 
15 /otos* efiol fiorjOo^j ov ^ofirjdi^cropat ri rrotrfcret fjuot Sv^ 
Qpcmos*^^ ^SiKOUtov yap yjfvxou ev X!^ipi OeoVy kcu ov firf 
ayfnjTou avr&v fiaxravosy 

KE<D. IB. 

81. BflMTiAe/Siys' Se ev rcp elKOcrr^ rpirco rSv e^rjyrj^ 

sortKoiv irepi rwv Kora ro fjuiprvpiov KoXa^ofJuevoov airroix^ 

Xe^ecrt rdSe cf)rjcri " cfnjfil yap ro brrocrot vTroirirrrovcrt rou^ 217 S. 

Xeyofjuevous dXiyj/ecrtVj ryrot rjfmprrjKares ev aXXot9 XavBa" 

600 P. vovre^ rrroucrfjujurtv eh rovro ayovrou ro dyaffov x/wtoto- 

Ttfrt rov TrepidyovTO?, aXXa e^ dXXcov ovtod^ eyKotXcw^ 

.2ifJuevotj tva firj g)9 KardjStKot hri kolkoI^ bfJuoXcryovfJuevot^ 

irdBoDcrt^ firjSe XotSopovfJuevot w fJU)txo9 rj 6 cf>ovev9f dXX 

art ^purrujLvdt TretpvKore^, arrep avroif^ rraprjyopfjcret firjSe 

10. Matth. V. 14. 12. Ti Sylb. w L. 

11. tfii fMv yapl if)fi(T\ c^Kpanif 14. Psalm. czviii. 6. 
addit H. MS. 16. Sap. iii. 2. 

ib. MfXijros L. MfXtroff Y. 21. r& supra verBum in L C. XII. 8. 80—83.] STROM ATUM. 868 

5 waxry^iv SoKeLU^ Koa^ fir) TnmprriKays 8* oAa>f w eni 
TO Traffetv y^injrou^ airaviov fjuey^ oAA' ovSk oSroy Kar 
eirifiovXfiv Swd/ietD? ri ireia-erai, oAAa murertu cd^ ejraxrye 
kolL to vfpriov to Sokovv ov\ TjfmfmjKevai** 

8^. EZ^' virofias ira}av en-KJ^epei "w oSv ro vrpnovi 
ov TrpoTjfiaprriKOf ^ ivepym^ puev ov\ rjimptrriKO^ ovSeVy iv 
iavT^ 8e TO apuoLprrriaai expv, errav xnrofiXjfOy ry TraBeiv 
€V€pyereLTai re, TroAAa KepSaHvov SvaKoXay ovTCoal Sri kov 

T€X£L09 iiriSev ripjaptrriKm ^py^ ™XS> ^^'"TXy ^^ ^^ 'rci^, 
10 ravTO eiraBev €/i(f>€poi9 r^ vrprLcp^ exfov piv iv iavT^ ro 10 
apjaprrjTLKOVy axj^opii^v Se rrpo^ to ripxipTqKevai firj Xafiarv 
ovx riimpTavev. &aT ov\ avT^ to firi apLapr^aax XoyL" 
ariov. w yap 6 pLOLy^evaai 64Xa>v fJuoLy^p^ iarLj kov tov 
fiOLxevaai pL^ eiriTvyrj^ koll 6 TroLtjaoLL (p6vov OiXoDV avSpo^ 
<f)6vo9 iarlj kov pLrj Svvr/Tcu <l>ov€vaouy ovT(oa\ Srj kou tov 15 
avafmpTriTOV ov Xeyoo iav SSeo 7raja\ovTa^ kov pLriSev y 
KOLKOV Trejrpaxm^ kolkov ip& r^ OiXeLV afmpTav€LV. Trdvr 
ip& yap fjLoXXov ^ kolkov to rrpovoovv ipw** 
15 83. EZ^* vTTofid^ Kou mpi tov Kvpiov avTucpv^ w mpl 
dvOpmrov XiyeL " idv fievTOL rrafxiXiTroDV tovtov9 arravTas ao 
Tovs X6yov9 . A%y eni to Svaonrelv pue S^d TrpoaanroDv 
TLvoivy €L TvxoL, XiyoDVy 6 Seiva odv rjfmprev^ eiraBev ydp 6 
ScLva^ idv fjuev en-LTpeirg^y ipci, oirx rjfmprev puevj ofjuum re 
rjv ry irdja\ovTL vrpricpy ei fiivTOL a<f>oSpar€pov iKfiida-OLo 
Tov X6yoVf €/x3, dvdparTTov ovtlv av ovofmari? avOpanrov 25 
elvou, Sucouov Se tov Oe^v. KaBapo^ ydp ovSeh^ &<rmp 
20€LTr€ TL9j ooTO pvTTOv. oAAtt Ttp nouriXeLSjj rf vTroaeai^ 
Trpoaimpn^aaadv (fyriaL rrjv yjrvj^v iv iripcp fiicp r^v 
K^XaaLV v7rofJuiv€LV ivravOay Trfv puev hcXeKT^v emrifion^ 

6. ovdcy, cV iavT^ dc PotteroB. 26, Job. xiv. 4. 
ovbw cV iavT^y rf dc L. 27. aKkh rf — ] In marg. L a 

15. d^ (ut lin. 8.) scripsi pro dc. mana recentiore 017. ^vo^r (vo- 

17. rf Sylb. t6 L. luit ^vopcir). 864 CLEMENTIS [Lib. IT. 

8ia /lafyrvplov, ttjv oWtjv Se KaBaipOfUvrjv olKela KoXacru. 
K€U TTcSs* TOVTO okqOl^ €(f) 'q/uv KHfiepov Tov ofJLoXoytjacu 
601 F. Koi KoXaa'0rjvcu rj firi ; Xverax yap hri tov apprja-ofjjevov rf 
KaTa Tov Bojo-iKei&jv irpovoua. 

5 84. 'E/x3 TOLWV avTov hn tov Kparrfi4vT09 bfJuoXo- 
yrjTOVj TTOTepov fJLapTvprjaei KOi KoXaadi^aerai Kara rriif 
rrpovoiav $ ov. apvovfuvo^ yap ov KoXaaOi^aerai. ei de H 
Kdi TrJ9 arrofidarea)? kcu tov fir/ Seiv KoXourdrjvax tovtov 
(fyfimi TTfv arrtoXeuiv t&v apvrjaofuvtov cVc 7rf)OVoia9y aKa>if 

10 TrfHxrfJUZfyrvprjaei. TrcSy Se eri fuado? 6 ivSo^oraro^ €if 
ovpav^ aTroKeiTou r^ fiapTVpvjaavTi 8ia to fJUxpTVprja-ai i 
€1 Se Tov apjaprrjTiKOV ovk elaaev r/ Trpovoia im to 
afjLapreiv iXdeivy aSiK09 ylverou Kar ofjufxoy kou tov Sut 
diKouoavvrjv eh KoXouriv iXKOfJbevov fi^ pvofUvq^ kou tou 

15 aSucelv ideXrjaavra pvaafjuivrfj tov fjuev rroirjaavTo^ Si cSif 
ifiovXrfOrj, Trj^ Se KooXvadarj^ to epyov kou firf SiKaia)9 3® 
Trepieirovarj^ tov afJUipTriTtKOV. 

85. riciDS' Se ovK a0eo9 Oeuz^oDv fjuev tov SuzfioXoVy 
avdfiomov Se apjuprrjTiKov ToXfvqaas ehretv tov Kvpu}v; 

20 rreipaJ^oDV yap o SuifioXo^ eiSoo^ fjuev o iafjueVy ovk eiSw Se 
ei inrofJLevovfJLeVy dAAa aTToaeurou rrjs TriaTeoD^ rjpjoL^ /SotiAo* 
pjevos ^at xnrdyeaQax iavT^ TreLpaJ^ei^ orrep kou fjLovov 
eirLTerfHKjrTou avr^ Sid re to rjfjua^ i^ iaxrr&v aa^^eaOu 
Selv ouf)opfia9 rrapd rrj^ ivroXrj^ eiXr/if^ara^ Std t€ tov 

JS Karauryvfifijov tov 7reLf)daavT09 kou airoTvxpvTO? Sid re 35 
TTfV iaxyparroirjaLv t&v Kard ttjv iKKXrjaiav Sid re rrjv 
avveiSrjaLV tcov davfJUiadvTcov rrjv v7rofJU)vrjv. ei Se to 
fjuzprvpLov dvTonroSoaL^ Svd KoXcureoD^ kou rj wiarL? kou 
rj SLSourKaXicLj Sl ds to fJUzprvpLov, avvepyoi apa avrcu 

30 KoXdaeoo9y ^9 ri? av dXXij fjuei^oov arrefKf^ourt^ yevoLTo ; 17. ntpuiravinis Potterus. ntpUnovrof L. 
30. fjs tI$ HeinBius. ^» L. C. XII. s. 84—87.] STROM ATUM. 865 

dXXa wpo^ fju^v ra ScyiwTa ^Kuvaj u fjuBrepccofiaTovTCU 17 
V^^X^ '^^ '^^P^ ^^^ SiafioXov Kara row olkhov? X^ydri^ 
aerai Koupow, wvi Se T019 eipfjfjLcvoi^ kou TavTa irpoa''' 
40 doi/juev TTOv eri ij TrloTi^ KaTO, aPTaTroSoaiv t&v TrporjfjLap" 
TrjfJL€V(ov Tov fiapTvpiov ytvofjuivov^ irov Se ij ayaTnj t/ irpo^ 5 
Tov 0€ov 8ia TTjv dXrjdeiav SuoKOfJuevrj /col vTrofJuevovaaj 
irov Se eTTOUvo? ofioXoyrjaavTO^ rj yjfoyos apvTjcrafjuEvov^ cly 
tI Se €Ti ^xprjaifirj rj iroXmia rj opOrj to v€Kp&aau tos 
€7ndvfjua9 Kou firjSlv t&v KTurfJudroDV fjuaeiv. 

86. Ki Scy d)9 avTO? (f)rj(riv 6 3aaiX€i8rj9j tv fjuepos €/c 10 
Tov XeyofjJvov OeXrjfJuuTOs tov 0€ov vTreiXrjcf^afJueVj to rjya" 
mjKevou drravTa on Xoyov diroaii^ovat 7rp09 to Trdv 

4S airavTay erepov Se to firjSevos^ eTriBvfJueiv, kou TpCTOv fjuaelv eoaP. 
firjSe €Vj OeXrjfjuuTL tov deov kou KoXdaeis eaovTou* orrep 
daefie^ evvoelv. ovt€ ydp 6 Kvpios OeXrjfJuari, ejraSev tov 15 
iraTpos ovB* oi SioaKOfJuevoL fiovXi^L tov Oeov SuoKovToUy 
irrel Svelv OaTepoVy rj KaXov ti eoTOU Suoyfws Std rfjv 
fiovXrjaLV tov Oeovy rj oB^ol 01 SiaTidevT€9 kou dXifiovT€9* 
dXXd firjv ovSev avev OeXrjfJuaTos tov Kvpiov tcov oXodv. 
XevTrerou Srj (rvvTOfJuo? (f>dvaL ra Totavra avfJifiauveLV firj 20 

^o K(oXvaavT09 tov Oeov* tovto ydp fjuovov a(o^€L kcll ttjv 
wpovoLav Kou rrjv dyadorrjTa tov deov. 

87. Ov TO evepyelv tolwv avTOv Tas OXiyjfeLs oteardou 
yprjy firj ydp etrj tovto evvoelvy dXXd firj Ka>Xv€Lv tow 
evepyovvTa^ Treireurdou irpoarjKeVy KaTaxprjaBai t€ ei^ 25 
kolXov Toh T&v ivoLVTioov ToXfifjfjuouaLv. ^^ KaBeXw yovvj 

218 8. ^a\ Tov TOi\ov Kou earou eis^ KaraTrdTrjfjui* irouSevTLKrjs 
Teyyrjs ttj^ ToidSe avrrj^ ovcrrj^ irpovoia^ hn fjuev r&v 
aXXoov Sid Tas^ oiKeia^ eKdcrrov dfjuapTiasy ein Se tov 
Kvpiov Kou Toiv dfiro^rroXoov S^d rap rjfi&v. avTUca 6 Oelo^ 30 
aTToaroAoy " tovto ydp eoTL to deXrjfia tov Oeov^* <l)7jaLV 

26. lesai. V. 5. 28. roiddf ovr^r] mairdff airf Sjlb. ' , 

31. The88. iv. 3-8. 866 CLEMENTIS [Lib. IV. 

" 6 ayiaa/jh^ vfi&p aTtiywOax viws «tto Tr\^ iropv^ia^j 
ciSeifoi eKOOTOU vfioiu to iavrov aKevo^ Kraadai ii/ ayi" 
aafiS Kal Tifiy fir) eV iroBH hnBvfila^ KoBannp kcu tclS 
eOirq ra fxrj elboTa tov Kvpiov^ ro firj VTrep^aiveiv kcu 
5 irXeov€KT€cv iv r^ irpayfiart rov aSeXtpiov avrov Siori 
€k8iko9 Kvpios irepi iravrcov rovT(ov^ kojBw k(u irpoet' 
TTOfJuev vfuv Kou hvefmprvpafjueOa* ov yap iKoXeaev rjfjuas 
6 0eo9 eTrl aKaffapaia^ oAA* iv ayiaaficp. rotyapovv 6 
ajfferoiv ovk avOpmrov adereLj oAAa rov Oeov rov K€u Sovra 

lo ro TTvevfJLa avrov ro aycov ei? rjfjLa^J* Sia rovrov o5v rov 
ayuwfJLOV rjfmv ovk iKCoXvOrj iraJOelv 6 Kvpio^. 

88. Et Toivvv airoXoyovfuvos ti9 avr&v Xeyoi KoXa" lo 
^eaOtu fiev rov fjuaprvpa Sta rw irpo rrjaSe rrJ9 ivatD" 
fjuzrcoaecos afjuzprla^y tov Kafyirov Se rrj^ Kara rovSe rov 

tS fiiov TToXireia^ ai0i9 arroXi^yjfeadoUf ovroo yap SuireraxOou 
Trjv SiOLKqaiVf irevaofJueOa avrov ei iK Trpovoia^ ytverou 
rj avranoSoai^, ei fjuev yap firf etrj rrJ9 Oela^ Stoucffaeto^j 
otyerou rf oiKovofJLta r&v KoBapaioDV kou ireirroDKev rf vtto^ 
6eat9 avrohy ei Se iK wpovola^ ra KoBapaia^ iK Trpovoia^ 

90 Kou ou KoXdaet^. rj irpovoui Se et kou ctTro rov ap)(ovro9f 
©9 (fxivou, Ktvetadou apyeTout^ oAA* iyKareairapr] rou^ 15 
ovaious avv kou rfj rS>v ovatciv yeveaet wpo^ rov Qeov 
T&v oKoiv. ODV ovra>9 ixovroDV ovayKtf ofioXoyeiv avrovs 
rf Trfv KoXourtv firj etvou oStKOv kou StKouairpayovatv ol 
603 P. KaraSucd^ovre^ kou SuoKovre^ rov^ fjuaprvpasy rj iK OeXrj* 
fjutros ivepyelaOou rov Oeov kolL tov9 Suoyfxov^* ovKert oiv 
6 rrovo^ kou 6 (fyofio?, eop avrol Xeyovatv, eirurvfjifiaivet 
Toi^ irpdyfjujurtv d>9 6 ios r^ atSrjpcoy dXX €ic fiovXrjaeo^ 
iSia9 TTpoaepyerat rp '^vy^. 10. avroO V. avTov L. 21. ^oiw— yfwci Sylb. ^awa— 

ib. 7/iar ex Ep. ad Thess. v/iar L. y^vtaOm L. 

ib. rovroy Arcerius. rovro L. 22. Otov post oK»v Sjlb. C. XIII. s. 88— 90.] STROMATUM. . 367 KE4>. ir. 

20 89. Kcu mpi /uu TOVT€ov ttoKw 6 X6yo9 oaov ii/ 
varep^ (r/coTrcu/ oaroKeureTcu KaTa KaLpov SiaXa/jfiai/ova-iVy 
Ova\€VT7v09 5c ci/ Tm ofiiXla KaTa Xe^iv ypd(f>€i ^ air 
apyrfi oBavaToi ecrrc kolL T^Kva ^(orj^ iare altovia^y kcu tov 5 
OavaTOv TfdiXere fiEpuraadax eh iavTov^y tva 8aiT€urqairiT€ 
avTOV KOL dvaX€oa7iT€ k(u aTroOdvrj 6 ddvaTOS iv vfuv 
K€u di vfjL&v. oTov ydp Tov fikv Kocfiov Xvr}T€j vfuh Se 
fiT/ KaTaXvrjadej Kvpi€ver€ ttj^ KTiaeeos kou ttj^ (j>dopa9 
aTraxrqs** (f>v(r€i ydp <r(o^fjuevov yivos xmoTiOercu kcu io 

25 avT09 ifi(f>€pcis T^ BouriXelSjiy dv(od€V S€ rffuv Sevpo tovto 
Sij TO Sui^opov yivos irn TTfv tov davdrov Ka3(up€(np 

7]K€tV^ OavaTOV 81 y€V€(TlV tpyOV €IV(U TOV KTl(raVT09 tov 

Koafwv. Sio Kou TTjv ypa^frffv iK€ivr)v ovtco^ iKSi^^rcu 
'* ovS^ls oylf€Tou To wpoaoDTTOv tov 6€ov kcu ^rja^CTOu'** (»915 
Oavdrov outIov. ir€p\ tovtov tov d€ov iK€iva aiviTT€Tou 
ypa(f>a)V avrai^ \€^€aiv " moaov iXaTTODV rj ^Ikodv tov 
^&VT09 7rpo(r(07rov, ToaovTOV rjaaoi^v 6 Koafios tov ^oivTOs 

> 'S >» 

aioovos» 
30 go. Tis oSv ouTui ttj^ ^ucovof ; fi€ya\axrvvr) tov 7rpo(r- 20 
anrov Trap^a^fiivov Tcp ^arypd^fxp tov tvttoVj tva tifirfdfj 
Si ovofJUiTos avTov' ov ydp av0€VTiKw ippi&q fwp(f>rj, 
oAAa To ovofia iTrk^paxr^v to vaT^prjaav iv irXdxr^i. 
(rvv€py€i Se Kal to tov d€ov dofxiTOv «y iriaTiv tov 
irerrXcurfJuivov' tov fuv ydp Sr/fuovpyov cor d€ov /caias 
Traripa KkqOivTa ^ucova tov d\r)0ivov d€ov kcu irpoclnJTriv 
7rf>oa€iir€v, ^arypd^l^ov Sk tt/v ao(^iav^ ^9 to itXdxTpjjL rj 
€iKa>v^ ciy So^v tov dopdrovy «rec o(ra iK av^vyias 15. Exod. xxxiii. 20. 23. inXrfpwrtv Sylb. cum Her* 

22. ipp€$rf Sylb. ivpiOtf L. yeto. inkipwray L. 368 • CLEMENTIS [Lib. IV. 

irpo4py€T€u TrXrjptofJLard iaTiPj oaa Se otto iuo9 cIkow.35 

iml Se To (JHiipOfJLevov avrov ovk ^ariVy ij €ic iieaoTrjro^ 

yj^vj^^ €pyerax to duJUJHpoVj kou tovt coti to i/jxf^varjfia 

Tov 8ia(fy€povT09 wvevfxaTO^ kou Kaj9* oXov o i/JLTrveiTou rg 

S^Xn ^ eucovi Tov 7n/€VfJLaT09f Kou KoSoXov Ta hri tov 

Sriijuovpyov Xv/op/Eva tov KaT eucova yevofievovy ravr iv 

604P. €ticoi/Of oua0r}TrJ9 fJLoipoL iv r^ Teveaet mp\ Trfv avOpa^' 

TTOYOViav 7rpo7r€(f>ijT€vadai Xiyovai. kou Srj fjuerayovat t^i^ 

OfJLOianjTa kou iif! iavTOvs ayvoxTTOV r^ brjfuovpy^ r^u 

lo Tov Siaif^povro^ hrivOeaiv rrvevfjuiro? yeyev^adou irapa" 40 

SlSoVT€9. 

9 1 . *'Orai/ fjuev oiv mpl rov eva elvou rov 0€ov rov Sta 
vofjuov Kou rrpo^fyrp-civ kou evayyeXiov Krjpvaaofuvov Sut" 
XafJLfidvoofjteVj Kal rrpo^ rovro SioLXe^ofJueOoLj apxucos yap 6 

isXoyoSy 7rpi>9 Si ro Karewelyov aTravrrjTiov. h hfi ro 
KoroLXvaou Oavarov a(f>iKV€iTou ro Sia(f>€pov yivos^ ov\ o 
X/)«OToy Tov Oavarov KaTrjpyrjtreVy el fir/ kou avro9 avroli^ 
6/JLoovai09 X€)(0€ir)y €1 5' eiy rovro KaTrjpyrjaev coy firj rou 
Sia(f>€povTOs: SmT€(r6ou yivov^y ov\ oSrot rov davarop 45 

20 Karapyovatv c!i avTifUfiot rov Srjfuovpyov oi rrj^ iK fjbeao- 
rrjTO^ yffvx^^ r^ a(f>€T€pa elKOVt ifi(f)vacivT€9 rrjv ^oi^rjv rrjv 
ava>6€v Kora ttjv tov Soyfjuiro? oupeatVj kov Sta rfj9 
firjTflo^ rovro avfJL^ouvetv Xeya^atVy oAAa icoi^ €i <ri;i^ 
XpeoT^ KaraarpareveaOou rov Oolvoltov Xiyouv bfJuoXo^ 

25 yovvroDV to Soyfjuz to KeKpvfifJuevov^ d>9 rrj^ Oeia^ rov 
Srjfuovpyov Kararpiyetv ToXpjSxrt Svvd/JU€a>9y rrjv Kriatv 
rrjv avTov oi>9 Kpeirrov^ ejravopdovfjuevoty Tretpoifuvot aco^etv 
rrjv '^v\ucfjv HKOva^ rjv avT09 pvaourdou TrJ9 (f^Oopa^ ov 50 
KaTiayyaev. €trj S* av kou 6 Kvpto9 afjueivoov rov Srjfu^ 

^oovpyov 0€ov* ov yap av Trore 6 vio9 r^ Trarpi Sta(f>tXo^ 
v€tKoirj Kou ravra iv 0€ot9. 

15. M T^] M rf Sylb. C. XIII. s. 91—93.] STROM ATUM. 869 

92. Oti Se ovTOf urriv 6 tou viov iraTrjpy 6 SvjfU" 
ovpyo^ T&v avfnratrrcDP, 6 irayroKpaTo^p KvpWy €19 €K€umv 

219 S. av€fiaX6/JjE0a tt/v aKe^iv koJB* rjv irpio^ tw aip^i^ vtte- 
a\rj/Ji/^a BuaXi^aarOaiy tovtov dvai fwvov 8€ikvvvt€9 tov 
VTT avTOv KeKijptryfievov. aXX '^fuv ye 6 caroaToXo^ ciyS 
TTfv T&v OXv^tov vTrofwvrfv YpaxfxoVy '* kcu tovto** (f^rfaiv 
^^ ajTo O^ov^ ort vfuv iyapUrOri ro imtp ^puTTOV^ ov fiovov 
To €if avTov irumikiVj oAAa kcu to imip avrov iraayuv* 
Tov avTov ay&va expvTC^j otov ctdere iv 4fwiy kcu vvv 
5 aKovere iv ifJUH. et ti^ oiv TrapoKXrfai^ iv \purT^y u tho 
irapafwOiov ayanni^j ei Tt9 Kotva^via Trvevfjuaro^y h Ttva 
oirXaYxya Kai oucrtpfwtj 7rXrjpcxraT€ fwv Trjv xapaVj tva 
To avTO (f)f}ov^€y r^v avT^v ayanrqv €XpvT€9j avfi^n/xoty 
To ev (f>f}ovovvT€9» ei Sk OTrevSerat eni r^ Ovaia Kot r^ 
XeiTovpyla Tr}^ TriOTeco^ XP^P^^ ^^ avyxoufMV,** irpo^ ov9 15 
6 Aoyor ry oTrooToA^, tov? ^tXimnjaiov^ " avfifjueroxpvs 
TTj^ XaptTOs** KoX&Vy rrcis axrrov^ " avfiyjwxov^^* kcu 
^rvx'^^^^ Xeyet; ofwicD^ kcu rrepl TtfwOeov kcu eamov 
10 ypduJMv ^ ovSeva yap ^a>'' ifnialv ^iaoyjrvxov, oart^ 
yvrjaico^ tte/m ra vfi&v fjLeptfjLvrjaet' oi rrdvre^ yap ra ao 
iavT&v ^jrovatVj ov ra ^lrfaov ^ptarov.*^ 

93. M17 roiwv ^rvx^^KOW 4v oveiSov^ t^P^^ XeyovrcDV 
rjfws oi rrpoetprifjuevoty aXXa kcu oi ^pvye^' rjSrf yap kcu 605 P. 
oSroe rov^ ry vect rrpo(frrfreia firj rrpoaexovra^ ^rvx^ow 
KaXovaiv, rrpio? ow ev rotr rrep) rrpo^f^rjreia^ BuxXe^ofuOa. 25 
ayairqv oiv daKetv rov reXetov xPHj KovOevSe eTri rrjv 
Oeiav (f>iXiav (nrevdetv 8t aydmjv eKreXovvra rw evroXci?. 

«5 ro fic aycarav row e^pow ovk aycarav ro kcucov Xeyet 
ov8e daefieuxv fj fwtxeiav fj KXairqVj dXXa rov Kkenrrjv 
KOi rov daefirj kou tov fwtxpvj ov kclOo dfmpravet kcu rfj 30 

6. Philipp. i. 39, 30. ii. i sq., 17. 19. Ibid. ii. ao, 3i. 

17. Ibid. i. 7. 27. oirrvdfiy Sylb. pro <nrtp^ip. 

VOL. II. B b 870 CLEMENTIS [Lib. IV. 

TTOia iuepyeia fjLo\vu€i ttjj/ ivOpamov irpoaijyopuufy koBo 
Se av6pi£fir6s iom kol epyov deov' o/icAci rb afiapray^iy 
€P€py€ia K€iTai, ovk ovaioj hio ovSe €pyov O^ov. 

94. *Kx.0po\ Se oi €LpapTapovT€s ^tprjvTai 0€ov' ai ^yOpoL 
5 d^ T(ov ivToXSiv alf pLT^ vTrajcijKoatn y€v6p£voi mm€p 
<f>i\oi oi v7raKijKo6r€s oi pkv Bia ttiv oiK^icoaiVj oi Si Sia 
TTfv aTraXXorpia^aiv ttjv €k irpoaipea^tos' 7rpoaayop€vO€VT€9j 20 
ovScv yap rj e)(j9pa ov8* r/ apapria av€v tov iyOpov Koi tov 
apjaprdvovTOSj kou to /JLrjS^vos ejnjdvfieiVj ov\ d>9 aKKoTfMOP 

10 T&v €7ndvfiriT&v ovTtoVy TToBov pjj €)(€iv SiSoaK^iy Ka0aar€p 
V7r€i\7}(f>aaip oi tov Krlarriv SXKov elvou rrapa tov Trparov 
0€ov 8oypjaTi^ovT€Sy ov8* d>9 ifiS^Xvypjivrj^ kou Koucijs^ 
ovarjs Tfjs y€V€a€0i>9j a0€oi yap oli 86^ou atrrou* aXXarpia 
Se 7]pj€i9 if>apj€V TOL Tov K^ajwv ovy^ d>s oToiroLj ov8* eor 

15 ov)(t Tov 0€ov Tov 7rdvT€ov Kvpiov, oAA* €7r€iS^ pij Kora^ as 
pjevofxev €v avrols tov rravTa aji&vay KTrja^i ovTa aXXorpui 
Kou T&v KaTOL SuiSox^v v7rdp)(ovT0Lj )(pfja€i $€ iKaarov 
rjfjuS^v IBtoLy 8i 0V9 Kou iy€verOy TrXrjv i(f> oaov y€ aJVTois 
avayKouov avfmapelvai. Kara (f>tHriKrjv Toiwv ope^iv xprj^ 

ao ariov Toh K€K(oXvfJuevoi9 KoXwy TraaoLV v7r€p€K7rT(oaiv kou 
avfJL7rdj0€iav 7rapouTovpJvovs. KE<I). lA. 

95. ''0(rq 8€ Kou xprj^TTorrjSy "ayaTrarc tov^ i)(0pov^ 
vfi&v^^ Aeyct, "cuAoyerrc tovs KaTapoDfJtevovs vpuSiSy kolL 
25 7rpoa€vx€a0€ vTrep t&v i7rrjp€a^6vT(ov vfjuv^* Ka\ tol ofjuoiar 
oi^ rrpoaridrjaiv " Iva y€vrj(r0€ vidL tov rrarpo^ vpjS>v tov 30 8. oWfv] oi$€P LV. 23. W jcal L. W om. V. 

12. ovd* o>f] ovff ts (o in 0) mu- ib. Matth. v. 44, 45. 
tato) dc L. ovff «r V. 24. Karapmfifvovs L. Korapaiiivovt 

ib. ifidtXvyfiMvrft Sylb. /9dcXvy|^f- Y. 
vtfs L. C. XV. s. 94—9-.] STROMATUM. 371 

€J/ TOi^ ovpavois^* TTjv 4^ofioiaHTiP 7r)v irpo^ dew aivKr' 
ao/jjevo^* iraXiv d* ai (fyrjaiv ^^ urOi €vvociv r^ avTiSiK(Ji> 
crov Toxvy €(09 OTOv €t iv T^ 68^ fier avrov**^ avTiduco^ 
Se ov To a&fmj (os* Tive^ fiovXovToi, oAA* 6 Siafio\o9 Kal 
Oi TOVTtp i^ofUHoviJjevoi, 6 avvoSevtov rjiuv 8i avdpcmfov S 
T&v ^TjXovvTOiv ra tpya avrov €v ry iiny^i^ t^Sc fiuo. 
ov^ diov T€ oiv iiri ttoJS^Iv ra eyOiara rov^ biioXoyovvTas 606 P. 
Ii€v €avT0V9 dvax iv roh rov ^pioroVf €v S^ tw rov 
35Stafi6\ov Karayivopjevovs €pyois' yeypoemou yap ^ fiij 
TTOTC rrapaS^ a€ r^ f^p^T^y 6 Kpirrf^ Sc r^ ^^p^** ^^ 'o 
apxj}9 rov Sia^Xov. 

96. ^ Hen^ia-fioi yap on ovt€ Oavarosj* Kar em' 
(f^opav Ttov SvcoKOvroWj " ovt€ ^anfj*^ rj Kora rov filov 
rovTOVj " ovT€ ayy^Xoiy^ oi iiroararaij ^ ovt€ apxai/* 
apyri Sc r^ ^arava 6 fii09 ov €iXero' roiavraA yap al Kar 15 
avTov apyai re kou i^ovalai rov aKorov^^ " ovt€ ra €V€' 
arSyray^ €v oh iafuv Kara rov rov filov XP^^^^t ^^ '^^^ 
fJi£v arpaTiwov ri iXrrhj rov ifnropov fic ro KipSo^y " ovr€ 

40 vyfmfia ovt€ fidffosy ovt€ nf KrUn^ eripaj* Kocr iv€py€uw 
rrfv oiK€iav avOpmrip &vmrpaTT€ip r^ rrurr^i rov rrpoou' 20 
povfiEvov* KTvai? Sc avvci)vvfia>9 kou iv€py€ia Xiyerai €pyov 
rifi€T€pov oiaa* rj roiaSc ivipy^ui ^ov Svvqaerai rifias 
Xo^piaou oTTo rfj^ dyoTnyy rov 6€ov 7^9 iv ^piar^ 
^lriaov ry Kupi^ ^fuSi^." €X€i9 avyK€(f>OLXoua)aiv yva>' 
ariKov fidpTvpo9. 25 

KE<I>. lE. 

97. ** OtSafjbEv S€ ori iravT€^ yvwnv ^xpfjuev^^ rriv 
KOivfiv iv Toh Koivoh Kou rfjv on €fy ^y, rrpo^ marov^ 

45 yoip eiriar^XX^v* o0€v im<l>€p€i ** «xAA* ovk iv iraaiv 17 

2. Matth. V. 34. ' S. ^ Tolt Sylb. iw om. L. 

22. Rom. viii. 38 sq. 

B b a 872 CLEMENTIS [Lib. IV. 

yucoai^^* 4v oXlyoi^ TrapdSiSo/ieini. eiai fic o? (f^ouri ttjp 
TTcpi Ttav €i8(M)\o0vTa)P yv&aiv ovk iv iraxn (j^epetVy "/417 
7r(09 17 i^owria rjimv TrpoaKO/JL/ia Toh ourdevea-i yevTjrai* 
oTToAAi/rcM" yap "6 ojarOevwv r^ «rp yi/twrci.** kop ^- 
5 <rK€oai, ^irav to iv fjuiKeW(p ir(oXovp£Vov ayopa^eiv 8ei ;" 
KaTa irevatVj eirayovT€s to " iirfblv ovaKpivovTe^,*^ eir urrf^ 
T^ fifi ovaKpivovTe^ yeXoiotv i^riyri^riv irapaBriaovTcu. 6 
yap air6aTo\o9 ^iravTa^^ (f)fial ^^tol aWa dyveurffe 4k 
fJuiKeXXov firiSev avaKpivovTe^y^ Koff vTre^pe^riv toov 6® 

10 BriXovfJuevoDV Kora Trfv eirurroXrjv t^v KOjffoXucriv tcov 
mro^rToXoDV aTrdvTODVy ^^avv ry evSoKia tov ayiov Trvev^ 
fJuiTOSj^ Ty yeypafifjuevri fjuev ev t(U9 Yipa^eat t&v oaro* 
(rroXoaVy SuiKOfwrdeiaji Se cly tow irurTOVs Si avTOv 
SuiKovovvTOs Tov FlaJAoV efiTQVvaoLV yap ^ errdvayKe^ 

iSoarexeadou Seiv eiSooXodvTODV kou alfjuxro^ kou rrvucTSv220S. 

Kou TTopveia^f e^ S>v SuvrripovvTas eavrov^ eS Trpa^uvJ*^ 

erepov odv eaTt to eiprifjuevov wpios tov iiroorToXov ^ iMXf 

607 P. ovK ey(pfijev e^ovaiotv (f)ayelv kou metv ; fjf^ ovk e)(0fjuev 

i^ovaiav a8eX(fy^v yvvouka Treptayetv ;** w kou ol Xonroi 

20 aTrooToAoe Kot oi aSeX(f)(H tov Kvpiov kou KiT^ar ; oAA* 
ovK ej^fyriadfuOa rg i^ovaitjt Tavrrf^* (f)ricriVj " oAAa Trdvra 
CTTeyofjueVy tva fxrf iyKonrrfv S&fjuev r^ evayyeXifp tov 5 
X/woToi;'** riTOt (f^opria rrepvdyovTeSi Seov evXvTOv? €ir 
Trarra eivoUj ^ xnroSetyfjui Tois OeXovatv iyKpareveaOcu 

25 ytvofJUEvoty firf oiKoSofiovfjuevot ei^ to firf drfSms Ta rrapa" 
TiBefjueva iaOietv kou d>s eTv\ev ofuXetv r^ yvvaucij fJudXurra 
Se T0V9 njXtKavTrfv oiKOvofJuav werrurTevfJuevovs viroSetyfuz 
Tois fuzvOdvovatv a)(pavTOV iKKetaOou rrpocrrJKet. 

2. Cor. I viiL i^ 7, 9, 11. 21. Cor. I ix. 4, 5, 12, 19, 25. 

5. Ibid. X. 25* 24. irami Sylb. nm-as L. 

7. r^ fiij PotteruB. fui om. L. »> 25. fiTj atiiws Lowthius. ftij om. 

II. Actor. ZY. 24. L. 

14. 4wapayK€s L. /ir* SpoyKts Y. ' 27. irtiriarwvfupovt Potterus. irc- 

18. <l)ay€Uf L. <l>ay€ip Y. n€ttrfjL€pavs L. C. XVI. s. 97—99.] STEOMATUM. 373 

98. " 'EAeu^c/Joy yap £u ^k iravrtov TraatP ifMvrou 
eSovXoHra* (f^rioiVj " ti/a rov^ Traura^ K€p87}a(Oj Koi iras 8e 

106 aya)i^i^6fiej/09 iravra eyKpareveTcu'^* "oAAa rov Kvpiov 
rj yfj Kou, To 7rXrip(opja avrfj^.** Siar t^j/ avvei8rj(nv oiv 
a(f)€KT€ov Sv a(f>€KT€ov. (rvv€iSri(riv Sc Xeycoj ov)^ Tqv 5 
iavTOVy yvGxmK^ Y^P^ dXXa r^v tov mpov, tva p,ri 
KCLKcif oiKoSofir)$y d/jux0ia fufwvpjevos o firf yvvcxTKei^ 
KaTaxf^povrfrfis clvtX fuycLXo(l>povos ywofuvos* " tva rt yap 
fj eXtvOepia fwv Kpiverai vtto aXXris (rvveiSi^ecos ; ei eyci> 
\dpiTL fiere)(a>j ti fiXcur^jyrjfjLOVfiou inrep oh eyo) ev)(api(rT& ; 10 
wdvTa oSv oaa TrotetTe eis So^av Oeov TroteiTe'** wra vtto 

15 Tov KCLVova Tffs 7ri(rTeci>9 nouiv hnTeTpaTnrtu. KE*. If. 

gg. KapSia fjuev wurreveTai eis SiKcuoavvrjVj (rrofMTi 
Se 6fju)X(yyeiTCU eis (ramjpiav. Xeyei yovv 17 ypa(f>fj **7ray 15 
6 7rt(rTevG>v eir airr^ ov KaTai^ryyvOff^reTiUy^ tovt «m 
TO pfjfjut Trjs rrioTecDs o Kr/pva^rofjLeVj on edv 6fjLoX(yyj^(r[fs 
To pfjfia T^ (TTOfJuiTi aov oTi Kvpi09 *Iriaov9 koI TTi^rTev^rjis 
ev rg KapSia aov on 6 Oeos fjyeipev avrov eK veKp&v^ 
a(a6fi(rri** dvTUcpvs TeXeiav SiKcuo(rvvrjv V7r(yypd(f>ei epy^ ao 
Te Kal OecDpicK, 7re7rXrjf>a>fievrjv. " evXoyrjTeov oiv tow Siao^ 
20 KOVTas' evXoyeiTe kcu firj KaTapd(r0e*** "17 ydp Kovyrjais 
fjfjuZv CLVTrj etrri to fiafrrvpiov Tfjs (rvveiSrjaeci>9 fjfJuS)v on 
ev dyiorrjfri kcu eiXucfnveia Oeov eyv(Ofjuev^ Si oXiyrjs 
TovTrjs 7rf>o(f>daea>9 to ttj? dydirrj^ epyov evSeiKvvfievoif 25 
oTi " ovK ev ao(f>i^ aapKUcgj dXX ev \dfHTi Oeov dve^rrpa' 
(fyrjfuv ev r^ Koafjup** I. Cor. I X. 28-31. 21. Rom. xii. 14. 

15. Rom. X. 10, II, 8, 9. 22. Cor. II i. 12. 

1 6. Tovr tftrri ArceriuB. Tovrfori L. 374 CLEMENTIS [Lib. IV. 

I oo. Tavra luv Trtpi rfj^ yv(!HT€(os 6 aTrocrroAoy njt^ 
608 P. 8e Koivriv 8i8axrKa\iap rfj^ iriaTews ** bafJiriP yvmretDs 
€ipr)K€v iu rp Sevrepa irpos Kopip6iov9> ^^a^pi yap T79 
arjfiepoi/ fj/juepa^ ro auro KaXvfifia T0I9 rroXXdis cVi ry 

5 avayj/(o<r€t rfj^ rraXma^ SuxBrjKri^ /txcW," pif) avaLKaXmro^ «5 
fuvov Kara r^i/ rrphs^ rov Kvpuov erttarpo^niP^ Sta tovto 
kolI avajcTT€urtv eSet^ T0I9 BiopStv 8vvapj€P0t9 Tqv eri w 
aapKi Tov fiiov Iprn-ovros hri KotXiav. €vO€v icol "yci/- 
vfiiJxxTa i-jftjbv&v^ row touwtovs iKaknnv tov9 ^cAiy- 

10 bovov^y Tovs yaxTTpi Kfu alSoiot^ SovXevovTas^ koI Ta^ 
aXXfjXtov Sta ras Koa/UKas hnBvpias arroT€fivovTa9 «- 
(fxiXds* ^T€Kviay fifi ayoarcifuv X6y(py firfSk yX(oa(rri^^ 
(f)ria\v *l(0(ivvri9 reAe/ow elvou StSdaK^oVy ^ aXX iv €fyy(p 30 
Kou aXrfieicL^ iv TOVT(p yvcoaofieda ort iK Tfjs dXrfOeiaf 

^Siafiev** €t Si ^^aydmi 6 tfcoy," dydrrri kou 17 OeoaiPeui^ 
" (f>6fio9 ovK ecrrtv iv rp aydTrg^ dXX 17 rcAfia dydTrrj 
€^0) fidXXet Tov ^fiov^ ^ avrri iariv 17 dyiirri tov deov^ 
tva Tw ivToXd^ avTOv rqp&pjev,*^ rrdXtv t€ ai r^ yv(o- 
(TTtK^ iroOovvTt y€V€a6at yiypanrraxy "oAAa tvttos yivov 

20 Toiv 7r£OTfl5j/, iv X6y(p^ iv dvaoTpoif)^, iv dydirrij iv Trurret, 
iv dyveioL'** Tr/arccoy ydpj otfmtj TeXevorris irpos Tqv Kotvfiv 
SiaaT€XX€Tou rrurrtv. 

1 01 . Kat Sri yvGxrrtKOv Kav6va 6 6€t09 djr6(rroXos Std 35 
ToacivS^ Trapiarriatj tovto fjiv ypdcfxov ^^iyaf^ydp €fuxBov 

25 iv ots* €lfu avTapKTi? €tvou' otSa kou Tamtvovadouj otSa kou 
7r€piaa€V€tVj iv Travrl kou iv naat fjuepivrifjuauy kou ^foprd^ 
^€a6ou Kou w€tvav Kal mpiaa^tktv kou v(rr€p€la6(u* irdvTa 

2. Cor. II ii. 14. rovry ytvwrKOfntp apud Joanneni. 

3. Ibid. iii. 14. 16. Joann. I iy. 16, 18. 
8. KoiKiaji] jeoiX/ctf Sylb. 17. Ibid. V.* 3. 

ib. Matth. iii. 7. 19. Tim. I iv. 12. 

13. 4>fiff\v addidit Sylb. 24. Toa-&p6t] tAp^ Arcerius. 
ib. Joann. I iii. 18, 19. ib. Philipp. iv. 11-13. 

14. ffV rovr^ yva>(r($/A€^] Koi iv C.XVLs. 100—1030 STROMATUM. 876 layyco cV ry ipSvvafJuovvri /txc, * tovto Se kou 7rp09 iirrparr^v 
oAAoif SiaXeYOfUPOS' ovk 6kv€l Xey^iv ^ avafu/jLvi^aK^ade 
Se Ta9 Trpimpov ripjlpasy €v oly (f)arrurd€VT€9 ttoAA^j/ 
SBXriaiv vmfieivaTe iraSrjpaTtoV tovto fjuev oveiSKrfJuol^ t€ 

40 Kou OXiy^eai OeaTfH^ofievoiy tovto Se KOivtovol t&v ovtw 5 
avaaTpe(f)OfjJva>v yevrfdevTes. Kat yap toU Seafiois fiov 
ovveiraBriaaTe^ kou t^v aprrayr/v twv wrapxovTtov vfjuS^v 
fJLeTOL \apa9 TrpoaeSe^ojoOe ytvwaKOVTe^ ^yeiv eavrov^ 
KpeiTTova urrap^tv kou fjuevovaav. fifj oarofiaXrfTe odv Tr/v 
Trapprfaiav vfioiv, r}ri9 e)(€i fieyaXrfv fxuTdairoSoaiav^ vrro" 10 
fjuovfjs yap eyere "j^peiav^ tva to OeXrffjua tov deov rrovlf^ 
aoarre^ KOfJuarfaOe ttjv eirayyeXlav* en yap fJUKpov oaov 

45 oaov ep)(0fjuev09 ff^i kou ov xpovui. 6 Se Sucouo^ fjuov eK 
7riaTea)9 ^rfaerou. kou eav vwoaTeiXrfrai^ ovk evSoKel 17 600 F. 
^irxfi fjuov ev axrr^ rffjuels Se ovk eafjuev wroaToXrj^ ei^ 15 
oTrdXeiaPy aXXa iriareons ei^ rrepnroirjaiv^^ ^*^^- 

102. Etra aoi afirjvo^ inroSeiyfJuaTonv OeUov TrapioTr)^ 
atv. ^ rj yap ov TTttrrei" tprfal " 5/ inrofjuovff^ KaT^opOoixrouv 
oi efiirouyfju&v kou fjiourriyoav Trelpav XafiovTe^j eri Se 
SeafJuS)V Kou (f)vXoLKrjf ; eXiBaaOrfaavj eTreLpaadrfaaVy ev ao 
(^ovtf fjuayaipas oeireOavov^ rrepiffXdov ev firfXarrou^, ev 

^oouyeioi9 SepfJuouriVy varepovfJuevoLj OXifiofjuevoi, KOKovyov^ 
fjuevoiy ^v ovK rfv a^ios 6 KoafJuos^ ev eprffJU0U9 irXava^fjuevoL 
Kou opeai Kou aTrrfXaioi^ kou tou9 arrous rrj^ yfj^, kou 
rravTe^ fJuaprvprfOevTes Sia Ttjs iriaTeoDs ovk eKOfiiaavro 25 
rffv errayyeXiav tov deov.^* arroXeirrerou voeiv to Kora 
Trapouaiarrrrfaiv eiprffjuevov ^^fJuovoL^* 
2218. 103. *Km(f)ef)ei yovv ^^rrefi rffju&v Kpeirrov ti TrpoiSo' 

2. Hebr. x. 32-39. in codice suo aut ipse substituisse 

18. Ibid. xi. 36-40. xii. i sq. videtur npoi^fuvov, Nam sic cor- 

28. npoidofupov] npottbofupov L. rigendum erat frcquens etiam in 

Pro npo^Xt^afuifov, quod cst apud uliurum scriptorum codicibus vi- 

raidum, Clemens aut reperisse tium npotiihpivov. 876 CLEMENTIS [Lib. IV. 

fuvov Tov d^ovj ayaBo9 yap ^v, Iva fi^ xa^pi^ '^fi£iv 
T^XeicoOwn. Toiyapovv kou rjfm^ tocovtou €)(ovt€s mpi'' 
KupjEPov Tjfuv v€(f)09 ayiov KCLi SietSes fuzprvpG)v SyKOv 
awo0€fJUEvoi iravTa kolL ttjv evmpurraTOV ofijaprriav &* 
5 vTTOfiovfjs Tp€)(a>fiev tov irpOKeifisvov rjfuv ayAvaj axf^ 
pS^vT€s eiff Tov TTjs TriOTCcoff ^PXTY^^ ^'^ TeXcuaynjv 
*Ii7<roSj^." oTt fJUEv oiv filav aaynipiav XeyeL €v X/mot^S 
Tciv Sucaioov kou Tjfju&v <raff>m fiev cipriKev irporepoVj ovSev 
Se ^TTov Kou Trepi Ma)va^a)s Xeya^v i7ruf>epei ^^ fJbEti^ova 

lo ttXovtov rjyija^afjuevos t&v AiyvTrrov &ria'avp&v tov ovH' 
Sta-fJLOv Tov XfitoTov' ojirifiXerre yap ets Trjv fJU^rffawoSo^ 
aiav' irurret KaTeXtmv AtyvTTTOV firf (f^ofiqOch tov Ovfijov 
Tov fi€urtX€a>9y tov yap aoparov w op&v iKaprreprjatvJ** 
17 Oeia aoffiia wcfSt Toiv fiapTVpa)V Xeyet ^^ ^o^av €P 

15 o(f)6aXfJLols axf)p6va)V TeOvavou kou 4Xoyia0rj KOMxoats rj 
e^oSo9 avT&Vy kou 17 oKf! rffjuZv rropeia avvTptfifia" ol Se 10 
Hatv iv etpfjvjiy kou yap iv oyj/et avOpanroDV iav icoAa- 
(rOoKrtVy 17 iXTTts oarr&v aBavcurias TrXrjprf^»^* 

104. Eira errdyet KoBap^rtv evSo^ov to fjuaprrvpum 

20 StSaxrKovaa "icai oXiya rrauSevOivTes pueyaXa evepryerrj^ 
drjaovToUy oTt 6 deo^ iweipajcrnev avrovsy^ TavreaTUi els 
SoKifJuov Kou Svaarrriav tov iretpa^ovTos etourev avT<W9 
Tretpajadfjvouj "icat ehpev avTovs a^iovs eavrov,** viovs 
KXrfdrjvou SrfXovort^ ^ a>s xP^ov iv yfovevrqpup iSoKifJuojoev 

25 avrov9 Kou w bXoKapnraifJua dvaia^ rrfXHreSe^aro avrowj 15 
icat iv Katp^ errurKoirrfs avT&v avaXdfi^vat kou w 
(nruSripes iv KaXdfig SuxSpafiovvTOUy Kptvovaur i^vrj kou 
KpaTrjaovat Xa£v, kou fiaatXevaet aira^v Kvpto^ cis* tov^ amvas. 9. Hebr. xL 26 sq. 15. rtMmi L. rtBinpai V. 

14. Sapient. iii. a-4. 24. Sapient. iii. 5-8. C.XVIL8.I04— io60 STROMATUM. 877 

KE*. IZ. 

105. Noi firip eV rp Trpoy l^opivOiovs eiriaToXg 6 
anoaToXos KAiJ/Lti/s' kou avros rffuv tvttop Tiva tov yva>' 610 P. 
OTiKov vTroypacfxov Aeyci ^tls yap irapeiriSrffii^a-as wpw 
vfid^ TTiv iravaperov k(u fiefiaiav Trumv vfiSv ovk iSoKi- 5 
fiwrevy Trjv t€ aMf>pova kou hruucfj iv ^purr^ ^va-efieiav 

20 ovK eOavfiwreVj iccu to fuyaXmpeirl^ TrJ9 (f^tKo^vias 
vfMV rfOos ovK €Ki^pv^v, Kou T^v TeXeiav kou aacf^oLXrj 
yv&aiv ovK ipuoKapiaev \ a7rpoamroXr]7rT(09 yap rrdvTa 
erroveiT^y kou iv T019 vofiifiois tov 0€ov e!rofxv€a0€** kou tol 10 
€^9. €iT ifAxfHiV€aT€pov ** aT€viaa)fiev oiv ciy tov^ TcXeitos 
XeiTOVpyrfaavTas axrrov rp fueyaXarrpeir€i So^j Xdfionfuv 
*Ei^fi)X' ^^ ^^ vTTOLKog 8iK0uo9 cu/K^W fierercdr/y Koi 'Nok, 
09 iriaTevaas 8t€a(o0rj^ kou *AfipaafXj os Sia iriaTiv kou 

25 (fnXo^viap (f>iXo9 6€0Vy rrar^p de tov ^laaoK wpo^rri^ 15 
yop€vOrj. 8ia (f>iXo^viap kou evaifi^iav Aarr ia^oOr) iK 
^oSofixoVf &a TrioTLV kou (f^LXo^viav iaooOrj *Paafi rj 
TTopvrjj 8l vTTopuovrjv Kou rrioTiv iv Sepfioxriv ouy^iois kou 
firjXooTous Kou Tpi\&v KafirjX^icDV rrXeyfijouriv mpLeirarrjaav 
KrjpvaaovT€9 ttjv fiaaiX^iav tov ^purrovj Xdyofiev 8€ 20 
*HXiav Kou ^'EXLaaoLioVj *l€^€Kii^X rc kou *\oi>avvrjVj roit eilP. 
Trpo(frffras** 

1 06. ^ *0 yap T(H (f>iXo9 0€ov 8ia Triartv iX€v0€pav 
KXrjO^h 'AfipaoLfi, ovK eiTQpOrj rp 86^y fijerpunraB&v Sc 

30 eXcyej/y " iyoa 84 €ifu yrj kou (nroSo^** mpi t€ tov ^loofi 25 
ovroos yeypoTrrou ^ *Ig))8 8e rjv Sucouos kou afUfonosy aXrj^ 

a. nrumikj'] I. c. I. Conf. CleiiL Bom. Epist i. c. 7. 

5. n-umi» vfi&r] vfjAnr nUrrw apud 10, 17. 
Clemeiitem Rom. ig. Jac ii. 23. 

10. jcoi 4v rwff pofiiftoig] mu roU 25. Qen. xviii. 27. 
vdfiois apud Clem. Rom. a6. Job. i. i. 

13. jcm N«€ TOV9. npotpffras] 878 CLEMENTIS [Lib. IV. 

6lvo9 Koix Oeom^rjSj amypiuvo^ airo 7ravT09 KaKOv^ oSro^ 
6 pucrjaa^ Si VTrofwvrj^ rou Treipacravra kou fJLafyrvpfjira^ 
afjua KOLL imfrrvpTjdet^ vtto tov Oeov 09 Toar€tvo(f>po(rvin/9 
am^yerai kou Xey^ij "oy&ty KoBapos oaro pviroVj ov8* « 

5 /uay rjfjulpas 17 ^oorj avrov** Mcoyo^y " 6 Trarroy depoaraiv 
€J/ oX<p T<p ouc<p avTOVy* irpos top xprjfjuzTi^ovTa 4k t^^ 
fiaTov eimPj " r/y 6£/u iyoo^ ori fie ir^fiirtis ; eyo) 8i el/ju 
ia^fyoifmvos kou fipoj^vyXoDaaos** ifHov^v Kvpiov 8ia yXmr- 35 
OTjs OLvOpoimtvrjs Suxjcovrjaou. kou TroAii/ ^^ iyoD Se eifu 

10 aTfJU9 OTTO yvTfKL^!* ^$€09 yap v7reprj(f)dpot9 dvTtTouTaercUj 
Taw€tJ/oi9 8e SlSoxrt yaptv** 

\oy. Noi firjv Kou AafilSy i(f! oh fJLaprvp&v 6 KVfKf}^ 
XiycL ^eipov avSpa KaTa ttjv KapSuzv fiov, Aa0tS tw 
Tov 'l€0"0"al, iv iXaup ayup eyptaa avroVj* aXXa k(u 

i^avT09 Xeyet Trpor tov deov ^iXerjaov pue 6 Oeos Kara to 
fjueya eXeos (rov kou kotol to irXrjdos riov otKTtpfi&v aov 
i^aXet^lrov to avofirjfjud fiovy hrtirXeiov wXvvov fjue otto ttj^ 40 
avofxia9 fJLOv kou ano ttj^ dfJuaprriaLs fiov KoBdptaov pue^ ori 
TTjv dvofJLiav fjuov iyon yiv(0(rK(Oj kou rj dfjuaprrla fjuov ivmrtov 

20 fjLov €OTt Std iravTo^** eiretTa ttjv ov\ vTrarriirTOvorav 
v6fi(p cuvtTTopuevos dfjuapTvav yvoixrTtKW fjuerpunro^&v errt' 
(f>€f)et ^a-ol fju6v(p rjfjuipTOV kou tov wovrjphv ivmruov aov 
irroirjaa** Xeyet ydp irov rj ypa(f)rj ^'rrvevpua KvfHOv 
Xvx^o^ ipevv&v Ta Tafula ttj^ yojoTpo^^^ kou oa(p Tts St' 

25 Kcuojrpaywv yvoocrTtKdrrepo^ yiverouj irfHHreyeoTepov TovT(p 45 
To TTvevfJua to (f>oofretv6v , ovron^ iyyiC^t roty Sucaiot^ 6 
KvfH09 Kou ovSev XeXrjOev avTov t&v ivv(Hoiv kou tS>v 

3. &ffl «f Sylb. 22. Ibid. li. 1-4. 

4. Job. xiv. 4, 5. 23. Xcycft y6p irov — KMckwm (p. 

5. Hebr. iii. 5. 380, 9.)] Haec ex Clem. Rom. 
7. nt supra versum habet L. Epist. i. c. 21, 22. leviter mutata 

9. Exod. iii. 11. iv. 10. et nonnullis intersertis. 

10. Jacob. iv. 6. Petr. I v. 5. ib. Proverb. xx. 27. 
13. Psalm. Ixxxix. 21. C.XVII.B. 107—109.] STROMATUM. 879 

SiaXoyurimv &v iroioviueOa'^ tov Kvpiov ^lrjaovv Xeyofy 
Tov T^ TravTOKpaTopuc^ O^Ai^fJuiTi iTTurKOTTOv TTJs KapSias 
rjfmv' o5 To oufia inrip Tjfmv riyiauTdri. 

108. ^lEiVTpairS^pjEv oiv tov9 7rpo7iyovp4vov9 i^fuoy KoueWP. 
aiSea-d^p/eVf tow Trp€a-ffvT€pov9 TifirjatDfieVy tow viovs 5 
7rai8€va<ofJi£v ttjv waiSelav tov Oeov. fJUiKapios yap 09 av 
SiSourKrf Kcu rroi^ tol tov Kvpiov kot a^iav* fJUPyoLXo^ 

50 <ppovo9 S€ €vvota9 ioTiv KOU OcoipviTiKfj^ Trjf aAlT^OKf • 
Tw yvvauKa^ rjiMv hn to ayoBov huipBwr^iifdday to 
a^utydinjTOV ^os r^ff ayPeia^y (pTiaiv, ivSei^curOaHrav 10 
To oKepouov Trj^ rrpavrriTO^ avr&v fiovXripta aTToSei^aTOxrav' 
To €7n€iK€s ttJs yAcScTcnyff avr&v 8ia Trj^ CLyrj^ <l>ap€p6v 
222 S. TTOiriadTCiHroa/y ttjv aydrrriv avrS^v firf Kora rrpoaKXia^i^f 
aXXa TrSurt tols <f>ofiovfJLivoi9 tov Oeov oaia^^ tarriv rrape" 
yeroHrav. tol T€Kva ripj&v r^^ €v ^purr^ muScia^ fjuera-' 15 
XafieroxroLVj fwBerwrav Ti Toeir^ivoippoavvri irapa Oc^ 
iaxv€ij ri aydmi ayvfj rrapa 0€^ SvvaTaij ttw 6 0o/3of 
Tov Kvpiov kolXos kou fJ^ya^f ao^a)v rrdvTas tov9 €v avr^ 
6a-ia}9 avourTp€(f>Ofju€vov9 iv KaBapa KapSia^ ipevvrfrri^ yap 
5 €woi&v Kou €v0vfirifjuxTa>v* oS 17 rrvo^ aurov iv r]fuv ebri^ so 
Kou orav 0€Xjiy av€X€t avrfiv. 

109. TaSra Si rrdvTa P^fiaudi 17 iv ^purr^ wiaTi^ 
** S€VT€ T€KV0Lj** 6 Kvpu^s XeyiC ^ oKovcraTc iwvj (f>6l5ov 
Kvpiov SiSd^G} vpSs. Tif ioTiv &v6poinros 6 O^Xodv ^oa^v 
ayocir&v rnjulpas iS^lv ayaffds ;" ^vra ifiSofJidSos kou oySo' 25 
dSo9 fivoTrjpiov yvoooTiKOv i7n(f>€p€i' ** rravaov TTfv yX&a^ 
adv aov anro kokov kou }(€iXri aov tov firf XaX^ou 
SoXov, €kkXivov otto kokov kou TToiriaov ayajffovj ^frriaov 
€ipfivriv Kou Si<o^ov avTrjv.^* yvmriv yap aiviTTerou Sia 

6. Tou Aov] roO <P6fiow rov ^ov Rom. 

ap. Clem. Rom. ai. omXci DaviBius. omXcc L, et 

15. fiitAp] vftAv Bip, Clem. Rom. sic Clcmentis quoque Romani 
19. yap] yap fcruf ap. Clem. codex. 880 CLEMENTIS [Lib. IV. 

TOUTODV fJUPTCL T€ ioTO^^ KOK&v /ipra 7€ Iv^py^los orfoB&v lO 
tpytf T€ K€u Xoytp T€X!Uova0ou SiScurKeov» ^ otf^OtiXfJUH 
Kvplov €7n 8ucouov9 Koi wa avTOv €h Seqau^ airwy 
irpwTtmov de Kvpiov hfi irou>vvTa9 KaKa tov €^oXo0p€vaaz 
5 €#c yfJ9 TO p.vr)iwavvov ovtSv.** 

IIO. ^'KK€Kpa^V 8€ 6 KVpU^S KCU €ianlJKOVCr€, KOI €K 

Traxr&v t&v d\iyjf€<ov ippvaaro avTOV.** ** ttoAAoI fJU€v yap 

618 P. fJuiaTiy€s t&v aimprtoX&Vy tow Se iXwi^ovTa^ im KvpuM^ 

€^€0^ KVKXwr€L* TrXrjOos iXiov 7r€fH€)(€a0ai tov iXirl^ovTa 

lo yvTfalm Xey^r ort o iv rp wpos Kopu^lovs hrujroX^ 15 
yeYpawrai^ Swl *lriaov \puTTOv 17 aavveros kou iaKOTir- 
afuvrf Suivoui rjfmv apajffdXXMi €h t6 tfws* 8ia tovtou 
rfi^Xrfaev S^aTrorrjs ttjs aOavarov yvwa€a)9 rfpas yci;- 
aaaOai. koll prfror^pov to Trfs yvtoacfos iSmfJUi ifjufkiiva^v 

15 eirqyay^v, rrpoSi^Xoov oiv ovTa>v rjfjuv tovto^v kou eyKSKV^ 

(I>6t€9 €19 TOL fioBrf TrfS $€1^9 yV(Oa€a>S TTOVTa TO^i 7rOC€£V 

6(f)€iXofuVf oaa 6 S^aTrirrqs eiriT^X^h €K€X€v<r€v^ KaTa 
Koupovs TerayfjJvovs» 6 aocf^os Toiwv ivSeiKvvaOon Trfv 
ao(f>iap avTOv pLrj Xoyois fjiovov^ oAA* iv €pyois ayafiolis* >o 
ao6 Toerr€iv6(f>f)(ov pjtprrvp^iToo pffj iavr^, oAA* iaTOD v(f> 
eripov axrrov papTvp^laBai* 6 ayvos r^ aapiu firf aXa^o^ 
veveaOoDy ywtoaKoov an er€p6s ioTiv o emyppiriYiov air^ 
rqv iyKpaT€uiv. 6paT€f odeA^oi, oatp irX^iovos KotTrj^uo' 
ffrjfuv yv(6a€a>9f ToaovT(p v7roK€^Ji/e$a p£XXov KivSvvtp. 

« 

6. Psalm. xxziv. ia-19. 15. ^Kcicv^cff ex Clemente 

ib. 6 Kvptot Kai\ Corrige 6 diKotos Bom. ituutoHfiSfm L. 
Ktu 6 Kvptot ez Psalm. 18. Mtucyuir&» L. 7. Paalm. xxzii. 10. V. 

9. wXfj^g Sylb. frkffiow L. 20. iarti ex Clemente Rom. iw 

10. imtFToXji] I. C. 40, 41. Tfh. 

14. wil ptfr6 np oif vel pt/T^rtp^v rt 24. o2 fiaXXoy] pSkkoif ol ap. 

Sylb. prfT6T€ p oir Koi L. Clem. Bom. C.XVIILs.iio— iiii.] STROMATUM. 881 

KE*. IH. 

• III. 'H <r€fii^ oiv rfj? (fHXauOpayirias rjfmv kou ayini 
ayoyyv f^ara rov KAiJ/Licwa ro KOivw^Xt^ ^f/T^h ^ ^^ 
as fjLapTVpy idii/ rc kcu TraiSevri epytp t€ koI Xoytpj Bitt^ 8e 
TOVTffy aypdufxo T€ K€U €yypd(f>^. ovttj lariv 17 ayaTrrj, to 5 
ayanrav tov 0€ov kou tov irXri<rioVj avTrf ety to av€K8iri' 
yrp-ou uylros avay€C " ayarrq KaXuTrT€L 7r\rjdo9 afiapTi&v.** 
ayaTnj wavTa av€)(eraif rrdvTa fjuiKpodvfUi, aydrrrf KoXXa 
rjfm9 T^ 0€^y rrdvTa Trov€i iv ofiovoia' iv t^ ayarqj ere- 
X€i(a0rjaav TrdvT€s ol €kX€kto\ tov 0€ov' bvxa aydirrj9 10 

OvSev €vdp€(TTOV T^ 0€^' TTJ^ T€X€iOTrjT09 aVTTJS OVK €(TTiV 

i^rjyrjaiSy (f^rjai. Ti9 iKavos iv avT^ €vp€0fjvaij €i fi^ ovs 
30 av avTO^ KaTa^idHTjf 6 Oeos ; avTiKa 6 aTro^rroXos UavXo^^ 614 P. 
" €a:v To (r(ofJua fiov €7ri0a) (prj(riVy " ayamjv Oe firj eyfOy 
XaXxo^ €ifu rjyciv kou KVfifiaXov dXoLXd^ov'** ^v firj eic 15 
8ia0€(r€Oi>9 eicAcicr^ff, Si dydTrrjs yvoDOTiKrjf fUtprvpffjaoDj 
Xiy^iy (p6fi(p Si. 

112. lE!i7r€p oiv Kou puurO^ Trpo(r8oK(Ofuv(p eiriKpor&v 
TOL y€iXrj €is futpTvplav Kvplov 6fioXoyrj(roi} Kvpiov^ KOivo^ 
€ifu avOpoyiroSy ov yivmrKODV, ScrTi ydp kou 6 Xahs 6 Tolis 20 
\€iX€(riv dyocK&Vy €(TTi Kou aXXo^ TrapouSiSow to a&pjiy 
SSlva Kav&fjaerai. ^^kov ylroofJuaoD wdvTa tol wrdpxpvrd 
fiov^ (prjaXv^ ov KaTa tov ttjs KOivoovias^ ttjs dyamjTUcfjs 
XoyoVy dXXd Kard tov ttjs avTanro86(r€Oi>s rj rrapd tov 
€v€pyerovfJL€VOV dvOpdmov rj irapd tov eirrjyy^Xfiivov 25 
Kvpiov ^^ Kov €)((o Traaav ttjv TrUrTiv wrT€ oprj fJLeOi' 
(rrdvou* KOi Ta imaKOTOvvTa drro^aXelv iroBrj" ^ pLrj 8i 

3. KX^/Mira] £p. ad Corinth. i. 7. Jac. v. 20. Petr. I iv. 8. 

48. CUJU8 verbis partim sua Bub- 14. Cor. I xiii i, 3. 

stituit Clemens Alex. 22. Ibid. xiii. 3. 

5. Post ryypacj)^ L, repetit fpyf 27. Ibid. xiii. 2. 
T€ jcal X&y^, sed punctis notata. 88« CLEMENTIS [LiB. IV. 

aycarriv de irioTWco r^ Kvpitpy ^^ ovoeu cifu^ co^ 7rpo9 
avyKpunv tov yi/oxmictSy imprvpovvro^ w ttXtjOo^ kcu 

TO pLTjSkv 8vOL(f>4pOV Xoyi^6pjEV09* €U y€V€OU Se TTOCCU aTTO 

*A8a/jL 6G)y TTJaSe tt]9 rjpjepa^ wapfjXffov oAA* ol ev ayaiqj 40 
5 T€X€iG)6evT€S Kora Tr/v tov deov yapiv e^ovat )((opai^ 
eva^ficivy ot (f^avepo^aovTcu iv Ty eirurKcnr^ ttjs ficun- 

X€ia9 TOV \pUJTOV. 

113. *H ayaTrq afJLaprdvciv ovk ©o, tjv Sc kcu Tr€pnr€crg 

OKCOV TOUlVTJf TLvl ir^pUTTaXT^t SlOL Ttty Trap€pLTnr(Da€i9 TOV 

10 avTU(€ifJuevoVj pxpLrjadpjevos tov Aafi\8 ^foAei ^^ i^opuoXoyri^ 
a-o/juu T^ Kvpi(p, Koi ap€a-€i avr^ inrlp fi6(r)(0v viov^ 
(l>€povTa K€paTa kcu anrXd^. i^eroHrav 7rTG>xol kcu €v^pav^ 
OriTOiHTav** X€y€i ydp ^^Ovaov r^ tfe^ Ovauxv cuv€(r€a>9 
Kou 07^6809 T^ Kvpixo TOLs €V)(d^ aov Kcu eiriKdXeacLi pue €v 45 

15 rifjLkpa dXiyff€(D^ aov kou i^XovfJLat a€ kcu 8o^da€if fju€' 
^^dvala yap r^ d€ip irv€vfjut avvTerpififi€vovJ* ^^aydirri 

/ \//«/lN»»J# »/|^ * T Ct * * ^ 

TOivvv Kou "o (/€09 ^ipnffrcUj ayoBo^ odv. ov ^^ri ayanrq 
T<p rrXriaiOV KaKov ovk ipyd^ercuy* fi^ d8iKovaa fir/Te 
avrcL^iKovad Trore, ayaBonroiovaa 8€ Tr/ooy ndvTa^ aTrot^- 

ao oTrAcSf Kar ^iKova d€ov. " wXrjpoofM oSv vofjiov ij ayctTn;," 

Ka0dw€p 6 X.pi(rT099 Tovr^ariv 17 irapovala tov dyoar&vros 

rifjuas KvpioVy kou 17 icara X.pi(rTov dyoenrfruai rifi&v ^iSa-- 

615 P. aKoXia T€ Kou woXiT€ia. dydrqi yovv to firj fju)i)(€vacu kcu 50 

To fiT} hriBvfirjacu t^s tov wXriaiov T€X€iovTOUj ^^ 

25 irpoT^pov K€KG>XvfJU€vov. To ovTO yovv €pyov 8uxj(^opav 
ta)(€ij ^ 8id (l>6fiov y€v6fju€V0Vy if 8i dydTnjv T€X€a0€v kcu 
rjTOi 8id irurT€oi>9 ^ kolL yvaxrTiKm €V€pyovfju€vov. I. ovbiv ex Ep. ad Cor. ovBiv L. 13. Psalm. L 14 sq. 
10. i(ofjLo\oyfi(rofuu ] Conf. i6. Ibid. li. 17. 

Clem. Rom. Epist. ad Corinth. i. 17. Joann. I iv. 8, 16. 

52. ib. Rom. xiii. 10. 

ib. Psalm. Ixix. 30-32. 20. Ibidem. 

II. vfov V. viwv L. »» » C.XVIIL8.II3— ii6.] STROMATUM. 888 223 8. 114, E!icorQ>r yovu koi tcl tovtgdu 8ia(f>opa r^ fiev yw»- 
OTuc^ rjroifiourTCUy ^ a o^j^Oakfios ovk cidei/, ovSe odir 
rjKovatu ov8€ ijfi KapSiav avOpmrov opefir)*** r^ dc oTrXci^ 
irmiaTtvKOTi fiaprvpd ^ eKaTOirrawXaoriova** ©i/ anro\4'' 
Xoimvy fjp hrayy^Xijav cly avv^aiv avdpdmtop 7riirT€iu5 
avpfiifirjK^v. ivTavOa yevo/ievo^ avefivi^a&riv TIV09 (f^oi' 
aKOVTO? iavTov yvmmKov. i^rjyovfievo^ yap to ^iya) Se 
Acyo), 6 ififiXeyfm^ t§ yvvaucl nph^ imdvfiiav rjSri fJt^fJLoi" 
5 x^^f^^/* ov yjttX^v TTfv imOvfJuav rj^iov KpiveaOai^ oAAa 
iav Trj hriBvfiia to kolt avTrjv tpyov mpaxTipfo TrJ9 10 
iTTiBvfiias \copovv iv iavT^ iKTeXrjTOi' ^ yap ovap t^ 
(f^avToaux avyKaTaxprjTOU rjSrj Kal Ttp a<ofJuiTi, 

115. Aeyovatv odv oi Ta9 urropia^ avvTa^dfJuevoi 
^OK\6piSo9 Tov SiKoiov Kpiaiv ToiavSe. ip&v hraipa^ 
v€€u/w miOci fua6(^ tlv\ &piafi4vtp ttjv TraiBa oj^^iaOau 15 
Ty v(TT€paia rrpo9 avTov. TrpoXafiovarj^ ovap ttj^ eiri" 

^oOvfxiaf TTjv rraiSa rrap iXrriSa Kope(r0€)s rjKovaav ttjv 
ipa)fi€vrjv KaTa to Terayfjuivov €ipy€i ttj^ curofioi;, ^ Sc 
iKfJLoBovaa to yeyovos arrjTCi tov fJuaOov kou tqS^ ttods 
avTTj TTjv eiriBvfJuav r^ ipaoTy rreirXrjpa^Kivou Xeyovaa. 20 
fjKov odv im tov KpiTrjv. to fiaXXournov oSto9 tov /jutrdd- 
fJbUTOs Tov v€aviaKov 7rpoT€iv€iv K€X€vaa9y iv T^Xup S€y 
TTjv €TOupav Xafi€(r0au Trpoaera^v ttj^ aKiasy \apUvTm 
€l&ci)Xov fJuaO(OfJutT09 oaroSiSovou K^Xevaa^ ^iSoiXov avfi" 616 F. 
TrXoKrjs. 25 

116. *Ov€i/x0TT€i fjiv oiv Tis avyKaTaJ0€fjJvrjs r^ 0aj/- 
^STouria Trj^ ^«^ff> vrrap Si 6v€ipanT€i 6 rrpo9 ernBvfJiiav 

fiXe7ra>Vj ov fjuovov &9 iK€ivos €Xey€v 6 8rj0€v yvaxrTiKoSf 
iav afjui rjj S\f^i ttjs yvvouKos avXXdfijj Kar €vvouiv ttjv 

2, Cor. I ii. 9. lesai. Ixiv. 4. 11. i) y^] Fort. xoi yap, 

4. Matth. xix. 29. Marc. x. 29 12. ovyiciiraxp^nu] Karaxfi^frvu 

sq. MS. Ottob. 

7. Matth. V. 28. 21. /SoXXayruw] /SoXdrrior LV. 884 CLEMENTIS [Lib. IV. 

ofuXuiPy rouTO yap ^Stj tpyov wtlv hriBvfiioLs w eTW- 
BvpSasy oAA* iop ds KaXXo9 a-(OfiaT09 fiXe^jtg T199 o Xoyo9 
ifyqaiy kou airr^ rj aap^ eij/ai kot hnBvfww So^ KoXify 
aapKucw i8a>p Koi apLaprrjfnKm Si oS T€$avimK^v KfHr 
5 verav e/iTraXiP yap 6 81 ayimiv r^v ayvrjv irpoa^Xeawv 
TO KaXXo9 ov Trfp aapKa ijy€irai, oAAa Trfv '^^vyjiv KaXrjVy 20 
To a&fMj olfAoij G)9 dvSfHavra Oavpaxra^y 8i oh KaXXous 
eni rov reyvinjv koa to ovt<09 KaXov auro^ avrov Trapa' 
mpanLy avpfioXov ayiov rov \apaKrfipa rrjs hucaioavvrjs 

10 Tov (jxareufov ejnSeucvv/ievo^ toi9 icf^earTmn r^ ai^o^ 
ayyeXoiSy ro y^fMrjixi rrj^ €va,peuTrj<Te(os XeydOy rrjv Trota^ 
Trjra rfj^ SuxBeaetos rrjv errucei/juevfjv rg yj^vxg kot €7ri\eo' 
prjfTiv Tov ayiov wvevjiaro9 yeyoa/cofievg. 

117. Tavrrjv rrjv So^v rrjv eKXdfiyjmrav ewi tov 

15 irpoaonrov ^covaexos 6 Xao9 ovx 0I69 re rjv TrpoafiXeireiVj 35 
8ij6 koll KoXvfJLfJLa eXdfifiave rfj^ 86^9 rrpo? row aoLpKuc&^ 
OecDfJusvov?. T0V9 fij€v ydp eirayofievow nvd t£v Koafwc&v 
KaT€\ovaiv oi ro reXo^ drrourovvres roi^ axj^erepoi^ fiapov^ 
fJuevov9 wdffeaij rov 8e yvfwov fjuev r&v vTraimrrovra^v r^ 

ao reXeij wXrjprj Se yvcoaeoo^ kou rrjf e^ epyo^v SiKouoavvfj^ 
avvev\6fuvoi rrapanrefmovai rov avSpa, avv kcu t^ ^PY^ 
fmKaplaavTes* ^^ kou to <PvXXov ocvtov ovk dTrop/wrjaerou^ 
Tov ^ornKov ^vXoVy " rov Kard rw 8ie^68ov9 r&v vSdroov 
reOpajJLfievov*** Kaptiro(f>6poi9 8e 6 8iKou(f9 direucd^erou 8ev' 30 

2$ 8poi9j ov fjLOvov TOis Kard r^v r&v furapauov Ovalav' 

617 P. ^aoLV 8e Kdv TOU9 r&v dwij&v rrpQaayoyyius rrapd np 

v6fjucp ol T&v ie/xmv fJuofJUHrKonroi. ope^iv oiv hriBvfilas 

8i€ucpivovaiv oi rrepi ravra 8eivoi, kou rrjv fjuev eirl fj8ov(w 

Kou dKoXaata rdrTovaiv aXoyov oiaavy rrjv 8e ope^iv ein 

30 r&v Kard (f)vaiv dvayKOLiODV Xoyucfjv vTrdpxovaav Kivrjaiv. 

8. napanifiirti] dpatr€fiwti MS. Ott. 33. Psalm. i. 3. 

15. Exod. xxxiv. 29 sq. 25. ^0-/01^] fpvfrt» Pottenis. C.XIX.S.II7— 119] STROMATUM. 386 KE4>. le. 

1 18. TauTTis TOi rfjf rekeioTTjTO^ e^crnv eir unj^ filv 
35 av8piy eir urrj^ Se koI yvvaiKL /jLeTaXafieiv. avTUca ov\ b 
Mwwr^y fjuopos oKovaas irapa tov Oeov, " AeAoAi^ica Trpo? 
a€ ana^ koi Si^ \eya>v' itopOKa tov Xahv tovtov^ kou iSov 6 
ioTi aK\rjporrpayrj\o9j eaaov /Lt€ i^oXoOpevaai avTOV^ kou 
i^aXeiy^fo to ovo/m axrr&v vwoKareoGev tov ovpoLPov kou 
iroirjaa} ae ei^ eOvos pAya kox davpaxrrov kojl ttoAu 
pBXXov yj TovTO*** aTroKplverai Seopjevo^ fi^ to iavTOv 
aKOTTcivy aXXa ttjv Koivfjv aayrrjpiav* '^ jirjSaiJL&^y Kvpie, lo 
a(f>€9 TTjv dfjLapTiav Ttf Xa^ TOVTCf^ rj Kajjui i^dXei^^v iK 
40 fiifiXov ^(ovTCDv.** oarj TeXevomjs tov avvaTroOavetv iBeXrj" 
aavTOs T^ Xat^ rj ato^eaOau jjlovo^. aXXd kou ^lovSlB rj iv 
yvvau^i TeXeitoOeiaa iv avyKXeiafJu^ Tfj^ iroXetos yevopuevrj^ 
SerjOelaa t&v TrpeafivTefHov eh fjuev ttjv irapefJifioXrjv t&v 15 
dXXo(f>vXa>v i^py^erauj tov navTos KaTa(f>povrjaaLaa Kiv^ 
Svvovj imep ttjs waTpiSo^ eauvrrjv im8ovaa toIs TroXefjLiOi^ 
iv m(TTei Oeov' Xafjifidvei 8' evOv^ T&iriyeipa Trj^ rrioTea^s 
dpiorevaoura yvv^ icara tov rroXefjdov ttj^ irioTeco^y Kvpia 
Trj9 'OXo(l>epvov yevofjuevrj Ke(f>aXrj^. ao 

45 119. IlaAii' Te ad rj TeXeia Kard rrioTiv *^a6rjp 
pvofjuevrj tov *laparjX TvpavviKrj^ i^ovaia^ kou ttj^ tov 
aaTpdwov a>fJuorrrjTOs^ fJuovrj yvvh vrj(rTeiou9 TedXififJulvrj 
Trpios fJLvpia^ dyrrXiafJuevas dvTerd^aro Se^id^ TvpavviKov 618 P. 
Sid 7riarea>9 dvaXvovaa SdyfJLa' kou Sfj tov fjuev eruffd* »5 
aevaevj dveareiXev Se tov *AfJudv Ka\ tov *laparjX rp 
reAeia rrpo^ tov Oeov Sefjaei dTroBrj Sie(l>vXaL^v. aimr& 
ydp ^ovadvvav kou Trjv MtovaeW dSeX^fyrjVy d>9 rj fjuev 

4. Deut. ix. 13, 14. fupw L. 

10. Exod. xxxii. 32. 24. imXMriihat Sylb. MrXurafU' 

23. T€$Kififuyri Hervetus. rc^ifi- vas L. 

TOL. II. C C 886 CLEMENTIS [Lib. IV. 

ovi^arpaTfjyria^v r^ '^po^njrri irac&v i^apy(pxxra r&v 
KaTOL ao(f>iaj/ irap '^fipaloi^ tvSoKipmv yvvojxoivy ^ & 5<* 
aefJLvorrp-o? VTrepfioXy kou pjtypt davdrov yfopovaa irpo^ 
Tciv OKoXaaTcov epaarciv KaTaKpivofievT) /mpTv^ ayvela^ 

5 epjecvev appenijf» 

1 20. Noi firjv Aiayv 6 <f>iX6ao(f>os AvaiSuajv Tiva 
yvvoiKa ujTOpei SC vTrepfioXrjv aiSovs avr^ )(iTcivi Xove- 
adaiy ^iXforepav Se, airare p.eXXoi eianevai t^v mkXoVy 224 a 
V^^XQ ^avaaTeXXeadai tov -^dtTciva koB* oaov to, yvp.va ro 

10 vSa)p eaKeirevy etra icar oXiyov aiOi9 aviovaoLV «rej/Si;- 
aojadax. rj yap ovxJL Kal fiaadvov^ rfveyKev avSpeio^ 
Aeouva t} ^AmKrj ; avveiSvia avrrj TOi^ afxcf)! tov *Apfu>- 
Siov-Kou * ApiaToyeirova Trfv KaTa 'Irnrdp^ov imfiovXrjv 
ovS* oTrcooTiovv e^iwev ei fmXa oTpefiXovfJuevrj. <f>OLai 

'6 & Kou ray ^ApyoXiKa^ rjyovfuvrjs avT^v TeXeaiXXrj^ ttjs s 
woirjTpia^ ^wapTUZTa^ tov9 aXKifxov^ tol rroXefjua (f^aveiaa^ 
fjLOvov Tpiy^aadou kou eKeivai^ to aSee^ tov OavdTOv Trepc- 
TTOirjaoLadou. tol opoia Xeyei kou 6 ttjv AavatSa TreiroirjKODs 
hn T&v Aavaov OvyoiTeptov a>Se' 

30 KoL T6r ip &irXC(ovTo Bo&s ^avaoio Myarp^i, 

irpSaOfv ivppflos TrorafjLOV NflXoio ivaKTos^ 

Kai Ta e^9. 

l^l. AiSovai Se oi XoiTTol t&v rroirjT&v ttjv *Ara- 
XavTrj9 ev Orjpa (OKvrrjTa kou tt/v *AvTiKXeiaf (f^iXoaTOf^- 10 
us yiav kou ttjv ^AXki^otiSo^ (f>iXoufSpiav kou TTfv Maxa/Mar 
Kou T&v 'YaKU^diSoDV evy^vr)(iav. Ti Soii; ovxi Beai/o) fiev 

6. AvaJiiKrjv L. AvaibitnivY. la. mmj Potterus. avrj L. alrrj 

8. «iXo»rf/>ay] Est haec Ptole- H. MS. 

maei Becundi soror, de qua v. 17. cVccWr] aMfv addit Pot- 

Btrabo 14. p. 769. aliique scrip- terus. 

tores, quorum locos collegit Mei- 24. 'AvrucXcuir] Apud Hom. Od. 

nekius ad Steph. Bjz. p. 666. et 11, 202. 

ad Callimachum p. 228. 25. MaKopias Pottema pro fiairm- 

10. KOT^^ fAtr* H. MS. pias, ' C.XIX.8.iao— laii.] STROMATUM. 887 17 TlvOayopucfj ei^ too-ovtop ^kcj/ (j^iXoaoifyias d>9 Trpos top 610 P. 
ir^pUpym imSovTa k(u HirovTa * /caAof 6 iniyysy * oAA 
ov Srffjuxrio^* mroKplvaxTOai. ttJs^ avTrjs^ (fyepercu acfxvo'^ 
rrjTos KOKHvo TO ijro^f^deyfjLa* ipayrrfitiaa yap TroaraSa 
yvvrj airo dvSpos eis to d€a-fW(f)6piov Kareuriv airo fuvi 
iSiov Kou Trapayprjfia etprj, otto de rov aXXoTpiov ovSe* 

15 TTCOTTorc. vou firjv K(u OcfUdTOi rj ZcotXov 17 AafJLyl/aKrjvfj 
rj A€OVT€{09 yvvtj Tov Aafv^aKjjvov to, *l^iKovpeia e0cAo- 
(ro(f>€i KaOdrrtp Mt;ia 17 Qeavovs Ovydrrjp to, TlvOayopeia 
Kou *Afnyv(OTrj 17 tol rrcpl Aiovvaov ypay^fjuivrj* ae ydp i^ 
Aio8(apov Tov Kpovov hriKkrjdivTos OvyaTepes rrourou Sui'^ 
XeKTiKal yeyovouriv, S9 (fnjai ^iXoov 6 SuiX€ktiko9 €v t^ 
M€V€^v(pj S>v Ta ovofJUiTa wapocrideTou rdSe* yieve^evrj^ 
*Apy€ia, Qeoyvis, *ApT€fuaiay YlavTdxXeuij fufivrjfjuu kou 

20 Kvvu^s TLVoSy 'Imrapxia Se eKaXeiTO rj Map(oviTiSf 17 if 
KparrjTos yvvrjf €(f> ^ kou rd Kvvoydfua iv rp rr^HKiXrj 

€T€T€X€aTO. 

122. ^Apfjrrj Se rj *Api(rTimrov KvprjvaiKfj tov firj' 
TpoSiSoucTOv €7riKXrj0€VTa hralS^va^v * ApurTimrov. irapd 
TlXaTODvi T€ €(f)iXoa6<Povv Aour0€V€ia rj ^ApKaSia kou »0 
*A^io0€a rj ^Xioaia* *A(nrouria^ ydp ttj^ MiXrjaia^, rr€p\ 
fjs Kou oi KG>fUK6i TToXAa S^ KaTayf)d(f>otHriVj ^ooKpdrrjf 
fjuev drriXava^v €is (f>iXoao(f>iaVy Tl^piKXrjs S€ ei^ prfropucfjv. 
irap(jm€fmofuu Toiwv Tas aXXa^ Sid to fifjKo^ tov Xoyov, 
«6 P-fjT^ Td^ TTOirjTpia^ KaTaXiyoov Kopivvav kou T^XcaiXXav, ^- 
Mvidv T€ KOi 2a7r0Q>, ^ Ta^ ^ooypdj(f>ov^j KoBdnnp Eipfjvrjv 2. itaXdr 6 ir^xw] Conf. p. 338. 
7. Aafi^aiajvij — Aafv^iajvov Sylh, 
Aa/A^axu^ — XafiylroKUfov L. 

9. UvBay6pfta Sylb.pro wBaydpia. 

10. Aioyvo-ov Menagius. dtoyva-lov 
L. TcXffTor ^utvwrov hunc librum 
vocat Suidas 8. y. 'Aptyvwny : y. 
Lobeck. Aglaoph. p. 359. 

11. rirucXiT^fiTOff] /irucXiTMotu MS. Ottob. 

14. e<oyy(f] Nomen hoc femi* 
ninum sive sic sive Ocoyi^ Bcriptum 
aliunde non novimus: novimua 

Bffoycytr. 

ib. *ApTtfuaia Sylb. aprtpaiala L. 

16. Kvpoydfua ex Theodoreto. 

Kvmydfitta L. yvpoydfuui V. 

20. *A^adta] 'A/Mcadaa^ Potteru& 

Q Q % 388 CLEMENTIS [Ltb. IV. 

T^v Kparipov dvyarepa kol *Apa^av8pau ttjv ^eaXKOw, 
€09 (fnjat /^i8vfJL09 cV avfnroauiKoh. 

123. 'H 5e KXeofiovXov dvyarrjp rov ao(f>ou kou 
AipSioDU fwvapxpvirro^ tcSj/ ^vcov t(ov TraTptpcov ovk 
SySetTO airoviiTTHV tov9 iroSa^j eirei k<u rj tov ^AfipactfjL 
yvvff ^EapfHi rj fuzKapia avTrj ^^tovs eyKpv(f>ia9^^ Trape- 
aK€vaa€ T0I9 ayyeXot^j kou fiaaiXiKcu Kopai irapa toi^ 
'KfifHiioi^ Ta 7rf)6fiaTa evefwVy o0€V kou rj Trap ^Ofirffxo 30 
'Navaucda cVt tow ttXvvow get. eXoiT av oiv rf a(o(f>fHov 

10 irpSiTOV fjiv mideiv tov av8pa Koivtovov avTy yiveaOoLi 
T&v rrpos evSoifioviav (l>€p6vTG)Vj €i Se 0u8vvaT(O9 ^^h 
fjLOvr) (nrevSeTOi} hr apeTrjv^ rravTa fuv t^ avSpl miBofJuepj) 
a>9 firjScv axovT09 €K€ivov Trpa^ai 7ror€ rrXrjv oaa «y 
aperrjv t€ kou aoyrqpiav 8ia(l>€p€iv vofii^eraL^ aXXa koUj ei 

15 Kai T19 €tpyoi TrJ9 Touzvrrj^ 8ia0€a€(O9 avvTTOKpiTOos opfAmrav 
rjTOi yvvauca ^ #cai deparrouvoLVy ovk aXXo ti (f^alperou ro 35 
TqvLKa8€ 8p&v 6 TOLOVT09 rf ^LKouoarvvrfs fJU€v kou a(o(j>fxy' 
avvrfs aTray€Lv Trf^orjprifievo^y a8ucov 8€ afux, kou aKoXaarov 
7raf>ourK€va^€Lv fi^fiovXrjfievos tov olkov tov iavTOv, 

«o 1 24. Oyj( olov T€ odv ioTLv av8f>a ^ yvvouKa iv 
OTcpovv iXXoyLfiov y€V€a0ou firj fiaBrja€L firfn fieXerg tc 
Kou aaKrja€L Trpo^ryprjaafjuivovsj ttjv 81 af>€Trjv ovk eir 
aXXoL9 TUTLV €LVou (f>afju€v rj rravTOov fjuaXurTa €(f> fjfjuv. 
Ta fJL€v odv aXXa €Lpy€Lv 8vvaTou r«y irfXxnroX^fx&Vj to 

«5 S* €0* rjpXv ov8afi(osy ovS av fjuaXurTa iviarouTO' d€oa8oTov 40 
yap TO 8cipov kou ov\ vTroTrvnTov aXXcp TLvi. o0€v cuco- 
Xouria fjL€v ovk aXXov tlvo9 av 8o^d^OLTO hvou' kojkov rj 
Tov aKoXcurTOUvovT09y aoi>(f>po(rvvrj 5e dyoBov avrov tov to 
aaxf>pov€LV ^vvafjuivov. I. *AMifipdpav] akt^pav MS. 8. *0/i^^] Od 6, 86. 

Ottob. 14. dfa^€/>civ] <^epcur H. MS. 

. 6. Oenes. xviii. 6. ^28. ovtqv pro o^ Sylb. C. XX. s. 123—126.] STROMATUM. S89 KE<D. K. 

125. ^iXapBpov /xera a^iAvorrfros xmoypaxf>€i yvvaiKa 
KvpiTTiSrjs TrapoLLv&v 45 KiKTrov€iv hv r<p {vv6vn Ttpbs \ipiv /WAA77 Kiy€iv. u aiOL \ ff 50 Kox avaL9 TTOv TOVTO19 ra ofioia 

flbv b\ rjV KOKOV Tl itpiStlf OVaKvOpOiTTiC^LV TfoatL 

&Ko\ov iv Koivi^ T€ kvTtijs ffiovijs T i\€LV yApos. 

t6 r€ TrpStjov kou tfHXoaropyov coSe irtos v7ro8eLKuv€ou Kav 

Tols (rvpxf^opals €7rL(f>€p€L 10 

aol d* iy(oy€ koI voaovvri <n)WO<rowr ivi(oftaL 

Kol KaKQv tQv a&v <rvvoi(r<A, Koibiv iarC ijloi 'niKpiv 

. . . luri yap twv <t>(\(ov ... 

€invx€iv T€ xprj' "ri yip d^ rd <f>C\ov iWo itkriv r6b€. 

126. "'Aytti^crai" y^^^ 'f^ ya/JLo^ ^ Kora Aoyoi/*' 15 
T€\€LOVfJuBvo9y €av Tj (Tv^vyia vTroTrLTTTrj T^ d€<p Kcu fiioe- 
KtJTOu fjuera ^^aXrjOLvri^ KapSia^ €V 7rXrjpo(f>opLa wlot^cos 
riyvLapuivGiv Tas Kap8ia^ arro crvv€ij8r)(r€(os rrovqpas K(u 5 
621 F. 3. Yersuum Euripidis in hac 
proximaque sectione allatorum or- 
dinem apud poetam fuisse hunc an* 
imadvertit Musgravius, ovdf/iuiy — | 
<S/>cr4 ^ — I T*"** ov^pi — I np&ra 
/•*" — I xrt ioKtt» — I ov yip— I 't^ 
Xryftr — | KaKwoP€iy — | ^dit d* — | 
Skoxw — I ffol d* tlywyt — I Kai 4. f^ Xfyrir Sylb. tvXfrytip L. 

5. i» Nauckius p. 512. ^ L. 

7. d* ^p KOK^v Ti vpaia Grotius] 

dc ^y KOKhv frpa^fi r< L. 

8. rr Xvinys Sylb. Xvin/r rc L. 

9. virodciieyvi»v Arcerius pro viro- 

ttucptlw, 

la. jKovdcVMusgravius. lealovdtVL. ib. for(] car« Musgravius. 

13, 14. fifTvxtiv T€ xp^l' tI yip h^ 
r6 <^iXov oXXo irX^v r<$df;] Haec 
verba quum tetrametrum efficiant, 
manifestum est praecedentia quo- 
que verba p/tri yhp t&p <f>ik»v reli- 
quias esse tetrametri, quem verbo 
dvorvxfiv finitum fuisse probabile 
est, Tel aptius inverso ordine fv- 
Tvxtty I dwrrvxfip Tt xp^ ®^* Quod 
SjlburgiuB quoque sensit quum 
metri ignarus haec ut praecedentia 
in trimetros redigeret, ovdfr fW& 
fUM wucpSw' I lUTa T&p <t>iXMP yhp 

bvoTvx*^ rf «fvrvx««r | Xph* Tiwn 
yitp bfi t6 <f>iKop SKko nXriP ro^ ; 

17. Tim. I iv. 5. Heb. x. 22 sq. 890 CLEMENTIS [Lib. IV. 

\€XovfJUBU(ov To a&fJuoL vSart KoBap^ k(u iypvT(ov ttju 
ofwXoYioLV T7J9 iXTTiSos' Triaros yap 6 errayy^iXatJi^vosy *26 a 
yprj Se tov evSai/iova ydfwv ovre nXovTtp irare ovt€ 
KaXXei Kpivcadaij aXX aperfi. 

((f^alv Tj TpaytpSia) 

&vri(r€ Kokkos €&s v6<riv $vviopov, 
dpcr^ S' &VTja'€ itoXXis* traaa yhp iyc^ /vi^ 
iJTis ivbpi GvvTirr)K€f ataiPpoveu/ jir/brarai. 

10 €LTa olov Trapcuveaei^ SiSovaa (f)7jai 

irp&ra pAv ye tovB* vTsipx^i^ Khv iiMpi^s ^ ir6ai9, 5 

Xpfj boKtiv €iiiop<l>ov €tvai TJj ye vovv iceicnj/A/i^. 
ov yhp d^pBaXpibs to Tavra Kplvov iariv, iKkh vovs^ 

eaaP. icca ra eni tovtoi^* iravv yap Kvpiw rj ypoL^^ ^ fioijOov^ 
15 ehrev tt/v yvvaxKa SeSoaOai TavSpi napa tov d€ov. 

1 27. /^rjXov oiv olfjuu ®ff €KaaTov Tciv TrpoainirTOVTCou 
XvTrrjp&v irpo^ TavSpo^ KaTO, ttjv oLKOvpiav Xoyc^ Ocpa" 
7r€V€iv fUTa Tr€t0ovs Trpoacprjaerat, ee S€ firj vttcucovoIj 
t6t€ tjStj 7r€if)da€TaL koB^ oaov oiov t€ Iotiv avdpmrivri 

ao (l>va€i avafJbdprrjTOV St€^dy€tv fiiov^ idv t€ anro6vfjaK€iv 10 
Serj fjuera tov Xoyov idv t€ ^v, ovXXrprTopa koL KOtvtovov 
T7J9 Touivrrj^ 7rpd^€Ci>9 Tov d€ov €tvat vofju^ovaa^ tov t^ 
ovTt 7rapcuTTdTrjv kcu aomjpa €iy t€ to 7rap6v €?y tc to 
fuXXov^ aTpaTrjyov t€ kcu rjy€fi6va rrdcrrj^ 7rpd^€Ci>9 iK€tvov 

35 7rerrot7jfJU€vrjj aaxf^poavvrjv fju€v KjOLi Sucatoavvrjv €pyov rjyov- 
fjuivrjj TO 0€o(f>tX€s S€ rrotovfJuivTj t€Xos. 

128. ^aptivTCDS yovv iv rp 7rp6s TiTov errtaroXg 6 
aTrooToAoff Sciv €tvai (f)rjat ^tol^ 7rp€afivTtSas iv Kara" 
(rrrjfuxTt Uparrperr^t firj Stafi6Xovs, firj otvcp rroXX^ S^Sov^ 15 

8. 6pfTfi Nauckius. dpaij L. 14. Gtene^. ii. 20. 

13. ravra addidit Musgravius. 28. Tit. IL 3-5. 

ib. KpUfOV Sjlb. Kpiv€W L. C. XXI. 8. 127—130.] STROMATUM. 891 

Xtofuvasj 1va aaxj^povl^oxrL ras via9 (fH\avSpov9 ^waij 
(Ih\ot€kpov9j a(o(l>pova9y ayvasy olKovpovs, ayaBaSj vtto" 
TaxraoiMi/a^ tol9 iSiois opSpdatVf tva firf 6 Aoyor tov 
Oeov fiXaa^f^frjfiTJTOUf* " pjoXXov fie" (fyijaiv " Apfjvrjv 8i€ok€T€ 
fjuera ttovtodv kolL tov ayiaa/wv, o5 xtopls ovSels oy^ai 5 
Tov Kvpvov^ eiruTKonrovvT^s pri T19 iropvo^ r) fiefirjXo^, a>9 
Haavj 09 avTL fip(oa€a)9 fjuas arreSoTO Ta wfHOTOTOKia^ 
Kou fir} Tis pl^a TTLKpia^ avoa ^voma evoyX^ koll 8l avT^9 

ao fxiavd&a-LV ol ttoXXoL** 

1 29. EJO* olov KoXo^va hriJBeLs r^ mpi ydfwv x^ 
^rjTrjfiaTL i7rL(f>€p€L ^^TLfU09 o ydfjL09 iv iraaL kou 17 KOLTrj 
ifjuavTos, TTopvovs de kou fijoL\ow KpLvu 6 deos* ivos S^ 
aKoirov Kou ivo9 Srj TtXovs av8p\ kou yvvaiKL SeSeLyfiivov 
Tov TeXeLov 6 Herpo^ iv t^ eirurToX^ (fyrjaL " oXiyov dpTLj 
€L 8eoVj XvTnjdevTes iv TroiKiXoL^ TretpaxrfioL^j tva to 8oKifuov 15 
Trjs TrioTeay^ vfixov rroXv TLfwxrrepov \pvaLOv tov azroAAi;- 
fUvov KOLL 8td TTvpo^ 8e8oKLfwxrfUvov evpeff^ els^ eirouvov 

«5 #cai 86^av iv aTroKaXvyj^L ^lrfaov ^pLorov' ov ovk eiSaref 
dyaTTaTey el^ ov aprL fir} bp&vres^ irLaTevovres 8ie ayoA- 
XLoaOe x^P^ dveKXaX-qTtp kou SeSo^aafJLevrj^ KOfU^ofJuevoL ao 
To TeXos TTJs TriaTeoDS aoynjpiav yjtvx^^*** Slo kou ITafAor 
Kav\dTou 5ta ^pLOTOv yeyovevou " iv koitols TrepLaaorepoiiSj 
iv wXrjyous imepfiaXXovTOiiSj iv OavdTOLs TroXXoKLs** KE*. KA. 

1 30. *^vTav6a To TeXeLov evpiaKa> woXXaxois iKXoLfi^ 25 
fiavofuvov Kard tov iv iKdaTjj KaTopdovvra dper^. rcA^e- 

4. Hebr. xii. 13-17. exegema sit, idque Bubstantive po- 

o > > .-I > X 1 T Bitum pro rrjs rtkttAniTOf. 8YLB. 

8. tvoxKj!] «^xXt. L. j^, p^^y I . ^ 

II. Hebr. xm. 4. . 3,. Cor. U xL 23. 

14. roy rcXcioyJ Haud 8C10 an 
rectius rov TtKnop, ut appositiyum 892 CLEMENTIS [Lib. IV. 

ovrcu yovv tis kou a>9 €v\afi^s kou A? VTTO/iovriTiKo? kou 30 
coy iyKpaTTi^ #cat m ifyyarrf^ kou w yuoLprvs KOLi c&y 
628 P. yvoDOTiKos* irairra Se ofJLOv TeXeio^ ovk oi^ et T19 oafOpmra^v 
eri avOpmros cSj^, ttAi^j/ pjovov 6 8t rjpja^ avOpanrov o^- 
5 Svaa/Mvos* KatTOi KaTa vopjov i/reAoi^ tU av eLti rcAeio^ ; 
09 OLTToyrjv Koucciv hrayylXXeroUj 6S69 Se iariv avrri hri 
T€ TO €vayy€\iov eiri T€ ttjv ^xnroilmf. akXa vofwcov fikv 
T^Xeuoais yvoDOTiKT) euayy^Xiov TrpoaXr/yjri^j tva yevrjrou 
KaTa vo/iov TeXeio^y ovtco yap TrpofBeairurev 6 kotol vopuov 

10 Mcoi/cr^f, OKOXKrax SeiVj tva iKSe^topjeOa KaTo, tov oaro^ 35 
OToXov 7r\rjfK0/ia vofiov tov l^urrov. iv evayyeXup Se 
rjSrj rrpoKorrrei 6 yvoHrTiKo^ ov ^aOpL^ y^pqadfuvo^ r^ 
vo/JLcp fjLOVOVy avviJH9 Se avTOv kou vorjaa^ a)^ rrap&ooKe 
Toh oaroaToXois o tol^ SuxBrfKas SeScaKo^s KVfms. ei Si 

^SKou TToXiTevaouTO opOw^ wnrep oiv aSvvarov Svaepyeuf. 
yv&aiv iiraKoXovdeiVj fjuzprv^ t€ iiri rdiaSe opdarara 
OfioXoyrjaas St ayairrfv yivoiro rrXeiova rrjv a^iav w 
iv avdfxoirois XafifidvoDV* ovS ovtod^ (f^ddaei TiXeu}^ iv 
aapKi KXrjdehj iml rrfv rrpoarfyopiav Tavrqv rrpoeiXrfiPev 40 

30 rf avfimpoLUoai^ tov fiiov <f>0daavTO9 rjSrf tov yvGxrriKov 
fjudprvpos To TeXeiov epyov ivSei^aaOou kou rrapourrffaou 
Kvpioa^ Si dydrrrf^ yvoDOTiKrf^ evyapurrrfOivTOs olfmro^j 
Trapamfiirofjuivov to Trvevfia, 

131. Moucdptos ^ €V0€V av eirf riXeiJOs t€ kv Sixg 

»6 KTfpvydeirfj " tva rf xmep^Xrf Ttfs Svvdfjueoa^ y tov 0€ov 
Kou firf i^ rffjuSiv^* w (fnfatv drroaToXo^* fjuovov to 
irpoouperucov kou rrfv dydirrfv aco^oDfJuevy " iv irouvri dXifio^ 
fjuevoif dXX ov <rr€vo)(0i)povfjuevoi^ diropovfjuevot^ dXX ovk 
i^arropovfjuevoij SuoKOfJuevoi, dXX* ovk iyKaTOLXenrofJuevoij 45 

30 KOTOLfiaXXofjuevoif dXX ovk aTroXXvfjuevoi** xprj ydp tow 

5. Af Hervetus. oZ» L. ros V. C. XXI. 8. 131, 132.] STROMATUM. 89S 

OTrevSoPTas eW avtn^eXeioxrtv Kara tov avrw ocjroaroXop 
^ firjSefjiiav iv fir/Scin SiSopai Trpoa-KOTnjv^ oAA* cV TraPTi 
avvuTTovai iavTovs ovk avOpmroi^j oAAa r^ tfc^." «rro) 
Si KaT eiraJcoXovOrjiM mldeaOaL kou tol9 au6pdmoi,9' koL 
yap T0VT0L9 evXoyov Sia tols eTnipea^ovaa^ fiXourilyriixias. 5 
ij Se 8iaavaTouTi9 "cV imopjovy TroWy» iu OXiy^aiVj iv 
oLvayKou^j iv aT€vo\G)pim9j iv 7r\rjyou9j iv (fyvXoucous, iv 
50 aKaTaaTouTiat^j iv KoirotSj iv aypvTTvlcu^j iv vriaT^iaiSj 
iv ayvoTrjTij kv yvcoaetj iv imKpodv/xiaj iv }(priaTarrfrtj 624F. 
iv Trvev/JuxTi ayupj iv aydrrg opwroKpiTipj iv \6y(p aXrj' 10 
Oeia^j iv Svvdfiet deovj^ ^ Xva ^fuv vaoi Oeov KOtffaptaOivTe^ 
Atto 7ravT09 fwXvafiov aapKo^ kou rrvcvfjuxro^' Kdyon)** 
226 8. (fyqaXv *^ ciaSi^ofjuu vfjuas kou eaofjuu vfjuv el^ rraT€/xij kou 
vfjLH^ taeaOe fiot €t9 vtovs kou dvyaripa^j \iyet Kvpto9 
rravTOKpdTo^p'^* ^^ irrtT^Xovfjuev o5v** (f>ria\v ^ aytoxrvyrjv i^ 
iv (f)6fi(jf> d^odr €1 ydp kou XvTrrjv o (l>6fio9 y^vvoy 
^ X^P^r Xeyet " oij( ort iXv7nj0rjT€j dXX art iXvTrrj&rjT€ 
€ts fjuerdvotOLPj iXvTn^Orjre ydp KaTa 6€0Vj tva iv fxrjSevl 
^rjfju(odfjT€ i^ -qfJiMV' rj ydp Kard d€ov Xvrrrj fUTdv(nav ^i^ 
5 aojTrjpiav dfJuerafJuiXrjTOv ipyd^€T0Uj rj Se tov Koafjuov Xvmj 20 
OdvaTOv KaT€pyd^erou. iSov ydp avTo tovto to KaTa 0€ov 
XvrrrjOrjvat vfjuds rroaijv tOxr^tpydaaTO vfjuv (nrov&^v; 
dXXd diroXoyiaVj dXXd dyavdKrrjatVj dXXd (f>6fioVj dXXd 
irrtrr60rjatVj dXKa C^XoVj dXXd iKSucrjatv* iv rrairri (rvv€' 
aTrjaaT€ iavTOW dyvow €tvou r^ rrpdyfJuiTt** 25 

132. TaOra yv(0(TTtKJjs daKrja€(os irpoyvfJLvdafJuxra. 
hrit 5e 6 wavTOKpdT(op 6€os avTO^ ^iScoK^v tov9 fJU€v 
aTTOOToAow, T0V9 Sc TTpo^rfjTa^j Tovs 8€ evayy^XuTToSj 

4. Kor inaKoKovBfffta scripsi pro ib. cirirrXovficir] rirtrffX«ficy Pot- 

KammKoKovBrfiAa, Yid. ad p. 146, 5. terus. 

6. Cor. II vi. 3-7. 17. Xryci L. Xiyt V. 

13. Cor. II vii. I. vi. 16-19. 27. Ephes. iv. 11- 13. 

15. Cor. II vii. I. 9-1 1. S94 CLEMENTIS [Lib. I\r. 

T0V9 8€ TTOifievas kou SiScurKoXov^ irpo^ tov KaTaprurfMov lo 
Ti^v ayuou w epyou Suxxovias, ets* olKoSofiriP tov ampuaro^ 
Tov ^puTTov /i€;(pt KoravTriaofUV iravT^s €tff ttjv ivorrfrai 

TJJS 7riaT€G}9 Kol Tfjs iTTiyVC&aew TOV vlov TOV 0€OV U9 

5 avSpa TeXetoVy eis puerpov rjXjucui^ tov nXrjfHOfJuxTOs tov 
\piaTOVj* <nr€V(rT€ov aTravSpoikrdai yi/oxmic®^ kou rcAe*- 
ovarOai €09 ort fuiXiaTa ert iv aapKt KorafuvovTa^ €#c ttj^ 
TeXela^ ivdevSe ofJUHf^poavvrj^ fieXenjaavTas avvhpapuuv 
T^ deXrjfJUiTt Tov deov ccy ttjv aTroKaTaoTourtv Trj^ r^ ovri 

10 TeXeias evyevew t€ K(u avyyei^ta^ €£S' to rrXi^poDfjui tou ^S 
\ptaTov To €K KaTaprrtafWv TtXeuo^ aTrrjpTurfJuivov. rfSff 
avvop&fuv onrq kqlL m<os KOLt ajrare 6 Oeios awoaToXo^ tom^ 
riXetov Xiyet kou cof TeXeia^v ipL^Hxivet 8ta(f>opd9. iraXtv re 
ad "cicaoT^ SiSorai rj (j^avipooat^ tov Trv^vfjjxro^ rrpo^ ro 

15 (rvfi(l>€pov" ^ fikv yap SiSorou 8ui tov rrvevpjxTOs Xoyo^ 
ao(f>ias, aXXtf Se Xoyo^ yvdnr^oos Kara to avro rrvcvfioty 
irip^jf rrioTts iv r^ dirr^ Trvevfjuxrt^ aXX(p Se yapiafuxra 
\afJuaT(ov iv r^ air^ rrvevfJUZTtj aXX(p Se ivepyj^fjuxra 
SvvdfJLeayVy dXX(p Trpo^fnjTeioj dXX(p SuxKptats rrv€VfJuxT(0Vj 20 

20 irifHp yivrj yXooaaiov^ dXX(p Si ipfirjvcia yXoDaa^V rrdvTa 
Se Taura ivepyet to ev kou to avro Trvevfux Suupovv ISia 
iKd(rT<p KoBm fiovXeroLt.^* 

133. ^Qv ovToos i\ovTG)v ol fJLfv 7rpo(f>^ou iv TTpo^fxqTeia 
riXetoty ot SiKouot 8e iv SucaKxrvvn kou oi fjudprrvpe^ iv 

26 bpLoXoyioj dXXot Se iv Krjpvyfjuxrt ovk dfJuero\ot piv t&v 
KotvS>v dperHvy KaTOpOovvres Si iv oh irdy&qaav" eirei 
ris dv ed (f>povoiv eirrot tov Trpoff>rfrqv ov StKouov ; ri ydp ; 
ov)(t Kou oi SiKouot mrrrep ^Afipadfi 7rpoe(f>qTevaav ; 25 

iXA^ fxiv yap I5(i>icc d^bs TroAe/ii^ta Ipya, 
30 iAAy d' dpxrfarhv^ IW/np Kldaptv koX ioi^v, 

4. cn-iyM&o-ctfr ex Cor. ririyvtfcrftfr 28. irpMf^nijfrtviraw Sylb. frpof^iy- 

rov O90V L. Tfvofy L. 

13. Cor. I xii. 7-n. C.XXII.S.133— 135] STROMATUM. 896 

"OfiTjpo^ \€y€L. "oAA* tKaoT09 tSiov €X€L yapurim ociro 
mov^ o fuv ovTCDSy o 0€ ovrm, oi aTroaroAOL 0€ €v waaL 
7r€7r\rjp(ofi€voL. 

134. Kvprjir€L9 yovvj ^v O^XrjoTiSj €k tS>v 7rpa^a>v kou 
Tciv (nryypa/ifiaTayv air&v Tr/v yvSxTLV^ tov fiioVy to S 
Krjpvyfiay ttjv 8LKaLO<rvvr)Vy Tr}v ayv^iaVj ttjv TrpotfyrjT^iav. 

30 urT€OV fUVTOL OTi^ H KOU 6 llavXoS TOLS ypOVOLS V€a^€L 

€vd€fos pj€Ta TTfv Tov Kvplov ovdXrjyj^LV aKfWjcras^ oAA* oiv 
rf ypojc^fj avT^ €K TTf^ TraXouas rjpTr/Tai BiaBrfKqi €K€W€v 
avoarv€ov(ra kou XoiXovaa* rf yap w X/motoi/ wiarLs kou xo 
17 Tov €vayy€Xiov yvwL^ ^^rjyrfaLS ^otl tov vofwv kou 
TrXrfpcoais. kou 8ia tovto €Lpnrfrou toIs ^EifipaioLs ^^ iav 
firf 7rurT€V(rriT€, ov fi^ <rvmjfr€^'* TOtnwTLV iav pLrj TrurTCV' 

<rrjT€ T^ 8ia VOfiOV 7rp(Hf)7)T€v6€VTL KOU VTTO VOfJUOV 6€(r7rL^ 

35 (rdivTL, ov (rvmjaer€ t^jv SuaB^iajv tJjv TroAoaib/, fjv airro^ i& 
KaTa Trjv iSiav i^rjyrjaaro rrapovaiav. 

KE<I>. KB. 

135. *0 8fj avvms koll 8LopaTLK09 ohros €(rTLv 6 
yvcoaTLKOs. €pyov 8€ avrov ov\ fj iiroyrj t£v KdK&Vj 
eiTL^aBpa yap avrrj rrpoKairrj^ fju^yumjSj ovSk pifjv ttov^Iv^o 
TL ayoBov rjroL 8wl (f>6l5ov, ycyparrrou yap* ^7rov (f>vyai 
Kou TTov Kpvfii^aofiou onTO 7rpoaco7rov aov ; iav avafiS> €L9 
Tov ovpavoVj av €K€l el^ iav iiriXffa} cly Ta ecrxara Trjs 
0a\da(rrj9j €K€l fj 8€^ia aov^ iav Karafioi ^h afivaaovsj 
iK€L To 7rv€Vfid crou'" oAA* ovSe 8l i\7ri8a tljitjs hrrjyy^X- «5 

40 fi^ivrjSy €LprjTou yap^ " l8ov Kvpios kou 6 fuados avTOVy 

m 

I. "Ofufpos] II. 13, 730. vvpuU^ quo utitur supra p. 634. 
ib. Cor. I vii. 7. 20. /iryianyff — iroiciy] fi«y/aTi| — 

II. roC v6itov KoL Potterus. Koi iroMi Hoeschelius. 

rov wSfiov L. 21. Psalm. cxxxix. 7-10. 

13 lesai. yii. 9. a6. lesai.xl. 10. Ixii. 11. PBalm. 

18. ovwffW] tnmmv L. Y. quod Ixii. 13. Apocaljps. xxii. xa. 

oim«y esse potest. Sed praetuli Boman. iL 6. 396 CLEMENTIS [Lib. IV. 

aTTO Trpocmrou avrov^ aTroSoupoi eKaxTTtf KaTa ra €pya 
avTov'^^ '^a 6(f>0a\fio9 ovk eiSeu k(u 0S9 ovk iJKoxxrev kojL 
hri KapSlav avOpdmov ovk avefirjy a TjTOi/JUureu 6 $€09 T0T9 
ayair&criv auroj/'" fjuovq 8* rj 8t aydmjv €V7roua jj &* 
5 avTO To KoXov atperri roJ yvtooTtK^. 
626 P. 1^6. AvTtKa 6IC irpoadmov tov Oeov t^ Kvpup X^XeKrai 
^^ cuTqaat trap i/iov kcu Soocra) aot eOvrj ttjv KXrjpovofitctv 
aoVf^^ atrqpja to fiaxrtXtKWTaTOV StSatTKdov aireurOai t^v 
T&v avOpmrcov a-wTrjpiav a/ucfft^ tva 8fj rjjuis KXrjpovo/ja^- 45 

jo acofuv Kcu KTTjcrtojuda tov Kvptov. €fi7ra\tv yap XP^^^ 
Ttvo9 €V€K€Vj Iva fjLOt t68€ yevTjTat Kot ToSe firj yivrfrax^ ttjs 
eirujrrjfirj^ i(f>Ucr6cu ttj^ rrepl tov Ocov ovk tStov yvcocnrtKOv^ 
arroxprj 8* avT^ cuTia Trj9 0€copias' rj yv&crts cuirq, 
To\firjaa9 yap etrrotfi av, ov 8ta ro aci^eaOai fiovXeaffcu 

15 rqv yv&crtv cuprjtrercu 6 8t avrrjv rrjv OeioP hrurrrjiLrjv 
fjLeOeTTCov rrjv yv&atv* ro fjuev yap voetv €#c (rvvcurKfjaeco^ 
eU TO act voetv iKreiveratj ro de au voeiv ovaia rov 
ytv(oaKovT09 Kara avaKpaatv dSuiaraTov yevofjbevrj koI 50 
dt8t09 Oetopia ^ioaa vTrocrrajats fjuivet, ei yovv rts koB* 

20 vTTodeatv TrpoOeirj r^ yvcoartK^ Trarepov iXeadat fiovXotrOy 
rrjv yvHatv rov Ocov rj rrjv acoTrjpiav rrjv aicovtov, eirj 
8e ravra Keycoptafiiva iravTO^ fmXXov iv ratrroTrjrt ovray 
ov8e KoB* ortovv ^urrdaas eXotr dv rrjv yvHatv rov Oeov, 227 B. 
8t avrrjv atperrjv Kpiva^ etvat rrjv eiravafiefirjKvuiv rrj^ 

28 wiaT€co9 8t dydmjv els yvS>atv Wtorrjra. 

1^7' Avrrj Toivvv rj rrpcorrj dyaJdoirotia rov reXeioVj 
orav fxfj 8td rt )(petoi8€9 t(ov eis avrov (rvvretvovTcov 
yivrjraty Kpivavros 5* ort koXov to dyoBov rrotelv iKrev&^ 
. rj ivipyeuL (JyepofJbivrj iv rrdcrg rrpd^et dyaBvvrjfrcUj ovk i<f> 

2. Cor. I ii. 9. 20. wpoBtirf] wpwiB^lfi MS. Ottob. 

7. Psalm. iL 8. 29. fraxrTn Sylb. fracrc L. 

17. r6 WL. tA«») V. C.XXII.s. 136—139] STROMATUM. 897 

5 (jop fi£P, €0 0)1/ oir* aAA €i/ e^i wrroivcis KaTauTrauTa 
IxrjT^ 8ia So^ap eri % Ss (fxuriv ol ^iXoao^^oi^ ttjv €vK\€iav 
fiijre 8ca fiurOov ht^ irapa avdpamtov crrt Ik 0€ov* #car 
elKOva Kal KoJff ofiomaiv tov Kvpiov tov filov iKreXoirj. 
Kov TTW ayaJdoepyovvTi avT^ evavTiov Ti aTravTrjarj^ coffS 
ovK ayoBrjv Trjv avTi/iicdiav a/xvrjciKaKco^ Trporjaeraij eni 
^^ SiKoIovs Kou aSiKovs** SiKOZos K(u ayoJdo^ ycvofiBvos» 
TOiovTOis TiOiv 6 Kvpi09 Xisyci " yiV€(r6€ ©ff 6 Trarrjp v/mv 

lorcXcioy.*' tovtco T€0vrjK€v r) aap^, ^]^ Se auroy jjuovo^ 
a(f>i€p(D<ras tov T(x(f>ov ce^ vahv ayiov Kvpltp, rrjv TraKouav lo 
apjOLprrrjTiKTjv "^yrjv eirioTpe^a^ irph^ Oeov. 

138. OvK iyKparfjs ovto9 €Tij oAA' €v €^i yeyovev 
arroBeia^ (ryrifjji 0€iov €7r€v8v(rour0ou avafievojv. ^ iav 627 P. 
Troirjarjs* (f>rj<riv ^^ iXerjfiocrvvrjv^ fxrjSels^ yivoaaKeraiy kou 

iav vrj(rT€V(rrj9f aXeiyjfoUj tva 6 0€O9 fjuovos yivtoaKrjj^^ 15 
avupanroDV 0€ ovO€ €19, aAA ovO€ avros o eAeoDV ori cAcci 
yiV(oaK€iv 6(f>€i\€i' eoTou yap ovtod iroT€ fju€v oUcripfUoVj 
aXXoT€ 8€ ov. iwav Se iv €^i rroirjarj to €V€pyerrjTiK0Vy 
15 (f>vaiv ayoBov fUfirja€Tou* rf 81 8iaJ0€ai9 k(u (f>vais iarou 
Kal (rvvajaKTjais. ov 8€i fie apdivTas fi€T(XT€0f]voUy oAAasQ 
^8i^ovTa9 a(f>iK€a0ou ot fiet, 8ia wdiarjs Trj^ (rT€vrjs &cA- 
06vTa9 680V' TOVTO yap ian to iXKva^rjvou viro tov 
TraTpos, To a^iov y€V€a0ou r^v 8vvafuv ttj^ xapiTOs rrapa 

TOV 0€OV \afi€iVf dKa>\vT0i>9 dva8pOLfl€iV' KOLV fUaOOai TOV 
iKX^KTOV TiV€Sy OiS^V OVTO^ TrjV ayVOULV aVTciv 0iKT€ipa>V2$ 

TTj^ oLfuxBias rrjv yv(6firjv airrcov. 

139. Elicorcof odv rf yvS>ai9 avrrj ayaTra kou tovs 5. KiSbf] Kffv Ij.Y, 22. ToGro ydp — wiri rov irarp^s] 

6. ovK ayaOfj» Lowtbius. ovk oiq. Haec supra post of dci leg^ntur in 
L. L. Transposuit Potteras. 

7. Matth. V. 45. ib. Joann. vi. 44. Mattb vii. 

8. Mattb. T. 48. 13, 14. 
13. Mattb. vi. I sq. S98 CLEMENTIS [Lib. IV. 

iyvoovvra^ SiSaaKei re Ka\ watSevei ttjv Trourav ktUtiv ao 
Tov iravTOKpaTopo9 0€ov TtfMv, €t ye ayaTrav lUfJLo&rjKe 
Tov deov, ovj( €^€t r^qv apenjv a7r6fi\riTOV oSroy ovSafjtco^ 
ovT€ vwap ovT€ ovap ovSe KaTa (JHivTcuriav Ttva* eTrei 
S /JirjS* i^ioTaTat nod^ iavTrj^ rj e^t^ aTronreaovaa tov €^t9 
€tvat* HT oiv €^t9 rj yv&at^ efre StaSeat^ elvat XeyoiTO, 
T€p yap /xrj wapeurievat rroTe ivvotas 8ta(f>6povs avaWouo- 
Tov TO iqyefiovtKov pjevov ov rrpoaXafifiavet Ttva iTcpoioHrii^ 
(f^avTacrtcivj raf eK t&v fjuedrjfjuEptv&v KtvrjaeoDV aret&wAo- ^5 

lorrotia^ ovetfmrrov* Sia tovto TOt kou 6 Kvptos ^^iypV" 
yopevat*^ wapayyiXXety ^(rre firjSe ovap rjfxS>v 7ra0alv€<r0ai 
7roT€ Tyv ^vyrjVy aXXa Kat Trj^ vvkto9 r^v iroXtTeiav c»r 
€v rjfJiepcL ivepyovfJLevrjv KoBapav kolL axrfXi&tciTOv buK^^vXdr^ 
T€tv 7rpo(rTarT€t' avrr) yap rj Kara Svvafuv i^ofioiaHTty 

15 Trpoy Oeov to (f>vXaTT€tv tov vovv iv Tjj Kara Ta avra 
(r)(€a€t' avrrj 5e vov ayeat^ ©y vov^ rf Se TrouciXrj Staffeat? 
yiv€T€u Trj irpios Ta vXtKa Trpo^rTraffeia. 

1 40. ^H£ fio), SoKovatv €v(f>p6vriv K€KXijK€vai T^v vvKra^ 3^ 
628P. €7r€£di7 TTjvtKaSe rj ^yrj rrejravfievrj tS>v aiaOi^aeoov (rvv^ 

«o v€V€t rrpo^ airnjv Koi fiaXXov fxeriyet ttjs (f>pov^a€m. Sia 
TavT oiv KOii cu TeXeTcu yivovrat wktos fiaXttrTOL, (rrjfjju- 
vovaat TTjv iv vvkt\ ttj^ ^^X^^ av^rroXrjv arro t(^ 
acjfJLOTO^* "ap odv firj Ka0€v8a}fi€v w ol Xotwo), dXXa 
yprjyopcofxev Kal vr)(^(ofX€v' ol yap KaOevdovres vvkto? 

2i KoJBevBovat kolL ot fxeOvaK^fievot vvkto9 fiedvovat^ rjfxets^ 
Si rjfiipas ovt€9 vrj^fxofiev ivSvadfJbevot doDf^ouca rri(rT€0D9 
K(it aydrrrj^ kcu 7t€piK€(j>aXaiav iXrriha aourrqpiov. ' 35 

141. "Oaa 8* ad rrepl vttvov Xiyovat rd avrd ^pfj 
Kou 7r€p\ ^avdrov i^oucovetv, iKdrepo? ydp 8r)Xot Tr/v 

10. Matth. xxiv. 42. Haec excerpsit Maximus Confess. 

20. aMfv] alrrip L. V. vol. 2. p. 615. ubi airoaTaa^iaw Bcrip- 

23. Thessal. I v. 6-8. tum pro cmdaToaip» 
28. ^Oaa y ad irtpl — 6 dc ^ttov] C. XXII. 8. 140—142.] STROMATUM. 899 ainxTTcuriv rrjs ^ux^r, 6 /i€i/ /xaAAoi/, 6 Bl tittov^ oTrcp 
€crrt Kou irapa 'H/mzkAc/toi; Xafieip' ^^avdpamos iv ei^po- 
avvji 0ctof airrerai iaur^ aTroOava^v airoa^a-dw o^Wf 
^cov Se aTTTerai TeOvecjTO? evSojv aTToa^crdiis o^^iSy 
iyprjyoptoi aTrreTai evSovTos.** " pxxKapioi yap ol ciSorcy 5 
Tov Kvpiov* KaTOL Tov ocirooToXov ** OTi cipa vfjLa^ rjSrj i^ 

40 VTTVov iyepOfjvai' vvv yap iyyvTepov -q/iciv rj acoTrjpia ^ 
OT€ irruTT^vaapeVj ^ vv^ rrpo€KO\j/€Vf rj Si rjijuepa r}yyiK€V. 
aTToOoDficda oiv tol €pya tov aKOTOv^, ivSvadfjLeOa Se Ta 
OTrAa Tov ^coroy." ripuipav Bl tov viov aWrjyopel Ka\ 0©9, xo 
Ta^ T€ ad TrapayyeXias airXa ^a^Tos ii€Ta(f>opiKW. TavTrj 
TOi \€\ovfi€vovs (f>€uri S^iv irri ray Upairoilas kcu tos 
€v\a^ iivai Kaffapovs kou Xafnrpow. 

142. Kai TOVTO fjL€v avfifioXov yapiv yiv€a0ou to 
€^(o6€V K€Koafirjadai T€ Kal rjyviadaiy ayveia Sc iaTi iS 

4S(Ppov€iv oaiUy Ka\ Sff Kal rj ^Ikodv tov fiaTrriafJLaTos €irj 
av K(ii rf iK MoDvaim irafWLSeSofievrj TOis Troirfrals u>8€ 

^ d' ibfnjvojiivr) KaOaph xpoi ttfiar txovira' 

rf Ylrjv^Xarrq cVl ttjv €vyrjv €p\€TOLi' TrfXifJLaxo? & ao 

X€ipa9 viylfiv^vos Ttokirjs akos €vx€t *A^i^. 

€009 TovTO *lov8oua>v, ®ff Kou To TroXXaKiS irrl Koirji 
fiaTTTi^^adai. €& yovv KaK€ivo ^tprjTOUy urdi fiq Xoirrp^, 620 F. 
aAAa v6(p KaOapo^. ayv^ia yap^ olfiou, rcAe/a 77 tov vov 
KOi Toiv €pyoiiV Kou T&v 8iavorjfjLaT(ov, irpos 8€ Ka\ t&v 35 
^oXoyoav €lXiKpiv€ia kou T€X€vraua rf kutol tol ivvrrvia 
avafiapTrfaia. 2. Xa/3c(y] /io^ty Mullach. Fragm. 3. 2^ir (post diroAiy«>y ama^- 

Philos. p. 326. quo non opus. vBtXt) habet L., om. Y. 

ib. h tv^pwnfvfi {ttrtftpo^ Sylb.) 5. Roman. xiiL 11, la. 

^or ^brrrrai] ttKJ^pi&rrit Smmu ip 19* 4 ^'] Hom. Od. 4, 75^* 

Potterus. 21. x^H^^ — ^ Hom. Od. 2, 261. 400 CLEMENTIS [Lib. IV. 

143. ^lKain/ 8€y dlfiaiy avdpdmto KajffapariSj /lerauoia 
aKpifirj9 Kal fie^iOj et y€ KareypeoKOTe^ iaurcii/ eTri toll^ 
irpoy€voii4vai9 Trpd^ea^i wpote/iep eh to irpoadev ra fiera 
Taxrra vofjaavTe^ Kai tov vovv 4^ava8vvT€S Tciv T€ Kar 

6 aurdrja-iv T€pir6vTcov kcu Tciv irpoadev 7rXr]ix/i€\r}fidTa}v. ^S S. 

Cl yOVV TTjV iTTKTTrjfJLrjV €TVfW\oy€lV )(pTl, KOU OTTO ttJ^ 

ardaecos rfjv eirifioXrjv avTrjs XrjTrreoVy otl Ixrrqaiv -qficov 
€V T0L9 wpdyfioun ttjv y^v^^v aXXoT€. aWa)? Trporepov 
(f>€pofi€vriv. tha-avTCDS Ka\ ttjv Triariv €TVfJuoXoyrjfr€ov rrjv 

10 7t€pi To ov ardaiv Trjs yj^vxqs rffx&v^ rjfieis Se tov aei kcu 
€V iraxTi Sucauov 7ro0ovfi€V fJLadetv, 09 firjre rfjv €K tov 
vofjuov SeSiw KoXouTiv fir]T€ Trjv Tciv avvovTcov kou irre^- 5 
uovTCiv T0L9 TrXrjfifuXrjdeiai fJLuroTTOvrjplav evXafiovfjuevqs 
firjTe Tov i^' avT&v riov dhiKOVfJuevtov kivSvvov v^opfofjuevo^ 

15 8iafiev€i 8iKai09' 6 ydp 8id Taxrra tov TrpdrTeiv ti t(ov 
d8iKCi)v dmxofxevos ovx eKa)v XP^^™^', (f>6fi(p 8€ dyaffos. 
Kou o y€ ^ErriKOvpos dSucetv ein K€p8€i rivl ^vXeaffai 
^)rjai Tov Kar avrov ao<f>6v' irumv ydp Xafielv Trepi tov 
Xaffeiv ov 8vvour$ai. ciaT€ ei hnxTrrjaeTai Xrjaeiv^ dj^iKijaei 

20 Koj avrov. 

1 44. Kac TOiavra fxkv Ta aKOT€ivd ^oyfjuxra' ei 8€ kclI 
iXrri^i rfjs irn 8iKouois rrapd tov deov dfioifirjs d(f>€^TcU 10 
Tis Tov d8iK€iVy ov8* ovTODs €KG)v xprjaT€verai* d>s ydp 
iK€ivov 6 <f>6fioSj ovTco TOVTOV 6 fuados 8iKai0iy fidXXov 

36 81 8iKouov €ivai 8oK€iv ^eiKvvai. rfjv 8€ iXiri^a rfjv fJueTa 
OdvaTov ov fi6vov oi rffv fidpfiapov ao(f>iav fi€Ti6vT€s taoun 
TOis fi€v dyaOois KaXfjv^ rois 8€ (f>avXois epLiraXiv^ dXXd 
Kou ol Ilvday6p€i0i' TeXos ydp KdK€ivoi rrjv iXm8a inrrj' 
y6p€vov Tois (f>iXoao(f>ovaiVy OTrov ye kou 6 ^CDKpdnrjs iv 

3. rh yjprk LowthiuB. rk om. L 2 8. Ilv^ayopfioc PotterUB. irvBa- 

19. arurn^arrai Potterus pro m- y6pioi L. 
cmjcrffrac C.XXII. 8.143—146] STROMATUM. 401 

^S^alScopi /lera dyafftj^ iXTrlSo^ if>7i(n ras KaXas ^ltvx^s esoT. 
ivdivie ebrici/ai, icoi iraXw tow iroprjpovs KaKi/^<ov avTi'^ 
riOrja-i* " (Scrt yap fiera KaKij9 eXwiSos^* Xeyeov. avvaS^iv 
TouT(p Kcu 6 'HpaKX^iTOf ^Hiipercu 8i &v {f^rja-i wep), t&v 
avOpamtov SiaXeyofuvo^ ^ avdpmrov^ /JL€V€i oTroOavovTa^ 6 
axraa ovk IXirovTai ovSe SoKu^va^iv.** 

145. 0€t(Q>f o5v 6 IIavXo9 'PtoiMUHs ovTiKpv^ erri" 
crrcAXct " rj BXIyjfi^ imopjovriv Karcpyaj^ercUf rj Se virofiovfj 
SoKipL^Vj rj fic SoKifiri iXwiSay rj Sk iXwh ov KaTaia\vj^iJ* 

ao 8i iXrriSa pkv yap Trjv fJueXXovaav rj vTrofJLOvrj* iXrris Sk 10 
bfiJODvvfua^ K<u rf ttjs iXwlSos oaroSoci^ rc iceu aTroKard' 
araai^y rj kcu ov Karcuxrxvvei fi^ 6v€iSi^ofi€vrj m. 6 dc 
yffiX^ KXi^i KotBo K€KXrjTai vrraKova^v ovt€ Bia <l>6fiov ovt€ 
8ia rjSova^ eiri ttjv yv&aiv terai* ov yap rr^puTKeirTerajL ci 
Ti XvaiT€Xh €^o^€v eirerai K€f)8o9 ^ oTroXavcris axrr^j 15 
ayaarri Sk tov ovto9 ipaarov iXKOfjuevos kcu irpo^ to Siov 
ayofjuevos 6€oa€^i. 

1 46. "Odev ov8* €i Koff imoO^aiv i^valav Xdfioi rrapa 
35roi; 6€ov wpaTT^iv to, amiyop€Vfuva dTifJLtoprjTOs rc Sv^ 

ov8* €i Kou fJLiadov tcl fJLOKdfHov dyaffd Xi^yjtea6ai cVi ao 
TourSe irrayy^Xiov wpoaXdfioi^ oAA* €t kol Xrja€a6cu tov 
6€0v €0* oh 7rpdTT€i Tr€UT6€irjj onr€p dSvvaroVf rrpa^i Ti 
irapd Tov Xoyov tov opOov i6€Xrjacu iror av ro ovt(09 
kclXov kcu cuf)€Tov i^ iavTov kcu TavTjj dyamjrov uvou 
anra^ iXopuevos* ov ydp iv yaoTpos fiof)^ to j^prjaTov uvat 25 
8iJ€iXrj(f>afJU€v. dKrjKO€V 8* iK€ivo9 w ^ fip&fui rjfiSs ov 
7rapaaTrja€i^ ov8€ firjv ydfJWj oAA* o^ diroxJQ ydpov 
30 eV dyvwai^ dXXd to Kar dp€Trjv tpyov to yvaHXTiKOVj 4. *HfidjcXctrof] Exoerpsit Tbeo- 14. irnul Smu L. 

doretuB Aff. p. 118, i. et respicit 15. i) Sylb. 17 L. 

Clemens. Protr. p. 18. 26. Cor. I yiii. 8. 

8. Roman. v. 3-5. 

VOL. II. D d 402 CLEMENTIS [Lib. IV. 

€7r€i Kai 6 KvoDU To ^Sov TO aXoyov eyKpctTCf Acyw^ 
Tov €7raip6fi€POV TTjv fioKTripiap S^Sio? Kal 8ia tovto tou 
oyftov a7r€\6/iemp. tSu tolovtchv ^i lcrOi ari 7r€piatpe0€ura 
71 inroax^ci^ i) irpoeTniyyeXpjevrj kou 6 if)6fio9 TrepiypaiPw 
Bo €7rri7r€i\ijfUvo9 kou xaopurOeh 6 Kivbvvos 6 hnfprrifjuaw 
Trjv 7rp66€aiv €\€yx€i. 

KE<I>. Kr. 

147. Ov yap avry Ty (f^vaei tov 7rpay/JuxT09 oIkcioutcu 
G>9 T^ ovTi yvwoTiKm KoraXafieaOcUj KaXa p£v clpot 

10 TravTu oaa eis' XPW^^ '^pSv €KTur6rjj d>9 ydfwv (j^epe eareu^ 35 

Kou 7rai8o7rouav pj€Ta aaxf^poavvrjs TrapeiXrjfifuvay Ka\au 

631 P. $€ €lvai afX€Lvov ttjv rrpos to 0€iov c^ofiouoatv osrraBfj kou 

€vap€TOv y€V€adou. T019 &€ €^(od€V evxpfffaTOL^ r) 8va)(p7J^ 

aT0i9 rrpoaayofievois twv fxlv dTr€)(ovTou, tS>v 8* ov' aXXa, 

1 6 Kou &v d(f>iaTavTou fivaaTT^fievoij Tavra (fxilvovTOu r^p 
KTurtv KOU TOV 8r)fJuovpyov 8uifid\XovT€Sj kov T^ 8oK€Uf 
TTurToi^ dvaaTp€(f>0i}VT0Uj Trfv Kpiaiv expvaiv dv6aiov* ro 
8€ " ovK €7nBvfxria€i9** ovT€ dvdyKrjs rrj^ €k (f>6fiov 8€mu 
rrj^ fiia^ofjuevrf^ dTre)(€a6ou rciv rf^itovj bvre fjua6ov rov 81 40 

20 €7rayy€Xia9 dvarreiBovTos dvoLKOTrreiv rw oppud^, ov8€ T^y 
vrraKorjv 8id rrjv ivToXrjv, 8id 8€ ttjv hrayyeXuiv aupovvrou 
oi 8ia TrJ9 eirayyeXias v7roucrjKo6r€9 r^ 6€^ SeA/art r}8ovij^ 

^prifJL€VOi. 

148. 0^56 fir/v rf Twv ala6r}Tciv d7ro(rTpo(f)^ rrfv 7rpo9 
^Bra vorjrd ouc^iaHnv dKoXov6(09 ^roioirj dv, €pL7raXiv Sk 17 

TTpos ra i^ra olK^ixoais Kard (f>vaiv 7r€piay(oyrf r^ 
yvaxrriK^ drro r&v oua^rfrSiv yiverou Kar €KXoy^v tS>v 
kolXcov rdyadov €XofJu€V(p yvaxrTiKWj 6avfxdi^ovTi fJb€V rriv 46 

I. Cfov] C^u y, ut solet. {tHop dswrrp«fl>orTaL 
hic et alibi ex L annotatum. 20. ovdc] lAht L 

17. d»aoTp«<l>aPTai scripsi pro C.XXIII.S.I47— 149] STROMATUM. 40S 

y€U€aiv Kou ayiaj^oirri tov noir/Triv, ayioj^oirn de rriv 7rpo9 

To 6elov e^/JLOiOHriu' airap iya>v e/nc Xvaofuu ttj^ hn^ 

Ovfjuas, 070-6^ 8ia Tr^p rrpw cre oiKUwriPy Kvpic. icoAi) 

yap 17 KTiarOeura 8^ olKOPopla kclL ndpTa ed 8iOiK€iTaij 

ouSip dpaiTuo9 yiP€Taiy ip T0I9 coh dpoi lu 8hj napTO' 5 

Kparop, Kop ipTovda cS, irapd aol €i/u' a&^f 8* €ipai 64\<Oy 

Xpa <T0i avP€yyi^€iP SvinjOoi, 6Xiyoi9 kou apKuarOoA pjeker&p 

50 TTjp arrjp €KAoy^p TrjP 8iKaiap t&p Ka\S>p mro t&p bpuouop. 

149. yivoTiKwara kou oauHyraTa 6 iirwTToXo^ 8i8d' 

aKODP rjpJas ttip d\rj0ois tvydpuaTOP eKXayrjp ov Kard 10 

direKXayfjp t&P iripoDP m (pavXcoPy dXX w KaX£p icoA- 

Xiopa TTOieurOai luiiqpvKep cirraop ^&rre Koi 6 yapu^top 

Trjp rrapdepop avTov icoAcSf Tro/e^ icat 6 /x^ yapJi^foP 

2288. Kpeuraop rroiei irpo^ to evayripop Kau €V7rdp€8pop r^ 

Kvpl^ dtrepunrdoTmy tap€P Se Ta pip 8v(nr6purTa ovk 15 
dpayKauOy Ta Se dpayKoua €V7r6piaTa yeyepriadai (^iiXayd^ 
0m rrapd tov Oeov. 8imep 6 Arni^KpiTOs cd Xiyei w 17 
0i;crtf T€ Kou 8i8axv rraparrXiQaiop ian kou ttip ouTiop 
avPT6poi>9 TrpocraTTO&dcoicafici/' icat ydp rj 8i8axfi pjfrap^ 
pvdiii^H TOP apOpomoPj iA€Tappv0fJu^ovaa de (f>vaioTroiH, 20 
5 icat 8iT^P€yKep ov8€P ^ (f>va€i TrXaaOijpou TOi6p8€j ri xp6p(p 
Ka\ paBriau p^TaTVTrtoOijpou. afi(fHo 8€ 6 Kvpios irapi* 
axr]Tou To pip Kord Trjp 8riiiiovpyiaPj to 81 icara ttip iK 
r^f 8iadrJKris dpoucTiaip re icai dpapioDaiP. to de (rvp(f>€pop 632 P. 
r^ Kvpiayrip^ TOVTO oup€T(OT€poPy KvpidrraTOP 8€ rrdpToop 17 25 
8idpoia. ovTOi> Toipvp r^ oPTi KOiXd (f>aip€Tou rj8iaT0ij itap 2. aMp ex Hom. II. 10, 378. 19. lAtrappvB/UCti PotteniB. ficra- 
Mip L. pvBiUCti L. 

3. fPffati Sylb. <l>fimu L. 20. pimppvOidCwva scripsi pro 

12. Cor. I yii. 38, 35. fitrapvBpowTa, intTappvBpoMra Pot- 

13. T^viraptffyovcwrovdelet Sylb. terus. Quod pitrappwrpowra scri- 
ut glossema. Non legitur apud bendum videri posset, nisi prae- 
Paulum. cederet itirappvOiiiCu. 

1 6. (JHkaydB^s Sylb. iJHkaya&ms L. 26. mp*'] koI nap' Arceriufl. 

Dd St 404 CLEMENTIS [LiB. IV. lO avTOv iropi^CTai op ttoO^i Kafmov TTfu ttj^ ^X^ff cwrra^ 
O^iap. ^^0 de 6/ioi; oicoucdi/" if^rimp ^ avaitavaerai eir 
^lprjirii irerroiOw kcu rjavxaa^i aif^ofidns mo iraPT09 KaKodr 
^ iarOi 7r€7roi$a>9 cV oXji KapBujL crov koL rj} Stopoia aov ejri 
5 r^ ^6^." TovTtp bvvarov r^ TpoTTtp tov yv(0oriKov rfSf/ 
y^viaOoLL Oeov* ** iyo) ihra Otoi iare kcu vioi v^urrov.^^ 

150. Oijai ^ Koi 6 'E/i7r6do#cA^9 Tciv aoif^iav ra^ 
yl^vxas d€0V9 yivearOcu oiSi rrw ypaxfxiov 

€U h\ rikos iiivT€is T€ Kal ifivoirdKoi «cal birpol 
10 kolL irp6iMi avOpdvoun» imxOovtoun iriXovrai'. 

tv0€V itvapXaarovtn 0€ol riii^ai <^^pioTOi. 

6 piv oiv av6pmro9 anXois oiros /car I&ai/ TrXaaaercu 15 
Tov ovii(f)vov9 7rv€v/JuxTos' oufic yap av€i8€09 0V&* aayrf^ 
paTUTTOs €v T^ TrJ9 0i;cr6Q>f ipyaxrrqpup Sr/pucvpy^craij 

I S ^v0a pvarucm avOpamov iKT^X^iTai yiv^at? K0ivrJ9 oSarj9 
Kou T^9 Tiyyris Kou rrjs ovaia^^ 6 8i ris avOpayiros Kara 
rvTraxriv tt/v iyyivopjivriv r^ ^^XV ^ ^ alprjayiTcu 
\apajcnipi^€Tax. ^ Ka\ rov ^ASa/i riX^Mv pJev w rrpios^ 
rriv rrXaxTU^ y^yovivai if)aii€v ov8€v yap roiv xfipoucrrj' 

9opi^6vTG}V rriv avdpamov ibiap T€ kou fwp<l>^v iv^Sirja^v 
avT^. o $€ iv r^ yiv€a0ou rriv r^X^ioDaiv iXapfiaP€v kou ao 
8i vrroucofjf iSucaiovTOj tovto rjv airavSpov/uvov ro irr 
air^ K^i/ievov, alria &€ iXofiivoVj kou ert fiaXXov ro 
KonXvOiv iXoixivov^ 6 0€o^ avouruj^' Sitt^ yap ij yiv^oi^j 

2$ ri ii€v T&v y€vvoi)iJLiva}v, rj Si t&v yivo/JiivoDV. 

151. Kou ri pjev rov avOpdmov avSp^ia i/Airaffovy ovro^y a. Proverb. i. 33. 
4. Ibid. iiL 5. 

6. Psalm. ciL 6. 

7. 'E/iffYdoxX^rl H08 Empedoclis 
yersus recitat Theodoretus De cu- 
rand, Graec, c^ecL 8. p. 117, 8. 
ed. Sylb. PO. 

II. tlpStv cafaPKaoTovai] M* cSwa- 
/3Xiumb<ovai vulgo ap. Tbeodoret. p. 318. ed. Qaisf. ubi codex op» 
timus BodL M amPkAaTwtn. No- 
tanda forma apafiKaarovatj a. sic 
scripsit Empedocles, pro wiPkar 
oTamwa-i : de qua dud in The- 
sauro voL 2. p. 273. 

17. oip^aiTru] Notanda prava 
aoristi forma, nisi alpir/rai scripsit C.XXnLs.i5o— i5a.] STROMATUM. 405 

(f^curiy Kora t^i^ ovaiap a(f>ofiov kou arirnfrov rov luri^ 
\ovra avrrj^ ttoui, kou &m 8optHf>6po9 tov vov 6 Ovfws iv 
vTTOfwvy Ktd KapT€piqL Kou T019 opuouHSy hri Sk T^ efnOvfJuqi 
>5 TOTTercu kou i) aaKf^poavin) kou rj aroynjpios if^povrj&i^i 6w 
a^ mraeh^ £0v,W9 rc kolI avmtB{>fxrrror Koi ov Toxn^ 5 
a(f>ofios ^ TOL Seiva ovk cVicAiVei, ovde /i^v crwff^poDV y t&v 638 P. 
eiriBviuwv apxjEC ovt€ yap av rrcptireaoi tuh deiv^ rj tov 
0€ov (f^vais ovT€ (f>€vy€i o ^609 i^iXloVj wnr^p ovde eirL" 
Ovfii^eij tva Kou ap^ emOv/Juas. pLvoTucw oiv €(f> rjfAoiv 
kou to Hv0ay6p€U>v iXeyero €va y€V€(T0(u kou tov &/- io 
Opoyirov dcu/, enru kou airo^ 6 dpxi€f)€V9 €h €vos ovto9 
Tov 0€ov Kora TTfv afjLerdrperrTOV tov mI 0€tp tol dyoBa 

€^IV. 

30 152. AirriKa 6 (ramlp di^ Tifs hnJBvfdas (rvvavip€i Koii 
Tov Ovfwv Tifuopias ovTa hnOvfitav' koBoXov ydp ro 15 
TraOrp-iKov Trcurri y€V€i emBvfJua?, €h Se TTfv d7rdj0€uw 
0€ovfi€VO9 av0poa7ro9 d)(pdpTOi)s fwvaSuco9 yiverou. koB" 
air€p oSv oi iv OaXdTrg dm> dyKvpas Tovovfuvoi tkKOwri 
fjL€V TT/v ayKvpaVy ovk €K€ivr}v 8€ errurTr&vTcUj oAA' ioarrov^ 
eni TTfv ayKvpaVy ovtoos oi Kard tov yvaxrTucov fiiov 20 
eirurTr(ofi€voi tov 0€ov Ioutow (XaOov TrpO(raydfi€voi irpos 

35 Tov 0€6v* 0^v ydp 6 0€poar€voi)v iavTov 0€poar€V€u iv oiv 

T^ 0€Oi>priTlK^ fiuf iaVTOV Ti9 iirifJU€X£iTOU 0plJ(rK€VODV TOV 

0€ov Kou Sid TTjs iSias ^iXiKptvovs Ka0dpa€Ci}s errcnrrev^i 
Tov 0€ov ayiov dyicos' 17 ydp aonif^fXKrvin) iv irapourTda^^i 25 
y€VOfX€vr) iavTrjv irrurKCtirowra kou 0€ODpovaa dSiaX^iirroDS 
i^fWioVTou Kard Svvafuv 0€^. 

6. cvK cmeX^i^ft Potterus. ovk om. y6ptov L. 
L. 26, ytPOfUvri Sylb. ymoviUtni L. 

ib. a-v^pwf i Sylb. o«Kf>p»w f L. ytpoviutnj Y. 
10. nv&ay6ptiop Potterus. nvOa' 406 CLEMENTIS [Lib. IV. 

KEO. KA. 

153, AvTuca TO €0* iq/uv iariv ohrep eir urqs airov 
T€ KvpiOi ia/Jiev kcu tou ayriK^ifievov airr^, a>9 to (fHXo' 
ao^jmp ^ fi^j Kcu To 7ruTTev€ip ^ oTrajTccy. dia yovv ro 
B€KaT€pov T&v avTiK€nuv(OP hr unjf elvai ripjas Kvplovs^^ 
Svparop €vpiarKerai to €(f> rj/up. kcu 8^ oi ipToXcu olai t€ 
yepeaOai kcu fi^ yepeaOau ixf! ripjS^Py ois evXoyoD? eirercu 
eiraipos re kou y^oyo^y ot r ai KoXai^iiepoi €p€K€v tSp 
y€POfJL€P(op airroTs ifiapTrjfjuiTayp hr avToh fJLOPOi? KoXa- 

10 ^OPTCU* iraprjX0€ yap tol yepofupa ovSe aycprp^op yepovr 
&p 7roT€ To y€p6fJL€P0P. a(f>i€PTcu yovp 7rpo9 Tov Kvpiov au 
irpo r^f 9rebT€a>s>, ov\ tva prf axn yepofjuepouj aXX co9 fu) 
634 P. y6i/o/tx6i/ae. ttA^i^ ovil rraura^ 6 BcuriXeiSr)^ <l>Wh MO^or 

$€ Tay oKovaiovy kcu Kara aypoiap aj(l>i€(r0cuj Kadacjrep 45 

15 avOpdmov Tipos, aXX* ov 0€ov Tr/p Toaavrrjp rtape^fjjlpov 
8a)p€(ip. TovT(p (f>ria\p rf ypa(f>fi " vrriXafie^j opofjLe^ on 
€(ropai aroi ofioioy** dXX €i Ka\ errl Tah €KOV(riois koXol- 
^6fjL€0ay ov\ ipa fi^ y€P(OPTau y€p6fJL€PcUj aXX on iyepoproy 
TifJuof>ovfJL€0a. K^XacTis Se top afjLOpn^apTa ovk w(f>€\€i 

ao elf TO fiff 7r€7roiriK€paij dXX! ^U to firjKen afjua{rrap€ip firjSe 
prip aXXop TiPOL TOi? 6fJU>ioi9 7r€pi7r€(r€iP. 

154« *^PTav0a oip 6 aya0O9 0€os Sid Tfm^ tovtos 
7rai8€V€i cuTia^' 7rp&rop fiip 1v avT09 dfJL€ip(OP avrov So 
yiprprau 6 7rau8€v6fJU€Pos.j Acreir€iTa OTroff ol 8i v7ro8^iy^ 

35 fioTcop (ra>0rjpcu 8vpdfX€P0i 7rpoapaKpov(OPTcu Pov0erovfJU€POij 
Kau Tpirop g>9 fi^ 6 d8iKOVfi€P09 €VKaTa(f>f>6pijT09 y KOU 
emrriS^ios d8iK€ur0cu. 8vo 8€ kcu Tporroi Trj^ eirapopdd' 
(r€a>9f 6 fjiip 8i8aurKaXiK09y 6 8€ KoXaurTiKOSy op kcu ttoi- adO 8. 
8€VTiK0P €iprjKafJL€P' l(rT€OP fjj€PTOi T0V9 fJLerd ro Xovrptop 

16. Psalm. 1. ai. notatum, posito in marg. mViar. 

23. turiat] 6 6tr L, sed punctis 34. ufrwntira L. th cirfiTa V. C.XXV.8.I53— 155] STROMATUM. 407 

TOi? afjLa/ynjfiaari mfMwhrropra^ raurov? ^Ipcu tow ttgu- 
SevofJLEi^ovs* Ta fup yap irpo^v^pyrjOivTa a(f>ei0rj^ Ta Se 
emyivo/iepa iKKoJffalperai. ircpl t&v airiaT(ov eipTjTou 
^^ XeXoyiaOai toutov9 d>9 yyovv ov €KpinT€i 6 auepos arro 
irpowmrov ttjs yfj9 Koi arayova ttjv oaro KoSovy KEO. KE. 

^ 55' 'OKfiios SoTis rrjs laropCas 

5 ^(r}(c fJLoOriaiv fi^rc voXit&v 

iirl TrrjfjLoavvji lu/fr tls iJbUovs 

ltpi(€lS 6pfJL&Vf lO 

4AA* iBavirov KaOop&v ^o-ctts 

Kotrpjov iyrjpo) vrj t€ <rvvi<m\ 

Koi irtri KcX Sirm. 

ToTs bi ToiovTots ovhivoT alcr\p&v 

Ipyo^v ficA^/Aa npoaC(€i, 15 

eiKorm oiv icai HXaToav tov t&v ISeciv 0€(oprjTiKov 0€ov 
€v av0p(a7rois ^rja€(r0ai (f)frjar vovs de xa^pa iSecivj vov9 Se 
6 ^60f . Tov dopdrov 0€ov 0€(oprjTiKOv 0€ov €V av0pmroL9 
^cjvTa €tprjK€V. Kcu €v T^ 2o0U7rp &€ TOV ^KX^aTTJV ^vov 
10 8ujtX€KTUcov ovTa 6 ^(OKpaTrjs 0€ov G>v6pjajcT€V^ otovs Toifs ao 
0€OV9 ^eivouriv ioucora^ aXXoSoTrouru^ hrv^oiTS^vTas T0I9 
ajcTT€(ruf. orav yap ^vx^ yciwecoy vTre^avafiaa-a Koff 686 P. 
iavTrjv y€ y kou o/uXy toi9 ci&crei/, oios' ioTiv 6 iv r^ 
Q€aiTiqT(p Kopv(f>ouo9y olov ayy€Xo9 rjSrj ytvopjevos (Tvv 
X/MOT^ T€ €(rrcu 0€a>prjTucos civ ojii to fiovXrj/jLa tov 0€ov 25 

(TKOJr&Vj T^ OVTl 

oTos TsrmjvyAvos^ to\ V &s (tkujX iiaaovour 4. FsaliiL i. 4. lesai. xl. 15. niis. fnyfiooiW ThemiBtias. 

5. rijir] 6 L. 16. lCk6x9»p\ In initio Sophi- 
7. "OXfiios — ] Euripidis venus, stae. 

ut oouBtat ex Themistii Orat. p. 23. yc] rr Sylb. 

307 D. 34. ©tatr^r^»] P. 173. 

9. mipovwjii] mipmrvprip Pieno- 2*j, obf] Hom. Od. lo, 495. 408 CLEMENTIS [Lib. IV. 

v€Kpoi yap tow iavr&p Ocarrovai P€Kpov9. o&cp 'lepefAtas^ 
Xey€i ^^ TrXrjptoao) avrfju vcKp&v ynYY^v&Vy ow eircuaev tf 
opyr) /lou. 

156. *0 pjev oip Oeo? avasriSeiKTOs &v ovk &rnv cari* 15 
5 oTTifwviKoSj 6 Se vlh? aotpia tI dan kcu hrurnifvfi kku 
aXriOua koL oaa oKka TovTtp avyy€vfjy koL Stj kcu oaro^ 
Sei^iv €)(€i Kcu bv^p8oVj TrSuTcu Se cu 8vvdfUi9 tov Trvev- 
fiaT09 avXX^^fiSriv fuv €v Ti irpayfia yevofievai avvre^ 
Xovaiv €i9 t6 avTO tov vihvy carapefixf>aros 84 eoTi ttjs^ 

io7r€/>i kKoxmf^ ovtov t&v 8vvafuxov ewolm. kcu 8^ 00 

yivercu axeyy&s %v w ev, oude ^roAAa w fieptj 6 imop, 

oAA* (09 iravTa ev. evOev kcu iravTa* kvkXx^ yap 6 avros 

ncur&v T&v 8vvafua>v w ev eiXovfievcDV kou, ivovfiOHov. 20 

157* Aia rovTO ^^aX<(f)a kcu (S** 6 Aoyo^ etprp-cu^ o5 

15 iMovov To TcAof dp^ yivercu kcu TeXevTa iraXiv hn Trf^ 
avcDdev apxfjv otfSafiov ^iaarcunv Xafitov. 810 8^ kcu to 
€i9 avTov Kcu To 8i avTov iruaTevacu fwvaSiKOv iari 
yeveaOcu aTrepunraoTCDS evovfuvov iv avT^ to 8€ oTriOT^- 
acu 8iaTaacu eoTi kou 8iaaTrjvai kcu lupvaOrjvat. ^8ia 

20TOVTO ToSe Xeyei Kvpios^ iras vijos aXXoyevris irrepi^ 
TpjjTO^ Kap8iqL Kcu aTrepiTfArjTos ean aapKi^* TovreaTiM^ 
oKoBapnros afofioTi re kou irvevfjuxn, ^^ ovk eiaeXevaercu eis 25 
Ta ayva mro tHv aXXayevwv ev fuaf^ oucov *laf)a^Xj aXX 
^ Oi AeviTou** aXXoYevei^ 8e elpriKev tow firf Triarevaai 

»5 fiovXriOevToSy aXK amaTeiv edeXovTa^. 

158. Moj/oi Toiwv oi KaBapm fiiOvvTe? Upel^ ovri^ 

Tov Oeov. 8ia tovto rraaciv TrefnrefivofuvcDV t£v (f^vXciv 

ayuoTepai eXoyladriaav oi evs ap\upei9 Te kcu fiaaiXeis 

686 P. Kcu TTpoipriTas ypiaOeiaai. oOev puqSe aTrreaOcu veKp&v 2. Jerem. zxxiii. 5. 22. Ezech. zliv. 9 sq. 

13. rlXovfMM»^] tikoviUmv L. 39. xpMj^icnu Lowthius. XP^' 

14. Apocalyps. i. 8, 9. am L. C.XXV. 8.156— i6o.] STROMATUM. 409 

adrrois iccAcuci iirfi* iireuruiHU Karoixoiuvoit^ ou\ m 
SOfAiopov rov a<ofjtaT09 ouro^, oAA* w rfj^ OfiaLprlw Koi 
oaruOuas aapKucfj? t€ ovar)? kou ipotofMTOv kcu v€Kpas 
K€u Sia TOVTO fiScXvKTrjs* fiowp oiv Trarpi kcu firjTcpiy vl^ 
re Kcu Ovyarpi T^XevTrjaavTi eiriTerpoTrrcu eir^urUvai, t6v6 
Upeoy oTi orvyy&^h ovTOi aapKos kou airepfjLarof fwvoi^ 
rrap &v Tr/v irpoae^Q) aiTiav Tfp el^ tov filov rrapoSov kcu 
o Upevs €iXr)^€v. Kadapi^ovTcu &€ Koi ovroi rffupois hrra 
8i oaoDV 17 ytveaif T^XeiOVTcu* r^ cfiSofiy yap 17 oj/cU 
wavai^ Optja-Kevercuy r^ 8€ oySog " ikaapJov Trpoaif>€p€i^ 10 
35 m iv T^ ^le^^KiTfX ytypaarraij koB* ov IXaafiov to Xa^iv 
eoTi TTfv hrayy^Xiap. 

159. TcAciof 8\ fnfuuj KaJffaptafws fj Sia vofwv kou 
rrpoflrtfr&v ^U to evayyiXiov rriaTiS tX^tos kou fj 8i 
v7rcucofj9 Traarjf ayv^ia avv kcu Ty oaroOeaei t£v Koa- '5 
fjuK&v eis TTfv €K TfJ9 asroXotvacoos Tfjs ^vxj^? €v\apurrov 
Tov aKrjvovf mro8oaiv. €iT oSv 6 'xpovof urf 6 8ia t&v 
enra mpioSa^v t&v apiOfJUJfVfJuevcov €i9 Trjv aKpoTarrjv om- 
iravaiv oaroKaffiaras €er€ enra ovpavoi^ 0S9 TiV€9 apiO' 

40 fjuovai KaT hravafiaaiVy cire - kou ff iarXavrfS X^P^ V ^^ 
wXrfaio/^oixra ry imp-^ Koafjup 6y8oa9 Xeyoiro, rrXrfv 
i^avaSvvcu y€V€a€W re kou afMprrias XPV^ Xiyei top 
yvoxTTiKov. €7ri yovv tou9 esrra fffjJpai^ tol Up€ui virep 
ofuipTU&v Overoi^ en yap Tpairrf^ €vXafi€iaj kou Tfjs 
€fi86firj9 a7rT€Tcu rr€puf>opas. '5 

160. *Ia>i8 Sk o 8iKcuo9 ^amos* (f>ria\ ^yvfuios i^XOov 
€K KOiXias firjTpos fwv, yvfjaios kou anreXevaofuu €K€i^* ov 

KTrjfJLOTCOV yVfJUJO?^ TOVTO fJi€V yap fWCpOV T€ KOU KOiVOVy 

45 oAA* A9 8iK0uof yvfufos oar€iai Koucias T€ kcu ofjuipnrias icai 5. Bvpnpk'] Mfi^t «cu Mk^ms lO. Ezech. xUt. 37. 
ffopBivoit addit Fbilo toL a. p. 26. Job. i. ai. 

330» 9- 410 CLEMENTIS [LiB. IV. TOt) hrofiivov rw dSucw fiuoaaa-tp a/eiSoiv? ci&iAou* 
Tovro yap ffv ro eipritupop " coj/ /xij arpaj(l>€VT€9 yevrfoO^ 
6d7P.(0f ra iraJiBia^* KaOapol pjev ttjv adpKOj ayioi Se t^m^ 
^XO^ icara oarox^v KOKoiv epycDV, SciKvvvTe^ oTi touw^ 
5 T0V9 yjpJSi^ €ivai fiovXeraij oiov? kou yeyevvrjKcv &C fn^pa^ 
v8aT09' yeveai^ ydp yeveaiv SiaSexo/ievri Kard TrpoKo^if 
dTraOavari^civ fiavXeTaiy ^^ t&v de daefi&v 6 Xvx^o^ afie^ 
a0rjaerai. 

l6l. Nal firjv TTfv Kard T€ a&pa Kord re ^^oj^u 

lo dyveiavy rjv pereiaiv 6 yvaxrriKoSy 6 7rdpao(f>os Mcovarj^ 50 
iKirpeirm r^ en^avaX^yjm XPW^M-^^^ iiiqvvaev to dSid^ 
(f>Oopov Tov T€ atoimros Trfs re ^vxrj? 8iaypd(fHiov iirl Trf9 
^P^fieKKa^ cSde ttcd^ ^17 de irapdevos ^v iroA^, dv^p ovk 
eyvG) avn^v** 'PejSeicica de €pfir)V€V€T€u 0€ov 86^ $€ov 

1-5 8€ 86^ d(f>dapaiay avrrj 17 r^ ovTi 8iKaw<rvvfjy /i^ rrXeo- 231 & 
V€KT€LV €V daT€p<p, o\ov 8€ €ivai rjfYUUTpipop pewv TOV 
Kvpiov. 8iKajLoavvri oiv ioTVV Apqvr) filov kou evardO^iay 
€^ rjv 6 Kvpi09 air€Xv€ Xeyo^v "c&rcA^e eiy ^iprjvrip'^ 
SoA^/x ydp €pfiriv€V€Tou eiprjpr/, ^ 6 aayrrip rffmp dpa^ 

20 ypdxf^^rajL fiaaiXev^y op ^rjat Ma>t;(r^f ^ MfA^^MTcdcic /Soo-c^ 
X€w ^SLaXrjfi 6 Upcw rov 0€ov rov ip^iarovy* 6 ^ top oivou 
KOLi rop afyrop** Tf/p iqyioafidprfp 8i8ow rpoifnip €i9 tvttop 5 
evxapuTiaf . icat 8^ ipfirjp^verou 6 MeAxoredcic fiaatX^w 
8iKouo9y avpoDPVfJua 8€ ian 8iKaiJoavpris kou ^iprjpris. 

»5 162* BaaiX€i8r)9 8€ {moarards 8iKajuoavpriP t€ koli 
T^p Ovyaripa ojvrri^ rrjp ^ipriprip vTroXapfidjP€i €P oy8odBi 
fuv€tp €v8iaTerayfJL€va9. fi€Tir€Ov 8ri otto t&v ^vai^ 
Koyripoov €7rl rd irpoifHXJveaT^pa rfiiKd* 6 ydp mpi €K€ipooiP 
Xoyos pjerd rrip €P x^P^^^ Trpayfjuxr^iap eyj^ou. avros 2. Matth. xviii. 3. 

7. Job. XXI. 17. 

13. Oen. xxiv. 16. 

16. cV BoTfpi^ L. h om. y. 18. Marc. y. 34. 

ao. Gen. xiv. 18. Heb. vii. i, a. 

35. rc Sylb. dc L. C.XXVI. 8. 161—163.] STROMATUM. .411 

oiv Tifms 6 axffrrip arvjfy&^ Kora r^v Tpay<f6iap /nucrra- 

10 ifAv Spwrras Kci hCbm<nv Spyia. 688 P. 

KOV TTvOri 

rh }* SpyC iinl rlv Ibiav t\ovri aoi ; 5 

aKouaji TrdXii^ 

tipptfr ifioKxtirounv tlbivai fipor&v. 
Kov TToXimpayiwv^ ns mola €i7i aHOis aKowTaTWy 

ov Oifus iicovaal a, tari V ^i' ^tbivac 

iaifi^ULV iaKOVvr SpyC ix0alp€i 0€ov' ro 

6 0€O9 Se auapyps apx^ t&v oXtop wauTeX^s ^Xl^ rroiri^ 
Tuco?. ^ fuv oiv ecmv ovala apx^ tov . iroirfrucov ToiroVj 
KoB* oaov iariv TayaBov tov rfiu^ov" jj^ 8* aS ian vow 
Tov Xoyucov Ktu KpiTiKOv TOTTOu, oO^v Kou SiSoaKaXo^ 
^SiJLOvo? 6 fiovos vy^uTTOv ayvov rrarpw 6 rratSevoDV tov ^S 
avdpmrov. 

KEO. K5". 

163. OvKOvv €vX6y(09 Oi KaTaTp€XpvT€9 Trjs rrXamwi 
Koi KaKi^ovT€9 To a&iAo^ ov awop&vT€s TTiv KoraaK^v^v 
Tov avOpamav opOijv irpos Trjv avpavov 0€av y€Vopu€vriv so 
Kai TTiv T&v aiadrjaecov opyapairoiiap rrpos yvAaiv arvv^ 
T€ivovaav to, t€ pjtkri kcu pdpTi rrpos to KaXov^ ov rrpo? 
rjSov^v evOera. oO€v hnScKTiKov yiverai Tfj? Tiimyrarris 
T^ 0€^ ^vxris TO oucrfrripiov tovto, kou Trv^vparos aylov 
Kara tov r^f ^t^X^^ '^^ ^^ atoiiaTos ayuwphv KaTOL^iov" 35 
20 TOi T^ Tov aarrrjpo9 KarapTiafi^ T€X€iovii€Vov. kcu Sri -q 

^, riV ipyC itrri rW IMa» txowri 8. oMif Heinsius. cSnt L. 
(Toi ex Eurip. Baoch. 465. ri dc 9. cr*, tari ex Euripide. crf, JWiv 
opyta ttrt» tUiwp txrrai otM L. L. 

7. fypT* ofioKxtvTOiai» ex £u- 15' (tyyov] vl6s vel y&yas Sylb. 
ripide. Sipptfra fioKXfvrwrw L. 412 CLEMENTI8 [Lib. IV. 

ayroKokouOia r&v rpiiov aperAp Trepl rw opOpamoa^ 

(vpurKerai rov yvuaaTiKov -qOuc&s T€ koi (f^vaiKei^ xeu 

XoyiKm mpt To 0€iov TrpaypjaTevopjevov. ao^ia /ih^ yap 

hnxTTqpLr) t&v 0€uov koi t£v avdpamiPtoVf SiKcuoavvri Se 

5 crvpjpfovla t£v ttj^ ^vxfj^ fup&v^ oaumj^ Se Oepasrela rov 

0€ov. €£ 8i Tis diafiaXXea^au t^v aapKa Kal 8i CLVTtj^ tijv 

y4v€(nv (f^acrKOi irapaJOds 'Hcrouu^ XeyovTa ^^ irdura a^ap^ 

\6pros Kou iraaa 86^a avOpmrov w av0os \6pT0Vy i^rf- 25 

689 P. pav0r) 6 \6pT0s Kou to &v0O9 i^eireaev* to $€ pfjpji Kvpiatu 

lo fUvti €i9 Tov cucova^ aKOvaaTc^ ipfirjvevovTos to ^r/TOu^ 

fuvov 8ia 'l€p€/iiov Tov irv€VfjuiT09 ^^ Kcu 8iJ€(nr€ipa avrow 

w ^pvyopa iremfuva vno avifjuov w €prifiov.*^ 

164. 05to9 6 KXrjpo^ Ka), fJLcph tov a7r€iJ0€iv vpuas 
Xe/€i Kvpiof^ w en-€\aJ0ov fjuov kcu TJXiriaa^ ein ^^evBeatj 

15 KaycD anroKoXvy^ tol OTTurc^ aov ein Trpoaanrov aovy kou 
6(l)07}aerai r/ aTifjua aov, fwix^la aov kou yp^fjuenjafjui^ 
aov* Kou TOL €^9. TOVTO yop " To av0os Tov \6pT0\r KCU 3^ 
To ^^ Kora adpKa rr^pirraTCiv^ kou ^ aapKiKow ^lvai* Kocra 
Tov omoaToXov iv afjuipTvaL^ ovras. Kp€iTTov fuv rov 

20 av0pamav &fJU>X6yr]Tcu 17 yf^vy^ ^ttov dc ro a&fJLOy aXX 
ovT€ ayaffov 17 ^vx^ 0^^^ ^^^ ^^ kokov (f^va^i ro a&fAO, 
ovSk fji^v o firj ioTiv ayaJ0oVy rovro €v0€Ci)9 koucov. eiari 
yap oSv Kcu fJueaoTrfri^ riV€s ical rrporiyfjuiva kcu 07710- 
irparfYpjiva iv rol^ fJuia^HS. i^p^v 8^ oiv rrfv (TvvOeau^ 

35 rov av^fHoirov iv ala0rjTo!i9 y€vofjuivrjv iK 8icuf>6fKov <n;i/e- 
(TTavcUy oAA' ovK i^ ivavrmVf acifjuiro^ T€ kcu ^x^^* 35 

165. *A€i roiwv ou aycu0cu rrpa^is m afjucivovs r^ 
Kp€iTTovi r^ TTvcvfJuxTi Kvpup TrpoadLTrrovTCUj cu 81 (JhX^' 
8ov(H Kcu afJuipTrjTiKcu T^ rjTTOvi T^ oLfiaprrjTiK^ rr^pirU 

7. lesaL xL 6, 8. 17. Jacob. i. 10. Petr. I i. 24. 

II. Jerem. xiii. 24-27. 18. Cor. II x. 3. 

16. xf^iitrwiL^ Sylb. XP"^' i^* Cor. I iii. 3. 
rur/AOf L hic et alibi. a8. nrcvfMirt] wvtvfaariKf MS. Ott. C.XXVI. 8.164—166.] STROMATUM. 418 

ff€VTcu. avruca ^ rov aoffHw n kcu yvwrriKov yfnjx^, olov 
eTri^vovfjJinj r^ aw/iaTiy a^fwm avr^ kou rifiririKci? 
npoaif^eperatj ov TrpoGiraB&s^ oaov ovSarta, iav 6 Kcupo? 
rfJ9 aTroSti/iias KaXy caroXiTrovaa ro ctktjuos» ^^ irapoiKos* 
ifnjaip ^ ip rfj yy kcu TraperriSTj/ios iy<o ei/ju fud* vfi&u.** 5 

40 Kcu iirrevOev ^vqv rrjv iKXory^v rov Kocrfiov 6 ^ouriX^iSrfs 
€iXri(l>€ Xiyuv a>9 av vrr^pKoafJuov (f>va€i oSaav. ro 8* ovx 
ovrw €X€U ivos yap ra iravra 0€ov kcu ovk av ris eirj 
if>va€i rov Koafwv ^vos, fuas fi€V rrjs ovaias ovarfs, ivos 
8€ rov 0€OVy aXX* 6 eicAe/crop m ^vos TroAcreucrcu Krrp-d 10 
re Kcu aaroKTrjTa ^ida^s rravra. 

166. "Oaa Si rpirra ^lvou ayaOa o\ n^pirrarrjriKoi 
OiXovat XP^^ avroiSf aXXa kcu r^ a<&fiaTi ois ns 
fjuoKpav ar€XX6fi€vos iiroSfifiiav 7rav8o)(€ioiS kcu rcus rrap 

45 oSoi^ oucfia^aiVj imfi€Xovfi€vos fJijiv kou KoapuK&v r&v 1 5 
rmayv €vOa KaraXv^ij aaroXirroav 8€ rf/v ouajatv kcu r^i^ 640 P* 
Krfjaiv KaJ9anr€p kou rrfv xpriaiv arrpoarraOwy rrpoOvfJuos 
r^ arrayovri rov fiiov avv€rr6fi€vos ov8afi£s OTriaa^ Kotr 
ov8€fiiav dxf^opfi^v imarp€(f>6fi€V0Sy ^vyapurrrfaas pJ€V irr\ 
rfi rrapoiKia, €vXoy£v 8€ irri r^ i^8(p rrjv fiovffv darra- ao 
^fi€vos rf/v iv ovpav^. ^ ot8afJL€v ydp on^ idv rf irriy^ios 
rjpuS^v OiKia rov aKrfvovs KaraXvOy^ ohcoSofi^v iK 0€ov 

50 €\ofJU€V oiKiav dx^ipairoirfrov ou(ovtov iv rois ovpavois» kcu 
ydp iv rovr<p ar^vdj^ofjuev ro oiKrjrripbov rjfJL&v ro i^ 
oppavov irr€v8vaaaOai imrroOovvr€Sj €i y€ kou iv8vadfju€voi 25 
ov yvfjujdi €vp€0rja6fJLt0a* 8id rrurr€a>s ydp rr€pirraTovfJL€Vy 
ov 8id ^lSovSf* d>s 6 dirdaroXos (f)rfaiv. ^^ €v8oKovfju€v 8€ 
fiSXXov iK^rjfxrfaou iK rov awparos kcu ivSrffi^ou rrpos 
282 8. rov 0€6vr iv avyKpia€i Sc ro " /ioAAoi/,** f) 8€ orvyKpuns 

4. iifroXiirovcFa] airoXciiroOoti L. 14. iroydox*^^ ^* iravrox'/ocf Y. 

afroXff/irotNra Sylb. 15« r«v Tt$ir«»r vel roO r&nw Sjlb. 

ib. Gen. xxiii. 4. PsiiIiil xxzix. n&r rMrw L. 
12. 414 CLEMENTIS [LiB. IV. €7r£ rcSi/ KoB^ ofu^imriv inrmarrovTfoPy w 6 apSpeiorepw 
auSpeifOif wSpewrepo^f SeiXcip S€ dpSpcioraTOf* 

1 6y. "Oflei^ eirrfYaytv " Sio ^XortpjoiuiuOa crre hciri^ 

fiovirr€9 ctre iphtipjovvr^ evap^aroi ehai avr^j r^ itn 

BSrjXopoTi 0€^, oS ra nopra epyop re kou KTuns, o re 

Koapjos Ktu ra inrepKoafua. ayojpm rop ^^mlyapiMap 

aa/(f>£9 Xeyopra 5 

evo-c^^ff t6» vovp TTf^vfccbs oi TtiBois K oiitiv kouA» 
Kardavi^p, iv» rb irp^vfia buLiilv€i Kor oipav6v' 

lo KOLi rop p^XoiroiOP q£opra 

yjnfxoLL d' iur^pi^v vvovpivioi 
yaitf T[<oT&vTax Iv iky€in iJMvloii 
ivb fei/yXaiS if^VKTOis KaKWVy 
€va€fi4iav d' ivovpivioL vioiaai 
15 /aoAtoi; fjLOKapa yAyav inthovr iv iixvois' 

ovKovp ovpavoO^p Karanrlpnrerai Sevpo eni ra rjrra) V^i^X^f 
6 0€O9 yap ein ra afieipa) nopra epya^eraij dXX* 17 roi^ 
apurrov iXofU^nj filop eic 0eov kou bucaioavprjs yfjs ovpavov 
apraXXdaaeroLi. 10 

20 168. KlKoroDS odp ypwrem iinjfioXos 6 'Iq))8 yepo^ 
fupos ^ pvp oijba* €imp " ort 'xrapra SvpaaaUj aSvparei Se 
aoi ovSep. rls ydp dirayyeXXei /xoe a oZk ^SeiP^ fuydXoL 
Kcu davfuurrd d ovk rfmardiirip ; eyo) de iif>avXiaa ifuxv^ 
rop rjyrjadfjbepos ifuwrop elpou yfjp kou airoSop.** 6 ydp 

25 ip dypola coj/ dfiaprr/riKOs ri ian Ka\ yrj kou awoSoSy 
6 S* ip yp(oa€i Kodearm i^ofiou>vfju€Pos 6^^ As oaov 3, Cor. n V. 1-3, 7-9. 
8. Thip povv Qrotios. i^ I>. 
ib. K* Bcripsi pro y\ 

10. /icXoiroioirJ Pindaram (fragnL 
97.) ut constat ex Theodoreto Aff. 
Gr. 8. p. 117, 2, (318. ed. Gabf.) 

11. wnpdw BoeckhiuB. do-c/36v 
L. 

14. cvirf/9<i»v d* imvpipuH^ cvo^r- 
/Sm^ di tirovpdyioft L. Correctum ex Theodoreto, qui ^^a\ tf c^c- 

/ScMir ip oltpavois, 

ib. Mbioai Boeckhius. paloa&m^ 
BergkiuB. ndoiMri L Wovow vel 
vtdovam Theodoreti codices. 

15. dcidoiT' Boeckhiua. cic£ftou«r* 
L. 

ao. inrfitikot Sylb. iwtfiokos L. 

21. Job. xlii. a, 3, 6. 

aa. o^] olMf LY. C. XXVI. s. 167—170.] STROMATUM. 416 

Svvarai rfSri TrvevfJLaTiKO^ Ka\ Stu rouro eVAcirrof . ori Se 
1 5 TOV9 avorfrov^ Koi OTreiOeif yriv koMl rj ypaifnj aaiJH? 
iroirja-H 'lepefua^ 6 rrpoff^rfrr)^ Kara ^l^oaKei/i Koi r&P 
dSeXijmu avrov Xey(op ^ y^ yfj, oKOve \6yov KvpioVy 
ypdyjfov rw opSpa rovrov iKKqpvKrop opOpmrov.* 5 

169. ''AAAoy 5' ai 7rpo(f>i^ri9 <f}riaip ^^OKove ov/kci/c 641 P. 
Kou ipoDri^ov y%* rrjv (rvpeaip oKoriP ehra^Py kou ovpapop 

rrjp rov yvtoarriKOv ^vyrjPy rr/p ovpapov kou r&p Oeuop 
Oeap hraprjpriiUpoVj koll ravrrf ^la-paijXlrrjp yeyopipai* 
e/iTTaXip ydp avrop iXoiupov rriv apaOlap Kal rr^v aKXrj' 10 
20 poKapSioLV yfjv eipriKev kou ro ^^ ivayri^ov* oaro roiv opyavoHf 
r^f o/co^f r&v ootcov Trpoariyopevaev, rd aapKUcd Toi9 
irpoaavexovari rois ouaOrfroh d^oveifia^. oSroi ciai Trepi 
&v Mixaias 6 rrpotj^i^rri^ Xeyei ^ oKovaare Aooi Xoyop 
Kvpiov oi avpoucovpres oSvpous** kou 6 ^Afipadp, ^ /iriSa" ^S 
fwSy" €i7r€P " Kvpi€ 6 Kpivoi)P rrip yrjp^* hrei " 6 dmarrj^ 
aas' Kord rrip aoyrrjpiop (Jhop^p ^ rfBri K€Kpirou** 

170. reypoTrrai Se kop rous Boa^iA^/otf 17 Kpiats Koi 
ri a7ro(f>ouri9 rov Kvpiov &&€ €\ovaa ^^ Sucouodp €iaoucov€i 6 

35 OeoSy aa€fiii9 Se ov ao^^i rrapd ro fi^ fiovXtaOai ciSepai ^ 
avroifs rop Oeop, oTaira ydp ov avprtXiaei 6 iroarrO' 
Kpdrwpy ri rrpos ravrrip ert (f^Oeyyovrai r^p ^oi^prjp ou 
aiplaw dyoBop O^op rop TraproKpoTopa KJipvrrovaris rris 
ypa(f)i]s KOi dvoLLTiop Koucias re kou dSiKias, u y€ 17 /xev 
aypoia 8id ro pri yufwaK€iP (f)veroUj 6 Oeos de ovS^p 25 
aroTTov TTOiH. " olrros ydp iorri* (f>rialv ^ 6 O^os ripJov kou 
ovK WTi rrXriv avrov aooQov, ^ovO€ yap ^artv aOiKia 

2. mm^eir] thra^U MS. Ottob. 19. Job. xxxvi. 7, lO, 12. zzxiT. 

4. Jerem. xxii. 39, 30. I3. 

6. lesai. i. a. 36. lesaL xlv. ai. 

14. Mich. i. a. 37. awfMi' V. trmim» hic eno- 

15. Oen. xTiii. 35. tatum ex L. 

16. Kvpit L. KUQUii V. ib. Rom. ix. 14. 
ib. Joann. iii. iS. 416 CLEMENTIS [Lib. IV. 

wapa T^ 0€^*^ Kora tou mrooToXou. aaf^^m Sc m o 
irfXKfnfrq^ r^p fiovXrjv tov Oeov kou t^p TrpoKOW^p ttivZ^ 
yvoDOTUc^p 8ia tovtoov StSourK^i "ical vvv ^ltrpariX n 
Kvpio9 6 Oeos a-ov aiT€iTai frapa aov, aXX ^ if^ofieurOai 
5 Kvpiov Tw O^ov aov kcu TTOpeveaOcu ev iraxrai^ toSs 6S019 
avTov Koi ayairoLv axrrov koL XarpeveiP am^ povff* 
aiTHTai irapa aovy tov ttjv i^vaiap expvTOS iXeaOai n^y 
&oyrripiav. 

171. T/ Toiuw o!i HvOayopeioi fiovXopnvot puera ifHov^ 
10 €v\€aOai K€X€vovaiv ; ifiol 8ok€i ovx oti to Octov ^vto 
prj SvvourOou t&v riov)^ ^Oeyyo/iivoi^v eiraSkiPy dXX ori 
Sucoua? ifiovXovTO cIi/gu to^ €vxa9f 0,9 ovk Sjv T19 ouScorO^iri 35 
iroi€iaOou noXXjoiv avv€i8oToi>v. 'qiui^ 8€ ir€pi pip r^9 
€1^X7^ Kora Koupov irpoiovTos tov Xoyov 8uiXri^pj€0aj tol 

642P. ^\ y 'V » j /% « « » ' ' 

j^ 0€ ^pya K€Kpayara €\€iP ofp^iXop^v ^^ 009 €v rfpcpa 7r€petra* 
T0vvT€9. ^XafiYaroD yap aov ra €pya^ ^^ kou ioov 
dvOpanros kou tol cpya avrov rrpo irpoamrov axrrov^ c&i; 
yap 6 0€os Kou ra €pya ottrrov** O^v xpV p^p^i&Oou €£9 
oaov 8vvoLpx9 T^ yvoDOTiK^. ipjdi 8€ Kou ol rroifiTOu rovs 

ao cVAe/crouf rroipa a(f>iai 0€O€i8w npoaayopiv^a^ 8oKovai 
Kou 8iov9 Kou avTi0€ov9 Kou Au pxfrw aroLXoarrovf, KOLii^ 
0€Oi9 ivaXiyKia firfie ^xpvTos kou O^o^uoiXov^y ro ^^jcor 
^iKova Kou bpLovoDau/* rr€piTp<&yovT€9» 
IJZ* *0 ii€V odv ^vpmUbqs 

35 yjpf6fT€ai 8if /xoi vripnyy^s V€pl PoSry 

if>fiaiv 

Kol rh 2€ipn/ipmv ipdtvra vcftiX' ippbiC^roi, 

3. Deut. X. 12. ib. lesaL Ixii. 11. 

9. nv3ay6p9toi Potterus. m/AiyiS- 2a. Qen. i. 26. 

pMM L. 94. Evptwldtit] Conf. Plni Mor. 

1 1 . ^^tyyofMMiy] iJHyyofuv^p MS. p. 786 D. 

Ottob. 27. ^p6ttnra\ nTfptfcira GrotiuB. 

15. Rom. ziiL 13. ib. wMC] frcdiXa L 

16. Matth. y. x6. C.XXVLs.171, 172] STROMATUM. 

piaofJLaC T €ls aWipa iroXvv i(p$€h 
7j]v\ ifpoayl^tav. 417 lyad 8€ av ^v^aifirjv ro 'xrveviia tov \piaTov Trrepciaai fA€ 
eW rrjv 'lepova-aXrjfi rrju i/n^V Xiyovai yap kou oi Srcoixoi 
TW /jL€v ovpavop Kvplm TToXiUy Ta Se im yr]9 iirravdaS 

45 ovKm iroX^i^, Xiyeada^ fuv yap^ ovk €ti/at 8i* orTrovSaiop 
yap 77 TToXtf Kou 6 Srjpios aaretoi/ ri avarrifxa kou TrXrjOos 
avdpdmtav imo vopjov 8ioiKOvp.€voVf KadoTrep 17 iKKXrjala 
vrro Xoyov oaroXi6pKrjT09 arvpavvrfro^ itoXls irn yrj^, 
OeXrjfia Oeiov im yrj^j d>9 ev ovpav^. ^iKova^ rrjaSe ttjs 10 
TToXew Kou 01 rroiijTou Kri^ovai ypd((>ovT€S' al yap 'YTre/a- 
fiopeioi Kou ^ApifJLdair€ioi TroAetf kou tol ^HXvaia rreSia 
8iKaSxov 7roXiT€VfJuiTa' urfjuev 8e kou ttjv YlXdro^vo^ iroXiV 

S^ 7rapd8€iyfm iv ovpav^ Keifievrjv. I. tls Bergkius. ts L. 

i^. iroXw] novkvv Bergkius. no- 
Xi6v Dobraeus. 

6. airovdcuov] (nrovdaia»y Sylb. 

I I . *YirtpP6p€ioi Klotzius. vntp' 
^pioi L. 

1 2. *Apiiiaanttot scripsi pro *A/m- /Micnrcm, ut apud alios quoque in- 
terduni scriptum est : de quo vitio 
dixit L. Dindorfius in Thesauro 
voL I. part. 2. p. 1949. 

14. arpafiaTfw» d subscriptum 
in L, cui rtXos addidit V. VOL. II. E e October, 1869. BO O KS PRINTKD AT 

THE OLAEENDON PBESS, OXPORD, 

AND PUBUSBBD FOR TBE UNTVERSITF BT 

MACMILLAN AND CO., 

i6, BEDFORD STREET, COVENT GARDEN, 

LONDOR 

Mimy Books in this Catahgue have lately teem fimch reJuced m Price, 

LEXICONS, QRAMMAR8, Aeo. 
A Greek-EngliBh Lezicon, by Henry George Liddell, D.D., and 

Robeit Scott, D.D. Fi/a Ediiitm. 1861. crown 4to. cloib, i/. iif. 6d. 

A Greek-Engliah Lexioony abridged from the above, chiefly for the 

nae of Schools. 7\»tiftb Edihm, 1867. sqaare lamo. ehibt 7t.6d. A copioua Greek-Engliah Vocabularyy compiled from the best 

authorities. 1850. 24100. boamd, $t. 

Graecae Grammatioae Budimenta in usum Scholarum. Auctore 

Carolo Wordswortli, D.C.L. Simtumib Edition. 1867. lamo. bound, ^. 

Ml Greek Frimer, in English, by the Right Rev. Charles Wordsworth, 

D.C.L., Bishop of St. Andrews, etc. Pr§paring. 

Ml Praotical Introduction to Greek Accentuation, by H. W.Chandlcr, 

M.A. i86a. 8yo. eloib, los. 6d. 

Etymologicon Magnum. Ad Codd. MSS. recensuit et notis variorum 

instruzit Thomas Gaisford, S.T.P. 1848. fol. tiotb, i/. laf. 

Suidae Lezioon. Ad Codd. MSS. recensuit Thomas Gaisford, S.T.P. 

Tomi ni. 1854. fol. doA. Price rtdiutd/rom 3/. laf. to 2/. at. 

Scheller^a Lezicon of the Latin Tongue, with the German ezphmations 
translated into EngUsh by J. £. Riddle, M.A. 1835. foL elotb, 1/. if. 

Scriptores Bei Metrioae. Edidit Thomas Gaisford, S.T.P. Tomi 

ni. 8vo. elolb. Priet redueedfrom i/. los. lo 151. 

Sold teparalely : 
Hephaestion, Terentianus Maums, Produs, cum annotationibus, etc. Tomi 11. 

1855. 8to. doA. Priee redueedjrom i/. 5«. /lo lOt. 
Scriptores Latini. 1837. ^^^- ^<^* 5'' 

Theaaurus Syriaoua: collegenint Quatrem^re, Bemstein, Lorsbach, 

Amoldi, Fidd. Edidit R. Payne Smith, S.T.P.R. 

Fasciculus L 1868. sm. fol. 1/. u. 
Fasdculus II. In the Press, 2 Catalogue of Books 

Lezicon Aeg^tiaco-Iiatiniim ez veteribus Linguae Aegypdacae 

Monumentis, etc, cum Indice Vocom Latinanim ab H. Tattam, AM. 1855. 
8vo. clolh. Prict rtduetdfnm il, lOs. 6d. to i$s. 

A Fractical Grammar of the Sanskrit Language, arranged with 

reference to the Classical Languages of Eorope, for tbe nse of En^^ish Stodcnts, 
by Monier Williams, M.A. Tbird EdUion. 1864. 8vo. dotb, 15S. 

iZTalop&khy&nam. Story of Nala, an Episode of the Mah&-Bhdrata : 

tfae Sanskiit text, with a copious Vocabulary, Gnmmatical Analysis, and Intro- 
duction, by Monier Williams, M.A. The Metrical Translation by the Very Rer. 
H. H. Miknan, D.D. 1860. 8vo. doA, 151. 

A Sanskrit-Engliflh Diotionary, by Monier Williams, M.A.^ Boden 

Professor of Sanskrit. In ibt Pnu. 
An Anglo-Saxon Dictionary, by Joseph Bosworth, D.D., Professor 

of Anglo-Saxon, Oxford. New Edition. Preparing. 

An Icelandic-English Dictionary. By the late R. Cleasby. £n- 

larged and completed by G. Vigfi&sson. Part I. 1869. ^to. aic. 

A Handbook of the Chinese Language. Parts I and II. Grammar 

and Chrestomathy. By James Summers. 1863. 8vo. bal/bound, il. 81. 

Comish Drama (The Ancient). Edited and translated by £. Norris, 

Esq., with a Sketch of Comish Grammar, an Ancient Comish Vocabulazy, etc 
a vols. 1859. 8vo. clotb, i/. it. 

The Sketch of Comish Grammar separately, stitebid, at. 6d. GREEK AND I.ATIN CLASSICS. 
Aeschylus : Tragoediae et Fragmenta, ex recensione Guil. DindorfiL 

Sceond EditioH. 185 1. 8vo. clotbt^t.6d. 

Aeschylus: Annotationes Guil. Dindorfii. PartesII. 1841. 8vo. cloth, 

lOS. 

Aeschylus : Scholia Graeca, ex Codicibus aucta et emendata a Gnil. 

Dindorfio. 1851. 8vo. clotb, 5*. 

Sophocles : Tragoediae et Fragmenta, ex recensione et cum commen- 

tariis Guil. Dindorfii. Tbird Edition. 2 vols. 1860. fcap. 8vo. chA, i/. ii. 

Each Play separatdy. Ump, at. 6d. 

The Text alone, printed on writing paper, with large margin, royal 

i6mo. clotb, 8t. 

The Text alone, square i6mo. ciotA, y. 6d. 

Each Play separately, Ump, 6d. 

Sophocles : Tragoediae et Fragmenta ciun Annotatt Guil. Dindorfii. 

Tomi n. 1849. 8vo. c/olfr, los. 

The Text, Vol. I. 5t. 6d. The Notes, Vol. H. 4t. 6d 

Sophocles: Scholia Graeca. 

. Vol. I. ed. P. Elmsley, A.M. 1835. 8vo. clotb, 45. 6d. 
Vol. II. ed. Guil. Dindoilius. 1853. 8vo. c/o^, ^. 6d. Printed at the Clarendon Press. 3 

Euripides : Tragoediae et Fragmenta, ex recensione Guil. Dindorfii. 

Tomi II. 1834. 8to. c/olfr, lo*. 
EuripideB: Annotationes Guil. Dindorfii. Partes II. 1840. cloth^ los. 
Euripides: Scholia Graeca, ex Codicibus aucta et emendata a Guil. 

Dindorfio. Tomi IV. 1863. 8vo. clotb^ i/. i6s. 

Euripides: AlceBtis, ex recensione Guil. Dindorfii. 1834. 8vo. sewed^ 

29. 6d, 

Aristophanes : Comoediae et Fragmenta, ex recensione Guil. Din- 

dorfii. Tomi II. 1835. 8vo. clotb, iif. 

Aristophanes : Annotationes Guil. Dindorfii. Partes II. 1837. 8vo. 

eloth, ilf. 

Aristophanes : Scholia Graeca, ex Codicibus aucta et emendata a GuiL 
Dindorfio. Partes III. 1839. 8vo. clotb, i/. 

Aristophaiiem, Index in: J. Caravellae. 1822. 8vo. clo/h, 31. 

Metra Aeschyli Sophoclis Eoripidis et Aristophams. Descripta 
a Guil. Dindorfio. Accedit Chronologia Scenica. 1842. 8vo. dotb, 51. 

Aneedota Graeca Oxoniensia. Edidit J. A. Cramer, S.T. P. Tomi 

IV. 1854-37. 8vo. elotb, i/. 2i. 

Anecdota Graeca e Codd. MSS. Bibliothecae Regiae Parisiensis. 

Edidit J. A. Cramer, S.T.P. Tomi IV. 183^41. 8vo. elotb, 1/. at. 

Apsinis et Iiongini Bhetorica. E Codicibus MSS. recensuit Joh. 

Bakius. 1849. ^^* ^^^» 5'* 

Aristoteles: ex recensione Lnmanuelis Bekkeri. Accedunt Indices 

Sylborgiaiii. Tomi XI. 1837. 8v6. dotb, a/. lOf. 

Each volmne separately, 55. 6d. 

CatuIliVeronensis Liber: recognovit, apparatum criticiun prolegomena 
appendices addidit, Robinson Ellis, A.M. 1867. 8vo. dotb, i6s. 

Choerobosci Dictata in Theodosii Canones, necnon Epimerismi in 

Psalmos. £ Codicibus MSS. edidit Thomas Gaisford, S.T.P. Tomi III. 1842. 
8vo. eloA, 15«. 

Demosthenes: ex recensione Guil. Dindorfii. Tomi I. II. III. IV. 

1846. 8vo. elotb. Priec rcdueedfrom a/. a<. to i/. is. 

Demosthenes: Tomi V. VL VII. Annotationes Interpretum. 1849. 

8vo. elotb, Friec rcduecdfrom i/. i6s. A> 151. 

Demosthenes: Tomi VIII. IX. Scholia. 1851. 8vo. cloih, Price 

rcduecd from 151. to lot. 

Harpocrationis Lezioon, ex recensione G. Dindorfii. Tomi IL 

1854. 8vo. eUiih. Priec rcduccdfrom i/. is. to los. 6d. 

Hercolanensiiim Vol\iminiun Partes II. 1824, 1825. 8vo. cloth. 

Friec rcduecdfrom 1/. 5S. to los. 

Homerus: Uias, cum brevi Annotatione C. G. Heynii. Accedunt 

Scholia minora. Tomi II. 1834. 8vo. elotb, 15S. 4 Catalogtte of Books 

Homenis: Hias, ex rec. Guil. DindorfiL 1856. 8vo. chih, 5/. 6^. 
Homerus: Odyssea, ex rec. GuiL Dindorfii. 1855. 8vo. cloth^ 5s.6d. 
Homerus: Scholia Graeca in Odysseam. Edidit GuiL Dindorfius. 

Totni II. 1855. 8yo. cloth, 15*. 6<f. 

Homerum, Index in: Seberi. 1780. 8vo. cloA^ 6s. 6d, 
Oratores Attioi ex recensione Bekkeri: 

I. Antiphon, Andoddes, et Lysias. 1829. 8vo. ehtb, *ji. 
IL Isocrates. 1822. 8vo. elodf, p* 
ni. Isaeas, Aesdilnes, Lycorgas, Dinarchus, etc 1823. 8yo. cloib, 7«. 

Soholia Graeoa in Aeschinem et Isocratem. Edidit G. Dindorfius. 
1852. 8vo. clotb, 41. 

Faroemiographi Gtraeoi, quorum pars nunc primum ex Codd. MSS. 

vulgatur. Edidit T. Gaisford. S.T.P. 1856. 8vo. dolb, $*. 6d. 

Flato : The Apology, with a revised Text and English Notes, and a 

Digest of Platonic Idioms. by James RiddeU, M.A. 1867. 8vo. ehlb, 8s. 6d. 

Flato : Fhilebus, with a revised Text and English Notes, by Edward 

Poste, M.A. 1860. 8vo. clotb, p. 6d. 

Flato: Sophistes and FoliticuSy with a revised Text and Englisb 

Notes, by L. Campbell, M.A. 1866. 8vo. clolb, i8s. 

Flato: Theaetetus, with a revised Text and English Notes, by L. 

Campbell, M.A. 1861. 8vo. clolb, 9«. 

Flato : The Dialogues, translated into English, with Introductions, bj 
B. Jowett, M.A., Fellow of Balliol College and Regins Professor of Greek. In 
four volumes ; Vols. I-in will be published in the course of the present year. 

Flato : The Bepublic, with a revised Text and Engtish Notes, hy B. 
Jowett, M.A., FeUow of Balliol Coll^ and Regius Professor of Greek. Demy Svo. 
Preparing. 

Flotinus. Edidit F. Creuzer. Tomi III. 1835. 4to. cloth, i/. Bs. 
Stobaei Floiilegium. Ad MSS. fidem emendavit et supplevit T. 

Gaisford, S.T.P. Tomi IV. i8aa. Svo. clotb, i/. 

Stobaei Eclogarum Physicarum et Ethicarum tibri duo. Accedit 

Hieroclis Commentarius in aurea carmina Pythagoreorum. Ad MSS. Codd. 
recensuit T. Gaisford, S.T.P. Tomi II. 1850. 8vo. elolb, iis. 

Xenophon: Historia Graeca, ex recensione et cum annotationibus 

L. Dindorfit. Second Edilion. 1852. 8vo. elodf, lot. 6d. 

Xenophon: Expedido Cyri, ex rec. et cum annotatt L. Dindorfii. 

Seeond Bdition. 1855. 8vo. elolb, lot. 6d. 

Xenophon: Institutio Cyri, ex rec. et cum annotatt. L.Dindorfii. 1857. 

8vo. doib, los. 6d. 

Xenophon : Memorabitia Socratis, ex rec. et cum annotatt L. Dindorfii. 

i86a. 8vo. doib, p. 6d. 

Xenophon : Opuscula Potitica Equestria et Venatica cum Arriani Libello 
de Venatione, ex rec et cum annotatt. L.Dindorfii. 1866. 8vo. doA, loc 6d. Printed at the Clarendon Press. THE HOLY SCBIFTUBES, Aeo. 
The Holy Bible in the earliest English Versions, made from the Latin 

Vulgate by John WydifTe and his followers: edited by the Rev. T. Forshall and 
Sir F. Madden. 4 yols. 1850. royal ^to. eloib, Priet rtdMtd jfnm 5/. 151. 6J. 
to 3/. 3«. 

The Holy Bible : an exact reprint, page for page, of the Authorized 

Version published in the year 161 1. Demy ^to. baffbotmd, iL u. 

Vetufl Testamentum Graeoe cum Variis Lectionibus. Editionem a 

R. Holmes, S.T.P. inchoatam continuavit J. Parsons, S.T.B. Tomi V. 1798- 
1827. folio, m sbeett. Price redueed frwn 10/. A> 7/. 

Vetus Testamentum Gtraeoe secundum exemplar Vaticanum Romae 

editun. Accedit potior varietas Codids Aiexandrini. Tomi ni. 1848. lamo. 
doA^ 14^. ' Hexaplorum quae supersunt; sive, Veterum Interpretum 

Graeconim in totnm Vetus Testamentum Fragmenta. Edidit Fiidericus 
Field, A.M. 

Tom. n. Fasc. I. 1867. ^to. i/. Tom. U. Fasc. II. 1868. ^to. i6s. 

FentateuohuB Hebraeo-Samaritanus Charactere Hebraeo-Chaldaico. 

Edidit B. Blayney. 1790. 8vo. c/olfr, 31. 

Libri Fsalmorum Versio antiqua Latina, cum Paraphrasi Anglo- 
Saxonica. Edidit B. Thorpe, F.A.S. 1835. 8vo. eloA, los. 6J. 

Libri Fsalmorum Versio antiqua Gallica e Cod. MS. in Bibl. Bod- 

leiana adservato, una cum Versione Metrica aliisque Monumentis pervetustis. 
Nunc primum descripsit et edidit Frandscus Michel, Phil. Doct. 1860. 8vo. elo&^ 
lof. 6<f. Libri Frophetarum Mi^rum, cum Lamentationibus Jeremiae, in 

Dialecto linguae A^yptiacae Memphitica seu Coptica. Edidit cum Versione 
Latina H. Tattam, S.T.F. Tomi II. 1853. 8vo. elfitb, i^f. Ijibri duodeoim Frophetarum Minorum in Ling. Aegypt vulgo 

Coptica. Edidit H. Tattam, A.M. 1836. 8vo. eloib, 8j. 6<f. 

Novum Testamentum Graeoe. Antiquissimorum Codicum Textus in 

ordine parallelo dispositi. Accedit collatio Codicis Sinaitid. Edidit £. H. Han- 
sell, S.T.B. Tomi III. 1864. 8vo. bal/ moroeeo, a/. las. 6d, Novum Testamentum Graece. Accedunt parallela S. Scripturae loca, 

necnon vetus capitulorum notatio et canones Eusebii. Edidit Carolus lioyd, 
S.T.PJ^, necnon Episcopus Oxoniensis. 1863. iSmo. elotb, 31. 

The same on writing paper, with large margin, small 4to. do/h, 
jot.6d, 

NoTum Testamentum Graece juxta exemplar Millianum. 1868. 
lamo. doib, 2$, 6d, 

• The same on writing paper, with large margin, small 4to. c/o/h, 
6$.6d. 

The New Testament in Greek and English, on opposite pages, 

arranged and edited by £. Cardwell, D.D. a vols. 1837. crown 8vo. eloib, 6$. 6 Catalogue of Books 

Novi Testamenti Versio Syriaoa Fhiloxeniana^ Edidit Jos. White, 

S.T.P. Tomi IV. 1 778-1803. ^to. «lo/*, i/. 8». 

Novum Testamentum Coptice, cura D. Wilkins. 17 16. 4to. clotk^ 

125. 6<f. 

Appendix ad edit. N. T. Gr. e Cod. MS. Alexandrino a C. G- Woide 
descripti. Subjidtur Codids Vaticani collatio. 1 799. fol. tHoA^ 2/. 21. 

Evangeliorum Versio Gk>thioa, cum Interpr. et Annott E. Benzdii. 
Edidit, et Gram. Goth. praemisit, £. Lye, A.M. 1759. 4to. c/o/!b, i2s. 6dL 

Diatessaron ; sive Historia Jesu Christi ex ipsis Evangelistarum verbis 

apte dispositis confecta. £d. J. White. 1856. i2mo. cfo£fr, ^f. 6J. Canon Mnratorianns. The earliest Catalogue of the Books of the 

New Testament. Edited with Notes and a Facsimile of the MS. in the Ambrosian 
library at Milan, by S. P. Tregelles, LL.D. 1868. ^to. eloQt^ los. 6ii. 

The Five Books of Maocabees, in English, with Notes and Hhistra- 

tions by Henry Cotton, D.C.L. 1833. 8yo. «/o£fr, los. td, 

The Ormnlum, now first edited from the original Manuscript in the 
Bodldan library (Anglo-Sazon and English), by R. M. White, D.D. a vols. 
1852. 8vo. cUUb^ \l, is. 

Horae Hebraioae et Talmudioae, a J. Lightfoot. A new EdiHm^ by 

R. Gandell, MA. 4 vols. 1859. 8yo. c/oxfr. Pric9 redMudJrom 2/. 2s. Ho i/L li. FATHEBS OF THE CHnBCH, Aeo. 

Catenae Graecorum Fatrum in Novum Testamentum. Edidit J. A. 
Cramer, S.T.P. Tomi VIII. 1838.1844. Syo. doO), 2/. 4«. 

Clementis Alexandrini Opera^ ex recensione Guil. DindorfiL Tomi 

IV. 8yo. (jfustready,) 

Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini in XII Prophetas. Edidit P. E. Puscy, 
A.M. Tomi II. 1868. 8yo. dotb, 2/. as. 

Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini Commentarii in Lucae Evangelium 
quae supersmit Syriace. £ MSS. apud Mus. Britan. edidit R. Pftyne Smith« 
A.M. 1858. 4to. clotbt i/. 2s. 

The same, translated by R. Payne Smith, M.A. 2 vols. 1859. 8vo. clolk, 
14«. 

Ephraemi Syri, Rabulae Episcopi Edesseni, Balaei, aliommque, 

Opera Selecta. £ Codd. Syriacis MSS. in Museo Britannico et Bibliothec& 
Bodleiana asseryatis primus edidit J. J. Oyerbeck. 1865. 8vo. clotb, i/. is. 

A Latin translation of the above, by the same Editor. Preparing. 

Eusebii Famphili Eclogae Propheticae. E. Cod. MS. nunc primum 

edidit T. Gaisford, S.T.P. 1842. 8yo. eloib, los. 6d, 

Eusebii Famphill Evangelicae Praeparationis Libri XV. Ad Codd. 
MSS. recensuit T. Gaisfor^ S.T.P. Tomi IV. 1843. 8vo. dotb, i/. los. Printedat the Clarendon Press. J 

EuBebii Fampbili Evangelicae Demonstrationis Libri X. Recensuit 

T. Gftisfoid, S.T.P. Tomi H. 1853. 8vo. cfoA, 151. 

Eusebli Fampbili contra Hieroclem et Marcellum Libri. Recensuit 

T. Gaisford. S.T.P. 1853. 8vo. tloib, 71. 

Eusebii Famphili Historia Ecclesiastica. Edidit E. Burton, S.T.P.R. 

1856. 8to. qIoA^ 8s. (n/. 

Eusebii Fampblli Historia Ecclesiastica : Annotationes Variorum. 

Tomi II. 1843. Svo. c/o/^, 17«. 
Evagrii Historia Ecclesiastica, ex recensione H. Valesii. 1844. 8vo. 

clfiib^ 4^. 

Origenis FbiloBopbumena ; sive omnium Haeresium Refutatio. £ 

Codice Parisino nmic primmn edidit Emmanuel Miller. 185 1. 8vo. c/o^, los. 

Fatrum Apostolioorum, S. Clementis Romani, S. Ignatii, S. Polycarpi, 

quae snpersunt. Edidit Guil. Jacobson, S.T.P.R. Tomi II. Fourib Sdition. 1863. 
8vo. elotbt i/. u. 

Beliquiae Saorae secundi tertiique saeculi. Recensuit M. J. Routh, 

S.T.P. Tomi V. Seeond EdiUon. 1846-1848. 8vo. clotb. Priee redueed Jrom 
2I. 1 1«. to i/. 55. 

Scriptorum Eodesiasticoram Opuscula. Recensuit M. J. Routh, 

S.T.P. Tomill. Hnrd Editiom. \%ffi. %vo. clod). Priee redueed from il. to lot. 

Socratifl Scholastici Historia Ecclesiastica. Gr. et Lat. Edidit R. 

Hussey, S.T.B. Tomi III. 1853. 8vo. clotb. Priee reducedjrom i/. iii. 6d. to i/. u. 

Sozomeni Historia Ecclesiastica. Edidit R. Hussey, S.T.B. Tomi III. 

1859. ^^o* elotb. Price redueedjrom i/. 6$. 6d. to i/. i«. 

Tbeodoreti Ecclesiasticae Historiae Libri V. Recensuit T. Gaisford, 

S.T.P. 1854. 8vo. elotb, p. 6d. 

Tbeodoreti Graecarum Affectionum Curatio. Ad Codices MSS. re- 

censuit T. Gaisford, S.T.P. 1839. ^^o- ^'<>^* 7'- ^- 

Dowling (J. G.) Notitia Scriptorum SS. Patrum aliorumque vet. 
Eccles. Mon. quae in Collectionibus Anecdotorum post annum Christi kocc. 
in lucem editis continentor. 1839. ^^^* ^^* 4** ^* ECCLESIASTICAL HISTOBT, BIOGBAPHY, te. 
Baedae Historia Ecclesiastiea. Edited, with English Notes, by 

George H. Moberly, M.A., Fellow of C.C. C, Obcford. 1869. crown 8to. elotb, 
icf. Sd. 

Bingham'8 Antiquities of the Christian Church, and other Works. 

10 vols. 1855. 8yo. dotb. Priee redueedjrom 5/. 51. to 3/. 3s. 

BumefB History of the Beformation of the Church of England. 

A new Edition. Carefully revised, and the Records coUated with the originals, 
by N. Pocock, M.A. With a Preface by the Editor. 7 vols. 1865. 8vo. elofb, 
4/. 4S. 

BumefB Life of Sir M. Hale, and Feirs Life of Dr. Hammond. 1856. 

small 8vo. clotb. Price reducedjrom 5«. /0 2s. 6d. 8 Catalogue o/Books 

Cardwell^B Two Books of Common Frayer, set forth by aadiority 

in the Reign of King Edward VI, compared with each other. Tl>ird EdiAm. 
1853. 8yo. elotb, 7s. 

Cardwell'8 Documentary Annals of the Reformed Church of 

England ; being a CoUection of Injunctions, Declarations, Orders, Articles of 
Inquiry, &c from 1546 to 1716. 2 vols. 1843. 8vo. dotb, iSt, 

Cardwell'8 nistory of Conferences on the Book of Common Prayer 

from 1551 to 1690. TbtrdEdition, 1849. ^^^- ^^^* 7'- ^- 

Cardwell'8 Synodalia. A CoUection of Articles of Religion, Canons, 

and Proceedings of Convocation in the Province of Canterbnry, from 1547 ^^ 
171 7. a vols. 1842. 8vo. elotbt 191. 

Connoils and Ecclesiastioal Docnments relating to Great Britaln 

and Ireland. Edited, after Spelman and Wilkins, by A. W. Haddan, B.D., and 
William Stubbs,.M.A., Regius Professor of Modem History, Oxford. VoL I. 
1869. Mediimi 8vo. elotb, i/. is. 

Formnlaries of Faith set forth by the King^s Authority during the 
Reign of Henry VIII. 1856. 8vo. elotb, 7«. 

Fuller^s Churoh History of Britain. Edited by J. S. Brewer, M.A. 

6 vols. 1845. 8vo. elotb, 1/. 19S. 

Gibson'8 Synodns Anglicana. Edited by £. Cardwell, D.D. 1854. 

8vo. elotb, 6s. 

Hussey'8 Bise of the Fapal Fower traced in three Lectures. 

Seeond EdUion, 1863. fcap. 8vo. eiotb, 41. 6d, 

Inett's Origines Anglicanae (in continuation of Stillingfleet). 

Edited by J. Griffiths, M.A. 3 vols. 1855. 8vo. dotb. Price redwed firom 
il. iis. 6d, to 15*. 

John, Bishop of Ephesus. The Third Part of his Ecclesiastical 
History. [In Syriac.] Now first edited by Wiliiam Cureton, M.A 1853. ^to. 
dotbt i/. las. 

The same, translated by R. Payne Smith, M.A. 1860. 8vo. clothf los, 

Knight'8 Life of Dean Colet 1823. 8vo. clo/h, ys. 6d. 

Le "Neve^B Fasti Ecclesiae Anglicanae. CorrecUd and c&niifuied /rom 

1715 to 1853 by T. Dufius Hardy. 3 vols. 1854. 8vo. doA, Prie§ reduetd from 
1/. 17S. 6d, to i/. is. 

Noelli (A.) Catechismns sive prima institutio disciplinaque Pietatis 
Christianae Latine explicata. Editio nova cura Guil. Jacobson, A.M. 1844. 
8vo. eloib, 5s. 6d, 

Prideanx's Connection of Sacred and Profane History. 2 vols. 1851. 

8vo. elotb, los. 

Frimers put forth in the Reign of Henry VIII. 1848. 8vo. cib/ft, 5*. 
Beformatio Legum Ecclesiasticaram. The Reformation of Eccle- 

siastical Laws, as attempted in the reigns of Henry VIII, Edward VI, and 
Elizabeth. Edited by £. Cardwell, D.D. 1850. 8vo. elolb, 6s. 6d, 

Shirley^s (W. W.) Some Account of the Church in the Apostolic 

Age. 1867. fcap. 8vo. doA, $t, 6d, 

Shuckford'8 Sacred and Profane History connected (in continuation 
of Prideaux). 3 vob. 1848. 8vo. elotb, los. Printed at the Clarendon Press. 9 

Stdllingfleefs Origines BiitannieeB, with Lloyd's Historical Account 
of Chnrch Goveniment. Edited by T. P. Fantin, M.A. 2 vols. 1842. 8vo. 
ehib, Priet reduudfrxm 13«. /t> los. 

Strype'8 Works Complete, with a General Index. 27 vols. 1821- 

1843. 8vo. cltuh^ *il, i3f. 6(f. Sold separately as follows: — 

Memorials of Cranmer. 2 vols. 1840. 8vo. clothy \\s, 
Life of Parker. 3 vols. 1828. 8vo. cloth^ i6j. 6</. 
Life of Grindal. 1821. 8vo. cloth^ $s, 6d. 
Life of Whitgifl. 3 vols. 1822. 8vo. cloth, i6s. 6d. 
Life of Aylmer. 1820. 8vo. cloth^ ^s, 6d, 
Life of Cheke. 182 1. 8vo. cioth, 5^. 6d. 
Life of Smith. 1820. 8vo. cioth, ^s. 6d. 
Ecclesiastical Memorials. 6 vols. 1822. 8vo. clothj i/. 13J. 
Annals of the Reformation. 7 vols. 1824. 8vo. cloth, 2/. 3^. 6d. 
Greneral Index. 2 vols. 1828. 8vo. cioth, iis. 
StubbB'B (W.) BegiBtrum Sacrum Anglicanutn. An attempt to exhibit 

the conrse of Episcopal Succession in England. 1858. small ^to. eloib, 8t. 6d. 

Sylloge ConfeBsioniun sub tempus Reformandae Ecclesiae editarum. 
Subjiciuntur Catechismus Heidelbergensis et Canones Synodi Dordrechtanae. 
1827. 8vo. eloib, 8s. 

Walton'B Lives of Donne, Wotton, Hooker, &c. 1824. 8vo. cioth, 

6s. 6d. 

ENGLISH THEOLOGY. 
Beyeridge'8 Discourse upon the XXXIX Articles. T^ Third complete 

EditioH. 1847. 8vo. eloib, 8s. 

BilBon on the Perpetual Govemment of Christ's Church, with a Bio- 
graphical Notice by R. Eden, M.A. 1842. 8vo. eloibt 4«. 

Biscoe'B Boyle Lectures on tlie Acts of the Apostles. 1840. 8vo. cioth, 

9s. 6d. 

Bii11'b WorkB, with Nelson's Life. By £. Burton, D.D. A new 

Ediiion. 1846. 8 vols. 8vo. eloib, il. 9S. 

BumefB £zi>08ition of the XXXIX Articles. 1846. 8vo. cioth, 'js. 
Burton'8 (Edward) Testimonies of the Ante-Nicene Fatbers to the 

Divinity of Christ. Seeond Ediiion. 1829. 8vo. eloib, *j%. 

Burton'8 (Edward) Testimonies of the Ante-Nicene Fathers to the 
Doctrine of the Txinity and of the Divinity of the Holy Ghost. 1831. 8vo. elotb, 
3s. 6d. 

Butler^s Works, with an Index to the Analogy. 2 vols. 1849. 8vo. 

eloib, lis. 

Butler'B Analogy of Beligion. 1833. i2mo. cioth, 2s. 6d. 

Cbandler^B Critical History of the Life of David. 1853. 8vo. cioth, 
8s. 6J. 

Chillingworth'8 Works. 3 vols. 1838. 8vo. cioth, i/. is. 6d. I o Catalogtce of Books 

Clergyman'8 Instruotor. Sixth EdiHon. 1855. 8vo. cloihy 6s. 6d, 
Comber's Companion to the Temple ; or a Help to Devotion in the use 

of the Common Prayer. 7 yols. 184Z. 8vo. elotb, i/. iis. 6d. 

Cranmer'8 Works. Collected and arranged by H. Jenkyns, M.A., Fellow 

of Oriel College. 4 vols. 1834. 8vo. clotb, iL los. 

Enchiridion Theologicum Anti-Romanum. 

Vol. I. Jeremy Tayloi^s Dissuasive from Popery, and Treatise on the Real 
Presence. 1S53. 8vo. elotb, 8s. 

Vol. II. Barrow on the Supremacy of the Pope, with his Discourse on the 
Unity of the Chur&. 1853. 8vo. elodf, 7*. 6d. 

Vol. III. Tracts selected from Wake, Patrick, Stillingfleet, Clagett, and others. 
1837. 8vo. clotb, iis. 

[Fell'8] Faraphrafle and Annotations on the Epistles of St. Paul. 1852. 
8vo. clotb, 7*. 

Gre8well'8 Harmonia Evangelioa. Fiyih Edition. 1856. 8vo. cloih, 

.9** ^' 
Greswell'B Prolegomena ad Harmoniam Evangelicam. 1840. 8vo. 

cloAt 9s. 6d, 

Gre8well'8 Dissertations on the Principles and Arrangement of a 

Harmony of the Gospels. 5 vols. 1837. 8vo. c/olfr, 3/. 3s. 
HaU's (Bp.) Works. A new Edition, by Philip Wynter, D.D. 10 vols. 

1863. 8vo. c/olfr. Price reduccdfirom 5/. 5S. #0 3/. 3S. 

Hammond'8 Faraphrase and Annotations on the New Testament 

4 vols. 1845. 8vo. cloib. Price rtduecdfroim l/. los. to i/. 

Hanmiond's Faraphrase on the Book of Psalms. 2 vols. 1850. 8vo. 

(iaih. Prke reducedfrom i/. is. /0 los. 

Heiirtley's Collection of Creeds. 1858. 8vo. cloth, 6s. 6d. 

Honulies appointed to be read in Churches. Edited by J. Griffithsy 

M.A. 1859. ^^o* ^'^* ^^^* redueedfinm los. 6d. to 7S. 6d. 

Hooker's Works, with his Life by Walton, arranged by John Keble, 

M.A. Fi/tb EditioH, 1865. 3 vols. 8vo. elotb, 1/. iis. 6d. 

Hooker'8 Works ; the text as arranged by John Keble, M.A. 2 vob. 

1865. 8vo. elotb, 11$. 

Hooper's (Bp. Gtoorge) Works. 2 vols. 1855. 8vo. cioth, Ss. 
Jackson's (Dr. Thomas) Works. 12 vols. 1844. 8vo. cloth, 3/. 6^. 
Jewel's Works. A new Edition by R. W. Jelf, D.D. 8 vols. 1847, 

8vo. cloib, Price reducedfrom 2I, los. to i/. los. 

Fatrick's Theological Works. 9 vols. 1859. 8vo. cloth. Price 

reducedfrom 3/. 14$. 6d. to i/. is. 

Fearson's Exposition of the Creed. Revised and corrected by £. 

Borton, D.D. Fiftb Edidon. 1864. 8vo. clotb, los. 6d. 

Fearson's Minor Theological Works. Now first coUected, with a Memoir 
of the Author, Notes, and Index, by Edward Churton, M.A 2 vols. 1844. 
8vo. elotb. Price redueedfrom 14S. A) los. Printed at the Clarendan Press. 1 1 

Sander8on'8 Works. Edited by W. Jacobson, D.D. 6 vols. 1854. 8vo. 

c/olfr. Pric§ rtdyetdjrom i/. 19«. io i/. los. 

South'8 Sermons. 5 vols. 1842. 8vo. cloth. Price reduced /rom 
2I. los. 6J. /0 i/. los. 

Stanliope'8 Paraphrase and Comment upon the Epistles and Gospels. 

A nno Edidon. 2 yols. 1851. 8vo. elotb. Priet rtdueedfrom i8t. /b los. 

Stilllngfleet'8 Originecf Sacrae. 2 vols. 1837. 8vo. cloihy ^s. 
Stillingfleet'8 Rational Account of the Grounds of Protestant Religion ; 

being a vindication of Abp. Lattd's Relation of a Conference, &c. a vols. 1844. 
8vo. elolb^ los. 

WaU'8 History of Infant Baptism, with Gale's Reflections, and Wall's 
Defence. A mw Edition, by Henry Cotton, D.C.L. a vols. i86a. 8vo. doib, 
U. u. 

Waterland'8 Works, with Life, by Bp. Van Mildert. A new Edi/i<m, 

with copious Indexes. 6 vols. 1857. 8vo. eioA, a/. 11 s. 

Waterland'8 Review of the Doctrine of the Eucharist, with a Preface by 

the present Bishop of London. 1868. crown 8vo. eloib, 6s. 6d. 

WheatiyB IUustration of the Book of Common Prayer. A new Edition. 

1846. 8vo. eloib, ^s. 

Wyclif. A Catalogue of the Original Works of John Wyclif, by W. W. 

Shirley, D.D. 1865. 8vo. ehib, 31. 6d. EKGLISH HISTOBICAL AKD DOCUMElTrABY WOBKS. 

Two of the Saxon Chronicles parallel, with Supplementary Extracts 

from the Others. Edited, with Introduction, Notes, and a Glossarial Index, by 
J. Earle, M.A. 1865. 8vo. eloib, 16«. 

Magna Carta, a careful Reprint Edited by W. Stubbs, MA., Regius 

Professor of Modem History. 1868. ^to. siiiebed, i«w 

Britton, a Treatise upon the Common Law of England, composed by 

order of King Edward I. The French Text carefully revised, with an English 
Translation, Introduction, and Notes, by F. M. Nidiols, M.A. 3 vols. 1865. 
royal 8vo. eloib, i/. i6t. 

Bumet'8 History of His Own Time, with the suppressed Passages and 

Notes. 6 vols. 1833. 8vo. eloib, a/. los. 

Bumet'8 History of James II, with additional Notes. 1852. 8vo. clo/h, 
9«. 6d. 

Bumet'8 Lives of James and William Dukes of Hamilton. 1852. 8vo. 

eloib, 7*. 6d. 

Carte'8 Life of James Duke of Ormond. A new Edition, carefully com- 

pared with the original MSS. 6 vols. 1851. 8vo. eioA. Priee redveedjrom t/. 61. 
/b i/. 51. 

Casauboni Bphemerides, cum praefatione et notis J. Russell, S.T.P. 

Tomi II. 1850. 8vo. eloib^ 15«. 1 2 Catalogue of Books 

Clareiidon's (Edw. Earl of) History of the Rebellion and Civil Wars 

in England. To which are subjoined the Notes of Bishop Warburton. 7 toIs. 
1849. medinm 8to. eloib, 2I, los. 

Clarendon's (Edw. Earl of) History of the Rebellion and Civil Wars in 

England. 7 vols. 1839. i^mo. doibj i/. is. 

Clarendon's (Edw. Earl of) History of the Rebellion and CivU Wars in 

Ene^land. Also His life, written by Himself, in which is included a Continuatioii 
ofhis History of the Grand Rebellion. ^th copious Indexes. In one volome, 
roy^ 8vo. 1842. eloib^ iL 2». 

Clarendon'B (Edw. Earl of) Life, including a Continiiation of his 

History. 2 vols. 1857. medium 8vo. eloibf i/. as. 

Clarendon's (Edw. Earl oQ Life, and Continuation of his History. 

3 vols. 1827. 8vo. clotbt 165. 6i. 

Freeman's (E. A.) History of the Norman (Donquest of England : its 

Causes and Results. Vols. I. and U. 8vo. elo&t each 189. 
Vol. III. 8vo. eloib, i/. it. 

KennetfB Parochial Antiquities. 2 vols. 18 18. 4to. cioih, Prict 

rtdueedfrom iL 14«. to i/. 

Lloyd's Prices of Com in Oxford, 1583-1830. 8vo. sewed, u. 
Luttrell'8 (Narcissus) Diary. A Brief Historical Relation of State 

Ailairs, 1678-1714. 6 vols. 1857. 8vo. eloib, Priee redueedfrom 3/. 31. 10 i/. 4^. 

May'B History of the Long Parliament. 1854. 8vo. cbthy 6s, 6d, 

Bogers's History of Agriculture and Prices in England, a.d. i 259-1400. 
2 vols. 1866. 8vo. c/o£ft, a/. as. igg's England's Recovery; being the History of the Army under 

Sir Thomas Fairfax. A tuw EdiHon, 1854. 8vo. eloib, 6f. 

Whitelock's Memorials of English Affairs from 1625 to 1660. 4 vols. 

1853. 8vo. eloibt iL los. 

Enaotments in Farliament, specially concerning the Universities of 

Oxford and Cambridge. Collected and arranged by J. Griffiths, MA. 1869. 8vo. 

doib, 135. 

Ordinances and Statutes [for Colleges and Halls] framed or approved 

by the Oxford University Commissioners. 1863. 8vo. doib^ lu. 

Sold separately (exoept for Exeter, All Souls, Brasenose, Corpus, and Magdalen 
Hall) at is. each. 

Statuta Ilniyersitatis Oxoniensis. 1869. 8vo. cloth, ^s. 

Indez to Wills proved in the Court of the Chancellor of the UniversiQr 

of Oxford, &c. Compiled by J. Grifiiths, M.A i86a. royal 8vo. eloibt 3«. 6J. 

Catalogue of Oxford Gradnates from 1659 to 1850. 1851. 8vo. 

eloib, Prfee redueedjrom 1 2$, 6d. io 7«. 6d, Printed at the Clarendon Press. 1 3 CHBOITOLOGY, GEOGHAPHY, &c. 01iiiton'B Faati HeUenioi The Civil and Literary Chronology of 

Greece. from the LVIth to the CXXIIIid Olympiad. Tbbrd Edition, 1841. ^to. 
elotb, i/. 14S. 6d. 

Clinton'B Fasti Hellenioi. The Civil and Literary Chronology of 
Greece, from tfae CXXIVth Olympiad to the Death of Augustos. Suond EditioH. 

I85I. 4tO. clotbt ll. 135. 

Clinton'B Epitome of the Fasti Hellenici. 1851. 8vo. chth, 6s. 6d. 

Clinton'B Fasti Bomani. The Civil and Literary Chronology of Rome 
and Constantinople, from the Death of Angustns to the Death of Heraclius. 
3 vols. 1845, 1850. 4to. eloth, 3/. 9«. 

Clinton'B Epitome of the Fasti Romani. 1854. 8vo. ch/h, ys. 
Cramer'8 Geographical and Historical Description of Asia Minor. 

3 yols. 1833. 8vo. eloth, ilt. 

Cramer'B Map of Asia Minor, i$s. 

Cramer'B Map of Ancient and Modem Italy, on two sheets, 15^. 

Cramer'8 Description of Ancient Greece. 3 vols. 1828. 8vo. cloth, 
16,. 6d. 

^pTBmGT^B Map of Ancient and Modem Greece, on two sheets, 15J. 

Greswell'8 Fasti Temporis Catholici. 4 vols. 1852. 8vo. clo/h, 2/. loj. 

Gre8well'8 Tables to Fasti, 4to., and Introduction to Tables, 8vo. 

elotb, 155. 

Gre8well'8 Origines Kalendariae Italicae. 4 vols. 1854. 8vo. c/o/h, 

3/. 2t. 

Gre8well'8 Origines Kalendariae Hellenicae. The History of the Pri- 

mitive Calendar among the Greeks, before and after the LegisUtion of Solon. 
6 vols. 1863. 8vo. eloib, 4/. 4S. 

FHILOSOFHICAI. WOBXS, AKD GENEBAL 

LITEBATUBE. 

Bacon'8 Novmn Organmn, edited, with English notes, by G. W. Kitchin, 

M.A. 1855. 8vo. clotb, gt. 6d. 

Bacon'8 Novmn Organmn, translated by G. W. Kitchin, M.A. 1855. 

8vo. elotb, 9«. 6d. 

The Works of George Berkeley, D.D., formerly Bishop of Cloyne. 

Collected and edited, from pnblished and unpublished sources, with Prefaces, 
Notes, Dissertations. and an Account of his I^fe and Philosophy, by Alexander 
Campbeli Fraser, M.A., Professor of Logic and Metaphysics in the University of 
Edinburgh. In ibe Prett. 

Cliaucer'8 Works. A new Edition, by the Rev. John Earle, M.A., 

formerly Professor of Anglo-Saxon, Oxford. Preparing. 

The Wealth of Natione, by Adain Smith, LL.D. A new Edition, with 
Notes, by J. £. Thorold Rogers, M.A., formerly Professor of PoUtical Economy, 
Oxfoid. Nearly ready. 1 4 Caialogue of Books MATHEMATICS, FHYSICAL SCIENCE, Aeo. 
An Aooount of Vecnivius, by John Phillips, M.A., F.R.S., Professor 

of Geology, Oxford. 1869. crown 8to. c/olfr, lot. 6J. 

Synopsis of the Pathological Series in the Oxford Museum. By H. W. 
Adand, M.D., F.R.S.. R^us Professor of Medicine, Osford. 1867. 8vo. doA^ 
2S. 6</. 

ArchimediB quae supersunt omnia cum Eutocii commentariis ex recen- 

sione Josephi Torelli, cum novA versione Latin&. 1792. folio. doUtt iL 5«. 

Bradley'8 Miscellaneous Works and Correspondence. With an Ac- 

cotint of Harriot's Astronomical Papers. 1832. ^to. dotb, 171. 
Redaction of Bradley's Observations by Dr. Bosch. 1838. ^to. doibt 31. 

Daubeny'8 Introduction to the Atomic Theory. Second Edition^ gready 
enlarged. 1850. i6mo. cloibt 61. 

The G^eology of the Vicinity of Oxford, with Descriptions of its 

Organic Remains. By John Phillips, M.A., F.R.S., Professor of Geology, Oxfoid. 
Preparing, 

Thesatmis Entomologicns Hopeianus, or a Description, with Plates, 

of the rarest Insects in the Collection given to the University by the Rev. William 
Hope. By J. O. Westwood, M. A., Hope Professor of 2k>ology. Prtparing, 

Treatise on Inflnitesimal CaloiQiis. By Bartholomew Price, M.A., 

F.R.S., Professor of Natural Philosophy, Oxford. 

Vol. I. Differential Calculus. Steond Edition. 1858. 8vo. eioA, 149.6^. 

Vol. n. Integral Calculus, Calculus of Variations, and DifTerential Equations. 
Swond Edition. 1865. 8vo. clotb^ 18«. 

Vol. III. Statics, including Attractions ; Dynamics of a Material Fatticle. 
Stcond EdilioH, 1868. 8vo. clotbt 165. 

Vol. IV. Dynamics of Material Systems ; together with a Chapter on Theo- 
retical Dynamics, by W. F. Donkin, M.A., F.R.S. 1863. 8vo. doib, i6fc 

Bigaud'8 Correspondence of Scientific Men of the i^th Century, with 
Index by A. de Morgan. ^ vols. 1841-1863. 8vo. eloib, iSc. 6d. BIBLIOGHAPHY. 

Ebert'8 Bibliographical Dictionary, translated from the German. 4 vols. 
1837. 8vo. c/oifr, i/. los. 

Cotton^B List of Editions of the Bible in English. Second Edttion, cor- 
rected and enlarged. 1852. 8vo. c/o/2», 85. dd. 

Cotton'8 Typographical Gazetteer. Sec&nd Editian, 1831. 8vo. cloih^ 
i2t. 6d, 

Cotton'8 Typographical Gazetteer, Second Series. 1866. 8vo. cloiJk, 

128. 6d. 

Cotton's Rhemes and Doway. An attempt to shew what has been done 
by Roman Catholics for the diflfusion of the Holy Scriptures in English. 1855. 
8vo. eloib, 91. Printed at the Clarendon Press. 1 5 BODLEIAN UBRABY CATALOGXTES, &o. 

Catalogus Codd. MSS. Orientalium Bibliothecae Bodleianae : 

Pars I, a T. Uri. 1788. fol. 10». 

Partis II Vol. I, ab A. NicoU, A.M. 1821. fol. los. 

Partis II Vol. II, Arabicos complectens, ab £. B. Pusey, S.T.B. 1835. fol. i/. 

Catalogus MSS. qui ab £. D. Clarke comparati in Bibl. Bodl. adservantur : 

Pars prior. Inseruntur Scholia inedita in Platonem et in Carmina Gregorii 

Naz. 181 2. 4to. 55. 
Pars posterior, Orientales complectens, ab A. Nicoll, A.M. 1814. ^to. a#. 6</. 

Catalogus Codd. MSS. et Impressorum cum notis MSS. olim D'Orvillia- 

norum, qui in Bibl. Bodl. adservantur. 1806. ^to. u, 6d, 

Catalogus MSS. BoreaUum praecipue Islandicae Originis, a Finno Magno 

Islando. 1833. ^to. 45. 

Catalogus Codd. MSS. Bibliothecae Bodleianae : — 

Pars I. Codices Graed, ab H. O. Coxe, A.M. 1853. 4to. i/. 

Partis II. Fasc. I. Codices Laudiani, ab H. O. Coxe, A.M. 1858. ^to. i/. 

Pars III. Codices Graed et Latini Canonidani, ab H. O. Coxe, A.M. 1854. 

4to. i/. 
Pars IV. Codices T. Tanneri, ab A. Hackman, A.M. 1060. ^to. 1 2$. 
Pars V. Codicum R. RawUnson dasses duae priores, a GuiL D. Macray, A.M. 

i86a. 4to. I2s. 
Pars VI. Codices Syriad, a R. P. Smith, A.M. 1864. ^to. i/. 
Pars VII. Codices Aethiopid, ab A. Dillmann, Ph.Doct. 1848. ^to. 65.6^. 
Pars Vni. Codices Sanscritici, a Th. Aufrecht, A.M. 1859- 1864. ^to. i/. lOf. 

Catalogo di Codici MSS. Canoniciani Italici, compilato dal Conte A. 

Mortara. 1864. ^to. lOf. 6d. 

Catalogus Librorum Impressorum Bibliothecae Bodleianae. Tomi IV. 
1843 to i^5o- fo^* 4^* 

Catalogus Dissertationum Academicarum quibus nuper aucta est Biblio- 

theca Bodleiana. 1834. fol. 75. 

Catalogue of Books bequeathed to the Bodleian Library by R. Gough, 

£sq. 1814. 4to. I5f. 

Catalogue of Early English Poetry and other Works Olustrating the British 

Drama, coUected by Edmond Malone, Esq. 1835. fol. 41. 

Catalogue of the Frinted Books and Manuscripts bequeathed to the 

Bodldan Library by Frands Douce, Esq. 1840. fol. 15S. 

Catalogue of the Manuscripts bequeathed to the University of Oxford 
by Elias Ashmole. By W. H. Black. 1845. ^to. i/. lOf. 

Indez to the above, by W. D. Macray, M.A. 1867. 4to. lox. 

Catalogue of a Collection of Early Newspapers and Essayists presented 
to the Bodleian Library by the late Rev. F. W. Hope. 1865. 8vo. p. 6d. 

Catalogus Codd. MSS. qui in Collegiis Aulisque Oxoniensibus hodie ad- 
servantur. Confedt H. O. Coxe, A.M. Tomi II. 1852. ^to. a/. 

Catalogus Codd. MSS. in Bibl. Aed. Christi ap. Oxon. Curavit G. W. 
Kitchin, A.M. 1867. ^to. 6f. 6d, Chrmjtr0n "^xm S^txm. The Delegates of the Clarendon Press having under- 
taken the publication of a series of works, chiefly edu- 
cational, and entitled the €lmtdiOn "^mB Stxun, have 
published, or have in preparation, the following. 

I^ose to which prices are aitached are already puhHshed ; the others care 

in preparation, 

L GBEEK AND LATIN CLASSICS, &o. 
Greek Verbs, Irregn^ilar and Defeetive ; their forms, meaning, and 

quantity ; embradng aU the Tenses used by Greek writers, with references to the 
passafi[es in which they are found. By W. Vdtch. Naio and revisid BtUikm. 
£xt. icap. 8vo. doibt 8s. 6</. 

The Elements of Greek Accentuation (for Schools) : abridged from 

his larger work by H. W. Chandler, M.A., Waynflete Professor of Moral and 
Metaphysical Philosophy, Oxford. Ext. fcap. Svo. clotbf as. dd. 

Aesohines in Ctesiphontem and Demosthenes de Corona. With 

Introduction and Notes. By G. A. Simcox, M. A., and W. H. Simcox, M. A., 
Fellows of Queen's College, Oxford. 

Aristotle'8 Folitics. By W. L. Newman, M.A., Fellow and Lecturer 
of Balliol College, and Reader in Ancient History, Oxford. 

The Golden Treasnry of Ancient Greek Poetry; being aCoUection of 
the finest passages in the Greek Classic Poets, with Introductory Notices and 
Notes. By R. S. Wright, M.A., Fellow of Oriel College, Oxford. Ext. fcap. 8vo. 
dotb, 8«. 6d, 

A Golden Treasnry of Greek Prose, being a collection of the finest 

passages in the prindpal Greek Prose Writers, with Introductory Notices and 
Notes. By R. S. Wright, M.A., Fellow of Orid College, Oxford; and J. £. L. 
ShadweU, ^.A., Senior Student of Christ Church. In ibe Press, 

Homer. Hiad. By D. B. Monro, M.A., FeUow and Tutor of Oriel 
CoUege, Oxford. 

Homer. Odyssey, Books I-XII. By W. W.Merry, M.A., FeUow and 
Lecturer of lincoln College, Oxford ; and the late James RiddeU, M.A., FeUow 
of BaUiol CoUege, Oxford. 

Also a smaU edition for Schools. 
Homer. Odyssey, Books XIII-XXIV. By Robinson EUis, M.A., FeUow 

of Trinity CoUege, Oxford. 

Flato. Selections (for Schools). With Notes, by B. Jowett, M.A., Regius 
Professor of Greek; and J. Purves, M A., FeUow and Lecturer of BaUiol CoU^c, 
Oxford. Clarendan Press Series. 1 7 

SophooleB. Oedipus Rex: Dindorfs Text, with Notes by the Ven. 

Archdeacon Basil Jones, M.A.. formerly Fellow of Uniyersity College, Oxford. 
StcQHid Ediiion. Ext. fcap. Svo. limp dotb, u. 6d. 

Sophocles. By Lewis Campbell, M.A., Professor of Greek, St. 

Andrews, formerly Fellow of Queen's College, Oxford. 

Theocritus (for Schools). With Notes, by H. Snow, M.A., Assistant 
Master at Eton CoUege, formerly Fellow of St. John's CoUege, Cambridge. 
Extra fcap. 8vo. c/o/fr, 49. 6d. 

Xenophon. Selections (for Schools). With Notes and Maps, by J. S. 

Phillpotts, B.C.L., Assbtant Master in Rngby School, formerly Fdlow of New 
CoUege, Oxford. 

Caesar. The Commentaries (for Schools). Fart I. The Gallic War, 

with Notes, &c., by Charles E. Moberly, M.A., Assistant Master in Rugby 
School ; forroerly Sdiolar of Balliol CoUege, Oxford. 

Also, to follow : Part II. The CivU War : by the same Editor. 

Cioero'B Fhilippio Orations. With Notes, by J. R. King, M. A., 

formerly FeUow and Tntor of Merton CoUege, Oxford. Demy Svo. c/o^, lot. 6d. 

Cicero pro Cluentio. With Introduction and Notes. By W. Ramsay, 
M.A. Edited by G. G. Ramsay, M.A., Professor of Humanity, Glasgow. £xt. 
fcap. Syo. clotb, 3s. 6d. 

Cicero. Selection of interesting and descriptive passages. With Notes. 

By HeniT Walford, M.A., Wadham CoUege, Oxford, Assistant Master at HaUey- 
bury College. In three Parts. 

Part I. Anecdotes from Gredan and Roman History. Extra fcap. 8vo. elotb, 
1«. 6d. 

Pftrt II. Omens and Dreams : Beauties of Nature. Ext. fcap. 8vo. eloib, is. 6d. 

Part III. Rome's Rule of her Provinces. 

Cicero. Seleot Letters. By Albert Watson, M.A., FeUow and Tutor 

of Brasenose CoUege, Oxford. 

Cioero de Oratore. With Introduction and Notes. By A. S. Wilkins, 
M.A., Professor of Latin, Owens CoUege, Manchester. 

Cioero and Fliny. Select Epistles (for Schools). With Notes by 
C. E. Prichard, M.A., formerly FeUow of BaUiol CoUege, Oxford. 

Comelitis Nepos. With Notes, by Oscar Browning, M.A., Fellow of 
King's CoUege, Cambridge, and Assistant Master at Eton CoUege. Extra fcap. 8vo. 
eiotb, 2s. 6d. 

Horace. With Notes and Introduction. By Edward C. Wickham, 
M.A., FeUow and Tutor of New CoUege, Oxford. 

Also a smaU edition for Schoob. 

Idvy, Books I-X. By T. R. Seeley, M.A., Fellow of Christ's CoUege, 

Cambridge; Professor 01 Latin, University CoUege, London. /n tbe Preu. 
Also a smaU edition for Schools. 

Ovid. Selections for the use of Schools. With Introductions and 
Notes, and an Appendix on the Roman Calendar. By W. Ramsay, M.A. 
Edited by G. G. Ramsay, M.A., Professor of Humanity, Glasgow. £xt. teap. 8vo. 
elotb, 5#. 6d. i8 Clarendon Press Series. 

Fragments and Speoimens of Early Latin. With Introdnction, 

Notes, and IUustrations. By John Wordsworth, M.A., Fellow of Bnseaase 
College, Oxford. 

Selectiona from the less known Iiatin Foets. By North Pinder, 

M.A., fonnerly Fellow of Trinity CoUege, Oxford. Dcmy 8vo. doisfr, 15«. 

Fassages for Translation into Latin. For the use of Fassmen and 

others. Selccted by J. Y. Sargent. M. A., Tutor, fonnerly Fellow, of Magdaloi 
Coll^, Oxford. Steond Editum. Ext. fcap. Svo. chib, as. 6</. 

II. MENTAL AND MOBAL FHILOSOFHY. 

The Elements of Deductive Logic, designed mainly for the nse of 

Junior Students in the Universities. By T. Fowler, M.A., Fcllow and Tntor 
of lincoln Collcge, Oxford. Tbird Edition, with a Collectioa of Examples. 
Extra fcap. 8vo. clotb, ^. 6d, 

The Elements of Inductive Logio. By the same Author. Pnparing. 
A Manual of Folitical Eoonomy, for the use of Schools. By J. £. 

Thorold Rogers, M.A., formerly Professor of Political Economy, Oxford. Extra 
fcap. 8vo. cloth, 49. 6</. 

III. MATHEMATICS, &o. 
An Elementary Treatise on Quatemions. By F. G. Tait, M.A., Pro- 

fessor of Natural Philosophy'in the University of Edinburgh ; foimerly Fellow of 
St. Peter^s CoUege, Cambridge. Demy 8vo. doib, 135. 6^. 

Book-keeping. By R. G. C. Hamilton, Accountant to the £du* 

cation Committee of the Privy Coundl, and John Ball (of the Flrm of Messrs. 
Quilter, Ball, & Co.), Examiners in Book-keeping for the Society of Aits' 
Examination. Steond Editiom, Extra fcap. 8vo. limp doA, u, 6d. 

A Course of Lectures on Fure Gtoometry. By Henry J. Stephen 
Smith, M.A., F.R.S., Fellow of BaUiol CoUege, and SaviUan Professor of Geometiy 
in the Univenity of Oxford. 

A Treatise on Electricity and Magnetism By J. Clerk Mazwell, 

M.A., F.R.S., formerly Professor of Natural PhUosophy, King's CoUege, London. 
Acoustios. By W. F. Donkin, M.A., F.R.S., SaviUan Professor of Astro- 

nomy, Oxford. In tbe Prett. 
A Stritt ofEUmtntary Workt is bting arrangtd, and unU tbordy bt announctd. 

IV. HISTOBY. 
A Manual of Ancient History. By George RawUnson, M.A., Camden 

Professor of Andent History, formerly FeUow of Exeter CoU^, Oxford. /« 
ibt Prtts. 

A History of Germany and of the Empire, down to the close of the 

Middle Agcs. By J. Bryce, B.C.L., FeUow of Orid CoUege, Oxford. 

A History of Gfrermany, from the Reformation. By Adolphus W. 
Ward, M.A., FeUow of St. Peter*s CoUege, Cambridge, Professor of History» 
Owens CoUege, Manchester. 

A History of British India. By S. W. Owen, M.A., Lee's Reader in 
Law and Histoty, Christ Chorch, and Reader in Indian Law in the University of 
Oxford. Clarendan Press Series. 1 9 

A History of Greeoe. By £. A. Freeman, M.A.y formerly Fellow of 

Trmity CoUege, Oxford. 

A Coustitutional History of England. By W. Stubbs, M. A., 
Regius Professor of Modem History in the Uniyersity of Oxford. 

A History of Franoe. By G. W. Kitchin, M.A., formerly Censor 
of Christ Chorch. V. I.AW. 

Commentaries on Boman Law; from the original and the best modem 

soarces. By H. J. Roby, M.A., formerly Fellow of St. John*s College, Cambridge; 
Professor of Law at Uniyersity College, London. i vols. Demy 8vo. VI. FHYSICAL SCIENCE. 
Natural Fhilosophy. In four Volumes. By Sir W. Thomson, LL.D., 

D.C.L, F.R.S., Frofessor of Natural Philosophy, Glasgow ; and P. G. Tait, M.A., 
Professor of Natnral Philosophy, Edinburgh; formerly Fellows of St. Peter^s 
CoUege, Cambridge. VoL L 8vo. doUt, i/. 5«. 

' By the same Authors, a smaller Work on the same subject, forming 
a complete Introduction to it, so fiu: as it can be carried out with Elementary 
Geometry and Algebnu In tbt Prnt. 

Descriptive Astronomy. A Handbook for the General Reader, and 

also for practical Observatory work. With 324 illustrations and numerous tables. 
By G. F. Chambers, FJ(.A.S., Barrister-at-Law. Demy Svo. 856 pp., eloib, i/. i#. 

Chemifirtry for Studenta By A. W. Williamson, FhiL Doc., F.R.S., 

Professor of Chemistry, University Collcge, London. A tuw Edilion, wUb ScltUioHt, 
Extra fcap. 8vo. doib, 8«. 6d. 

A Treatise on Heat, with numerous Woodcuts and Diagrams. By 

Balfour Stewart, LL.D., F.R.S., Director of the Observatory at Kew. Extra 
fcap. 8vo. c/o/i(, 7«. (m/. 

Forms of Animal Life, By G. Rolleston, M.D., F.R.S., linacre Pro- 

fessor of Physiology, Ozford. lUustrated by Descriptions and Drawings of 
Dissections. In tbt Pnu. 

Exeroises in Fraotical Chenustry. By A. G. Vemon Harcourt, 

MA., F.RJS., Senior Student of Christ Church, and Lee's Reader in Chemistry; 
and H. G. Madan, M. A., Fellow of Queen's CoUege, Ozford. 

Series I. Qualitative Ezerdses. Crown 8vo. clotb^ p, 6d, 
Series II. Quantitative Ezerdses. 

Oeology. By J. Phillips, M.A, F.R.S., Professor of Geology, Oxford. 
Meohanio& By Bartholomew Price, M.A, F.R.S., Sedleian Professor 

of Natural Philosophy, Ozford. 

OptLos. By R. B. Clifton, M.A., F.R.S., Professor of Experimental 

Philosophy, Ozford ; formerly Fellow of St. John's College, Cambridge. 

Eleotrioity. By W. Esson, M.A, F.R.S., Fellow and Mathematical 
Lecturer of Merton College, Ozford. 20 Clarendan Press Series. 

Cr3n9tallography. By M. H. N. Story-Maskelyne, M.A., Professor of 

Mineralogy, Oxford ; and Deputy Keeper in the Department of Blinerals, British 
Museum. 

Mineralogy. By the same Author. 

Fhysiologieal FhyBios. By G. Griffith, M.A., Jesus CoH^e, Ozford» 

Assistant Secretary to the British Association, and Natnral Sdence Mastcr at 
Harrow School. 

Magnetism. 

VII. ENGLISn LANGUAGE AND A First Beading Book. By Marie Eichens of Berlin; and edited by 

Anne J. Clough. Extra fcap. 8vo. stiffeouen, ^d. 

On the Frinciples of Granunar. By E. Thring, M. A., Head Master 

of Uppingham School. Extra fcap. dvo. elotb, 49. 6d, 

Granunatical AnalysiB, designed to serve as an Exerdse and Compo- 

sition Book in the English Longuage. By £. Thring, M.A., Head lifaster of 
Uppingham School. Extm fcap. 8vo. cloib, 35. 6rf. 

Speoimens of Early English ; being a Series of Extracts from the 

most important English Authors, Chronologically arranged, illustrative of the 
progress of the Engiish Language and its Dialectic varieties. from a.d. 1250 to 
A.D. 1400. With Grammatical Introduction, Notes, and Glossary. By R. Morxis. 
Editor of " The Story of Genesis and Exodus," &c Extra fcap. 8vo. dotbt 
7«. 6</. 

The Vision of William conceming Fiers the Flowman, by 

William Langland. Edited, with Notes, by W. W. Skeat, M. A.. formerly Fellow cf 
Chrisfs College, Cambridge. Extra fcap. 8vo. eloA, 45. 6d. 

The Fhilology of the English Tongue. By J. Earle, M. A., formerlj 

Fellow of Oriel College, and Professor of Anglo-Saxon, Oxford. In ibe Press. 

Tsrpical SelectionB from the best English Authors from the Sixteenth 

to the Nineteenth Centuiy, (to serve as a higher Reading Book,) with hitro- 
ductory Notices and Notes, being a Contribution towards a History of Englisli 
Liteiature. Just ready. 

Specimens of the Scottish Lang^uage ; being a Series of Ahnotated 

Extracts illustrative of the Literature and Philolo^ of the Lowland Tongne ironi 
the Fourteenth to the Nineteenth Century. With hitroduction and Glossaiy. 
By A. H. Burgess, M.A. VIII. FBENCH LAlTGnAGE AITD LITERATUBE. 

Brachefs Historical Grammar of the French Language. Trans- 
lated into English by G. W. Kitchin, M A., formerly Censor of Christ Chuzdi. 
Extra fcap. 8vo. eloib, 35. 6d. 

Comeille'8 Cinna, and Molidre'8 Les Femmes Savantes. Edited, witfa 

hitroduction and Notes, by Gustave Masson. Extra fcap. 8vo. elotb, as. 6d. 

Bacine'B Andromaque, and . Comeille'B Le Menteur. With Louis 

Radne*s Life of hb Father. By the same Editor. Extra fcap. 8vo. doA, as. 6d. Clarendm Press Series. 2i 

Moliere'8 Les Fourberies de Scapin, and Baoine'8 Athalie. With 

Voltaire's life of Moli^re. By the same Editor. In Ae Preu, Selections from the Correspondence of Madame de Sevigne and her 
chief Contemporaries. Intended more e^>ecially for Girls' Schools. By the same 
Editor. Extra fcap. Svo. eloih, 3«. 

Voyage autour de ma Chambre, by Xavier de Maiatre ; Ourika, by 
Madame de Dnraa; La Dot de Suzette, by Fier6e; Les Jomeaux de THdtd 
Comeille, by Bdmond About; Mdsaventures d*tm £coher, by Bodolphe 
TOpfltor. ^ the same Editor. Extra fcap. 8vo. ehA, 2s, 6d, 

A Frenoh Granunar. A complete Theory of the French Language, 

with the mles in French and English, and munerous Examples to serve as first 
Exercises in the Language. By Jules Bu^ Honorary M.A. of Ozford; Tay* 
lorian Teacher of French, Oxford ; £xaminer in the Oxford Local Ezaminations 
from 1858. 

A French Grammar Teat. A Book of Exercises on French Grammar ; 
each Exerdse being preceded by Granmiatical Questions. By the same Author. 

Ezereisea in Tranalation No. i, from French into English, with 

general rules on Translation ; and containing Notes, Hints, and Cautions, founded 
on a comparison of the Grammar and Genius of the two Languages. By the same 
Author. 

ExerciBes in Tranalation No. 2, from English into French, on the 

same plan as the preceding book. By the same Author. IX. GEBMAN LAlTGnAGE AND LITEBATUBE. 
Gk>ethe'8 Egmont With a Life of Goethe, &c. By Dr. Buchheim, 

Professor of the German Language and Literature in King^s College, London; 
and Examiner in German to the Ihiiyersity of London. Extra fcap. 8yo. ehtb, 3«. 
Jvsi^iebed. 

SohiUer^a Wilhelm Tell. With a Life of Schiller; an historical and 
critical Introduction, Arguments, and a complete Commentary. By the same 
Editor. In tbe Prees, 

LessinefB Minna von Bamhelm. A Comedy. With a Life of Lessing, 
Critical Commentary, &c By the same Editor. X. ABT9 &o. 
A Handbook of Fiotorial Art. By R. St. T. Tyrwhitt, M.A., for- 

merly Student and Tutor of Christ Church, Oxfoni. With coloured lUustra- 
tions, Photogiaphs, and a chapter on Perspective by A. Macdonald. 8vo. baff 
moroeeo, iSs. 

A Treatiae on Harmony. By Sir F. A. Gore Ouseley, Bart, M.A.y 
Mus. Doc, Professor of Music in the University of Oxford. ^to. cloib, lot. 

A TreatiBe on Cotinterpointy Canon, and Fugue, based upon that of 

Chembini. By the same Author. ^to. doib, i6s, 

A System of Fhysical Education : Theoretical and Fractical. By 
Archibald Madaren, The Gymnasium, Oxford. Extra fcap. 8vo. doib, fs, 6d, 22 Clarendon Press Series. XI. EKGLISH CLASSICS. 

Designed to meet the wants qf Studenis tn English Literaiure: under ihe 
superintendence of the Rev. J. S. Bbeweb, M.A., qf Queen's Coilege, 
Oxfordy and Professor of English Literature at King*s College, London^ 

Thebe are two dangers to which the student of English Literatnre is 
exposed at the outset of his task ; — his reading is apt to be too narrow 
or too diffuse. 

Out of the vast number of authors set before him in books professing 
to deal with this subject he knows not which to select: he tfainks he 
must read a little of all ; he soon abandons so hopeless an attempt ; he 
ends by contenting himself with second-hand information ; and profess- 
ing to study English Literature, he fails to master a single English author. 
On the other hand, by confining his attention to one or two writers, or 
to one special period of English Literature, the student narrows his view 
of it; he fails to grasp the subject as a whole; and in so doing misses 
one of the chief objects of his study. 

How may these errors be avoided? How may minute reading be 
combined with comprehensiveness of view ? 

In the hope of fumishing an answer to these questions the Delegaies 
of the Press, acting upon the advice and experience of Frofessor Brewer, 
have determined to issue a series of small volumes, which shall embrace, 
in a convenient form and at a low price, the general extent of English 
Literature, as represented in its masterpieces at successive epochs. It is 
thought that the student, by confining himself, in the first instance, to 
those authors who are most worthy of his attention, will be saved from 
the dangers of hasty and indiscriminate reading. By adopting the course 
thus marked out for him he will become familiar with the productions of 
the greatest minds in English Literature ; and should he never be able to 
piu^sue the subject beyond the limits here prescribed, he will have iaid 
the foundation of accurate habits of thought and judgment, which cannot 
fail of being serviceable to him hereafter. 

The authors and works selected are such as will best serve to illus- 
trate English Literature in its historical aspect. As " the eye of histoiy,*' 
without which history cannot be understood, the literature of a nation 
is the clearest and most intelligible record of its life. Its thoughts and 
its emotions, its graver and its less serious modes, its progress, or its 
degeneracy, are told by its best authors in their best words. This view 
of the subject will suggest the saffst rules for the study of it. 

With one exception all writers before the Reformation are exduded 
from the Series. However great may be the value of literature before 
that epoch, it is not completely national. For it had no common organ 
of language ; it addressed itself to special classes ; it dealt mainly with Clarendon Press Series. 23 

special subjects. Again; of writers who flourished after the Reforma- 
tion, who were popular in their day, and reflected the manners and 
sentiments of their age, the larger part by far must be excluded from our 
list. Common sense tells us that if young persons, who have but a 
limited time at their disposal, read Marlowe or Greene, Burton, Hakewill 
or Du Bartas, Shakespeare, Bacon, and Milton will be comparatively 
neglected. 

Keeping, then, to the best authors in each epoch — and here popular 
estimation is a safe guide — the student will find the following list of 
writers amply sufficient for his purpose: Chaucer, Spenser, Hooker, 
Shakespeare, Bacon, Milton, Dryden, Bunyan, Fope, Johnson, Burke, 
and Cowper. In odier words, Chaucer is the exponent of the Middle 
Ages in England ; Spenser of the Reformation and the Tudors ; Hooker 
of the latter years of Elizabeth ; Shakespeare and Bacon of the transition 
from Tudor to Stuart; Milton of Charles I and the Commonwealth ; 
Dryden and Bunyan of the Restoration ; Pope of Anne and the House 
of Hanover ; Johnson, Burke, and Cowper of the reign of George III to 
the close of the last century. 

The list could be easily enlarged ; the names of Jeremy Taylor, 
Clarendon, Hobbes, Locke, Swift, Addison, Goldsmith, and others are 
omitted. But in so wide a field, the difficulty is to keep the series from 
becoming unwieldy, without diminishing its comprehensiveness. Here- 
after, should the plan prove to be useful, some of the masterpieces of the 
authors just mentioned may be added to the list. 

The task of selection is not yet finished. For purposes of education, 
it would neither be possible, nor, if possible, desirable, to place in the 
hands of students the whole of the works of the authors we have chosen. 
We must set before them only the masterpieces of Literatuxe, and their 
studies must be directed, not only* to the greatest minds, but to their 
choicest productions. These are to be read again and again, separately 
and in combination. Their purport, form, language, bearing on the 
times, must be minutely studied, till the student begins to recognise the 
full value of each work both in itself and in its relations to those that go 
before and those that follow it. 

It is especially hoped that this Series may prove useful to Ladies' 
Schools and Middle Class Schools; in whioh English Literature must 
always be a leading subject of instruction. 

A Gtoneral Introduction to the Series. By Frofessor Brewer, M.A. 

1. Chaueer. The Prologue to the Canterbury Tales; The Knightes 

Tale; The Noime Prest his Tale. Edited by R. Morris, Editor for the Early 
English Text Sodety, &c., &c. Extra fcap. 8vo. doih^ af. 6^. 

2. Spenser^B Faery Queene. Books I and II. Designed chiefly for 

the use of Schools. With Introduction, Notes, and Glossary. By G. W. Kitchin, 
M^., formerly Censor of Christ Churdi. Extra fcap. 8vo. cloih^ is. 6d, each. 

3. Hooker. Ecclesiastical Polity, Book I. Edited by R. W. Church, 

M.A.. Rector of Whatley; formcrly Fellow of Oriel College, Oxford. Extra 
fcap. Syo. elotbt 2s. 24 Clarendon Press Series. 

4. Bhakespeare. Select Plays. Edited bj W. G. Clark, MA., FeDow 

of Trmity CoUege, Cambridge, asd Public Oxator; and W. Aldis Wri£^ li.A., 
librarian of Trini^ College, Cambridge. 

L The Merchant of Venice. Extia fcap. 8yo. t^coifin^ is. 
II. Richard the Second. Eztia fcap. 8to. tdffemftn^ is. 6</. 
III. Macbeth. Extxa fcap. Svo. tdffeovtn, is. 6d, 

5. Baoon. Advancement of Learning. Edited by W. Aldis Wrighty M.A. 

Extra fcap. 8vo. cUkb, 45. 6d, 

6. Milton. Foems. Edited by R. C. Browne, MA., and Associate of 

King^s College, London. In tbt Prm. 

7. Dryden. Stanzas on the Death of Oliver Cromwell ; Astraea Redox ; 

Annus Mirabilis; Absalom and Achitophel; Religio Laid; The Hind and 
Panther. Edited by W. D. Chiistie, M.A., Trinity College. Cambridge. 

8. Bimsran. Grace Abounding ; The Pilgrim's Progress. Edited by 

£. Venables, M.A., Canon of lincohi. 

9. Fope. With Introduction and Notes. By Mark Pattison, B.D.y 

Rector of Lincohi College, Ozford. 

I. Essay on Man. Extra fcap. 8to. tiifftovin, is. 6d, 
II. Epistles and Satires. 

10. JohnBon. Rasselas; Lives of Pope and Diyden. Edited by C. H. 
O. Daniel, M.A., Fellow and Tutor of Woroester CoUege, OxfonL 

it. Bnrke. Thoughts on the Present Discontents; the two Speeches 

on America ; Reflections on the French Revolution. Edited by Goldwin Smith, 
MA.. formerly Fellow of University CoUege, Oxford« and Rcgius Professor of 
Modem History. 

12. Cowper. The Task, and some of his minor Poems. Edited by 
J. C. Shairp, M.A., Prindpal of the United CoUeges, St Andrews. Pabliahed fbr the Vniversity by 
MACl^ILLAir AND CO., IiONDON. TAe Delegates of the Press tnviie suggestions and 

advice from all persons interested in education ; and 

will be thankful for hints, &c. addressed to either the 

Rev. G. W. KiTCHiN, Oxford, or the Secretary to 

THE Delegates, Clarendon Press^ Oxford. 

20 2^ 

18 


1 •.• .4 3 2044_055 046 080 Tbe borrower musl retum ihis ilem on or before 
Ihe last date slamped below. If anolher user 
places a recall for ihis item, the borrower wiU 
be notified of the need for an carlier retum. 

Non-receipt ofoverdue nolices does not exempt 
ihe borrov.er from overduefines. Harvard College Widener Library 
Cambridge, MA 02138 617-495-2413 
Please handle with care. 

Thank you for helping to preserve 
iibrary colleclions at Harvard.